Author Archives: Janne

Gud människan och andemakterna del 4

När man blir bedragen av Satan så förkastar man korsets väg den enda vägen som Gud bekräftar dig på och ger dig en identitet. Det är därför den Gnostiska rörelsen är så noga med olika titlar och människoupphöjelse. Gud måste … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 4

Gud människan och andemakterna del 3

Vi avslutade del 2 med att citera från:Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. Kristus i oss och vi i Kristus är ett centralt … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 3

GUD MÄNNISKAN OCH ANDEMAKTERNA Del 2

Greg Boyd (Han är inte Kristen) – boken God at War: Detta är en bok skriven av en författare som beskriver en uppfattning som ofta finns inbakad i hela den här nya falska Apostlarörelsen som säger sig skall förvandla hela … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW | Tagged , , , , , , , | Comments Off on GUD MÄNNISKAN OCH ANDEMAKTERNA Del 2

Gud människan och andemakterna del 1

Den kristna kyrkan i sina många grenar kan fungera som en Johannes Döparen, som en röst som ropar i vildmarken och som en kärna genom vilken världsupplysning kan åstadkommas. Jag visar på hoppet. Jag påstår inte ett faktum. Kyrkan skall … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 1

Dra ut mitt folk och sök beskydd

Babylon står för allting egentligen som är utanför Kristus och det är dit alla vägar utom den smala leder till. För att försöka få en Kristen in på den breda vägen måste mörkret uppträda som Ljuset. 2 Kor 11:13 Sådana … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , | Comments Off on Dra ut mitt folk och sök beskydd

Budskapet om Korset

Joh 12:23 Jesus svarade: “Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. 24 Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. 25 Den … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , | Comments Off on Budskapet om Korset

FRITT UR HJÄRTAT 2023

Gud människan och andemakterna del 4 >> 6/2-23Gud människan och andemakterna del 3 >> 4/2-23Gud människan och andemakterna del 2 >> 1/2-23Gud människan och andemakterna del 1 >> 29/1-23Dra ut mitt folk och sök beskydd >> 27/1-23Nu kommer en skiljelinje … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on FRITT UR HJÄRTAT 2023

Nu tror jag vi ser början på ett vägval i Kristenheten

PER – ARNE IMSEN – FACEBOOK 6/1-23 (ÖPPET FÖR ALLA)RADIKALA EVANGELISTER KOMMER I KLÄM NÄR FRUKTAN GRIPER SAMFUNDSLEDNINGEN. 1/ Vad ska media säga? 2/ Hur går det med vårt anseende? 3/ Och vad händer med de 11 statsbidragsmiljonerna? 4/ Är … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM | Tagged , , , | Comments Off on Nu tror jag vi ser början på ett vägval i Kristenheten

David Wilkersons – Världskyrka = “Kingdom Now” slutar med”Kingdom of Rome”

Med den utvecklingen vi ser just nu går allting mot ett enande med Rom! De har alltid haft “Kingdom Now” eller “Dominionism” + All mystik på agendan! Lyssna in detta ljudklipp med Mike Gendron om den Katolska Eukaristin som vi … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on David Wilkersons – Världskyrka = “Kingdom Now” slutar med”Kingdom of Rome”

HELA GUDS RÅDSLUT – BALANS

Läser en parafras direkt översatt från Hebreiskan och lägger till andemeningen. För detta är exakt vad som sker i våra kyrkor idag. Det Österländska – New Age räknas både Mystiken och Gnosticismen. Apg 20:26 Därför betygar jag i dag för … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, INTERFAITH, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM, PROPHECY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on HELA GUDS RÅDSLUT – BALANS