New Age/Mysticism

Nwo_kk

Ray Yungen beskriver själva grundtanken till New Age så här: “Allt som existerar – osynligt som synligt – är gjort av energi. Små partiklar av vibrerande energi, atomer och molekyler, protoner etc. Allting är energi. Den energin tror de är Gud, och därför är allting Gud. (ONENESS) Därför att allting är en del av denna ”gudomliga-energi” så måste ju vi också vara gudomliga. Gud ses inte som en person som är i himlen skild från sin skapelse, utan han är kraften i universum i sig själv och i allting”. (PANTHEISM)

New Age och Mystcism kommer att genomsyra nästan allt och är den drivande faktorn i NWO – (Upp 13 -Mysteriet Babylon)  The Cosmic Christ

Den kommande förföljelsen Warren B Smith
New Age uppror (Hagelian Dialect)
C Cumbey Den profetiska utvecklingen
C Cumbeys Bok: A Planned Deception

Mystik inom Islam Sufism
Mystiken inom Judendomen Kabbalah
“Kristen” mystik

ÖVRIGT:
Caryl Matrisciana gör en mycket bra sammanfattning av avfallet Del 1 / Del 2
Falska profeter och mystiker  /Janne
Se till att ingen bedrar er