Author Archives: Janne

Heb del 10 Kristi Evangelium

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , | Comments Off on Heb del 10 Kristi Evangelium

Heb Del 9 – Otrohet och Otro

Heb 3:12 Bröder, se till (Vakta på) att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. Här talar han om att gå ifrån öknen till löfteslandet! Ifrån mannat som betyder frågetecken till … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Heb Del 9 – Otrohet och Otro

Vakta på varandra för otron

Heb 3:12 Bröder, se till (VAKTA) att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, (Formas efter världen och blir dess vän som jämför oss med varandra) så att han avfaller från levande Gud. (Han som är Ande och Sanning som … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Vakta på varandra för otron

Smärtans son eller högra handens son

1 Mos 35:18 Men när hennes själ skulle lämna henne ty hon var döende gav hon honom namnet Ben-Oni. Men hans far kallade honom Benjamin. 19 Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrat, det vill säga Betlehem.  Ben Oni betyder på hebreiska: … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Smärtans son eller högra handens son

Del 8 Jesu barmhärtighet och trofasthet

Heb 2:16 Det är ju inte änglar utan Abrahams barn (Säd – Pluralis) han tar sig an. 17 Därför måste han (Abrahams säd Singularis = Messias) i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Del 8 Jesu barmhärtighet och trofasthet

Hebreerbrevet del 7 – Jesu Död!

Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Hebreerbrevet del 7 – Jesu Död!

Vad Anden säger till församlingarna

Bibeln säger att det är samma sak och det är samtidigt något som vi kan komma till just nu men fullheten kommer när Jesus kommer. Precis som med Guds Rike det är något osynligt som har kommit nu men fullbordas … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, KINGDOM NOW, PROPHECY | Comments Off on Vad Anden säger till församlingarna

Göras perfekt genom lidande

Heb 2:10 Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning.  Ingen bok kan öppet beskriva Kristuslidandet som bibeln. Eftersom allt … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Göras perfekt genom lidande

Heb del 5 – Vad är då en människa?

Heb 2:5 Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om.6 På ett ställe har någon vittnat: Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom? 7 En … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Heb del 5 – Vad är då en människa?

Heb del 4 – Dras inte bort av strömmen

Heb 2:1 Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. 2 Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, 3 hur … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Heb del 4 – Dras inte bort av strömmen