Vatikanen och New World Order

Ni som följt Pastor Brian Roberts på våra sidor vet att han brukar tala om att politiker ofta gömmer sin riktiga vilja i tal och skrift. De talar ofta ett slags kodspråk som går över huvudet på vanligt folk men det är uppenbart för de invigda.

Precis på samma sätt gör New Agare enligt Warren B Smith: “Den kommande förföljelsen” (Sv) Se även Constance Cumbey där hon visar att New Age -nätverken står bakom både Arabvåren och Wall Street demonstrationerna (Sv).

Helt klart är att Gud har försökt att nå oss med varningar om vad som är på gång genom olika människors drömmar och syner. En av dessa intressanta drömmar var Lennart H:s dröm förmedlat på Berndt Isakssons  samtalsforum den 5/10 – 2011. Den gjorde vi även en tolkning på som HUMANRIGHTS alltså FN:s mänskliga rättigheter. (HÄR)

Så här tolkade vi den drömmen då:

Vi tror att den här drömmen är profetisk och väldigt allvarlig och det rätta svaret skall vara HUMANRIGHTS. Byggnadsplatsen som du befann dig på är byggandet av en Ny Världsordning (NWO) under FN.

Vi har länge varnat för att man kommer att anse alla som “extremister” och “fundamentalister” som fiender till den nya världsordningen som byggs under FN – om man bekänner Jesus Kristus som den enda vägen och Bibeln (Sola Scriptura) som den enda sanningen.

Mordutredningen kan betyda att även det kommer att kallas för hatbrott, att predika att Jesus dog för människans synd – att människan har skuld inför Gud.

Nyheten som kom 24/10-2011 om att Vatikanen vill ha ett globalt styre över all ekonomi borde väl ändå skakat om en del. Men som Pastor Brian säger: Förstod vi verkligen det “dolda” budskapet bakom?

För det första så gör sig ju Påven ett med New Age -rörelsens nätverk och hejar på alla demonstranter hela världen över. (Vilket vi tror är helt medvetet)

Du kan läsa nyheten HÄR

Påven (Vatikanen) säger sig vilja ha ett nytt globalt ekonomiskt system. Det systemet vill man skall vara baserat på “Achievement of a universal common good.” (Kodord) Constance Cumbey om denna nyhet

Det här är exakt vad Uppenbarelseboken 13 säger oss skall ske, strax innan Jesus kommer tillbaka igen. En religiös makt proklamerar här ett nytt ekonomiskt system som skall vara politiskt och vara baserat på det “universella gemensamt goda”. (Vad kan det vara?)

Du finner uttrycket HÄR i ett dokument (Bok) “The Human Dignity and The Common Good” – som handlar om Vatikanens syn på människan och samhället. När du går ner till sidan 253 vars kapitel heter “Fred på Jorden” så nämner Vatikanen att FN:s mänskliga rättigheter (HUMAN RIGHTS) är viktiga. (Redan används Human Right lagar mot kristna i Kanada >>)

Helt klart är det inte bibelns budskap man menar med ” Universal Common Good” i alla fall. Det här liknar mer en falsk fred under Antikrist och samlandet av alla religioner (Upp 13 + 1 Tess 5 + 2 Tess 2) Det här snacket liknar exakt Rick Warrens och Tony Blairs.

Påven skall nu samla alla religiösa ledare för alla religioner och samtala om fred >>

 

Lägg märke till ordet fundamentalism i texten här för det har med motståndarna till “”Universal Common Good” eller Humanrights att göra. Det råder ingen tvekan om att detta är det religiösa vilddjuret som samlas. Och ledaren för den rörelsen skall tala om ett nytt ekonomiskt system och förfölja dem som tror att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud (Kristen Fundamentalism)

Så nu ser vi alltså Ekman med Trosrörelsen och en del av Pingströrelsens ledare åka till Rom och träffa motståndaren till äkta biblisk tro.

Här är från sid 251

Här ser vi vad Påven menade i sitt tal. Han menar alltså att det ekonomiska systemet skall vila på en världsledare och en världsregering. Du kan inte tolka det här på något annan sätt. Bibeln säger att detta kommer att föra med sig en förföljelse av de sant troende kristna.

Intressant är att Påven säger det här just nu vid Libyens ledare Khadaffis fall. G W Bush uttrycker samma tankesätt vid krossandet av Saddam Hussein.

Hörde du att han sa att de kommer att lyckas att lägga världen under en lag som står över nationerna? Det är en världsregering under FN ! (Kvartetten ?)

Om du söker på “Universal Common Good” så kommer du att finna att uttrycket står ofta ihop med “International Law” och det är detta som är NWO.

Man behöver inte ha stor så stor fantasi för att förstå att det är samma sak som “World Goodwill” i New Age. De skall samarbeta för att kristus (Antikrist) skall komma till jorden igen.

To this end, the Lucis Trust, under the leadership of Foster and Alice Bailey, started a group called ‘World Goodwill “ – an official non-governmental organization within the United Nations. The stated aim of this group is “to cooperate in the world of preparation for the reappearance of the Christ” [One Earth, the magazine of the Findhorn Foundation, October/November 1986, Vol. 6, Issue 6, p.24.]

 

Här är beviset för att Alice Baileys och Påvens vision är exakt lika. Vi läser på Lucys Trusts egen hemsida.

World Goodwill Commentary No.27, “Progress in the Life of Humanity”, examines the idea of the evolutionary progress of civilisation, in both material and spiritual terms; and, perhaps crucially, the importance of coordinating both types of progress. It notes the opportunity for major progress which the current set of global crises offers, as well as the danger of failing to resolve them. The commentary argues that the sign of true progress is the emergence of new values and vision, and provides examples of positive change in our attitudes and actions in a number of fields: towards children; towards globalisation and new economic models; within the world’s great faith traditions; in our relationship to Nature; and in how human unity is conceived.” (Ladda hem Pdf )

 

Efter 9 Nov 1989 var Påven, Bush och M Gorbathew i samtal om världens framtid på Malta. Efter detta proklamerade man födelsen av den nya världsordningen. Obs! Nu plötsligt dyker även M Gorbatjev upp och talar om en Ny Världsordning.

Så här sa han i ett tal nyligen:

“We are reaping the consequences of a strategy that is not conducive to cooperation and partnership, to living in a new global situation. The world needs goals that will bring people together. Some people in the United States were pushing the idea of creating a global American empire, and that was a mistake from the start. Other people in America are now giving thought to the future of their country. The big banks, the big corporations, are still paying the same big bonuses to their bosses. Was there ever a crisis for them? . . . I believe America needs its own perestroika. The entire world situation did not develop properly. We saw deterioration where there should have been positive movement.

My friend the late Pope John Paul II said it best. He said, ‘We need a new world order, one that is more stable, more humane, and more just.’ Others, including myself, have spoken about a new world order, but we are still facing the problem of building such a world order…problems of the environment, of backwardness and poverty, food shortages…all because we do not have a system of global governance. We cannot leave things as they were before, when we are seeing that these protests are moving to even new countries, that almost all countries are now witnessing such protests, that the people want change. As we are addressing these challenges, these problems raised by these protest movements, we will gradually find our way towards a new world order.”

Han skriver också i Boken Perestrojka (1997)

Det finns 3 rötter som är orsaken till krig: Politiska konflikter – Ekonomiska konflikter – Religiösa konflikter. Om vi lyckas skapa en Världsregering – en Världsbank och en Världsreligion så kan vi utplåna krig från jorden och gå in i en gyllene era (Perestrojka 1997)

Nu kommer det kusliga för det här beskriver varför Upp 13 handlar om ett märke som kommer att skilja och det handlar om att följa vilddjurets vision eller ej.

“Världsfred” heter kapitlet och på Sid 252 i samma bok. Lägg märke till vad Vatikanen vill att den Globala världsregeringen skall verka för. Jo den skall förespråka och säkerställa ordningen för MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!

Nu förstår vi kanske varför NATO och New Age -nätverken verkar i den riktning de gör. De vill upprätta en ny ordning för det “Universal Common Good”. Det är New Age -riket under Antikrist och den falske Profeten.

Även George Soros har en stor del i utvecklingen mot denna New Age. Han har sagt till tidningen (The Japan Times Online) att han tänker omstrukturera hela den globala ekonomin.

Och även:

“The main obstacle to a stable and just world order is the United States. The time has come for a very serious adjustment,” he said.

Med det vi nu kan se hända i världen så går det exakt enligt de planer globalisterna har gett uttryck för i sina skrifter.

Gud bevare oss i kommande dagar under Jesu Kristi underbara Nåd, Amen

Mvh /Janne Ohlin

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in PROPHECY. Bookmark the permalink.