Evangelisk mystik

Evangelisk mystik

Citat: Att Ordet, Anden och personliga erfarenheter av Gud följts åt i den evangeliska traditionen, bekräftas av den trosutveckling som två centrala gestalter i kristenhetens historia genomgick, nämligen Martin Luther (1483-1540) och John Wesley (1703-1791). Deras personliga möten med Gud medförde en nyupptäckt av Skriften och förändrade hela kyrkohistorien.

Solveig Hendriksen sammanfattar här >> kyrkans tidiga fjärmande från
Jesu undervisning och den helige Ande. I en kyrka allt längre bort från det
sanna evangeliet, kämpade Martin Luther med Guds rättfärdighet och kärlek. Luthers vändpunkt och omvändelse öppnade tvåhundra år senare ögonen på John Wesley, som trampade i kontemplationens och de andliga övningarnas träsk.

This entry was posted in NEW AGE AND MYSTICISM. Bookmark the permalink.