Category Archives: BIBLE STUDY

Bible studies and Bible commentaries

Bli inte en stötesten för Jesus och din nästa

Det är allvarligt att gå emot Anden och den uppenbarade Skriften och jag vill säga att Satan har lyckats mycket väl att bedra obalanserade Kristna. Det är nämligen så att det är de som säger att vi inte skall nämna … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Bli inte en stötesten för Jesus och din nästa

Frihet från lagiskhet

Frihet från lagiskhet Predikan Elvor OhlinParousia Mission2023-03-19 Vad är lagiskhet?Hur ska vi förhålla oss till lagen och buden i GT? Mose lag? Israels folk, det judiska folket, kallas ”lagens folk” (Rom 4) eftersom de fick lagen från Gud. De utvaldes … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , | Comments Off on Frihet från lagiskhet

Hebreerbrevet Del 2 Kristi Härlighet

Heb 1:3 (Den enfödde) Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. 4 (Den enfödde) Sonen är så mycket … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , | Comments Off on Hebreerbrevet Del 2 Kristi Härlighet

Guds ord uppenbaras

En vandring genom Hebreerbrevet del 1 Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Guds ord uppenbaras

Smord teologi 2 fortsättning på profetiskt budskap

Den profetiska varningen om Pingströrelsen och hela den Karismatiska i Del 1 kan (Se även Youtube) vara på väg mot en uppfyllelse? I förra delen varnade Herren att NAR kommer att infiltrera och ta över Pingströrelsen genom att ge oss … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Comments Off on Smord teologi 2 fortsättning på profetiskt budskap

Den falska andligheten Del 3

Undervisning: Elvor Ohlin2023-03-08Lyssna –HÄR– Många kyrkor idag accepterar sådant i församlingen som var otänkbart, inte så långt tillbaka. Jag syftar på samboskap, skilsmässa och omgifte utan giltiga [bibliska] skäl, homosexuell livsstil, samkönade äktenskap och en hel del annat, där man … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Den falska andligheten Del 3

Uthållighet i prövningar

Uthållighet i prövningar Undervisning: Elvor OhlinParousia Mission19/2-2023Lyssna -HÄR- Jak 1:2  Räkna det som den största glädje, mina bröder […och systrar eller (tros)syskon], när ni råkar ut för alla slags [poikilos] prövningar [peirasmos].  3  Ni vet ju att när er tro … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , | Comments Off on Uthållighet i prövningar

Gud människan och andemakterna del 4

När man blir bedragen av Satan så förkastar man korsets väg den enda vägen som Gud bekräftar dig på och ger dig en identitet. Det är därför den Gnostiska rörelsen är så noga med olika titlar och människoupphöjelse. Gud måste … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 4

Gud människan och andemakterna del 3

Vi avslutade del 2 med att citera från:Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. Kristus i oss och vi i Kristus är ett centralt … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 3

Alla stridsmän dog

Alla stridsmän dog Predikan: Elvor Ohlin2012-03-14Pingstkyrkan AlaforsLyssna >HÄR> Överskriften är ”Alla stridsmän dog”. Det är goda nyheter även om det låter lite sorgligt. Ni kommer att förstå längre fram. För ett tag sedan var jag nära att hamna i en … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Alla stridsmän dog