Scenen redo för Harmageddon?

De flesta pusselbitarna börjar ramla på plats nu, och man kan börja se hela bilden i det enorma pusslet om ändens tid. Världens armeér börjar att samla sig i mellanöstern och Gud drar världsmakterna till den sista striden Harmageddon.

Slätten vid Megiddo (Harmagedon)

Många profetietolkare ser Gog – Kriget (Hes 38-39) som Harmagedon – Kriget och så ser även vi på den här saken. Vi ser idag hur Ryssland (Gog) stenhårt beskyddar sina bundsförvanter Iran och även Syrien. Ryssland kommer i ändens tid alldeles innan Jesus kommer tillbaka igen att leda en islamistisk konfederation mot Israel (Hes 38-39)

Vad Islamisterna vill det vet vi nämligen att utplåna nationen Israel från jordens yta. Men Rysslands (Gog) motiv kommer att vara girighet, (Hes 38:12)

Eze 38:12  Ty du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser, som nu åter är bebodda, och mot ett folk som har samlats från hednafolken och som nu har boskap och ägodelar, där de bor i landets mitt.

I alla år har man undrat vad det kan vara som Gog så gärna vill ha men först i våra dagar klarnar bilden för den som vill se den. Det är nämligen så finurligt ordnat av Gud att precis nu så har Israel hittat mer Gas och Olja än vad självaste Saudiarabien besitter.

Här följer delar av en artikel från Financial Post av Lawrence Solomon som beskriver Israel i ledning av den nya Energi – eran.

Lawrence Solomon CITAT: ” In the first 25 years after Israel’s founding in 1948, it was repeatedly attacked by the large armies of its Arab neighbours. Each time, Israel prevailed on the battlefield, only to have its victories rolled back by Western powers who feared losing access to Arab oilfields.

The fear was and is legitimate – Arab nations have often threatened to use their “oil weapon” against countries that support Israel and twice made good their threat through crippling OPEC oil embargoes.

But that fear, which shackles Israel to this day, may soon end. The old energy order in the Middle East is crumbling with Iran and Syria having left the Western fold and others, including Saudi Arabia, the largest of them all, in danger of doing so. Simultaneously, a new energy order is emerging to give the West some spine. In this new order, Israel is a major player.

The new energy order is founded on rock – the shale that traps vast stores of energy in deposits around the world. One of the largest deposits – 250 billion barrels of oil in Israel’s Shfela basin, comparable to Saudi Arabia’s entire reserves of 260 billion barrels of oil – has until now been unexploited, partly because the technology required has been expensive, mostly because the multinational oil companies that have the technology fear offending Muslims. “None of the major oil companies are willing to do business in Israel because they don’t want to be cut off from the Mideast supply of oil,” explains Howard Jonas, CEO of IDT, the U.S. company that owns the Shfela concession through its subsidiary, Israel Energy Initiatives. Jonas, an ardent Zionist, considers the Shfela deposit merely a beginning: “We believe that under Israel is more oil than under Saudi Arabia. There may be as much as half a trillion barrels.”

Although the Israeli shale project is still at an early stage, its massive potential and Vinegar’s reputation have already begun to change attitudes toward Israel. “We have been approached by all the majors,”Vinegar recently told the press, and for good reason. “Israel is very well positioned for oil exporting” to both European and Asian markets. The majors have other reasons, too, for casting their eyes afresh at Israel. Through its natural gas finds in the Mediterranean’s Levant Basin, and with no help from the oil majors, Israel is becoming a major natural gas exporter to Europe. According to the U.S. Geological Survey, the Levant Basin has vast natural gas supplies, most of it within Israel’s jurisdiction.

Attitudes to Israel in some European capitals – those in line to receive Israeli gas — have already warmed and the shift to Israel may in time become tectonic, in Europe and elsewhere, when oil is at stake – 38 countries have an estimated 4.8-trillion barrels of shale oil, many of which would benefit from the shale oil technology now being pioneered in Israel (Urban Renaissance).

This entry was posted in PROPHECY. Bookmark the permalink.