Bibelstudier av Elvor Ohlin

Jannes_study

fundering1

Ohlins Funderingar / Ordregister
Tillägg: Profetiska syner om ändetidens världsreligion / 13/4-2016
Fler Profetiska drömmar och syner
Bibelstudier och predikan (text)

Prövning av profetia
En omöjlig blandning  (Brev till Fb-vänner 28/3-2020)
Min brudklänning

BIBELSTUDIER & PREDIKAN
Gud är inte “en kosmisk energi” 3/10-2021
Kallade till tjänare och vittnen 15/9-2021
Skapade till Guds avbild (Del2) 5/8-2021
Skapade till Guds avbild (Del1)
8/8-2021
Äktenskapet ett förbund
16/5-2021
Guds rike i våra hjärtan 18/4-2021
Spiran skall inte vika från Juda 21/3-2021
Guds svaghet är starkare än människor 21/2-2021
KLÄDBYTET (del 2) 1/2-2021
Guds suveräna makt 24/1-2021
KLÄDBYTET (del 1) 15/1-2021

Som det var från början 29/11-2020
Att leva tillsammans 25/10-2020
Vägen går genom öknen 4/10-2020
Krukmakaren och lerkärlet 6/9-2020
Vi har vår glädje i Herren (Psalm 1) 30/8-2020
När törnbusken blev kung 9/8-2020
Gud vet slutet redan från början 14/6-2020
Brevet till Pergamus i nutid 19/4-2020
Att känna vägen genom svåra tider 22/3-2020
Moria berg -där Herren förser 23/2-2020
Uppenbarelsens ljus 2/2-2020
När vi går genom Bakadalen (tåredalen) 26/1-2020

Hela skapelsens Återlösare 1/12-2019
Trons kraft / >> 27/10-2019
Bibeln -Livets kartbok 6/10-2019
Hoppet om Jesu återkomst och Riket – Guds tron i Elam 8/9-2019
Det allra viktigaste (varning för New age-infiltration) 11/8-2019
Ett förnyat sinne 16/6-2019
Bönen/Bönsöndagen 26/5-2019
Påskdagen-Uppståndelsedagen 21/4-2019
Jordens undergång och den enda räddningen 24/3-2019
Ära Gud och upphöj inte ert horn så högt 24/2-2019
Om mitt folk ändå ville höra mig 27/1-2019

Böneberget i Refidim 5/12-2018
Försoningsdagen – den stora dagen 2/12-2018
För Gud är inget omöjligt 27/10-2018
Fristaden-tillflyktsorten 10/10-2018
Bli en dåre för att bli vis 7/10-2018
När bönesvaret är på väg 9/9-2018
Lydnadens välsignelser 12/8-2018
Guds väg är alltid den bästa 20/6-2018
Att vandra (i umgängelse) med Gud 17/6-2018
Fader, Son och Helig Ande 27/5-2018
Jakobs stege 22/5-2018
Kärleken har sin glädje i sanningen 20/5-2018
Vår berömmelse är i Kristus 11/4-2018
Gud har alltid en fortsättning 25/3-2018
När vi kommer inför Gud i bön 17/3-2018
Guds förbund med Israel är viktigt 25/2-2018
Kraft i kraftlösa tider -2018 (nu i text)
Stanna kvar hos Jesus
30/1-2018
Leva i tro: Att söka Guds vilja och leva i tro 19/12-2017
Glädjebudbärarens fotsteg
5/11-2017
Att stå i gapet
8/10-2017
Helandeunder:Helande när tiden är inne(Vill Gud alltid hela alla?) 10/9-2017
HUVUD ELLER SVANS
21/5-2017

__________
Treenigheten
Linnetyget
NAMNET – [Att göra sig ett namn, bön och dop “i Jesu namn”]
Andedop & tungotal: Andedop och tungotal
Dop:
Dopets innebörd i Jesu efterföljd 24/1-2017
Bruden & de utvalda: Vem är Bruden och vilka är de Utvalda?
Synd till döds: Vad menas egentligen med ”synd till döds”?
__________

Välsignelse eller förbannelse 2/11-2016
Fredsbudbärare eller Fridsbudbärare 3/1-2016
Gud samlar “de haltande och de fördrivna” 28/2-2016
Påskens (glada) budskap 13/4-2017
Beklädda med kraft så att vi orkar hela vägen 3/1-2017
Förhärdelse: Varför förhärdade Gud faraos hjärta? (Rom 9)  11/12-2016
Salomos väg till avguderi och avfall 21/10-2016
Skatter i mörkret / 20/7-2016
Varifrån skall min hjälp komma? / 26/4-2016
Övergången över Jordan
Olivträdet  / 24/3-2016
Isak och Ismael / 21/3-2016

Jerusalem – den store Konungens stad 29/3-2014
Skriven på jorden eller i himlen 13/12-2013 (nu i text)
I Jordanbygdens snår 4/9-2013
Himmelrikets nycklar (Del 2) 21/12-2011
Himmelrikets nycklar – att lösa och binda (Del 1) 6/12-2011
Nytt eller Förnyat förbund 21/2-12
Världskyrkan – en andlig sköka 26/5-2011
Bevara eller att mista – Abraham och Lot 3/3-2010
Avskild för Gud 04-2010
Herre, öppna våra ögon! 31/3-2009
Tron som förflyttar berg 15/10-2008

ÄNDENS TID & JESU ÅTERKOMST
Video-serie: Jesu återkomst
Ändens tid Text: Del 1Del 2Del 3Del 4
Kan Jesus komma när som helst? 14/9-2009
Mer om Jesu återkomst 06-2009
666: Vilddjurets tal 666

Profetiska drömmar:
Harmagedon” & Ett politiskt och ett religiöst Harmagedon
Profetisk dröm Lek inte med synden 24/3-2021
Läs mer HÄR

Undervisningsserier
De två skördarna:

De två skördarna Del 1
De två skördarna Del 2
De två skördarna Del 3

Man och kvinna i Bibelns ljus:
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Täckt huvud – tecken på fördömelse?

Sabbater och högtider:
Del 1 –  Del 2 – Del 3


This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.