Se till att ingen bedrar er – Richard Foster

Det kommer fram i både mail och i samtal med människor som vi träffar när vi har möten att man i församlingar öppet föreläser ur böcker inte bara av Rick Warren utan även av Richard Foster. (Även Warren förespråkar Kontemplativ bön idag)

Strålkastaren på Richard Fosters undervisning

Mat 24:4 Jesus svarade dem: Se till att ingen bedrar er.

Det är alltså vårt eget ansvar att vaka och så att vi inte blir bedragna. Och väktarens jobb är att vakta och varna så att andra inte blir bedragna.

Paulus understryker den här varningen

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Det är väl ganska klart tycker jag att ska man kunna bedra en troende lärjunge så måste det handla om en annan Jesus. Mt 24;26 säger att de falska profeterna ska säga: Han är i öknen!

Roger Oakland förklarade att detta är i grundtexten : Tomheten eller intetheten. Bingo! Det är ju precis vad som händer idag i kristenheten.

2004 så var Mike Perschon en kontemplativ förespråkare på en kristen samling för att lära ut kontemplativ bön. En kvinna utbrast: Men det här är ju New Age eller Buddism!

Han svarade henne: “Ja Buddister mediterar väl och i New Age finns det många meditations tekniker men jag kommer att lära ut kristen meditation

Kvinnan frågade då vad det var för skillnad. Han svarade då att det på ytan egentligen inte är någon skillnad alls. Sedan sa han: Buddisterna tömmer sitt sinne bara för att tömma det. Men den Kristne tömmer sitt sinne för att få fylla det med Kristus. (Han lär alltså ut att du i tomheten möter Kristus)

Men bibeln säger inte ett dugg om att du skall tömma ditt sinne överhuvudtaget. Utan säger att vi skall fylla vårt tankeliv med Jesus Kristus. Men det behövs inga meditationstekniker för att kunna göra det.

Perschon säger: Den växande populariteten i detta kommer av succeförsäljningen av Richard Foster’s book” (Celebration of Discipline). Jag skriver det här därför att vi två gånger nu hört talas om att man i deras kyrka studerar Richard Foster’s böcker.

Så här skriver Rickard Foster i en annan bok som heter: Finding The Heart’s True Home på sidorna – 155-157.

“Kontemplativ bön omsluter dig och för dig in i Guds tystnad. Vi behöver detta ordlösa dop så oerhört starkt i den moderna världen. Kontemplativ bön är ett medel som kan befria oss ifrån vårt konstanta beroende av ord. Ett tillväxande i gemenskapen med Gud innebär samtidigt ett växande mot tystnaden.

Det är till att återskapa den här tystnaden vi är kallade till i den här Kontemplativa rörelsen. Men jag behöver ge en varning för Kontemplativ bön är inget för nybörjaren utan för den som fått lite andliga muskler och förstått lite mer av den andliga kartan.

Vi som vägleder andra tittar alltid efter tecken på andlig mognad innan vi uppmuntrar personer att gå in i Kontemplativ Bön. Var förberedda på att i den tysta kontemplationen så går vi djupt in i det andliga området och där kommer vi att finna övernaturlig vägledning.

Bibeln talar inte så mycket om det här men det finns massor av nivåer av andliga varelser. Och några av dem är definitivt inte i samarbete med Gud och hans väg. Men jag vill uppmuntra er och lära er olika böner av beskydd”.

Analys av Richard Foster och hans läror.

Det råder ingen som helst tvekan om att Rickard Foster måste hamna på listan på villolärare. Den väg han förspråkar är inte Bibelns väg. Istället är det exakt samma väg som är inkörsporten till New Age nämligen andningsövningar och meditation för att få kontakt med en andevärlden. Man måste sova för att inte inse att Fosters lära skiljer sig markant från Jesus undervisning.

Huldas Blogg har en bra post om djupmeditation

Apprising Ministries har gjort en utmärkt analys HÄR (Eng)

Carina Mirberger en vän till oss kom ut från New Age. Du kan lyssna till hennes vittnesbörd på den här videon >> Och hennes hemsida hittar du här >>

Det Rickard Foster berättar om i det han kallar för Spiritual Formation eller som det heter i Sverige: “Den Kontemplativa rörelsen” är en resa in i andligheten så slående lik den Carina berättar om att det måste vara samma andliga guider men i andra kläder.

2 Kor 11:14 Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel.

 When I first began writing in the field in the late 70s and early 80s the term “Spiritual Formation” was hardly known, except for highly specialized references in relation to the Catholic orders. Today it is a rare person who has not heard the term. Seminary courses in Spiritual Formation proliferate like baby rabbits. Huge numbers are seeking to become certified as Spiritual Directors (Medium) to answer the cry of multiplied thousands for spiritual direction. – Richard Foster

Bibeln säger att vi inte alls behöver några speciallärare för att nå en andlighet. Guds ord och Den Helige Ande är allting vi behöver.

1Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

Lägg märke till att “de laglösa” i Mt 7 är bedragna av “en annan jesus”

Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Helena Nilsson var också inne i New Age och trodde att hon tjänade Jesus tills Herren uppenbarade sig för henne och sade sanningen >> (Mp3)

Länkar:

  • Slå på trumma för Jesus (Svenska) >>

Mvh Janne Ohlin

This entry was posted in NEW AGE AND MYSTICISM. Bookmark the permalink.