PROPHECY

Laglöshetens Hemlighet del 1 /del 2 /
Nycklar som låser upp Profetiska ordet >> 15/3-16

Det stora avfallets och utvecklingen mot en Världsreligion

Det kommer annan Jesus del 1del 2 / Det kommer en annan ande del 1 / del 2 /Alla vägar går mot Rom ? >> /Lyssna till din Fader (personligt av Janne) >> / Ett stort avfall innan Herrens dag >> / En falsk Jesu tillkommelse >> / Jannes dröm:  Tony Blair och Rick Warrens kristendom tar över >>  även 1 2 3 / T Blair /R. Warren – Peace av T Tillin >> /  Elvors dröm Harmagedon >> / Vatikanen och New World Order >>  /

Ljudfiler profetisk undervisning (mp3) – Parousia Mission >> / Temadag i Orsa >> / Översikt >> /

Övigt profetiskt:

New World Order  >> / uppd 29/11 – 15
Mark Biltz tecken i himlen 1   2 / Vad betyder det att det är tyst i himlen 30 minuter? >> / Tidstecken i rymden del 1del 2 / Kaos i världen då räcker inte mänsklig visdom >> / Är scenen redo för Harmagedon >> / Synen om Ryssland kan bli verklig >> /

Antisemitismen visar sitt fula ansikte >> / Antikrists ande väller fram >> / D Wilkerson uppmuntran i kaoset >> /

Intressanta sidor med info (vi tar inte ansvar för allt som står här förståss)
His2coming >> /

Förstå Muslimska konflikten Sunni – Shia Kartor >> / Arabvåren >> / Väckelse bland muslimer >> / Lance Lamberth >> /

Varning mail 11/11-15 >> / Kundalini – andar invaderar kyrkan