Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning: Elvor Ohlin 

26 mars 2010
Del 1
finns även här >>

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>
Del 3 >>

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Heb del 10 Kristi Evangelium

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 

V 11 Kan betyda använd flitighet och studera (Guds ord) enligt strongs lexikon. Så det kan ju verkligen stämma med nästa vers 12 Guds ord som den troende studerar och är ett levande livsförvandlande förvandlande ord vi läser för att få en levande Jesus Kristus. Det hela skulle helt förlora sin innebörd här om det inte var Anden som hjälpte oss att förstå Guds ordet och hjälpa oss med våra tankar och vårt sinne.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 

Evangelium = Guds ord
Evangelium = Där uppenbaras Kristi kors där hjälpen och kraften finns
Evangelium = Där uppenbaras ett frikännande från Gud genom korset
Falska Evangelium = Där göms allt detta bakom ett täckelse och vi förblindas och fångas

Rom 8:34 Vem är den som fördömer? (I en rättegång) (DjävulenÅklagaren) Kristus Jesus (Vår domare och vår advokat i rättegången) är den som har dött (På Korset) ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. (Det som skett då är alltså levande just nu för oss genom Guds ord)

Joh 5:22  Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, 23  för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. 

1 Joh 3:20 vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. 21 Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud, 22 och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. 23 Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. 24 Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss.

Därför att Anden vittnar (Gk: Martur) i vår ande = Ger ett solklart bevis som leder till en frikännande dom i en rättegång. Den rämnade förlåten (Symboliserar skulden betald Kol 2:14) är beviset i rättegången och Andens vittnesbörd i oss. Det är detta vittnesbörd som Guds levande aktiva ord vill skapa i oss och hjälpa oss med ge oss tro och frimodighet i anden. (Heb 4:16)

Hela detta kapitel 4 talar om att komma in i en vila som inte vår egen utan Guds. Så Gud vill alltså skänka oss något väldigt gott och levande som vi inte äger i oss själva. Anden vill alltså upplysa oss genom Guds ord på ett positivt levande sätt inte som en död bokstav. Guds levande ord har alltså förmågan att inspirera vårt hjärta att tro genom Anden samma tro skänker oss Jesu rättfärdighet.

När vi nu läser några verser senare så ser vi att komma in i det goda som Gud vill ge oss handlar om att hjärtat måste vara frimodigt för att komma in där måste vara på rätt spår. Gud vill alltså genom det levande Guds ordet skapa frimodighet och inte fördömelse vem skulle annars våga komma till nådens tron?

Heb 4:16 Låt oss därför frimodigt (Fria i hjärtat från fördömelse och skuldbrevet) gå fram till nådens tron (Genom den iturivna Förlåten) för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. 

Ordet domare som Guds ord är Heb 4:12 kan ha flera betydelser i hebreiskan:
Psa 68:3 But let the righteous (De frikända från domen eller skulden) be glad; let them rejoice before God: (Domaren och försvarsadvokaten Jesus Kristus Joh 5:22-23) yea, let them exceedingly rejoice. 4 Sing unto God, (Domaren) sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name JAH (JHWH = Jesus Kristus) and rejoice before him. 5 A father of the fatherless, and a judge (Domaren eller en Försvarare en Advokat Joh 5:22-23) of the widows, is God in his holy habitation. (I Kristus) 6 God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: (Genom frikännande från domen eller skulden) but the rebellious (De Laglösa De som står under en redan fälld dom) dwell in a dry land. (Utan Anden)

Svenskan stämmer inte versordningen.
Psa 68:4 Men de rättfärdiga är glada, de fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje. 5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN (JHWH = Jesus Kristus) gläd er inför honom. 6 Gud (Domaren) i sin heliga boning (I Kristus) är de faderlösas fader och änkors försvarare, (Både domare och försvarare Joh 5:22-23) 7 en Gud (Domare) som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet (Frihet från bojor i ett fängelse) och lycka. Men de upproriska måste bo i en öken. 

Rättfärdighet = Gud frikänner och försvarar ditt hjärta och befriar från bojor och nät och för dig ut genom en redan fälld dom på Golgata
Laglöshet = Gud frikänner eller försvarar inte dina hjärtans tankar de får inte del av en redan fälld dom på Golgata.

Änkan symboliserar en hjälplös utan försvarare och det hebreiska ordet betyder både domare och försvarare samtidigt. Den som får hjälp får alltså sina hjärtans tankar upplysta av Guds levande ord de räknas som rättfärdiga inför Gud och Gud försvarar alltså hjärtats tankar och fördömer det inte. Det går omöjligt att ljuga inför Gud för han ser hur det är ställt i våra hjärtan det bevisar denna texten.

Apg 8:5 Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. 6 Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. 7 Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. 8 Och det blev stor glädje i den staden. 9 Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. 10 Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: “Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften.” 11 De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. 12 Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. 13 Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen, när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. 

Men Gud visste vad som fanns i Simons hjärta han försvarade honom inte utan han fördömde honom. Ser du att Gud är både den som försvarar eller fördömer vårt hjärta. Herren har redan visat att det kommer en fruktansvärd dom över alla som använder han namn för att upphöja sig själva. Om du söker andliga manifestationer och så kallade nådegåvor för att du skall bli förhärligad räknas du som laglös och inte rättfärdig inför Gud. När jag drömde den drömmen om domen så kom den över en kyrka som har undervisningen från Bethel Church och New Wine.

Apg 8:14 Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. 15 Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, 16 eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. 17 Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande. 18 När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning (Österländskt tänkande) kom han till dem med pengar 19 och sade: “Ge också mig denna kraft (Gk: Exousia = Tilldelad auktoritet) så att den jag lägger händerna på får den helige Ande.” 20 Petrus sade till honom: “Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. 21 Du har inte någon del eller lott i den här saken (Guds Rike) eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. 22 Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. 23 Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band.” (= Laglös eller Orättfärdig)

Gud visste alltså vad Simon tänkte i sitt hjärta Gud räknade inte Simon som rättfärdig. Gud räknade Simon som laglös och dömde hans hjärtas tankar. Enligt Ps 68:3-6 så är en sådan person bunden i bojor och band och laglös och får bo i en öken och inte få del av Rättfärdigheten och Anden.

Om vi går tillbaka till Ps 68:3-6 igen och jämför så ser vi en intressant sak som Petrus är med om som Jesus talat med honom om redan. Här visar Herren själv honom att Simon redan är bunden i himlen och han säger själv att han ser det. Att vara bunden visar PS 68:3-6 är att inte vara frikänd och förklarad rättfärdig i en himmelsk domstol. (Heb: Laglöshet) Att vara fri från bojor är att bli förklarad rättfärdig i himlen först och då är man alltså det på jorden också.

Bunden i bojor är alltså att stå under en redan fälld dom = Laglöshet!
Friheten från bojorna och öppna fängelsedörrar = Rättfärdighet!

Simon hade ett hjärta som inte var jämnat i Guds ögon att använda sig av Herrens namn för att göra sig egen ära eller namn leder till fördärvet. Jämnad är vägen som leder till livet sa Herren. Ojämn och samma tankar som Simon hade kommer många att vandra på detta slutar i fördärvet sa Jesus.

Petrus får genom Anden förstå och se vad Gud förklarat rent och rättfärdigt (Löst) (Apg 10 – Kornelius hus) och Petrus får genom Anden förstå och se vad Gud förklarar för orent och laglöst. (Bundet – Simon trollkarlens hjärta) (Apg 8:14-23)

Detta är ju en uppfyllelse av vad Herren sa till Petrus om himmelrikets nycklar. Dessa nycklar vet vi nu att Simon fick av Herren när han blev Petrus först efter sin omvändelse och Andens uppfyllelse.

Det Petrus såg Gud redan bundet i himlen det var redan bundet på jorden! (Laglöst)
Det Petrus såg Gud redan löst i himlen det var redan löst på jorden! (Rättfärdigt)

Precis så står det i den grekiska grundtexten grammatiskt i dessa ord.
Mat 16:18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa (Genom Jesus Kristus) skall jag bygga (Heb: Aman = Tro 1 Mos 1:15:6 + Rom 4:3) min församling, (= Andliga hus) och helvetets portar (Ormens List) skall inte få makt över den. 19 Jag (Jesus Kristus klippan själv) skall ge dig (De Levande stenarna) himmelrikets nycklar. (Auktoritet och genom Andens övernaturliga Kraft få Ljus och se vad Gud redan har bestämt) Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.” (Himlen är för en Hebré Guds domstol där han fäller eller friar)

Apg 5 Petrus och Ananias o Safira (Bunden i bojorna)
Apg 10 Petrus och Kornelius hus (Frikänd från bojorna)
Apg 8:14-23 Petrus och trollkarlen Simon (Bunden i bojorna)

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , | Comments Off on Heb del 10 Kristi Evangelium

Förförelsens ljuva lockelse

Jag hade en sån tydlig och kristallklar dröm här om natten.

“Förförelsens ljuva lockelse” kallar jag den. Jag drömde om ett väldigt stort bygge som pågick, och på nåt vis så lyckades jag komma in genom en lönndörr och fick se vad som pågick där innanför.
Det var så otroligt fint där inne, stora rum och lägenheter i värsta lyxen. Och utsikten från de stora fönstren som gick från golv till tak var helt magisk. Stora, höga, mäktiga och vackra berg med vatten nedanför och väldiga vidder, och detta bygge liksom svävade högt upp.
Enormt vackert vart det!
Magiskt helt enkelt!
Så lockande att få vara där!
Allt såg ut att stå klart och redo att användas!

Och så kände jag bara helt plötsligt inom mig när jag stod där… att jag förstod att människor kommer att bli så förförda och ditlockade av allt som detta otroligt “vackra fängelse” hade att erbjuda.
Dessvärre var, att kom man dit in så kunde man aldrig mera ta sig ut därifrån, utan då var man fast där inne. Inne i denna kontroll som det medförde av att man valt att kliva in där.
Till och med jag blev lockad av allt detta magiska när jag såg det.
Sen vaknade jag!

När jag vaknat kände jag hur jag själv blivit lockad av allt det vackra och ljuvliga som var där. Och jag kände att vi verkligen kommer att få kämpa för att stå emot allt som kommer nu här framöver, för förförelsen kommer att vara så lockande.

Den här drömmen fick mig direkt att tänka på allt som ligger framför, vi har tex agenda 2030 som är på gång. De kommer att locka med världsfred, en värld utan sjukdomar och svält. En enad religion, ingen mera fattigdom och en natur som räddas från katastrof.
En drömvärld helt enkelt!
Sen har vi allt med den digitala agendan med det digitalapasset som är på intågande just nu och AI på det. Det pratas även om en världsledare som ska reda upp allting. Bibelns profetior går i uppfyllelse allt eftersom.
Allting kommer att låta väldigt lockande och många, många kommer att falla för allt detta och gå med på detta fängelse av kontroll för att få ha det så bra. Lockelsen kommer att bli enorm!
Må vi klara av att stå emot allt detta!
Må vi aldrig bli förförda!
Gud förbarma Dig över oss! 🙏🏼❤️

//Annica S

_____________________________

OHLINS: Vi kan inte låta bli att dra parallellen till flera andra profetiska drömmar. Här gäller att vi alla är bedjande, vaksamma och känsliga för Guds Andes varningar. Guds beskydd emot allt som förhäxar och binder, får vi be om.

Tankarna går snabbt till en konstgjord digital värld och Metavers. Likaså ska vi inte låta oss påverkas att följa den falska världskyrkan (ekumenikens mål) och världsreligionen med religionssynkretism, som Uppenbarelseboken 13, så klart beskriver profetiskt. Det är också målet när det gäller “Religion”, i Agenda 2030.

Gud bevarar alla som ärligt söker hans ledning och hjälp. Ingen annan fruktan än sann gudsfruktan, är vad vi uppmanas till i Bibeln. Att vi håller oss till bibelordet och inte blandar upp det med falska läror, är en förutsättning. Tolkningar i vissa frågor kan variera men de frälsningsavgörande frågorna är orubbliga och fasta. Det gäller allt som står klart och tydligt i Guds ord/Bibeln. Jesu ord är mycket allvarliga när det gäller förförelse.

Luk 17:1  Jesus sade till sina lärjungar: “Förförelser måste komma, men ve den genom vilken de kommer! 2  Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet än att han vilseleder en av dessa små. 3  Var på er vakt!

Hebr 13:5  Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. 6  Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?  

Jak 1:5  Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. 

Camillas dröm

Jannes dröm: Dom över Guds hus – Villfarelsens andemakt 

Elvors dröm: Fågelfängarens snara

Posted in PROPHECY | Comments Off on Förförelsens ljuva lockelse

Vittnesbörd om befrielse från bisexualitet

Vittnesbörd om befrielse från bisexualitet

Just nu håller hbtq på att omfamnas allt mer av hela den svenska kristenheten. Bibeln är dock väldigt tydlig med att det är en synd. Det finns också tydliga bibelord om att Gud kan befria från homosexualitet. 

Första Korintierbrevet 6:9-11

“Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.”

Jag har själv fått vara med om att få bli befriad från över 20 års bisexuell läggning. Ingen människa var inblandad – det var enbart Guds verk.

Jag växte upp i en icketroende familj, men var med i barn- och ungdomsverksamhet i en frikyrka (Missionskyrkan). Knappt 13 år gammal tog jag hösten 1987 steget att säga ja till Jesus – men jag blev inte döpt i vatten och inte heller i den helige Ande. Jag minns inte att det förekom undervisning i kyrkan om äktenskapet och sexualitet. Efter min överlåtelse till Jesus öppnades visserligen mina andliga ögon så att jag förstod litegrann kring det här, men fienden kom in och frestade mig med allt möjligt, också på det sexuella området. Tyvärr släppte jag in otukt i mitt liv och fick dessutom snart en bisexuell läggning.

Efter några år gick jag dessutom bort från min tro och från församlingen jag växt upp i.

Jag hade aldrig någon romantisk/sexuell relation med en tjej, men i mina tankar och mitt inre levde jag i denna bisexuella läggning i nästan 25 år. 

23 år gammal träffade jag 1998 en man och blev väldigt förälskad i honom och han i mig. Efter en tid började alla mina orena tankar kännas besvärande för mig. Jag såg inte något fel i dem – men jag kände mig oren och längtade förtvivlat efter den rena och oskuldsfulla kärlek som jag upplevt tillsammans med mannen jag träffat. Jag hade varit borta från min kristna tro i ungefär 10 år, men Jesus drog mig på olika sätt tillbaka till tron och till kyrkan, och under 2002 började jag vara med i min församling igen.

Samtidigt levde jag i mitt inre i min bisexuella läggning. Det kändes allt jobbigare med orenheten (även fast jag inte förstod varför) och i förtvivlan bad jag många gånger Gud ord-löst om hjälp med det som plågade mig.

“… vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.” Romarbrevet 8:26-27

Våren 2010 fick både jag och flera andra en stark upplevelse av den helige Andes närvaro i en gospelkör som jag än idag är medlem i. Jag upplevde Guds närvaro och kärlek starkt på körövningarna och kände också att något fattades i mitt kristna liv. 

Jag fortsatte att be till Gud om mer av Honom i mitt liv – och på försommaren det året blev jag (i ensamhet) döpt i den helige Ande.

I samband med det blev det en stor förändring i mitt inre. Jag tålde inte längre någon form av otukt och kände att jag ville hålla mig ren. Jag förstod det inte då – men Jesus hade tagit bort all sexuell orenhet och bisexuell läggning från mig, genom den helige Ande – “…ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” 1 Korintierbrevet 6:11

Jag pratade vid den här tiden inte med någon i min församling om detta – och det förekom fortfarande ingen undervisning på området sexualitet och äktenskap. I mina tankar trodde jag t om fortfarande att homo- och bisexualitet var något biologiskt och att det därför inte kunde vara en synd. Jag trodde på en del olika villoläror – bl a liberalteologi, falsk karismatik och katolskt inspirerad mysticism. Under ett par års tid vägledde och undervisade Jesus mig – och använde även andra kristna – så att jag efterhand fick lägga bort olika felaktigheter i tron. Ju mer jag läste Bibeln (och lade bort dålig “kristen” undervisning i diverse böcker jag läste) desto mer fick jag kunskap om sanningen och lade bort lögnen. Till slut föll också min tankebyggnad angående homosexualitet – när jag läste Romarbrevet 1:21-32 och insåg att jag måste acceptera det som stod där.

Jesus visade mig också att mitt barndop inte var ett riktigt dop – och den 17 juni 2012 blev jag äntligen döpt till Kristus.

Det är verkligen möjligt med befrielse från homo- och bisexualitet, och det är fullständigt fel att undervisa att hbtq är acceptabelt i Guds ögon. De som lever ett sådant liv ska inte ärva Guds rike, skriver Paulus.

Jag tackar Gud för Hans nåd och barmhärtighet emot mig!

Malin Fagerlind

Posted in Different Stuff, DISCERNMENT | Comments Off on Vittnesbörd om befrielse från bisexualitet

Heb Del 9 – Otrohet och Otro

Heb 3:12 Bröder, se till (Vakta på) att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud.

Här talar han om att gå ifrån öknen till löfteslandet! Ifrån mannat som betyder frågetecken till verkligheten själv till landets vete som är Jesus Kristus i oss. När Anden föll frågade Judarna: Vad är detta? = Manna! Mannat står för öknen och händelser som vi inte förstår därför att du lever för det yttre Landets vete står för: Jesus Kristus och löftenas uppfyllelse i oss och svaren på alla frågor

Joh 6:47 Amen, amen säger jag er: Den som tror har evigt liv. 48 Jag är livets bröd. 49 Era fäder åt manna i öknen, och de dog. 50 Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” 

Joh 6:63 Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. 64 Men det är några bland er som inte tror.”  Jesus visste från början, vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. 65 Han sade vidare: “Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern.” 66 Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom. 67 Jesus sade därför till de tolv: “Inte vill väl också ni gå bort?” 68 Simon Petrus svarade honom: “Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, 69 och vi tror och förstår att du är Guds Helige.” 

Här ser du att en del har ett trolöst hjärta och avföll från den levande Guden. Lärjungarna trodde och de drog sig inte bort från den levande Guden. Petrus sa: Vart skulle vi gå du har det Andliga livets ord (Rhema) och vi tror och vi förstår att du är den levande Guden.

Att gå bort från den levande Gudens ord och inte tro och förstå är att fortsätta vandra i en öken med hjärtat fullt av frågor om livet. Att tro och att förstå och komma till den levande Guden är att få Andligt liv och tro och förstå vem Gud är och vem du själv är. Det är därför att det står att du skall ta emot Andens svärd som är Guds Rhema (Ef 6:17) Detta är alltså skrivet i ett sammanhang där vi attackeras av djävulens listiga anslag och Rhema är Guds ord talat i realtid av Anden.

Vanligt bröd i bibeln symboliserar mat och inspiration och sten symboliserar gamla förbundets hjärta. Det bröd Jesus Kristus ger är alltså inte skrivna bibelord på döda stenhjärtan han själv är det levande ordet Rhema som utgick ur den levande Gudens mun.

Luk 4:1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: “Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.” 4 Jesus svarade honom: Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.

Luk 4:4 And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live by bread alone, (Bokstaven) but by every word (Rhema) of God. (Från den levande Guden)

Vi kan fortsätta vår ökenvandring läsa bibeln utan att förstå ett dugg! (Öknen) Du kan få ta emot levande ord i realtid från Anden uppenbarat i ditt hjärta (Landet)

Djävulen hade alltså makten att fresta Jesus Kristus och han kallas ibland för mörkret själv och han är synden själv som har fått tillåtelse att försöka bedra oss. Synden är stenhjärtat och bröd är det skrivna ordet. Om du gör bröd av ditt stenhjärta kommer du aldrig att kunna ge andra liv genom dina ord det står för ett otroende hjärta som inte kan producera predikningar som föder tro.

Det innebär att en kristen kan bli lik en Jude som har sin bibel som en instruktionsbok skriven av Anden. Men om hans hjärta fortsätter att vara ett stenhjärta kommer allt han predikar att vara döda ord som aldrig berör någon eller föder tron för den kommer nämligen av Guds Rhema.

Rom 10:14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. 16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? 17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (Rhema)

Ett hjärta som tror är ett hjärta som gått från stenhjärta till ett hjärta av kött och blod det är ett levande inspirerat troende hjärta. Det är ett hjärta som är fullt av den levande Gudens ord (Rhema)

Det är en person som lämnat öknen och mannat och gått in i Herrens vila! Där han fått ta emot Andens svärd som är Guds Rhema talat i nutid och som kan föda både förnyelse och tro hos dem som lyssnar.

Öknen är en plats där det inte regnar det är fullt av sand och den som inte förstår bygger sitt hus på sanden. Så profetiorna att öknen skulle blomma och vatten i ödemarken handlar ju om att de som inte förstår skall förstå. De här orden talar om ett nytt exodus där förebilderna blir en verklighet i Jesus Kristus.

Jes 43:18 Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. (Ökenvandringen) 19 Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. 

Vattnet här är Ande och liv det är levande vatten!
Vägen i vildmarken är ju den som Johannes döparen skulle förbereda!

Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.” 

Fadern talade en gång över honom i ett moln och sa: Detta är min älskade Son lyssna till honom! Alltså Jesus Kristus är den levande Guden som har det levande ordet (Rhema) När han talar så är det Rhema och det föder och förnyar och styrker vår tro.

Moln hör samman med regn och på hebreiska hör det samman med undervisning den åker som tar emot regnet ger bra frukt. Den åker som inte tar emot regnet som är predikan ger tistlar och törnen (Heb 6:7-9) Åker är ett hjärta eller en församling (1 Kor 3:9)

Den goda jorden i såningsmannen gav god frukt den tog emot undervisningen eller regnet. Så det innebär att såningsmannen är läraren själv som både sår och vattnar.

Joel 2:23 Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren som ger rättfärdighet. (Messias) Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. (Han skall alltså förklara vad skriften betyder genom Anden)

Nu hade det sanna Latter Rain kommit Jesus skulle förklara vad som stod i skriften och det han sade var Ande och Liv.

Joh 4:25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.” (Ger dig vatten nu eller förklarar skriften)

5 Mos 32:2 Som regnet må min lära drypa, som daggen må mitt tal flöda, som rikligt regn på grönska, som regnskurar på gräs. 3 Ty HERRENS namn skall jag förkunna (Förklara) ge ära åt vår store Gud. 

Job 29:19 Min rot sträcker sig till vatten, och i mina grenar faller nattens dagg. 20 Min ära förnyas ständigt, och min båge är alltid ny i min hand.” 21 De lyssnade på mig och väntade, de var tysta inför mitt råd. 22 Efter mig talade ingen, och mina ord vederkvickte dem. 23 De väntade på mig som på regn, (Förklarandet av Guds ord) de öppnade sin mun som efter vårregn. 

Idag har vi alltså en villolära som kallas Latter Rain en allegorisk tolkning av skriften. Men följer du förebilderna i bibeln så skall ju allt peka på Messias själv vilket naturligtvis är den rätta tolkningen av Guds ord.

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 

På hebreiska är alltså såningsmannen Messias som sår den äkta undervisningen vilket har exakt samma andliga bild som regnet eller vattnet? Kvinnan i Sykars brunn satt vid Jakobs källa en bild av Messias. Han sa att han skulle ge henne vatten som gjorde att hon aldrig skulle törsta mer vad menade han?

Joh 4:10 Jesus svarade henne: “Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” 11 Hon sade: “Herre, inte ens en skopa har du, och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? 12 Inte är väl du förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?” 13 Jesus svarade henne: “Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. 14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.”

Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Om någon undrar över livets frågor så komme han till mig så skall han få både vårregn och höstregn samtidigt. Läraren som sänder regnet den förklarande undervisningen har redan kommit och svarar människorna på alla deras frågor. Det är vad vi behöver idag slut med en massa bibelrabblande utan några som förklarar vad som står skrivet för det är torka och det regnar inte över Sverige direkt. Den dagen då vi inte är intresserade att få svar på bibelns sanningar slutar regnen upp att falla.

Ord 24:30 Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas vingård. 31 Och se, tistlar hade växt upp överallt, marken var täckt av nässlor, stenmuren låg nerriven. 32 Jag såg det och tog det till hjärtat, jag betraktade det och tog lärdom av det.

En åker = En församling
En vingård = En församling
En rasad mur = Beskyddet från fiendens listiga anslag är borta
När du såg detta och jämförde den med vad vi ser idag förstod du den Andliga bilden

1 Kor 3:6 Jag planterade (Sådde) Apollos vattnade, (Förklarade skriften) men Gud gav växten. (Kristus i oss) 7 Varken den som planterar (Sår) eller den som vattnar (Förklarade skriften) betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. 8 Den som planterar (Sår) och den som vattnar (Förklarade skriften) är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. 9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Heb Del 9 – Otrohet och Otro

Att stå på Guds sida -Del 3

Att stå på Guds sida
med en rätt kunskap om Jesus/Gud
-Del 3

Undervisning: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2023-05-14

Jag börjar på samma sätt som jag brukar i den här serien. Paulus skriver:
Ef 1:17  Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens [apokalupsis] Ande, så att ni får en rätt kunskap [epignosis] om honom. 

Paulus bön var att den Helige Ande skulle [apokalupsis] ta bort slöjan och lysa upp förståndet (Grundtexten) så att de fick (vi får) en [epignosis] exakt och klar kunskap om Jesus /om Gud genom den Helige Ande.

Johannes skriver:
2Joh 1:7  Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 8  Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 

Bedragarna leder människor till Antikrist. Många antikrister har framträtt och en sista Antikrist [laglöshetens människa] kommer att framträda, (1Joh 2:18, 2Tess 2). Hosea hade ett väldigt allvarligt budskap till folket:

Hos 4:6  Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn. [Barnen här, var de som följde ledarnas onda väg och vill ha det så].

Att stå på Guds sida betyder att vi håller Guds ord för sant och tror på det. Vi förblir i Ordet, i Kristi lära, det som Bibeln lär. Då är det också viktigt att vi har en rätt kunskap om Gud. I den här serien tar jag upp en del olika falska läror och riktningar som går utanför bibelordet och inte håller för biblisk prövning.

Vi har alltså Bibeln som grund och utgångspunkt.
Jag vill nämna om en syn som jag fick för många år sen, på tidigt 1990-tal (jag har nog berättat tidigare vid något tillfälle). Jag satt med Bibeln öppen framför mig i bön vid köksbordet. Plötsligt var det som om hela Bibeln ”öppnades” och förklarades för en kort stund. Summan av allt sammanfattades i att namnet JESUS KRISTUS strålade ut från hela Bibeln. Gud visade att Jesus är i centrum för allt Guds ord. Det vill säga den sanne Jesus, Bibelns Jesus och ingen annan.

Att Jesus är ovanifrån, att han är unik och han är Den Smorde [Messias på hebreiska /Kristus på grekiska] av evighet, är lika viktigt som att han blev människa och ”har kommit i köttet”. Han var ingen andevarelse som gick omkring på jorden.

Jesus var inte heller enbart människa och ”lämnade sin gudomlighet i himlen”. Den läran kallas Kenosisläran och predikas bl a av Bill Johnson i Bethel Church i Kalifornien, dit många svenskar har åkt och deltagit i bibelskolan, tyvärr. På Bethel Church blir man matad med mycket som går utanför Kristi lära. Enligt dem själva har de hämtat New age-metoder och New age-andlighet, som de säger ”är stulna från kristendomen”. Tala om att vara bedragna och att bedra andra.

2Tim 3:13 Men onda människor och bedragare (förförare) skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. 

När villolärare avslöjas brukar de slingra sig, vilket också BJ gör när han ställs mot väggen. Men det finns video som visar att han lär ut kenosis-läran. Den läran är nämligen nödvändig för mycket annat som lärs ut.

Den som delar upp Jesus och Kristus, är Bedragaren Antikrist och antikrists ande.

Jag såg en video på Internet en gång med en ganska känd predikant inom trosrörelsen – senare inom Pingst – som predikade att ”Jesus blev Kristus vid dopet i Jordan när Anden kom över honom”. Han delade alltså upp Jesus och Kristus. Jag minns att jag tänkte, att detta påminner om en new age-kristus, en falsk kristus. (Jag väljer att inte nämna namn men jag kommer att avslöja, om jag ser att han inte har gjort upp med sådant).
En känd gnostiker som urkyrkan varnade för som villolärare, har sagt: “..den gudomlige Kristus kom över människan Jesus vid dopet..”. Det kommer alltså från gnosticismen som apostlarna och senare en del av kyrkofäderna kämpade emot med full kraft. När Trosrörelsen kom till Sverige fanns det vakna kristna ledare som varnade för att detta är (ny)gnosticism.

Orsaken till att man delar upp Jesus och Kristus är för att kunna säga att Jesus var människa precis som vi och han gjorde allt som människa med Andens kraft. Därför kan vi göra samma som Jesus gjorde för vi är allt som han är. När en lära leder till att vi jämställs med Jesus på ett sådant sätt eller gör oss till gudar, då är det roten och grunden som är problemet. Vi måste förkasta alltihop!

Exempel på villfarelser:
Mandat att befalla djävulen och andefurstar ut ur städer och länder (som de påstår att de gör)
= Andlig krigföring mot “territoriella andemakter”
Överdrivna demonläror
Ordets makt
Att ta ut sitt helande
Skapande ord precis som Guds ord skapar
Att förlösa troskraften
Att kriga i anden för genombrott med krigstungor
Positiv bekännelse och förnekelse av synd (Herradömesteologi)
Mandat att befalla änglar
Du har allt här och nu, du måste bara förlösa det
JDS-läran
Vi är gudar /Vi är lika Gud,
Vi ska upprätta Guds rike synligt här och nu

Satans lögn i Eden upprepas och många trosförkunnare har svalt den: ”Ni blir som Gud”. Kenneth Copeland som är en av frontfigurerna säger: ”Du har inte en gud inom dig, du är en gud. Du har inte Jesus inom dig. Du är allt som Jesus är.”

Allt detta är inte enskilda felaktigheter. Det är konsekvenser av att rötterna och grunden är fel i hela lärosystemet. Det är långt utanför Kristi lära och har inte sina rötter i Bibeln. En sådan lära leder till att man håller upp en yta [en yttre fasad], ett sken av gudsfruktan utan kraft, medan man förnekar hur det verkligen är ställt. Uppriktighet och ärlighet inför Gud byts ut mot en falsk bekännelse, för man ska bara “tala positivt”.

Vad ska vi säga? Vänd om, sluta tro på din egen tro och börja förtrösta på Herren på riktigt. Om det krävs (om du har den här grunden): Låt Jesus börja om och lägga den rätta grunden i ditt liv!

Kenosisläran – kommer av ett grekiskt ord:
Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6  Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7  utan utgav sig själv [kenoo, kenosis] genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8  ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 

Kenosis kan översättas utge sig, att tömma sig eller att avstå sitt anseende.
En bibelkommentar av en expert på grekiska ord säger: Jesus utblottade sig inte på sin gudomlighet utan på sina gudomliga rättigheter. Han dolde frivilligt sin härlighet bakom en mänsklig natur. (slut citat)

Kom ihåg att Jesu härlighet strålade fram på Förklaringsberget inför Petrus, Jakob och Johannes (Luk 9). Vi bekänner helt bibliskt att Jesus var fullt ut människa och fullt ut Gud eller sann människa och sann Gud. Det är enligt Jesu egna ord och det går som en röd tråd genom Bibeln. [Hebr 1] är en av texterna som förklarar både Jesu mänsklighet och hans gudomlighet.

Sonen av evighet, gick frivilligt in under våra villkor och begränsningar. Han var ställd under lagen och uppfyllde lagens alla krav, för att friköpa oss. Att han är Kristus [Messias] betyder att han är den Smorde av evighet. Det finns ingen annan Kristus/ ingen annan Messias, inga andra ”kristusar”.

Jesus blev inte pånyttfödd när han uppstod från de döda, som en del av Kenosisläran påstår. Han gick segrande genom döden och han har nycklarna till döden och dödsriket. Döden kunde inte behålla Jesus, för han var utan synd.

Joh 14:30  Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting. [Det kan också översättas (1917 års bibelöversättn.): I mig finnes intet som hör honom till.]

Ta in det! Djävulen hade ingen makt över Jesus. Det är bara djävulens egna tjänare som påstår att ”djävulen plågade Jesus i dödsriket och att Jesus måste få Satans natur – och sen bli pånyttfödd” = JDS-läran (Jesus Died Spiritualy). De förnekar alltså att det var på korset som Jesus fullbordade frälsningsverket. Sådant kommer från Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Todd White och många andra. (Det är på den grunden som Ulf Ekman byggde LO, när han kom från Hagins bibelskola i Tulsa).

Jesus blev frivilligt ett syndoffer för att bära bort våra synder.
Vill vi lära känna Jesus mer och mer? Det gör vi bara om vi får rätt kännedom och rätt kunskap om honom, genom Anden och Ordet.

Vad menas med att Jesus blev given all makt i himmel och på jord”? (Matt 28:18). Om han är sann Gud måste han väl redan ha all makt?
Orden handlar om Jesus som Medlaren mellan människa och Gud. Eftersom han i allt blev lik oss och så helt utgav sig själv, är han upphöjd och har rätt att döma.

Profet, Kung och Präst
Jesus är uppfyllelsen av de tre ämbetena: Profeten, Kungen (kungars Kung) och Översteprästen. Förebilderna i Tabernaklet är tydliga. Tabernaklet var Guds boning där han bodde mitt ibland sitt folk.

Vi läser om förlåten som skiljde det Heliga från det Allra heligaste inne i Tabernaklet.
2Mos 26:31  Du skall göra en förlåt [poreketh = skiljer åt] av mörkblått [den profetiska färgen: Profeten], purpurrött [den konungsliga färgen: Kungen] och karmosinrött [I 1917 års bibelövsersättning står det rosenrött för den översteprästerliga färgen: Översteprästen och syftar på blodet av offret. Den röda rosen är än idag kärlekens symbol. Rom 5:8  Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.] garn och tvinnat fint lingarn. Den skall göras i konstvävnad med keruber på. 

Det här var inte bara ett konstnärligt arbete. Det finns symbolik i varje detalj och det påminner om Edens lustgård [paradiset]. Keruber med det ljungande svärdet [Ordet/Guds ord] vaktade ingången, när Adam och Eva måste drivas ut därifrån p g a syndafallet.

1Mos 3:24  Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. 
Gud skyddade människan från att leva i synd för evigt, utan möjlighet till frälsning. Här hade Gud mött människan och det var som ”det Allra heligaste”, som nu var stängt. Förlåten (förhänget) är förebild på Jesu kropp, ”hans kött”.

Hebr 10:19  Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20  på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. 21  Vi har en stor präst över Guds hus. [Därför rämnade förlåten i templet uppifrån och ända ned när Jesus gav upp andan på korset = vägen är öppen]

Förlåten hängde på 4 stolpar av acasieträ överdragna med guld.
Numret 4 står för alla väderstreck. Alla som vill får komma in genom Jesu blod.
Fotstyckena var av silver – som är försoningens grund = grunden till vår frälsning. Silver står för försoning.

HV 5:10  Min vän är strålande vit och röd,… [det är en profetisk beskrivning av Jesus]

Tack vare Jesu blod kan vi närma oss Gud, dvs. om vi kommer utan gärningar, utan laggärningar, utan förtjänster. Vi har inget att berömma oss av inför Gud.
Träet står för det mänskliga och guldet för det gudomliga. Så beskrivs det förgängliga och det oförgängliga. Paulus skriver att alla frälsta en dag ska få ikläda sig det oförgängliga och eviga.

1Kor 15:52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53  Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. [DÅ blir Guds rike synligt. Det är alltså ingenting som vi kan åstadkomma själva (hur andliga vissa än tror att de är när de säger att de ska upprätta Guds rike synligt här och nu).]

Vi backar i Tabernaklet och går tillbaka till ingången:
2Mos 26:36  För ingången till tältet [tabernaklet] skall du göra ett förhänge [(hebr) masak – slöja, gardin, ett skydd eller täckelse] i brokig vävnad av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 
…och om prästklädnaden läser vi:
28:6  Efoden [prästens klädnad] skall göras i konstvävnad av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 
Linne står för rättfärdighet och vitt står för renhet och helighet. Allt förklarar och beskriver Jesus, Guds Messias.

Hebr 7:26 En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. 
Johannes såg Jesus i uppenbarelsen:
Upp 1:13  och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. 

Det fantastiska är att vi får ikläda oss Jesu rättfärdighet. Det beskrivs som ett klädbyte.
Kol 3:8  Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. 9  Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar 10  och klätt er [enduo] i den nya människan, som förnyas till rätt [epignosis – exakt och klar] kunskap och blir en avbild av sin Skapare. [Vi blir det Gud har skapat oss till och får vår rätta identitet].

Enduo (grek) betyder att bli klädd i, klä sig eller att sjunka in i en klädnad. Vi får “sjunka in i” Jesu rättfärdighet. Det är samma som att Anden ger oss ett nytt sinnelag och viljan att leva för Gud och lära känna honom (Rom 12). Hela livet får en ny inriktning och får sin rätta mening. I den gemenskapen raseras alla barriärer och nivåskillnader mellan oss människor.
…11  Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, [Paulus börjar med att jämställa judar och hedningar i tron..] barbar eller skyt, slav eller fri,..
I Romarriket fanns det många klasskillnader. Riket byggdes av mängder av slavar och slavarbete. I Kristus blev slaven och slavägaren jämställda. Det finns klasskillnader idag också men i Guds familj är alla på samma nivå.
…Kristus är allt och i alla. 12  Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13  Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. 

Det kräver att vi lär känna oss själva och därför kan Gud ställa oss i situationer där vi inser att vi brister på alla möjliga sätt. Då får vi gå till Jesus och be att han ska förändra och helga oss. Lagiskhet är ett annat bra sätt att lära känna sig själv, om man är ärlig. Självrättfärdighet leder alltid till misslyckande.

Förhänget vid ingången till Tabernaklet hängde på 5 stolpar.
5 är nådens tal. Vi får komma in tack vare Guds nåd i Jesus Kristus.

Här var fotstyckena av koppar – som står för dom och rättfärdighet.
Rättfärdighetens grund (förklarad rättfärdig).

Teologen Wilhelm Bergling lärde att koppar står för Ordet (lite olika tolkningar som kan komplettera varandra).
Jag vill citera vad han skriver om purpurfärgen: ”Purpurfärgen fick man från purpursnäckan. Från varje snäcka fick man bara en droppe (därför var den väldigt dyrbar). Om andra färger har lätt att blekas i solljus, så äger det motsatta förhållandet rum här. Färgdroppen, som först är genomskinlig mörknar just genom solbelysningen… Människor förlorar så ofta sin glans, när man lär känna dem riktigt. I klar belysning i vardagslivets prövningar blir de så bleka. Och det gäller inte minst denna världens store. Men ju mer vi lär känna Kristus, vår konung, desto härligare framstrålar han”.

Hebr 4:14  Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15  Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad (prövad) i allt liksom vi, men utan synd. 16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. 

Det är skillnad när Översteprästen och Domaren känner till allt ur ett mänskligt perspektiv. Han vet, han förstår, han är full av kärlek och barmhärtighet. Han är helig och rättfärdig.

Jesus har gått före men han är inte bara ”ett exempel” som vi ska följa.
1) han är med genom allt och vill leva och verka genom oss.
2) han har burit våra sorger, smärtor, ångest, förkastelse, övergivenhet och ensamhet… och alla våra synder. Det betyder att han har berett en utväg.
3) prövningar och nöd kan också göra oss barmhärtiga mot andra och fördjupa tron. Allt får samverka och leda till Guds goda syfte.

Jesus tog vår plats och behandlades som om han var en syndare, som om han var skyldig, som om han var förkastad av Fadern… för att vi skulle gå fria och få förlåtelse.

Jag glömmer aldrig den där kriminelle mannen på tv för många år sedan, som var fylld av skuld och skam och ånger. Han sa: ”Jag önskar bara att någon kunde säga att jag är förlåten”. Ja, det finns en som säger och kan säga: ”Du är förlåten. Jag bar din synd på korset.” (Gode Gud, låt någon berätta för honom, bad jag inom mig).

Joh 5:26  Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv. [Gud är källan till allt liv] 27  Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson.

Jesus hade liv i sig själv.
-Jesus botade människor i sitt eget namn.
-Jesus förlät synder i sitt eget namn.
-Jesus befriade människor i sitt eget namn.

Det är en enorm skillnad jämfört med Bibelns män och kvinnor och alla vi andra. Vi kan utföra något [med Andens ledning] i Jesu namn men aldrig i vårt eget namn. Det är väl bevis nog att vi inte är gudar eller gudomliga i oss själva. (Om vi kan åstadkomma något övernaturligt på andra sätt, då är vi under ockulta krafter, som kan utge sig för att vara goda men de är allt igenom onda).

Bibeln varnar för att missbruka Guds namn i det 3:e budet:
2Mos 20:7  Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 

1) Att tillskriva Gud sådant som är utanför Kristi lära, är att missbruka Guds namn.
Den Helige Ande berusar dig inte. Han gör dig nykter, vaksam och sund. Den Helige Ande skulle aldrig nedvärdera dig och ge dig djurläten men han kan ge dig ett mänskligt språk som du aldrig har lärt dig eller änglars språk [i tungotal, 1Kor 12-13].
2) Att ta Guds plats och tro att man kan befalla änglar, är att missbruka Guds namn. Det är bara Gud som ger sina änglar befallning.
3) Vi kan vara med om att befria människor från demoner och onda andar [i Jesu namn] men att befalla andefurstar och väldigheter i den andliga världen, är att missbruka Guds namn.
I Daniels bok ger Gud oss inblick i den andliga världen men ingenstans i Bibeln uppmanas vi att strida på den nivån. Tvärtom varnas vi för det (Judas brev, 2Petr 2).

Guds namn är heligt och vi ska akta oss för att missbruka det.
Fil 2:9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting [Fadern har super-upphöjt honom, betyder ordet. Jesus är över allt och alla.] och gett honom namnet över alla namn, 10  för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, [Vi kommer alla att böja oss inför Jesus: villigt och med glädje, redo att möta Jesus eller motvilligt p g a otro, fiendskap och förakt mot Gud eller kanske av högmod från falska läror som säger att ”Vi är själva gudar. Vi ska inte böja oss, vi har samma position som han” . Då riskerar man att få höra från Jesus: ”Gå bort ifrån mig, jag har aldrig känt er”] 11  och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. 

Jesus är i gudomen, JHWH, den Högste. Vi vill ropa med de himmelska keruberna: “Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer.” (Upp 4:8)
Amen

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged | Comments Off on Att stå på Guds sida -Del 3

Vakta på varandra för otron

Heb 3:12 Bröder, se till (VAKTA) att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, (Formas efter världen och blir dess vän som jämför oss med varandra) så att han avfaller från levande Gud. (Han som är Ande och Sanning som bor i vårt hjärta)

1/ Det är omöjligt att få ett ont och ett trolöst svekfullt hjärta mot Gud utan att samtidigt få det mot den som följer Guds ord det går hand i hand. Den troende talar nämligen Guds ord för hans hjärta är fullt av det.

2/ Den som är ledare i en församling har gått igenom mycket prövningar där den levande Guden har genom det levande ordet trängt djupt ner och dömt hans hjärta. Den som är dömd av Gud är en rättfärdig människa och en sådan människa kan väga orättfärdiga ord hur skickligt gömda de än är.

2 Kor 2:9  När jag skrev till er, var det också för att få veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. 10 Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte, 11 för att vi inte skall bli överlistade av Satan. (Ormen) Hans avsikter känner vi till. (Planer att fånga dig)

Heb 3:12 Bröder, se till (Vakta på varandra) att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, (Ovist hjärta) så att han avfaller från levande Gud. (Den himmelska Visdomen)

1/

1/ Vi skall vakta på vårt hjärta det är alltså ett trolöst hjärta
2/ Så vi inte drar oss bort ifrån den levande domaren eller Gudens ord
3/ Grunden till självrättfärdighet är ju att vi tror vi vet mer är Gud det är lögn

Jak 4:4 Ni trolösa (Den versen vi började med Heb 3:12) vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? (Den levande Guden) Den som vill vara världens vän (Ormens) blir Guds fiende. (Gud är tyst och överbevisar och undervisar oss inte längre om Ande o Sanning i hjärtat) 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” (Han kommer att bli bedrövad men ger inte upp) 6 Men större är nåden (Den yttre Tuktan och den Välsignelse som skall böja oss i kapitulation) han ger. (Hur kan det vara gott? Det kan ju se ut som en förbannelse) Därför heter det: Gud står emot de högmodiga (De som har egna planer) men de ödmjuka ger han nåd. (De som efter tuktan böjer knäna och ger upp för de yttre omständigheterna) 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen (Genom att ni förstår Guds väg till välsignelse då flyr Djävulen vill styrka er själ till egen vinning) så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud (Detta utförs av Tuktan och Välsignelse) så skall han närma sig er. (Då skall han uppenbara sin väg och sin vilja och kraft för er) Gör era händer rena, ni syndare (Gärningarna) och rena era hjärtan (Det som kommer ur ett orent tankesätt) ni tvehågsna. (Det går inte att vandra och drivas på två vägar samtidigt) 9 Klaga, sörj och gråt. (Världens glädje) Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. (Världens glädje) 10 Ödmjuka er alltså inför Herren (Ta emot Tuktan och Välsignelse) så skall han upphöja er. (Till Sions berg där arvingarna till nya jorden finns) 11 Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. (Världens tankesätt i hjärtat delar upp folk i olika världen som vi väger när vi talar om dem detta kännetecknar ett världsligt sinne inte ett hjärta av Ande och Sanning) 12 Det finns bara en lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du, som dömer din nästa? (Vi väger vår nästa utifrån sinnet inte ifrån hjärtat av Ande och Sanning)

1/ Den som avfaller slutar bedöma skriften utifrån Ande och Sanning
2/ Då är han inte längre i det mål som Gud satt upp för oss människor
3/ Nya förbundet är Kristus i oss han är Gud rättfärdig och kan aldrig ha fel
4/ Nu skall vi läsa om Kristus i oss det nya förbundet och om inte hans tankar får regera våra hjärtans tankar i Ande och Sanning riskerar vi få en bibel som blir som Judarnas. Andlighet är att låta Jesus ersätta stenhjärtat och regera våra sinnen då blir både tankesättet och handlingarna rätta = Vägen.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 4 Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, 5 så är vi, som är många, enkropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. 

1/ Vi lägger ner allt som är korrumperat av synden hela vår själ ande kropp på altaret. Om vi gör det får vi ett nytt hjärta därinne påverkas anden sedan själen sedan kroppen. (Detta hade vi inte tidigare möjlighet till tidigare innan vi kunde dö med Jesus)

2/ Guds Nåd och Guds välsignelse i våra liv tuktar oss att tänka annorlunda och plocka ner alla höga tankar som gör att vi jämför oss vilket är synd i Jakobsbrevet.

3/ Denna tuktan och nåd bryter ner alla våra höga tankar så att bara den tro blir kvar som Gud har placerat i ditt liv allt annat brinner upp i prövningens eld.

Det är alltså den som tror och inte väder sig bort ifrån den levande Guden som vill placera Ande och Sanning i ditt hjärta som du alltid måste utgå ifrån när du bedömer olika saker i skriften. Detta är alltså samma sak som att Gud i NT ger dig hans eget hjärta eller sinne och tankesätt.

Hes 36:26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 28  Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. 

Kristus som är den rättfärdige och Gud kan omöjligt ljuga eller ha fel det är nämligen totalt emot Guds karaktär och hans egen härlighet.

Jesus kallas den Rättfärdige och det är ju en Guds karaktär för Gud kan aldrig ha fel. Det innebär att det kan endast finnas ett sant ljus och det kan endast finnas en sann väg. Du är alltså skapad för att tillbedja Gud i Ande och sanning det är Gud vilja med våra liv. Vi får alltså svaret på vår fråga.

Heb 3:12 Bröder, se till (Vakta aktivt på) att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, (Tänker med ett världsligt hjärta så hans hjärtas ögon stängs) så att han avfaller från den levande Gud till en död Gud som är bokstav. (Gud som är Ande och Överbevisning och skänker Tro och Nåd och Sanning)

Du kan alltså gå från NT förhärda ditt hjärta få en bok som Gud skrivit som är bokstav o inte liv som dödar dem som lyssnar till dig. Det innebär att du åter börjar göra skillnad på människor.

Jesus gick vägen till Samarien för att visa en människa och ett folk vägen till Gud igen för de hade missat målet deras hjärtan hade blivit trolösa och de tillbad på olika platser och berg istället för i Ande och Sanning. Men Jesus Kristus sa att nu har tiden kommit för att tillbe den levande Guden i Ande och Sanning igen. I liknelsen är hela meningen med att tillbe Gud i Ande och sanning!

Du finner samma sak här antingen har vi ett hjärta som ät trofast i livet eller också ett trolöst hjärta som drar sig bort och avfaller från den rättfärdige sanne Guden.

Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 8 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. 

Hela samtalet med den samariska kvinnan handlade om tillbedjan i Ande och Sanning sådana tillbedjare gjorde att han måste ta vägen till Samarien för Gud söker tillbedjare därför skapades du och jag.

Joh 4:9 Den samaritiska kvinnan sade till honom: “Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka?” Judarna umgås inte med samariterna. 10 Jesus svarade henne: “Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten (Den Helige Ande) 11 Hon sade: “Herre, inte ens en skopa har du, och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? 

Judarna levde alltså i synd de levde inte i lagen men Jesus Kristus uppfyllde lagen.
Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor.

Med andra ord: Ni kan inte påstå att ni har ett sant troende hjärtan men inte lever inför den levande Guden som är Kungen i sitt eget rike av ljus med ert tal och era gärningar. Du ser här att de förlitade sig på det yttre och inte det inre de var alltså utanför Gud rike för det börjar i hjärtat och sprider sig sedan genom tal och handlingar inifrån hjärtat och utåt. Endast kungen i Guds Rike hade kommit han skulle så något i hjärtat som fadern ville ha nämligen tillbedjan i Ande och Sanning.

Gör du skillnad på man och kvinna är du inte sann tillbedjare
Gör du skillnad på olika folk är du inte sann tillbedjare
Men gör du skillnad på Satans säd och den äkta säden är du sann tillbedjare
Men när du inte gör det så är du tecken på en falsk avfallen tillbedjare

Joh 4:20 Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” 21 Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.” (Den levande Guden sökte själv upp henne som skänkte Tro och Rättfärdighet trots att alla dömde ut henne)

Jag är den som nu talar i realtid med dig därför talar jag nu om hur fadern skall tillbes inte på några berg inte i Jerusalem utan inför mig som är Messias den levande Gudens son. Det handlade aldrig om någon skopa att hämta upp vanligt vatten ur en djup brunn Gud vet vårt andliga djup men han vill höra dem från dig och be och tacka Gud för Jesus Kristus som redan har svarat på alla våra frågor vi kan ha kan fylla dem.

Heb 3:12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, (Jordiskt hjärta) så att han avfaller från levande Gud. (Den himmelska Guden)

1/ Vi skall vakta på vårt hjärta det är alltså ett trolöst hjärta
2/ Så vi inte drar oss bort ifrån den levande domaren eller Guden

Jes 44:1 Men hör nu, du min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. 2 Så säger HERREN, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig: Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesurun som jag har utvalt. 3 Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min Ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, 4 så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset, som pilträd vid vattenbäckar. 5 Då skall en säga: “Jag tillhör HERREN “, en annan åberopa Jakobs namn, en tredje skriva på sin hand: ” HERRENS egen” och bruka Israel som ett ärenamn. 6 Så säger HERREN, Israels Konung, och hans Återlösare (Goel = Köpt med blodet för att tillbedja Gud i Ande och Sanning) HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud. 7 Vem är som jag? Låt honom ta till orda, ja, lägga fram för mig vad som har hänt alltsedan jag insatte det gamla folket, och vad som skall komma, ja, låt dem berätta vad som kommer att ske. 8 Frukta inte och var inte förskräckta. Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns det någon Gud förutom mig? Nej, det finns ingen annan klippa, jag vet ingen. 

Han har skapat ett folk som han vill ha tillbedjan och lovprisning ifrån vet du att Kol 1. Säger att människan annars inte har något existensberättigande. Vi måste utgå utifrån Ande och Sanning när vi läser skriften meddela mig om du lyckas hitta en annan mening med vår existens som är Ande och Sanning.

Jer 2:11 Har ett hednafolk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är de inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. 12 Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger HERREN. 13 Ty mitt folk har begått en dubbel synd: De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. (Ande och Sanning)

Jag måste får ställa en rak fråga är det på grund av lögnen och inte utifrån vårt hjärta fyllt av Ande och Sanning vi läser in skriften? Detta är tuff läsning men Ande och Sanning! Från vårt renade hjärta skall vi alltså få Andens ljus mer och mer som lyser upp en väg för oss.

Ormen kommer in i korint på samma sätt som i Eden hans mål är naturligtvis att hindra människor från att tillbe Gud i Ande och Sanning. Tillbedjan inifrån ett rensat hjärta formar den teologin eller den vägen vi skall vandra på. Om ormen kryper in vill han attackera dina ögon först och inte rensa ditt hjärta vilket bara korset klarar genom Andens kraft.

Psa 139:23 Utrannsaka mig (Träng med ditt svärd och penetrera mig)  Gud (Domaren) och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. 24 Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. (Ande och Sanning)

Här ser vi direkt att vi står inför en levande Gud som med det levande ordet genom Anden talar med dig på ett levande sätt genom drömmar och syner. Om du lyder vad han säger till dig kommer du att få ännu mera ljus men vad händer om du blir förhärdad? Föraktar du Gud kommer han att förakta dig och prisge dig och din församling åt lögnen som alltid slutar i en olycksväg.

Heb 4:8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 

Om vi faller av från den levande Guden läser vi bibeln som människor och det är ju exakt vad Satan sa i lustgården.

1/ Skulle Gud verkligen ha sagt?
2/ Skulle Gud som är så god verkligen kunna döma till helvetet och evig dom?
3/ Nej genom den nya kunskapen jag ger kommer ni att omvärdera all teologi

Ser du att ormen försöker förvandla oss att tänka med världen som alltid står i majoritet till de som tillber ut ur sitt hjärta genom Ande och Sanning. Här ser vi skillnaden mellan sanna och falska profeter direkt falska profeter formar sig som ormen säger och därmed hör du dem i de yttre stora sammanhangen. Läs gärna profeterna så får du se att de alltid talade vad Herren sin Gud uppenbarade utifrån Ande och Sanning inte utifrån majoriteteten.

Nu skall jag berätta en dröm för er som har orsakat djup plåga och ångest över vad som kommer att ske med den stora kristenheten i det här landet. Gud har alltid haft rätt när han visat saker och ting i förväg och nu får vi höra om stora splittringar i samfunden som Gud redan visat.

En häst står för mänsklig kraft och styrka.
En vagn står för den last där du förvarar din rikedom tyngd eller ditt namn för att bygga ett hus.
Detta symboliserar alltså alla som inte kommer in i Guds vila för detta är egen kraft.

Hästar och vagnar symboliserar även de redskap man hade för att planera att reda till olika platser för att göra affärer och lasta sina vagnar med värdefulla saker. Jakob är ett djupt brev synd är att göra skillnad på människor men synd hör även till hur vi tänker om vi ens planerar att skaffa oss hästar vagnar och vinning och allt detta handlar egentligen om en falsk säkerhet som startar i vårt sinne för så tänker ju hela världen och kommer att fångas i detta tankesätt.

Nu kommer en annan syn som pekar på vårt sinne och inte ett hjärta av Ande och Sanning.

Jak 4:13 Lyssna nu (Gk: Kom till Nutid) ni som säger: “I dag eller i morgon skall vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar.” (med våra hästar och våra vagnar)14 Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök, som syns en liten stund och sedan försvinner. 15 I stället borde ni säga: “Om Herren vill och vi får leva skall vi göra det eller det.” 16 Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. 

Gk: Nu skiner ni och berömmer er av er styrka och kraft och bildligt talar av era hästar och vagnar det är ett falskt sken och falsk ära naturligtvis i Jesu namn Herren vill ju inte att något kött skall berömma sig inför honom.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Vakta på varandra för otron

Att stå på Guds sida Del 1

Att stå på Guds sida Del 1
Med en rätt kunskap om Jesus /rätt kunskap om Gud

Elvor Ohlin
2023-04-09

Paulus skriver:
Ef 1:17  Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens [apokalupsis] Ande, så att ni får en rätt kunskap [epignosis] om honom. 

Paulus bön var att den Helige Ande skulle [apokalupsis] ta bort slöjan och lysa upp förståndet, så att de fick en [epignosis] exakt och klar kunskap om Jesus. (Grundtextens ord).

Johannes skriver
2Joh 1:7  Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet [Jesus är den smorde (Messias). Han är unik och den ende. Jesus kom ovanifrån, Gud som blev människa]. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 8  Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 

Det är alltså väldigt viktigt vad och hur vi tror. Att vi inte går utöver det Bibeln säger om Jesus och vad Jesus lär.

Hosea profeterade till präster som korrumperade och förvred Bibeln:
Hos 4:6  Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn. 

Det fanns och finns präster som inte är Guds präster, utan förkastar kunskapen som Bibeln ger och går utöver den. Att stå på Guds sida betyder att vi håller Guds ord för sant och tror på det. Då är det också viktigt att vi har en rätt kunskap.

Matt 24:3  När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” 4  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5  Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias [jag är Kristus /vi är Kristus], och de skall leda många vilse.
…11  Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

Idag kan man stöta på en mängd falska läror. Det har alltid funnits men Bibeln säger att det kommer att öka, vilket det också har gjort. Ett avfall från den sunda tron pågår och har pågått länge. Om vi inte tror på Bibelns Jesus, utan går utöver det som står skrivet eller förvrider Skriften, då tror vi på en annan falsk Jesus.

Inom EC [Emerging Church liberalteologi] predikade man (t ex Brian McLaren) att Jesus inte dog en ställföreträdande död. Men hela offersystemet som gjordes enligt lagen visar att det krävdes ett ställföreträdande offer för att få förlåtelse för synd och skuld. Bibeln säger att Jesus blev människa för att ta bort världens synd. Synden skiljer oss från Gud.

1Joh 3:4  Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5  Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. 

2Kor 5:21  Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd [= syndoffer], för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. 

1Petr 1:18  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, 19  utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. 

Prästerna i Gamla förbundet granskade enligt lagen noggrant offerdjuret för att konstatera att det var felfritt. Så bevisades Jesus enligt Skrifterna vara syndfri och oskyldig, Guds [rena] Lamm. Det är detta som bibelordet syftar på:

Hebr 4:12  Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13  Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 

Hebr 9:14  hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. 

2Mos 29:42  Från släkte till släkte skall detta vara ert dagliga brännoffer inför HERRENS ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Där skall jag uppenbara mig för er och tala med dig. 43  Där skall jag uppenbara mig för Israels barn och den platsen skall bli helgad genom min härlighet. 

Jesu försoningsdöd på Golgata och uppståndelsen är universums, hela skapelsens och historiens centrum. Det är grunden för vår tro. Gud verkar aldrig utan korset: “där ska jag uppenbara mig för er och tala...” Jesus är Guds härlighet och Guds närvaro.

Rom 4:25  han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. 

Jesus uppstod igen! Teologer förr i tiden undervisade att översteprästen Aron smordes med olja före blodet utgöts. Arons söner – prästerna – smordes däremot efter att blodet utgöts.

Översteprästen pekar på Jesus – den Smorde av evighet – som utgöt sitt eget blod. Prästerna – en förebild på alla frälsta – måste först renas i Jesu blod för att få den Helige Ande. Alltså gäller att först renas och sedan smörjas till tjänst för att vittna om Jesus.

Vi läser om prästernas invigning.
3Mos 8:24  Han förde fram Arons söner och Mose strök något av blodet på deras högra örsnibb, tummen på deras högra hand och stortån på deras högra fot. Men det övriga blodet stänkte Mose runt omkring på altaret. 

Jesus var fullkomlig i allt: i lydnad till Fadern, i ord och gärningar. När prästerna skulle invigas till tjänst beströks de med blodet till rening för att höra (örsnibb/öra) Guds ord, göra (tumme/hand) Guds vilja och (tå/fot) Guds väg.

Jesu blod renar oss från all synd (1Joh 1:7). Vi kan kämpa med brister och frestelser men vi ska inte ge upp och ge efter, utan fortsätta att be om befrielse och hjälp och ett förnyat sinne. Vi får be utifrån de löften och ord som står skrivet.

3Mos 17:11  Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. 

Därför sätter vi tro till Jesu blod. Genom tro tar vi emot hans frälsning. När vi läser om Jesus, tror och tar emot, då äter vi Jesu kropp och dricker hans blod. Jesus är brödet från himlen, det levande brödet som ger evigt liv. (Joh 6)

Den andliga maten:
Rom 14:17  Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 18  Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. 

Joh 6:63  Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (sa Jesus)

Vi firar nattvarden symboliskt som en påminnelse om Jesu fullbordade verk på Golgata, hans död och uppståndelse till dess han kommer tillbaka (1Kor 11).

Prästerna som skulle tjäna fick inte komma tomhänta inför Gud.
2Mos 23:15  Det osyrade brödets högtid skall du fira. Sju dagar skall du äta osyrat bröd, som jag har befallt dig, på den bestämda tiden i månaden Aviv, eftersom det var då du drog ut ur Egypten. Men ingen skall träda fram inför mitt ansikte med tomma händer. 

3Mos 16:32  Den präst som har blivit smord och invigd [yad maleh] till att vara präst i sin fars ställe skall bringa försoning. Han skall ta på sig linnekläderna, de heliga kläderna, 

Handfyllning
Ordet ”invigd” heter yad maleh på hebreiska, som betyder ”fyllda händer” och översattes i äldre översättningar handfyllning.

Vad har vi att komma med inför Gud? Ingenting. Vi kommer på grund av det Jesus har gjort för oss och vi tar emot hans rättfärdighet – linnekläderna – och vi räknas som heliga. Vi överlåter oss till Jesus.

2Mos 29:35  Så skall du göra med Aron och hans söner, i alla stycken såsom jag har bjudit dig. Sju dagar skall deras handfyllning vara. 

 7 är fullhetens tal. Vår överlåtelse ska gälla hela livet. Har du gjort det valet för hela ditt liv? Resten av ditt liv? Det var min bön när jag tillbaka och överlät mitt liv till Jesus. ”Det gäller resten av mitt liv”. Att ha det beslutet som en grund för framtiden, är det tryggaste vi kan ha.

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Att stå på Guds sida Del 1

Att stå på Guds sida Del 2

Att stå på Guds sida Del 2
Med en rätt kunskap om Jesus/en rätt kunskap om Gud.

Elvor Ohlin
2023-04-23

I den här serien tar jag upp olika läror som inte är bibliska. Jag vill börja med samma bibelord som i Del 1.

Ef 1:17  Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens [apokalupsis] Ande, så att ni får en rätt kunskap [epignosis] om honom. 

Paulus bön var att den Helige Ande skulle [apokalupsis] ta bort slöjan och lysa upp förståndet, så att de fick (vi får) en [epignosis] exakt och klar kunskap om Jesus. Det är vad grundtextens ord betyder exakt och kan översättas till.

Johannes skriver
2Joh 1:7  Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet [Jesus är den smorde (Messias). Han är unik och den ende Frälsaren, Messias, Gud som blev människa]. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 8  Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 

Det är alltså väldigt viktigt vad och hur vi tror. Att vi inte går utöver det Bibeln säger utan förblir och stannar i bibelordet, att vi läser och ber den Helige Ande om rätt kunskap och förståelse. Vi kan be utifrån Paulus ord om en rätt kunskap om Jesus. Ibland kan man nästan känna sig lite tjatig om vissa ämnen men då är det ofta någon som uppmuntrar: Fortsätt att påminna. Vi behöver påminnas.

Jag brukar säga att alla villoläror går ut på att antingen klä av Jesus hans gudomlighet, att han är Gud (Sonen), eller göra oss till gudar. Allt för att jämställa oss med Jesus. Det är en lögn, för Jesus är unik.
Johannes skrev:
Joh 3:30  Han måste bli större och jag mindre. 31  Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden, och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla. 

Så stor är skillnaden på Jesus och oss. Adam skapades av jorden och från honom har alla utgått. Eva skapades från Adam och vi vet hur skapelsen gick till (1Mos). Jesus sa själv:
Joh 8:23  Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen.24  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” [Jag Är, det är gudsnamnet som Herren uppenbarade för Mose, 2Mos 3] 25  De frågade: “Vem är du då?” Jesus svarade: “Begynnelsen, något som jag också har sagt er. 

Begynnelsen eller Begynnaren. ”I begynnelsen [Begynnaren] skapade Gud himmel och jord…”

“Bröder”
Hur stämmer detta med att Jesus kallar oss ”bröder”? Först måste vi reda ut begreppet ”bröder”.

Bröder är detsamma som syskon på svenska, systrar och bröder. Grundtexten betyder egentligen ”av samma liv”. I plural på hebreiska och grekiska används grammatiskt den maskulina formen om enbart män och om män och kvinnor tillsammans. Den feminina pluralformen används enbart när det gäller kvinnor och då ingår inga män.

Den predikant som inte har kunskap om det här, borde ifrågasättas och tillrättavisas med Guds ord. Förr kallade jag det för ”gubbvälde”, för det var väldigt mycket tal om “bröder” och “brödraskap”. Då är det väldigt uppmuntrande att Jesaja profeterade:
Jes 2:11  Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen. 12  Ty HERREN Sebaots dag skall komma mot allt stolt och högmodigt, mot allt som är upphöjt, och det skall bli förödmjukat, 
…17  Människornas stolthet skall slås ner och männens högmod förödmjukas. HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen,.. 

Jag tänker på alla falska apostlar som upphöjer sig över Guds församlingar idag. En dag kommer Gud att förödmjuka och sänka dem allihop eller slå ned dem, om de inte har klivit ned från sin position.

Lagiskheten är inte tidsbegränsad. Den återkommer och finns i alla tider. Trosrörelsen inte minst – och Pingströrelsen (i alla fall förr i tiden) – har skadat och i det närmaste hjärntvättat många kristna med en lagisk och icke-biblisk syn på man och kvinna i Guds rike. Orsaken är som det alltid är med villoläror: man citerar en vers och plockar ut den från sitt sammanhang och gör en lära.

Den förblindelsen har lett till åtskilliga skilsmässor och skakade äktenskap och splittrade relationer där mannen står över kvinnan i det som jag brukar kalla: ”ett upp-och-ned-på-vänt evangelium, som är ett falskt evangelium. Det bygger på makt istället för ödmjukhet och nåd.

Sådana tankar har förts in i församlingen med en hierarki som följd med konsekvensen att bara män tillåts vissa funktioner – godtyckligt – och därmed gör man värdeskillnad på olika tjänstegåvor, där evangelisten står lägst i kurs. Här har man cementerat syndafallets konsekvenser istället för att predika friheten i Kristus som jämställer man och kvinna till medarbetare och medarvingar, som är Bibelns klara budskap och som grundtexten fastslår.

Istället för ett tjänande sinnelag, uppmuntras på det sättet maktbegäret och maktmänniskan. Men det är inte bara män som förtrycker eller förringar oss kvinnor i tjänst. Det finns även kvinnor som ringaktar kvinnor. Det är inte redskapet som avgör ordens tyngd eller värde. Guds ord har samma tyngd och värde oavsett om det talas av en man eller kvinna, gammal eller ung, som är kallad av Gud.

Den som ställer männen högre måste fortsätta och löpa linan ut och ställa judiska män över hednakristna män. Nej, Gud bevare oss. Paulus motsäger alla sådan tankebyggnader:
Gal 3:26  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27  Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28  Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29  Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. [Gud gör inte skillnad på folkslag, status eller kön]

För maktmänniskan är detta dåliga nyheter men för den som älskar Jesus och ber om ett ödmjukt hjärta, är det befriande. Vi står alla på samma nivå som syndare eller syndare frälsta av nåd och bara Jesus är upphöjd. Bara Jesus får vara upphöjd och skall vara upphöjd, för bara han är värd det.

När han som själv är Gud (Sonen) steg ned och blev människa, steg han längst ned av alla och utgav sig själv i döden för att ge oss frälsning. Han vill lära oss att mötas där i ödmjukhet med varandra i tron på honom, inte i en hierarki som oundvikligen bygger på makt och maktbegär och som är ett falskt gudsrike.

Där kommer orden in ”att dö ner från sig själv”, för vi är kallade att följa Jesus och den vägen går alltid genom att böja sig och stiga ned, inte att kliva upp och nå en högre nivå. Det är Gud som upphöjer och när han gör det, blir Jesus ärad och hans namn förhärligat. Inte vi. Det finns många exempel att lyfta fram i Bibeln och jag tänker främst på Josef och hans väg till upphöjelse. Hans väg gick genom mycket förödmjukelse innan han blev upphöjd till den tjänst som Gud hade bestämt och förberett.

Jak 4:10  Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er. 

Så till frågan om att Jesus kallar oss bröder och systrar.
Jesus syftar på sitt människoblivande. Genom att han blev människa som vi och levde ett fullkomligt liv, kunde han besegra djävulen.

Hebr 2:9  Men honom som en liten tid hade blivit gjord “ringare än änglarna”, honom, Jesus, se vi för sitt dödslidandes skull hava blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden. 10  Ty den för vilkens skull allting är [Jesus], och genom vilken allting är, honom hövdes det, att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsnings hövding

”Ringare än änglarna”, dvs. han blev människa. Lägg märke till att änglarna står över oss. Vi ger inte Gud order och vi ger inte änglarna order. Vissa påstår det men det har vi inte rätt till.

Vår “frälsnings hövding
Grundtextens ord för hövding [grek. archegos], högste chef, kapten. Jesus är [grek. arche] högst och först i rang och tid. Han är över alla furstar, väldigheter, makter och herradömen – synliga och osynliga. Han är begynnelsen och Begynnaren. Allt är skapat till, för och genom honom, Guds Son.
…11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder (och systrar), 12  då han säger: Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig. 13  Han säger också: Jag skall förtrösta på honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. 14  Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15  och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. 16  Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. 17  Därför måste han i allt bli lik sina bröder [födas som människa] för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. 18  Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas. 

Så nära, så nära är Jesus oss. Han vet vad vi går igenom. Han vet vad du går igenom och han har gått före och banat vägen som alltid leder till seger. Det kanske inte ser ut så just nu men Guds väg leder alltid till seger.

-vi har inget i oss själva som kan besegra synden
-vi har inget i oss själva som kan övervinna syndens makt
-vi har inget i oss själva som kan befria från synden och döden

Det är bara genom att Jesus bor i oss som vår Frälsare/frälsnings hövding och Herre(n) som vi kan leva för Gud. Utan Jesus kan vi ingenting göra. Vi är inte jämlika honom.

Vi äger inget själva, så att vi kan gå ut och agera som vi vill ”i Jesu namn”. Nej, vi är alltid i beroendeställning om vi ska tjäna Gud.

Om vi jämställer oss med Jesus är vi förlorade och det är vad Herradömesteologin [gnosticismen] lär. Du kanske känner igen uttrycket ”Du är en ande som har en själ och bor i en kropp”. Det är inte bibliskt utan gnosticism. Den lär att Gud gav människan herravälde (herradöme) och all makt men att människan (Adam) gav den till djävulen och att människan måste ta tillbaka den makten från djävulen, ”i Jesu namn”. Människan placeras därmed i centrum och tar Jesu Kristi plats.

Djävulen är expert på att ta bibelord ur sitt sammanhang och göra en falsk lära. När han frestade/prövade Jesus, svarade Jesus utifrån summan och helheten, i Skrifterna.

Inom Herradömesteologi finns villoläran att Jesus måste dö andligt – till ande, själ och kropp – att han plågades av djävulen i dödsriket för att vinna seger (JDS-läran – Jesus Died Spiritualy). Den läran kommer från Kenneth Hagin, som kallas ”trosrörelsens fader”, en jagets religion. Ulf Ekman gick på hans skola innan han startade Livets Ord.

Bibeln säger tvrtemot att Jesus fullbordade försoningen på korset, när han utropade ”det är fullbordat”. Han gick segrande genom döden för döden kunde inte behålla Jesus eftersom han var ren och syndfri och han bar bort våra synder genom sin död.

Johannes skriver:
Joh 19:30  När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: “Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. 

Jesu ord betyder att det är fullbordat (i den stunden) och kommer alltid att förbli fullbordat, för alltid fullbordat.

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade (frälsta).

Botade eller frälsta från synden är innebörden. Inte från alla syndens konsekvenser ännu, för då hade vi inte behövt bli sjuka eller dö. Men vi ”dör bort från synderna” för vi vill inte längre leva i synd, när frälsningens under sker. Syndens makt är bruten. Att det syftar på frälsningen och inte att all sjukdom upphör (som vissa lär), visar nästa vers:
25  Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. 

Försoningsdagen
Vi går till GT för att se bakgrunden till detta och då hamnar vi på Försoningsdagen.

Ni märker kanske att jag ganska ofta hamnar i Hebreerbrevet. Det är ett brev som jag älskar. Jag har inte lyssnat på Jannes serie om Hebr-brevet, för vi lyssnar inte ofta på varandra när vi spelar in privat. Eftersom vi båda två har kallelsen att undervisa är det viktigt att var och en har sina egna tankar (sitt förråd s a s).

Först och främst talar Försoningsdagen om att man inte kan närma sig Gud utan offer. Vi lever efter Jesu död och uppståndelse i historien och vi kan inte närma oss Gud utan Jesus, Guds Son och hans offer på Golgata kors.

På försoningsdagen offrade man syndoffer och brännoffer. Brännoffret var ett heloffer som en förebild på att Jesus utgav sig helt för vår skull. Hans liv var fullkomligt rent och heligt inför Fadern.

3Mos 16:1  HERREN talade till Mose, sedan Arons båda söner hade dött, de som dog när de trädde fram inför HERRENS ansikte. 2  Och HERREN sade till Mose: Säg till din bror Aron att han inte när som helst får gå in i helgedomen innanför förlåten framför nådastolen som är ovanpå arken, för att han inte skall dö. Ty jag skall uppenbara mig i molnet över nådastolen. 3  Detta skall Aron ha med sig när han går in i helgedomen: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. 4  Han skall ta på sig en helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne på sin kropp, och han skall spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och innan han tar dem på sig skall han bada sin kropp i vatten. [Här gällde nedsänkning av hela kroppen i vatten (inte ett litet stänk på huvudet). Aron hade enkla vita kläder som pekar på Jesu rena mänskliga liv och hans rättfärdighet men också den enkelhet som kännetecknade Jesus. Jag tänker på versen i Gal 3:27 som vi läste tidigare Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Det vita linnet på ben, kropp …huvud talar om att frälsningen påverkar hela livet: var vi går, handlingar och tankar eller sinne].
…5  Av israeliternas menighet skall han ta emot två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer. 6  Och Aron skall föra fram sin egen syndofferstjur och bringa försoning för sig och sitt hus. 7  Sedan skall han ta de två bockarna och ställa dem inför HERRENS ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet. Aron skall dra lott om de båda bockarna: en lott för HERREN och en lott för att skaffa bort synden [azasel]. 9  Den bock som lotten bestämmer åt HERREN skall Aron föra fram och offra till syndoffer. 10  Men den bock som lotten bestämmer för att skaffa bort synden skall ställas levande inför HERRENS ansikte, för att försoning skall bringas genom honom. Och sedan skall han sändas i väg ut i öknen för att skaffa bort synden. 

Ordet azasel (hebr) betyder ”att skaffa bort” och härifrån kommer ordet ”syndabock” – att lägga all skuld på någon och det kan t o m vara någon som är oskyldig. A-zasel syftar på bocken som fick skaffa bort eller bära bort synden (andras synder). Här har vi två sidor av samma offer: den ene oskyldige bocken ställdes fram levande inför Herren och den andra oskyldiga bocken bar bort synden.

Vi läste om ”två bockar (plural) till syndoffer (singular)”. Det finns nämligen en annan tolkning: att den ena bocken syftar på Jesus och den andra på satan. Men jag är övertygad om att syndoffret enbart syftar på Jesus och förklarar hans offerdöd. Jag tycker också att det bevisar åter igen att JDS-lärans olika variationer är en enda lögn. Det är viktigt att kunna motbevisa villoläror med bibelordet. Vi kan uppleva att en lära är sjuk och fel men vi ska också bevisa med Bibeln att den är fel.

Jesus bar våra synder i sin kropp och han bar bort synden genom sin död. Samtidigt läser vi att han gick in i det himmelska tabernaklet inför Fadern [med sitt eget blod]. Det är syndoffrets två sidor och innebörd.

Hebr 9:24  Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer  och som bara är en bild av den verkliga helgedomen [en skuggbild av det himmelska, enligt Hebr 8:5]. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 25  Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget [alltså Försoningsdagen]. 25  Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. 26  I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. 

Därför skriver Petrus: Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten.

Jesus dog inte andligt (JDS). Han gick segrande genom döden och banade väg för oss att gå från död till liv. Syndens makt är bruten.

Joh 1:5  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 
Ljuset lyste [syftar grammatiskt på en speciell händelse, enligt experter på grekiska, vilket måste vara Jesu död på Golgata kors] och har aldrig någonsin upphört att lysa. Guds Son blev människa fullt ut men han har aldrig upphört att vara gudomlig/Gud av evighet.

Jag berättade i senaste predikan ”En vandring med ett högre syfte” att jag hade lyssnat på ett vittnesbörd av en judinna som var f d lärare i kundaliniyoga-meditation-mantrayoga… men hon mötte Jesus och är frälst och fri från allt det ockulta. Det jag inte berättade då var att det slog mig vilka likheter det är i det hon hade sagt då i New age och Framgångsteologi (säger en del om rötterna) eller Herradömesteologi.

I New age på frågan om de tror på en religion? ”Vi är inte religiösa, vi är andliga (spirituella).
Liknande hörs från de nya apostlarna och jag syftar på NAR:
”Vi är inte religiösa och gnetar med läran i Bibeln. Vi är andliga. Så kan det låta från dessa falska apostlar. Vi som avslöjar och överbevisar om att deras läror är falska kallar de “lagiska” eller “religiösa”.

New age: Tänk positivt, bekänn aldrig något negativt. Du måste kämpa för att nå en högre nivå…”

Samma tankar finns i trosrörelsen: Tänk och tala positivt. Du ska inte prata om sjukdom och död för orden har makt. Om du bekänner negativa saker, drabbas du av det.

Detta är inte biblisk lära. Men det är ganska intressant att höra likheterna eftersom det har samma rötter, nämligen. En del som är med i sådana församlingar känner inte ens till vad Herradömesteologi är men om de konfronteras kan svaret snabbt bli: Jag är rättfärdiggjord och fullkomlig i min ande och bekänner bara seger, eller något liknande. Då avslöjas att man inte har en biblisk grund eller tro att stå på. En annan sida av Herradömesteologin är just det, att man säger:”du är fullkomlig i din ande för du är ett i anden med Herren, så din ande är samma som Guds Ande”.

Vad blir konsekvensen? ”Vi är gudar, vi är samma som Gud eftersom Gud är ande”. Det här säger man utifrån en förvanskning av:
1Kor 6:15  Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16  Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17  Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. 

Att vara ”ett kött” innebär alltså inte att det blir en individ. Det är fortfarande två personer. Ett gift par blir inte en person. Det är fortfarande två personer, två indiver. Detsamma gäller att ”vara en ande” med Herren. Din ande är inte detsamma som Guds Ande.

Rom 8:16  Anden själv vittnar med [Grundtexten: tillsammans med] vår ande att vi är Guds barn. 

Din ande är inte detsamma som Guds Ande.
Vi måste helgas till både ande, själ och kropp.
1Tess 5:23  Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, [annan översättn. Må fridens Gud helga er helt och fullt till ande, själ och kropp…] så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 

Det är fantastiskt att Gud vill och kan använda oss i sin tjänst. Om vi måste vara perfekta hade det varit omöjligt. Men vi får inte heller hoppa i nästa dike och skylla på att vi inte är perfekta, om vi faller i synd. Det händer både nu och då i vissa sammanhang att man skyller på att ingen är perfekt och försöker släta över alltihop.

Vi vet så väl att bara Jesus är perfekt och syndfri, helig och ren. När vi felar eller faller i synd är det ånger och bekännelse som är vägen tillbaka på helgelsens väg. Och den vägen är vi kallade att vandra och gå vidare på.

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Att stå på Guds sida Del 2

Smärtans son eller högra handens son

1 Mos 35:18 Men när hennes själ skulle lämna henne ty hon var döende gav hon honom namnet Ben-Oni. Men hans far kallade honom Benjamin. 19 Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrat, det vill säga Betlehem

Ben Oni betyder på hebreiska: Smärtornas Son
Benjamin betyder på hebreiska: Den högra handens Son
Rakel betyder moderfår
Efrat betyder ett överflöd och ett fruktbärande
Betlehem betyder ett hus fullt av bröd eller brödhuset

Så Rakel var havande och dog under stor smärta men födde en bild på Messias på exakt samma plats där David och Jesus föddes. Detta är en bild på korsets väg ett moderfår är havande som är en bild av löftets uppfyllelse kommer alltid Efrat (Överflödet och Fruktbärandet) eller Betlehem. (Överflöd av bröd eller brödhuset) Allting som är skrivet i den här boken skall lära oss någonting som hör det kristna livet till djupa hemligheter om härlighetens Herre Jesus Kristus.

En havande Maria begav sig till Betlehem där profetiorna uppfylldes Kristus föddes fram. Smärtornas son men samtidigt den högra handens son. Exakt så är det med oss också om vi inte delar hans kristuslidande kan vi heller inte dela hans uppståndelsekraft.

1/ Du måste dö med honom
2/ Du måste uppstå med honom
3/ Du är havande med en massa löften du går en väg till Efrat eller Betlehem
4/ Du kan omöjligt bli en ledare för andra får om du inte känner till vägen för framfödandet

Jesus Kristus framfödd i Betlehem som är en bild av Smärtornas Son och den Högra Handens Son.
1/ Om du älskar mig så föd och vakta mina små lamm (Det är Rakel på Hebreiska)
2/ Om du älskar mig så föd och vakta min fårhjord (Se till att de växer upp i mig)
3/ Om du älskar mig så föder du och vaktar dem (Du skall se till att de vandrar på vägen)

Tror ni att Petrus fick Gudsfruktan efter detta mötet med Överherden? Jesus Kristus lägger här på Petrus att bli en herde för hans får och föra dem på en väg. Den vägen går profetiskt till Efrat eller Betlehem och det som föds fram är Kristus – Smärtans Son (Heb: Ben) eller Högra handens Son (Heb; Ben)  

Det hebreiska ordet för Son är Ben och det betyder: Grundläggare av ett familjenamn eller ett Hus. Det innebär att om vi förkastar grunden så får vi naturligtvis aldrig se ett hus som han bygger upp heller. Först måste vi få bli havande med löften och gå en väg som leder till en födelseplats vid namn Efrat eller Betlehem. Det är alltså samma son men med två olika namn precis liks sanna genom smärta kommer du att få se någonting byggas upp och övernaturligt födas fram genom Guds högra hand.

En föreståndare kom till vår församling och körde över den med sina egna visioner och planer. Jag skall inte döma men jag skulle inte vilja vara i hans kläder när han skall redovisa inför överherden hur han lett Guds fårahjord. Gud visade att han byggde med mänsklig styrka och kraft och inte kunde vänta på Gud löften som alltid kommer genom korset. Jag kan säga att under den här tiden var det väldigt jobbigt men nu skedde en otroligt stark sak mitt i natten: Gud talade rakt in i våra liv exakt samma sak och exakt samtidigt talade vi ut dessa tankar.

Jes 40:11 Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren (RAKEL) fram. 

Den hebreiska texten talar om exakt samma ord som han sade till Petrus på stranden. Herren sade sedan att jag vill sända er till mina små. Denna föreståndare var en falsk herde som byggde med allting som såg starkt ut i människors ögon han vaktade inte flocken utan släppte in trosrörelsens vargar mitt bland fåren. Det är sådana ledare som nu klättrar upp på toppen av samfundspyramiderna de bryr sig inte ett dugg om de svaga de trampar för egen vinning ner alla som opponerar sig.

De förkastar hörnstenen som är smärtornas son därför kan de aldrig få se högra handens son bygga upp ett hus. Det får bara de som är havande med löftena på vägen till Efrat eller Betlehem få se. Äkta andliga barn föds fram i smärta och kommer genom Guds löften på ett övernaturligt sätt. Det är detta som är sann väckelse allting annat är bara kött och hästar och vagnar och ogräs och oäkta barn.

Apg 2:32 Det är denne Jesus (Smärtornas Son) som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, (Högra handens Son) 35 tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. 36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.

Rakels barn var alltså döpt till två namn en ifrån sin moder: Smärtornas son. Men Jakob döpte om barnet till: Den högra handens son

När vi läser bibeln så är den ju skriven och inandad av Anden som inspirerade människor att skriva det som står i den heliga skriften. Vi vet att Anden alltid tar ifrån Jesus Kristus för att uppenbara detta för oss människor.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er. 

Det finns bara en person som benämns som både ”Smärtornas Son” och ”Den högra handens Son” samtidigt i bibeln. Alltså Ben Oni och Benjamin är en bild på Davids Son som är alla löftens ja och Amen och han föds fram i Betlehem.

Det finns bara en väg som leder till Efrat (Överflöd av frukt) eller Betlehem (Överflöd av bröd eller brödhuset) Detta visste naturligtvis Paulus som talar profetiskt att vägen till att överflöda i nåden Charisma måste gå Kärlekens väg. (1 Kor 12+ 1 Kor 13) Gud kan omöjligt använda den som inte dör på vägen till Efrat eller Betlehem. Han talar ju om en överflödande väg = På hebreiska Efrat som är Betlehem där. Sedan talar han om Kärleken i 1 Kor 13 som inte söker sitt och David betyder just Kärleken.

En fråga som vi måste ställa oss idag i avfallets tider är ju följer Betel Church och New Wine den här vägen som är så tydligt förebildad i bibeln. De jagar ju nådegåvor men vad jag kan se och förstå enligt deras egna predikningar för de inte moderfåren sakta fram och det kan leda till missfall. Den herde som gör det får göra upp sin räkning för varje förlorat får inför överherden själv.

Jesus Kristus är alltså både hörnstenen som mänsklig visdom förkastar samtidigt som han är Guds högra hand och Guds Son som bygger upp församlingen.

Ben Oni = Smärtans Son
Benjamin = Högra handens Son

Dessa två saker är vad Kristus som är Vägen i oss producerar och den som skiljer dessa två åt förkunnar inte det fulla evangeliet du kan inte predika Guds Kraft utan att samtidigt fått uppleva Guds smärta. Det finns en man som hette Emil Gustafson som fick gå igenom mycket lidande på sin väg och gjorde en del sånger varav en handlar om att bli en som vill bli en Abraham och få ett barnahjärta måste gå på vägen till Efrat eller Betlehem där alla löftena föds fram.

Lyssna till den här två verserna som verkligen är upplevda i lidande.
2. Den Herren vill förära att bli en Abraham sin Isak måste bära som lydnadsoffer fram. Ej utan sorg fullbordas en sådan offerdöd. Min sköna Rakel jordas ej utan hjärtenöd.

3. Men vill än hjärtat brista, när tanken fästes på att offra allt, ja mista sitt eget liv också, dess djupare är fröjden att lyda Herrens bud, då vi på offerhöjden fått vittnesbörd av Gud.

Emil Gustafsson hade ett favorituttryck det löd: “Den som har mycket att säga om sig själv har ännu inte sett Gud”.

Det vittnesbördet som du får om du vandrar den här vägen är alltså det enda sättet som gör att alla dina löften blir till ett ja och ett amen i Jesus Kristus. Vet du vad Herren sagt till oss? Jag tänker låta er få vandra en lång ökenperiod det kommer bli en väg när ni kommer att undra om ni kommit ut ur er kallelse. Men om ni böjer er för det jag kommer att lägga på er (SMÄRTA) så skall ni få uppleva min smörjelse mitt i era svårigheter (HERRENS MAKT). Han började tala om att dela ut bröd till människor från ett förrådshus (EFRAT eller BETLEHEM) Om ni går den här vägen kommer människor att följa efter  och jag Herren kommer då att leda er in i ett arbete som bär frukt. Han talade om en grupp människor som kommer att få se hur Herren sätter människor fria från bojor och band in i Herrens frihet.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Smärtans son eller högra handens son

Del 8 Jesu barmhärtighet och trofasthet

Heb 2:16 Det är ju inte änglar utan Abrahams barn (Säd – Pluralis) han tar sig an. 17 Därför måste han (Abrahams säd Singularis = Messias) i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.18 Eftersom han själv har lidit (Gk: Har själv tillfullo upplevt) och blivit frestad (Gk: Peirazo = Lidanden och Prövningar) kan han hjälpa dem som frestas. (Gk: Periazo = Lidanden och Prövningar

1/ Detta gäller Abrahams säd (Pluralis)
2/ Detta har uppfyllts av Abrahams säd (Singularis = Jesus Kristus)

Gal 3:16  Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: “och åt dina avkomlingar”, som när man talar om många (Plural) utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus. (Singular)

Han som själv är den alla löften måste alltså bo i oss och vi i honom om dessa löften om kraft mitt i lidanden och vägen till löftenas uppfyllelse skall kunna ske igenom våra liv. Det är alltså ett måste för var och en som vill kalla sig för Abrahams säd att följa honom om en seger skall kunna vara möjlig i våra liv.

Jesus Kristus som själv är Abrahams säd (Singular) har tillfullo upplevt alla prövningar och alla frestelser som en människa kan få uppleva här i världen. Inte bara det han har även vunnit seger över den som står bakom alltsammans också nämligen Djävulen. Det var precis vad jag tog upp i min förra undervisning som berörde versen innan de verserna vi läste nyss från Heb 2:16-18.

Det är därför Paulus utbrister att detta är en stor hemlighet som skall leda till en stor seger och att Jesus Kristus skall bli förhärligad igenom våra liv:

Kol 1:25 Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord, 26 den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. 27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. 28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig. 

Vi läste att eftersom han upplevt och besegrat alla frestelser och prövningar kan han hjälpa Abrahams säd som frestas och prövas. Vi måste repetera det jag sa sist annars kan vi inte förstå hur han kan hjälpa oss vinna segern i alla prövningar och frestelser. Han var nämligen tvungen att juridiskt besegra honom som fått makten över oss människor genom att förblinda oss och hålla oss i kedjor för att vara slavar i hans hus.

Så jag repeterar lite så får vi se vart vi hamnar……

Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.

Jag vill bara flika in att vi måste tänka juridisk frikänd eller juridiskt fälld annars har vi inte en chans att kunna förstå vad det här egentligen handlar om.

Här har vi alltså själva roten till vad vi kallar för köttets gärningar och detta gör att vi kan agera och uppträda på ett sätt som vi inte kan kontrollera. Bibeln säger att vi människor inte har en blekaste aning om varför vi gör saker och ting tvångsmässigt som vi egentligen inte vill göra. Bibeln som är skriven av samma person som skapade oss vet naturligtvis om vad som bor längst ner i djupet av våra hjärtan.

Rom 7:14 Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. 15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.

Om jag är såld på en slavmarknad till någon så måste ju den vara ägare till att tvinga oss att göra hans vilja. Det är någonting som Jesus Kristus aldrig gör med oss utan honom väljer vi att tjäna genom nåd och frivillig kärlek. En slav som köps på en fångmarknad binds alltså och tvingas till den nya slavägarens hem för att göra hans vilja och det är alltså syndens makt eller Djävulen. (2 Tim 2:26)

Jag var inne på en sida som tog upp det här problemet från en psykologisk aspekt och det visar att detta inre problem som bara Gud vet orsakar även sjukdomar och psykiska (själiska besvär) Det psykologiska namnet på fruktan för döden heter på medicinskt språk Thanatophobia (Fear of Death)

Detta inre problem i en trasig själ orsakar alltså yttringar som visar sig i oro och ångest och därigenom kommer följande yttringar.

Det Jesus Kristus alltså gjorde var att han prövades och testades på samtliga områden av Gud genom Djävulen men syndade inte en enda gång. Det är därför Jesus Kristus kallas för ”Den Rättfärdige” men han har ett annat namn också nämligen ”Den starkare” och Djävulen kallas för den ”Starke mannen”.

Bibeln måste läsas som en bok som handlar om Juridik om vi skall kunna begripa varför Jesus Kristus kan hjälpa oss i våra frestelser och våra prövningar. Bibeln uppmanar oss att skaffa oss med kunskap om Gud och det är på hebreiska en bild på en rättfärdig domare som alltid handlar rätt. Vi människor står alltså enligt bibeln i en rättegång.

1/ Vi ser Åklagaren eller den starke mannen
2/ Vi ser Advokaten eller den starkare mannen
3/ Vi ser Gud den rättfärdige domaren
4/ Så ser vi en människa som sitter anklagad för lagöverträdelser

Jag har suttit i en rättegång själv så att jag är inte alls främmande för den här bilden och det är den bilden Paulus använder gång på gång för att få oss att verkligen förstå Evangeliet. Alla människor har syndat och är under en fälld dom och på hebreiska kallas alla sådana för laglösa. Det finns ingen rättfärdig säger bibeln bland människor inte en enda

Ord 7:21 Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. 

Nu gav alltså Gud människan lagen som innebär en instruktion om hur människan skall leva men den kunde aldrig ge den rättfärdighet som Gud kräver för att kunna frikänna en människa i den högsta domstolen. Människan har nu fått en kunskap från Gud som bara bevisade att hon var en ännu större syndare än hon än visste om och detta ämbete under GT kallades till och med Fördömelsens ämbete.

Mänskligheten kommer alltså bara att bestå av två kategorier människor
1/ De laglösa som står under den domen redan fälld du skall döden dö
2/ De rättfärdiga som fått sina synder förlåtna och står som frikända i den högsta domstolen

Mänskligheten måste tjäna två Herrar
1/ Slaveriet under den starke mannen eller Djävulen som styr dem med fruktan för döden
2/ Den Rättfärdige Herren Jesus Kristus som genom sin död ger dig en ny rättegång i högsta domstolen.

Om du redan är fälld i den högsta domstolen finns det ingen högre instans som kan ta upp din fråga igen du förblir fälld du kan absolut ingenting göra åt saken. Du förblir i slaveri under den starke mannen som har en lång lista som han anklagar dig med och som sagt var detta är fruktan för döden som driver en människa i alla hennes gärningar. Men efter som hon är i mörkret och förblindad saknar hon förstånd och förstår inte sitt eget handlande. Det ser ju väldigt nattsvart ut för människan här i den starke mannens hus som älskar att plåga henne och har segerns rätt. Även om du är miljardär och högvis med skatter och guld är de dig till ingen nytta här i den starke mannens hus där du plågas i ditt innersta.

Det som nu Herren säger till Abraham är så fantastiskt och en förebild på evangeliet. Och det sår att Abraham fick evangeliet predikat i förtid. Herren själv skulle ju bli hans största värde och hans försvarare och sköld. Vi vet av Romarbrevet att detta måste vara att få den största möjligheten en människa kan få i livet nämligen få en resning och ny rättegång inför den Högsta domstolen som är Gud igen. Lyssna nu för om vi inte förstår det här kommer vi aldrig att förstå evangeliet för det innehåller nya fakta och bevis i en rättegång som leder till en frikännande dom inför Gud.

Den dom Gud som är Högsta Domstolen kan inte tas upp igen om det inte finns solklara bevis och nya omständigheter för människan att komma med inför Gud. Bara den som tror på Jesu fullbordade verk på Golgata kan komma till Jesus Kristus som är medlaren mellan människan och Gud och få sitt fall prövat på nytt. Det grekiska ordet martyr betyder att det finns ett solklart bevis som leder till en frikännande dom i den högsta domstolen. Det innebär att våra hjärtans ögon måste öppnas så vi förstår evangelium om Jesus Kristus och genom hjärtat tror vi och genom munnen bekänner vi detta som uppenbarats där.

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner (Homologos) att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. (Befriad av Gud från Satans bojor och band10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig (Frikänd i den högsta domstolen) med munnen bekänner (Homologos) man och blir frälst. (Befriad av Gud från Satans bojor och band) 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. (Misslyckas att nå målet som är Frikännande) 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. (Jesus Kristus och vad han gjort för oss) 13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. (Befriad och Beskyddad)

1/ Här ser vi Herren medlaren mellan människa och Gud
2/ Här ser vi en Tro på Evangeliet om honom
3/ Här ser vi att hjärtat fylls av andliga rikedomar genom åkallan
4/ Här ser du frälsning och beskydd

Det Herren uppenbarade för Abraham i 1 Mos 15:1 var att han själv kommer att öppna Abrahams ögon så att Herren blir hans rikedom och hans beskydd inför Djävulen i rättegången. Så vi läste att grunden till att vi tvingas göra slavtjänst i synden är att vi tillhör en hård Herre kallas ”Starke Mannen” han har en hel skuldlista och anklagar oss med så vi styrs av fruktan och gör saker vi inte vill (Rom 7:14) Han hade aldrig haft denna skuldlista om han inte givits segerns Juridiska rätt (Jes 49:24) Men vid Jesu död vinns en annan Juridisk rätt som river denna skuldlista (Kol 2:14)

Jes 49:24 Kan man ta ifrån den starke hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? (Juridisk rätt) 25 Ja, så säger HERREN: “Nu skall den starkes fångar (Starke mannens fångar) tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn. 26 Jag skall låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött, och av sitt eget blod skall de bli druckna, som av sött vin. Och allt kött skall då förstå att jag, HERREN, är din Frälsare (Yeshuwa) att den Mäktige i Jakob är din återlösare.” (Heb: Goel = Han som har köpt ett folk och betalat med sitt oskyldiga rättfärdiga blod)

Det sker inte med styrka och kraft utan med Andens ljus och uppenbarelse i människors hjärtan. Vi människor har absolut ingenting med detta att göra det är Jesus Kristus som befriar och frälser. Inte undra på att Satan vill blanda evangeliet med mänsklig visdom så att det förlorar sin Kraft att öppna ögonen på människor för då förlorar han dem till Jesus Kristus.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. (Ej Kraft utan Juridisk rätt) 18 Ty detta budskap om korset (Här uppenbaras den jurisdiska segern) är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta (Befriade och bevarade) är det en Guds kraft. (Ja Juridisk rätt från domaren)

Evangelium är Korset.
Evangelium om Korset ger dig beviset till en ny rättegång i högsta domstolen.
Evangelium om Korset kommer att ge dig en frikännande dom i den rättegången.
Evangelium om Korset kommer att befria dig från skuldlistan djävulen anklagar dig med.

Som sagt var bibeln uppenbarar allting som en rättegång i den högsta domstolen och bara om det kommit fram nya saker som är så solklara att de friar kan en människas fall tas upp där inför Gud igen. Det Jesus Kristus gjorde för dig på Golgata Kors ger dig denna rättfärdighet och frikännande dom som bibeln beskriver med ordet Martur.

Ordet vittna är grekiska ordet martur på grekiska och det beskriver alltså att du genom Anden som du får av Gud vittnar om att du verkligen är frikänd i den rättegången. Du kan därför inte vara i Guds Rike utan att ha dömts först innan du kan få uppleva Rättfärdighet Glädje och frid i Anden.

Låt oss ta lite bibelord så vi förstår djupet av detta underbara frikännande som den rättfärdige lever i.

Rom 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. (Förlora vårt frikännande och skiljas från Gud) Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. (Håller fast vid budskapet om Korset) 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar (Martur) med vår ande att vi är Guds barn. 

Om vi väljer att följa Starke mannen kommer vi att förlora vår juridiska rätt vi fått inför Gud. Det leder på nytt tillbaka till fängelset och den där skuldlistan och att vi tvingas göra saker vi egentligen inte vill. Men om vi följer Anden och håller fast vid Korset så vittnar Gud om detta solklara bevis i vår Ande så vi frimodigt kan träda fram och bekänna detta inför Gud och behålla vår frihet i Kristus.

Precis står det i Johannesbrevet
1Joh 5:4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. (Överbevisning om det vi inte kan se Heb 11) 5 Vem kan besegra världen (Den ondes system) utom den som tror att Jesus är Guds Son? 6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. 7 Ty det är tre som vittnar: 8 Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma. 9 Om vi godtar människors vittnesbörd, (I En rättegång) så skall vi veta att Guds vittnesbörd (Den högsta domstolen över hela universum) är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. (Detta är det solklara beviset till en frikännande dom)

1Joh 5:10  Den som tror på Guds Son har vittnesbördet (Guds vittnesbörd det solklara beviset om frikännande) inom sig. (Ej Fördömelse inom oss) Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. (Han är alltså laglös och kvar i slaveriet) 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv (Rättfärdighet) och det livet är i hans Son. (Rättfärdigheten i Jesus Kristus) 12 Den som har Sonen har livet. (Frikännandet och Rättfärdigheten från Gud) Den som inte har Guds Son har inte livet. (Han har bara en fällande dom och räknas som Laglös) 13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. (Frikända i en rättegång genom vad Sonen gjort för er)

1/ Så Jesus Kristus besegrade vår fiende döden och slaveriet att leva under anklagelser och fördömelse.
2/ Är det någon mer än jag som ser och förstår hur fienden arbetar? Han vill få dig att göra ett allvarligt fel och så attackerar han dig både till känsloliv och tankeliv.
3/ Nu vet vi hur vi skall vinna seger genom att se på Jesus och ta emot kraft och vittnesbörd i vår anklagade själ genom Anden till befrielse av detta slaveriet som attackerar ditt tankeliv. Du måste ta emot vad Jesus gjort och låta Anden skänka ljus och driva undan mörkret i varje rum för att nå den fulla befrielsen Jesus redan fullbordat för dig min vän.

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, (Heb: Dela upp bytet med den starke mannen = Satan och de fallna änglarna) eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, (Istället för dig) han som bar de mångas synd (Personligen) och trädde in i överträdarnas ställe. (I ditt ställe)

Heb: Han skall dela upp bytet nämligen hela människosläktet med den starke mannen som är Satan och Jesus bekräftar detta i Luk 11.

Luk 11:21 När den starke (Den starke mannen) beväpnad (Med ett papper som ger honom juridisk rätt) vaktar sin gård får hans ägodelar (Slavarna i Adam) vara i fred. 22 Men kommer det en som är ännu starkare (Genom Svaghet) och besegrar honom (I en juridisk rättegång) då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på (Skuldbrevet) och fördelar bytet. (Därför att det hållit en ny rättegång och bara de som förstår den genom evangeliet kan gå ut frikänd.)

För att ytterliga grunden ännu tydligare bekräftar dessa verser Satans Hus innehållande fallna änglar och alla som inte gjort Herren Jesus Kristus till huvud över sitt liv. Men det finns ett annat hus säger bibeln en plats som kallas för Sion eller Guds Jerusalem. På den platsen befinner sig Guds änglar som förblev trofasta vid prövningen. Där finner vi också Guds Son Jesus Kristus medlaren så här finner vi Guds rådslut och vilja i bilder. (Heb 12)

Han förklarar detta närmare i Ef 1:9-10 jag gör en parafras för att vi skall få se detta tydligare. Ef 1:9-10 Gud har uppenbarat för oss det rådslut han hade bestämt ske vid tidens fullbordan redan innan världen och tiden började. Han skulle låta sin som Jesus Kristus bli Kung och huvud över hela änglavärlden i himlen och över alla människor på jorden. Han skulle sedan vid tidens fullbordan genomföra denna plan och sända ut alla sina änglar från himlen för att hämta alla dessa på jorden som inte deltar i det stora avfallet och upproret mot honom.

Mat 24:31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. 

Det som sker nu är allt Gud tillåter Satan organisera världen på ett sånt sätt att han kommer att tvinga hela världen att välja sida.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Del 8 Jesu barmhärtighet och trofasthet