Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning: Elvor Ohlin 

26 mars 2010
Del 1
finns även här >>

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>
Del 3 >>

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Gud människan och andemakterna del 4

När man blir bedragen av Satan så förkastar man korsets väg den enda vägen som Gud bekräftar dig på och ger dig en identitet. Det är därför den Gnostiska rörelsen är så noga med olika titlar och människoupphöjelse. Gud måste själv kalla oss korsfästa vårt kött och sedan själv upphöja oss. Annars kommer vi upphöja oss själva och skaffa oss en falsk identitet. Församlingen i Korint hade mött en Gnostisk rörelse exakt lik den jag skall varna för idag. En falsk rörelse byggd på en falsk lära leder alltid till att man lever i en illusion där man tror sig vara någonting man inte är.

1 Kor 4:8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er.

Den som springer omkring i en illusion tror alltså han är något han inte är och Paulus säger att en sådan människa är bedragen i sitt hjärta. Bara Gud kan ge dig och mig vår rätta identitet genom en rätt relation med Jesus Kristus.

Gal 6:3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv.

Vad hade Rodney Hooward Brown för rötter? Var det inte Trosrörelsen han kom ifrån? Om du tänker efter brann inte den här falska Elden som starkast där man redan hade Trosrörelsens läror? Vet du vad jag tror? Om du tar och analyserar Word of Faith (Trosrörelsen) så skall du se att det handlar om detta “hedniska tankesätt” att vi måste gå in i en direkt konfrontation med andemakterna. Jag vill uttrycka mig genom boken “Allt är inte Gud som Glimmar” (Sven Reichman) som handlar om Trosrörelsen.

(1) De påstår att människan är en ande har en själ och bor i en kropp.
(2) De påstår att vi i vår ande har blivit Kristus
(3) Därför kan vi genom vår ande regera över skapelsen
(4) Det innebär säger de att alla andemakter är underlagda oss

Detta är naturligtvis inte sant utan en illusion och det ger den som tror på detta en helt obiblisk identitet. Att springa omkring och strida mot andemakterna genom en falsk identitet och leva i en illusion är direkt skadligt för vår själ. Sven Reichman berättar hur människor nu står på kö till själavård de blir kluvna och får djupa trauman. Det var när han såg detta som han hoppade av och förkastade hela teologin. Naturligtvis kommer förr eller senare en dom från Gud över all obiblisk lära (Laglöshet) Är inte en lära från Gud och stämmer med bibeln så är den Jordisk (Demonisk) och uppbyggd på mänsklig visdom från Eden. När Gud dömer så står det att han skall fånga människa i hennes egen visdom.

Detta gör Gud genom att tillåta Mörkret att spela ett spel där det ser ut som om en lära fungerar genom “Falska under och Tecken“. Detta är en sanning som gäller allting utanför bibeln.
> Horoskopen kommer att se ut som det fungerar
> Besvärjelser och Woodoo kommer se ut att fungera
> Häxkonst och New Age kommer att se ut att fungera
> En falsk kristen lära kommer att se ut som om den fungerar

Jag känner personligen en som verkligen har varit djupt inne i det ockulta han levde som en praktiserande Trollkarl. Han ansågs stark i denna ockulta värld och hade många följeslagare. Det var demoner samlade på varenda möte som manifesterade sig mitt bland dem. Han sa att möta olika demoner var en liksom en vardaglig grej för mig. Han kom till slut ur detta mörker och blev en troende! Han berättar hur han skrek ut sin förtvivlan och ville ut ur mörkrets grepp det började plåga honom. Han ringer upp mig och berättar en märklig händelse hur Herren började söka honom. Han blev på ett övernaturligt sätt ledd till våran hemsida. Det är fullkomligt underbart att veta att Herren förmår frälsa en människa ur vilket mörker som helst bara man vill.

En gång i ett samtal i telefonen sa han någonting viktigt som jag skrev ner han avslöjade nämligen en sak om mörkret. Detta han sade bekräftar hur Satan bedrar människan genom olika saker som tillhör den mörka sidan. Han sa att när du väl stiger över på den förbjudna sidan så bedrar Satan människor genom att agera så att det ser ut att fungera.

Han sa att Satan har en speciell uppenbarelse för varenda människa som går utanför Jesus Kristus för att fånga oss med och han har rätt att göra det. Han fortsätter och förklara detta genom att berätta följande……

Jag höll på med Mexikansk Trolldom så mina drömmar och uppenbarelser handlade om denna gamla Mexikanska ockulta andevärld. Men jag känner dem som var inne i Asatron och deras uppenbarelser och drömmar drog dem allt djupare in i den världen. Så den värld som är obiblisk är en livsfarlig väg att vandra på utan beskydd från mörkrets makter som lätt kan bedra en människa.

En gång tjänstgjorde vi i en församling där fick vi reda på att en person höll på att läsa horoskop. Vi varnade naturligtvis för faran detta kunde föra med sig att öppna upp för mörkrets makter. Nu sker något otroligt en förälder och ledare i den församlingen ringer upp oss och skäller ut oss. Personen sa detta är rena löjligheterna att ni varnar för ni skall veta det att jag har läst horoskop sedan jag var liten. Detta skedde i en Pingstförsamling och bevisar vilken otrolig dålig urskiljningsförmåga det finns om hur mörkret får insteg i människor. Horoskop är direkt hämtat ur den Babyloniska Zodiaken och tillhör givetvis den ockulta sidan. Det är inte andemakter som bestämmer en människas framtid utan den Allsmäktiga Guden.

En av den här tidens största falska profeter William Branham trodde på Zodiaken och gjorde ingen hemlighet av det. Han sa även att han hade en ängel som gjorde helandeunder i hans möten och inte gav äran åt Jesus. Denne man bedrog sig själv och upphöjde sig själv och trodde han var Elia. Han dog i en frontalkrock i december 1965.

Det här tål att tänka på för samma princip gäller naturligtvis för alla som säger sig vara kristna men träder över gränserna in i det ockulta. Vi kan se idag exakt samma andliga mönster gäller för Gnosticismen (Trosrörelsen) Satan kommer själv för att bedra dem så de har större och större tankar om sig själva. Att detta stämmer med dagens Kristenhet kan du se i Matt 7 Där de laglösa är bedragna av Satan in i en falsk Kristenhet som ser ut att fungera…..För mig ser detta helt enkelt ut som dagens falska karismatiska rörelse som New Wine och Bethel Church. Detta fick mig att komma att tänka på en händelse som startade allt nämligen en falsk andeutgjutelse av något de kallade för New Wine i en stad vid namn Toronto.

Även 2 Tess 2 är solklar att Gud tillåter Satan att bedra alla som njuter av orättfärdigheten och står emot sanningen med stark villfarelse så de tror på lögnen. (Pseudo) De skall alltså tro på en skickligt gjord kopia av Kristendomen vilket man måste kalla “Trosrörelsen” för om man skall tro Sven Reichmann. Då innebär detta att en falsk andemakt kommer att utgjutas som en dom ifrån Gud för att fånga dem i deras egen visdom.

Därför är min fulla övertygelse att det som nu startade i Toronto tror är starten på en process och en dom från Gud. Detta kommer att sprida sig över hela världen till slut. Jag vill säga att jag grundar mitt konstaterande på biblisk grund och en profetisk varning Herren gav mig med flera exakt då detta startade. Det är så uppenbart i bibeln att Guds Helige Ande aldrig skulle bekräfta ett hedniskt ockult tankesätt. Det går nämligen rakt emot bibelns uppenbarelse om vem Gud verkligen är! Tron kommer ur Guds Nåd genom Anden för att förhärliga Jesus Kristus som är Guds egen avbild. Vad säger Trosrörelsen om tron? Det är en Kraft! (A Force – New Age)

Och det är exakt vad jag tror Satan och hans demoner bekräftade dem och bedrog dem med som har trosrörelsens teologi som är helt obiblisk enligt Sven Reichmans bok: Allt är inte Gud som glimmar (som finns att ladda hem gratis på nätet HÄR)

En person räknas som huvudrollsinnehavare till denna falska andeutgjutelse i Toronto. Hans namn är Rodney Howard Brown så det är av stor väsentlighet att veta att Howard-Browne var associerad pastor i Rhema-kyrkan i Johannesburg, innan han flyttade till USA 1987 och han identifierade sig med en annan av Rhema-kyrkans ledare, Kenneth Hagin, en person vars undervisning också mycket tydligt har visat sig vara Gnosticism (Hanegraaff: 1993; Crenshaw: 1994). Oral Roberts är en annan lärare som har delar samma felaktiga teologi.

Det är just Kenneth Hagins böcker och teologi som synas i boken: Allt är inte Gud som glimmar. Nu när det bevisligen är så att Rodney Howard Brown identifierade sig med Kenneth Hagin som även kallas Trosrörelsens Fader. När du läst boken vilka villoläror som presenteras av Kenneth Hagin kan du vara 100% säker på att bibelns Gud aldrig skulle utgjuta sin Helige Ande över dessa människor med denna antikristliga teologi. Inte heller över den person som identifierade sig med dessa läror vilket Rodney Howard-Browne bevisligen gör.

Rodney Howard Brown skriker Fire! Och adresserar ofta Guds Ande som en opersonlig Kraft i Toronto. Han sa: Receive It (Ta emot det)

Oral Roberts har enligt en artikel, “proklamerat att Howard-Brownes tjänst signalerade ankomsten av” en annan nivå i den Helige Ande.” Man måste fråga sig var i Skriften vi får lära oss att det finnsnivåeri den Helige Ande?

Trosrörelsens läror enligt Sven Reichman blir ju att Anden reduceras från en person till en slags opersonlig kraft precis som i den ockulta världen. Tron menar de är en slags kraft man kan använda för att manipulera den osynliga andevärlden med så att det goda och en framgångs rik framtid faller på min sida. Med andra ord är detta den bilden hela den här serien har handlat om: Gud människan och andemakterna. Om nu människan tror detta evangelium som Kenneth Hagin presenterar blir ju i praktiken Jesus Kristus Guds Son och själv Gud (Joh 1:18) Förvandlad och förminskad till en ande i Alladins Lampa som blir vår tjänare istället för Herre.

Naturligtvis kan inte Gud ställa upp på att någon hädar honom och lurar in sitt folk i Trolldom eller Häxkraft och detta sker i Jesu namn. En Häxa eller en Trollkarl är en som är totalt bedragen som tror hon har hemlig (Ockult) kunskap att manipulera andevärlden med gott eller ont. Vet du vad häxorna säger när de skiljs efter ett ockult möte? Let ”The Force” be with you! = Låt Kraften vara med dig! Så vi måste ha urskiljning vad är det för Krafter i rörelse? Är det Guds Ande eller är det denna Gnostiska “Ockulta” Kraft av villfarelse? Du måste bedöma och urskilja det här för du kommer att tvingas välja sida när denna “falska väckelse” når dig förr eller senare.

I den förra delen tog jag upp att människor som varit inne i den här Gnostiska rörelsen som kan vittna om att det ser ju ut att fungera. När man sedan vänt om och får ljus förstår de att man blivit bedragna. Många som kommit ut ur Gnosticismen kommer fram till den slutsatsen att eftersom det ser ut att fungera måste ju den fallna andevärlden samarbeta så det ser ut att fungera. Jag vet att även Sven Reichman har nämnt detta fenomen. Inte undra på då i så fall att bibeln varnar oss för falska under o tecken gjorda av Satan för att bedra.

Gud tillät Satan att ge dem bekräftelse i deras falska väckelser så att det såg ut som deras Gnostiska tankesätt att manipulera andevärlden fungerade. Från och med Toronto exploderar allting av villfarelse. Det var då Herren gav mig drömmen om den mörka floden som översvämmade allt utom Sions berg. Den här sidan handlar om Toronto och dess efterdyningar här kan du bland annat se C Peter Wagner och Bill Johnson. (NAR – New Apostolic Reformation)

Jag skulle nu fortsätta att gå direkt till NAR men jag upplevde att jag inte kommer förbi Toronto eftersom Guds Ande varnade oss och flera så starkt just då den startade. Då är det bra att titta på frukten och vad han som hade huvudrollen har för teologi och vad han sade nämligen Rodney Hooward Brown. Idag har han satt titeln “Doktor” före sitt namn för det tycks vara viktigt att skaffa sig en identitet och göra sig ett namn i den här rörelsen.

Mat 12:33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 35 En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont.

Allting har alltså med vilken rot allting kommer ifrån som driver oss att tala och att handla: Är Jesus Kristus roten eller Kunskapens träd roten? Låt oss titta på roten till hans verksamhet för att bedöma det. Men Howard Brown tillåter ingen prövning utan anklagar alla som prövar dessa konstiga manifestationer för att häda den helige Ande. Se Länk. Exakt det samma gjorde Benny Hinn i TBN så det börjar likna “självupphöjelse” direkt i vår prövning av Rodney

Nu skall vi gå till 1994 då “Torontovälsignelsen” startade och bedöma vad Rodney Hooward Brown sa med vad bibeln säger. Vi är skyldiga att pröva varje person som utger sig för att med sitt hjärta och sin mun påstå sig tala i Herrens namn. Följande uttalanden är gjorda i Carisma Magazin augusti 1994 och ifrån de mötet han hade under Toronto och ifrån Kenneth Copelands möten vid samma tid.

Här följer några märkliga citat av Rodney Hooward Brown:
(1) Om någon står emot det Gud gör här just nu kommer han att falla ner död omedelbart.
(2) Jag struntar i om det är Gud eller Djävulen, så bara något händer räcker det för mig.
(3) En kväll predikade jag om helvetet och ju mera jag predikade om helvetet ju mera skrattade lyssnarna.

Rodney Howard-Browne påstår sig vara den “Helige Andens bartender“, mannen genom man påstår att Gud använt som starten på det de menar är ändetidens stora väckelse. (Även kallat Latter Rain) Han tillskrivs också vara källan till det som har kommit att kallas “Toronto Blessing“. Detta påstående tyckte jag var intressant eftersom Herren varnade precis samtidigt och han visade en svart flod i drömmen med orent kloakvatten stiga till en översvämning över hela jorden så det handlade om demonisk aktivitet och inte Den Helige Ande. Jag såg att det mörka vattnet inte nådde upp till Sions berg där Guds kvarleva befann sig.

Jag vill sätta ett stort frågetecken till ursprunget till hans påstådda upplevelse 1979 när han fick den här “Kraften” då gick det till så här menar han själv att han skrek till Gud helt desperat”Antingen kommer du ner hit eller så kommer jag upp dit och rör vid dig.” Plötsligt hävdar han att “hela hans kropp kändes som om den brann. Han började skratta okontrollerat… Jag var inkopplad i himlens elfkraftfält, och sedan dess har min önskan varit att gå och koppla in andra människor där.

Så här talar man inte till Gud i en kris då är man förkrossad och vädjar Gud om nåd man kommenderar honom inte. I somras när jag gick in i väggen vädjade jag till Herren om ett förbarmande i min livskris. En normal människa i en stor livskris kommenderar aldrig Gud på det här sättet som han gjorde. Han ställde ultimatum på Gud precis som han själv var så viktig. En Allsmäktig Gud behöver egentligen inte oss men i sin kärlek kan han visa barmhärtighet över oss när ödmjukar oss inför honom.

Man säger absolut inte i en livskris: ”Antingen kommer du ner hit och rör vid mig eller så kommer jag upp och rör vid dig

Det finns andra vittnen som beskriver att samma händelse utspelat sig i juli 1979, vid arton års ålder, nådde Rodney Howard-Browne från Port Elizabeth, Sydafrika, en livskris. ……. han skall enligt vittnen i ett bönemöte med arton ungdomar ropat till Herren: ‘Gud, antingen kommer du ner hit i kväll och rör vid mig, eller så ska jag dö och komma upp dit och röra vid dig.’ Han började skrika högt i 20 minuter och skrämde nästan vettet ur de närvarande säger vittnen.

Ser ni något konstigt redan från början? Howard-Browne tror att hans gud inte bara är underordnad utan också beroende av honom. Detta är absolut inte den Gud som uppenbarar sig för oss i skriften. Sedan dess påstår han sig vara inkopplad i himlens ”Elektriska kraftfält”.

Det första att lägga märke till är att Rodney Howard-Browne nådde en livskris. Det är inget fel på en livskris om Gud står bakom den leder den alltid till att vi ödmjukar oss. Korsets väg innebär både Ökenvandringar och Livskriser och olika smala passage för att förkrossa våra hjärtan så vi blir helt beroende av Herren.

Om vi analyserar Rodneys bön teologiskt kommer vi att märka följande.
1/ Han ber att hans vilja skall ske istället för att låta Guds vilja ske.
2/ Han gör våld på Guds suveränitet

Guds ord säger att vi bara kan ta emot det som ges [till oss] ovanifrån. I den andliga världen initierar Gud suveränt; vår plikt är att anpassa oss och ödmjuka oss under honom för att få reda på och gå in i hans vilja och plan.

Joh 3:27 Johannes svarade: “Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen.

Rodneys bön pekar inte på den förkrossades bön vilket i bibeln är (Gk: Aiteo) En utfattig tiggares bön som kommer inför en som är rik och god som han nu vädjar till om hjälp. Denna förkrosselse som kommer genom korset och svårigheterna öppnar oss för att i ödmjukhet ta emot saker från Gud. Den liknar mer de “proklamationsböner” som är så vanliga inom “trosrörelsen” där han bevisligen var grundad i sin teologi.

1 Joh 5:14 Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber (Gk: Aiteo) om något efter hans vilja, så hör han oss.

Rodneys bön var absolut inte den bön av ödmjukhet som bibeln beskriver (Gk: Aiteo) Det var precis som om han istället ställde ultimatum på Gud och den sortens böner är inte behagliga inför Guds ansikte. Om vi börjar att fresta Gud genom att utmana honom istället för att ödmjuka oss inför honom är vi uppenbarligen i stor fara. Bibeln varnar oss för att inte fresta Gud för då kan vi bli ett byte för mörkrets krafter istället.

1 Kor 10:9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar.

Var inte detta exakt vad Roodney Howard Brown gjorde i sin prövning? Lägg märke till att händelsen med ormarna utspelar sig i öknen som är en bild på prövningar och livskriser av olika slag. Istället för att ödmjuka sig under Guds mäktiga hand i prövningen så frestade och utmanade han Gud. Gud drog bort sin hand så demonisk kraft (Ormar – Villfarelse) intog hans hjärta. Lägg märke till att det var efter denna händelse där han utmanade och frestade Gud som han enligt honom själv gjorde sin konstiga andliga upplevelse. Kom ihåg nu att han var inne i trosrörelsens gnostiska evangelium och var i nära relation till Kenneth Hagin.

Rodney upplevde alltså följande obibliska men “gnostiska mystiska” upplevelse och trodde naturligtvis att detta måste ju bara vara Gud. Han säger att han började uppleva som om hela hans kropp brann. Samtidigt som han började skratta helt hysteriskt utan kontroll och kunde inte sluta upp. Han beskriver det som att vara inkopplad i himlens elkraftnät, och sedan dess har hans önskan varit att gå och koppla in andra människor.”

Låt oss nu jämföra detta med den texten där folket förkastade Guds prövning i Öknen och talade illa om Korset. Vi kan se en slående likhet i Rodney Howard Browns berättelse och domen över dem som frestade Herren i öknen som blev biten av ormarna.

4 Mos 21:5 Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade: “Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får!” 6 Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog.

De ifrågasatte korsets kraft här och ökenvandringen det är exakt samma sak som att förkasta Evangeliets budskap och Kristi lära. De ville uppleva någonting annat istället för Jesus Kristus. Det fick de och jag tror ormarna är en bild på demonisk stark villfarelse. På hebreiska står det att Herren utvalde och sände brinnande giftiga ormar (Heb: Naschash = “Den skinande” i Eden) som bet folket så många i Israel dog. Precis som han prisgav folket som frestade honom i öknen med brinnande giftiga ormar som bet dem upplevde Rodney Howard Brown exakt samma sak.

Den Helige Ande kan omöjligt föras över på det sättet som sker genom Rodney Howard Brown. Det är endast Jesus Kristus som är medlare mellan människa och Gud. Det som sker nu i Toronto är en andemakt som kan förmedlas genom mänsklig kraft och detta har kännetecknat den österländska andemakten i alla tider. Alla som drabbades av den kan vittna om exakt samma upplevelse av eld och okontrollerat skratt och manifestationer lik dem Rodney Howard Brown gjorde.

Danny Aguirre och Warren B Smith, (Fd New Agare) som skriver i tidskriften Spiritual Counterfeits Project, SCP Newsletter (hösten 1994, volym 19: 2, s.14), gör liknande jämförelser med fenomen associerade med Ramakrishna, Bhagwhan Shree Rajneesh, afrikanska trolldoktorer från Kalahari och Qigong – forntida kinesiska metoder.

“Den indiska gurun Bhagvhan Shree Rajneesh var kärleksfullt respekterad och erkänd av sina anhängare som den ” gudomligt uppfylld drinkare” “eftersom han sägs ha druckit så djupt från den “Gudomliga” källan. Som tidigare anhängare av Rajneesh träffade jag hundratals som hade flugit till Indien “för att dricka” ur “Bhagwans vin”. När anhängare fysiskt berördes av Rajneesh, eller till och med om de bara var i hans närvaro, upplevde de ofta starka manifestationer och föll in i en slags okontrollerbart skratt. Lärjungar till Swami Baba Muktanada kunde även de ofta manifestera saker som okontrollerbart skratt efter att ha fått Shaktipat (fysisk kontakt och handpåläggning på kroppen) från gurun.  (s.13)

Så vi måste pröva andarna vi måste växa upp genom Korset till den ödmjukhet och förkrosselse som är grunden för att få sann Andlig urskiljning. Bibeln säger att det finns bara två andemakter antingen är den från Gud och Ljuset (Gott) eller så är det från Mörkret (Ont). Det onda och den österländska ockulta andemakten har i alla tider symboliserats av en orm. Ormens namn betyder alltså på hebreiska Den skinandeoch är själva källan till allt mörker som uppträder som ett falskt ljus.

Så efter det att Rodney Howard Brown gjort en mystisk upplevelse exakt den som den österländska andemakten manifesterar. Startar en invasion av ormar rakt in i kyrkorna med början in i Trosrörelsen (Gnosticismen) och rakt in i Toronto. Därifrån har den spritts ut som en flod över hela världen knappast en Karismatisk församling har kommit undan dessa brinnande domsormar. En plats som nu på ett särskilt sätt är ett centrum för detta är Bethel Church för det är exakt samma läror och exakt samma manifestationer.

Vi gör rätt i att pröva allt vad Rodney Hooward Brown gjort och talat med sin mun för det hjärtat är fullt av talar ju munnen. (Lk 6:45) Vi kan följa exakt samma mönster där denna mörka mystiska flod drar fram över jorden.

Även en annan person som stått i samma rörelse men hoppat av när han blev varnad av Gud är Andrew Stroem: Han tror att hela kyrkan nu attackeras av den Österländska andemakten vid namn Kundalini. (Som också beskrivs som en orm) Det finns en video på nätet där Kenneth Hagin väser som en orm när han är inne i vad Rodney Hooward – Brown kallar ” Himlens elektriska kraftfält

Han förnekar genom sin undervisning Guds suveränitet, Han förnedrar den Helige Ande och bortser från att Jesu Kristi person alltid är i Centrum. Han föraktar sinnets användning och identifierar sig ofta med uppenbara falska lärare. Detta övertygar mig om att källan till hans verksamhet och de manifestationer som är förknippade med den inte är den Helige Andes verk, utan det är en annan ande bakom.

Varför får då sådana människor som Rodney Howard-Browne en sådan framgång? John F. MacArthur har sagt, i förordet till Crenshaws bok: Man as God: The Word of Faith Movement. (I Sverige kallat Trosrörelsen)

“De gör det genom hot, knep, lögner och mest kraftfullt av allt, undervisning som tilltalar vanliga människors gemensamma längtan och önskan här i världen. När allt kommer omkring, vem skulle inte vilja tro att hälsa, pengar, välstånd och framgång är rätt? I en kultur som är självisk, materialistisk och stolt kommer hälsa och rikedomsbudskapet garanterat växa i popularitet. Människor med kliande öron samlar till dem själva dessa falska lärare som ger de löften de vill höra. Samtidigt som den sunda läran och talet om korset förkastas låter Gud dem få vad man vill höra.

Vilka är “tecknen” på den Helige Andes äkta verk som bör vägleda oss när vi prövar “Torontovälsignelsen”?

“När den Helige Ande kommer till syndiga människor, ger han till en början sorg. … Det finns mycket mer i andligheten än att göra massa upplevelser av dessa andar. Många förespråkar idag ett inträde i det sprudlande livet som växer till följd av olika spännande upplevelser. Det är sorgligt men i många av de nya karismatiska pingstförsamlingar kommer du förgäves inte att finna något annat det är denna väg man slagit in på. Men bibeln är solklar ingen som har Guds Ande kan vandra genom vår värld utan djupa stön av sorg och nöd. När stanken av omoral och villfarelse fyller hans näsborrar kan den andefyllda människan inte vara lycklig, lycklig, hon blir lika bedrövad som Anden i henne…. Om Anden skulle komma kraftfullt [i dag] skulle det inte vara för att få människor att klappa händerna av glädje utan för att få dem att slå sina bröst i sorg … Han är inte den Helige Ande som underhåller människor utan den som överbevisar människor.

Förstår vi nu varför vi var tvungna att stanna till vid Toronto och ta oss en riktig funderare på om inte detta var tidpunkten då en dom började över Guds hus och inte en Väckelse!

Elvor hade en natt en dröm som gällde en församling som släppte in en orm. Det var en varning till en Pingstförsamling för att släppa in Villfarelse. Jag själv har fått identiska drömmar om att mörkret infiltrerar kyrkan och detta är vad jag kan förstå början på den process där Ogräset som skiljs från Vetet.

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Här är den exakta andliga meningen med dessa verser hämtade från 5 Mos 13 – Gud sände ormarna nu sänder han de falska profeterna för att testa om vi vill hålla oss till hans läror eller inte.

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 4 HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

Här ser du att en Falsk Profet kan profetera saker som slår in exakt även om han tjänar ett annat evangelium eller en annan Jesus. Satan kommer alltså genom den Österländska ockulta andemakten på samma sätt försöka få ut de utvalda ut ur Kristus. Därför är det så viktigt med urskiljning i ändetiden!

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter (Kristusar) och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Denna österländska andemakt som nu släpps lös som liknas som brinnande giftiga ormar i skriften (4 Mos 21:5-6) är profetiskt beskrivet som en falsk andlig berusning i Jesaja bok!

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.”

Detta är exakt vad som skedde under Torontoväckelsen!
Ledarna uppträdde som berusade och hånade till och med skrifterna! De ville hellre att manifestationerna skulle starta med de Österländska andemakterna än att höra Guds ord! Denna video är en ren hädelse mot Guds Helige Ande och Guds Ord.

Det var viktigt att få lägga denna grund innan vi skall se hur den gnostiska villfarelsen efter Toronto fullkomligt exploderar. Nu träder en man fram som påstår att han skall “transformera” hela kristenheten genom sin Nya Apostoliska Reformation (NAR) hans namn är C Peter Wagner. Hans teologi är nära förbunden med samma gnostiska rörelse som Kenneth Hagin och Rodney Howard Brown och Bill Johnson. Så efter denna del 4 skall vi fortsätta att titta på hur den gnostiska invasionen bara tilltar i styrka. Nästan hela den karismatiska rörelsen är på något sätt berörd av den framväxande “Gnostiska” obibliska villfarelsen. Att söka upplevelser och “under och tecken” har lett många rakt in i New Age. Det är exakt vad jag tror är Mörkrets syfte med denna falska rörelse som de kallar för “väckelse”

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 4

Gud människan och andemakterna del 3

Vi avslutade del 2 med att citera från:
Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.

Kristus i oss och vi i Kristus är ett centralt tema både Jesus och Paulus talar om. Kristus i oss som är själva grunden för hela vår andlighet. Det är från honom i oss som skall inspirera det vi gör och säger. Därför kan vi omöjligt skilja Anden i oss ifrån Kristus i oss det är samma sak.

2 Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Joh 15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Sann urskiljning har vi inte oss själva utan även det kommer från Kristi visdom som strömmar i oss genom Anden.

En definition på urskiljning är följande: Hos den troende växer denna förmåga fram genom Anden och Ordet tillsammans med vandringen genom olika svårigheter där man bär sitt kors. Det ger den troende en förökad förmåga av urskiljning i sin mognad i Kristus. En mogen Kristne får Andlig insikt och Andens förmåga att kunna se och bedöma den verkliga naturen rakt in en situation, person eller en sak.

Gud arbetar med den troende genom att ställa oss i olika yttre situationer på vägen. Mitt i dessa yttre situationer som kan vara svåra vänder vi oss till Gud i bönen i hjälplöshet. Ödmjukhet inför Gud är ett måste för att Anden skall kunna fylla den troende mer och mer och ge henne Andlig urskiljning. Det är en process där Kristus själv växer upp i våra liv och vår Köttsliga visdom byts ut mot hans Andliga visdom.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Paulus pekar på 1 Mos där Gud skiljer Ljuset ifrån Mörkret.
1 Mos 1:3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han (Gud) skilde ljuset från mörkret.

Paulus sa att detta ljus som strålar ifrån Kristi ansikte är det sanna Andliga ljuset som bor i hans hjärta. Den stora faran för oss är att mörkret uppträder som ljuset.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska (Pseudo) apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder (Gk: Metaschēmatízō) som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Falska (Gk: Pseudo) Apostlar kommit in i församlingen i Korint.
De uppträder som (Gk: Metaschēmatízō) tjänare åt rättfärdigheten.

Dessa två grekiska ord Pseudo och Metaschēmatízō beskriver alltså hur Satan arbetar för att bedra oss. Vi behöver Andlig urskiljning och det sanna Ljuset som strålar från Kristi ansikte.

Det grekiska ordet Pseudo beskriver en oerhört skicklig kopia som är konstruerad för att likna originalet så mycket som möjligt. Så Satan och hans fallna andevärld samarbetar de konstruerar:
Pseudo Evangelium
Pseudo Jesus
Pseudo Anden
Pseudo Tjänare

Satan är ute efter att förblinda våra hjärtans ögon så att vi inte skall se ljuset som strålar fram ur Kristi ansikte. Om Satan lyckas förlorar vi urskiljningsförmågan. Den troende eller den församling som övervinns av mörkret drabbas då av det andra grekiska ordet vi tog upp Metaschēmatízō. Detta grekiska ordet pekar på en ”Reformation”.

Församlingen i Korint intogs av ett falskt (Pseudo) evangelium. Man kan säga att de drabbades av en reformation (Metaschēmatízō.) Detta innebär att hela församlingens inre liv byttes ut mot en lära som kallas för Gnosticism. Detta som vi idag ser i NAR och den Apostoliska reformationen är exakt samma sak men kommer bara förklädd i nya kläder. För att vara konkreta så kallar vi idag detta för trosrörelsen. Den är grundad på Kenneth Hagins böcker som undervisar en falsk grund som hela NAR (New Apostolic Reformation) vilar på.

1/ Gnosticismen ger en falsk identitet
2/ Gnosticismen är en fiende till Kristi Kors
3/ Gnosticismen handlar om en falsk auktoritet över Satan
4/ Gnosticismen menar sig stå över Guds ord
5/ Gnosticismen skall blomma upp på nytt i ändens tid

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. (Gk: Ordet kan betyda en församling som tömts på Andens Kraft)

Det ser alltså ut som om de drabbats av en falsk (Pseudo) Apostolisk Reformation. (Metaschēmatízō )

2Tim 3:4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för (Mer än) Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan (Gk: Yttre Formation utan innehåll) men förneka dess kraft. (Kristi Kors) Håll dig borta från dem!

Det Paulus beskriver är kusligt likt ogräset i Jesu liknelse i Matt 13. Om vi sammanfattar det Paulus säger till Timoteus är det precis som den rörelse vi kan se idag. Lyssna du som har Öra = Andlig urskiljning!

Ett falskt evangelium och en falsk Jesus kommer genom en annan ande att bedra massor av människor till ett avfall från sanningen (Ljuset) till lögnen (Pseudo). Detta innebär att denna avfallna församling töms på Andens Kraft. Konsekvensen blir en avfallen falsk kristenhet utan Andens Kraft som kommer att älska njutningar och upplevelser mer än Gud. Denna kristenheten formar sig till ett yttre sken och yttre formationer som de kallar Guds Rike men de saknar Anden på insidan. Bara den som har Andens urskiljning och gör det rätta (VETET) kommer att förstå vilka de är (OGRÄSET) och dra sig bort ifrån dem.

En exakt beskrivning av Jesu liknelse om Guds Rike som ogräset och vetet i Matt 13:24-30 Jesus kommer alltså tillåta Satan att så ogräs mitt bland vetet och vid ändens tid låta ogräset samlas ihop i en falsk väckelse.

Barnes kommentar är: Darnel som grundtextens ord använder om ogräset innebär följande. Plantan som växer upp liknar vetet exakt men när det mognar vid skördetiden visar det sig att det sig att axet är tomt.

De pånyttfödda är vetet som bär frukt för Guds rike i sina hjärtan.
Mat 13:8 Men en del föll i god jord och bar frukt (Agape) hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 9 Hör, du som har öron!”

Liknelsen om Såningsmannen måste läsas tillsammans med liknelsen om Ogräset och Vetet om vi skall förstå det. Vetet som bär frukt för Guds Rike är alltså ett hjärta som är ödmjukt och förkrossat och rensat från stenar.

Dessa stenar kan symbolisera människotankar så med tillväxten av det äkta vetet följer automatiskt Andens urskiljning ju mer stenar som rensas bort ifrån vår hjärtats åker. När Jesus sa att han skulle gå till Golgata och dö säger Petrus ingalunda skall detta hända dig Herre. Vad Jesus nu säger till Petrus är baserat på Andlig urskiljning!

Mat 16:23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: “Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar.” (Symboliskt = Stenar)

Så för att få andlig urskiljning måste vi gå korsets väg. Men vår fiende Satan vill lägga “Stötestenar” på vår väg. Satan och hans andemakter arbetar alltså enligt en strategi för att få dig att få dig bort från Korsets Kraft och neutralisera dess inverkan på församlingen.

Guds Vilja = Alltid Korset!
Satan och andemakterna = “Jag vill” (= “Stötestenarna”)

Titta nu här vad Jesus fortsätter med efter att han adresserat Satan som källan bakom det Petrus säger till honom om att han skall dö.

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, (Bli en lärjunge och få urskiljning och min visdom) skall han förneka sig själv (”Jag Vill”) och ta sitt kors på sig och följa mig. (Dö med Jesus och uppstå med Jesus) 25 Den som vill bevara sitt liv (”Jag vill”) skall mista det, men den som mister sitt liv (”Jag Vill”) för min skull, han skall vinna det. (Kristus som är Livet i oss genom Anden) 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Redan i Eden så ser vi att Eva frestades av Ormen med vad som vi frestas med idag!
Skulle då Gud ha sagt? Vi ser en ny Reformation vars uppenbarelser påstå sig stå högre än skriften.
Ingalunda skall ni Dö! Vi ser en ny Reformation som neutraliserar Korsets Kraft.
Ni kan bli lika Gud ändå! Vi ser en ny Reformation som bara har ett yttre sken.

Det var en natt som Herren gav mig en dröm som han bekräftade genom att en händelse som. Det tog jag som ett tecken att drömmen var från Gud! Drömmens innehåll var en varning. Herren visade att det kommer en uppdelning av dem som vandrar i ljuset och de som tror de vandrar i ljuset fast de i själva verket är bedragna.

För dem som vandrar Korsets väg kommer det ner ett stort ljus från himlen som lyser upp vägen för dem. Jag fick se att Ormen till sist blev som en Drake och plötsligt uppstod en fientlighet ifrån alla som förkastade Korset. Herren själv talade då själv från himlen: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan Ormens säd och Kvinnans säd. Jag fick se att strålkastaren lyste upp en jättelik trädgård fullt av ormar som flydde från ljuset och samlades ihop i stora högar. Man kommer direkt att tänka på vad Jesus sa i liknelsen om ogräset och vetet.

Mat 13:30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.

Vi ser även den här principen i Joh 15 Vinträdet och grenarna.
Joh 15:6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

Vägen till Andliga mognad går ofta genom svårigheter där vi får bära ett kors men igenom dessa svårigheter växer Kristus upp i oss och därmed också urskiljningen. Precis som barn som växer upp så kommer vi att klanta oss och ibland så klarar vi inte av saker fast vi tror det. Ungefär likadant fungerar Andlig tillväxt som leder till vår förmåga till urskiljning. Det är först när vi förstår att vi inte klarar av det som Ödmjukheten och förkrosselsen kommer.

När vi går till Ps 40 så ser vi hur David där vandrar på en väg där han tvinnar sig samman med Gud och hoppas på Herren. Plötsligt så ser vi hur David sjunker ner i dyn som är en bild på hjälplöshet och förkrosselse (Jagets död) som måste komma innan upphöjelsen och löftenas fullbordan.

Gud tar sedan den hjälplösa David och sätter honom på en klippa. Den klippan symboliserar Kristi uppståndelse och bara han är Guds visdom i oss. Det är bara när vi går denna väg som Jesus Kristus kan bli den plats eller den klippa där våra fötter vandrar enligt hans vilja och bara där finner vi den sanna Andliga urskiljningen.

Andens uppenbarelse om Jesus Kristus i våra liv genom Guds levande ord hjälper oss att åtskilja vad som kommer från Mörkret och vad som kommer från Anden.

Heb 4:12 Ty Guds ord (Jesus Kristus) är levande och verksamt. (I Oss) Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Det är exakt samma sak som Andens svärd som är Guds ord (Rhema) i den Andliga rustningen i Ef 6. Om vi inte låter Anden urskilja vår vandring här blir vi ett lätt byte för ondskans andemakter i himlarymderna som råder i mörkret. Endast Andlig urskiljning och hjälp från Gud kan hjälpa oss mot fiendens listiga anslag mot oss.

EF 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Detta bibelord är ett av många som de tolkar felaktigt att vi skall strida direkt mot andemakterna. Det är ett av tecknen på falskheten att ta ett bibelställe ut ur dess sammanhang för att göra en lära av den. Det var exakt så Djävulen attackerade Jesus när han prövades i öknen. Jesus svarade alltid med skriften så det är en nödvändighet att vi läser Guds ord och förstår hela sammanhanget det är skrivet.

EF 5:8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset.

Här uppmanas församlingen att pröva vad som har Herren kärt.
Här uppmanas församlingen att avslöja de människor som inte vandrar i Ljuset

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

Här uppmanar Paulus dem att ge akt på dem som vållar splittring
Om vi inte gör det riskerar ett avfall att sprida sig rakt in i församlingen.

Grundtexten talar om att Paulus uppmuntrar dem att dra sig närmare Herren och börja: Vakta! Spionera! Markera! Noga I akta! Dem som vållar splittring.

Det här är nästan ordagrant vad som står i Judas brev.
Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar (Arneomai) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Det här är samma innebörd som att säga på hebreiska: ”De laglösa” skall förvrida evangeliet om Jesus Kristus. Om du förvrider evangeliet och följer dem så kommer du automatiskt att bekänna en ”annan Jesus”.

Detta är exakt samma personer som beskrivs av både Paulus och Jesus de har följt falska Apostlar och falska Profeter. Hur tänker de då eller handlar? Deras tankesätt har förändrats så nu har de reformerats och fått det här andra tankesättet: Människan skall själv ge sig in i en direkt strid mot ondskans andemakter! Precis som dessa på den breda vägen i Matt 7 så ser vi detta igen här i Judas brev. Paulus sa ju att de skall vålla splittring! Exakt samma sak säger Judas brev. Jesus sa att de skulle konfrontera andemakter. Exakt samma sak säger Judas brev.

Jud 1:8 Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. 9 Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.”

Jud 1:19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande.

Gå inte på lögnen som Djävulen har slagit i de Kristna: Vi skall inte döma!
Här ser vi alltså en kollision mellan två olika tankesätt.
Det är så sant att vi själva skall inte döma andra för det kan vi inte i oss själva! Det är genom Anden urskiljning måste göras. Det Paulus säger är ju vad Anden säger att vi måste göra och hela skriften är ju inspirerad av Anden. Satan har lyckats lura stora delar av kristenheten med sitt knep så ingen vågar nämna namn. Paulus har under Andens Inspiration i den här boken som är inspirerad av samma Ande beskrivit personer vid namn flera gånger.

Hur väl stämmer inte detta överens med vårt ämne?
1/ Gud (Han har en plan och ett rådslut i Jesus Kristus)
2/ Människan (Hon är bytet – Hon måste välja Herre)
3/ Andemakterna (Motståndaren ”Starke mannen” Satan vill hålla kvar sitt byte i mörkret)

Eftersom det är obibliskt utsätter vi oss för stor fara att gå in i en direkt konfrontation genom en falsk lära mot mörkrets makter. Så många har fallit för det här och riskeras bedras ytterligare. För nästa steg bli naturligtvis att du måste studera hur mörkret fungerar för då kan vi ju genom kunskap (Gnosticism) manipulera oss fram i andevärlden. Fångas vi in det här tankesättet förkastar vi det bibliska tankesättet nu måste vi själva söka olika lösningar och knep hur vi skall vinna seger i den här kampen att manipulera andevärlden. Vi återgår till ett hedniskt tankesätt igen. Om det onda får övertaget går det illa för mig och om det goda får övertaget går det bra i mitt liv. Vi ser nu en hel rörelse anamma ett hedniskt tankesätt som egentligen sträcker sig ända tillbaka till Eden och fallet.

Jag såg nyss ett program på TV som hette: Guldgrävarna i Australien! Där var det ett par av Australiens urbefolkning som reste till en annan del av landet för att leta Guld. Området de skulle till har varit i urbefolkningens ägor i massor av generationer! En man ifrån urbefolkningen skulle möta dem först och han skulle tala till de döda = Den fallna andevärlden!

Han började manipulera andemakterna för att blidka dem. Han talade till andevärlden om besökarna så att de inte skulle råka ut för olyckor. Om han inte hade gjort det först sa han att det kan gå väldigt illa för er annars! Det roliga var att de hittade inget guld där överhuvudtaget. Men ni ser att tala direkt till andemakter är ett hedniskt tankesätt som du inte finner att en Kristen skall ägna sig åt. Du finner detta tankesätt i varenda befolkat land på Jorden massor av olika gudar och andar som måste blidkas och manipuleras av människor på olika sätt. Eller att det fanns olika andemakter som härskade över olika geografiska platser på jorden.

Katolska Kyrkans helgondyrkan är ingenting annat än att man tagit in hedendomen rakt in i Kyrkan. Men lyssna på vad sanningens Ande vittnar om här i skriften:

Psa 119:89 För evigt, HERRE, står ditt ord fast i himlen. 90 Från släkte till släkte varar din trofasthet, du har grundat jorden och den består. 91 Enligt dina domslut består den än i dag, ty allting måste tjäna dig. 92 Om inte din undervisning varit min glädje, hade jag förgåtts (Heb: Vandrat vilse eller sjunkit ner) i mitt elände. (Heb: Depression eller betryck)

Så vårt mönster och vår väg håller för en prövning om vi är I Kristus är vi I Gud. – Gud tar inte hänsyn till de Onda andemakterna Gud är Allsmäktig och Gud är alltid Sann och Gud har alltid Rätt. Absolut ingenting skapat kan beröva honom sin makt glöm inte bort att Djävulen och hans Demoner är skapade av honom. Det visste David när han var i elände och depression i dödsskuggans dal han kände Herren. Det är upplevelser av det här slaget Gud använder sig av för att uppenbara sig själv mitt i våra svagheter för att förhärliga sitt namn.

Gud är så stor att han till och med låter Mörkret ha ett syfte och använder sig till och med av Satan allting måste tjäna hans syften. Det innebär att Gud band Djävulen och hans fallna änglar vid fallet. Detta visste naturligtvis Paulus om och börjar upphöja Herren i sitt brev till Romarna. 

Rom 8:37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Om vi börjar att studera den mörka andevärlden riskerar vi hamna i ett hedniskt tankesätt som är lik den gnosticism som kom in i Korint. En av dem som förespråkar andlig krigföring vid namn Bob Larson säger Citat:

Förbannelser (Något ont händer oss) är faktiskt en konsekvens av att det onda har fått laglig rätt till det. Satan har liksom kontrakt som vi människor har kontrakt: Han lurar oss och straffar oss med förbannelser därför att vi inte förstår det finstilta i kontraktet. (Bob Larson)

Har ni sett vilken konsekvens det får när vi lämnar ljuset och börjar att söka Satans Djupheter? Bob Larson påstår någonting som inte står i bibeln! De som har varit inne i den här rörelsen säger att det var som att dras in i ett djupt hål du var fångad i ditt tankesätt.

En del kan vittna om fruktansvärd ångest, fördömelse och fruktan innan ljuset kom in i deras hjärtan igen. Men de kan också vittna om att för dem när de var inne i det såg det ut som om det fungerade i den synliga världen. Det är ingen skillnad på detta och det Shamaner utför även om undren sker i Jesu namn. Satan och hans demoner samarbetar för att det skall se verkligt ut det är verkliga manifestationer du ser men det behöver inte vara Gud. Om Satan kan få oss in i detta jagande efter andemakter kommer vi bort ifrån den vila som bara kan komma genom Jesu Kristi fullbordade verk på Golgata.

Gud vill få oss att förstå att vår framtid är en väg som Gud har för oss från evig tid och Han bereder själv vägen för oss att vandra på den. Det största beviset egentligen på att vi inte känner Gud och han inte känner oss är just att vi tror på denna hedniska världsbild. Om vi börjar söka hemligheter bland andemakter för vår framtid och lycka då blir vi ett lätt byte att bedras av mörkret. Därför att de som kommer ut ur detta vittnade ju om att det verkade fungera. Demonerna börjar samarbeta just för att det skall se ut att fungera för att få dig in på den breda vägen så du inte ens finner den smala vägen. Ju djupare in du sedan kommer in i det här ju mer börjar ditt jag att upphöja sig! Det är exakt vad Satan vill med all villfarelse. Om han kan få dig att upphöja ditt ”Jag” istället för Jesus Kristus är du en som drivs av antikrists ande.

Tillbaka till Fritt ur Hjärtat 2023

Janne Ohlin Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 3

Alla stridsmän dog

Alla stridsmän dog

Predikan: Elvor Ohlin
2012-03-14
Pingstkyrkan Alafors
Lyssna >HÄR>

Överskriften är ”Alla stridsmän dog”. Det är goda nyheter även om det låter lite sorgligt. Ni kommer att förstå längre fram.

För ett tag sedan var jag nära att hamna i en situation – en praktikplats – som jag inte ville. Det fanns bara en sak att göra eftersom jag inte visste om detta ingick i Guds vilja för mig. Då vill jag kunna be ”ske din vilja”. Det var bara det att jag kunde be de orden med huvudet men inte med hjärtat. När det närmade sig den här dagen kände jag att jag måste gå in i bön och fasta. Det var lite kamp men när jag var i bön kände jag i mitt hjärta att den Helige Ande verkade och hjälpte mig att kunna be bönen av hjärtat: ”Jesus, om du vill gå dit vill jag gå med dig”.

I berättelsen om ”Emmaus-vandrarna” som vi läser om efter Jesu uppståndelse, öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna, står det. När han såg ut att gå en annan väg sa de, ”stanna hos oss”. Det där ropet kom i mitt hjärta: ”Jesus, bara jag får vara med dig! Bara jag vår vara med dig, så kvittar det vart jag går. Bara jag får gå med dig”.

Vi pratade om det, Janne och jag, häromdagen att det finns ett uppror i oss alla. Det kan innebära kamp ibland att komma dit, där vi av hjärtat kan be ”ske din vilja, Herre”. I samband med det här hade jag också en dröm som jag upplevde var profetisk. Jag förstår inte varje detalj i den än men det var ett budskap som handlade om att vi var på väg ut ur öknen. Vi kom till utkanten av öknen och det var en sådan lättnad. Jag kom över krönet och vägen bakom mig var väldigt ”knölig” – trånga passage, torrt och besvärligt – men framför mig planades marken ut. Jag kände en väldig lättnad i drömmen: ”Å, här tar öknen slut!”.

Ökenvandringen
Ökenvandringen handlar ju om Israels folk i Gamla testamentet. Ökenvandringen (ökenvandringar) är en förebild för oss andligt sett, som vi får gå igenom var och en. Syftet med vandringen är att förbereda våra hjärtan för det som ligger framför så att vi går hela vägen med Herren. Han vill också förbereda våra hjärtan så att vi kommer in i Guds löften. Det är det som ”landet” handlar om och därför kallas det Löfteslandet. Det innebär att vi kommer in i Kristus mer och mer [i landet] här i livet men också för evigheten, det himmelska landet eller himlen. Att vi når det himmelska målet.

Jag minns för många år sedan att den amerikanske pastorn, Jerry Potter, sa ungefär så här: ”När vi går in i öknen är det Jesus som kallar oss. När vi går ut ur öknen är det vi som väljer honom”.

Jag förstod den bönen när ropet steg i mitt hjärta att allt är i din hand, Jesus, bara jag får vara med dig, vill jag gå var som helst. Jag upplevde att det hade med ökenvandring att göra. Jesus kallar oss ibland att gå en ökenvandring. När vi kommer ut därifrån – om Gud har fått göra det han vill i oss – då följer vi honom av kärlek. Inte så att vi har den kärleken i oss själva att ge till Jesus, utan därför att han har älskat oss först och har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan, som det står (Rom 5:5). Därför förändras våra liv inifrån och våra hjärtan förändras, så att vi kan be den bönen och mena det. Det beskrivs så här om bruden som är Guds folk/Guds församling:

Upp 14:4  Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet.

Dessa följer Jesus (Lammet) vart han än går. Uppenbarelseboken är fylld av symbolik och kvinnor här (i negativ mening) står för falska religioner och läror. Det står i motsats till bruden som tror på Guds evangelium och Guds ord.

Salomo beskrev samma tankar i Höga Visan:
H V 8:5  Vem är hon som kommer hit upp från öknen, stödd på sin vän?…6  Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en HERRENS låga. 7  De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den.

Det här är agape-kärleken (grekiska). Det är Guds fullkomliga kärlek till oss.

Rom 8:35  Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?

Paulus räknar upp allt tänkbart men nej, konstaterar han, inget av allt detta kan skilja oss från Kristi kärlek. Det vill säga om våra hjärtan tillhör Jesus.

Öknen och ökenvandringen är platser där vi prövas och fostras av Gud.
Det innebär befrielse från självtillit och befrielse från vår självrättfärdighet, som faktiskt binder och begränsar oss. Den hjälper oss att komma till en djupare överlåtelse till honom som har älskat oss och älskar oss så oändligt högt.

Ökenvandringen handlar om att lära känna JESUS och hans vägar. Vi får lära oss att förtrösta på honom, inte på oss själva. Vi får lära oss att lita på GUD och lyda honom av hjärtat. Detta är möjligt när vi böjer oss och ödmjukar oss inför honom och överlåter oss till honom. Vi får lära oss att mer och mer leva av Guds nåd och Guds kärlek. Det är det liv som Gud har tänkt för oss redan innan vi föddes så att vi kan vara hans vittnen och redskap, hans sändebud. Vi får ge vidare den kärleken som Jesus har gett oss, till andra och till varandra.

Vi får också lära oss att inte strida med egna vapen. Om ni minns, så sa jag att den här predikans överskrift är ”Alla stridsmän dog”. Vi får lära oss att strida med Guds vapen.

Det är nog så att alla löften ligger bortom öknen, bortom en ökenvandring. Det är saker som Gud måste göra i våra liv innan vi kommer in i löftena och får se dem fullbordade. Vi vet att Jesus själv leddes ut av Anden i öknen innan han började sin tjänst här på jorden. Det är också som bilden som Jesus tar av trädet som ska beskäras. De torra grenarna ska skäras bort. De grenar som bär frukt behöver ansas – så att de (vi) bär mer frukt, säger han.

Befrielse
Fostran innebär befrielse från människofruktan, som Bibeln säger är en snara för oss. Att vi inte fruktar människor utan vi fruktar Gud. Det är honom som vi litar på, fria från snaror. Fria att följa Jesus. Om vi inte är fria kan den där plantan riskera att torka och dö, om vi är bundna till människor och vad människor säger. Då står människors ord högre än vad Gud säger. Han kallar oss till befrielse (frihet) så att vi lyder Gud mer än människor.

Guds omsorg
När vi läser om Israels folks ökenvandring kan vi se lärdomar och erfarenheter som är till uppbyggelse och hjälp för oss. Vi kan läsa om Guds omsorg. Mose sa:

5 Mos 2:7  Ty HERREN, din Gud, har välsignat dig i allt du företagit dig. Han har tagit hand om dig under din vandring i denna stora öken. I dessa fyrtio år har HERREN, din Gud, varit med dig och ingenting har fattats dig.”

Kanske kan vi vittna om det var och en när vi ser tillbaka. När vi har lagt våra liv i Guds hand kan vi konstatera: ”Inget har fattats mig!” Jag fick den frågan en gång på 1990-talet, då vi fick leva flera år i tro. Vår sammanlagda inkomst var under existensminimum men vi fick se många ekonomiska under. Jag minns ett tillfälle när jag var i bön och det såg mänskligt sett ganska omöjligt ut ekonomiskt men jag hade en orubblig frid, som Herren hade gett mig. Det var som att Gud sa: ”Se dig tillbaka. Har något fattats dig?” Jag kunde bara svara: ”Nej Jesus, inget har fattats mig. Du har sett till våra behov”. Det var inget överflöd men allt det vi behövde såg Gud till att vi hade.

Guds ledning och barmhärtighet
Vi kan läsa om Guds ledning och barmhärtighet.

2 Mos 13:17  När farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom filisteernas land, fast det var den närmaste vägen. Ty Gud tänkte att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten, när de fick se krig hota. 18  Därför lät han folket ta en omväg genom öknen…

Gud hade omsorg om sitt folk. Han ville inte att de skulle bli rädda eller gripas av fruktan och rusa tillbaka till Egypten, tillbaka till slaveriet. Gud ville rädda och välsigna och föra dem till ett gott land. Därför fick de gå en omväg.

1Kor 10:13  Ingen annan frestelse [prövning] har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas [prövas] över er förmåga, utan när frestelsen [prövningen] kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Omöjliga situationer
Vi kan läsa om att Gud förde Israels folk in i omöjliga situationer gång på gång. Men han lämnade dem aldrig. Gud hade alltid en [färdig] utväg. Han beredde alltid en utväg och hade redan lösningen färdig. Men han ville lära folket att lita på honom. De skulle inte vara närsynta och kortsynta och lita på det man ser och har för ögonen, utan att lära sig att lita på Gud för han har omsorg. Han bereder alltid en utväg.

Vi får också påminna oss om vad Gud har gjort och hur han hjälpt tidigare.

Ps 77:12 Jag vill minnas HERRENS gärningar, jag vill minnas dina forna under. 13) Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort.

Vi kan med andra ord tacka redan i förväg, för vi kan komma ihåg och se tillbaka när Gud hjälpte. Där fanns ingen lösning men Gud kom. Han kom sent men inte för sent och han hade en fortsättning. Han hade en lösning och en väg för oss och så måste vara idag också i den här situationen. Därför skrev Paulus, som var en man som hade erfarenhet av många omöjliga situationer:
2Kor 2:14  Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft.

Väldoft: vår omgivning påverkas när vi har förtröstan på Herren och andra ser ”de förtröstar på Herren”. Människor har tagit emot Jesus som sin personlige Frälsare när de sett att ”den där personen tror verkligen på Gud. Tänk om det är sant?”.

Gud beskyddade Israels folk mot fiendens förbannelser
Bileam hade en profetisk gåva men han blev en falsk profet. Problemet var att han ville tjäna pengar på sin gåva. Han blev lejd av en fiende till Israel och blev uppmanad att förbanna Folket, Guds egendomsfolk. Gud stoppade Bileam och han måste istället uttala Guds välsignelse över dem.

Det finns många vittnesbörd av människor som har kommit till tro på Jesus och som har varit inne i det ockulta, spiritism och nyandlighet. När de utövade t ex voodoo kunde de se i den andliga världen att de som var kristna (frälsta), kunde de inte skicka någon förbannelse över. De kristna hade ett beskydd. Men vi läser också om att synd och olydnad får konsekvenser och då kommer vi till stridsmännen som dog.

Alla stridsmän dog
Man närmade sig slutet av ökenvandringen. Vi förstår att de kom inte in i löftena [löftes-landet] hur som helst. Mose:
5 Mos 2:14 Från den tid vi lämnade Kadesh-Barnea till dess vi gick över floden Sered, gick det trettioåtta år, och under den tiden dog hela det släkte av stridsmän [milchamah] som fanns i lägret, så som HERREN med ed hade förklarat för dem. 15  Ja, HERRENS hand var emot dem. Han utrotade dem ur lägret så att de dog.

Varför måste de dö? Varför handlade Gud så här? Vi får svaret:
4 Mos 14:11  Och HERREN sade till Mose: “Hur länge skall detta folk förakta mig? Och hur länge skall de vägra tro på mig trots alla de tecken jag har gjort ibland dem?

De hade gått hela den här vandringen men vägrade ändå att tro. De ville inte tro, står det och det är egentligen den enda hinder som kan hindra Guds verk i oss – att vi inte vill. Då tvingar Gud oss inte.
1Kor 10:6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.
De förkastade Gud som gav dem chans på chans. De förkastade Guds kärlek och det Gud ville göra och vägrade ge upp sin självtillit, leda, styra och bestämma. Ville inte lita på Gud.

Stridsmännen är en bild på köttets sinnelag.
Den kallas också syndanaturen eller den fallna naturen i NT, som vi alla bär på. I den finns ett uppror mot Gud. Vi kan se att de blev varnande exempel. När vi läser om stridsmännen – som är en bild på den stridighet och uppror som finns emot Gud i köttets sinnelag – ser vi att de ville gärna bli fria från Egyptens slaveri och få ett bättre liv. Javisst! Men på sina egna villkor. de ville inte lära känna honom som gav dem allt detta goda. De ville ha fördelarna, rikedom och allt det goda, men inte ha något att göra med Givaren (Gud), bara ha gåvorna. GUD var bara ett medel för att uppnå jagets begär.

Rom 8:6  Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7  Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller

Köttets natur/syndanaturen vill styra Gud istället. Därför finns det många religioner och villoläror som bygger på att människan styr Gud och befaller Gud. det är utifrån köttets sinnelag – men det leder till död. Paulus kämpade med köttets natur i sitt eget liv. Han ville verkligen leva för Herren. Han ville göra det rätta och goda, Guds vilja.
Ändå klarade han inte av det och utbrast:

Paulus: ”jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre!” (Rom 7:24)
Jesus Kristus vår Herre. Han kan befria mig! Han kan förvandla och förändra mig! Han kan bryta ner upproret som finns mot honom.

Köttet går ständigt i otakt med Gud
Under ökenvandringen ledde det till förvirring, till splittring, uppror, nederlag och faktiskt till död. De var i otakt med Gud.

Köttets natur älskar “8 punkter till framgång”.
Köttets natur älskar lagar och strukturer, tekniker och metoder.
Köttet säger: Vi måste göra något NU! (Jag behöver inte alls böja mig för Guds personliga ledning).
Då blir man också bunden i människofruktan. Man reagerar utifrån fruktan och det var det som stridsmännen gjorde. När de kom till landet och stod inför en totalt omöjlig situation… det gick att ta sig igenom och följa med strömmen genom öknen. Men att gå in i landet? Här tog det stopp, för det var totalt omöjligt, mänskligt sett.

Att inta landet måste ske i tro – det är Guds verk.
Det är bara Gud som kan göra. Här fanns fiender. Här väntade kamp och strid. Här fanns inte en chans att gå in om man förlitade sig på sin egen duktighet eller egna resurser. Totalt omöjligt.Därför fick folket gå 40 år (38 år extra) i öknen tills den generationen dog ut. Dvs. att det köttsliga sinnelaget dör ner eller korsfästs (med Kristus), som det beskrivs i NT. Det är vad korsets väg handlar om.

Det är detta som jag vill belysa. När vi läser i ljuset av NT om det som händer i ökenvandringen, ser vi också vad Gud gör i våra egna liv.

Det som hände när stridsmännen, köttets sinnelag, var med på vägen (vandringen) var, att när Gud sa “Gå!” – då stod man still och vågade inte gå. Men när Gud sa “Stanna!” – då drog man iväg i övermod. Så var det återkommande att man var i otakt med Gud, därför att det fanns ett uppror mot honom.

Det är just de här frestelserna som vi läser om, som alla möter och som inte vi heller kommer undan. Fienden frestar oss med det som också Jesus blev prövad med: att själv ta över och styra, istället för att lyssna in vad som är Faderns vilja. Att i allt göra vad Fadern ville.

Satan kan komma till oss och säga: Lite kompromiss gör väl inget! Bara ta för er, ni behöver inte vänta på Gud!” …om du bara faller ner lite grand inför mig och tillber så ska jag ge dig Makt och Herravälde, allt det som du vill ha”. (det som den köttsliga människan har begär till).

Uthållighet är kanske en av de svåraste läxorna att lära sig men det är nödvändigt. Att vi väntar efter (på) Herren.

När köttet vill stressa och skynda på, hitta på lösningar och dra iväg – då manar oss den Helige Ande: “Sök Guds ansikte, vänta efter Herren”. Det är det viktigaste, så att vi går när Gud säger “gå” och stannar när han säger stanna eller vänta. Att vi lär oss att gå i takt med honom. Då kan vi också gå i [rätt] takt med varandra.

Upp 3:10  Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.
Budskapet var till församlingen i Filadelfia. De var troligen en liten församling som inte hade något mänskligt att skryta med. Deras kraft var “ringa” men de hade tagit vara på Guds ord och bekänt Jesu namn. Jesus sa: ni har bevarat mitt ord om uthållighet.

Gal 5:25  Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa [stoicheo] Anden. [1917- vandra i Ande]
Stoicheo betyder också gå i takt med [Anden] och det vill Jesus/Gud lära oss i ökenvandringar.

Rom 15:4  Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. 5  Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja,
Det är alltså Gud, uthållighetens och tröstens Gud, som ger oss den uthålligheten som vi behöver. Han möter oss precis där vi är.

De som hade mod att gå in i Landet, var de som hade lärt sig att lita och förtrösta på Herren Gud. De hade valt att lita på GUD! Ett val som vi gör. Vi vill. Jag klarar det inte i min egen kraft men jag vill och får be om Guds hjälp och den helige Andes kraft att följa.

Stridigheten och upproriskheten emot Gud hade dött ner i öknen. Mose fick se landet men han dog också. Han kom inte heller in dit.

5 Mos 34:1  Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av Pisga, mitt emot Jeriko. Där lät HERREN honom se hela landet, från Gilead ända till Dan 2  och hela Naftali och Efraims och Manasse land och hela Juda land, ända till Västra havet, 3  och Negev och Jordanslätten, det vill säga lågslätten vid Jeriko, Palmstaden, ända till Soar. 4  Och HERREN sade till honom: “Detta är det land, som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, när jag sade: Åt dina efterkommande skall jag ge det. Jag har låtit dig se det med dina ögon, men dit in skall du inte komma.” 5  Och HERRENS tjänare Mose dog där i Moabs land, så som HERREN hade sagt. 6  Han (Gud) begravde honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor. Men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns.
Mose fick se hela löfteslandet: bredden och längden, höjder, dalar – men han fick inte gå in. Vi vet varför. Av misstag, slog han en andra gång på klippan när han skulle tala till den. Innebörden är att korsfästa Kristus igen. Den här gången var det uppståndelseklippan, som han skulle tala till.

Det finns en djupare förebild till det här som inte har direkt med Mose att göra eller det han gjorde. Först läser vi om vad landet är (andligt). Jag tror att det är det som Paulus skriver om:
Ef 3:16  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17  och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. 18  Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet (= Landet) 19  och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. [Att lära känna Jesus mer och mer. Rotade i hans kärlek genom relation och erfarenhet] ...20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss,

Mose var Guds tjänare men Mose dog därför att han representerade LAGEN.
Joh 1:17  Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Paulus skriver att lagen är god, budordet är heligt och rätt och gott men den är kraftlös på grund av synden och syndanaturen, köttets natur i oss. Lagen är god men den har ingen kraft att förändra oss. Vi kan försöka att hålla lagar och bud med kraft vi har och ändå kommer vi till korta. Lagen kan inte förändra våra hjärtan. Vi kan göra 1000 goda gärningar men det förändrar inte våra hjärtan. Bara en kan förändra våra hjärtan och det är han som dog för oss, som bar vår synd, som vann en evig seger på Golgata och uppstod för att ge oss liv: JESUS

Rom 8:3  Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, …4  Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Idag är det många diskussioner på nätet om vilka lagar som gäller eller inte, vilka bud som gäller eller inte.. Buden finns med i NT men vad händer när vi tar emot Jesus och får våra hjärtan (och allt)? För det första är det mest naturliga att vi vill kasta bort alla avgudar, enligt det första budordet. “Ni ska inga gudar ha jämte mig”. Vi får ett nytt hjärta, en ny vilja och längtan och ett nytt mål. Vi förändras inifrån och i enlighet med Guds bud. Det är den Helige Andes verk i oss.

Problemet med de flesta bland Israels folk var att de trodde att de kunde hålla buden och lagen själva. Men Gud visste vad som fanns i deras hjärtan. De ville inte och de såg tillbaka till Egypten. Därför gav Gud dem lagen, för att deras hjärtan skulle avslöjas och drivas till Guds nåd (i Jesus Kristus).

Mose dog och Josua tog över
Mose måste dö här eftersom han representerade lagen. Josua tog över och förde folket in i landet (löftena). Josua är samma namn i hebreiskan som Jesus, Yeshua.

Rom 10:4  Ty Kristus är lagens slut [telos – uppfyllelse, mål, slut], till rättfärdighet för var och en som tror.

Jesus ställde en fråga till en laglärd.
Luk 10:26  Jesus sade till honom: “Vad står skrivet i lagen? Vad [pos] läser du där?”[1917 – HUR läser du?]
Den laglärde kunde buden som rinnande vatten. Han visste precis vad Skrifterna sa och vad lagen säger.

Frågan är bättre översatt: Hur läser du? Det är den stora frågan, för vi kan läsa Bibeln som en lagbok, som vi försöker lyda och fortfarande bygga på vår egen självtillit som egentligen är otro inför Gud – precis som alla stridsmännen som dog. De dog av otro.

Vi kan läsa Bibeln med den Helige Andes hjälp så att vi ser “landet” och följer JESUS, Lammet. Så att vi kommer in i löftena i Kristus. För alla löften har fått sitt “ja” och “amen” i honom. Det betyder att alla löften uppfylls i Jesus Kristus och därför också fått sitt amen i honom. De fullbordas i Jesus Kristus. Så vill Gud att vi läser Bibeln, att vi följer Lammet vart det [än] går och att vi stöder oss på honom, när vi kommer ut ur öknen
HV 8:5 Vem är hon som kommer hit upp från öknen, stödd på sin vän?

Jag tror att det är en förebild för oss alla som Guds folk, att komma ut ur öknen inför den tid som ligger framför. Vi lever i ändens tid och väntar på Jesu återkomst.

10 – 2
Tio spejare hörde till stridsmännen som inte kom in i landet.
De två spejare – av tolv – som fick gå in i landet var Kaleb och Josua.
Kaleb [kol lev] betyder bl a hela hjärtat, helhjärtad.
Josua betyder Herren är frälsning.
= Helhjärtad för Herren/Jesus. Det är så vi kommer in (i landet, i löftena).

Gamla och nya stridsmän
Ni kanske redan har tänkte på att det står ju faktiskt om nya stridsmän när de nu skulle inta landet efter 40 år i öknen. Nya stridsmän skulle gå före.
5 Mos 3:18  … tappra stridsmän [ben chiyrum], beväpna er [chalats] och gå över i spetsen…

Jag tänkte för mig själv att det där var ju lite knepigt, att det står om nya stridsmän. Vi vet ju innebörden nu.. men kanske finns det någon liten hemlighet på hebreiska? Jag gick till grundtexten och läste. Jo mycket riktigt. Det finns två olika ord för stridsmän(!).

De första stridsmännen som dog i öknen: ordet för stridsmän är milchamah och betyder krigets söner/krigets barn. Alltså “de stridiga”, de som följde sin köttsliga natur och var därför bundna av människofruktan. De vågade inte gå in när de såg fienderna. De hade ingen förtröstan på Gud därför att de förtröstade på sig själva och det räcker inte på Guds väg. Det räcker inte för att komma in i löftena. (Gud måste korsfästa vår “köttsliga stridighet”).

Nya stridsmänn fick nu gå i spetsen. Jag gick till roten av ordet och såg att orden syftar på utrustningen, att vara ädel [chalats – ädel, utrustad].
Ordet för stridsmän är Ben chiyrom som betyder söner eller barn i vitt (vithet), barn (söner och döttrar) i vitt linne.

Det är en väldig skillnad på de gamla och de nya stridsmännen. Det vita linnet i Bibeln vet vi är bild på Jesu rättfärdighet, som det står:
2Kor 5:17  en ny skapelse
1) Vi är nya skapelser i Jesus Kristus och iklädda hans rättfärdighet.
2) Vi är sändebud för Kristus, skriver Paulus.
20  Vi är alltså sändebud för Kristus…

Allt handlar om ett nytt sinnelag och förnyelsen i våra tankar (Rom 12:1-2). Att därför att vi är alla kallade att både se, smaka och gå in i landet. Dvs. att lära känna JESUS och inta landet, komma in i de löften som gäller oss varenda en som tror på honom och tillhör honom. Att lära känna hans kärlek.

Ingen gärningslära utan Guds nåd
När de kom in i landet var allt förberett (förberedda gärningar). De behövde inte arbeta för någonting. Det fanns källor och bäckar och rinnande vatten. I Egypten var de tvungna att trampa upp vatten, att arbeta och slita hårt (slavarbete) men här fanns allt färdigt. Det är en bild på Guds nåd och Guds godhet (andliga rikedomar).

Glöm inte..!
En sak skulle de komma ihåg när de kom in i landet: 
Glöm inte Herren!
Glöm inte att ni har fått allt av detta av NÅD, oförtjänt av Guds godhet, av hans utgivande fullkomliga kärlek till er.
Glöm inte vem som förde er hit!
Jesus sa: Förbli i mig så ska jag förbli i er!
Glöm inte allt gott han har gjort!

Kom ihåg hur han räddade er (dig) ut ur omöjliga situationer! Han kommer att göra det igen.
Kom ihåg att han har lovat att vara med er (dig) alla dagar intill tidens slut!
Kom ihåg att han ska leda er (dig) genom den tiden som ligger framför, också den sista tiden tills han kommer tillbaka!

Låt oss komma ihåg och leva i det. Han ska föra oss in i det han har lovat i Jesus Kristus, när vi följer. Jesus skall leda dig in i hans löften för ditt liv och in i löftena för oss som Guds folk och församling.
Amen

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Alla stridsmän dog

GUD MÄNNISKAN OCH ANDEMAKTERNA Del 2

Greg Boyd (Han är inte Kristen) – boken God at War: Detta är en bok skriven av en författare som beskriver en uppfattning som ofta finns inbakad i hela den här nya falska Apostlarörelsen som säger sig skall förvandla hela kristenheten. I den här boken beskriver han hur olika personer ser på striden mellan människor och andemakter. Han tar alltså upp det som vi kristna brukar kalla för andlig krigföring. Hur tänker de som är indragna i den här rörelsen? Är det i så fall ett rätt eller fel tankesätt? Det här ämnet är viktigt att vi sätter oss in i för vi måste bedöma det utifrån ett bibliskt tankesätt. Det var därför jag just kallar den här serien för:
1/ Gud (Han har en plan och ett rådslut i Jesus Kristus Ef 1:9-10)
2/ Människan (Hon är bytet – Hon måste välja väg)
3/ Andemakterna (Motståndaren ”Starke mannen” Satan vill hålla kvar sitt byte som är människan)

Människan befinner sig alltså mitt emellan i en strid hon måste välja vilken sida i Guds plan med människan hon vill stå på. Sedan fallet i Eden är människan under mörkrets välde. Det innebär att hon är i fel rike och i fel ställning inför Gud nämligen orättfärdighet. Att befinna sig utanför Kristus och hans plan är samma sak som att vara laglös.

Så en människa som inte tror evangeliet är både i otro och orättfärdig. Det är samma sak som det hebreiska ordet för laglöshet som innebär att står under en fällande dom.

Människan kan bara räknas som Rättfärdig genom Tron på Evangeliet och det är en fri gåva genom Nådens Gud.

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

Gud som är universums skapare och domare erbjuder nu människan hjälp. Denna hjälpen har nu uppenbarats genom ett budskap som kallas evangelium. Detta evangelium är uppenbarat genom gamla testamentets skrifter och profeternas vittnesbörd om en kommande frälsning och rättfärdighet. Det enda sanna evangeliet och Den Helige Ande har bara ett enda fokus nämligen Jesus Kristus som är kungen i Guds Rike.

Du kan omöjligt vara i Guds Rike eller Himmelriket eller förbli i Guds älskade Sons rike av Ljus utan att lägga ner vårt eget “Jag” och ta upp vårt Kors dö ner från “Jaget” och följa Jesus. Detta är människans enda alternativ och människans enda väg till frälsning. För att inte bli bedragen av Satans listiga anslag i Mörkret måste människan acceptera Guds villkor uppenbarat i det Sanna Evangeliet. Människan måste välja att vandra i Ljuset och låta Guds Son vara Kungen och Huvudet och förstå att “Jag” kan omöjligt göra Guds vilja annars.

Så en människa måste välja Huvud eller Kung över sig antingen Gud eller också Mörkrets välde.

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde (Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Här beskriver Paulus vad som sker med en människa som väljer att tro på den sanna evangeliet.

1/ Hon förklaras rättfärdig av Gud hon är alltså inte längre laglös
2/ Hon får öppnade ögon så hon ser och förstår genom tron
3/ Genom tron förstår hon alltså något som redan skett på Korset
4/ Genom tron ser hon att Mörkrets auktoritet förlorat makten
5/ Genom tron ser hon att hon gått in under en ny Kung (Huvud)
6/ Genom tron ser hon ett osynligt Andligt Rike av Ljus
7/ Genom tron ser hon att hon är friköpt och förlåten
8/ Genom tron är hon nu i Kristus som äger henne
9/ Genom tron förstår hon nu att Kristus är Huvudet
10/ Genom tron vandrar hon nu in i förutberedda gärningar

En människa som vandrar i tro vandrar samtidigt i Ljuset och den som vandrar i Ljuset är i Guds Rike eller i Himmelriket. Idag attackerar Satan oss med förvirring så vi måste förstå att alla dessa begrepp är helt enkelt att komma in och förbliva i Kristus. Detta är alltså Guds vilja för varenda människa genom det sanna evangeliet det är så enkelt egentligen.

Den människan som är i Kristus eller I Anden är samtidigt i Ljusets Rike. Den människan som väljer att tro på Jesus Kristus och kommer in i honom och förbliver där har förlorat rätten att bestämma sin egen framtid här på jorden. Men allting är helt frivilligt men det finns en belöning och en arvedel för den människan som väljer att stanna kvar i Kristus i Ljuset.

När vi nu läser dessa bibelverser vill jag att vi skall tänka på vårt tema: Gud (Det sanna Andliga Ljuset och Domaren) människan (Vi är de som måste välja) och andemakterna. (Mörkret)

Kol 1:8 Han har berättat för oss om er kärlek (Agape) i Anden. (= I Kristus) 9 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, 10 så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. 11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.

Det står ingenting om att vi har fått makt eller styrka att gå in i en direkt konfrontation mot mörkrets andemakter i himlarymderna. Det står istället att vi är i Kristus och Kristus är i oss. Språket som används här är mer ett beskyddande tankesätt än ett attackerande tankesätt. Det här stämmer exakt in på Ef 6 som beskriver vårt andliga beskydd i Jesus Kristus. Kol 1:11 Styrka er stämmer exakt med Ef 6

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. (Guds Vilja för våra liv)

Här ser vi belöningen om vi väljer att lyda Gud och förbliva i Kristus i Ljuset där vi har vår arvedel. Vår arvedel är faktiskt en person nämligen Jesus Kristus. Han är nämligen allt vi behöver så allt som Paulus ber om skall fylla dem är Jesus Kristus. Han kommer för att ta sin boning i våra liv genom Anden och han är vår arvedel.

Joh 14:15 Om ni älskar (Agape) mig, håller ni fast (Tereo – Vakta) vid mina bud. (Det Sanna Evangeliet) 16 Och jag skall be (Erotao) Fadern, och han skall ge er en annan (Allos) Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 Sanningens Ande, som världen (Kosmos) inte kan ta emot. Ty världen (Kosmos) ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

Om vi nu tar och ser på detta ifrån det begreppet som de kallar för andlig krigföring. Där man menar att människan skall gå in i en direkt konfrontation mot mörkrets andemakter stämmer inte det med skriften. Det är istället ett tecken på att man är bedragen av ett falskt evangelium där vi luras att tro att “Jaget” har fått auktoritet att strida mot Mörkrets Andemakter. (Kenneth Hagins böcker och hela Trosrörelsens läror)

Om vi går på detta tankesätt som Kenneth Hagin lär ut har så är det ju inte Jesus Kristus det beror på. Han menar att vi människor skall gå in i en direkt konfrontation mot andemakterna. Detta tankesättet är främmande för evangeliets tankesätt och har fött en hel rörelse av falska soldater som tror de själva fått uppdraget att: Genom en falsk auktoritet upprätta Guds Rike på jorden på marknivå (Befrielse av andemakter i människor) och på strategisk nivå (Hela städer och länder) Hela den rörelse som vi kallar NAR (New Apostolic Reformation) har denna falska syn på Gud människan och andemakterna.

I boken jag nämnde i början av Greg Boyd berättas om en person som tar steget över från den traditionella bibelsynen in i detta falska tankesättet vi kallar för ”Den andliga krigföringens tankesätt”. I del 1 visade jag att det finns bara en väg som vi kan vandra på som gör oss till ett med Herren. Men det finns en annan väg ett annat tankesätt där man tydligen tror att man gör någonting gott i Jesu namn men är bedragna av Satan. Så du ser hur viktigt det är att vi har ett rätt tankesätt och väljer rätt väg.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Ser du vad jag ser här? De här människorna måste ha blivit bedragna av Satan att tänka och handla på ett sätt som ser ut vara gott. Men de laglösa kommer att ha ett tankesätt som i praktiken istället stänger ute Gud (Gud – Han har en plan och ett rådslut i Jesus Kristus) De tror alltså att man kan använda Jesu namn i en direkt konfrontation mot andemakterna utan att göra honom till Herre och vandra på hans väg. (Den smala vägen)

Titta på Matt 7:21-23 igen tänk på hur hela den rörelsen ber just nu är det inte lite skrämmande likt vad som sker just nu i NAR och i Betel Church och dess nätverk New Wine mfl.? Jag har hört detta predikas i en del Pingstkyrkor där man varit i Betel och för in lärorna i hemförsamlingen.

Vi känner alla till orden som Jesus bad när han skulle lära sina lärjungar att bedja. (Matteus 6:10)

Mat 6:10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Men hur du ser på och tolkar dessa verser är helt beroende på vilken teologi och vilket tankesätt du har. Vi har ju redan tittat på de två sättet.
1/ Det sanna sättet där jag är totalt beroende av honom i mig
2/ Det andliga krigföringens tankesätt där jag attackerar andemakterna

Enligt Punkt 2 som är ett väldigt populärt tankesätt idag som sprider sig in i församling efter församling. Detta tankesätt handlar inte om någonting som är vädjande om du trodde det! Om du lyssnar till vad de verkligen lär så handlar det om “Den andliga Krigföringens tankesätt”

De menar sig alltså ha makt och rätt att kommendera och proklamera saker som är i himlen i tro så att samma saker sker på Jorden. Då menar de sker Guds vilja automatiskt på jorden. Det låter ju väldigt logiskt och det är också precis vad det är men inte Andligt utan Människotankar.

Jag har hört en Pingstpastor bedja exakt så här och det låter så andligt och bra. Men det är ändå ett fel tankesätt eftersom det sätter oss i centrum och därmed ett Karismatiskt Slaveri. (De uppfyller exakt den dröm jag berättade i del 1) Först ber man alltså så här sedan går man ut och driver ut andar och gör mirakler och påstår att detta är Guds Rike som nu är här på Jorden. Ansvaret säger man ligger på våra axlar att sätta upp detta på jorden. (Man förvrider texten i Jesaja 9:6-7)

Jes 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Konsekvensen blir ju att vi plötsligt tar Kristi plats för att själva sätta upp hans rike på Jorden. Detta är exakt vad Jesus såg och säger i sitt eskatologiska tal i Matt 24 och det är exakt samma människor som i Matt 7 “De laglösa”

Mat 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (Kristus) och de skall leda många vilse.

De kommer alltså i hans namn för att upprätta Guds Rike på jorden. Detta skall ske genom stora falska under och tecken för att bedra även de utvalda om det är möjligt.

Man säger: Finns det sjukdomar i himlen? Absolut inte! Vilket innebär att då skall vi se till att det inte finns några sjukdomar på jorden heller.

Man säger: Finns det ondska och depression i himlen? Absolut inte! Vilket innebär att då skall vi se till att det inte finns på Jorden heller.

I del 1 beskrev jag också en dröm jag hade som handlar om dessa två sätt att tänka. Där står jag på en höjd en klippa och ser utvecklingen jag såg hur människor drogs iväg emot detta tankesätt och den väg de laglösa är på. Jag förstod budskapet så tydligt igår när jag skrev och talade in det hur viktigt är det inte att vi förblir på den fasta grunden nu. Vad jag kan förstå varnar Herren för att det stora avfallet är här och Gud kommer att tillåta Satan och alla hans demoner att låta det se ut att fungera. Det är precis vad Matt 7 och 2 Tess 2 säger kommer att ske! Gud kommer alltså att prisge dem som tänker att vi kan själva kan i Jesu namn ge oss in i en direkt strid emot Satan och hans demoner. Eller med andra ord Satan och hans demoner får tillåtelse av Gud att starta världens största teaterspel.

En hel rörelse som menar att vi skall själva agera i den strid som pågår mellan varandra av onda krafter och goda krafter. De menar att vi kan påverka resultatet eller utgången så att det goda sker på jorden precis som i himlen. Det här tankesättet eller den här vägen måste vara antingen rätt eller så måste den vara fel. Om de människor som förespråkar den här vägen har rätt så måste ju Gud ha fel. Men Gud är ju Rättfärdig och det betyder att han aldrig kan ha fel. Vad har de falska (Pseudo) profeterna egentligen för budskap och vad är det för väg de lyser upp och visar?

Mar 13:22 Falska (Pseudo) messiasgestalter (Kristus) och falska (Pseudo) profeter (Vägvisare) skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.

Pseudo: Det betyder en kopia som är så skickligt gjord så bara en expert kan se skillnad
Profet: Att gå före och lysa upp en väg som är tankesätt och handling
Bakom dem står andemakterna: Målet är attack mot den troende och hålla kvar resten i mörkret i världen.

Villfarelse är alltså exakt vad som drabbat dem som säger Herre Herre på den breda vägen. (Matt 7) De har alltså råkat ut för en reformation av något slag. För det är precis vad en reformation är. Ett budskap som kommer till oss som konkret får oss att byta uppfattning så vi får ett annat tankesätt. Vi lämnar det bibliska tankesättet och grunden för att följa med i en reformation. Det finns olika rörelser som påstår att de står för en ny reformation därute idag varav en rörelse som påstår sig kunna förvandla en hel Kristenhet. Det skall ske menar ledarna för den här reformationen att vi människor gör precis vad bibeln varnar oss för går in i en direkt konfrontation med mörkret i den här andliga striden.

Jerry Potter sa en gång: Det som öppnar dörren för de onda andemakterna och villfarelsen in i våra liv är att vi tillber Gud på felaktigt sätt. Gud måste ju tillbes i Ande och Sanning (Joh 4)

Om man väl börjat reformeras i sitt tankeliv och träder in på deras väg finns det alltså inget beskydd längre. De har passerat ut ur Kristus och in i mörkret eller världen men det betyder inte att man slutat upp att tro att man fortfarande är i Kristus fast man drivs av en annan ande. Därför måste vi som troende som vill stå fast på klippan och pröva alla andar som uppträder i Jesu namn. När jag började djupstudera detta ämne Gud människan och andemakterna märkte jag hur Anden hjälpte mig hela tiden att hitta precis det jag behövde.

Låt mig sluta det här med att titta på en förebild som gäller oss ur Abrahams liv. Han skulle ju gå in i löfteslandet och besitta det och jag sa ju att det löfteslandet och vår arvedel i Ljuset är Jesus Kristus i oss. (Kol 1:8-11)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.

Herrens ord här är naturligtvis Jesus Kristus.
Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet (Grek: Doxa Heb: Kabod = Oerhöra tyngd och Rikedom och Värde) en härlighet som den Enfödde (= Den ende i sitt slag) har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Grundtexten säger att Jesus Kristus uppenbarade sig för Abraham och säger: Jag är ditt försvar och ditt beskydd som omsluter dig på alla sidor! Jag kommer själv att vara din oerhört stora skatt och rikedom och värde. Alltså Kristus själv kommer att vara härligheten från Gud i oss precis som i den troendes liv.

Precis som Paulus uttrycker det att alla människor har möjligheten att genom evangeliet få del av en hemlighet.

Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.

Janne Ohlin – Göteborg.

Gå tillbaka till del 1 Här

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW | Tagged , , , , , , , | Comments Off on GUD MÄNNISKAN OCH ANDEMAKTERNA Del 2

Gud människan och andemakterna del 1

Den kristna kyrkan i sina många grenar kan fungera som en Johannes Döparen, som en röst som ropar i vildmarken och som en kärna genom vilken världsupplysning kan åstadkommas. Jag visar på hoppet. Jag påstår inte ett faktum. Kyrkan skall hålla en bred plattform. Kyrkan måste visa en bred tolerans och inte lära ut några revolutionära doktriner eller hålla fast vid några reaktionära idéer. Kyrkan som undervisningsfaktor bör ta de stora grundläggande lärorna (New Age) och (krossa de gamla formerna i vilka de uttrycks och hålls) visa sin sanna och inre andliga betydelse. Kyrkans främsta uppgift är att undervisa, och undervisa oavbrutet, bevara det yttre utseendet för att nå de många som är vana vid kyrkliga sedvänjor. Lärare måste utbildas; Bibelkunskap måste spridas; sakramenten måste tolkas mystiskt, och församlingens  kraft att hela måste demonstreras.

… Det råder därför ingen tvekan om att det arbete som ska göras för att göra den stora allmänheten bekant med mysteriernas natur är av största vikt just nu. Dessa mysterier kommer att reformeras till yttre uttryck genom kyrkans och frimurarbrödraskapets medium, om dessa grupper slutar vara organisationer med materiellt syfte och blir organismer med levande mål. Alice Bailey, The Externalisation Of The Hierarchy, pp. 510, 514

Satan kommer med sina listiga anslag till en Kristen för att bedra han uppträder som ljus och det kan ske falska under och tecken säger bibeln. Gud tillåter alltså de onda andarna att genom Alice Bailey beskriva exakt vad Gud kommer tillåta dem göra i det stora avfallet. Detta bli alltså vad som kommer att ske som Gud tillåter

1/ Bevara kyrkans yttre verksamheter och yttre skal
2/ Ta bort korsets stötande budskap från kyrkan
3/ När det sker kan ett nytt New Age evangelium fylla kyrkan
4/ De kommer att låta New Age termer att klädas i kristna termer
5/ Då när allt är på plats måste helanden prioriteras

Är inte detta exakt vad vi ser ske framför våra ögon idag? Bibeln talar om att det skall komma en sådan här tid på jorden strax innan Jesus Kristus kommer tillbaka. En tid då andemakterna får tillåtelse att börja skilja ogräset ifrån vetet. Aldrig har vi väl sett en sådan förvirring som idag och vi får bereda oss på att det faktiskt kan bli ännu värre. Aldrig förr har det väl varit så viktigt att se vad bibeln säger som idag. Det kommer rapporter från hela världen att folk har ingen kyrka de kan gå till för ett annat evangelium och en annan Jesus har manifesterat en annan ande rakt in i kyrkan. De Alice Bailey sa är väl nästan bokstavligen vad som skett i Betel Church.

Både New Age och NAR (New Apostolic Reformation) talar om en fantastisk tidsålder på den här jorden. Låt mig säga det att den reformation de talar om att är att få människor att ”Skifta” från ett tankesätt till ett annat tankesätt. Eftersom tankesätt och handling i bibeln är en bild på en väg så är de ute efter att få dig att byta väg. Både New Age och NAR (New Apostolic Reformation) talar om ”Himlen på Jorden” och de menar att det finns två evangelier. Evangeliet om frälsning är för de svaga som behöver börja med det. Men när man stiger upp på deras andliga väg (Pyramid = Elitism) så når man en mognad menar man då är man redo att kunna förstå Evangeliet om Guds Rike.

Detta nya Evangelium om Guds Rike på Jorden är för dem som når högre uppenbarelser. Det är deras Nya Apostlar och Profeter som skall organisera och transformera församlingen in i ett nytt Paradigmskifte. Centrum för det här just nu är Bethel Church och Bill Johnson från Redding i Kalifornien. Det han talar om och skriver om är exakt samma sak som New Age talar om. Så de uppfyller vad Alice Baileys andeguide (Demon) sa: Vi skall infiltrera Kyrkan och förändra dess läror så vi får ut vårt budskap genom dem (New Age)

Bill Johnson och Betel lär ut saker och skriver om saker som är ren New Age. Ändå reser människor från församlingar från hela världen dit och när de kommer hem förleds först och främst ungdomarna i hemlighet. Vänner en sund Kristen kan inte ens tänka så som de tänker i den rörelsen ändå får den en sådan framgång. Sorgligt nog är det precis vad bibeln lär skall ske i de yttersta dagarna innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen.

Låt oss titta på en person som står bakom NAR en av de snabbast växande rörelserna i den Karismatiska kyrkan idag. C Peter Wagner: Han är fader för denna rörelse han dog för några år sedan men reformationen är här och har påverkat nästan allt vi ser idag inom den Karismatiska rörelsen. Det är han som står bakom det här med nya Apostlar och Profeter som skall leda församlingen in i den mest segerrika tiden i kyrkans historia. När vi går igenom det här nu så måste vi se det och bedöma det utifrån: Vad är deras tankesätt? Om de vill genomföra en reformation så är detta alltså en väg ett sätt att tänka som skall leda fram till ett mål. Om inte denna väg stämmer överens med Jesus Kristus som är vägen så riskerar de som följer dem att missa målet. (Synd)

Bibeln är solklar det finns bara två stycken sätt att se på vad som sker i den här världen. Det är exakt därför Jesus själv visade att antingen vandrar du på den smala vägen eller också vandrar vi på den breda vägen (Matt 7) Så Jesus Kristus själv bekräftar att det finns bara två sätt att tänka och att handla på. När det kommer något som påstår sig vara en ny reformation som skall förvandla hela kristenhetens tankesätt måste du och jag pröva det. Vi måste själva avgöra om den här vägen är God (Ljus) eller om den är Ond (Mörker)

Jag tog upp i undervisningen: Dra ut mitt folk och sök beskydd.
En av de mer uppskattade Teologerna FF Bruce säger i sin kommentar till Romarbrevet: Lägg märke till att Guds Rättfärdighet är tvåfaldig när den uppenbaras för oss. Han säger att detta är ett typiskt hebreiskt uttryckssätt Paulus använder sig av här. Vad är rätt inför Gud och vad är fel inför Gud det var det enda Hebreerna brydde sig om.

1/ Rättfärdighet = Är rätt inför Gud
2/ Orättfärdighet = Är fel inför Gud

Gud är själv den rättfärdige och det innebär att Gud aldrig kan ha fel. Lägg märke till att det är hans karaktär. Precis som han är Kärlek och Ljus och Allsmäktig. När Gud uppenbarar sig själv och vi får ljus i hans ord uppenbarar han alltså sin egen karaktär för oss. Om vi håller med honom då och vandrar i det ljuset vandrar vi i tro i hans rättfärdighet. Ljuset vi får av honom föder automatiskt en bekännelse och ett underordnande.

Om vi skall vandra tillsammans med Herren på hans väg måste vi vara överens och bekänna att Gud har rätt.

Amos 3:1 Hör detta ord som HERREN har talat mot er, ni Israels barn, mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt: 2  Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkter, därför skall jag också straffa er för alla era missgärningar. (Avon = Laglöshet) 3 Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det?
Amos 3:1 Hör detta ord som HERREN har talat mot er, ni Israels barn, mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt: 2  Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkter, därför skall jag också straffa er för alla era missgärningar. (Avon = Laglöshet) 3 Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det?

Detta för Jesus själv över på NT i sin undervisning om de två vägarna.
1/ Den breda vägen är de Laglösas väg (De håller fast vid att de har rätt ända tills domen faller)
2/ Den smala vägen är de Rättfärdigas väg: (De håller fast vid att Gud har rätt och får evigt liv)

Vilken väg av de här två är den väg som du blir ett med Jesus Kristus och vandrar förenad med honom på? Det ord som används om kommer överens om är enligt ett lexikon: Att lägga ihop och summera! Att bestämma ett möte med någon. Men nu kommer en underbar betydelse: Det kan även betyda att först förlova sig med någon för att sedan vid en viss tid bestämma ett bröllop. (2 Mos 21:8) Visste du att Den Helige Ande beskrivs som en förlovningsring av Paulus. Så om vi inte vandrar i Anden vandrar vi heller inte i gemenskap med Jesus på den smala vägen och räknas som rättfärdiga. Om vi vandrar i Anden så är det enligt bibeln att vi drivs av Anden för att förhärliga Jesus Kristus för just det ändamålet har vi fått Anden.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Låt oss nu titta lite på de här två vägarna som erbjuds oss vandra på. Är verkligen den reformation eller väg NAR och de nya Apostlarna och Profeterna presenterar överens med Den Helige Ande? Eller är denna reformation inte överens med Den Helige Ande och Guds ord? Det hebreiska ordet för laglöshet betyder att man redan är under en fällande dom. Rättfärdighet betyder att en bekännelse måste göras att Gud har rätt och vi har fel. Anden sköter om denna överbevisning i våra hjärtan och om vi håller med och bekänner går vi från mörker till ljuset. Så med denna grund kan vi alltså bedöma om denna reformation som de säger skall förvandla en hel Kristenhet till att bli Superkristna är från Gud eller inte.

Nu fortsätter vi alltså att titta på vad denna reformation handlar om. Vi tänker oss att vi står vid ett vägval varje gång vi får höra ett profetiskt budskap som de menar komma direkt ifrån Gud. Nu har vi ju lärt oss hur vi skall bedöma budskapet för att kunna välja väg.

De påstår nu i denna reformation att vägen till framgång går genom att en kristen måste konfrontera andemakter. Stämmer detta med den väg vi nyss tog upp? Vår väg som är sanningens väg säger att Gud själv i sin Allsmäktighet har hela universum och hela skapelsen i sin egen hand. Bibeln säger att Guds Plan och väg för våra liv är planerad före tidens skapelse och leder oss in i en vila och in i hans gärningar skapade långt innan världen existerade. Den bibliska vägen är alltid trygg att vandra på för det är Jesus själv som är den vägen. Vi måste stå på klippan och se på världen därifrån det är vår enda chans att klara oss. På den Klippan får vi det ljus vi behöver hela tiden för att behålla en rätt bekännelse med vår mun och vinna en evig frälsning. Det är livsviktigt att vi får vårt ljus från rätt källa så vi kan stå och reflektera det ljuset till andra skepp därute på det stormiga havet. De är livsviktigt att det finns gemenskaper i Herren som brinner av Andens olja som kan visa på den rätta vägen. Vi måste sluta upp med att tänka stort ”Kvarlevan” har alltid Gud själv samlat ihop det är alltid ”Den Lilla Hjorden”. Jag tror på nådegåvor och det profetiska men jag tror inte på dessa överdrifter vi kan se strömma in genom rörelser som New Wine och Betel med flera.

När jag satt och skrev det här kom jag att tänka på en av mina första riktigt starka profetiska drömmar. Jag ser en väg som människor bygger på röd jord för ett tåg som skall komma. I den drömmen visade mig Herren att de byggt vägen på bara det jordiska och att det inte fanns någon grund. När tåget sedan kom så ropade människor att de inte hade tid att vänta längre så de hoppade på tåget vars vagnar snabbt fylldes av människor. När det här tåget startade igen upptäckte jag att detta var inget vanligt tåg utan mer som en fångtransport eller boskapstransport. Men de som var i de här vagnarna ropade i något som tycktes vara karismatiska segerrop. Det hela slutade med att plötsligt höll inte marken utan tåget med hela besättningen sjönk ner i ett bottenlöst hål. Alla karismatiska segerrop tystnade när alla vagnarna med människor i sjönk ner i det bottenlösa hålet. Jag kom ihåg att jag vaknade med en fruktansvärd känsla av nöd och bedrövelse!

Idag när jag bad kom ordet till mig hela tiden Karismatiskt slaveri. Jag satt och bad med slutna ögon och denna dröm kom tillbaka igen Anden gjorde den levande! Underbara Ande som vi fått från Gud som kan påminna oss igen om det han tycker är viktigt och det vi skall predika och undervisa.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Nu när jag satt och bad så påminde mig Anden om att jag stod på en höjd en upphöjd klippa när den här drömmen spelades upp igen inför mina ögon. Anden ville tala om något för mig som var viktigt. På klippan så fick jag se utifrån bibelns världsåskådning vad som skedde. De som hoppade på tåget hade ett annat tankesätt att se på världen andemakterna och deras framtid. Just dessa två tankesätt kommer vi att se vidare på i några avsnitt när jag hinner.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 1

Dra ut mitt folk och sök beskydd

Babylon står för allting egentligen som är utanför Kristus och det är dit alla vägar utom den smala leder till. För att försöka få en Kristen in på den breda vägen måste mörkret uppträda som Ljuset.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar.14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Det finns så många nu som säger det och upplever det över hela världen. Vänner vi känner har upplevt det en syster i Herren har nyss drömt det. Vi själva har upplevt det: Anden varnar oss vänner det är dags att dra ut ur allting som är mörker för att bli Ljus i Herren. Bara i honom kan vi vara beskyddade för den demoniska aktivitet som släpps lös över jorden nu. Här är länken till en dröm en vän hade nyss >> / Här är ett program från Jane Markell som uppenbarar samma saker: Ökad demonisk aktivitet!
Deliver Us From Evil – Understanding the Times: January 19, 2023

Här kommer drömmen:
Jag var på väg mot ett hotell jag och min man bodde på, jag passerade ett annat hotell med en manlig orkester som brukade spela utomhus på verandan. Då jag passerade hade de en paus då de hade lite “trevligt” (hångel) med varandra och spelade därför inte. 

Jag passerade dem och  gick ner för slänten, det började skymma hastigt. Nedanför slänten fanns en spång man kunde gå över, då det var en form av kärrmarker. Precis sådana som finns på vandringsleder då det är sankmark.

Jag hörde hur orkestern började spela igen. På spången uppfattade jag att det kom “någon” (skepnad) och gick med en hund men när den kom närmare så var det ingen hund utan en stor svart/grå varg. Jag upplever då hur det strålar ljus omkring mig, vargen tittade bara på mig och passerade, dessutom kom hela flocken förbi mig utan att ens titta upp på mig. Alla hade passerat över spången framför mig. Jag kände ingen rädsla utan jag visste att Herren beskyddade mig, kände full förtröstan.

Jag fortsatte över spången och det var så ljust omkring mig att jag såg varje kvist och ådra i träet, innan jag kom fram till huset hör jag skrik och oväsen från verandan med musikerna som jag passerat tidigare.

När jag kommer fram till hotellet är det helt kolsvart ute. Då jag passerat in genom grindarna kommer portiern fram, stänger de stora järngrindarna och säger: Har du sett den stora vargflocken?? Har du hört vad som hänt??

Ja svarade jag, jag mötte dem, de rörde mig inte! Han stirrade på mig och säger att flera ur orkestern är döda.

När jag vaknade ur drömmen förstod jag att Herren ville visa på något. Jag tror att det kommer en dom mot de som inte följer Guds Ord, men att de som vill hålla fast vid Den Heliga Skrift, Bibelns  Ord kommer att få ett övernaturligt skydd hela vägen hem. Det kommer ett mörker vi inte kan ta oss igenom utan Herrens hjälp. 

Jag tror att det kommer mycket mörka tider framöver och att vi får be för varandra, stötta varandra. Samtidigt tror jag att vi är där Herren vill ha oss just nu.

Upplever att den demoniska aktivitet ökar hela tiden vilket gör att bibelordet, bönen, blodet och den Helige Andes ledning behövs än mer. Vi kommer att behöva ha våra dörrposter bestrukna med Lammets blod nästintill bildligt talat.

Guds Underbara Frid och Välsignelse!
Hälsningar Kerstin

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde (Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Det verkar som om detta är någonting som många har just nu och det skall ske säger bibeln i Joels Bok – Hans Tjänare och Tjänarinnor skall se Syner och ha drömmar. Naturligtvis måste det stämma med vad bibeln säger själv har jag haft åtskilliga. Varav en handlade om en översvämning av svart kloakvatten som steg som en flod över hela jorden. Det stämmer alltså förökad demonisk aktivitet och det enda sättet att komma undan i min dröm var att komma upp på Sions berg. Där skall det nämligen finnas en kvarleva säger skriften och de skall åkalla hans namn.

Jag har hört så många videos den senaste tiden om hur människor har råkat ut för demonisk aktivitet och upplevt betryck och andra saker och allt tycks bara öka ju närmare Jesu Tillkommelse vi är. Låt mig få tillägga att många som säger sig vara Kristna råkar faktiskt ut för det här men söker befrielsen från fel källa. Många söker befrielse luras av alla böcker om andlig krigföring och får en fel bild av vilken väg man skall välja. Den väg man väljer är att söka upp någon som kan manipulera andevärlden till deras fördel så de får lättnad. De kanske inte tänker på det men den som säger sig kunna manipulera andevärlden för olika syften är över på den ockulta mörka sidan så det är en falsk profet. Men det är bara att allt detta idag har klätts i Kristna kläder och ord så det uppträder som Ljuset.

Gud ger oss är en möjlighet att genom tron på Jesus Kristus komma ut ur mörkrets auktoritet genom Anden. Detta kan bara ske genom Kristi Kors för det är där kraften finns. Det är exakt där min oro ligger att på de ställen som erbjuder befrielse från mörkret predikar man aldrig om Korsets Kraft att sätta människan fri. De platser som nu överger Korset får heller inte del av Korsets Kraft genom Anden. Detta är så viktigt idag Korsets Kraft genom Anden är nämligen det enda som kan stoppa demonisk aktivitet i våra liv men även i församlingen.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Ser du det Korset kan aldrig skiljas från Guds Kraft. Kristi Kors är det centrala när det gäller vår frälsning. Ordet frälsning handlar ju om befrielse men även ett bevarande från mörkrets makter. Vi kan alltså omöjligt befinna oss i Sonens Rike av Ljus utan att omfamna Golgata kors. Att omfamna Kristi Kors är samma sak som att gå till Nådastolen med blodet på och vädja till Gud om hjälp. Frälsning omfattar allting som Jesus Kristus gjort för oss på Korset. Paulus själv beskriver Jesu Kristi verk på Golgata just som en Nådastol.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Om vi skall kunna stå emot den våg av demonisk aktivitet som nu drar över världen i form av ondska av aldrig skådat slag, är detta någonting vi måste vara solklara över: Vi måste förstå vad Jesus Kristus verkligen har gjort för oss på Golgata Kors. När vi blir attackerade av Mörkret på olika sätt ofta använder Djävulen människor och sedan en direkt attack mot vårt själsliv. Då finns det bara en enda säker plats att befinna oss på men utan att omfamna Korset kan vi heller inte gå in i honom. Det är bara genom Korset mörkrets välde (Exousia) kan tas bort över våra liv. Det är alltså av egen erfarenhet jag säger det: Vi kan aldrig uppleva verkligheten av den Kristna tron och gå in i Riket av ljus utan Kristi Kors.

Varför är du Rättfärdig? Därför att det beror på Guds Nåd att han lät straffet jag skulle haft drabba min frälsare Jesus istället. Så Korset är i centrum igen för det var där allting fullbordades. Sedan uppstod Jesus Kristus för att leva sitt liv i våra liv som rättfärdiga i honom av Tro. Om vi inte förstår det här blir vi lätt utsatta för olika attacker från fienden varav fördömelse är den vanligaste attacken. När det står att vi kan gå fram till nådens tron så är det exakt samma sak som Nådastolen för en Jude. Så Nådastolen är alltså samma sak som att böja sig invid Korset för att söka hjälp. Så förstår vi inte Korset så förstår vi heller inte varför vi skall gå fram till Nådens tron för att söka hjälp för det är exakt samma sak.

Vi vet att på Golgata Kors fullbordades allting för vår frälsning! Det är alltså vår Nådastol det är inför den vi måste böja oss för att få Nåd. Ser du att det är totalt omöjligt att komma in i det allra heligaste i Kristus utan att först förstå och få uppleva Korsets nödvändighet i våra liv. Det är här ingången till Guds vila och Guds fullkomliga Vilja för våra liv finns. Men vi måste komma genom Tron som vi får av bara Nåd.

Heb 4:3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk.

Vi måste vara konsekventa när vi tolkar bibeln så Guds vila vart är den? Den är naturligtvis i Kristus och det är exakt samma sak som att befinna sig i hans älskade Sons Rike av Ljus (Kol 1:12-14)

Det är exakt detta vi nu uppmanas till när vi plågas och livet är svårt på alla sätt. Vi har nyss sett den bibliska vägen att komma ut ur Babylon som betyder både blandning och förvirring. Babylon symboliserar också mörkret och dess attacker på dig av villfarelser av olika slag. Babylon står för allting som är Antikristligt och det är Mörkrets attacker mot ditt tankeliv.

Då lämnar vi Babylon ryggen och vänder våra ansikten och våra tankar emot Nådastolen och Korsets fullbordade verk på Golgata. Då skall vi veta att förebilden här nämligen tabernaklet är bara en förebild på det himmelska där Kristus Jesus sitter på Faderns högra sida.

Lägg märke till att detta måste vara en Andlig plats i det Himmelska som vi aldrig kan gå till geografiskt. Vi kan bara se det genom våra hjärtans ögon igenom Tron upplysta av Guds ord. Det är samma sak som att Paulus säger att vi redan sitter med honom i det himmelska.

EF 2:6 Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus,

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron (Kristi Kors eller Nådastolen) för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Så om vi skall gå in här måste vi få en levande uppenbarelse i hjärtat. Ett vittnesbörd ifrån Gud om Rättfärdighet i Jesus Kristus. Detta att dra ut från Babylon handlar om att först bli förkrossad så vi inser vårt beroende av hjälp. Sedan kommer vi i ödmjukhet och inser att Gud har alltid rätt och vi har fel. För att föra oss till det tillståndet måste Gud tukta och kanske ta bort saker från våra liv för allt detta är Nåd.

Titus 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.14 Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. 15 Så skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.

Detta är alltså den bibliska vägen till frihet från mörkret och Babylon genom Guds Nåd och nyckeln in är Kristi Kors. Här ser vi alltså att vi måste stå i en beroendeställning och ett underordnande till Herren hela tiden. Om vi inte håller fast vid det ljus vi fått försöker Babylon och mörkret vinna tillbaka våra hjärtan igen. Lägg noga märke till att det är precis vad Romarbrevet 1:

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. (Kristi Kors) Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. 18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.

En av de mer uppskattade Teologerna FF Bruce säger i sin kommentar till Romarbrevet: Lägg märke till att Guds Rättfärdighet är tvåfaldig när den uppenbaras för oss. Han säger att detta är ett typiskt hebreiskt uttryckssätt Paulus använder sig av här. Vad är rätt inför Gud och vad är fel inför Gud det var det enda Hebreerna brydde sig om.

1/ Rättfärdighet = Är rätt inför Gud
2/ Orättfärdighet = Är fel inför Gud

Gud är själv den rättfärdige och det innebär att Gud aldrig kan ha fel. Lägg märke till att det är hans karaktär. Precis som han är Kärlek och Ljus och Allsmäktig. När Gud uppenbarar sig själv och vi får ljus i hans ord uppenbarar han alltså sin egen karaktär för oss. Om vi håller med honom då och vandrar i det ljuset vandrar vi i tro i hans rättfärdighet. Ljuset ser föder automatiskt en bekännelse och ett underordnande ser du här.
Prisade honom för hans (Nåd)
Tackade honom för hans (Nåd)

En människa som vandrar i Ljuset och som verkligen är född på nytt. Vandrar i rättfärdighet när hon bekänner att Gud är rättfärdig (Gud har alltid rätt) Det handlar alltid om att vi underordnar oss ljuset som vi får genom Anden. Det kan se väldigt konstigt ut ibland när vår väg går igenom långa ökenperioder och prövningar. Men den bibliska sanningen är den att den väg Gud väljer att leda oss på är alltid rätt. Det är bara det att vi har inte Guds förmåga att se allting på en gång och därför försöker djävulen bedra oss hela tiden. Vår förmåga att prisa Gud och tacka Gud ökar hela tiden tillsammans med vårt fruktbärande och vår visdom. Meningen med alltsammans är ju att du skall få lära känna Gud och Han lär känna oss. Då föds automatiskt lovprisning och tacksamhet i livets alla förhållanden.

Om vi överger vägen och vandrar i våran egen rättfärdighet inför Gud. Då kallar vi Gud för lögnare eftersom Gud är Rättfärdig. Då drar vi på oss Mörker istället för Ljus. Vi upphöjer våra tankar som rätt och Guds tankar som fel. Vad ville människan bli i Eden? Ha en egen Kunskap och Visdom oberoende av Gud (Kristus) = Att alltid ha rätt!

Det går aldrig ihop vi kan aldrig ha rätt inför Gud! Det finns en hel rörelse idag som påstår att deras Apostlars och Profeters uppenbarelser alltid är rätt. Det här är samma väg Katolska Kyrkan gått om vi berömmer oss av mänsklig jordisk visdom och följer den. Vart tror ni det slutar? Uppenbarelseboken är en bok också inandad av Gud där säger Gud att denna visdom slutar i Babylon. Mörker förvirring blandning sedan kommer en evig dom. Gud ropar ut mitt folk drag ut ur henne!

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Så det finns bara 2 sorters visdomar som leder in på 2 vägar med 2 olika mål. Lägg märke till att Ormen attackerar Guds karaktär som rättfärdig! Skulle då Gud ha sagt! Idag har vi en hel rörelse som till och med har en egen översättning och egna superapostlar och superprofeter. De påstår att Guds verk inte var fullbordat. De säger sig ha högre uppenbarelser än den vanlige Kristne och de har alltid rätt. Då måste ju Gud ha fel!

Paulus kände omedelbart vilken andemakt som låg bakom attacken som kom emot församlingen i Korint. Det är exakt samma gnostiska rörelse men klädd i lite andra kläder den ormen som attackerar församlingarna idag. Vänner vi har facit i handen vi kan ta varning men det tycks bara ta över församling efter församling. Jag talar om NAR och nya Apostlar och Profeter med ny uppenbarelse kunskap som står högre än bibeln.

Vi har en rörelse som använder sig av två stycken hemska översättningar som många teologer reagerar över: The Message Bible (Mysticism – New Age) och The Passion Bible (NAR) Simmons påstår att Jesus själv uppenbarade sig för honom och gav honom uppdraget.

2 Kor 11:1 Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, 2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. 6 Även om jag inte är någon vältalare, saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. 7 Eller var det en synd jag begick, när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning?

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , | Comments Off on Dra ut mitt folk och sök beskydd

Yvonnes dröm

Vi fick mail från en kvinna som berättade om en dröm som kan vara profetisk.
/Ohlins

Yvonne skriver:

Jag hade en dröm den 8 januari i år, som jag vill dela med mig.

Naturligtvis ska detta prövas, men jag ber för vårt land, om ännu en nådatid.

Jag var ute med några kristna vänner, vi samtalade om tidstecken och yttersta tiden. 

Många runt om i världen hade sett konstiga bågar på himlen. Bågarna såg ut som vita regnbågar oavsett väder. I Sverige hade man också sett såna. Jag tänkte ” kan inte jag se bågarna också”? Då googlade jag på nyheterna där det stod om ovanliga himlafenomen runt om i världen och det var bilder på bågarna. 

Efter en tid, träffades vännerna igen, och vi samtalade om fenomenet som tidstecken. Då plötsligt kom det rökpelare ur marken, först en rökpelare, vi undrade och stirrade, ”vad är det för något”? Sen blossade upp den ena rökpelaren efter den andra ur marken, överallt runtomkring. Jag uppskattade att höjden på rökpelarna var ca 1 – 1,5 m. Det fanns vägarbetare och andra människor ute som ju blev rädda och fick panik. Jag blev ju också rädd och frågade om detta var ”apokalyps” , Ja, svarade den ena, jag försökte googla i mobilen, men jag kom inte ut på nätet. Folk irrade omkring, jag gick undan, för jag ville inte att någon skulle se min oro som kristen. Jag grät och ropade ut som i födslovåndor ”Jesus”. Just ordet födslovåndor kom till mig. Där vaknade jag och drömmen tog slut.

Joel 2:28 Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. 29 Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. 30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Efter att ha räknat upp olika tidstecken sa Jesus:
Matt 24:8 Men allt detta är bara början på ’födslovåndorna’.

Posted in PROPHECY | Comments Off on Yvonnes dröm

Profetisk dröm

En dröm 10 januari 2023

Här kommer drömmen:

Jag var på väg mot ett hotell jag och min man bodde på, jag passerade ett annat hotell med en manlig orkester som brukade spela utomhus på verandan. Då jag passerade hade de en paus då de hade lite “trevligt” (hångel) med varandra och spelade därför inte. 

Jag passerade dem och  gick ner för slänten, det började skymma hastigt. Nedanför slänten fanns en spång man kunde gå över, då det var en form av kärrmarker. Precis sådana som finns på vandringsleder då det är sankmark.

Jag hörde hur orkestern började spela igen. På spången uppfattade jag att det kom “någon” (skepnad) och gick med en hund men när den kom närmare så var det ingen hund utan en stor svart/grå varg. Jag upplever då hur det strålar ljus omkring mig, vargen tittade bara på mig och passerade, dessutom kom hela flocken förbi mig utan att ens titta upp på mig. Alla hade passerat över spången framför mig. Jag kände ingen rädsla utan jag visste att Herren beskyddade mig, kände full förtröstan.

Jag fortsatte över spången och det var så ljust omkring mig att jag såg varje kvist och ådra i träet, innan jag kom fram till huset hör jag skrik och oväsen från verandan med musikerna som jag passerat tidigare.

När jag kommer fram till hotellet är det helt kolsvart ute. Då jag passerat in genom grindarna kommer portiern fram, stänger de stora järngrindarna och säger: Har du sett den stora vargflocken?? Har du hört vad som hänt??

Ja svarade jag, jag mötte dem, de rörde mig inte! Han stirrade på mig och säger att flera ur orkestern är döda.

När jag vaknade ur drömmen förstod jag att Herren ville visa på något. Jag tror att det kommer en dom mot de som inte följer Guds Ord, men att de som vill hålla fast vid Den Heliga Skrift, Bibelns  Ord kommer att få ett övernaturligt skydd hela vägen hem. Det kommer ett mörker vi inte kan ta oss igenom utan Herrens hjälp. 

Jag tror att det kommer mycket mörka tider framöver och att vi får be för varandra, stötta varandra. Samtidigt tror jag att vi är där Herren vill ha oss just nu.

Upplever att den demoniska aktivitet ökar hela tiden vilket gör att bibelordet, bönen, blodet och den Helige Andes ledning behövs än mer. Vi kommer att behöva ha våra dörrposter bestrukna med Lammets blod nästintill bildligt talat.

Guds Underbara Frid och Välsignelse!
Hälsningar Kerstin

Posted in PROPHECY | Comments Off on Profetisk dröm

Se upp för de falska ljusen

Se upp för de falska ljusen
Jesus är ljuset som aldrig slocknar

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
22/1-2023
Lyssna –HÄR

En kvinna som höll på med nyandlighet hade en dröm. Jag kommer inte ihåg vem det var men jag berättar som jag kommer ihåg den. Nyandlighet eller New age är ockult andlighet. Där är vanligt med yoga, meditation, shamanism, (tarot)healing, seanser, spådom, tillbedjan av Moder jord, spiritism mm. De flesta känner nog till vad New age är.

Kvinnan drömde att hon befann sig i ett mörkt hus med många rum. När hon öppnade en dörr fanns ett slags ljus därinne som hon drogs till. Men snart slocknade ljuset och det var alldeles mörkt igen. Likadant i varje rum. Det var falska ljus och alla slocknade. Till slut fann hon en dörr som ledde ut ur huset – hon kom ut i dagsljuset och friheten. Det sista beskriver när hon blev en kristen.

Det finns många falska ljus. Många falska profeter har startat religioner, filosofier och ismer, andliga metoder och tekniker.

Det brukar handla om att du måste göra gärningar för att duga (gärningsläror, döda gärningar), nå en högre dold och hemlig kunskap (gnosticism) genom ”andliga övningar” (mysticism) eller att du ska ”gå in i dig själv för att få kontakt din egen gudomlighet” (panenteism).
Dvs. en ”gudomlighet” eller ”gudagnista” som inte existerar. Allt detta leder till ett ständigt sökande och det kostar alltid massa pengar.

Jesus är ljuset (best. form) som aldrig slocknar. Han säger:
Joh 8:12  ..”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”
Ljuset skingrar mörkret. Livets ljus betyder evigt ljus och evigt liv. Jesus sa de här orden på Lövhyddohögtiden när judarna firar uttåget ur Egypten, som påminde om att Gud ledde Israels folk genom öknen med ljus, en eldstod. Den gav värme, visade vägen och lyste upp natten.

Johannes skriver:
Joh 1:5  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Kan översättas ”mörkret övervann det inte och syftar på en speciell händelse, ett speciellt tillfälle. Satan [denna världens furste] försökte övervinna och släcka ut ljuset på Golgata men ljuset övervann mörkret. JESUS, Guds offerlamm, vann en fullständig och evig seger över Satan och över allt det onda.

För en tid kan det se ut som mörkret har övertaget och vinner – men bara för en tid. Detsamma gäller oss. Gud tillåter saker ske och det kan se ut som nederlag men Gud sätter gränser och vakar över oss. Han kan öppna en utväg ut ur omständigheterna eller också förändra omständigheterna som vi befinner oss i. I alla lägen blir det seger för den som håller sig till honom. ..För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.. (Rom 8:28)

Jesus säger:
Matt 6:22  Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. 23  Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!
Ett sjukt öga ser dubbelt, enligt grundtexten. Här talar Jesus om att vi inte kan tjäna två herrar. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon (världen): materialism, girighet och själviskhet. Här lever man i världen och av världen och följer världens levnadssätt och mönster. Kännetecken för falska profeter och läror är alltid girighet och pengar. Falska ljus slocknar. De utger sig för att vara ljus men de är mörker.

Paulus skriver:
Ef 5:8  Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt.

Vi levde i synd och var mörker. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen (Ef 2:12). Nu är vi ljus i Herren /i Kristus. Vi är inte ”kristusar”, inte ”små gudar”. Vi har inget ljus i oss själva. Vi är bara ljus om vi är i Kristus, så att han är ljuset i oss.

Det kom en dag när vi måste välja: ljuset eller mörkret. Israels folk haltade periodvis på båda sidor i (religions)synkretism. Josua påminde om Guds trofasthet genom allt och sen sa han: så välj i dag vem ni vill tjäna …Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN. (Jos 24)
Profeten Elia: Hur länge skall ni halta på båda sidor? (1Kon 18).

Gud kommer att ställa Sveriges kristenhet inför samma val. Många kristna företrädare och ledare böjer sig för tidsandan men Gud kommer att utmana varenda en att välja. Gud tillåter inte att hans helighet blandas med oheligt och vanhelgas.

Vandra då som ljusets barn . Vår bön blir då att det inte ska finnas någon vrå i mörker. Att alla livets områden är överlåtna till Jesus så att vi kan leva i Guds vilja och att vi står för Bibeln, för sanningen och Guds evangelium (frälsningsavgörande frågor).

Ords 6:23  Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg. 24  De skall bevara dig [Guds ord/bibelordet, Guds undervisning och Guds fostran skall bevara dig..] för onda kvinnor, för den främmande kvinnans smicker.
..i vers 26 kallas den främmande kvinnan för skökan [Det gäller både bokstavligt och andligt].

Upp 17:3  I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. …5  På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet [mysterium – mysticism]: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.
Babylon i ändens tid står för allt som är i uppror mot Gud. Här samlas alla ”skökor /onda kvinnor” dvs. alla villfarelser och falska läror eller falska ljus. ”Skökan” står för avguden som kallas ”modergudinnan” och ”himlens drottning”. Skökan står i motsats till evangeliet och Guds folk, Jesu brud. Inför Gud är synkretism skökoväsen.
6  Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. [De köttsliga förföljer de andliga som Kain förföljde Abel, Ismael förföljde Isak, Saul förföljde David…osv.]

Jesus sa:
Joh 15:20  Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord.
Jesus kallade oss att ta upp våra kors och följa honom. Han lovade att vara med oss varje dag – det är hela dagen /dygnet runt till tidens slut /eller livets slut (Matt 28:20). Om vi bara talar om “kärlek” blir vi populära i världen men det frälser ingen. “Sanningen ska göra er fria“, sa Jesus. Sanningen är att vi är syndare som måste vända om och ta emot Guds förlåtelse i Jesus Kristus.

Hebr 13:20  Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21  han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Babylon kallas är “det stora Babylon”. Det världsvida, globala. Mängder av trådar eller rötter går tillbaka till det gamla Babylon och Babels torn.

Babels torn – här samlades människorna omkring ett falskt ljus och den gamle ormens (Satan) ”urlögn”: Ni blir som Gud eller ni blir gudar(om de gjorde det Gud hade förbjudit och varnat för).

1Mos 10:8  Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden. 9  Han var en väldig jägare inför HERREN. Därför brukar man säga: “En väldig jägare inför HERREN som Nimrod.” [Man skulle kunna säga: ”en antikrist som Nimrod”] 10  Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land (Babylon). 11  Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kela 12  och Resen mellan Nineve och Kela. Detta är “den stora staden”.
Namnet Nimrod betyder uppror, upprorsmakare. ”Väldig jägare” betyder en tyrannisk, krigisk jägare. Nimrod var den förste världshärskaren, som samlade alla i uppror mot himlens Gud, till andligt mörker och hednisk världsreligion.

Det slutliga samlandet till det sista “stora Babylon” pågår idag.
Transhumanismens mål är ..att uppgradera mänskligheten och skapa superintelligens, att uppnå evigt liv genom avancerad datorteknik. Ateisten Yuval Noah Harari, (Claus Schwabs rådgivare) i World Economic Forum, säger: “Historien började när människor uppfann gudar och kommer att sluta när människor blir gudar.”

Man kanske kan säga att det var modern teknik och byggnadskonst tillsammans med ockult andlighet som man byggde Babels torn också. Människorna ville nå himlen utan Gud, på egna villkor och genom avgudadyrkan. De ville bli gudar. Satan har gjort återkommande försök att verkställa sin plan men hos Gud är makten och han har talat om allt i förväg.

Om vi stannar vid Babel:
Nimrod gifte sig med Semiramis och de fick sonen Tammus, enligt en del historiker. Nimrod sågs som en halvgud [en människa med speciell kontakt i den andliga världen] och han tillbads som solguden. Man tillber skapelsen istället för Skaparen (Rom 1). Sonen Tammus påstods vara Nimrod som återföddes [reinkarnation]. För att ära solguden tände man ljus (vaxljus) och man tände eld för att representera honom.

Babels torn var en Ziggurat – en pyramidliknande byggnad (torn) som kännetecknar Babylon och soldyrkan. Än idag har pyramiden som symbol en innebörd och är en signal om tillhörighet. Pyramiden är denna världens symbol.
Semiramis sågs som modergudinnan och kallades himlens drottning och Babylons drottning.
Nimrod [solen], Semiramis [månen] Tammus [stjärnan].
I Babel startade därmed Moder-son-kulten.

Guldkalven i öknen sägs vara en symbol för Tammus.
2Mos 32:1  När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: “Kom och gör oss en gud, som skall gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose, som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte.” 2  Då sade Aron till dem: “Tag guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem åt mig.” [Smycken var ofta som amuletter på den tiden] 3  Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aron. 4  Han tog emot guldet och gjorde av det en gjuten kalv, som han formade med en mejsel. Och de sade: “Detta är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.”

Israeliterna menade alltså att guldkalven [en tjurkalv] var Herren men vi har inte rätt att tillbe Gud hur som helst. (5Mos 12)

De bröt mot 2:a budordet:
2Mos 20:4  Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. [Idag: Gör dig ingen ikon som du tror ska föra dig närmare Gud. Det är tvärtom hinder och blir en avgud]

De bröt också 1:a budordet:
…v 3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
1) Tjurkalven i guld stod för [sonen] Tammus = en falsk Kristus, en annan Jesus
2) Tjuren står för mammon än idag.
3) Tjuren symboliserade Baal (avguden).

Baal står för mammon – därför står det att girighet är avgudadyrkan (Kol 3:5)
Baal och Astarte kallades ”gud och gudinnan”.

På Hesekiels tid
Hes 8:13 Sedan sade han till mig: “Du skall få se än värre vidrigheter som de bedriver.” 14  Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på HERRENS hus, och se, kvinnor satt där och begrät Tammus 15  Han sade till mig: “Ser du detta, du människobarn? Men du skall få se ännu vidrigare avgudadyrkan än detta.” 16  Så förde han mig till den inre förgården till HERRENS hus. Och där, vid ingången till HERRENS tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring tjugofem män. De vände ryggen åt HERRENS tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster [Var har det sina rötter? Österländskt tänkande, Babylonisk hednareligion. Om vi tar bort korsets och försoningens budskap om den smala vägen, är det här vi hamnar].

Baalsdyrkan är avgudadyrkan och varenda ”vi är gudar-lära” – oavsett om det kallas Herradömesteologi och Framgångsteologi i kyrkor, katolsk eukaristi i KK, människans Guldålder och ”upplysning” i New age, österländsk religion, sufism eller Frimureri – alltihop tillhör Babylon. Gud visar att det är falska ljus och mörker. Om inte rötterna kapas och omvändelse sker, kommer varenda en att dras tillbaka till det ockulta Babylon.

Gud stoppade bygget på Babels torn och spred ut människorna över jorden. Moder-son-kulten spreds också till många länder med olika namn [tillbedjan av solen och månen, det manliga och det kvinnliga, gud och gudinna]. Till exempel:
Osiris – Isis (Egypten)
Assur – Ishtar (Syrien)
Apollo – Artemis (Rom) I Apg 19 läser vi om uppror när Paulus predikade evangeliet så att människor kom till tro och avgudadyrkarna förlorade sin inkomst.
Jupiter – lady Fortuna /Venus (Rom)
Gad – Meni (Jes 65:11)
Molock och Romfa (Apg 7:43) Babyloniska avgudar som israeliterna bar med sig från Egypten.

Babylonisk avgudadyrkan infördes i Romarriket och gavs ”kristna namn”: Katolska Maria och Jesusbarnet (Vatikanen). Därför kallas Maria bl a ”himlens drottning” och “Guds moder” = modergud(innan).
Vad mer?
Yin [månen, det kvinnliga] och Yang [solen, det manliga]
Moder jord /Gaja – Antikrist(?)
Samma falska ljus genom hela historien – med olika namn i olika länder. Om man redan har en falsk teologi är det lätt att stämma in i sista tidens världsreligion. Man tror ganska lika bara med lite olika namn.

På Elias tid avföll folket att tillbe Baal – Astarte [solen och månen]:
2Kon 17:6  I Hoseas nionde regeringsår intog kungen i Assyrien Samaria och förde bort Israel till Assyrien
…16  De övergav HERRENS , sin Guds, alla bud och gjorde sig gjutna bilder i form av två kalvar. De gjorde också aseror åt sig och tillbad himlens hela härskara och tjänade Baal
[Tillväxt- och framgångsguden, solguden – babylonisk avgudadyrkan].

Elia utmanade 450 framgångsprofeter /Baalsprofeter på berget Karmel. Baalsprofeterna skrek och ropade ”Eld, eld” /Fire, Fire” utan svar. Det ropet hörs idag av vissa s k apostlar och (baals)profeter. Gud tillät inga falska tecken den dagen. Elias Gud, den ende Sanne Guden visade sin makt.

På Jeremias tid
Jer 7:17  Ser du inte vad de gör i Juda städer och på Jerusalems gator? 18  Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning [Detsamma gör man till katolsk mässa fortfarande, till “nattvardskvinnan Maria”, “allas moder”]. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar. 19  Men är det mig de kränker med detta? säger HERREN. Är det inte snarare sig själva, så att de kommer på skam?

Gud talade genom Jeremia:
Jer 18:15  Men mitt folk har glömt mig och tänder rökelse åt avgudar, som har fått dem på fall där de färdas fram på de urgamla vägarna och slår in på obanade vägar och stigar. [De vek av från Guds väg. Idag hör vi samma: ”jag ville ha något mer” eller ”Gud leder oss ut på outforskad mark, utanför sitt ord”. Nej, det är falska ljus de följer!]
Avgudar får insteg i deras hjärtan.

Det gamla Babylon skulle aldrig byggas upp för Herren dömde och ödelade det. Det står som en förebild för att beskriva ändens tid. Därför är det lika aktuellt idag.

Uppenbarelsebokens [skökan] Babylon samlas i staden på de sju kullarna – Rom.
Gud kallar än en gång: Gå ut..!
Upp 18:4  Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5  Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Samma strävan och som ett eko hörs det från Babels torn: Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen…” (1Mos 11:4) ”Vi blir gudar”. Spetsen [rosh] = huvudet Lucifer/Satan och hans tjänare Antikrist, gör sig lik en ljusets ängel (2Kor 11:14) men han är mörkaste mörker och leder till fördärvet.

Hur kan kristna luras in i det här [ockulta] tänkesättet?
Genom att ”tillbe” eller ”närma sig” Gud på förbjudna sätt, “för att känna Guds närvaro“, som de säger. T ex genom kontemplativ bön, (djup)meditation, mysticism, yoga, ikontillbedjan.

Jag la ut på vår hemsida för ett tag sen om David Dombrowskis bok Min resa ut ur Katolska Kyrkan, från Lighthouse Trail. Han upptäckte som många andra att KK:s läror inte stämmer med Bibeln. Hans omvändelse var för 25 år sedan och först nu berättar han sitt vittnesbörd. Han hamnade som nyfrälst (från KK) i en kristen kommunitet som senare blev en sekt och gick in i KK. De såg sig som pionjärer av en rörelse [tillbaka till KK] – vilket det också är(!).

Dombrowski ser ”kontemplativ andlighet som en bro för att föra protestanter till KK, likaså Rick Warrens bok Purpose Driven Life (Leva med mål och mening)”.
Broar till Katolska Kyrkan”… vars läror har sina rötter i Babylon.

Kontemplativ bön är en österländsk s k böneteknik som alla kan utföra oavsett tro och öppnar för mörker. I Sverige sprids kontemplativ bön genom 24/7-bönen som ingår i Sverigebönen.

2Kor 4:6  Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. [Satan förblindar människor med sitt falska ljus] 5  Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6  Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. [jag tror att P syftade på profetian i Jes 60]

Jes 60:1  Stå upp, var ljus [betyder: låt dig (ditt hjärta) lysas upp], ty ditt ljus kommer [Jesus kommer tillbaka], och HERRENS härlighet går upp över dig. 2  Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken [mörka moln] folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. [Varenda människa som tar emot livets ljus JESUS och håller sig till honom är lovad kraft och mod att stå fast och får sprida ljus i mörkret]

Jesus kom
1) för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.

Luk 19:10  Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.”

2) för att omintetgöra djävulens gärningar.
1Joh 3:8  Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Johannes skriver:Gud är ljus och inget mörker finns i honom (1Joh 1:5)

Ljus är evigt liv, nåd och sanning, godhet, fullkomlig kärlek, renhet och helighet – allt det Gud är och kunskapen om honom.
Ps 93:5  Dina vittnesbörd är sanna alltigenom, helighet tillhör ditt hus, HERRE, för alltid.
– Ljus står för rätt och rättfärdighet (Jes 59:9)
– Ljus står för Guds frälsning och förlåtelse (Mika 7)
ett stort ljus i nattsvart mörker skriver Jesaja om JESUS (Jes 9:2)

Ordet ”ljus” [or] betyder också en soluppgång, morgon. Livet med Jesus slutar aldrig i mörker… det kommer alltid en ljusning …det finns alltid en utväg (1Kor 10:13).

Daniel stod inför en dödsdom p g a onda män som var avundsjuka och såg till att en lag förbjöd tillbedjan av Israels Gud. Kung Darejaves tyckte om David och ville rädda honom:
Dan 6:14 …Ända till solnedgången ansträngde han sig att finna en utväg för att rädda honom.
Darejaves fann ingen utväg och Daniel var beredd att dö för sin tro. Hans liv var i Guds händer. Det blev natt.. men Herren hade en annan utväg den här gången: han sände sin ängel till Daniel i lejongropen som stängde till lejonens gap.

Det finns en morgonrodnad för dem som håller sig till Guds ord (Jes 8:20) …en gryning, en soluppgång med läkedom under sina vingar för alla som fruktar Guds namn (Mal 4:2) och till sist en uppståndelse och förvandling (1Kor 15:52). Det bästa är kvar!
Vi tillhör ljuset som är evigt och aldrig slocknar.

Det här säger också att livet med Jesus är en vandring, ett växande i tron. I alla tider har Gud haft ett folk som är avskilt för honom och är ljus i världen, om så bara en rest, en kvarleva.

1Joh 5:19  Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. [i mörker, i synd och andlig död] 20  Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 21  Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. [Med andra ord: Se upp för de falska ljusen]

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, NEW AGE AND MYSTICISM | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Se upp för de falska ljusen

Budskapet om Korset

Joh 12:23 Jesus svarade: “Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. 24 Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. 25 Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. 26 Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.

Detta innebär inte bara att Herren Jesus Kristus gav sitt liv för oss. Men principen innebär att detta är en förutsättning för alla som följer honom vi måste gå samma väg. Den vägen är korsets väg men det är samtidigt en vandring in i livet så därför är detta den övermåttan härliga vägen. Men denna väg att vandra in i livet och få livet in i oss är att dö ner ifrån vårt eget liv. Vi måste passera in i detta liv i Kristus genom korset så det innebär en trång port och en smal väg. Livet är Jesus Kristus så vi vandrar in i honom och han kommer in och växer upp i oss.

Guds mål är alltså att få en fruktbärande skörd genom att vetekornet skall bli många korn och bli ett åkerfält fullt av vete som växer upp till mognad. Paulus säger att vi som tror är Guds åkerfält. Han har alltså hela äganderätten och tar på sig hela ansvaret för vad som sker i och med sin åker. Målet är alltid att livet i Kristus måste ta över mitt Självsliv och bli synligt i oss.

1 Kor 3:7 Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. 8 Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. 9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad.

Här förklaras ganska tydligt att det är Gud som ger växten som är livet i Kristus. Det livet i Kristus kan vi människor aldrig prestera för det måste komma ifrån Guds nåd. (Tuktan och Uppfostran Titus 2:11-13) Gud sände aldrig en profet eller många profeter för att göra sitt eget ord uppenbarat. När Gud sände sin egen Son gjorde han honom till ett Vetekorn. Bara när det vetekornet föll i jorden och dog var det möjligt för Guds åkerfält att producera många korn.

Så ett fruktbärande åkerfält kan aldrig bero på våra försök att ha den rätta läran eller försöka kunna bibeln utantill. Sädeskornet måste ner i jorden för att dö bara då kan åkern bli till ett sädesfält som bär frukt. Detta är samma sak som Paulus beskriver som talet om eller budskapet om Korset, de som förstår det och bär frukt är alltså de som dör ner med Kristus för att uppstå med honom. En del tycker det är en dårskap att lägga ner vår egen visdom och kraft men det är ett måste för att bli fri, helad och fruktbärande.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.

Det råder ingen tvekan om att Herren talar om sig själv som Vetekornet (Joh 12:24) Men sedan från Joh 12:25 så förklarar Herren vad han sagt. Då ser vi att denna princip med att vetekornet måste komma i jorden och dö handlar inte bara om honom utan den gäller alla. Joh 12: 25-26 Det råder heller ingen tvekan om vad det betyder. Herren menar att alla som vill tjäna honom måste följa honom igenom samma upplevelser som han själv. Det innebär upplevelser av lidanden och prövningar av olika slag. OBS! Detta har inte med själva förlossningen eller friköpandet att göra det har han själv utfört en gång för alla.

Heb 10:11 Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna. 12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida.

Det Jesus menar är att nu finns det en väg och en möjlighet och Korsets Kraft att ta bort Jagets självcentrering. Detta är Guds Rike detta är Guds vilja. Det är en princip som alla som följer honom måste uppleva. Det är att genom Korset dö ner med Kristus och få möjligheten att uppstå och leva i hans liv genom Anden.

Det förklarar vad Paulus menar:
2 Kor 4:10 Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp. 11 Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. 12 Så verkar döden i oss, och livet i er.

Gud sände alltså sin egen Son till världen för att han skulle ned i jorden och dö som en förstling av hela skörden. Det är samma sak som Golgata Kors – Graven – Uppståndelsen! Herren sår sig själv in i människors hjärtan. Det är alltså omöjligt att bära frukt om inte ordet får uppenbaras av Anden i oss genom principen: Från Död till Liv – Det finns ett annat ord på denna process också och det kallas även för förkrosselse.

VAD ÄR FÖRKROSSELSE

Det uppenbaras ingen annan princip för ett fruktbärande liv i bibeln det är en väg som går från död till liv och det kallas förkrosselse. Hur tror ni då den vägen ser ut som leder in i denna process kom ihåg att vi talar om Guds åkerfält så Gud måste få sköta om processen. Lägg märke till att vårt ansvar är att följa honom det är Guds ansvar att sköta resten. När han talar om att bära frukt i liknelsen om vinträdet säger han: Vi skall förbli i honom så förblir han i oss och utan honom kan ni ingenting göra = Bära frukt (Joh 15:4-5) Vi kan alltså aldrig producera ett Guds Rike eller göra Guds vilja här på jorden utan att följa honom genom den trånga porten fram på den smala vägen som leder till Livet (Matt 7:13-14) Så Satan behöver ett falskt evangelium som är självcentrerat. (Matt 7:21-23)

Gud har sagt till oss att jag skall hjälpa er igenom alla trånga passage och det gäller naturligtvis alla som vill gå hans väg. Jag har själv gått igenom ett sånt passage nyss och utan nåd och hjälp från Herren och stöd från andra kan jag säga direkt då hade jag aldrig kommit igenom. En sak som är väldigt viktigt att komma ihåg är att passagen Gud valt att vi går igenom är konstruerade av Herren och är olika för varje person varenda en av oss har en väg att vandra.

Joh 15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber (Gk: Aiteo) honom om i mitt namn.

Här ser vi principen från död till liv eller förkrosselse tydligt igen.
1
/ Vi väljer inte Herren och vi väljer inte heller vår väg!
2/ Herren väljer oss och har köpt oss fria att vandra på en personlig väg han redan bestämt
3/ Den väg vi skall vandra på skall leda till att vi bär frukt som är evig (Ande)
4/ Det är alltså totalt omöjligt för oss att prestera utan förkrosselse (Död – Liv)
5/ Den bönen som omnämns här (Gk: Aiteo) har en speciell betydelse som pekar på förkrosselse

Du kan bara bedja på det här sättet om du har ett förkrossat hjärta för den beskriver en människas totala beroende av hjälp och Nåd från Gud.
Gk: AiteoDet beskriver en utfattig tiggare som kommer till någon som han vet är God och Rik som kan hjälpa honom. Han kommer alltså till Gud och ber i Jesu namn i förkrosselse om hjälp att utföra det omöjliga nämligen att bära frukt Agape är något som bara finns i Guds eget liv. Kom ihåg principen du går alltid igenom smala passagen för att dö från vårt eget liv och få del av Herrens liv. För den som älskar Gud samverkar alla de här passagen till detta fruktbärande liv och till förkrosselse.

Rom 8:25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. (Gk: Asteneia) Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. 28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. (Joh 15:16 Se ovan: Att bära frukt)

Vers 25 Handlar konkret om att hoppet är knutet till tron och i hoppet väntar vi oss löftet bli uppfyllt av Gud
Vers 26 Handlar alltså konkret om vad som kan hända oss under tiden vi väntar och vandrar: ”På exakt samma sätt

Så det är uppenbart att han talar om två saker:
1/ Gud skänker oss hjälp i form av hopp genom tro så vi orkar vidare
2/På samma sätt” hjälper oss Gud i vår svaghet (Gk: Astheneia)

Här ser vi hur beroende ”den förkrossade” är av Gud! Inte bara ger han oss nytt hopp genom tron så vi orkar vänta på löftenas uppfyllelse. Under tiden vi väntar och vandrar kan Gud tillåta saker ske för att nå sitt mål att förkrossa våra hjärtan. ”På samma sätt” hjälper oss Gud i vår svaghet (Gk: Asteneia) Teologers förklaring av detta grekiska ord säger följande: Själva roten till ordet kommer ifrån ett grekiskt ord #Asthenos# – Svaghet och Sjukdom!

Det kan gälla hela människan eller någon speciell sjukdom så här ingår även det psykiska alltså skador eller sår på vår själ. Jag citerade en sak som Sebastian Stakset skrev på FB som var så bra skrivet. (Obs! Håller inte med honom i allt han predikar) – Citat: Det är sjukt hur alla trauman vi bär med oss från livet påverkar oss undermedvetet. Alla svek gör det svårare att lita på människor. Alla som skadat en skapar rädsla som kan förvandlas till hat. Alla man skadat skapar inre oro och psykisk stress som sätter sig på kroppen. Alla synder skapar skam. Alla sår skapar ärr. Inte så konstigt att många självmedicinerar. Det är extremt viktigt om man vill förändra sitt liv att man får läka från sina inre sår. Bästa sättet är att få vistas i en miljö inbäddad av kärlek, förlåtelse och nåd. Och att acceptera att det måste få ta tid.

(Guds Nåd handlar om Tuktan och Omvändelse också för att växa)

Så svarar en vän till mig på FB som också är troende jag måste ta med hennes citat också för att vi skall förstå att vara kristen innebär automatiskt inte helande utan saker som (Gk: Astheneia) Svaghet eller Sjukdom är något Gud kan tillåta och vi kanske måste acceptera saker som gör oss totalt beroende av Gud (Förkrosselse)

Citat: Jag trodde att jag skulle kunna bli helt hel från PTSD och kroppsminnen orsakat av trauman. Men så är inte fallet. Även om Herren har gjort mycket i mitt liv så kommer jag alltid att vara en liten skadeskjuten fågel i hans mäktiga hand. Men där är jag trygg, totalt beroende av honom och med mina närmaste. Herren sammanför oss med de vi behöver. Ensam är inte stark. Vi har våra kors att bära och vi får be för varandra.

Om vi nu går tillbaka till Rom 8:25-26 igen och repeterar så såg vi att inte bara skänker Gud ett levande hopp genom tron (V 25) ”På samma sättlåter han Anden komma nära den som är Svag och Sjuk (V 26) Anden själv ber för oss utan ord med djupa suckar till Gud som förstår allt och som har makt att hjälpa oss med allting. Vänner jag talar om förkrosselse hur det känns att dö med Kristus för att få del av hans uppståndelsekraft! Ingen som inte gått den här vägen förstår talet om Korset! Vet du att mitt i de djupaste bedrövelserna har jag funnit de största skatterna och gjort de starkaste upplevelserna.

När jag var nyfrälst talade Herren dessa bibelord till mig och idag vet jag och har upplevt sanningen i dem.
Jes 43:2 Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig.

Parafras och Andemening: Jag har en väg för dig som innebär att du måste gå igenom vatten och floder men de skall inte övervinna dig eller dränka dig. När du måste gå igenom elden så skall du inte bli bränd och eldslågorna skall inte förtära dig.

Ibland undrar vi hur Gud kan tillåta de här sakerna ske i mitt liv? Men vänta bara när det gått ett tag och du vänder dig om så ser du en trofast Gud i allting du gått igenom. Vi har inte utvalt honom utan han har utvalt oss för att bära frukt som består! Både utkorelsen och vägen och resultatet är Guds sak inte vår! På nått märkligt sett uppfylls Guds löften vad han sagt framför våra ögon fast det för oss ser ut som ett misslyckande. Men Gud är så stor så vi kan aldrig greppa vad Guds Allsmäktighet är.

Psa 34:19 HERREN är nära (För att hjälpa) dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar (Helar och Befriar) dem som har en bedrövad ande.

De här verserna står i en Psalm som handlar om Kristi Korsfästelse. Så vi avslutar denna predikan med att konstatera att detta med förkrosselse är en nödvändighet för att bära frukt – Att dö med Kristus och att uppstå med honom i härlighet! Endast när vårt innersta blir förkrossat och bedrövat kan vår åker bära frukt åt Gud. Men vägen dit har vi ingenting med att göra vi skall bara säga ja och följa efter honom. Vägen måste genom Vatten och måste gå genom Elden men den är personlig och utvald för var och en av oss. Vi kan bara låta det ske det är Guds verk växten måste komma från Gud.

Eller det är exakt samma sak som att säga att Guds Rike och Guds vilja kan jag omöjligt göra utan denna princip: Budskapet om Korset är ett ljuvligt budskap när du förstår det! Därför börjar saligprisningarna: Mat 5:3 Saliga är de som är fattiga i anden (De Förkrossade) dem tillhör himmelriket.

Kommentar: Att vara fattig i anden är att ha en ödmjuk inställning när det gäller synen på vårt eget liv. Det innebär helt enkelt samma sak som att bli “Förkrossad” du förstår att vi är syndare i oss själva. Vi förstår även att vi aldrig kan producera frukt eller rättfärdighet själva. En människa som är “Förkrossad” är villig att acceptera helt och fullt att frälsningen beror helt och hållet på Guds barmhärtighet och nåd. Bara en “Förkrossad” människa är villig att vara där Gud placerar henne. Bara en “Förkrossad” människa är villig att böja sig och gå dit Gud vill och acceptera det Gud lägger på henne. Motsatsen till det här blir ju att söka sitt eget och vara uppblåst och stolt och berömma sig av något hon själv uträttat i egen kraft och ambition. Det är att ha ett “Hårt” hjärta.

Då kan jag säga av egen erfarenhet att “Förkrossandet” är en process som bara Gud kan genomföra om vi förblir i Kristus. Det tar alltså en lång tid för ett träd att växa upp och bära frukt.

Janne Ohlin – Parousia Mission 22/1-23Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , | Comments Off on Budskapet om Korset