Herrens små

VIDEO – HÄR

Mat 11:25 Vid den tiden sade Jesus: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små26 Ja, Fader, detta var din goda vilja. 27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. 28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.” 

Jesus Kristus är fördold för han är Guds hemlighet (Kol 2:2) När Guds Hemlighet blir uppenbarad då skänker han Ljus (Ef 5:14) Den uppenbarelsen och det ljuset och sanningen måste bli en personlig upplevelse av Jesus Kristus i våra liv. Det är endast denna sanning som gör oss fria och befriar oss från de själiska bördor som Jesus talar om.

Vi kan läsa bibeln dag ut och dag in men om vi inte får en egen upplevelse av Jesus Kristus personligen som är vår frälsning så förblir vi under bördorna. Men ju mer vi ödmjukar oss under Guds mäktiga hand ju mer ljus och kraft låter Gud flöda till oss genom hans nåd.

Så när ödmjukheten kommer så uppenbaras alltså Guds Nåd ännu starkare i våra liv. Detta öppnar nu våra ögon så Jesus Kristus blir vår härliga skatt och det värde som vi lever för. Denna process som nu sker skulle vi kunna kalla för ”väckelse” för Jesus börjar lysa för oss allt starkare i vår gemenskap. Att organisera en enhet för att få en väckelse är aldrig den väg som bibeln talar om utan det är istället det mänsklig visdom väljer.

Hur kan man tala i flera timmar om enhet och väckelse utan att egentligen predika om Jesu Kristi Härlighet det är för mig obegripligt svammel. Att ha del av smörjelse det är att få Andens ljus över skriften och uppenbara Guds härlighet för människor.

Ef 5:6 Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, 14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.” 

Jesus säger att ”De Kloka och Visa” = De starka får inte del av Ljuset
Jesus säger att ”De små och hjälplösa” = De får del av ljuset från Gud

Det kan bara tas emot genom Tron och genom Guds Nåd. Vi vet att denna tro kommer av predikan och predikan kommer av Guds uppenbarade ord (Kristus – Ljuset)

Tror ni att Galaterna hade förstått att de fallit ut ur nåden om inte Paulus genom Anden fått det uppenbarat? Absolut inte! Tror ni att Laodicea hade förstått att de fallit ur nåden på samma sätt om inte Anden uppenbarat det? Absolut inte!

Låt oss titta på vad som verkligen är väckelse vad som måste upprättas i vår tid. Finns inte detta i centrum så kommer inte Gud att öppna några ögon på människor överhuvudtaget. Då kommer alltså bördorna tillbaka atmosfären blir därefter och åkern slutar upp att producera frukt för Gud.

Jesus upphöjdes som kopparormen men bara de som förstod den andliga innebörden och såg upp (Heb: Se och Förstå) på korset blev befriade (Frälsta) – 4 Mos 21

Galaterna hade alltså fallit ur Nåden det är att få ögonen stängda eller förblindade. Vi kan se det tydligt för Paulus säger:

Gal 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet? 

Satan är ute efter att förblinda våra ögon (Förhäxat)
Gud är ute efter att öppna våra ögon så vi kommer ur mörkrets makt

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.