Author Archives: Janne

Herrens små

VIDEO – HÄR Mat 11:25 Vid den tiden sade Jesus: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26 Ja, Fader, detta var din goda … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Herrens små

Johannes Kapitel 8

Fariséerna tog med sig en kvinna som greps på bar gärning äktenskapsbrott och frågade Jesus om hon skulle stenas som lagen sa. Men Jesus kom för att presentera summan av lagen och det är sanningen och det är Messias. Ju … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Johannes Kapitel 8

Herre led mig dag för dag

Herre led mig dag för dagLuk 11:9 Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 10 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Herre led mig dag för dag

Andlig Dynamit

VIDEO – HÄR Vår vilja kanske är med Gud, men det finns ett problem som vi snart kommer att märka tydligt när vi vandrar med Gud. Vi vill bli andliga men problemet är att vi är köttsliga och vi äger … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Andlig Dynamit

ATT HÖRA GUDS RÖST

VIDEO – HÄR Det är idag populärt att lära sig höra Guds röst och en del tar hutlöst betalt för att säga sig kunna lära dig det. Men sanningen är den att det kan ingen människa göra det handlar om … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on ATT HÖRA GUDS RÖST

Vilken grund bygger vi på?

VIDEO – HÄR 2 Krön 20:20 Tidigt följande morgon gick de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut, trädde Josafat fram och sade: “Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på (Heb: Aman) HERREN, er Gud, … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Vilken grund bygger vi på?

BÖN I VILKET NAMN?

VIDEO HÄR Joh 16:23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on BÖN I VILKET NAMN?

Lär känna Herren

VIDEO: HÄR Luk 24:46 Och han sade till dem: “Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48 Ni … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Lär känna Herren

Johannes Kapitel 7 Kommentarer Janne Ohlin

VIDEO – Youtube Joh 7:1 Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte uppehålla sig i Judeen, eftersom judarna var ute efter att döda honom. 2 Judarnas lövhyddohögtid stod för dörren. 3 Hans bröder sade då till honom: “Bege dig härifrån … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Johannes Kapitel 7 Kommentarer Janne Ohlin

Sann Uppenbarelse från Gud

Sanningen på grekiska betyder: Uppenbarad realitet och Paulus säger i EF 5:14 att all uppenbarelse från Gud är ljus. Det innebär alltså att sann uppenbarelse skänker dig ett ljus som gör dig fri från Jaget och förhärligar Jesus Kristus. Så … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Sann Uppenbarelse från Gud