Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning: Elvor Ohlin 

26 mars 2010
Del 1
finns även här >>

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>
Del 3 >>

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

När Gud talar

När Gud talar

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
18 februari 2024

Vi har fått frågan många gånger: Tror ni att det är från Gud när människor faller i förbön? Är det från Gud när de skrattar hysteriskt. Då syftar man ofta på det som började med den s k ”Torontoväckelsen”. Den som söker manifestationer kan få det men vad blev frukten av den s k ”Torontovälsignelsen”? Den var förvirring och i värsta fall öppenhet för ockult andlighet (t ex djurläten). Vi tar avstånd från allt som utgår från NAR inom Trosrörelsen.

Jag kan säga personligen att jag har både blivit nedputtad i förbön, jag har vägrat att falla (när predikanten försökte trycka ner mig) och jag har fallit en gång under förbön på 90-talet. När jag låg på golvet i kyrkan tänkte jag: Det här ju är totalt meningslöst, det kan jag vara utan! Tacka vet jag NÄR GUD TALAR!

När man har fått äkta, rena och sanna uppenbarelser från GUD, då åker man inte över halva jordklotet efter plagiat och falska väckelser.

Drömmar och syner som Gud ger, förklaras på något sätt i bibelordet, även om uppenbarelsen är något som sker i nutid. Mer än en gång har det hänt att jag och Janne hajat till när vi har upptäckt i grundtexten: ”Där står ju bokstavligt det Gud visade!” och så förstår man hela innebörden förklarad i Bibeln. Måste man studera grundtexten? Nej, vi har olika gåvor för att tjäna varandra och Gud kan ge uttydningen på det sätt som han vill.

När Gud talar då uppenbaras sanningar i bibelordet. Vi lär känna Gud och hans vägar, det som var Moses bön. Ordet blir levande – inte så att Bibeln alltid talar lika starkt till oss men då och då. Ibland kommer vi in i perioder då vi tycker att inget riktigt är levande men vi vet att Gud är densamme ändå.

Ps 97:11  Ljus strålar fram för den rättfärdige [(1917) ljus är utsått…] och glädje för de rättsinniga. [Den här versen har alltid gett mig bilden av den smala vägen där plötsligt ljus strålar ned, då och då, från den himmelska världen. Gud talar genom ett ord, en syn, en bekräftelse etc.]

Därför står det om förmaning:
Kol 1:27  För dem (de heliga) ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet [Det gällde inte bara judarna utan vi har del i den avslöjade ”hemligheten”] – Kristus i er, härlighetens hopp.  28  Honom predikar vi genom att förmana [grek. noutheteo] varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 29  För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig. 

Ordet ”förmana” i grekiska [noutheteo] beskrivs som en (mild) varning, en tillrättavisning. Det är sammansatt av två ord [nous = sinne + thitemi = att ställa eller sätta]. Att förmana kan alltså beskrivas som att sätta någons sinne innanför Guds ords gränser. Vi ska leda människor in i Bibeln, innanför Guds gränser, in i helhjärtad överlåtelse till honom. Det är att vara ”fullkomlig i Kristus”. Jesus är fullkomlig.

PROFETISK DRÖM: Natten till måndag fick jag en dröm i 3 delar som var ganska märklig. Varje del stämde på något sätt in med tre händelser i verkligheten på måndagen. Först då förstod jag säkert att det var en profetisk dröm. (Jag brukar få betydelsen i drömmen annars).

På kvällen sa Janne: Se här vad den här Fb-vännen har lagt upp på sin Fb-sida. Märkligt! Det är från Jobs bok, sa jag, för jag såg bara början av texten. Det var från Job 33. I den texten fick jag uttydningen på drömmen. Jag skrev och frågade om det fanns någon särskild orsak att han la ut just den? ”Nej, jag bara kände en stark maning att lägga ut den”, svarade han. Så kan Herren leda på märkliga sätt.

Jobs bok är en speciell bok. Vi kan ta stycken från det Jobs vänner säger, som är rätt och bra. Ändå säger Gud (42:7): ”ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort”. Vännerna ville inte förstå att Job inte prövades p g a någon synd, utan för att Herren skulle förhärligas genom hans liv. ”En tro prövad i eld”. Jobs gudstro var äkta.

Jag ska inte berätta drömmen jag fick men jag kan berätta innebörden och betydelsen. När Gud talar kan det vara genom märkliga drömmar som vissa kan skratta åt och förlöjliga. Men tänk på hur Gud talade i Faraos dröm om korna: sju vackra och feta kor och sen sju fula och magra kor. De magra korna åt upp de sju feta… (1Mos 41). Så talade Gud den gången.

Drömmen som jag fick handlade om vad Jesus har räddat mig ifrån och det gäller oss alla:
1. Jesus räddar oss från att gå evigt förlorade – undan Guds vrede över synden.
2. Jesus förlåter alla våra synder – både i ord och gärning (1Joh 1:9).
Matt 12:36  Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. 
3. Jesus befriar från det som hindrar och binder, så att vi blir fria att tjäna honom.

I svenskan står det om människan som ”hon/henne” men i hebreiska står det ”han/honom”.
Job 33:14  Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det. 15  I drömmen, i nattens syn, när sömnen fallit tung över människorna och de slumrar i sin bädd, 16  då öppnar han människornas öron och bekräftar deras tuktan 17  för att hindra människan från en ogärning och hålla henne borta från högmod. 18  Han bevarar hennes själ från graven och hennes liv från att falla för svärd. [Svärdet kan stå för Guds ord, Hebr 4:12]
… 22  Hennes själ kommer nära graven, hennes liv nära de döda. 23  Om det finns en ängel [ett sändebud] för henne, en medlare, en av tusen, som förkunnar för människan vad som är rätt, 24  då förbarmar sig Gud över henne och säger: “Fräls henne, så att hon inte far ner i graven, jag har fått lösepenning.” 25  Hennes kropp får då ny ungdomskraft, hon blir åter som i sin ungdoms dagar. [Andlig förnyelse] 26  Hon (eller han) ber till Gud som får behag till henne, och hon får se hans ansikte med jubel. Och Gud ger människan hennes rättfärdighet tillbaka. [Gud ger tillbaka det rätta värdet i Jesus] 27  Hon skall sjunga inför människorna: “Jag syndade och förvrängde det rätta, men jag fick inte vad jag förtjänade. 28  Han friköpte min själ så att den inte hamnade i fördärvet, och mitt liv skall se ljuset.” 29  Se, allt detta gör Gud både två och tre gånger med en människa, 30  för att föra tillbaka hennes själ från graven, så att livets ljus får stråla över henne. [Guds oförtjänta nåd.]

1Tim 2:5  Ty Gud är en [hebr. echad – enhet, förenad i sig själv: Fader, Son och helige Ande], och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, [den judiske Jesus/Yeshua] 6  som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, 

SHALOM
Jag vill ta upp detta i det hebreiska ordet Shalom. Det bibliska shalom betyder bl a frid, harmoni, fullkomlighet, sundhet och helhet. Att få frid är som utspridda delar som kommer på rätt plats – kaos blir Guds ordning. Ordet är alltid förknippat med Guds närvaro och det gäller hela skapelsen i en återställd relation.

Shalom kommer från shalam och verbet leshalem som betyder att betala (full betalning), att uppfylla, fylla och att återställa. Det beskriver något som är slutfört /fullbordat och har gjorts säkert och helt. Inställningen är fridfull och vänlig.

Jag vill sammanfatta ”shalom” så här: Jesus betalade priset [lösen för våra själar]. Han uppfyllde lagen [Guds heliga bud] för att befria dig och mig från synden [från slaveri] och från att gå evigt förlorade.
-han ger oss sin frid.
-han befriar från bojor och band så att vi kan tjäna honom.
-han älskar oss och är vänligt inställd till oss.

1Kor 6:20  Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp! 
1Petr 1:18  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, 19  utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.
 [”utan fel och lyte” är förebild på att Jesus var syndfri.]

Blodet av det slaktade lammet var tecknet som israeliterna skulle stryka på dörrposterna i Egypten. Dörrposterna ser ut som den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet – bokstaven Tav.
Tav ritades från början i den äldsta hebreiskan som ett kors.
Ordet för tecken är (hebr) OHT. Det består av bokstäverna är Alef Vav Tav. Bilderna i gammal hebreiska för bokstäverna i oht är:
ledare/offer + spik + kors
”Ledaren blev offret som spikades på ett kors” = tecknet.

Alef är den första bokstaven i hebreiska alfabetet.
Vav kan uttalas ve som betyder ”och”.
Tav är den sista bokstaven.
Alef Ve Tav (alef och tav) på grekiska är A&O (alfa och omega) – den förste och den siste.
Alef-Tav utgör ordet ”et” [från oht]. Det är ett speciellt litet ord som inte kan översättas. Det syns bara i en hebreisk Bibel och det finns ett speciellt ställe med ordet:
Sak 12:10  Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig [et, alef-tav, ser upp till honom som är den förste – den siste] som de har genomborrat. [Här står det alltså att “den förste och den siste blev genomborrad“, (korsfäst)] De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. [Detta är en sorg och förkrosselse efter Guds vilja som leder till omvändelse och frälsning.]

En expert på hebreiska säger: ”Skapelsen börjar och slutar med Guds förlösande kärlek manifesterad i personen Jesus (Yeshua) Messias”.

Jes 41:4  Vem har planerat och utfört detta? Det är han som från begynnelsen kallade fram människors släkten. Jag, HERREN [JHWH, den Evige oberoende av tid], är den förste och den siste. Jag är denne Gud. [Gud har ingen början eller slut men allt är skapat genom honom och till honom (Kol 1:16).]

…44:6  Så säger HERREN, Israels Konung, och hans Återlösare, HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud. [Vad stod det på korset över JESUS på hebreiska, latin och grekiska? “Jesus från Nasaret, judarnas konung.“]

Johannes skriver om uppenbarelsen, han som kände Jesus så väl:
Upp 1:17  När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: “Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18  och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. 
…22:12  “Se, jag kommer snart
[eller snabbt] och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. 13  Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. [Grekiska: Ego eimi alfa & omega. Hebreiska: JHWH (Jag ÄR) alef ve tav]

Judarna säger Hashem Namnet. Hashem är JHWH som översätts ”Jag Är” men i hebreiska finns inte ordet ”är”. Man säger ”jag hungrig, jag trött” osv. Hebreiska har dåtid (imperfekt) och framtid (futurum) men inte nutid (presens). På hebreiska kan man säga: ”jag var trött” eller ”jag kommer att bli trött”… Presensformen tillhör bara Gud! Det är bara Gud som kan säga: ”Jag Är”. JHWH översätts ”Jag är” men egentligen står det bara ”Jag” men även de mest kända rabbinerna ansåg att JHWH har betydelsen:
”Jag var, jag är, jag kommer alltid att vara” (evig) och Gud talar om framtiden som om det redan har hänt.

Rom 10:5  Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den. [Det finns bara en som har levt helt och fullt enligt Guds bud och uppfyllt lagen: JESUS (Jer 23:6) …och detta är det namn man skall ge honom: HERREN [JHWH] vår rättfärdighet.] 6  Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? – det vill säga för att hämta ner Kristus – 7  eller: Vem skall fara ner i avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. 8  Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. 9  Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10  Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 

SFB har översatt helt rätt här: …bekänner att Jesus är Herren [Yeshua är JHWH. Jesus är Gud Frälsaren] Tomas utropade: ”Du är min Herre och min Gud” (Joh 20:28). Herre betyder att vi är köpta och tillhör Jesus [vi är ägda] och det bästa vi kan göra är att böja oss, överlåta oss och lyda honom den Gode herden, Frälsaren, Fridsfursten.

Blodet på dörrposterna i Egypten visade att Gud lät ett oskyldigt offer ges för att befria från Egyptens slaveri under mörkrets och ondskans makter med Farao som en förebild på slavdrivaren djävulen. ”Väl ute från Egypten måste Egypten ut ur folket” (ett vanligt judiskt talesätt).

Guds nåd [inte lagen eller egna gärningar] utan Guds fullkomliga kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande (Rom 5:5) och verksam i var och en som tror. Nåden fostrar oss (Tit 2) att leva enligt Guds vilja i en helt ny livsinriktning. Guds fostran i kärlek helgar till en ny karaktär. Nu vill vi leva ärligt, sant och rent. Gud kan göra mycket på kort tid när vi överlåter våra liv till honom men det finns inga genvägar i Guds rike.

Shalom betyder att alla delar kommer på rätt plats. Det blir frid och harmoni. Det betyder att Jesus vill ställa oss på rätt plats var och en. Det finns inget tryggare i denna värld än att veta att jag tjänar i Guds vilja, i det han har kallat mig till och det han leder mig in i.

Ef 2:10  Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. 11  Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. 12  Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. [Lägg märke till förbunden i plural] Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. 13  Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. 14  Ty han är vår frid, [han är Shalom] han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. [I templet på den tiden var judar och hedningar separerade. Män och kvinnor var separerade men nu är alla som tror, ett i Kristus Jesus] 15  Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. 16  Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. 17  Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta (vi hedningar) och frid för dem som var nära (judarna). 18  Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 

Det var Gideon som först fick lära känna Gud som ”Fridsfursten” genom en uppenbarelse.
Dom 6:14  Då vände HERREN sig till honom och sade: “Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig.” 15  Han svarade honom: “O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus.” 16  HERREN sade till honom: “Jag är med dig, och du skall slå midjaniterna som om de vore en enda man.” 17  Gideon svarade honom: “Om jag har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få ett tecken [oht – AlefVavTav] att det är du som talar med mig. 
…20  Då sade Guds ängel till honom: “Tag köttet och det osyrade brödet och lägg det på berghällen
[sela] där och häll spadet över det.” Han gjorde så. 21  HERRENS ängel räckte då ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. Då slog eld ut ur klippan [tsur] och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och HERRENS ängel försvann ur hans åsyn. 22  När Gideon såg att det var HERRENS ängel, sade Gideon: “Ve mig, Herre HERRE, jag har sett HERRENS ängel ansikte mot ansikte!” [Gideon visste att Herrens ängel är Gud, JHWH. Gud sa till Mose att ingen kan se hans ansikte och leva.] 23  Men HERREN sade till honom: “Frid vare med dig! Frukta inte, du skall inte dö.” 24  Då byggde Gideon ett altare där åt HERREN och kallade det HERREN är frid… 

Gideon la sin offergåva på berghällen [sela – samma hebreiska ord för klippan som Mose skulle ha talat till – förebild på uppståndelseklippan] ”Herrens ängel” rörde vid offret med sin stav [Guds ord, som är grunden för att offret skulle accepteras] på klippan [tsur – samma hebreiska ord som Mose fick slå – förebild på Golgata] den gudomliga elden (inte vanlig eld) gick ut från tsur och förtärde offret [Offret var välbehagligt inför Fadern – prövat i eld – Jesus ”var prövad i allt som vi men utan synd”]. I den kraften [i Guds Andes kraft] skulle Gideon segra.

Så bekräftades löftet till Gideon genom ”korsets tecken” i Jesu seger! Vad var skillnaden nu? Israel hade misslyckats helt med att stå emot midjaniterna. De levde under fruktan och förtryck, därför att de hade vänt sig bort från Herren. Nu uppmanas Gideon att riva ned Baalsaltaret och Aseran och bygga ett altare åt Herren. Konsekvensen av avgudatillbedjan var hungersnöd. Midjaniterna beskrivs som ”talrika som gräshoppor” och de förstörde all gröda i Israel, all mat, allt som såddes på åkrarna brände de upp. Inte utan att det påminner om ”Joels armé” (Joel 2). Det var då som folket började ropa till Gud om hjälp.

Riv ned Baalsaltarna…! Varför är det andlig hungersnöd? Vem är det som stjäl de andliga rikedomarna från Guds folk? Jag tänker på drömmen som Gud gav Janne om böcker. Dags att rensa i bokhyllorna?
Gör upp med all oren andlighet!
Släng alla böcker med falska läror, kasta ut falska girighets-”evangelier”, rensa ut Österländsk andlighet, mysticism, s k andliga tekniker/kontemplation och främmande religioner. Sluta upp med att leva på tvärs med Guds ord och hans vilja. DÅ ska han ge seger. Han ger sin frid och leder framåt i frid. HERREN är frid/ shalom!

GUD HADE TALAT till Gideon. Fridsfursten hade talat. ”Frid vare med dig. Jag är [JHWH] med dig” (Herrens ord är med dig).

Gideon blev kallad ”Jerubaal” som betyder Baal ska strida eller den som kämpar mot Baal, därför att Gideon bröt ner Baalsaltaret på natten. Folket ville döda honom men hans far tog honom i försvar.

Dom 6:26  Bygg ett altare åt HERREN, din Gud, överst [hebr. på huvudet, högt upp och synligt] på denna klippa [maoz] och uppför det på vanligt sätt. [Här är ett 3:e ord som översätts klippa. Maoz betyder en trygg och säker plats, en fästning/ en befäst plats. Den platsen är i Kristus/Messias och i hans försoning och seger.]

I Kyriat Gat i Israel fann arkeologer år 2019 en kanna eller vas från Domartiden på 1100-talet f Kr i utgrävningar – 3100 år gammal(!) – med inskriften ”Jerubaal”. Mycket tyder på att den kan ha tillhört Gideon, säger de.

När Gud talar uppenbaras sanningar i bibelordet.
Gideon höll på att skilja agnarna från vetet, när Herrens ängel (Jesus) kom. Jesus skiljer agnarna från vetet andligt. Arkeologernas fynd är en påminnelse idag om seger i Jesu namn [för blodets skull] i korsets tecken.

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , | Comments Off on När Gud talar

Vägd på en våg

2 Mos 20:1 Och Gud talade alla dessa ord: 2 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 

Hebreiska bildspråket: Du skall inte sätta någon annan drivkraft framför dig inför mitt ansikte.

Herre är Kyrios på grekiska: Det betyder den som kommer först
Förstlingen (Proton) är ett annat namn på Herren

1Kor 15:22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst (Parousia) de som tillhör honom. 

Först kom Herren själv (Parousia) för att ge sin själ för att friköpa den själ som tror på honom vi får Anden som pant. Sedan kommer han en andra gång (Parousia) för att hämta dem som tillhör honom. (Matt 24:31)

Vilka är då dessa? De är Abrahams barn enligt löftet
Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus (Klätt av = Drivkraft) har blivit iklädda Kristus. (Klätt på = Drivkraft) 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. 

1/ Herren har alltså köpt oss klätt av oss
2/ Herren har gett oss en ny dräkt (Drivkraft – Iklädda kraft från höjden)
3/ Herren följer vi in i löfteslandet och äter av landets säd
4/ Där skall vi lyfta upp förstlingskärven för att resten av skörden skall välsignas
5/ Förstlingen skall lyftas som ett kors samtidigt som ett fel fritt lamm offras
6/ Kan det uttryckas tydligare jag lyfter upp mitt huvud
7/ Samtidigt skall ett lamm offras utan lyte

Gal 5:24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 

Efter dopet leddes Jesus av Anden in i öknen för att prövas. Efter prövningen vände han tillbaka till Galileen i Andens Kraft!

Det är viktigt att vi lägger märke till de gamla hebreiska bilderna för Jesus undervisade Judar ur gamla testamentet. Han gjorde det i bilder av det vardagliga livet och de kallades för liknelser.

Den som hör ordet (Villig att underordna sig det han hör)
Den som förstår ordet (Lägga ihop summan av)
Den som gör ordet (Predika eller Vittna)

Vad har nu skett i detta hjärta? Det byter ut en drivkraft mot en annan drivkraft nämligen Agape. Detta bekräftar bara det första buden om inga andra Gudar framför mig. Du skall Agape Herren din Gud med hela din själ hela kraft och hela ditt förstånd.

Jag fick ett budskap men det var så konstigt att jag tänkte detta är nog inte Gud. Då talade han igen och bekräftade för vi är ganska tröga ibland. När jag lydde och satte mig in i texten och bad slogs jag av förvåning. Vi skrattar åt lärjungarna ibland men jag får säga att när ljuset kommer blir vi små och Herren väldigt stor.

Mat 17:22 När de var samlade i Galileen, sade Jesus till dem: “Människosonen skall utlämnas i människors händer, 23 och de skall döda honom, men på tredje dagen skall han uppstå. (Förstlingen) Då blev de mycket bedrövade. 24 De gick sedan till Kapernaum, och de som tog upp tempelskatten kom fram till Petrus och frågade: “Betalar inte er mästare tempelskatt?” 25 “Jo”, svarade han. Sedan Petrus hade kommit hem, frågade Jesus honom, innan Petrus hunnit säga något: “Vad tror du, Simon? Av vilka tar jordens kungar upp tull och skatt, av sina söner eller av andra?” 26 Han svarade: “Av andra”. Då sade Jesus till honom: “Alltså är sönerna fria. 27 Men för att vi inte skall stöta oss med dem, så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första (Förstlingen) fisk (Själen) som du får upp och öppna gapet på den. Då skall du hitta ett silvermynt. Ta det och ge åt dem för min och din räkning.”

Jesus Kristus var ställd under lagen detta silverstycke räckte till exakt 2 halvshekel vid växlarnas bord i templet. Nyckeln till att förstå det här är att silver vägs upp ett helt stycke väger exakt lika mycket som två halvshekel silver.

En fälld dom är när vänstra skålen väger mer än den högra skålen. Gud fällde domen över Nebudkadnessar i Babel: Du är vägd på en våg och du väger för lätt! Du kan endast bli rättfärdig genom försoningen silver i GT som är Kristi blod i NT. Jesus uppfyllde lagens krav och uppfyllde skulden åt Petrus.

Människosonen skulle komma först och ge sitt liv som lösen. Människosonen skall komma tillbaka i sin härlighet. De hade sin bild att Människosonen skulle förbliva kvar.

Alla liknelserna ger oss en full bild av Messias som Kung. Bilden som Herren gav mig med Petrus står i 2 Mos 30.

2 Mos 30:10 En gång om året skall Aron bringa försoning för altarets horn. (Korsets Kraft) Med blod från försoningssyndoffret skall han en gång om året bringa försoning för det, släkte efter släkte. Det är högheligt för HERREN. 11 HERREN sade till Mose: 12 När du räknar antalet av Israels barn som skall mönstras, skall var och en vid mönstringen ge åt HERREN en lösepenning för sitt liv (Heb: Nepesh) för att ingen straffdom (Han slog Herden) skall drabba dem vid mönstringen. (Heb: Pawkad – Parousia)13 Var och en som tas upp bland de mönstrade (Heb: Pawkad-Parousia) skall ge en halv sikel efter helgedomssikelns vikt, sikeln räknad till tjugo gera, en halv sikel som offergåva åt HERREN.

När Israels barn upphöjer sitt huvud måste varje själ lösas med ½ sikel silver. Var och en som följer mig måste bära sitt eget kors annars förlorar vi vår själ. För människosonen kommer tillbaka igen och kräver redovisning för själen.

Ordet här för mönstring kommer att ge oss svaret på många liknelser. Heb: Pawkad (Parousia)har dubbel betydelse
Han lämnar över till sina tjänare ansvaret för huset
En befälhavare som ger order att utföra ett uppdrag
Han lämnar någonting av värde som kräver avkastning

Sedan betyder Pawkad: (Parousia)
Han kommer tillbaka för att kräva redovisning av tjänarna i huset
Befälhavaren kräver att ordern är utförd
Han kommer att kräva avkastning på sina talenter

Ser du att allting kommer gå perfekt om vi upphöjer vårt huvud och sätter honom först i våra liv. Då kommer halvsikeln silver väga upp allt vi saknar till rättfärdighet för var och en som tror på honom. Om vi nu inte tar korset och följer honom och är med i hans andliga husbygge vem förlorar vi vår själ till?

Mat 16:17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. 

Dödsriket skall inte få någon auktoritet över det som Herren bygger! Hörnstenen är en annan bild på Jesus Kristus de ser inte värdet. Nu läser vi till sist om denna förstlingsfisk (Själ) som Petrus drog upp som har ett oerhört värde som är lösen för vår själ.

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka (Starke Mannen) skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv (Själ) i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. 

Det är otroligt allvarligt att just orden ”upplyfta era huvuden” (Räkningen i 2 Mos 30) används tillsammans med Apolutrosis. (Full vikt – Full förlossning

Mvh Janne Ohlin

Posted in BIBLE STUDY | Tagged | Comments Off on Vägd på en våg

Den Aronistiska välsignelsen

4 Mos 6:24 HERREN välsigne dig och bevare dig. 25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid. 27 På detta sätt skall de lägga mitt namn på Israels barn, och jag skall då välsigna dem.” 

V 27 kan man översätta: Jag skall utnämna eller placera som i en position i mitt namn över Israels barn och när detta har skett så skall det innebära en stor välsignelse ifrån Gud.

Denna text läses eller sjungs vid inledning av Sabbaten i synagogorna av Judarna som är Abrahams säd. Vi vet att lagen kom genom Mose men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. (Joh 1)

Emmausvandrarnas hjärtan brann av passion när Jesus hade uppenbarat allt vad som var skrivit om honom i Psalmerna Lagen och Profeterna (Lk 24:27-32) Det finns bara en enda anledning till att Guds Ande uppenbarar dem för oss och det är för att förhärliga Guds Son Jesus Kristus inget annat.

En kommentar jag läste till 4 Mos 6:24 är stark.
Tempusformen för ”välsigna”, ”bevara” och ”vända sitt ansikte” och ”låta lysa” i den hebreiska grundtexten innefattar i samma ord samtidigt både dåtid, nutid och framtid, vilket det svenska språket som inte är så bildrikt ej lyckas förmedla. Den ordagranna betydelsen blir alltså att Herren ”har välsignat, nu välsignar och kommer att välsigna” och så vidare.

Du kan se hur Paulus naturligtvis förstod detta i EF 1 när han skriver. Det finns nämligen ingen annan plats där detta kan ske utanför Jesus Kristus. All välsignelse finns nämligen i Kristus. Välsignelsen har funnits där i evighet. Välsignelsen är redan nu där och Välsignelsen kommer för alltid att bli kvar där i all evighet.

Ef 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 

Om vi nu tar och börjar med slutet av välsignelsen i 4 Mos 6:24-27 och börjar med V 27 så innebär ju detta att Gud har placerat ett namn eller en person och upphöjt honom över alla Israels barn. (Se kommentar ovan) Denna upphöjde person måste alltså vara Israels Messias. Gud är så mäktig och vet allt och ”Kallar på ting som inte finns till som om de vore till” (Rom 4:17)

Detta blir ju tydligt när David skriver i Ps 110
Psa 110:1 Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: “Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.” 2 Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion du skall härska mitt ibland dina fiender.

Kungen har uppstått nu upphöjas och placeras på Faderns högra sida i himlen (Andliga)
Kungen har all auktoritet och har sitt rike i mitten av sina fiender (Hjärtat)
Kungens fotapall handlar om alla som böjt sig under honom (1 Kor 15)

4 Mos 6:27 Handlar alltså om Messias och vi får mer ljus genom Ps:2
4 Mos 6:27 Kan alltså översättas så att det är Gud som satt eller placerat en person över Israels barn i Guds namn.

Psa 2:6 “Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” 7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: “Du är min Son, jag har i dag fött dig. 

Här bekräftas att 4 Mos 6:27 betyder att Gud sätter för här används exakt samma hebreiska ord. Då går vi till Apostlagärningarna där Evangeliet om Jesus Kristus presenteras för Judarna.
1/ Den Jesus som dog på Korset (Apg 2:23)
2/ Samme Jesus uppväckte Gud (Apg 2:24-32)
3/ Samme Jesus upphöjde Gud till Herre och Messias (Apg 2:36)
4/ Samme Jesus har Gud upphöjt och gett namnet över alla andra Namn (Fil 2:9)
5/ Han är Abrahams välsignelse en himmelsk (Andlig) välsignelse (Apg 3:25-26 + Ef 1)

Halleluja den Aronitiska välsignelsen är i själva verket Guds hemlighet Jesus Kristus Guds Son. Nu vet vi till 100 % med skriften som grund att 4 Mos 6:26 handlar om Jesus. Då måste ju de andra 3 verserna i denna välsignelse också göra det.

4 Mos 6:24 HERREN välsigne dig och bevare dig.
25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Messias har 3 ämbeten 
V 24 = Prästämbetet
V 25 = Lärare – Profet
V 26 = Kungen som dömer dig frikänd

Kom nu ihåg vad vi lärde oss om hemligheten med det hebreiska språket här alla dessa saker beskriver: Något som varit något som var och är och något som skall förbli i evighet.

Vi startar med Prästämbetet
Heb 2:16
 Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. 17 Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. 18 Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.

Här ser vi alltså bilden av ÖP som välsignar och bevarar oss från Syndens makt som vill dra oss in i den andliga döden och skilsmässa från Gud. Men denna Överstepräst Jesus Kristus har med sitt offer på Golgata gjort någonting riktigt stort för oss. Han har burit fram ett offer som gäller för allt som varit och allting som är nu och allt som kommer.

Heb 10:8 Först säger han: “Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte”, fast de bärs fram enligt lagen. 9 Sedan säger han: “Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första för att fastställa det andra. 10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. 11 Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna. 12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida 13 och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter. 14 Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. 15 Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han: 16 Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen

1/ GT krävde uppfyllelse av Lagen
2/ Detta krav leder till fördömelse självrättfärdighet och hyckleri
3/ Ju mer man i egen kraft försöker uppfylla den ju mer blommar synden upp
4/ Jesus kom själv för att ta bort mörkret (Synden + Konsekvens) och ge hjärtat ljus
5/ Jesus kommer in för att göra Guds vilja i ditt liv genom Anden
6/ Jesus lyser upp och renar från allt som varit allt som är och allt som kommer
7/ Jesus Kristus uppfyller allting som vi någonsin kan behöva

Lärare – Profet – Vägvisare
Hela GT är alltså summan av Guds ord = Sanningen (Ps 119:160)
Jesus förklarade hela GT då brann hjärtat på Emmausvandrarna (Lk 24:27-32)
När Messias kommer skall han berätta allt för oss (Joh 4:25)

När jag fick se detta jag predikar om idag genom Anden dansade jag omkring och jublade och sjöng och kom och tänka på en gammal sång som Torkel Selin brukade sjunga. Den sången handlar om tacksamheten över Guds perfekta handlande i våra liv.

Tack min Gud för vad som varit
Tack för allt det du beskärt (Tillåtit)
Tack min Gud för tiderna som farit tack för stund som inne är

1 Pet 4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva (Charisma) han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen. 12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. 

1/ Gud äger en mångfaldig nåd
2/ Vi skall vara goda förvaltare av den inte ägare av den
3/ Alla har fått del av den nåden för att tjäna varandra
4/ Denna nådegåva kallas för Charisma = Utflöde av Nåd
5/ Vi får veta att i 1 Kor 12:31 talar han om en väg till att överflöda starkare

Naturligtvis är det samma väg som Petrus beskriver. Hur skall vi överflöda i nåden och vara goda förvaltare av Guds nåd. Detta är alltså samma sak som att förvalta och föröka våra talenter svaret är att vi genom prövningarna dör ner från oss själva så han kan föröka sin kraft i oss och överflöda med sin nåd (Charisma)

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Den Aronistiska välsignelsen

Är Israel Guds egendomsfolk?

Är Israel Guds egendomsfolk?

Predikan Elvor Ohlin
Parousia Mission
21 januari 2024

Den här frågan är aktuell. Att det judiska folket fortfarande är Guds utvalda folk, är långt ifrån självklart hos många kristna.

Efter Hamas fruktansvärda sataniska terrorattack mot Israel 7 okt 2023 var det som om den onda andemakten antisemitismen avslöjades (avslöjade sig) överallt. Jag upplever (som säkert många andra) att Gud vill väcka oss kristna och att han prövar våra hjärtan.

Hur ställer vi oss till Israel?

Jag ser två vilseledande läror som är spridda och som hindrar många kristna att se och förstå tidens tecken. Två läror som går hand i hand.

1. Ersättningsteologin – påstår att församlingen har ersatt Israel för nu är vi Guds Israel. Då är en tvåstatslösning inga problem och inte förvånande kommer den läran från RKK.

2. Darbyismen – läran att Jesus kan komma när som helst och det sker ett hemligt uppryckande. Då behövs inte det jordiska Jerusalem eller Israel. Man kallar det ”Jesu återkomst” men han återvänder inte…? I så fall vart? Kommer han tillbaka till Jerusalem 2 gånger? Det står inget om det i Bibeln.

Dessa två läror skiljer effektivt Guds församling från Jerusalem och Israel och allt förandligas. Felaktiga läror brukar uppstå av att man tar enstaka verser ur sitt sammanhang och gör en lära av dem.

Nu måste sägas att det finns många israelvänner som tror på ett hemligt uppryckande. [Pre trib-läran /Pre Tribulation = Före vedermödan] och det finns t o m en del messianska judar som tror så, ofta upplärda av amerikanska kristna.

Jag fick frågan härom dagen: Går de som tror på pre trib- läran förlorade?
Svar: Nej, det är ingen frälsningsavgörande fråga. Men det finns risk att man blir lurad: ”han kan inte vara Antikrist”, ”detta kan inte vara Upp 13”, “…vi ska ju inte vara här då”.

Några av Ersättningsteologins favorittexter:

(1) Rom 9:6 Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, 7  och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. 8  Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. 

(2) Gal 6:15  Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 16  Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. [Här kallar Paulus Guds församling, både judar och hedningar, ”Guds Israel”]

Israel betyder Guds kämpe, Guds prins eller styrd /ledd av Gud.
-alla i nationen Israel är inte ”ledda” av Gud.
-alla i Israel är inte Guds pånyttfödda [adopterade] barn. Sant. Endast en liten del är messianska judar.

Jakob fick namnet Israel. Han är en förebild på nationen Israel. Vi läser det som står efter kampen i Peniel:
1Mos 32:28  Han sade: “Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat.” 29  Och Jakob frågade: “Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: “Varför frågar du efter mitt namn?” [Hashem – namnet] Och han välsignade honom där. 30  Jakob kallade platsen Peniel [betyder Guds ansikte], ty han tänkte: “Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats.” [Guds ängel som Jakob mötte var Gud själv!]

Men hur vann Jakob seger? Genom militärmakt? Nej. Genom sin egen stora styrka? Nej. Genom sin intelligens? Nej. Profeten Hosea har svaret:
Hos 12:4  Ja, han kämpade med ängeln och vann seger, han grät och bad honom om nåd. I Betel [betyder Guds hus] mötte han honom, och där talade han med oss, 5  HERREN, härskarornas Gud, HERREN är hans namn. 

Det är så Israel ska segra till sist och det är så vi alla segrar – böjda inför Jesus och ber om nåd. Jakobs nöd i den sista tiden är en kamp tills judarna känner igen honom (Hashem). Han som bär namnet frälsning [Yeshua].
Jer 30:7  Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den. 

Paulus använder orden på liknande sätt om ”jude” (jag har tagit upp det förut).
(3) Rom 2:28  Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. 29  Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven.

Jude kommer av Juda som betyder den som tackar Gud, den som prisar Gud.
-alla judar av härstamning tror inte på Gud eller prisar Gud.
-den som prisar Gud är ”jude” i sitt hjärta.

Här talar Paulus om det inre andliga tillståndet – vad är poängen? Han tillrättavisar dem som tror att de har allt rätt ställt med Gud bara för att de är judar och israeliter av härstamning.

Jesus gör detsamma. En jude med härstamning från fäderna Abraham, Isak och Jakob blir inte automatiskt Guds barn. Jesus sa till den judiske rådsherren Nikodemus: “Du måste bli född på nytt för att se Guds rike”, Joh 3. Det handlar om hjärtats inställning:
Joh 8:31  Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32  och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” 33  De svarade honom: “Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi skall bli fria?” 34  Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 35  Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men Sonen stannar där för alltid. 36  Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. 

Jesus talar om det Nya förbundet i hans blod:
Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 

Sonen [Guds Son] stannar för alltid och han ger syndernas förlåtelse och gör den fri, som tror hans ord. Då blir ”slaven” (syndens slav) adopterad och en son /dotter och får stanna kvar “i huset”. Vilket hus? Guds hus, Betel (jmf Jakobs väg och det som hände med Isak och Ismael). Den som inte vänder om och ber om nåd blir utestängd /”avhuggen” (Jmf Rom 11) om han blir kvar i otro.

Om man stannar här kan man kanske inbilla sig att Ersättningsteologin är riktig men då har man helt nonchalerat sammanhangen, helheten och många, många andra bibelord.

Jag fick frågan på nätet som jag tog upp i en Profetisk uppdatering: Vad är Israel enligt Bibeln, Guds Ord? En nation eller Guds församling?
Mitt svar var och är: Israel är både en nation och Guds församling. Inte antingen eller.
1. Israel är Guds utvalda folk – det judiska folket är Guds förbundsfolk och har fått sitt gudagivna hemland Israel.
2. Israel beskrivs andligt som Guds Israel eller Guds församling av alla på Jesus troende (judar och hedningar). Israel är både nationen och Guds församling för de båda ska bli ett till sist. Då gäller det inte bara den lilla gruppen messianska judar, utan som folk.

Genom hela Bibeln läser vi om gudfruktiga män och kvinnor i det judiska utvalda folket. Vi läser också om trots och olydnad, ovilja att höra och lyda Gud.

1Mos 12:1 HERREN sade till Abram: “Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. [ett naturligt bokstavligt land] 2  Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 
…7  Och HERREN uppenbarade sig för Abram och sade: “Åt dina efterkommande skall jag ge detta land.”

Har Gud ändrat sig? Har han tagit tillbaka sitt löfte och sin kallelse? Paulus ger svar:
Rom 11:28  I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. 29  Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. 
Rom 3:1  Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? 2  Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. 3  Vad betyder det, om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig! Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare…

Är enbart de judar som tror på Jesus de som räknas som ”Israel”, som ersättningsteologin påstår? Paulus ger svar:

Rom 11:1  Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. 2  Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt…
Här går Paulus tydligt och kristallklart emot ersättningsteologin. Gud har inte förskjutit (förkastat) det ofrälsta judiska folket eller nationen Israel. De är fortfarande Guds eget utvalda folk. Det kommer så att vara ända fram till tidsålderns slut.

…11  Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? [Var det Guds vilja att de skulle falla och förkasta Messias?] Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. [Här har vi ett av de största exempel på att Gud låter ALLT tjäna hans goda syften] 12  Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det? 

…15  Ty om deras förkastelse betydde världens försoning [Messias förkastades av de religiösa judiska ledarna och många av folket. DÄRFÖR spreds Evangelium till hedningarna från de israelitiska judar som tog emot Jesus som Messias (t ex Paulus)], vad skall då inte deras upptagande betyda [deras emottagande av Messias Jesus], om inte liv från de döda? [Här syftar Paulus på ”den första uppståndelsen” som alltså förutsätter Israels frälsning.]

Allt är skrivet till undervisning för oss. Vad är inte Gud mäktig att göra i din situation, i ditt liv och mitt liv..!? Våra misslyckanden, nederlag eller lidande och prövningar som vi inte förstår. Gud ”zoomar in” utvalda personer i Bibeln och visar hur han kan leda allt till seger, för varenda en som tror och lyder och litar på honom. Han kanske håller på att svara på en bön som du har bett just med hjälp av det som du går igenom, fast du inte förstår det nu.

Ersättningsteologin går hand i hand med pre trib-läran (Darbyismen). Bibeln säger att Jesus ska återvända bokstavligt till en speciell plats på jorden, till ett land och ett folk som tillsammans med troende från alla folkslag och länder är redo att möta honom.

Första gången kom Jesus som den lidande tjänaren
Andra gången kommer Jesus i makt och härlighet.
Båda gångerna kommer han synligt och bokstavligt.
Det finns inget hemligt bortryckande. Allt sker synligt.

Hebr 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. 

JESUS for upp bland molnen och han kommer tillbaka bland molnen (Upp 1:7).
-han for upp från nationen Israel och han kommer tillbaka till nationen Israel (Luk 13:35).
-han for upp från Oljeberget i Jerusalem och han återvänder till Oljeberget i Jerusalem (Sak 14:4, Apg 1:11).

Jesus säger själv:
Matt 24:27  Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. [Jesus talar inte om någon annan ankomst, varken två eller tre ankomster. Ingen hemligt eller osynlig.]

Jesus kommer tillbaka med sina heliga änglar, ”de heliga” är inte vi (som darbyismen felaktigt påstår):
Matt 16:27  Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. 
Luk 9:26  Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet. 

Matt 25:31  När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 

Paulus skriver till församlingen i Tessalonike, Makedonien, som framför allt bestod av nyfrälsta hednakristna (obs!):
1Tess 3:12  Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, 13  så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. [Gud vill göra oss heliga innan han kommer med sina heliga änglar.]

Paulus skriver fortfarande till Guds församling av nyfrälsta hednakristna (som vi):
2Tess 1:6  Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7  och ger åt er som blir plågade [är förföljda] lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar

Paulus skrev till Titus. Titus var en hednakristen grek. Han tjänade i församlingen på Kreta:
Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12  Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, [Hur? Gud verkar i både vilja och gärning… Fil 2:13] 13  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 
Paulus skriver här till en hednakristen precis som vi. Hoppet [bestämd form – ett enda hopp] gäller Guds församling av alla troende. Det står inte ”hoppet när vi rycks upp i hemlighet”! Det står ingenstans något sådant.

1Tess 4:16  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött (INTE BLIVIT UPPRYCKTA HEMLIGT!) i Kristus Jesus uppstå. 17  Därefter skall vi som lever och är kvar (betyder: LEVER KVAR PÅ JORDEN. Grekiska: har överlevt katastrofen) ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos (tillsammans med) Herren. 18  Trösta därför varandra med dessa ord. 

Vi ska vara rotade och grundade i bibelordets sanning och andligt rotade och grundade i Guds kärlek. Vi har inte svar på alla frågor. Det finns olika tolkningar i en del frågor men det som står klart och tydligt måste vi hålla fast vid.

NU ska allt förberedas för Jesu återkomst, hans andra ankomst, och djävulen är vred. Han gör allt för att utplåna det folk, det land och den plats dit Jesus ska komma tillbaka. Han gör allt för att kristna ska överge Israel med hjälp av falska läror. Nationen Israel är inte bara politik. Det är GUDS eget folk.

Den Onde förföljer också kristna svårt i många länder men allt får ändå tjäna Guds syften. Ingen kan hindra Guds vilja och Guds beslut. Ingen kommer på skam som tror på Guds ord.

Några av Darbyismens favoritverser:

(1) 1Tess 5:1  Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2  Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 

Då läser vi sammanhanget:
1Tess 5:3  När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4  Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.  5  Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6  Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 
Aha, här får vi veta vad ”tjuv om natten” syftar på. Tjuvar är inte osynliga även om de smyger. Han kommer ”överraskande” – men inte för oss som lever i ljuset. Sista ropet Se, jag kommer som en tjuvstår i Upp 16, strax före Harmagedon(!).

Lägg märke till orden ”en kvinna som skall föda”. Jesus beskriver ändens tid som födslovärkar. Här står det om ”fred och trygghet” – en kort tid då mänskligheten luras av en falsk fred. DÅ plötsligt kommer kaos. NU är det dags ”att föda”: Jesu återkomst står för dörren. Herrens dag syftar både på den sista tiden och den dagen som han kommer.

(2) …9  Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [orge] utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 

Här läser pretrib in: ”vi ska inte drabbas av vedermödan” men det är helt fel. Ordet här är orge som betyder vrede, Guds vrede och dom över synden. Vi är frikända i domen. Det är det versen säger. Ordet för ”vedermöda/nöd” är alltid thlipsis på grekiska. Aldrig orge.

(3) Matt 24:44  …Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 

Om vi läser noga upptäcker vi att Jesus talar om vilka det är som överraskas av hans ankomst och det gäller inte alla. Det är exakt det som Petrus frågar om och Jesus svarar på:
Luk 12:40  Var också ni beredda [hetoimos – redo], ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.” 41  Petrus frågade: “Herre, talar du i den här liknelsen om oss eller gäller den alla?” 42  Herren sade: “Vem är den pålitlige [pistos – trogen, värd förtroende] och förståndige [phronimos – vis och noga med sin Herres vilja] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43  Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig [överlycklig, välsignad] är den tjänaren. 44  Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. [Gud lönar den som är trogen.]
45  Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, [Han (hon) sätter sig över andra, upphöjer sig, utnyttjar, roffar åt sig, tar ”auktoritet” och kontroll… Han har inte tålamod att vänta på Jesu återkomst och har ingen längtan efter den. Han vänder sig till det jordiska – berusad av vad denna världen ger.] 46  då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. [eller hugga av honom (alltså från olivträdet). Han skall straffa honom /henne. (Det är en liknelse som Jesus berättar).]
1Petr 5:3  Uppträd inte som herrar …utan var föredömen för hjorden. 
(Är den som ställer sig i talarstolen och kräver pengar, uppmanar församlingen att leva i tro och ge allt de kan medan han (hon) själv roffar åt sig, ett föredöme? NEJ.)

Lägg märke till att Jesus svarar Petrus med en fråga: “Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? (Vem är den förvaltare som är trogen och noga med sin Herres vilja?)

Frågan gäller oss – först och främst vi som predikar /”ger mat” – men lika väl varenda troende:
1Petr 4:10  Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 
Alltså har alla troende en nådegåva och är förvaltare.

Vi är ”välsignade” om vi är redo, nyktra och vakande och upptagna med att tjäna Herren som goda förvaltare, i beroende av den helige Andes nåd och ledning. Gud kräver aldrig för mycket för han vet hur vi mår och hur vi har det. Allt handlar om hjärtats inställning.

Om din önskan, din vilja och din bön är att ha allt rätt ställt med Gud enligt hans ord och vilja – då är du redo att möta Jesus, redo i hjärtat. Då kommer hans inte oväntat, för du är beredd.

Om du inte har det så? Då måste vi uppmana dig att böja dig för Jesus och be om nåd och frälsning.

Tiden närmar sig. Jesus ska komma tillbaka i makt och härlighet efter den sista nöden (vedermödan) och sker uppryckandet (Matt 24:29-31). Det är vårt hopp! Alla Guds löften har fått sitt ja i Jesus Kristus och får sitt amen genom honom (2Kor 1:20) – därför kan ingen uppståndelse från de döda ske förrän det judiska egendomsfolket i nationen Israel är redo att ta emot Jesus, sin Messias, världens Frälsare i Jerusalem.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Är Israel Guds egendomsfolk?

Sanningen kommer fram om NAR

I en nyligen publicerad artikel i Christian Post erkände NAR-aposteln och lärjungen till C Peter Wagner vad tusentals utanför NAR har avslöjat under lång tid.

NAR har försvarats av män som Dr Michael Brown som har sagt att NAR inte existerar och bara är en konspirationsteori. Medan Charisma Magizine ändrade Bill Johnsons undervisning och ersatte orden “Jesus lade sin gudomlighet åt sidan” till att lägga in orden “Jesus lade åt sidan sina gudomliga krafter”. Vilket betyder att till och med Charisma förstod att Bill Johnson lärde villfarelsen kallad “Kenosis” som är så vanlig i NAR. Man är så rädd om äran och makten att till och med Randy Clark försvarade Bill Johnson. Han påstod att han träffat Bill Johnson, menade att han inte är bibelforskare. Han bortförklarade det hela och sa att han förstod helt och fullt vad Bill Johnson egentligen försökte säga. Med andra ord skyddade Randy Clark sin Nar vän Bill Johnson och hjälpte till att sprida hans villfarelse som flitigt anammats av Bill Johnsons lärjungar.

Nu har Joesph Mattera, en vän till Dr Michael Brown, och Charisma Magizine öppet erkänt att det finns en djup korruption inom den Nya Apostoliska Reformationen. Joesph Mattera har avslöjat 10 anledningar till varför denna korruption existerar och berör vad som finns i NAR. Låt oss inte längre låtsas att NAR bara är grundläggande karismatisk praktik och teologi. Som ni säkert vet skrev Assemblies of God ett ställningstagande mot NAR:s doktriner och praktiker.

Joesph Mattera Nämner 10 saker som är oroväckande nämligen: Det finns Bedrägeri och Korruption de högsta nivåerna av NAR-apostlar och profeter.

1. Utfärdande av apostoliska dekret (Nya Apostlarna är de som enbart kan tolka uppenbarelser)
Detta inkluderar Cindy Jacobs och Patricia Kings läror

2. Att göra anspråk på att vara en stads eller nations apostel

De hundratals män som rekryterades av NAR:s ledare och fick veta att de var apostlar över städerna. Inklusive varje kyrka som absorberades i en NAR, och pastorn fick nu veta att han i verkligheten var en apostel.

3. Att hävda apostolisk jämlikhet till de ursprungliga 12 apostlarna
Den största superkyrkan som någonsin kommer att existera lärs ut av NAR för att ledas av NAR. De menar bokstavligen att NAR apostlar överträffar de ursprungliga apostlarnas tjänster.

4. Att göra anspråk på apostolisk titel utan frukt eller Guds kallelse

Helt plötsligt kommer det massor av nya namn och titlar in i kristenheten genom denna falska NAR. Framför allt är det den höga posten apostel som nu klistras över och smickrar folk med. Det var NAR som uppfann marknadsplatsapostlarna för att nu kalla alla affärsmän apostlar. Ur detta kommer även de 7 bergen som kommer ur falska apostelfantasin och knyter samman marknadsplatsen i den falska visionen.

5. Att göra anspråk på att vara en apostel över tusentals kyrkor

Che Ahn från Harvest Rock är ett utmärkt exempel. Hur kan en man göra anspråk på att vara en apostel över tusentals församlingar? Che Ahn må ha startat en kyrka, medan han i sitt apostoliska nätverk absorberat mängder av kyrkor som han aldrig ens har satt sin fot i. Han bara bestämmer att han är ledare över alla och nästan ingen reagerar.

6. Apostlar som hävdar att alla pastorer måste underkasta sig dem

Falsk NAR-undervisning är att apostlarna är kyrkans sanna ledare och inte lokala pastorer. Alla typer av rättfärdiganden har kommit som “vem täcker dig”, “apostoliska vinskinn” och många andra påhittade ord för att rättfärdiga NAR:s övertagande och kontroll över andra mäns kyrkor och kyrkor.

7. Att göra anspråk på extra biblisk gudomlig apostolisk uppenbarelse

Falska apostlar predikar falska evangelier med uppenbarelser gjorda av människor (Demoner). Ta Tex Brian Simmons and the Passion Translation Bible som förespråkas av NAR:s ledare.

8. Utväljandet av okvalificerade omogna personer som apostlar
Hur ska annars NAR kunna rekrytera om de inte vädjar till en mans ego?^

9. Självutnämnda apostlar

Så många har skadat kyrkan över hela världen genom att låtsas vara någon de inte är. Hela kyrkliga gemenskaper har splittrats av NAR:s övertaganden. Till och med familjer splittras av att försöka skydda ledare som Bill Johnson.

10. Apostlar på toppen av pyramiderna

Dessa falska apostlar är inget annat än själiska starka personer som manipulerat sig fram genom mångahanda obibliska maktstrider för att nå toppen på pyramidorganisationen NAR. Det som lockar är köttets dröm om makt och pengar.

Nu är tiden inne då Gud kommer skjuta sönder och döma alla som uppträder falskt i hans namn. Är det inte detta vi börjar se nu när mer och mer ledare avslöjas.

2 Mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 

Han säger åt dem i Matt 7 varför ropar ni Herre Herre
De svarar: Vi har gjort en massa Jesus i ditt namn
Jesus straffar dem eller hur? De har missbrukat Herren sin Guds namn

Posted in Different Stuff | Comments Off on Sanningen kommer fram om NAR

Demoniskt betryck

Föräldrar beskriver dotterns demoniska förtryck efter att ha simmat i poolen där satanister haft tillbedjan.

https://www.christianpost.com/news/parents-detail-daughters-horrifying-demonic-oppression.html?utm_source=Daily&utm_campaign=Daily&utm_medium=newsletter

Vi har mött en hel del sånt här och kan bara instämma att mörkret är en verklighet som vi måste vara på vår vakt över. Kristna psykologer kan vittna om att de mött åtskilliga patienter där det är mer än bara psykiskt utan rent demoniskt. Jag är säker på att vi kommer att få se både en flod av hat och demonisk ångest drabba människor i denna sista generation.

Detta har Herren talat till oss om och då skall han ha ett folk som är berett att möta mörkret formade och rustade innan för att möta det. Herren sa att det kommer en tid då människor kommer att sjunka ner i ångest och hjälplöshet. När detta sker kommer jag att använda mina redskap som jag format under en lång tid för att kunna dra upp människor med min kraft.

När Herren talade detta budskap visade han att det var dags att lämna allting som binder och ge oss upp på säker mark innan floden släpps lös. Jag har på känn att dammluckorna har öppnats och det vi ser nu med Antisemitismen är demoniskt. Men du kan lita på att de kommer att få känna en stark demonisk ångest och fruktan som dom över dem.

Föräldrarna till en ung flicka som var demoniskt påverkad när hon var 4 år gammal berättade om sina erfarenheter i en podcast med den före detta Planned Parenthood-direktören som nu blivit pro-life-förespråkare, Abby Johnson. I en nylig episod av Johnsons “Politely Rude” podcast delade ett par, kallade Dawn och Mike, med sig av sin dotters skrämmande upplevelse.

Enligt paret hände det för flera år sedan, efter en bibelstudie, att en vän bjöd in familjen till en släktings hem för att simma runt den 4 juli-helgen, omedvetna om att en satanisk kyrka hade dyrkat på den egendomen och i poolen. Strax efter att de lämnat platsen märkte paret en bisarr förändring i sin dotters, Lauren, beteende, nämligen att hon slutade prata i sju veckor och slutade använda höger sida av sin kropp.

“Hennes uppträdande förändrades,” berättade Dawn om sin dotters märkliga beteende. “Hon verkade inte sjuk, hon verkade bara – som om hon inte log, hon var inte livlig. Ingen skrattade. Bara lite matt.” Dawn kontaktade en talpatolog som spekulerade i att det kanske hade skett övergrepp. Men efter att ha uteslutit det genom att vara försiktig med vilka sin dotter tillbringade tid med, tog de henne till en läkare som ordnade en MRI, som kom tillbaka normal.

När Laurens sinnestillstånd försämrades, tog paret kontakt med sin pastor, som var “medveten” om den sataniska kyrkan som träffades på den egendom där familjen hade simmat. Dawn sa att hennes pastor inte trodde att Lauren var demoniskt besatt utan istället var “förtryckt” av en demonisk ande. På pastorns insisterande bad paret i Jesu namn över Lauren en natt medan hon sov.

Nästa morgon “sprang Lauren ner för trapporna och skrattade, log och kom in i köket och sa, ‘Mamma, kan jag få prinsessflingor, snälla?'” berättade Dawn och firade att hon var “tillbaka till det normala.” “Inga problem med hennes [högra] arm. Inga problem med hennes sinnelag, hennes attityd,” förklarade Mike. “Hon var lycklig, hon var bekymmerslös, hon var pratsam. Efter att vi hade bett och lagt händerna på henne, bett i Jesu namn mot demonisk betryck eller angrepp, vaknade hon nästa dag, hon var tillbaka till sig själv som om inget hade hänt.”

Paret jämförde sina erfarenheter med Lauren med sina erfarenheter med sin son, som hade haft allvarliga medicinska problem under hela sitt liv, där många läkare kommit fram till att han inte skulle överleva. Trots pessimismen från experter var paret glada att rapportera att deras son hade blivit mestadels helad och var en vuxen person med några kvarstående medicinska problem men annars mådde bra.

Johnson frågade paret, som tillskrev Gud för hur bra deras son mådde, om de kände att upplevelsen av sådana mirakel var anledningen till att deras dotter blev måltavla.

Dawn svarade att hennes pastor “nämnde” detta som en möjlighet och tillade att hon hade funnit det konstigt att det demoniska förtrycket inte drabbade henne eller hennes son, även om båda också hade varit vid poolen. Pastorn trodde att Dawn blev skonad eftersom “din tro var stark” medan hennes son blev skonad eftersom “djävulen redan hade försökt ställa till det med honom,” vilket lämnade hennes dotter, som prästen beskrev som “den svagaste.”

“Demoner gillar att attackera människor som står för Gud,” sa Mike. “De bryr sig inte om människor som inte vandrar med Gud; de bryr sig inte om den som inte känner Jesus.” “Om du inte vandrar med Herren, om du inte känner Jesus som din Herre och Frälsare, bryr de sig inte om dig eftersom de redan är i [Satans] bakficka. … De som berättar för människor om Gud är de som hotar Satan, hotar demonerna.”

Under de senaste åren har det varit mycket diskussion och debatt inom evangelikala kretsar om giltigheten av påståenden att människor kan vara besatta av demoner eller om kristna kan vara förtryckta av mörka krafter. I november förra året berättade evangelisten Ray Comfort för CBN News att medan “jag inte tror att en kristen kan vara demoniskt besatt,” trodde han att en kristen kunde vara förtryckt av en demon.

“Vi har alla strider med demoniska krafter, med tankar i vårt huvud. Men när någon blir en kristen blir de befriade,” sa Comfort då. “Om du är i Satans territorium – om du ljuger, stjäl, tittar på porr, hädiskt och gör saker du vet är moraliskt fel – öppnar du dörren; du ger fäste åt djävulen.”

Psa 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. 3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. 4 Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort. 5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet. 

1Kor 11:31  Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda. 32  Men när vi döms fostras vi av Herren, för att vi inte skall bli fördömda tillsammans med världen. 

Men när vi blir dömda,…. Detta är sagt till tröst för de heliga, att när Herrens hand är över dem och han plågar dem, bör de inte betrakta detta som följderna av hans hämndlystna vrede och rättvisa, som tillbörliga straff för sina synder, utan som faderlig tuktan för deras bästa.

Vi tuktas av Herren som barn av en far, i kärlek och vänlighet, för att bringa till en känsla av synd, omvändelse från den och erkännande av den, och uppföra sig bättre för framtiden.

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 

Guds Nåd verkar alltså fram en frälsning och befrielse i våra liv genom att Herren i sin godhet låter oss gå igenom olika prövningar från hans allsmäktiga hand. Han uppfostrar oss alltså så vi får visdom och förstånd och helighet så vi inte döms tillsammans med världen.

Mvh Janne Ohlin

Posted in Different Stuff | Comments Off on Demoniskt betryck

Den stora lögnen

DEN STORA LÖGNEN

Jorden absorberar enorma mängder strålning genom Nord- och Sydpolen nu. Och det är snabbt på väg att bli värre vi närmar oss Solar Maximum. Men profetiorna säger att Gud kommer att rubba den naturliga balansen och när han börjar att göra det så säger bibeln att detta skall ske efter det att fikonträdet står där.

Luk 21:24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider (Kairos) är fullbordade. 25 Tecken (Semeion) skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 

Semeion = Tecken på att Guds rådslut sker
Kairos = En bestämd tid
Solen och månen är satta på himlen för att visa bestämda tider

27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.” 29 Han gav dem också en liknelse: “Se på fikonträdet och alla andra träd. 

Under en tid av stora klimatförändringar skall Herren komma
Efter en tid av en global lögn skall Herren komma (2 Tess 2)
Jordens köpmän (WEF) knyter nu samman klimatförändringar med sjukdom
Jordens köpmän (WEF) skall manipulera sig fram till makten på Jorden med lögn

Upp 18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän (WEF) var jordens stormän (Ledare) ty genom din svartkonst (Gk: Farmakeia) blev alla folk vilseledda. (De bedrog alla nationer sjukdom och läkemedel)

När detta sker skall Herren ge tecken i himlen och det gjorde han när FN:s agenda 2030 invigdes. The Great reset är alltså köpmännens namn på Agenda 2030. För mig verkar det precis som det var när Mose skulle föra ut Israels barn ur Egypten.
1/ Gud sände faktiskt klimatförändringar
2/ Trollkarlarna hade sin förklaring

Ser inte det här ut för er att när de verkliga klimatförändringarna kommer genom Guds domar i Uppenbarelseboken så kommer man tro mer på FN än på Bibeln? Låt oss nu läsa Jes 24 där många tror att han talar om ett kommande polskifte. Detta kommer påverka hela vårt solsystem och till och med rubba magnetfälten som håller allting samman. Detta kan vara svaret på uppenbarelsebokens plågor som är en varning till människan istället kommer folk tro vetenskapen istället för en Gud som vet allt i förväg.

Allting kommer naturligtvis att komma som en process för att varna oss men den som förstår de profetiska skrifterna och håller fast vid dem han omvänder sig till Gud under denna tid.

2 Pet 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 

Jesaja 24
Jes 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. 2 Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen. 3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta. 4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar. 5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6 Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar. 7 Vinmusten sörjer, vinstocken tynar bort. Alla som var hjärteglada suckar. 8 Det är slut med pukornas fröjd, de gladas sorl har upphört. Det är slut med harpans glädje. 9 Man dricker inte vin under sång, rusdrycken är bitter för dem som dricker den. 10 Den öde staden ligger nerbruten, alla hus är stängda, ingen kan komma in. 11 Ute på gatorna hörs klagorop över vinet. All glädje har förmörkats, all jordens fröjd har flytt. 12 Bara ödeläggelse är kvar i staden, porten har slagits i spillror. 13 Ty det skall bli på jorden bland folken, som när man slår ner oliver, eller som när man gör en efterskörd sedan vinbärgningen är avslutad. 14 Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet jublar de högt över HERRENS höghet: 15 “Ära därför HERREN i öster, ära i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.” 16 Från jordens ände hör vi lovsånger: “Ära till den Rättfärdige!” Men jag sade: Jag arme, jag arme, ve mig! Förrädare förråder. (Manipulation (WEF)) Ja, med förräderi förråder förrädarna. (Manipulation (WEF))

Med manipulation har de tagit makten och bedragit hela jorden (Upp 18:23)
Samma Babylon som här kallas den öde staden (V 10) (WEF)

Jes 24:17 Fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare. 18 Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. 19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. 20 Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig. 21 På den dagen skall HERREN straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden. 22 De skall samlas ihop som fångar i fånggropen, de skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid når straffet dem. 23 Då skall månen blygas och solen skämmas, ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet. 

Rapport från John Traczyk

• Solen har börjat vakna upp igen med nya utbrott

• Det mest intensiva utbrottet under solcykel 25 inträffade just med X5 Solar Flare.

• Antalet solfläckar stiger igen.

• Solens aktivitet ökar igen.

• Den magnetiska nordpolen fortsätter att rusa mot Sibirien.

• Den magnetiska sydpolen är också i rörelse.

• Den magnetiska skölden som skyddar jorden är den svagaste någonsin i historien.

• Jordens skyddande sköld blir bara svagare, snabbare och snabbare nu.

• Sprickor i jordens magnetosfär fortsätter att öppnas.

• Kosmisk och ultraviolett strålning passerar lätt genom och ner i jordens atmosfär och ner i marken.

Jorden laddar kontinuerligt ur mer och mer av den energin än den någonsin har gjort tidigare.

• Vi har haft många oväntade norrsken på låga latituder under mindre geomagnetiska förhållanden.

Jorden absorberar all den utstrålade energin och smälter berget under oss.

• Jordens kärna expanderar.

• Magma stiger.

• Polerna smälter.

• 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts.

• 2024 förutspås bli värre med mer intensiva rekordhöga land-, havs- och lufttemperaturer tillsammans med rekordstora bränder.

• Jorden laddas upp av strålningen

• De ovanligt höga amplituderna hos Schumann-resonanserna bevisar detta.

• Den extremt laddade stormarna från solen bevisar detta.

• Rekord i blixtnedslag bevisar detta.

Den plötsliga omkastningen av den magnetiska polen som jorden rusar mot utlöser den plötsliga geofysiska polskifteskatastrofen.

Under denna händelse kommer det inte att finnas något skydd mot galaktisk kosmisk strålning eftersom himlen rullar ihop som en bokrulle, Jordens sköld faller till marken och rymden med den. Regioner kommer att få hastig rekordkyla medan andra hastig rekordvärme. Ta till exempel det som skedde i Sverige i norr från minus 40 ena dagen till + 4 grader andra dagen detta är absolut inte normalt

Slutligen vi gör väl i att hålla oss till det profetiska ordet och inte tro media som 73 % av USA:s kristenhet gör enligt den senaste undersökningen.
Allt hårdare klimatlagar kommer från Farao och hans vetenskapsmän
Guds folk drar in bakom blodsbestänkta dörrar i Gosen när fördärvaren kommer

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Den stora lögnen

Dra ut mot löfteslandet

Rom 4:12 Han skulle även vara fader till omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. 

1 Mos 11:30 Men Saraj var ofruktsam och hade inga barn. 31 Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Saraj, som var hustru till hans son Abram. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanaans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. 32 Teras ålder blev tvåhundrafem år, och Tera dog i Haran. 

På 1920-talet ledde den brittiske arkeologen Leonard Woolley en serie utgrävningar i Ur, en stad som hade stor betydelse i Mesopotamiens historia. När Woolley och hans team noggrant grävde fram resterna av denna gamla civilisation gjorde de en anmärkningsvärd upptäckt under stadens gator ett nätverk av välbevarade 4 000 år gamla avloppssystem.

Dessa antika avlopp var inte bara vanliga kanaler för avloppsvatten; de representerade ett avancerat system av stadsinfrastruktur som visade sumerernas imponerande ingenjörs- och arkitekturförmåga. Den noggranna konstruktionen och underhållet av dessa avlopp gav en inblick i den höga graden av sofistikation som det antika samhället i Ur hade uppnått.

Genom att noggrant dokumentera och studera dessa avlopp kunde Woolley erbjuda värdefulla insikter i sumerernas vardagsliv och stadsplanering. Närvaron av ett sådant avancerat avloppssystem indikerade sumerernas förståelse för sanitet och folkhälsa, liksom deras mästerliga behärskning av vattenhanteringstekniker.

Det var Herrens ord till Abraham i UR som fick familjen att dra sig mot Kaanan men de stannade i Haran tills Tera dött. En kommentar säger att ordet Haran betyder ett böljande landskap med bergstoppar och dalar. Troligen var det så att i Haran hade de allting som man behövde men det symboliserar ett kristet liv utan stabilitet både höjder och dalar. Platsen Haran erbjuder alltså resurser att föröka vårt liv på världens sätt och här vill Satan försöka hålla oss kvar. Detta är platsen som många brukar kalla för att bli en namnkristen. På söndagen är du på bergstoppen sedan lever du av Harans goda betesmarker resten av veckan.

Ofta är det så och precis så var det med mitt liv när jag vände om Herren såg till det yttre och förvandlade mina omständigheter. Här är det lätt att vara kvar men vi måste fortsätta mot löfteslandet och det innebär att allt måste ske genom Jesus Kristus i oss till andras välsignelse.

1 Mos 12:1 HERREN sade till Abram: “Gå ut ur ditt land (KJ: Som jag redan sagt) och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 4 Abram begav sig i väg som HERREN hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abram var sjuttiofem år när han lämnade Haran. 5 Han tog med sig sin hustru Saraj och sin brorson Lot, alla ägodelar och allt det tjänstefolk som de hade skaffat sig i Haran och begav sig av mot Kanaans land. När de kom till Kanaans land 6 fortsatte Abram in i landet ända till Sikems område, till Mores terebint. På den tiden bodde kananeerna i landet. 7 Och HERREN uppenbarade sig för Abram och sade: “Åt dina efterkommande skall jag ge detta land.” Då byggde han ett altare åt HERREN som hade uppenbarat sig för honom. 

Andligt talat står Babylon för ”Jag vill” (Mörker Jes 14)
Andligt talat står löfteslandet för ”Kristus i mig skall uppfylla” (Ljus – Jes 53)

Paulus säger att allt som uppenbaras är ljus (Ef 5) Så Abraham fick alltså ljus och byggde ett altare därför är detta en bild på att ”Min vilja dör” (Babylon) Guds vilja sker ”Kristus i mig växer till” (Guds Rike) Altaret är korset i NT (Heb 13:10) Genom detta får vi alltså en djupare betydelse av ropet som hörs i natten: Brudgummen kommer gå ut och möt honom = Dra ut ur Babylon!

Ef 5:14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.”

Posted in Different Stuff | Comments Off on Dra ut mot löfteslandet

Vandra i ljuset

En person som precis har blivit född på nytt genom Guds Ande kommer att säga att Jesus är underbar halleluja tack o lov. Den personen är fortfarande själisk och formar sig snabbt efter den omgivning och undervisning som församling har som hon är i. Därför är det ju oerhört viktigt att vi fortsätter med den lära som ursprungligen gavs år församlingen att vaka och bevara. (Judas brevet)

Jag talade en gång med en av de här berömda församlingarna i Sverige där det strömmar massor av ungdomar dragna av spotlights och härlig lovsång och massor av andra ungdomar som verkligen är hänförda. Kan ni gissa vad föreståndaren till den församlingen sa när vi var där för att hämta en sak.
Ja det kommer mycket folk hit men det blir inga lärjungar!

Vet du att det är exakt samma sak som att säga ja utåt sett så ser ju detta väldigt andligt ut men det är väldigt dåligt med frukten. Då kommer man ju genast att tänka på en församling i uppenbarelseboken nämligen Sardes.

Upp 3:1 Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. 2 Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. 3 Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. 4 Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. 

De trodde att de var i ett andligt tillstånd men de var i ett själiskt tillstånd
1/ Herren känner deras gärningar
2/ Gärningarna var inte fullkomliga inför Gud
3/ Bara de som har vita kläder är värdiga

Upp 19:5 Och från tronen kom det en röst som sade: “Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora.” Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: “Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung. 7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas rättfärdighet. 9 Och ängeln sade till mig: “Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: “Dessa Guds ord är sanna.” 

Här får vi svaret på hur vi skall vandra för att komma in i Himmelriket eller Gudsriket. Paulus säger att detta rike är Rättfärdighet Frid och Glädje i Anden.

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 18 Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. 

Vi skulle kunna säga att de flesta i Sardes var andligt blinda
1/ De hade glömt bort det urgamla evangeliet (Upp 3:3)
2/ De blir nu påminda att vända tillbaka till det vakta det och göra sinnesändring (Upp 3:3)
3/ Detta handlar om att se och bedöma saker utifrån själens öga (Sinne) eller hjärtats öga (Sinne)

Att bli Andlig och få öppnade ögon är inget vi kan förmå i oss själva det är just detta korset måste utföra i oss. Vi måste få se vårt hjärtas mörker i hans ljus annars kommer vi att bedra oss själva för synden bor i vårt hjärta. Det är därför Apostel Johannes skriver i sitt första brev.

1 Joh 1:5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 

Vi vandrar alltså på en väg antingen i ljuset eller i mörkret (1 Petr 1:7-9)
1/ Väg i mörker och blindhet = Tankesätt + Gärningar som jag berett som förhärligar mig (Det brukar heta visioner)
2/ Väg i ljuset och öppnade ögon = Tankesätt + Gärningar Gud berett som förhärligar Gud

Mörker och blindhet öppnar upp för synden som faktiskt är en kraft som bedrar oss som vi inte förstår själva utan måste ha hjälp av Gud att förstå. Det är precis därför Paulus säger att vi måste först bli som dårar innan vi kan få Guds förstånd och bli visa.

Titta nu på synden som en levande verklighet som talar och inspirerar hjärtat. Vi måste förstå att det handlar om att uppträda religiöst för att få en chans att berömma sig av köttet. Detta ser alltså hela tiden ut som ljus men är mörker och bara Gud kan visa detta för oss genom att öppna våra hjärtas ögon så ljuset får tränga in där så vi ser hur bedrövligt vårt hjärta verkligen är.

Jag kan säga av erfarenhet att detta är en process som kan vara smärtsam men ett måste så vi inte stjäl äran från Gud. Jag skall avsluta med två bibelställen som pekar på vårt fallna hjärta som inte duger till någonting alls bara att helt bytas ut.

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. 

Psa 36:1 För sångmästaren, av HERRENS tjänare David. 2 I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. (Heb: Laglöshet) Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon. 3 Han förringar inför sig själv att man skall upptäcka och hata hans brott. (Hjärtat) Hans muns ord är ondska och svek, han vill inte göra det som är förståndigt och gott. (Frukta Gud och ge honom Äran) Ondska tänker han ut på sin bädd, han går den väg som inte är god, han skyr inte något ont. 

Ondska i Guds ögon är alltså att vi vill förhärliga oss själva i alla lägen även genom att använda oss av Jesu namn. Därför är det ett måste att Gud för oss genom trånga passage för att uppenbara detta för oss det är omöjligt för oss själva att kunna skilja det onda (Mörker) från det goda (Ljus)

Detta är en del av vår frälsning och detta har vi ingen förmåga alls att kunna befria oss ifrån. Gud ställer oss inför olika problem och där uppenbarar han det goda (Ljuset) för oss väljer vi då ljuset förvandlas vi om inte förblindas vi. Jesus själv sa ju att domen var att ljuset kom och människorna älskade mörkret mer än ljuset för att deras gärningar var onda (Joh 3)

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vandra i ljuset

Öppna din hand

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 

Den här världen är på väg mot en undergång 1 Kor 7:31
Den som är en ny skapelse är på väg mot ett underbart slutmål själens frälsning 1 Pet 1:9

Igår var jag ute och filmade och gick där och tänkte på ett bibelord som kom från ingenstans liksom rakt in i mitt sinne.

Psa 139:23 Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. 24 Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. 

Naturligtvis vet Gud hur det är ställt med våra hjärtan redan innan ett ord är på vår tunga har Gud redan vägt motivet bakom de orden. Du kanske kan manipulera människor men det kan vi aldrig göra med Gud som läser oss som en öppen bok. Gud han är sanningen så han behöver aldrig höra den utan vi måste ha tag i den till varje pris för den befriar oss och gör oss till sanna tillbedjare.

Evangeliet om Jesus Kristus tvingar alltid fram ett beslut från vår vilja. Har jag accepterat Guds dom över synden som dömdes på Kristi kors? Har jag ens det minsta intresset av Jesu död?
Vill jag bli identifierad med Hans död
Vill jag vara helt död för allt intresse för synd, världslighet och mig själv?

Det handlar inte ett dugg om hur du ser på dig själv eller hur andra människor bedömer dig själv. Herren säger till dig vill du så kom till mig med dessa tunga bördor. Varför kommer då inte människor i skaror till ett sådant erbjudande? Jo därför att ödmjukhet och korsbärande inte tilltalar den stolta människan.

Joh 1:12 Men åt alla som tog emot (Paralambano) honom gav han rätt (Exousia) att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. 

Vems barn var vi då innan?
Jag förstod inte att det var Anden som fick mig att hela tiden tänka på Ps 139:23-24 David bad!
1/ Utrannsaka mig Gud (Domare)
2/ Känn mitt hjärta Gud (Domare)
3/ Pröva mig Gud (Domare)
4/ Känn mina tankar och ord (Domare)

Anden själv vittnar alltså våra hjärtan om Jesu Kristi försoning på Golgata kors.
Rom 8:16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 

Låt mig nu ta det grekiska ordet och måla upp vad vi ser andligt här. Du kan inte se det med dina lekamliga ögon men med trons ögon kan du greppa tag om denna underbara gåva som sträcks ut mot dig genom nåden. Men nu är det ju frågan vem kan vi se Herrens arm med dess hand? Då är ju frågan vad ser vi en utsträckt arm med en knuten näve (Fiendeskap) eller en utsträckt arm med en öppen hand? (Vänskap)

För vem var Herrens arm utsträckt när han kom till oss med en öppen hand? Bibeln använder bildspråk när Gud vill vi skall förstå så en knuten hand står även för att Gud döljer någonting. En öppen hand betyder att Gud uppenbarar någonting. Eftersom Paulus säger att allt som uppenbaras är ljus (EF 5) så betyder det en öppen hand. I Jesaja 53 så ser vi att Herrens utsträckta arm och öppnade hand är ljuset Jesus Kristus Guds Hemlighet. (Guds Lamm)

Om vi skall kunna vandra i gemenskap med Herren i ljuset måste vi alltså komma överens med honom vi måste alltså ta emot hans utsträckta hand det kan vi inte göra med en knuten hand.

2 Mos 4:1 Mose svarade: “Men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger: HERREN har inte uppenbarat sig för dig?” 2 Då sade HERREN till honom: “Vad är det du har i handen?” 3 Han svarade: “En stav.” Han sade: “Kasta den på marken!” När han då kastade den på marken förvandlades den till en orm, och Mose flydde för den. 4 Men HERREN sade till Mose: “Räck ut handen och tag den i stjärten.” Då räckte han ut handen och grep ormen, och den förvandlades åter till en stav i hans hand. 5 HERREN sade: “Genom detta skall de tro att HERREN, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för dig.” 

En knuten hand med en stav
Kasta staven nu hade han inget i handen
På Herrens ord tog han nu ormen i stjärten (Auktoritet över) och det blev en stav
Efter detta kallades staven för Guds stav

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , | Comments Off on Öppna din hand