Den falska andligheten Del 3

Undervisning: Elvor Ohlin
2023-03-08
Lyssna –HÄR

Många kyrkor idag accepterar sådant i församlingen som var otänkbart, inte så långt tillbaka. Jag syftar på samboskap, skilsmässa och omgifte utan giltiga [bibliska] skäl, homosexuell livsstil, samkönade äktenskap och en hel del annat, där man inte tar bibelordet och Guds kärlek på allvar. Gränserna flyttas och suddas, allt efter den världsliga och politiska agendan. Är det av feghet eller kompromiss med sanning och övertygelse när liberalteologin breder ut sig? Att bli accepterad av den här världen och slippa förföljelse till varje pris, tycks vara en gemensam nämnare.

Hur försvarar man den här förändringen som skett och acceptansen av det som inte har biblisk förankring? Ett sätt är att framhålla att “Gud använder ofullkomliga människor”. Ja, naturligtvis är det så. Annars hade ingen av oss kunnat tjäna Herren.

1Joh 1:8 Om vi säger att vi inte har synd (en syndanatur, vi är syndare), bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder (brott mot Guds bud p g a vår fallna natur), är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

Problemet är att man använder detta till att försvara [pågående] medveten synd och glömmer vad Johannes skriver längre fram i brevet:
1Joh 3:5 Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. 6 Den som förblir i honom syndar inte (kan inte fortsätta leva i medveten synd i uppror mot Guds vilja). Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. 7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. 8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar (Jesus ger inspiration och kraft genom den Helige Ande till befrielse och lydnad).

Den som av feghet inte vågar undervisa Guds ord för “rädsla att förlora medlemmar” är redan körd. Att förlora Guds välsignelse och närvaro kan bara leda åt ett håll och det är utför. Ljuset slocknar och kärleken kallnar. Gud är kärlek och har bevisat sin fullkomligt rena, osjälviska och äkta kärlek [agape] genom Jesus Kristus. Då är det också Gud och inte vi (!) som avgör vad äkta kärlek är, hur den ger sig uttryck och vad Guds nåd i Jesus Kristus åstadkommer.

Ef 4:21 Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. 22 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, 23 och ni förnyas nu till ande och sinne. 24 Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet (så sker vid pånyttfödelsens under och dess konsekvens).

Själafienden [Satan] kommer inte bara från ett håll för att förleda och förföra Guds folk. Han kommer på många sätt. Det räcker inte att se en fara om man inte ser de andra farorna som leder till samma mål, samma avfall och uppror mot Gud.

Det är skillnad på sann och falsk andlighet, liksom sann och falsk karismatik. Det som idag kallas “karismatiskt” är ofta inte värt namnet eftersom det kommer från villoläror (onda andars läror) som öppnar för mysticism och New age, andliga övningar från österländsk religion, [demoniska] manifestationer och yttringar.

Om vi vill stå för urskiljning räcker det inte med att veta att katolicism inte är biblisk utan snarare babylonisk religion. Tydligast visar det sig i tillbedjan av modergudinnan, himlens drottning, som man kallar Maria. Det räcker inte att inse att den globala Agendan och ekumeniken leder fram till det sista Babylon, den sista tidens världsreligion i den Nya världsordningen (NWO), beskriven i Uppenbarelseboken. Många vägar leder till Rom.

Vad hjälper det om man vet att frimureri och New age är ockult(ism), om man inte förstår att de senaste s k väckelserna (inte bibliska) inom NAR [Trosrörelsen, New vine, Toronto, Pensacola, Lakeland, Hillsong, Willow Qreek [företagsmodell och globalism], Saddleback Church [NWO], Bethel Church med nyandlighet] infiltrerar på bred front och leder till samma mål?! Den som har gjort minsta kompromiss här är känslig för kritik mot dessa rörelser. Den som varnar kan bli anklagad av sådana personer för att ha problem med allt karismatiskt. Ett mycket dåligt försvar, som påminner om det klassiska från Livets Ord om f d medlemmar som vaknat till andlig sundhet (i alla fall tidigare år): “De är bittra”.

En liten kompromiss räcker för att börja förlora urskiljningen. Varningar ska därför vara tydliga.
1Kor 14:8 Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?

Vi är kallade att:
1) Avslöja
mörkrets gärningar, falska läror och falska lärare. (Gal 1:6-7, Ef 5:11, 2Kor 11:13)
2) Ta avstånd
efter varning och inte ha med dem att göra, om ingen omvändelse sker. (Ef 5:7, 2Kor 6:14, 2Tim 2:21, Tit 3:10)
3) Varna
med tydlighet och namnge när det krävs. (1Kor 14:8, 2Tim 1:15, 2:17, 4:14)

Vi ska vara medvetna om Satans plan att infiltrera, fresta till kompromiss med sanningen och föra in lagiskhet och splittring.
2Kor 2:9 När jag skrev till er, var det också för att få veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt (lydiga Guds vilja som är nedskriven i Bibeln). 10 Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte, 11 för att vi inte skall bli överlistade (lurade) av Satan. Hans avsikter känner vi till (i det här fallet var tillrättavisningen tillräcklig).

Satan använder falska ledare till att smyga in villoläror som bryter ned den äkta tron (2Petr 2:1). Falska läror har som kännetecken jaget och människan i centrum. Dessa säger tvärtemot Bibeln att du inte får ifrågasätta, pröva eller kritisera för då går du “emot Gud” och är “dömande”. Så låter det när en kristen ledare har tagit Jesu plats och satt sig själv i centrum. Tvärtom är vi skyldiga att lära oss att pröva allt utifrån Bibeln.

Att ha blivit lurad av falska lärare kan efter omvändelse och insikt användas av Gud till något mycket gott och starkt, nämligen att varna andra av sin egen erfarenhet. På det sättet gör Gud att “allt samverkar till det bästa” (Rom 8:28) och tillrättavisningar gör oss gott och är till vår räddning.

Ps 119:71 Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära mig dina stadgar.

Paulus varnar genom den Helige Ande för vad som händer om falska läror inte får motstånd bland Guds folk. De kommer att sprida sig likt cancertumörer. Vi vet idag att cancer brukar ha en s k modertumör, från vilken dottertumörer eller metastaser sprider sig. Vad är modertumören i falska läror? Jag tror att man kan säga att det är djävulens lögn i Eden, “ni blir som Gud” (“ni blir gudar”). Därifrån sprider sig en mängd ismer, filosofier, ordnar, religioner och “kristna” villoläror som mynnar ut i samma vi-är-gudar-lögn och bryter ned den äkta tron.

2Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, (observera att Paulus ofta namnger) 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. 19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. 21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete.

Om vi vill vara Herrens kärl till heder för honom, gäller det att vi håller oss borta från “dessa” som sprider falska läror och låter Herren rena oss från dem. Jag vill citera en del av vad Anna-Karin Stenberg har skrivit öppet på Fb. Anna-Karin har skrivit en bok om sin tid i trosförsamlingen Arken i Kungsängen. Boken heter Jakten efter seger på Timoteus förlag (Rekommenderas).

Anna-Karin Stenberg: Den här församlingen Arken har jag varnat för många många gånger, vis av dåliga erfarenheter. Här predikar de framgångsteologi och prestationskristendom / trosförkunnelse som bryter ner människors tro. Jag vill särskilt varna för Thorbjörn Holst Larsens undervisning som verkligen lägger bördor på människor att vi ska utföra allting i Guds ställe och vara som små gudar med allt vad det innebär. Gud sitter inte vid rodret utan det gör vi och han ska bara lyda våra befallningar enligt denna s.k undervisning tex genom munnens bekännelse, tron att vi får allt vi säger för våra ord har skapande kraft säger de. Thorbjörn predikar totalt tvärtom vad Bibeln säger. Om jag låter hård så kom ihåg att det är tillåtet att namnge personer när man varnar enligt Bibeln.

Detta påminner mig om en predikan av Gunnar Bergling på Öppna kanalen för många år sedan. Ämnet var “tro” och han sa ungefär så: “Om vi bara hade tillräckligt med tro, skulle vi inte behöva åldras eller dö”. Vi hörde liknande budskap från T H Larsen den enda gång vi har hört honom predika. “Allt är färdigt på Golgata och vi kan ta ut allt här och nu…

Här är tron inte kopplad till JESUS eller i relation med honom, utan en egen kraft man tror sig ha. De tror på sin egen tro, brukar vi säga, och den vägen går rakt in i lagiskhet och prestation, överandlighet, högmod, självrättfärdighet med fördömelse som följd. Att det kan blandas med en del bra undervisning leder enbart till förvirring. Lägg märke till att Anna-Karin uttrycker just de orden: “trosförkunnelse…som bryter ner människors tro”.

Den äkta tron är helt beroende av JESUS, i förtröstan på honom och av den Helige Ande. Den som har en äkta tron vet, att vi inte kan ta ut eller kräva något alls. Vi får ut en försmak men inte hela arvet i det här livet. Tron är en gåva – Jesu tro (enligt grundtexten) – och Jesus för oss in i trons vila genom fostran, inte prestation och krav. Ingen undgår åldrande, där sjukdom för det mesta ingår. De enda som inte behöver dö, är de frälsta som lever när Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet. De ska förvandlas på ett ögonblick (1Kor 15).

Nu har vi en ny “NAR-väckelse”i Asbury Universitet att pröva och ta ställning till. Jag kommer att lägga ut texten i Parousia Missions Nyhetsbrev nr 1 år 2023, som jag skrev nyligen. De rykten som fanns om att homosexuella och queer-personer ingår i Lovsångsteamet är nu bekräftade. Allt tyder på att en dold Agenda är på gång att drivas fram. Vad säger de som tror att detta är en äkta väckelse? Att Gud har ändrat sig, handlar emot sitt eget ord och accepterar synd? Alla som tror sig ha urskiljning kanske inte är så vakna, trots allt? Tar de varning?

Guds frid, vänner!
Ännu en gång hör vi rykten om en ”väckelse”. Denna gång i Asbury Universitet, USA. Vi läser om lovsång och bön dygnet runt och ungdomar som vill uppleva Gud. Många är positivt avvaktande, medan andra sprider vidare utan betänkligheter.

Vi har ett ansvar att pröva allt enligt Bibeln, om det är äkta eller falskt. En sak är vi säkert överens om och det är att Herren ser till hjärtat. Han kan möta den som söker honom ärligt, var som helst och när som helst. Det är vår önskan och bön för studenterna i Asbury.

Finns det frågetecken? Ja det finns flera. På Universitetets Fb-sida berättar man att [den österländska andliga övningen] Lectio Divina har använts i många år, likaså Vespers (en katolsk liturgi). Kontemplativ bön som ingår i 24/7-bönen, har också rötter i österländsk religion och mysticism. Mysticism kan sammanfattas: ”Människan får direktkontakt och blir ett med Gud i tomheten och utan någon medlare”.
Dessa andliga övningar kan alltså användas i alla religioner eftersom Medlaren JESUS inte behövs. Guds folk varnas allvarligt för att använda hedniska metoder i bön och tillbedjan, (5Mos 12:29-32).

På skolan har en del studenter krävt liberal teologi när det gäller HBTQ. Om det är sant som det påstås att detta ingår bland lovsångsledarna, så verkar det som sker inte ha lett till någon syndaånger eller omvändelse, vilket man borde kunna förvänta sig. Mycket talar för att det är en ny NAR-väckelse.

Från Asbury universitet har avslöjats att allt var planerat i förväg tillsammans med Rick Warren och Francis Chan, med start 8/2 och avslut 20/2 i samband med Collegiate Day of Prayer. Liksom alla inom NAR, vill dessa leda ekumeniken in i en världskyrka med påven i spetsen.

Om vi summerar detta kan vi nog konstatera att en sådan “väckelse” kan vem som helst starta när som helst, om man har tillräckligt många som orkar hålla igång lovsången och bönen dygnet runt.

Om det är en äkta väckelse kommer en god frukt: äkta omvändelser, syndanöd och en vilja att följa Guds bud, att inte  anpassa sig till världen (Rom 12:1-2). Predikan av Guds ord är rent och klart. Evangeliet om JESUS, hans försoningsoffer och frälsningsverk är i centrum. Alla österländska andliga övningar kommer då att rensas bort och förkastas!

I äkta väckelse blir inte bara kristna berörda av Herrens helighet och kärlek till en djupare överlåtelse. Gud verkar på ofrälsta som dras av Guds Ande till JESUS med Andens “överbevisning om synd, rättfärdighet och dom”, (Joh 16:8). Anden överbevisar om nödvändigheten att få sitt liv rätt ställt med himlens Gud, Guds förlåtelse och nåd.

Detta är den väckelse som vi ber om och behöver. Gud har inte lovat en jätteväckelse utan snarare är avfall ett kännetecken för ändens tid. Men skördar ska bärgas för Guds rike från alla folkslag, så låt oss fortsätta att tjäna Herren så länge det finns tid.

Tiden är sen och mörkret i världen tätnar men det innebär också att dagen närmar sig då Jesus kommer på skyn i stor makt och härlighet. Det är vårt hopp och det kan inte slå fel.

Ett allvarligt kännetecken för ändens tid som jag skrev, är ett stort avfall från biblisk undervisning och från den äkta tron (2Tess 2, Matt 24:4-5, 11, 2Petr 2). Trots det har inte besökelsetider och äkta väckelseskeenden från Gud upphört. Den största [äkta] väckelsen i vår tid har pågått och pågår i Kina under svår förföljelse. Likaså pågår väckelse i Nordkorea och i muslimvärlden för att nämna några. Rapporterna är ofta knapphändiga för att skydda människor som är förföljda.

Vi ska inte ge upp hoppet om en äkta väckelse i Sverige och Nordens länder. Men vi måste hålla oss borta från och rensa ut falska kopior som öppnar för falsk andlighet och sprider ett annat [falskt] evangelium, en främmande [oren] ande och en annan Jesus. Dvs. en “Jesus” som tolererar synd och uppmuntrar den livsstil som skiljer människan från Gud. Så förskapar sig Satan till en ljusets ängel, för att bedra och förslava och binda människor i synd (2Kor 11:14, Gal 1:6-8).

Gal 1:8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.

Varför kan vi ana Guds vrede över synden och falskheten? Därför att det trasar sönder och leder människan till fördärvet. Jesus kom för att söka upp människor och frälsa. Han gör detsamma idag för att ge nåd, förlåtelse och upprättelse. Budskapet om Guds nåd och kärlek ska spridas. Därför ska vi också kalla synd för synd och ge människor klarhet över vad som är vad, även om det inte är populärt.

1Kor 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11 Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

_______________________

Länkar:
Vittnesbörd: Restored Hope Network
NAR and the Asbury Revival: Why We Should Be Concerned

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , . Bookmark the permalink.