Johannes Kapitel 8

Fariséerna tog med sig en kvinna som greps på bar gärning äktenskapsbrott och frågade Jesus om hon skulle stenas som lagen sa. Men Jesus kom för att presentera summan av lagen och det är sanningen och det är Messias. Ju visare vi blir ju mer totalsumma ser vi och då försvinner alla våra strider som ofta handlar om vår obalans i skriften.

De skriftlärda och fariséerna hittade, som de ofta gjorde, ett sätt att försöka testa eller fälla Jesus. De förde en kvinna till Jesus i mitten av folkmassan och sa att hon hade blivit fångad på äktenskapsbrott. Vad sa nu Jesus om detta? (3 Mos 20:10 5 Mos 22:22-24) Om de nu tagit henne på bar gärning så vart var nu mannen för båda skall ju stenas. Vad de egentligen ville göra var att fånga Jesus. Som vanligt är de hycklare med dolda motiv

Men han böjde sig och skrev på marken. Jesus sa: Den som är utan synd kastar den första stenen! Sedan skrev han igen på marken (Bara Han var syndfri)

Han väntade bara för att:
1/ Den som dödade henne satte sig upp mot Romersk lag
2/ Men den som inte kastade den första stenen var en som inte höll Judisk lag
3/ Pressen blev så stor att de gick
4/ Jesus dömde kvinnan fri och sa gå och synda inte mera
5/ Jesus kom inte som en domare första gången utan som offer för synden

Jesus fortsatte att undervisa folket och hävdade att han var ljuset för människorna världen, så att människor som följer honom inte är i mörker utan har livets ljus. Jesus var alltså profeten som skulle uppenbara skriftens totala betydelse för oss människor: Vad vill Gud!
Ljus är uppenbarelse från Gud till oss och öppna våra ögon
Mörker är synden och dess konsekvens blindhet

Jesus sa att han var världens ljus och därför är världen i mörker under den ondes styre. Han sa detta på tempelplatsen där man satt upp jättelika ljus för att lysa upp området. Vilken proklamation av Jesus man trodde att Messias skulle komma med ljus åt den Judiska nationen.

Om Jesus talade sanning och strålade det sanna ljuset så får det konsekvenser för då måste han varit hos fadern och kommit ner hit med hans budskap. Då var han det sanna ljuset och den som förkastar Sonen förkastar Fadern för de är ett. Jesus sa att vittnesbördet från två vittnen är sant Joh 8:16-18 – Fadern var med honom Andligt inte Fysiskt men de förstod inte detta.

Jesus hade redan förklarat i 5:37-47 hur Fadern vittnade om Honom: Genom underverken gav han Jesus kraft och genom skrifterna Han inspirerade och som Jesus uppfyllde.

Jesus skulle snart dö och gå tillbaka till sin Fader i himlen.
De kunde inte gå dit.


Han skulle gå in i självaste himlen, och inga människor kan gå dit förrän efter domen, även om vi dör (Luk 16:19) Han skulle tillbaka till platsen från dit han hade kommit. Han hade kommit från Fadern i himlen och skulle göra det återvända dit efter hans död. Men de förstod inte heller var Han hade kommit ifrån eller vart han skulle gå. De var av jorden under, i motsats till himlen ovan. Deras bekymmer och intressen var fysiska, materiella. Det var därför de missförstod och motsatte sig så mycket av hans undervisning. I synnerhet detta var därför de tog så många av hans uttalanden fysiskt, när han menade dem andligt. Jesu tankar betonar vad som var andligt, att relatera till evigt liv, men folket betonade ständigt fysiska saker. 8:24 – De som inte tror på Jesus kommer att dö i sina synder. Jesus uttalade då ganska direkt en av evangeliets stora sanningar: Alla som inte tror på honom kommer att dö i sina synder.

Det gjorde inte dessa judar tro på honom, och det var därför de förkastade hans läror. Han hade sa att de skulle dö i synd (vers 21). Han sa även att Han var den personen som uppenbarade sig för Mose i busken: Jag är den Jag är sa Jesus alltså om sig själv! (2 Mos 3:14)

Det var Faderns budskap, och han var tvungen att presentera det som Gud gav det till honom. Detta är varje profets sanna ansvar. Självklart, Eftersom Jesus var gudomlig, instämde han fullständigt i Faderns vilja och hade i själva verket samtyckte till det innan han kom till jorden. Poängen var att när han fortsatte att ge Faderns budskap, Fadern var på hans sida, stod med honom och stödde honom och utförde under o tecken som aldrig någon gjort på jorden förut.

Vi måste alltså tro på Jesus att han både är 100 % människa för att föra oss till Gud. Han är 100 % Gud för att medla och föra dessa samman i sig själv för att skapa frid och frälsa alla dem som tror in i honom. Den som får Andligt liv genom honom bli en ny skapelse och kommer inte under den domen genom Guds vrede som nu håller på att förlösas över denna syndiga värld.

Bibeln säger att den tiden skall kommer som en stor överraskning för dem som lever för sig själva och har lämnat Gud utanför sitt tankesätt.

Mat 24:37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst.38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. 

Jesus Kristus är som vår räddningsark och den som tror på värdet i hans försoningsblod kommer att bli beskyddad i Jesus Kristus från Guds vredesflod.

Det hatet och den vreden som kom upp ur människors hjärtan emot Jesus bevisade att människan har ett syndaproblem och drevs av mörkrets makter men det vill vi inte se. Men den som vill bli frälst han kommer att få ljus över sitt hjärtas kondition och se sin egen otillräcklighet att själv kunna förändra sig.

Precis som Paulus beskriver det i Rom 7
Rom 7:14 Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden.15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. 16 Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. 17 Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 18 Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.