Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Gideons – Möte med Fridens Herre

Jag har upplevt Herrens frid inom mig helt plötsligt bara flyta fram inom mig. Jag har på mitt arbete bland missbrukare mött människor påtända där det har blivit konfrontationer. Jag kan vittna om att när Herren genom Anden flödar fram då försvinner all fruktan. Det kommer en inre total överbevisning en känsla av att Herren har allting under full kontroll.

En gång i matsalen blev det en farlig situation en gång med en påtänd kille som blev fruktansvärd aggressiv. Han ställde sig precis framför mitt ansikte och skrek att han minsann skulle ”ta mig”. Det här var en känd kille som suttit för misshandel flera gånger. Jag står där och tar emot dessa hot och det var flera killar runt omkring där som såg på. Jag sa åt honom helt lugnt du får lämna båten nu!

Han slutade helt plötsligt upp och bara gick ut och en av killarna som bevittnade vad som skett sa: Hur kunde du vara så Cool?  (Han svor) – Jag hade redan innan vittnat för honom om Jesus! Jag bara visste att detta var inte jag det var Jesus Kristus och ingen annan. Sådana här saker har jag upplevt ganska många gånger genom livet med Jesus. Men kraften kommer precis när du behöver den annars känner jag mig ganska mänskligt svag i mig själv.

Jag skrev senast om Guds Frid att den övervann följande saker som finns i vår natur. Vi kan komma in i Jesus Kristus och han kan komma in i oss genom Anden (Joh 15) Nu ser vi att det är Jesus som vinner segern i oss. Han ger oss sin Frid så vi kan gå segrande igenom (Gk: Thlipsis) så nu har vi i samma kapitel fått tre begrepp vi skall övervinna genom påverkan av Anden.

1/ Gk: Tarrasso
2/ Gk: Deiliao
3/ Gk: Thlipsis

1/ Det grekiska ordet ”Tarrasso” innebär att sinnet rörs upp av starka känslor som vrede och oro för framtiden. Det innebär att det kommer ut genom munnen i form av starka ordväxlingar som skadar din medmänniska. Ordet kan beskriva vatten som rörs upp av en vind eller något annat.

2/ Det grekiska ordet ”Deiliao” beskriver att sinnet grips av fruktan. Det innebär också att sinnet grips av handlingsförlamning och tappar frimodigheten och drabbas av feghet.

3/ Det grekiska ordet ”Thlipsis” beskriver att sinnet kan få möta saker som finns i världen genom syndafallet. Här beskrivs ångest och betryck och falska anklagelser och ren förföljelse från både andliga och mänskliga krafter.

Det var alltså Kungen i sitt rike eller Guds Rike som manifesterades inom mig i dessa svåra situationer som jag aldrig hade klarat annars. Om inte Jesus Kristus får hålla ihop våra tankar med sin Ande i oss kommer vi uppleva kaos.

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid (Eirene) ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid (Eirene) som världen (Kosmos) ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Låt mig få förklara teologiskt vad frid och ofrid (Kaos) verkligen är så vi förstår det.

Roten från det grekiska ordet “Eirene” som är Frid är ”Eiro”. Det är bitar som kommer samman till en enhet som hålls ihop av Guds Kraft. Det är alltså att komma in i Guds Rike det är att vara i Jesus Kristus där stormar det inte där finns det frid för min själ.

Vi kommer att som Guds folk i ändens tid att vara totalt beroende av Herrens Kraft. Det kommer att se ut som om vilddjuret är oövervinnerligt. Det kommer vara starka anklagelser över oss från fienden att ge upp kampen. Just nu tvingas världen in i en massa saker på grund av Pandemin nästa steg blir att utan märket kommer det se omöjligt ut att leva på jorden.

Har vi ens tänkt tanken? Allt kommer digitaliseras i nästa steg.
> Du måste ta märket för att få ett konto
> Har du inte det märket blir du ”utloggad” från samhället

Allting som hände med Israel i GT är en förebild för oss som har ändens tid inpå oss. (1 Kor 10) Låt oss titta på vad som hände på Gideons tid. Gud kallade alltså Gideon i en svår tid dör Gud gav Israel i fiendens hand i 7 år. Det är lite märkligt för bibeln beskriver ju att Guds folk skall få det jobbigt just i de sista 7 åren.

Dom 6:1 Israels barn gjorde det som var ont i HERRENS ögon, och han gav dem i midjaniternas hand i sju år. 2 Midjaniternas hand blev Israel så övermäktig att Israels barn på grund av midjaniterna gjorde sig hålor, som nu finns i bergen, och grottor och bergfästen. 3 Så ofta israeliterna hade sått, drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem. 4 De slog läger emot dem, överföll dem och fördärvade landets gröda ända fram till Gaza. De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor. 5 Ty de drog dit upp med sin boskap och sina tält, talrika som gräshoppor. De själva och deras kameler var omöjliga att räkna, och de kom in i landet för att fördärva det. 6 Så blev Israel utarmat genom midjaniterna, och Israels barn ropade till HERREN.

Dom 6:11 HERRENS ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde abiesriten Joas. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. 12 För honom uppenbarade sig HERRENS ängel och sade till honom: ” HERREN är med dig, du tappre stridsman.”

Dom 6:14 Då vände HERREN sig till honom och sade: “Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig.” 15 Han svarade honom: “O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus.” 16 HERREN sade till honom: “Jag är med dig, och du skall slå midjaniterna som om de vore en enda man.

Israel hade inte lyssnat till Herrens röst därför lät Gud fienden förtrycka dem. Midjan betyder ”stridigheter” och det låter ju som motsatsen till Frid och det var ju Kaos. Istället för att löfteslandet skulle flöda över som de var lovade gömde de sig av fruktan i grottor. Att vara i löfteslandet är ju en bild på att vara i Jesus Kristus. Nu tog man in avgudar och vägrade lyssna till Herrens röst (Dom 6:8-10) Resultatet blev att fienderna hotade dem på alla sidor de kom som gräshoppor och förstörde både deras arbeten och deras mat. Det här är exakt vad vi ser nu komma över världen och hota Guds folk genom Den Nya Världsordningen. (Vilddjuret) Midjaniter var Köpmän (1 Mos 37:28)(Upp 18:23)

> De hotar alla som har inkomst
> De hotar all matförsörjning
> De hotar all energiförsörjning
> De hotar dem som tror att Jesus är enda vägen till Gud

De som skulle ta hand om folket och rensat ut avgudarna drabbas av kaos och gömmer sig i grottor. Men Gud har alltid haft en kvarleva som han rest upp i alla tider av nöd så även i denna. Så när folket började ropa på Herren igen så hade han redan förberett sitt svar. Vart finner vi Gideon när Herren kallar honom? Han var vid en vinpress och tröskade lite vete! Om nu vetet symboliserar Guds levande ord om den uppståndne Jesus Kristus blir ju bilden ganska klar.

Gideon försökte att rädda och bevara Guds ord från fienden. Han liknar väldigt mycket församlingen Filadelfia i Uppenbarelseboken. Svaga och rädda älskade de Jesus Kristus och ville hålla fast vid löftena om frälsning.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Just den prövningens stund som skall komma inte över Israel bara utan över hela världen beskrivs som en invasion av gräshoppor i Joels bok som orsakar samma sak som vi läser om skedde på Gideons tid. Herren själv kallar på Gideon och säger: Herren är med dig du tappre stridsman!

Det är inte vad människor tycker utan vad Gud tycker som räknas. Han gjorde ju vad han kunde för att rädda undan det som var från löfteslandet istället för att gömma sig i grottorna som de andra. Precis det jag berättade om i början om mitt liv i fara upplevde Gideon nu: Herren kom med sin mäktiga närvaro till Gideon som driver ut all fruktan!

Gideon anser sig inte värd detta möte Israels Gud. Han anser sig vara så liten och obetydlig och räknar upp det (Dom 6:15) Gud är aldrig beroende av mänskligt material som Rick Warren säger så därför kan han välja den som ingenting är för att styrka det med sin kraft och visdom.

FRIDENS GUD KAN GÖRA ALLT HAN VILL GÖRA

Dom 6:22 När Gideon såg att det var HERRENS ängel, sade Gideon: Ve mig, Herre HERRE, jag har sett HERRENS ängel ansikte mot ansikte! 23 Men HERREN sade till honom: Frid vare med dig! Frukta inte, du skall inte dö. 24 Då byggde Gideon ett altare där åt HERREN och kallade det HERREN är frid. Det finns kvar än i dag i det abiesritiska Ofra.

Om vi sätter Guds Rike först i våra liv så kommer han styrka vårt innersta så vi kan gå igenom den värsta stormen. Jesus Kristus som är min Frid kommer att förhärliga sig själv rakt igenom alla stormar du möter. Det kommer människor att se och vilja ha det du har i den här stormiga världen vi lever i där ingenting längre är säkert.

Som ett resultat med mötet med Herren får Gideon ta emot en uppenbarelse från Gud. Nu bygger Gideon ett altare till Herren och bekänner: Herren är min Frid! Altare i GT symboliserar alltid Golgata i NT. Gud som aldrig kan ljuga uppenbarade alltså för Gideon personligen genom sin Ande:
Gideons kallelse
Gideons väg
Gideons framgång i striden
Gideon blev nu en ny skapelse i Kristus Jesus
Gideon blev det för altaret representerar hand död med Kristus

På det här sättet har Gud tränat oss att vandra i Anden! Han talar om vad vi skall möta i framtiden genom en dröm eller en syn. Låt mig få ta ett exempel så ni förstår hur Anden leder! Herren visade i en dröm att vi skulle sluta arbeta i Bohuslänsmissionen 6 månader innan vi blev uppsagda. Anden förde mig rakt in i ett styrelsemöte i en dröm där fick jag höra hur de talade om att börja arbeta på ett annat sätt. 6 Månader senare uppfylldes detta exakt! Vi blev kallade och meddelade om att de tänkte arbeta på ett annat sätt. Vi visste inte ett dugg vad vi skulle göra men vi fylldes av en stark frid så vi visste att Gud har kontrollen. Detta är att vandra i Anden in i förutberedda gärningar i Jesus Kristus. Han kommer alltså att visa dig att berget som ser så omöjligt ut för dina ögon kommer han att flytta på hur mäktigt det än ser ut.

Låt mig få ta ett annat bibliskt exempel nämligen David! Gud hade ju uppenbarat för honom att det fanns en plan för hans liv bakom Goliat. Han skulle ju bli Kung det hade ju Gud som inte kan ljuga sagt till honom. David böjde sig vid bäcken och tog 5 släta stenar där 5 är nådens tal. Han vann kampen genom tron det var Gud som styrde stenen så fienden föll. Anden vill uppenbara saker som inte skett ännu för att när du står vid den situationen skall du övervinna genom tron.

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. 21 Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud.

Löfteslandet är för oss som tror Jesus Kristus i oss och vi i honom. Det är alltså inte din gamla människa som skall ha Jesus Kristus som en slags ”lyckoamulett” för att uppfylla dina planer. Det är när du bygger ett altare och dör med honom på korset Herren kan börja förhärliga sitt namn i ditt liv. Allt annat är ett enda stort självbedrägeri. Allt vad Anden gör och uppenbarar i ditt liv är till för att förhärliga Jesus Kristus fridens och rättfärdighetens Kung.

2 Pet 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. 2 Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. 3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. 4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Gideons – Möte med Fridens Herre

Jag önskar din själ Frid!

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid (Eirene) ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid (Eirene) som världen (Kosmos) ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Låt mig få förklara teologiskt vad frid och ofrid (Kaos) verkligen är så vi förstår det.

Roten från det grekiska ordet Eirene som är Frid är ”Eiro”. Det är bitar som kommer samman till en enhet som hålls ihop av Guds Kraft. Det är alltså att komma in i Guds Rike det är att vara i Jesus Kristus där stormar det inte där finns det frid för min själ.

King James:
Joh 14:27 Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.

Våra hjärtan kan alltså stå under en påverkan av antingen mörker eller ljus. Mörker är syndens konsekvens och det är den som råder i världen. Vi kan därför säga att i världen råder inte Guds Frid utan Kaos. De som är utanför Jesus Kristus äger inte Guds Frid (Jes 48:22)

Ljus hör till livet i Anden så det är det som bygger upp oss på klippan.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Joh 14:17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

Världen ser bara det som är för det naturliga ögat! Bara den som är född på nytt kan genom tron se och ta emot information och inspiration från Anden. Det är Tron som är en nyckel in i Guds Rike!

Joh 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på (Gk:Eis) Gud och tro på (Gk: Eis) mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?

Det grekiska ordet “Eis” betyder en rörelse in emot Centrum! Här ser vi att tron har ett centrum den riktar sig mot och det är Jesus Kristus.

Joh 14:1 Let not your heart be troubled: ye believe in (Gk: Eis) God, believe also in (Gk:Eis) me.2 In my Father’s house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. 

Det grekiska ordet EIS betyder en rörelse in emot centrum. Det är uppenbart att faderns hus är att komma in i Jesus Kristus genom tron. Ni vet det hus Herren talade om till Petrus.

Mat 16:18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. 19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. (Friden höll ihop det)

Anden vill alltså ge oss ljus och en kraftig påverkan. Men nu kommer frågan vill vi låta honom få påverka oss eller inte? Ser du att det är ett bud Jesus säger till oss i Joh 14:27? Låt inte era hjärtan utsättas för mörkrets eller världens påverkan så ni kommer ut ur Jesu Frid in i Kaos.

Det är ett par jag känner som har väldigt svårt just nu när jag bad för dem såg jag en bild framför mig och jag tror detta gäller oss alla. Jag såg som ett A 4 ark uppritat med en väg som delade sig i två vägar som var som två pilar på den ena stod det Frid och på den andra stod det Kaos.

A/ Låt inte era hjärtan eller själar gripas av bekymmer eller oro Gk: Tarrasso
B/ Låt inte era hjärtan eller själar gripas av modlöshet eller fruktan Gk: Deiliao

Med andra ord om vi inte påverkas av Anden kommer vi påverkas av Världen. Om inte Anden får gripa tag om och omsluta vår själ och ge oss Guds Frid kommer Kaos över vårt tankeliv. Anden ger liv åt din ande så att din själ kan påverkas av Gud. Det finns inget annat sätt att övervinna världens kaos på än att låta ljuset lysa upp våra hjärtan.

Joh 16:33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid (Eirene) i mig. (I Kristus) I världen (Kosmos) får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. (Kosmos)

Joh 16:33 These things I have spoken unto you, that in me (I Kristus) ye might have peace. (Gk: Eirene) In the world (Kosmos) ye shall have tribulation (Gk: Thlipsis) but be of good cheer; I have overcome the world. (Kosmos)

Vi kan komma in i Jesus Kristus och han kan komma in i oss genom Anden (Joh 15) Nu ser vi att det är Jesus som vinner segern i oss. Han ger oss sin Frid så vi kan gå segrande igenom (Gk: Thlipsis) så nu har vi i samma kapitel fått tre begrepp vi skall övervinna genom påverkan av Anden.
1/ Gk: Tarrasso
2/ Gk: Deiliao
3/ Gk: Thlipsis

1/ Det grekiska ordet ”Tarrasso” innebär att sinnet rörs upp av starka känslor som vrede och oro för framtiden. Det innebär att det kommer ut genom munnen i form av starka ordväxlingar som skadar din medmänniska. Ordet kan beskriva vatten som rörs upp av en vind eller något annat.

2/ Det grekiska ordet ”Deiliao” beskriver att sinnet grips av fruktan. Det innebär också att sinnet grips av handlingsförlamning och tappar frimodigheten och drabbas av feghet.

3/ Det grekiska ordet ”Thlipsis” beskriver att sinnet kan få möta saker som finns i världen genom syndafallet. Här beskrivs ångest och betryck och falska anklagelser och ren förföljelse från både andliga och mänskliga krafter.

Den sant troende människan vandrar här på jorden och kan få uppleva Guds Rike redan nu och här genom pånyttfödelsen. Den fulla upplevelsen av Guds Rike kommer med uppståndelsen från de döda och Jesu tillkommelse. Nu under tiden får vi som tror på Jesus bygga upp varandra genom den nåd som Gud gett oss att verka med.

Då är ju frågan hur skall Anden kunna påverka mig allt starkare så min själ hålls samman av Kristi Frid. Gud erbjuder mig en väg till seger men jag väljer själv om jag vill gå den. Vi leker med tanken att jag plötsligt vill skaffa mig en identitet i världen ett värde som andra skall se. Då har jag plötsligt blivit en fiende till Gud och det är inte nyttigt han kommer att arrangera omständigheterna så att jag tillslut ger upp. Din själ kommer nu att exponeras mot dessa 3 saker utan hans frid och du kommer inte att kunna övervinna dem.

Luk 9:23 Sedan sade han till alla: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv (Avsäga sig sitt ägandeskap) och varje dag ta sitt kors och följa mig. (Herren – Ägaren) 24 Ty den som vill bevara sitt liv (Själ) skall mista det, men den som mister sitt liv (Själ) för min skull, han skall vinna det. 25 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv (Själ) eller själv går förlorad?

Du har rätt att ta din själ och bygga upp en identitet i världen och den kommer du att förlora. Nu kommer en hemlighet nämligen den att om du avsäger dig rätten att bygga upp en identitet i världen så kommer du att få en ny i Kristus Jesus av Nåd. Den nya identiteten du får av nåd i Jesus Kristus kommer att inspirera din själ till förutberedda gärningar i Jesus Kristus. (Ef 2:1-10)

Detta är något oerhört stort men Gud skapade alltså min nya identitet i Kristus Jesus redan innan världen skapades då? Svar: Ja! Det innebär ju att Gud kände oss innan vi var till då? Svar Ja! Så Jesu död på Golgata öppnade upp för mig att kunna gå in i detta nya han skapat för mig? Svar Ja!

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Jag önskar din själ Frid!

Skriven på jorden eller i himlen

Skriven på jorden eller i himlen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2013-12-13
Lyssna –HÄR

Vi läser:
Joh 8:1  och Jesus gick ut till Oljeberget. 2  Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. 3  Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig 4  och sade: “Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott. 5  I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?” 6  Detta sade de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken (jorden, sanden). 7  När de stod kvar och frågade honom, reste han sig och sade: “Den som är utan synd (syndfri) må kasta första stenen på henne.” 8  Och han böjde sig ner igen och skrev på marken (jorden). 9  När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andre, de äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. 10  Jesus reste sig upp och sade till henne: “Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?” 11  Hon svarade: “Nej, Herre, ingen.” Då sade Jesus: “Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!” 12  Jesus talade åter till dem och sade: “Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Många har undrat över den här händelsen och det Jesus gör här. Jag vill först nämna något om bakgrunden, för att förstå innebörden och sedan gå tillbaka till en text i GT, som kan ge förklaring.

Judarna hade precis firat Lövhyddohögtid. Det är en skördehögtid. Man firar att skörden är bärgad, att frukten är bärgad. Det är en glädjens och tacksamhetens högtid. Man bygger lövhyddor och man tackar Gud, särskilt för hans omsorg under den 40-åriga ökenvandringen. Man tände stora ljusstakar på den här tiden vid templet. Det påminde om eldstoden som ledde dem om natten i öknen. Präster i vita kläder hämtade vatten i Siloam. De gick i en procession och hällde sedan ut vattnet vid altaret vid templet. Under tiden sjöng man om glädje, från Jes 12:3. “Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor”.

Mitt i de här ceremonierna läser vi om hur Jesus på sista Högtidsdagen står och ropar ut:
Joh 7:37 …”Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom…

Här står alltså han som själv är uppfyllelsen av Lövhyddohögtiden och som också är en förebild (högtiden) på det som kommer efter Jesu återkomst. Det är en upprättelse och förvandling som vi kallar Guds fridsrike med en glädje och tacksamhet utan dess like, till Jesus/Gud.

Det är bara Jesus som kan släcka törsten efter verkligt, äkta liv och mening i livet, frälsa och hela. Jesus säger också här i sammanhanget att han är världens ljus. Han är livets källa. Källan själv och ger den helige Ande.

Så var det detta som Jesus gjorde när han skrev på marken. Vad skrev han? Det vet vi inte. Det står inte. Men själva handlingen kan vi få förklarad om vi går tillbaka till Jeremia 17.

Jer 17:9 (Parallellen Joh 7-8) Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? [Synden är så djupt inom oss så bara Gud kan förändra] 10  Jag, HERREN, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. 11  Lik en rapphöna, som ruvar på ägg som hon inte själv har lagt, är den som oärligt samlar rikedom. När halva livet har gått måste han lämna den, och vid livets slut skall han hållas för en dåre. [fusk och hyckleri lönar sig inte i längden] 12  En härlighetens tron, en urgammal höjd är vår helgedoms plats. 13  HERREN är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. De som avfaller från mig liknar en skrift i sanden. [KJ/Eng ”skall bli skrivna på marken/jorden”] De har övergivit HERREN, källan med det levande vattnet.

Jag tror att det var att det var detta som Jesus ville säga och visa för de här männen. Dels var de ute efter att döma, anklaga och sätta dit kvinnan och dels att sätta dit Jesus. De hade avfallit från Herren. De hade övergett honom, källan med det levande vattnet.

Skriften på jorden kommer inte att bestå. Det räcker att det kommer en stormvind eller börjar blåsa så försvinner den. Det kan också syfta på det jordiska: pengar, mänsklig upphöjelse, att göra sig ett namn här på jorden. (Kanske var det namnen som Jesus skrev?)

Vi kan läsa om jordisk vishet i Jak 3:15. Den beskrivs som själisk och kan till och med vara demonisk, i motsats till Guds vishet ovanifrån.

Om man läser Jeremia 17 och 18, så tar Jeremia upp att förtrösta på människor, att eftersträva människors upphöjelse, förlita sig på människor till skillnad mot att förtrösta på Herren. Den som förtröstar på Herren är som ett träd planterat vid vatten. Det dricker vatten ur den levande källan, ständigt grönskande. Det behöver inte frukta om det kommer hetta eller ett torrt hår, står det. Därför att den människan har sin förtröstan i Herren och vet att om alla andra källor sinar – om jag förlorar allt annat i livet – så sinar aldrig denna källan. Den är ständigt flödande.

Men den som förtröstar på människor, profeterade Jeremia, är som en torr buske i öknen, som inte ens får se det goda som kommer, som missar det. (De religiösa ledarna såg inte att Guds härlighet [JESUS] var mitt ibland dem).

I kapitel 18 kommer händelsen när Gud uppmanar Jeremia att gå till Krukmakarens hus. Gud ville lära honom något och undervisa Jeremia. Det är ju underbart det Gud talar om, att om leret (lerkärlet) misslyckas i hans hand, dvs om människan inte vill vara ense med Gud – Gud misslyckas inte men det gör vi – då är Gud mäktig att börja om från början igen och göra ett kärl till “hedersamt bruk” som han kan använda.

Men det är också ett allvarligt budskap i det här kapitlet som handlar om att tiden är begränsad – om man inte vänder om – kan leran torka och krossas. Då kan den inte användas för någonting. Det fick Jeremia varna för här.

En annan bild av jorden och det jordiska finns i Upp 13. Ett vilddjur stiger upp ur jorden. Det är ändetidens religiösa falska system och världsreligion med den falske profeten i spetsen som ledare. Det talar också om avfall, precis som skriften på jorden/marken eller när Jesus skrev på jorden och som Jeremia alltså förklarar.

Avfallet i ändetiden som enar alla under falsk andlighet, under Antikrist och som inte tillhör Jesus, gäller alla som inte är skrivna i Livets bok. Där är skillnaden (därför jag valde rubriken): Att vara skriven på jorden eller i himlen. Det är i himlen vi ska ha våra namn skrivna.

Upp 13:8  Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Luk 10:20  Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er [lärjungarna var brinnande och hängivna och jublade när de kunde driva ut onda andar och demoner], som över att era namn är skrivna i himlen.” [det är det största]

Upp 21:27  (Nya Jerusalem) Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.

Det är livsviktigt att vi har våra namn skrivna i Livets bok.
Jesus sa till kvinnan: ”Den som är utan synd må kasta första stenen…” Jesus hade kunnat kasta den första stenen [enligt Mose lag]. Han var utan synd, till skillnad från alla de andra. Det finns visserligen villolärare som påstår att de aldrig syndar men då har man nog dålig självinsikt. Det finns bara en som är syndfri och det är JESUS, Guds Son, Gud själv.

Jesus kastade inte stenen och det här visar Guds hjärta. Jag hade ett samtal på mail igår och det kom en del frågor. Den här personen kände skuld och fördömelse efter att ha hört en predikan om man syndar medvetet, finns det inte längre något offer (förlåtelse), från Hebr 10. Hon undrade över det och kämpade med bibelordet. Jag förklarade att det här ordet handlar om något allvarligare än det hon trodde. Annars skulle det inte finnas någon förlåtelse för sådana som mig, sa jag. Jag var som “den förlorade sonen (dotter)”. Jag var medveten om vad jag gjorde och mina val. Ändå fick jag förlåtelse fullt ut. Det bibelordet handlar inte heller om Guds ovilja att förlåta. Det handlar om människans uppror (och förakt) emot honom. Gud är inte ovillig att förlåta. När du har bekänt, är du förlåten, sa jag.

Om Jesus hade nekat till att kvinnan borde stenas hade han gått emot Mose lag, Guds lag. Om han hade gett okej, hade han gått emot romarna eftersom judarna inte fick utföra en sådan handling. De judiska ledarna här var listiga. De visste hur de skulle kunna sätta dit Jesus – det som var deras syfte. Men Jesus genomskådade alltihop. Senare säger han något väldigt allvarligt till dem.
…Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” (Joh 8:24)

JAG ÄR, är Guds namn (JHWH). Jesus säger JAG ÄR världens ljus. JAG ÄR.. kom till mig och få levande vatten. Jesus ÄR källan.

Vi är ljus i honom. Vi har inte ljus i oss själva. Om vi inte förblir i Honom slocknar ljuset i våra liv. Vi har inte evigt liv eller något gudomligt i oss själva. Bara i Jesus [i Kristus], för att han vill vara ljuset i oss. Han vill vara källan i oss. Han vill vara det levande vattnet i oss.

Det är inte så att Jesus tar lätt på synd. Kvinnans räddning här var att hon blev avslöjad och att hon bekände. Även om inte allt står ordagrant beskrivet här, så förstår vi det. Jesus kände till hennes tankar och hjärta när han säger: “Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!”

Det hade hänt något i hennes hjärta. Hon hade insett och bekänt och ångrade sin synd. Hon fick förlåtelse av Jesus. Det är kännetecken på äkta “väckelse” (andligt uppvaknande) till skillnad från mycket av det vi ser idag. Vad äkta väckelse är får vi aldrig glömma och behöver påminna om gång på gång.

Syndanöd och förkrosselse, ödmjukhet och gudsfruktan är kännetecken på äkta väckelse. Det är inte dåraktiga, sjuka manifestationer eller att undvika att tala om synd, omvändelse och frälsning. Nej, det är att tala både nåd och sanning.

Vi läser om väckelser i Bibeln. En av de starka väckelserna som vi kan läsa om i GT – Gamla förbundets tid – var under Esra och Nehemjas tid.

Neh 8:8  De läste ur boken, ur Guds lag, och utlade texten tydligt så att man förstod det som lästes. 9  Nehemja, ståthållaren, och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket, sade till allt folket: “Denna dag är helig för HERREN, er Gud. Sörj inte och gråt inte.” Ty allt folket grät, när de hörde lagens ord. 10  Och han sade till dem: “Gå i väg och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt, ty denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje (fröjd) i HERREN är er starkhet.”

De sa inte: ”sluta att tänka, sluta att be.. ta bara emot! Skratta!” Nej, de utlade Guds ord och folket grät. De blev så förkrossade när de såg sin egen synd och hjälplöshet så att de bara grät. De blev uppmanade: Gråt nu inte mer. Det är en helig dag. Ni är förlåtna! Ni har full förlåtelse. Nu ska ni fröjda er, glädja er i Herren!”

Verklig glädje kommer ur ett (förkrossat) hjärta. Det kommer av att vi har blivit berörda av Guds ord och Guds Ande. Han har talat till oss. Ett hjärta som har fått sin synd förlåten.. då kan vi ösa med fröjd ur frälsningens källor!” som man gjorde på Lövhyddohögtiden. Det får vi göra idag.

Det finns så många exempel i Bibeln, i alla livets olika situationer där man kan finna den levande källan. Att Jesus är nära.

Hagar fann en källa i öknen när hon var på flykt med ångest. Säkert med förkastelse. Vi läser om hennes situation och kan ana hur hon mådde. Men hon mötte honom som heter JAG ÄR. Hon fann en källa i öknen, en brunn. Men hon fick framför allt möta Jesus. Hon kallade källan (brunnen):

Den levandes källa, han som ser mig” 1 Mos 16. Det var den uppenbarelsen som hon fick när hon blev berörd av Guds Ande, av Herren själv. Så är det för dig, om du känner förkastelse. Om du känner ångest idag. Om du på något sätt vill fly, så finns han där hos dig idag. Han ser dig.

David skrev mitt i förföljelsen:
Ps 64:11 Den rättfärdige gläder sig i HERREN och tar sin tillflykt till honom. Alla rättsinniga prisar sig lyckliga.

Han fann källan. Han fick ösa ur källan.
Vi kan läsa om Paulus och Silas som sjöng lovsång i fängelset när de var förföljda. De öste ur Källan. De fann den också i fängelset.

Job i allt sitt lidande och prövad på alla områden. Genom tårar, tvivel och kamp utbrister han:
Job 19:25  Men jag vet att min återlösare lever, … 27  Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta.
Han hade funnit källan! Han visste att det gäller mig. Jag ska få se honom. Jag ska inte bara få höra om honom av någon annan som har mött honom. Jag ska själv få se honom, skåda honom som han är.

Paulus skrev om ”all trösts Gud” i sorgen. Många, många har fått ösa upp ”med fröjd ur frälsningens källor” i Jesus Kristus/Messias. Den största glädjen är att vi har våra namn skrivna i himlen, i Livets bok. Vilken situation du än befinner dig i, kan du få ösa med fröjd ur frälsningens källor idag. Jesus är densamme.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Skriven på jorden eller i himlen

FRIDENS STAD ELLER DEN STORA STADEN BABYLON

GUD NÅD – MIN FRIHET

Vi lever i världen och där lever vi i en kultur vi möter människor och alla människor har grundbehov:
1/ Bekräftas bli sedda och älskas (Ett värde)
2/ Vi söker efter säkerhet och trygghet (En stad)
3/ Vi söker efter inre tillfredställelse (Frid)

Heb 13:12 Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. 13 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. 14 Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma. 15 Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.

Heb 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut (Från Babylon) till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. 9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. 10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

En stad är en bild på den säkerhet och trygghet vi letar efter på jorden. Det är därför Babylon nämns i bibeln som den stora staden. Men Gud har en annan stad som kallas för det nya Jerusalem eller Sion. Bibeln beskriver de fallna andemakterna som ”En kvinna” och vi kan se att ”En kvinna” är knutet till det stora Babylon. Men vi kan se att Nya Jerusalem och Sions berg också är benämnd som ”En Kvinna” – Paulus kallar henne för vår moder (Gal 4:26) De rättfärdiga är här på Sions berg och nya Jerusalem detta är en plats dit du kan komma i Anden. Det är alltså att vara i Jesus Kristus detta är att vara i Guds Rike.

Den som är pånyttfödd är i Jesus Kristus han är på Sions Berg han är i Guds Rike.
Han tar emot Guds Rike nu i sitt hjärta!
Han tar emot Guds Nåd nu i sitt hjärta!

Detta kan vi ta emot nu av Jesus Kristus som är medlaren av det Nya Förbundet. Vi kan inte ta emot någonting från Gud som inte Jesus Kristus själv äger så vi kan bara förvalta inte äga.

Heb 12:22 But ye are come unto mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, 23 To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect, 24 And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. 25 See that ye refuse not him that speaketh. For if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven: 26 Whose voice then shook the earth: but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. 27 And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. 28 Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear: 29 For our God is a consuming fire. 

Ser du vad det står? – Vilka gäller det? De Ödmjuka får Nåd!
Jesus Kristus ger oss nu saker i vårt innersta som inte kan skaka sönder i de skakningar som han sänder över världen nu.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Guds Rike tar du emot nu genom Anden i din pånyttfödda ande.
Guds Nåd tar du emot nu genom Anden i din pånyttfödda ande.

Joh 3:3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (Få Uppleva) Guds rike.” 4 Nikodemus sade: “Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

Den som är född på nytt från ovan är född av Anden och är delaktig av Sions berg och det Nya Jerusalem. In i din pånyttfödda ande strömmar saker in som är omöjligt att kunna uppleva för den som står utanför Guds Rike. Vad den rättfärdige får ta emot i sitt innersta är ju det människan egentligen längtar efter i världen men hon kan inte förstå det.

Alla människor har grundbehov: – Detta söker alltid människors visdom!
1/ Bekräftas bli sedda och älskas (Ett värde)
2/ Vi söker efter säkerhet och trygghet (En stad)
3/ Vi söker efter inre tillfredställelse (Frid)

Den som blir född på nytt kan alltså uppleva Guds Nåd och Guds Rike redan nu idag i sitt innersta.
Guds rättfärdighet
Guds frid
Guds glädje
Guds kraft
Guds kärlek

Den som inte får uppleva det här kommer automatiskt att komma in till den stora staden Babylon vilket är exakt samma sak som Vilddjuret. Denna nya världsordning som uppstår nu är konstruerat att fånga den orättfärdige och föra dem till Babylon. Det spelar ingen roll om du är expert på profetior utan Guds Kraft och Nåd kan vi omöjligt välja att följa Lammet.

Den som inte har upplevt pånyttfödelsens kraft har mörker i sitt hjärta hon är slav under synden. Hon kan inte se Guds rike eller gå in i Guds Rike – När världen nu skrämmer människor mer och mer genom manipulerad media kommer hon välja majoriteten. Bara Guds Kärlek har förmågan att driva ut all fruktan från våra hjärtan.

1 Joh 4:15 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. 16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 17 I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. 18 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 19 Vi älskar därför att han först har älskat oss. 20 Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 21 Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

Den allsmäktige Guden bor i den pånyttfödde (Sions Berg – Nya Jerusalem)
Den som är pånyttfödd bor i den allsmäktige Guden (Sions Berg – Nya Jerusalem)

Vi har predikat om det så många gånger men det vi ser över världen nu är skapandet av det stora Babylon. Det är designat för att fånga människan som förkastar Gud den som förkastar Gud gör uppror direkt mot honom själv.

1 Kor 3:19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma.

Vet du vart han fångar dem? Det är i den 4:e industriella revolutionen det stora Babylon det sista steget i människan syndafall: Ni skall bli som Gud! Nu skall människan försöka frälsa sig själva genom att föra samman New Age och teknik. Man kallar det för transhumanism och det sista steget i Evolutionen. Jag har skrivit 7 studier om denna process!

Det är alltså Guds Dom över de orättfärdiga att han fångar dem i deras tankar. Vad var nu deras tankar sa vi? Gud säger att de är tomma det vill säga Gud bor inte i dem! De som är utanför Guds Rike eller Sions Berg och det Nya Jerusalem saknar: Guds Rättfärdighet – Guds Frid – Gud Kraft!

1/ Guds Rättfärdighet är frikänd från domen
2/ Guds Frid är en upplevd känsla av säkerhet
3/ Guds Kraft är inre kapacitet och ges yttre möjligheter

Allt det här säger Heb 12 vill Gud ge till dem som är i Anden med honom på Sion. Det står att vi skall använda detta inre till att tjäna Gud med. Nu står det att Gud skall sända skakningar över hela världen så att allt som människor håller för säkert skall visa sig vara värdelöst. Herren har talat till oss om en tid då världens människor skall drabbas av kaos och fruktan – Då behöver han vittnen som står fasta i sina sinnen och kan berätta om skillnaden mellan Kaos och Frid.

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid (Gk: Eirene) ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Världen har tydligen en väg att ge frid men Jesus ger en helt annan frid. Om vi förstår vem Jesus är så kan vi genom Anden älska honom och få uppleva att hans frid förökas i oss. Lärjungarna såg Jesus ha frid mitt i stormen och mitt i svårigheterna och motståndet utan att tappa fattningen. Jesus hade en perfekt frid i samtliga situationer han mötte. Det var det han menade med ”Min frid ger jag er”.

Hur ger där världen frid? Den friden är hela tiden beroende av mina omständigheter. Det är alltid Jag som är i centrum av den friden. Jag försöker förändra mina omständigheter genom olika metoder som meditation. När oron och fruktan bubblar upp inom mig försöker jag komma undan genom att fly in i annat missbruk av Mat – Knark – Sex – Spel eller annat sådant jag flyr. Detta vi flyr till kallas för avgudar och de kan inte hjälpa mig ett dugg.

Jesu Kristi frid är något som flyter fram inom mig på insidan och genom min ande griper den tag om och omsluter min själ. Jesu Kristi Frid övergår en människas förstånd för den kommer genom Anden in i centrum av dig och har makt att frälsa din själ. Det är i själen alla dina känslor sitter det är i själen även din vilja sitter. Härifrån kommer alltså det som bestämmer vilken väg du skall vandra på. Vi kan välja Fridens väg eller Kaos för det är alltid världens väg.

Låt mig få förklara teologiskt vad frid och ofrid (Kaos) verkligen är så vi förstår det.

Vet du vad Guds Frid står för på grekiska? Roten från det grekiska ordet Eirene som är Frid är ”Eiro”. Det är bitar som kommer samman till en enhet och hålls ihop av Guds Kraft. Det är alltså att komma in i Guds Rike det är att vara i Jesus Kristus där stormar det inte där finns frid för min själ.

Så när Gud sänder skakningar som innebär fruktan för min säkerhet över världen. Då kommer de som agerar utifrån kaos och fruktan jaga efter friden eller säkerheten. Då står Claus Schwab och Elon Musk och de andra visa killarna och pekar mot lösningen ”Det stora Babylon” – Kom till vetenskapen här finner du allting du behöver för din säkerhet. Vi är ditt stora hopp vi kan göra dig odödlig genom vår teknik du skall aldrig dö mer.

Om inte den allsmäktige Guden som bor i oss som tror håller ihop våra tankar och utplånar fruktan i våra hjärtan genom sin Frid har vi inte en chans att kunna övervinna världen. Redan nu kan du se hur den som fruktar alltid väljer majoriteteten. Redan nu märker du hur världen är delad och familjer är splittrade hur snabbt allting har gått.

Jag klippte ut en berättelse ifrån Facebook och det ligger på en offentlig sida så då lägger jag ut det här också. Den är skriven av en psykolog så det är en men tankarna skärpta som skriver följande:

EN KONSPIRATIONSTEORETIKERS BEKÄNNELSER

(Spoiler: innehåller inga smaskigheter som reptilmänniskor, platta jordklot, UFO:n, satanistiska barnsexritualer eller liknande.)

Hej alla nära vänner, gamla vänner, ytligt bekanta, grannar, släktingar, f.d. klasskompisar, kurskamrater, kollegor, lärare, och en och annan person som jag inte riktigt vet min koppling till!

I dessa dagar är det ju mycket prat om problemen med ”konspirationsteoretiker” och jag känner mig därför manad att ta steget och komma ut ur garderoben. Säkert har flera av er redan misstänkt något, så det är lika bra att vara helt öppen: jag tror att det pågår en konspiration mot oss, den stora majoriteten av mänskligheten. Detta gör mig till en konspirationsteoretiker, helt klart, med den inbyggda risken att jag klumpas ihop med personer som tror på vad tokigt som helst. Men det finns olika sorter av oss, tänker jag, och den sort jag företräder kan man kalla ”den jordnära konspirationsteoretikern”. Vi som tillhör den skaran är inga knäppskallar i lustiga hattar som okritiskt sväljer allt vi läser på ljusskygga hemsidor, utan vanliga människor som börjat ställa rimliga frågor och söka svaren vi inte får från de källor vi matas med. Här vill jag berätta lite om mig och vad det är jag tror på. Men först en definition:

”Konspiration (av latinets conspirare: ‘andas tillsammans’), komplott eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.” (Wikipedia)

Så vem är jag och vad det är för en illasinnad hemlig sammansvärjning jag har teorier om? Jag är en 41-årig tvåbarnsmamma som jobbar som psykolog på en vårdcentral. Som psykolog är jag väldigt nyfiken på människor, men nyfikenheten gäller också mycket annat. Det retar mig när jag ser något som jag inte får ihop, så när jag stöter på något sånt brukar det ofta resultera i att jag gräver lite djupare. Gång efter annan har jag fått ompröva saker som jag lärt mig och varit övertygad om, vilket bit för bit ruckat på min tilltro till officiella ”sanningar”. Samtidigt har jag begränsat mig rätt mycket till frågor om kost, hälsa och miljö, och medvetet valt att hålla mig borta från de stora världsfrågorna, därför att jag har haft en känsla av att det skulle vara obehagligt att lyfta på locket till för mycket.

Som Pandoras ask. Det är säkert tio år sedan jag slutade titta och lyssna på nyhetssändningar, inte för att jag trodde det var lögner i dem utan för att jag märkte att de fick mig att må dåligt på ett icke konstruktivt sätt. Även om jag varit sparsam med vanlig media har jag också lydigt aktat mig noga för ”alternativmedia”, eftersom jag snappat upp att det var något högerextremt med det, och någon nazist är jag ju inte! Min filosofi har varit att jag gör bäst nytta i livet genom att jag fokuserar min uppmärksamhet på saker jag kan ha direkt inflytande över. Så jag levde länge lite skyddad från info om den stora världen, kan man säga. (Man kan också i ärlighetens namn säga att jag medvetet stoppade huvudet i sanden.)

I februari i år så råkade jag lyfta på locket till Pandoras ask lite oavsiktligt, när jag på en podd hörde saker om världens störste filantrop som jag bara inte kunde tro var sanna. Det handlade om något så avlägset som jordbrukspolitiken i Indien, men ledde till att jag började kolla upp denne filantrop som visade sig vara inblandad i stort sett det mesta som händer och sker i världen. Och det jag läste och hörde, från kunniga, insatta, kloka människor, fick mig inte att tro att denna filantropi faktiskt var till för folkets bästa utan tvärt om. Jag är föräldraledig så jag har haft en hel del tid till att ta in information från många olika källor och att tänka. Jag är sökande och ifrågasättande till min natur, så för mig har det varit lite som att lägga ett spännande pussel och bit för bit tycker jag att bilden har vuxit fram.

Den konspiration som jag är helt övertygad om pågår mot oss handlar om ett tema som vi sett om och om igen genom historien: nämligen att människor med pengar och makt har ett omättligt begär efter mer pengar och makt, till priset av vilket lidande som helst. Om man tittar tillbaka i historien så är ju exemplen på girighet och ondska hos personer med makt inte direkt få, och vår tid är inget undantag. Snarare så är vi vid en punkt i utvecklingen där härskarlystna individer plötsligt har chansen att tillskansa sig mer kontroll och makt än någonsin tidigare, inte bara i isolerade länder och regioner utan över större delar av hela jorden.

Faktum är att idag sitter en väldigt liten grupp människor på nästintill alla världens ekonomiska tillgångar. Genom ägarkontrollen över multinationella bolag inom läkemedel, teknologi, telecom, media, biotech, mat, jordbruk, underhållning, militär, osv, och genom kontrollen över ”filantropiska” fonder med mångmiljardtillgångar, har dessa individer ett helt ofattbart inflytande över i princip allt vi gör, ser och hör, över forskning och vetenskap, och över beslutsfattande i såväl statliga som överstatliga myndigheter och organisationer, som WHO, FN, EU, Världsbanken osv. Och jag är rädd att syftet med all denna kontroll och inflytande inte är att göra världen till en bättre plats för dess invånare, utan istället att bit för bit ta ifrån oss det lilla vi har kvar av tillgångar, inflytande och frihet, så att vi till slut inte är mer än våra herrars slavar. Jag tror tyvärr vi är en god bit på väg dit. Gamla tiders maktgalningar kunde ju bara drömma om en tid när de skulle ha till sitt förfogande den avancerade teknik som finns nu för att övervaka människor och påverka deras tankar och beteenden på ett så fulländat sätt som nu kan ske. Vi bär alla med oss en liten manick som hela tiden samlar in detaljerad information om oss, och sänder den till dem som äger tekniken. 

Ett totalitärt, teknokratiskt världsherravälde är vad jag tror att vi står inför. Vi ser det hända, mitt framför ögonen: omfördelning av tillgångar från medelklassen till eliten, minskad frihet, nedmonterade demokratiska rättigheter, öppen censur, ökad kontroll, hårdare tongångar, media som inte ifrågasätter makten, tystande av oliktänkande, människor som är rädda att säga sin mening. Det är inte direkt en utveckling för den här planeten som jag skulle önska, och jag gissar att många håller med mig i den åsikten.

Samtidigt så tycks det som att när kontrollen ökar och strategin att flytta makt och tillgångar till eliten ytterligare trappas upp, så är vi fler och fler som börjar se vad det är som händer. Det är inte längre lika lätt att göra som jag gjorde förut, stoppa huvudet i sanden för att det känns för otäckt att ta in vad som sker. Jag skulle vilja inspirera fler att våga öppna ögonen och med ett barns frågvisa nyfikenhet betrakta världen och samhället omkring oss. Vad är det som händer? Vart är utvecklingen på väg egentligen? Vem drar i trådarna, med vilken agenda? Verkar det som att vi rör oss i en positiv riktning, både för planetens väl och för människans väl? I mina ögon ser det ut som att ALLT som vi håller kärt är hotat: vår frihet, vår glädje, vår hälsa, vår kärlek, vår kreativitet, vår samhörighet.

Det är inte lätt att våga ifrågasätta det man hela livet tagit för sanningar. Det kan kännas väldigt läskigt och hisnande att ta in möjligheten att någon vill oss illa, och det kan därför vara lockande att välja att blunda. Men så länge vi inte ser och förstår vad som pågår kan vi inte göra motstånd! Jag tror att det är därför vi fått lära oss att man ska undvika alternativa informationskällor om man är en god människa, och också därför vi blivit så grundligt tränade till att misstänkliggöra dem ibland oss som ställer frågor, och avfärda dem som ”konspirationsteoretiker” utan att lyssna på vad de säger.

Jag vill att mina barn ska få leva sina liv i frihet, och därför skriver jag detta inlägg. Som jag förstår det måste vi börja agera nu, innan det är försent. Ser vi att våra makthavare för oss i en riktning som vi inte vill färdas i, så måste vi ställa oss upp och sätta stopp för det! Tillsammans är vi starka.

Detta var alltså min bekännelse.
Obs! Jag vet inte om kvinnan som skrev detta ens är kristen men intressant att vanliga människor börjar reagera och törs skriva om: ”Konspirationsteorier”

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on FRIDENS STAD ELLER DEN STORA STADEN BABYLON

Gud är inte “en kosmisk energi”

Gud är inte ”en kosmisk energi”  

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
3/10-2021

2Petr 3:6  I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7  Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 8  Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 9  Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10  Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11  Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,

Herrens dag beskriver både den allra sista tiden [3,5 års vedermöda (Dan 7:25, 12:7)] och dagen då Jesus kommer tillbaka på skyn (Tit 2:13, Upp 1:7).

En av syndens konsekvenser var riktat till Eva: ”Med smärta skall du föda dina barn”. Den bilden använder Jesus när han beskriver ändens tid med födslovåndor /födslovärkar. De inleds med ”stridslarm och rykten om krig, folk mot folk och rike mot rike, hungersnöd, jordbävningar” och förföljelse av Guds folk. ”Laglösheten tilltar och (agape)kärleken kallnar hos de flesta”. Jesus uppmanar till att inte bli skrämda, ”detta måste ske”. Samtidigt som världen mörknar ska evangeliet ut i hela världen (Matt 24).

Det som ska födas fram i den sista tiden är Israels frälsning och till sist Guds rike vid Jesu återkomst.

Dan 12:1  “På den tiden [ändens tid] skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. [samma som Jesus säger i Matt 24] Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken [Livets bok].

1Tess 5:1  Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2  Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. [plötsligt och oväntat] När folk säger: “Fred och trygghet”, drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. [den sista tiden föregås av en slags fred som inte är äkta] Men ni, bröder (systrar), lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. [Vi ska vaka och förstå tidens tecken]

Den förra världen gick under av vatten – syndafloden.
Den här världen kommer att gå under i eld.
Det är fortfarande samma skapelse, samma planet.

This image has an empty alt attribute; its file name is jord-1024x536.jpg

Jes 66:22  Ty liksom de nya [chadash – nya, förnyade, fräscha – (grek) kainos] himlarna och den nya [chadash] jorden, som jag skapar [asa], blir bestående inför mig, så skall er avkomma och ert namn bestå, säger HERREN.

Asa betyder att skapa, göra, åstadkomma, att slutföra /fullborda något (ett vanligt ord i hebreiska). Det är inte samma ord som i skapelsen. Där används ordet barasom betyder att Gud skapade av ingenting. ”Han sade och det vart”. Ordet bara finns i Davids bön:

Ps 51:12  Skapa [bara] i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. [med andra ord: ”det finns inget rent i mig som kan frälsa, skapa du i mig..” – det är helt och hållet Guds verk]

Jag skrev i Parousia Missions senaste Nyhetsbrev en del om att…
Gud vill använda oss som redskap och han kan använda allt för sina goda syften. I alla tider.

Paulus var med om en fruktansvärd storm på Medelhavet, som höll på att kosta livet för alla på skeppet. Men Gud talade till Paulus och han fick vara Guds redskap. Alla blev räddade. Paulus ord ”Vi måste kastas upp på en ö”, hade en djupare innebörd. Varför ”måste” det ske? Jo, därför att fler måste få höra evangelium om Jesus.

Gud kan låta oss hamna i nya och okända situationer som ingår i hans plan, för att nå människor som han kallar.

Paulus och Silas fick utstå tortyr och kastades i fängelse med ”sina fötter i stocken”, för sitt vittnesbörd om Jesus. Mitt i natten var de i bön och sjöng lovsånger, medan de andra fångarna lyssnade (Apg 16). Plötslig skakades allt av en kraftig jordbävning. ”Katastrofen” ledde till att Paulus och Silas blev befriade och fick be för fångvaktaren och hela hans familj till frälsning.

Vi läser om Israels folks uttåg ur Egypten.
2Mos 13:21  HERREN gick framför dem, om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus…

2Mos 14:1  HERREN sade till Mose: 2  “Säg till Israels barn att de vänder om och slår läger framför Pi-Hahirot, mellan Migdol och havet. Mitt emot Baal-Sefon skall ni slå läger vid havet. 3  Farao kommer att säga att Israels barn har gått vilse i landet och blivit instängda i öknen. 4  Och jag skall göra faraos hjärta hårt så att han förföljer dem [farao hade fått många chanser av Gud men stängde sitt hjärta och blev förhärdad – nu sker som det står skrivet att ”Gud leder konungars hjärtan som vattenbäckar” (Ords 21:1)]. Jag skall förhärliga mig på farao och hela hans här, så att egyptierna förstår att jag är HERREN.” [Guds goda avsikt]..  …14:19  Guds ängel [Herren Jesus, uppenbarad i GT], som hade gått framför Israels här, flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnstoden, som hade gått framför dem, flyttade sig och tog plats bakom dem, 20  så att den kom mellan egyptiernas här och israeliternas. Molnet var där med mörker, samtidigt som det lyste upp natten…

 • Molnstoden [hebr. anan – skydd, täckelse, täcka över] gav skugga under dagens hetta – så ger Gud beskydd för tankar och sinne.
 • Eldstoden gav ljus och värme under ökennattens kyla
  – så bevarar Gud våra hjärtan i sin nåd och kärlek i en kall värld.

Gud uppmanade Mose att leda folket in i en helt omöjlig situation här. De var instängda i en smal passage mellan två berg med Röda havet framför sig och Egyptens armé närmade sig bakifrån. Det fanns ingen utväg. Men det fanns ett tecken som följde dem: Korset. Ovanifrån utgjorde omständigheterna [även denna gång] ett kors – genom korset [Jesu försoningsverk på Golgata] öppnas vägen som leder till frälsning, befrielse, frihet och evigt liv.

14:21  Och Mose räckte ut handen över havet, och HERREN drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land, och vattnet klövs itu. 22  Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark,..

Det som blev fiendernas dom och undergång i Röda havet blev Guds folks räddning till befrielse. Allt hände bokstavligt och synligt för att vi ska förstå den andliga verkligheten.

Ef 6:12  Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Hur vinner vi seger?
Genom att i ödmjukhet och överlåtelse gå korsets väg i efterföljelse.
Då strider Gud för oss och vi får gå i ”Kristi segertåg”(2Kor 2:14-16).

2Kor 10:3  Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. 4  De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud [har Guds makt] att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5  och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud…
Alltså alla hinder och tankebyggnader som hindrar människor att se, förstå och ta emot Guds kärlek till dem.

Vi strider inte med vapen och våld.
Vi strider inte med hot, tvång och manipulation.
Våra vapen är bönen och vittnesbördet, kraften i den helige Ande och Guds ord.

Det var ingen enkel väg som Israels folk fick gå. Det är inte lätt för oss att så ”mista våra liv” för att lära oss att lita på Gud men det var Guds förunderliga väg. Gud är mäktig att använda stormar, jordbävningar, ekonomiska skakningar och alla slags skakningar och omöjliga situationer för sina goda syften.

Ps 46:2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 3  Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, 4 om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror.
…7 Hednafolken larmar, riken vacklar, han låter sin röst höras, då smälter jorden. 8 HERREN Sebaot
[härskarornas Gud] är med oss, Jakobs Gud är vår borg. [Jakobs Gud” – var Gud med Jakob och uppfyllde sina löften? Ja, det var han!]

Luk 8:22  En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar, och han sade till dem: “Låt oss fara över till andra sidan sjön.” De lade ut, 23  och medan de seglade somnade han. Då for en stormvind ner över sjön, och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas och de kom i sjönöd. [flera var professionella fiskare, så det var ingen liten storm] 24  De gick då fram och väckte honom och sade: “Mästare, Mästare, vi går under!” Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna, och de lade sig och det blev lugnt. 25  Sedan frågade han dem: “Var är er tro?” Förskräckta och förundrade sade de till varandra: “Vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom.”

”Tro” här var kunskap om Guds vilja [Jesu ord /Guds ord] och att lita på det. Jesus hade sagt ”låt oss fara över till andra sidan”. Vägen dit kan se både farlig och omöjlig ut – men om Jesus har sagt det, så blir det så. De skulle komma fram till andra sidan! De var ju tillsammans med Jesus.

I senaste tidningen från Ljus i Öster kan man läsa att Kinas myndigheter är bekymrade över att det är fler kristna än kommunister i Kina. Alla är tvungna att ha en app i sin mobil som utgör totalkontroll av individen. Det finns 600 miljoner övervakningskameror i landet. De kristna blir begränsade eller svartlistade eftersom de har låga ”sociala poäng”. Svartlistning följer av arrestering om du deltar i ”illegala kristna möten” (dvs. vanliga gudstjänster). Om det händer flera gånger kan människor i din närhet få lägre poäng. Övervakningen av de kristna bromsades upp av Covid 19 och ledde till att kristna fick mer frihet. Rubriken lyder: Den underjordiska kyrkan i Kina växer när förföljelsen ökar. (Vilket vittnesbörd!)

Jes 49:12 Se, där kommer de fjärran ifrån, somliga från norr och andra från väster, somliga från sineernas land [Sinim – Kina]. 13  Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord, brist ut i jubel, ni berg. Ty HERREN tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta.

Precis som GT:s falska profeter finns det många idag som säger att vi inte alls ska lida. ”Allt blir bara bättre och bättre”. Dominion /Herraväldesteologin påstår att Guds rike ska bli synligt och utbredas före Jesu återkomst. Bibeln säger tydligt att det kommer efter. I nyandligheten talar man om ”människans guldålder”. Klaus Schwab och andra globalister tror att de kan åstadkomma ”ett tusenårsrike” med teknik, bioteknik och kontroll. Deras mål är en världsregering och en världsledare [en Antikrist].

Min överskrift är: Gud är inte ”en kosmisk kraft”.
Vi ska läsa om det fjärde sigillet i Upp 6 – jag vill påminna om en del från Temadagar om Ändens tid som vi brukade ha. Jag hinner inte gå djupare in i detaljer men jag kommer inte ifrån hur viktigt det är att vi har en biblisk och sann uppfattning om Gud och om oss själva.

Upp 6:7  När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: “Kom!” [Johannes hade innan sett fyra väsen eller keruber inför Guds tron] 8  Och jag såg, och se: en gulblek [chloros – grön] häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet (dödsriket) följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd (krig) och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Det är Lammet [Jesus] som öppnar sigillen. Han är Arvingen av allt (Hebr 1) och han har rätt att döma (Apg 17:13). Han har kontrollen över allt som sker och han leder sitt folk genom allt. Här innehåller sigillen konsekvenser och domar på grund av synden för att människor ska vända sig till Gud.

Jag står fast vid Irving Baxters tolkning om sigillen, som vi brukade undervisa om. Jag står också fast vid min tolkning av den fjärde hästen/fjärde sigillet – den gröna (gulvita) om ni minns? Globalism. Baxters tolkning var Islam/Islamism. Även om inte sigillen skulle mena exakt det här – och det kan finnas flera riktiga tolkningar – så stämmer det här ändå med Bibelns profetior och det vi ser hända idag.

De första tre hästarna beskriver Vit häst/Religion [en världsreligion – djävulen gör sig lik en ljusets ängel (2Kor 11:14)], Röd häst/Politik [en marxistisk global agenda – krig], Svart häst/Ekonomi [ekonomi – svält, matbrist]. Den fjärde hästen sammanfattar de tre innan till ett världsherravälde. Jag tog upp den Gröna revolutionen som ytterst handlar om tillbedjan av det skapade [Moder jord (Modergudinnan, Himlens drottning)] istället för Skaparen. Det mest skrämmande är att det handlar om människor som ”har kunskap om” eller till och med ”känner Gud” men som ändå viker av och byter ut tron.

Rom 1:18  Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19  Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20  Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 21  Fastän de kände till [ginosko – att känna genom erfarenhet /genom relation, att vara medveten om, ha kunskap om] Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom,..
23  De bytte ut
[allasso] den odödlige Gudens härlighet mot bilder [en bild – eikon (samma ord som ”vilddjurets bild/bildstod” i Upp 13 som tvingar fram märket 666)] [i likhet] av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. [alltså en bild som är tillbedjan av skapelsen]

Grundtexten: De [allasso] förändrade och omformade den odödlige Gudens härlighet mot en bild i likhet med dödliga människor osv.
Man skapar alltså en egen (falsk) bild av Gud som man tillber, precis som Israels folk i öknen när de gjorde guldkalven och sa ”detta är vår gud”.

Chlorosgrön häst – samma ord som klorofyll
Chloris [från chloros] var ”växtlighetens gudinna”, i grekisk mytologi.
Gaia var ”jordens gudinna” [Moder jord], i grekisk mytologi.

Den gröna revolutionen kallas också Gaias tidsålder och ”Gaia-sinnet”
Citat: Målet är att alla religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning som erkänner Gaia (Maia, i Asien) eller Moder jord som den sanna källan till allt liv och andlighet, och är det enda relevanta föremålet för tillbedjan. Eftersom vi tror att jorden är levande, och vi är en del av den, bekräftar vi också den store Anden i Oneness [betyder enhet, att ”gud är i allt”], som finns i hjärtat av alla världens stora andliga traditioner. Vad som är viktigast kanske inte är vad vi tror, men vad vi finner att vi alla delar… Tänk dig att människor över hela världen delar en stund av meditation och bön, ett ögonblick av enhetligt globalt medvetande, när människor från världens många olika andliga traditioner (lägg märke till ordet ”traditioner”) samtidigt fokuserar på vår sammanlänkade relation med Gaia – den levande jorden.

Det är intressant att SKR på sin hemsida inte nämner orden olika lära eller olika teologi. Man talar om ”olika traditioner” i ekumeniken.

GaiaMind [Gaiasinne] beskriver en ”kollektiv evolution” – ”en kosmisk energi” – ett “Kristusmedvetande“. Det är en ockult upplevelse av att alla är ett och gud är i allt grundat på astronomi (zodiaken) för en Ny tidsålder, en Ny världsordning, a New age. Man påstår att ”en urkraft” går genom hela skapelsen. Den kallar man ”gud”.

Påven sa senast 29 september 2021 på en konferens om ”hållbarhet”:
”Vi är alla del i denna kosmiska harmonin…” Det är ett new age-budskap.

Lyssna på ett gammalt citat av James Lovelock som ligger bakom Gaia-tron: Vetenskapen blir åter holistisk och återupptäcker själen, och teologi, driven av ekumeniska krafter, börjar inse att Gaia inte ska delas upp… …Gaia är ett levande system som vi alla är del av.

Bibeln avslöjar att allt det här är lögn. Det är demoniskt och det är det som beskrivs i Romarbrevet 1, rakt in i vår tid.

Jag tog upp i förra predikan att Gud är skild från sin skapelse. Det är livsviktigt idag. När det står skrivet att han ”ger liv och anda åt allt” (Apg 17:25) betyder det att allt är beroende av Gud för sin existens. Det betyder inte att ”Gud är i allt” eller att alla har Guds Ande. Se upp med predikanter som suddar ut Bibelns tydliga gränser mellan sanning och lögn. Vi kanske förstår hur nära lögnen man kommer om man inte håller isär begreppen och exempelvis säger: ”Guds Ande uppehåller hela skapelsen och är i allt och i alla”. Det är inte sant.

Rom 8:9  Ni däremot lever inte efter köttet [syndanaturen] utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.

Omvändelse och pånyttfödelse genom tron på Jesus till syndernas förlåtelse är skillnaden. Det är att gå från död till liv.

This image has an empty alt attribute; its file name is himlens-fysik21-1024x1024.jpg

Men allt det här går väl inte kristna på?
Ni kanske kommer ihåg att jag tog upp ”bästsäljarboken” ”The physics of Heaven” i en predikan i maj 2018, Kärleken har sin glädje i sanningen.
Ur boken läste vi: Några av de mest inflytelserika och profetiska rösterna i den andeuppfyllda rörelsen (NAR) har kommit samman för att hjälpa dig att börja höra himmelens ljud och upptäcka hur naturliga element – ljud, ljus, energi, vibrationer och till och med kvantfysik – övernaturligt tar himlen till jorden. Med bidrag från Bill och Beni Johnson, Larry Randolph, Jonathan Welton, Bob Jones, (m fl)
Citat av en av författarna i boken: ”Nu har vi börjat höra mer och mer uppenbarelse som är i linje med det som new age-are har sagt hela tiden och vi hör mer och mer undervisning om kristna som ”tar tillbaka sanningar” från New age, som verkligen tillhör medborgarna i Guds rike.” …”New Age stal alla sina mystiska tekniker från kristendomen och vi avser att stjäla dessa tillbaka”.
Bill Johnson och Beni Johnson är medförfattare i en bok som påstår att ockulta tekniker kommer från kristendomen. Har de stort inflytande i kristenheten? Ja, tyvärr.

I sin bok A ”Wonderful” Deception skriver Warren Smith om Rick Warrens umgänge och samarbete med new age-sympatisörer:
Citat: Om (Rick) Warren, Leonard Sweet och andra kristna ledare fortsätter att förflytta kyrkan mot den nya andligheten, hur kommer den då att sluta? Kommer vi att se Warren, Schuller, Sweet, McLaren och andra ledare av “Nya ljuset”- ledare underteckna en ömsesidig överenskommelse en dag som bekräftar att Gud är “i” allt? Kommer den kungörelsen att baseras på nya “vetenskapliga fynd” från kvantfysiken? Kommer de att förklara som [jesuiten] Pierre Teilhard de Chardin (m fl) att Gud finns i varje atom? Att Gud verkligen är – vetenskapligt sett – ”i” alla och allt? …Det verkar som att detta är en verklig möjlighet. (slut citat)

Kvantfysik handlar om att genom den nya vetenskapen bevisa att ”gud är i allt och alla, i minsta atom i universum, att ”Gud är världsalltet, den levande jorden”. Den nya vetenskapen och andligheten går samman i evolutionen = Kvantfysik.

Har Rick Warren stort inflytande? Ja, mycket stort. Hela Emerging Church-rörelsen, kyrkotillväxtrörelsen och NAR har tyvärr mycket stort inflytande på kristenheten globalt sedan många år. Det som de kallar ”nya ljusets ledare” är mörker. Jag vill påminna om en gammal New age-hemsida: ”Gurus – Det Andliga Ljuset” där Rick Warren finns representerad tillsammans med en mängd ockulta gurus, bl a Ekchard Tolle.

Inom New Age/Nyandligheten utropas redan kvantfysiken som en ”vetenskaplig grund”. Fysikern Fritjof Capras skrev en bästsäljare redan 1975 om kvantfysik – The Tao of Physics. Han fick nya andliga insikter genom en ockult upplevelse som inom hinduismen kallas en kosmisk energidans, Shivadans. Den gjorde Capras absolut säker på paralleller och likheter mellan modern vetenskap och österländsk mystik.
Citat: ”Andligheten som motsvarar denna nya vision av verkligheten som jag har beskrivit här kommer sannolikt att vara en ekologisk, jordorienterad …andlighet. Denna typ av ny andlighet utvecklas nu av många grupper och rörelser, både inom och utanför kyrkorna.
(slut citat)

I den här andligheten finns inget kors, synd och dom tystas ner eller förnekas och ingen frälsning behövs för man tror att människan frälser sig själv. Om korset nämns är det enbart som ett exempel. Deras lära är helt och hållet falsk självrättfärdighet.

Det man vill göra idag är att föra samman all andlighet med den moderna naturvetenskapen och läkekonsten genom global digitalisering. Man kan nog säga att det är den sista stenen överst på Pyramiden [människans tro på hela skapelsens ”gudomliggörande” i Evolutionen] Man talar om en kosmisk process från att gå från biologisk evolution till en slags andlig evolution.

This image has an empty alt attribute; its file name is new-world-order-1024x640.jpg

Det här är utan tvivel Uppenbarelsebokens sista globala antikristna världsrike ”Babylon” som slutar i undergång. Ryttaren på den gröna hästen hette Döden och Dödsriket följde (Upp 6:8).

Jacob Nordangård och Inger Glimmero Nordangård skrev en artikel i tidningen Dagen 29 januari 2019: Varning för transhumanism
Varför propagerar SVT för en teknospiritualistisk religion? (I artikeln varnar de för 4IR, World Economic Forum och Klaus Schwab mm) De berättar att (citat) Transhumanismen kommer från Hermetismen och liksom gnosticismen, lärde att människan hade möjligheten att själv få kontakt med det gudomliga och nå bortom sina mänskliga begränsningar genom att utveckla sin inneboende potential. Genom sin strävan att förstå och kontrollera både människan och materien gav hermetismen och alkemin upphov till både de ockulta sällskapen och den moderna naturvetenskapen.
…En ofta nämnd inspirationskälla är jesuitprästen Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) som menade att det var Guds avsikt att vi människor skulle ta kontrollen över vår fortsatta evolution för att gå samman till ett enda medvetande och bli ett med Gud. Det är dock först i vår tid som tekniken och medicinen börjat göra vissa delar av de transhumanistiska drömmarna möjliga, medan andra är och förblir uppenbara fantasier.
…Med uttalat religiösa termer lovas vi ett Utopia på jorden och ett ”totalt digitalt Nirvana” i molnet den dag vi väljer att lämna ”köttkroppen” bakom oss och ta nästa steg i evolutionen.
(slut citat)
”Köttkroppen” här är den naturliga av Gud skapade människan utan digitala ingrepp och tillbedjan av en falsk gud. Nirvana är Buddhism och betyder ”utsläckande” (levande död).

Läs om två profetiska drömmar som varnar för digitalisering och Transhumanism:
Lek inte med synden
Mörkret bakom dataskärmen

Nu gäller det att vi läser riktiga bibelöversättningar. En bra parafras, är Levande Bibel. Förkasta parafrasen The Message som är fylld av New age-termer och förändrar språket för att passa en avfallen kristenhet som närmar sig den ockulta andligheten, synkretism och en världsreligion. Här har Satan lyckats infiltrera många kyrkorna, tack vare Rick Warren och andra globalist-agenter.

This image has an empty alt attribute; its file name is The-Message2-1.jpg


Här är några jämförelser:

Bibeln
Ef 4:3  Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: 4  en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5  en Herre, en tro, ett dop, 6  en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla. [det syftar på alla som tror på Jesus Kristus och har fått Guds Ande]
The Message:
Ni blev alla kallade att resa på samma väg och i samma riktning, så håll er tillsammans, både utåt och inåt. Ni har en Mästare, en tro, ett dop, en Gud och Fader till alla, som styr över allt, verkar genom allt och är närvarande i alla. Allt du är och tänker och gör är genomsyrat av Enhet [Oneness].

Författaren till The Message menar att det gäller alla människor. Det är ingen tillfällighet att samma ord finns i beskrivningen av Gaia-tillbedjan: ”…den store Anden i Oneness” som betyderatt ”gud är i allt”.

Bibeln
Rom 15:13  Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.
The Message:
Åh! Må det gröna hoppets Gud fylla dig med glädje, fylla dig med fred, så att din tro lever, fyllda med den heliga Andes livgivande energi, kommer att fyllas med hopp!

”Det gröna hoppets Gud” är den Gröna Revolutionens gud. Det innebär att man erkänner sin enhet [Oneness] med skapelsen Gaia [Moder jord].

Bibeln
Matt 6:9  Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive (varde, är) ditt namn. 10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
The Message:
Vår Fader i himlen, visa vem du är. Sätt världen rätt; Gör det som är bäst – som ovan, så nedan. [”As above, so below”].

Warren Smith som var djupt i den ockulta nyandligheten innan han blev kristen, säger: Det här är en typisk New age-term, Det är nyckeln till all magi och alla mysterier i New age och det betyder: gud är i allt och i alla.

Bibeln
Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
The Message: “…för att världen genom honom ska bli en bättre plats”.
Här är grunden för det sociala evangeliet som handlar om en bättre värld men inte om frälsning från att gå förlorad eller att den här världen kommer att gå under.

Bibeln
Matt 5:15  Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset.
The Message: Om jag gör dig till ljusbärare tror du väl inte att jag kommer att gömma dig under en hink? Jag sätter dig på ett ljusstativ.

Warren Smith förklarar att benämningen Ljusbärare har synonymer: Lucifer, Beelzebub, Devil (djävul), Prince of Darkness (Mörkrets furste) och Tempter (Frestaren). Det var ett välkänt namn på djävulen inom New age redan på 1800-talet.

Bibeln
Matt 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er.
The Message: Se upp för domedagsbedragare.
Här uppmanas alltså att akta sig för alla som predikar sanningen enligt Guds ord, eller?

Warren Smith skriver: New Age -ledare har gjort det klart att i New Age /Nyandlighet /den Nya världsreligionen kan du identifiera dig med någon eller ingen religion, så länge du erkänner att ”vi är alla ett” eftersom ”Gud finns i alla och allt.” (slut citat)

De fyra straffdomarna (Upp 6) är hämtade från Hesekiels bok.
Orsaken var avgudadyrkan [tillbedjan av skapelsen] ända in i Guds hus. Efter varje dom profeterar Hesekiel:

Hes 14: 20 och om då Noa, Daniel och Job fanns där, så skulle de, så sant jag lever, säger Herren, HERREN, varken kunna rädda son eller dotter. De skulle genom sin rättfärdighet rädda endast sina egna liv.21  Därför säger Herren, HERREN: Hur mycket värre blir det inte, när jag sänder mina fyra svåra straffdomar: svärd, hungersnöd, vilddjur och pest över Jerusalem för att där utrota både människor och djur. (Syndens mått är fullt).

I Upp 6 syftar straffdomarna på den sista vedermödan som utförs av änglar – men jag tror att hästarna/vindarna redan nu kan märkas på jorden. Sen kommer något som uppfattas som ”fred och trygghet(fred med säkerhet) innan slutet bryter lös (Sak 1:11, Upp 7:1, 1Tess 5:3). Där är vi inte än men vi kan nog börja ana konturerna.

Hesekiels budskap handlar om var och ens personliga ansvar inför Gud och att var och en får välja för sitt eget liv. Noa, Daniel och Job hade inte kunnat hindra domen men de var trygga i Guds hand. Jag blir alltid nyfiken på betydelsen när någon eller några speciella personer nämns.

Noa betyder tröst och vila.
Daniel betyder Gud dömer, Gud är (min) domare.
Job betyder den som ropar, den som gråter, den förföljde

Jag vill sammanfatta namnens betydelse till en mening:
Gud är domaren och ger den förföljde som gråter och ropar till honom tröst och vila.

Noa blev hånad och förlöjligad för sin lydnad till Guds befallning att bygga en båt /en ark men han fick rädda hela sin familj när floden kom.

Daniel var en av fångarna som fördes till Babylon. Hans liv blev räddat när han kastades till hungriga lejon – det ledde till en väckelse.

Job fick uppleva ofattbara förluster och lidande på alla områden men Gud lönade och gottgjorde hans förtröstan och uthållighet. Även hans vänner, framgångsteologerna, blev räddade av Jobs förböner, Guds uppmaning.

Än finns det tid. Nådens tid är inte slut. Gud har tålamod.
Evangeliet ska ut till alla folk och Jesus kallar personligen på människor som inte har sagt sitt ja till honom. Gud är inte en “kosmisk energi”. Gud är över allt. Han är evig och han är helig. Han är Skaparen. Han är personlig och kallar oss till sig själv.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Gud är inte “en kosmisk energi”

TRON ÄR EN GÅVA

Tron kommer alltså ifrån Gud och ges som en fri gåva genom Nåden. Ingen människa äger alltså något som finns inbäddat i Guds eget väsen hans härlighet med andra ord.

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? (Att förvalta) Men om du har fått det (Att förvalta) varför skryter du då (Som om du ägde) som om du inte hade fått det? (Att förvalta)

Du måste nämligen gå över vad skriften säger om du skall äga en tro istället för att bara förvalta den.

1 Kor 4:1 Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. 2 Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig.

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

På grekiska står det att den tron kommer ifrån Jesus Kristus att han äger den. Ja Jesus Kristus äger all Guds härlighet i sig själv. Anden tar av det som är hans och uppenbarar det för oss för att förhärliga Jesus,

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Ingenting som Jesus Kristus vill ge oss kommer därför utanför honom. Tron eller Trofastheten eller Hebreiskan: Uppbyggnad och Styrka strömmar från Jesus in i våra liv.

Bibeln säger att alla människor är döda i synden så de kan omöjligt tro på Jesus Kristus. De kan bara “tro” på “nått” ? Vi har alltså ingen nedärvd tro från början som kan övas upp för att fungera. Om vi skall vända oss till Jesus i våra bekymmer måste tron skänkas oss från honom själv genom sin nåd.

Det är omöjligt för det gamla hjärtat att vända sig bort från synden och världen det går mot en evig katastrof. Gud måste föda oss på nytt han måste väcka vår ande och göra oss levande och ta emot Jesu Tro. Tron utgår ifrån honom som är trons upphovsman….

Heb 12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Ef 2:6 Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Ni har blivit frälsta genom Guds Nåd som har givit oss Tro. Lägg märke till att det står: Inte på grund av oss! Gud har givit Jesus Kristus all härlighet så därför är det Jesu Kristi Tro! Lägg märke till att den är given som ett mått till var och en av oss.

Rom 12:3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 4 Ty liksom vi i enkropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, 5 så är vi, som är många, enkropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.

Just ordet “Jesu Kristi Tro” som grekiskan säger pekar ju på omöjligheten att i mig själv kunna utveckla och förlösa tro som en del menar.

Filipperbrevet 3:7-11 talade ju Paulus om Tron! Vet du att där står det på grekiska att det är Jesu Kristi Tro! Exakt sammas sak står det i Gal 2:16 Gal 3:22 Rom 3:22 + 26. Om jag får del av den Tron som han äger av nåd får jag samtidigt del av hans kraft men samtidigt gemenskap med hans lidande. Det grekiska ordet här för lidande kan beskrivas både som en stark passion som en stor bedrövelse

Janne Ohlin – Göteborg.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on TRON ÄR EN GÅVA

Passion och Nöd

Paulus sitter här i fängelse i Rom och driven av Anden skriver han brevet till församlingen i staden Filippi som även kallades för ”lilla” Rom på den här tiden. Även här rådde en stark kejsarkult så det både offrades och tillbads till honom för beskydd. Man såg Kejsaren som en Gud i människogestalt så vi kan förstå att förföljelse alltid fanns som ett hot. Nu uppstod en församling där på Andens ledning för att Gud hade gett Paulus en syn att åka till Makedonien och predika Evangeliet där (Apg 16:9-10) Paulus hade både en passion och en nöd i sitt hjärta när han skriver. Jag tror det här brevet är tidlöst det kan hjälpa oss i vår tid också.

Paulus budskap gick ju tvärtemot kulturen här i staden för evangeliet säger ju att Jesus Kristus är Herren (Kyrios) och inte Kejsaren. Det ledde till svår förföljelse av de kristna under de första århundradena. Trots det kunde de troende inte besegras utan budskapet spreds över hela området och hemligheten låg i Andens Kraft. Jag tror att vi som håller fast vid Evangeliet och har Jesus som Herren måste vara beredda på både hån och förakt för Jesu skull.

Apostel Petrus skriver så här:
1 Pet 4:12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar (Koinonia) Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. 14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.

Jag kommer att ta upp detta senare i studiet men “Koinoneia” handlar om att Jesus delar sitt hjärta med dig genom Tron, Det skapar både Passion och Bedrövelse och nöd på en gång

Då kommer hans härlighet att uppenbaras för oss. Det är då Gud gör saker som bara en Allsmäktig Gud kan göra och ingen människa. Han skapade en väg för Israels barn genom havet i en omöjlig situation till exempel. Vi läser ett stycke i filipperbrevet och lägger ut texten lite.

Fil 3:7 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. (Gk: Kyrios) För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner (Gk: Ginosko) jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar (Gk: Koinonia) hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.

Paulus satt också fängslad för att han trodde på Jesus som Herren (Kyrios) Förut var han ansedd bland Judarna genom sin kunskap. Nu har han förstått att han missat hela målet med sin kunskap han läst sig till i Gamla Testamentet. Hans kunskap kunde aldrig leda honom till rättfärdighet bara den tron som han fick sig tilldelad av nåd. Därför är tron aldrig något vi kan ta oss den måste uppenbaras för oss. Sedan måste den uppehållas för att växa i oss den kan aldrig skiljas från personen Jesus Kristus vår Herre (Kyrios) Vi får en levande rättfärdighet i våra hjärtan som börjar ge vårt hjärta ljus. Rättfärdighetens Kung börjar nu uppenbara saker i våra hjärtan som vi omöjligt kan få se utan honom. Det är framför allt 2 saker:

1/ Vad finns i mitt hjärta? (Koinonia)
2/ Vad finns på hans hjärta?
(Koinonia)

1 Kor 1:8 Han skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. 9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap (Gk: Koinonia) med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.

1/ Styrka och Bygga upp er (Ett hus som består skakningar)
2/ Då skall ni inte kunna anklagas (Laglöshet – Orättfärdighet)
3/ Gud är Trofast eller Tro (Hans Härlighet)
4/ Kallat er till ”Koinonia” med Jesus Kristus vår Herre (Guds ansikte)

Här står det alltså att Gud är både tro och trofast! Det är alltså något som finns i Guds eget väsen i hans härlighet. Ordet Tro och Trofasthet är samma ord på grekiska! Låt oss titta på vad det innebar att Gud uppenbarade sin härlighet och sitt ansikte för Abraham.  

A/ Herren uppenbarade sig och sa jag är ditt försvar och din skatt (1 Mos 15:1) B/ Herren bjöd in honom att vandra inför hans ansikte då skulle han vara perfekt (1 Mos 17:1) C/ Abraham trodde på Gud det räknades honom till rättfärdighet (1 Mos 15:6)(Rom 4:3)

Ordet ”trodde på” används i hebreiskan som ”styrka och bygga upp” (1 Mos 15:6) Samma ord används i grekiskan som ”tro och trofasthet”. Gud måste placera någonting som finns i hans eget väsen i hans egen härlighet i oss. Vi kan omöjligt äga eller ta Guds härlighet den kan bara placeras av nåd i oss som en fri gåva från Gud att förvaltas. Detta är frestelsen ormen kört med ända från Edens dagar: Du kan äga den!

EF 2:4 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5 också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.6 Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva (Doron: Gåva eller Offer) är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Gud gav oss fallna människor en gåva eller ett offer! (Doron) Jesus Kristus uppstod från de döda och gavs hela härligheten från Gud. (Heb 1:1-3) Han är både Människosonen och Guds Son samtidigt i samma person. Om tron redan fanns i oss eller var någonting vi kunde utveckla genom att studera bibeln så skulle vi ju kunna berömma oss av den. Biblisk tro måste vara någonting som endast existerar i Guds egen person som ges oss av bara nåd. Därför kan ju ingen komma in i Jesus Kristus om han inte väcks så han får del av samma andliga liv som Jesus Kristus äger i sig själv.

Vår ande måste få liv för att kunna ta emot inspiration ifrån Gud. Det som finns i Gud kan aldrig tas emot på annat sätt vi är skapade för att vandra i Guds Tro eller Trofasthet. Jag tror att det är just av denna orsak grekiskan så tydligt beskriver: Det är Jesus Kristi Tro eller Trofasthet det handlar om och detta är Guds nåd. Det är bara genom hans tro vi kan ta emot mer av det som han äger i sin härlighet i våra hjärtan i vår ande.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er. (Du skall få kunna uppleva innehållet)

Från Anden kommer det som är i Guds eget väsen in i din ande. Vem äger det? Jesus Kristus!

 • Hans Trofasthet
  Hans Tro
  Hans Styrka
  Hans Uppbyggnad
  Hans Kärlek

Jesus Kristus är alltså den som äger all härlighet och från honom utgår allt som församlingen behöver genom Nåd. Vet du att det står att han tilldelar var och en av oss ett mått av tro genom sin Nåd.

Rom 12:3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 4 Ty liksom vi i enkropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, 5 så är vi, som är många, enkropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.

Här ser vi att Paulus har fått Nåd! Genom den Nåden får vi ett mått av Tro! Ser du att den Tron finns i Guds eget väsen alltså i Jesus Kristus. Vi läste nyss att Anden tog av det som tillhörde Jesus Kristus församlingens huvud och uppenbarar det för oss var och en av oss. Som jag tog upp i Kungsbacka sist vi kan bara förvalta aldrig äga! (1 Kor 4:1-2)(1 Kor 4:7)(1 Kor 13:4)

När vi startade med Filipperbrevet 3:7-11 talade ju Paulus om Tron! Vet du att där står det på grekiska att det är Jesu Kristi Tro! Exakt sammasak står det i Gal 2:16 Gal 3:22 Rom 3:22 + 26. Om jag får del av den Tron som han äger av nåd får jag samtidigt del av hans kraft men samtidigt gemenskap med hans lidande. Det grekiska ordet här för lidande kan beskrivas både som en stark passion som en stor bedrövelse på en gång.

Jag sa ju att när Herren kommer in i våra liv så börjar han uppenbara sig för oss. Vi får förstå att Guds Rättfärdighet är livsfarlig för den som står utanför. Gud måste döma världen annars är han ju inte Gud en Rättfärdig domare.

1/ Vad finns i mitt hjärta? (Jag äger inget inte ens nöd för de förlorade)
2/ Vad finns på hans hjärta? (Gud äger allt vi behöver för uppgiften)

Gud måste alltså ge mig ett mått Tro till att börja med. Med det måttet av Tro följde två saker sa vi nämligen en delaktighet i Kristi lidande (Fil 3:7-10) Detta ger oss bilden av en brinnande eld från Jesus Kristus som han kom till Jorden för att tända (Luk 12:49-50)

När skedde det? Vilken högtid? Påsken! Jesus Kristus är Guds Påskalamm! Detta är alltså något som gäller församlingen idag också sa Paulus till Korintierna. (1 Kor 5:6-7)

Luk 22:14 När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom. 15 Och han sade till dem: “Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er, innan mitt lidande börjar. 16 Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike.”

Påskalammet här var helt och hållet grillat i Eld
Hans lidande här ”Passion och Bedrövelse” för församlingen och för en förlorad värld
Detta kommer att uppfyllas i Guds Rike det vill säga i Anden.
Det är detta lidande ”Passion och Bedrövelse” Paulus menar (Fil 3:10)
Laodicea saknade Elden! De stod utanför dörren till Guds Rike! Vad var det för måltid som skulle ätas tror ni? Det var den lärjungarna åt som skulle uppfyllas i Guds Rike (Anden)

Upp 3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.
Det handlade om Eld! Det handlade om Lammet! De saknade den sanna elden ”Passion och Bedrövelse” på en gång. Detta är det enda som kan få oss att följa lammet vart det än går! Det är Guds Kärleks eld i våra hjärtan som griper oss!
För att det skall kunna bli en äkta påsk måste det finnas en äkta eld. Det måste finnas en äkta gemenskap och det måste finnas ett slaktat påskalamm. Nu skall vi se på påskens uppfyllelse i Anden och tänk på Egypten nu och vår förlossning från världen.

1/ Huset måste först rensas från surdeg (Villoläror ondska)
2/ Lammet skall slaktas och blodet på dörren (Rättfärdighet – Ägande)
3/ Israels barn hade ljus i sina hus (Kunskap om Gud)
4/ Israels barn åt lammet (Passion och Kärlek)
5/ Israels barn åt samtidigt bittra örter (Smärta och bedrövelse)

När vi nu kommer till slutet av den här tidsåldern så skall vi kämpa för den tro som en gång överlämnats åt de heliga. Jag har ju flera gånger beskrivit nu att tron är någonting som finns i Guds eget väsen i hans härlighet. Nu har Jesus Kristus fått all Guds Härlighet i sig själv! Anden tar det som tillhör Jesus Kristus och vi kan få uppleva innehållet om vi förstår att vi bara förvaltar det.

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. (Att förvalta)

Lägg märke till att samma sak skrivs här som i Fil 3:7-11 Om ni har en sann tro som är er tilldelad från honom och inte tagen har vi alltså delaktighet “Koinonia” med hans lidande.

Fil 2:1 Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek (Passion och Hänförelse) och gemenskap (Koinonia) i Anden, om medkänsla (Sympati) och barmhärtighet (Affektion över andras lidande) betyder något, 2 gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. (Genom Tron) 3 Var inte självupptagna och stolta. (Surdeg) Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4 Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares (Doulos) gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , | Comments Off on Passion och Nöd

RIK INFÖR GUD

Ps 49:6-12 Kyrkoårets text 26/9-21

Psa 49:4 Min mun skall tala visdom, mitt hjärtas tanke skall vara förstånd. 5 Jag vill böja mitt öra till visdomsord, tyda mitt gåtfulla tal (Liknelse eller hemlighet) till toner från lyran 6 Varför skulle jag frukta under olyckans dagar, när mina förföljares ondska (De laglösa) omger mig? 7 De litar på (Heb: Batach) sina ägodelar (Heb: Kraft och Visdom) och berömmer sig av (Heb: Ett yttre sken) sin stora rikedom. (Förökade rikedom av något tex Kunskap -Teknik) 8 Men sin broder kan ingen friköpa, eller ge Gud lösepenning för honom. 9 För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, 10 så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. (Jesu Kristi blod kan det) 11 Ty man ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under liksom de och måste lämna sina ägodelar åt andra. 12 De tror att deras hus skall bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn, 13 men mitt i sin härlighet har en människa ingen beständighet, hon är lik djuren som förgås. 14 Så går det dem som förtröstar på sig själva och deras efterföljare som gläder sig åt deras ord. Sela. 15 Som en fårhjord drivs de ner i dödsriket, döden blir deras herde. De rättfärdiga skall råda över dem när morgonen gryr. Deras gestalt förtärs av dödsriket, de får ingen upphöjd boning. 16 Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld, han skall ta emot mig. Sela.

Han talar om ändens tid och han vill sjunga om en hemlighet. Men egentligen är det två hemligheter. V 6 Det beskriver samtidigt “laglöshetens hemlighet” (2 Tess 2) De laglösa skall göra uppror mot Jesus Kristus strax innan morgonen gryr. Vet du att det står här exakt vad som skall ske och du kan själv lyssna till vad de själva säger. Vi skall med vår sammanlagda Kunskap – Pengar – Militärmakt – Teknik ta människan in i det sista steget av Evolution. Vi skall genom att ta vår tekniska utveckling och sammanfoga den med människan göra henne odödlig de kallar det “Transhumanism”. På något sätt är detta sammankopplat med vilddjurets märke i Upp 13.

Vi ser alltså sista steget i den visdom som kommer från kunskapens träd. Ni skall genom kunskap bli som Gud. Men den här demoniska kunskapen kommer nu “fånga dem” och samla dem till ett sista uppror mot Jesus Kristus.

Men så uppenbaras då den stora hemligheten nämligen att ingen av dem kan med all sin sammanlagda teknik och kunskap köpa loss en människas själ ifrån dödsriket. Guds hemlighet är Jesus Kristus. Mörkret förblindar människor från att se hemligheten (2 Kor 4) Hemligheten måste Gud uppenbara i våra hjärtan (2 Kor 4) Den som är blind kommer alltid att värdera det yttre mer än det inre.  

Det finns andliga rikedomar från en källa som aldrig sinar genom Guds nåd. Det är här korset måste hjälpa oss och plocka bort vår styrka och vår visdom som hindrar oss kunna ta emot. Bara genom Kristi kors kan vi föras in i ett tillstånd där vi kan ta emot mer nåd. Det tillståndet kallar bibeln ödmjukhet och förkrosselse.
> Vi skall bli stilla först genom Kristi Kors
> Vi skall bli gripna sedan av Kristi Kraft

Det finns ett mönster uppenbarat för oss i Kol 2:2 som är underbart! Den svenska texten får tyvärr inte fram det så tydligt som grundtexten säger.

Kol 2:2 för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. 3 I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

Col 2:2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ 3 In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. (King James)

1/ Anden skall kalla och trösta och leda oss in i enhet i Agapekärlek (Frukt)
2/ Anden skall ledas oss in hela det oerhörda värde som finns i Jesus Kristus
3/ Anden skall genom detta ge oss full övertygelse och full urskiljning
4/ Anden skall låta oss få förstå Guds hemligheter

Anden tar emot från Jesus Kristus det han äger och för in det i församlingen för att bygga upp oss med (Joh 16:13-15) Är inte det underbart Jesus bygger upp oss med sig själv på sitt eget verk. Paulus beskriver sig själv bara som en arkitekt med en ritning han kan bara uppenbara en hörnsten Gud redan lagt. Gud ger växten det är Gud som bygger upp!

Guds församling är på grekiska ”Ekklesia” (115 ggr i NT) och betyder ”Den utkallade”. Jesus ger Anden uppgiften att genom ordet verka följande saker mitt i församlingen.
1/ Fånga vår uppmärksamhet och öppna våra ögon
2/ Bryta ner det som han ser behöver brytas ner
3/ Bygga upp det som han ser behöver byggas upp
4/ Föra oss från världens värderingar mot Guds värderingar

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

Anden skall förhärliga Jesus Kristus det betyder följande:
Det innebär att Anden erbjuder oss att investera i någonting som aldrig någonsin kommer att förlora sitt värde.

Sann andlighet som ger växt och som bygger upp kommer från församlingens huvud till oss genom Anden. Paulus varnade Korintierna för en falsk andlighet lik den ormen bedrog Eva med (2 Kor 11:3) Eva tog faktiskt något som Gud ägde! Därför kan vi sammanfatta fallet med frestelsen att äga andlighet eller bara förvalta andlighet.

Fiendens attack 1 Står det verkligen skrivet?
Fiendens attack 2 Ni kan äga andligheten och föra utvecklingen framåt själva!

1 Kor 4:1 Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter (Andlighet) skall man alltså betrakta oss. 2 Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig.

Det hade smugit in ormar i församlingen i Korint som sa: Ni kan äga andligheten och föra utvecklingen av församlingen framåt själva! Lägg märke till att attacken alltid börjar med: Står det verkligen skrivet så här eller menar Gud verkligen så här?

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? (att förvalta) Men om du har fått det (att förvalta) varför skryter du då, som om du inte hade fått det? (som du ägde det)

1/ Först kommer frestelsen att gå utanför skriften.
2/ Sedan kommer frestelsen att ta och äga andligheten istället för att bara vara en förvaltare av den.

Om vi sväljer fiendens attack blir församlingen vidöppen för splittring. Om vi nu äger andligheten istället för att bara förvalta andlighet så börjar vi ju se på varandra med världens ögon istället för med Guds ögon. Det här med att gradera andlighet det är precis tvärtemot Agapekärleken. Vad spelar det för roll om det finns nådegåvor om vi använder dem för att upphöja oss?

1 Kor 13:2 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting.

1 Kor 13:4 Kärleken (Agape) är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, 5 den uppför sig inte illa, den söker inte sitt den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda.

Lade vi märke till vad som stod här? Agapekärleken söker inte sitt eget ägande! Agapekärleken är alltså förvaltande!

HIMMELSK KASSABOK

Paulus beskriver sitt hjärta vara upplyst. Han beskriver att han har en skatt där av obeskrivligt värde (2 Kor 4:6-7) Paulus sa ju själv att han bara var en förvaltare av den inte ägare av den. En förvaltare har alltid någonting som han måste redovisa. Vi kan liksom kalla den för en himmelsk kassabok och den som älskar Herren han förvaltar han äger inte.

Men vet du det vi har att förvalta är egentligen ingenting annat än Guds Nåd kort och gott. Nu säger bibeln att församlingen kan få mer och mer på kassaboken att förvalta för nåden kan förökas.

1 Pet 1:2 Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del.

Det är ju värdet på Jesus Kristus som hela tiden förökas genom Nåden. Då kan vi förstå vad Jesus menade i en liknelse!
Luk 8:16 Ingen tänder ett ljus (uppenbarelsen om Jesus) och gömmer det under ett kärl eller ställer det under en bänk, utan man ställer det på en ljushållare, så att de som kommer in ser ljuset. 17 Ty inget är dolt som inte skall bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte skall bli känt och komma i dagen. 18 Ge därför akt på vad (Hur) ni hör. Ty den som har (Agape) skall få, men den som inte har (Agape) från honom skall tas också det han tror sig ha.

Jesus talar alltså om att nåden kan förökas det är ljuset som uppenbaras det är Herrens Härlighet. Det är hans värde det är en bild på församlingens kassabok bildligt talat. Den som har öra att höra och kunna förstå och ta emot mer rikedomar det måste vara en förvaltare med Agapekärlek.

Men den som inte har Agapekärlek utan tror att han äger andligheten. Från honom kommer det tas även den andlighet han tror sig ha. Det här kommer vi tydligt se när vi tittar på Laodicea sedan.

ÖRA ATT HÖRA VAD ANDEN SÄGER TILL FÖRSAMLINGARNA

1 Pet 5:1 Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. (LK 12:42-46 – Trogen förvaltare eller herrar)

Att vara Herde för Guds Hjord är att vara förvaltare!
Att uppträda som Herrar över dem är ägandeskap!

Jag tror inte vi förstår hur allvarligt det här är.
Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag (Herrens Dag) han inte väntar det och i en stund han inte anar det (Han förlorar sin urskiljning) och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa.

Pålitlig förvaltning av andlighet = Gud tar hand om dig i den svåra tiden!
Tro att du äger andlighet = Du förlorar det du tror dig äga

Jesus sa till Johannes att han skulle visa sina tjänare (Doulos) vad som måste ske snabbt. En Doulos är en förvaltare (av andlighet) och absolut inte en ägare. (av andlighet) Sedan skulle han skriva till samtliga församlingar och varna för att domen. Så står det till alla församlingarna detta som vi beskrivit redan: Den som har Öra han Hör vad Anden säger till församlingarna!

Man blir förvånad över brevet till Laodicea vi läser automatiskt in pengar men nu förstår vi att det handlar om äga eller förvalta. Jesus sa ju (Lk 8:16-18) att om inte ljuset (Uppenbarelsen av Jesus genom skriften) fick den rätta platsen i huset (Förvaltning) kommer vi att förlora även det vi har. Laodicea var en församling som tog andlighet istället för att förvalta den och beskriva hela värdet på Jesus Kristus och förhärliga honom.

Upp 3:15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet (Förstår) inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa (Byteshandel) guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Det är precis så här mörkret arbetar. Men hur många av oss förstår att mörkret uppträder som ljus?

Janne Ohlin 26/9-21

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on RIK INFÖR GUD

85 till 90 procent av alla C 0VID-inläggningar berör fullt vaccinerade personer” i Israel

Kobi Haviv, medicinsk direktör vid Herzogs sjukhus i Jerusalem, har sagt att …”85 till 90 procent av alla C0VID-inläggningar berör fullt vaksinerade personer”. Pfizer har fått getts möjlighet till en kommentar till detta, men har inte svarat.
✅ I början av augusti hade drygt 5,5 miljoner av de mer än 9 miljoner vaksinerade människor erhållit sin andra dos av vaksinet, och 349,707 människor har fått sin tredje injektion enligt uppgifter från hälsoministeriet. Israel har registrerat mer än 3,000 positiva C 0VID-19 fall sedan den 4 augusti, varav 261 varit allvarligt sjuka. Sex patienter har avlidit.
✅ I Israel anses människor vara fullvaksinerade först två veckor efter sin andra vaccindos.
✅ I Sverige räknas en vaksinerad person som OVAKSINERAD 42-63 dagar efter det att man fått den första sprutan?”Det tar i praktiken mellan 4-7 veckor efter dos 1 innan man tar dos 2 och 14 dagar efter dos 2 har man fullgott skydd”, enligt professor Sören Andersson på Folkhälsomyndigheten. ⁠I dagar räknat så innebär det att man räknar en vaksinerad person – som OVAKSINERAD 42-63 dagar efter det att man fått den första sprutan.
✅ Israel var ett av de första länderna att sjösätta ett massvaksccineringsprogram i december 2020, och inom loppet av tre månader hade åtminstone 50 procent av befolkningen vaksinerats, vilket gjort Israel till världsledande i vaksinering mot C 0VID-19-viruset.Men under de senaste sex veckorna har landet sett en kontinuerlig ökning av antalet C 0VID-19-fall och inläggningar på grund av deltavarianten som först identifierades i Indien.
✅ Deltamutationen har visat sig bli den mest olycksbringande varianten som spridit sig i Israel, och står för över 90 procent av C 0VID-19 fallen som registrerats. Forskare gör gällande att den är mer smittsam men huruvida den orsakar allvarligare sjukdom, fler inläggningar eller dödsfall är fortfarande okänt.
✅ Enligt professor Ran Balicer, folkhälsoläkare och ordförande för Israels nationella expertlag för C 0VID-19, har deltavarianten spridits snabbare än väntat.– Antalet fall har överstigit farhågan. Vi har inte enbart sett sjukdomen hos ovaksinerade … vad vi har bevittnat är en stegring av fall även bland vaksinerade grupper.
✅ Den förre vice ordförande professor Christian Perronne i Världshälsoorganisationen European Advisory Group of Experts in Immunization sade den 8 september att alla vaksinerade måste vara i karantän under vintermånaderna för att inte riskera att få en allvarlig sjukdom.Perronne specialiserar sig på tropiska patologier och nya infektionssjukdomar. Han var ordförande för den specialiserade kommittén för smittsamma sjukdomar i Högsta rådet för folkhälsa.Han bekräftar den snabbt försämrade situationen i Israel och Storbritannien och tillade:
✅ ”Vaksinerade människor bör sättas i karantän och ska isoleras från samhället.”Professor Christian Perronne fortsatte:
✅ ”Ovaksinerade människor är inte farliga men vaksinerade människor är farliga för andra. Det är nu bevisat i Israel:”Jag har kontakt med många läkare i Israel – som berättar att de där har stora problem. Många allvarliga fall på sjukhusen är bland de vaksinerade. Och i Storbritannien har de det större vaksinationsprogrammet och där finns också problem. ”Den nuvarande arbetsgruppen för C 0VID-19-pandemin i Frankrike rapporterades vara: “fullständigt panikslagen” vid mottagandet av nyheten.
Tipstack till Thomas Grau

Saxat från Sven Allan Johanssons öppna FB inlägg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on 85 till 90 procent av alla C 0VID-inläggningar berör fullt vaccinerade personer” i Israel

Mrna Vacciner vad händer i blodbanan – Leg. Sjuksköterskan Helena Berättar

40 trillioner nanokapslar går in i människokroppen vid injicering av mRNA-vätskan i axeln”, berättar den legitimerade sjuksköterskan Helena, i den här videon:https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BRD6R1t_Plg…✅ Meningen är att allt i C0VID-injektionen ska stanna i muskeln men bara 25 % av sprutans innehåll stannar där. Resten av mRNA-strängarna, som finns i lipid-kapseln, sprids via lymfsystemet ut i kroppens olika blodbanor. Slutligen hamnar dessa i de jättesmå kapillärerna, som finns i kroppen. Kapillärer är de allra minsta blodkärlen och finns överallt i människokroppen. mRNA-vätskan absorberas i cellerna – i de allra minsta blodkärlen. Det är där som 30 trillioner av dessa 40 trillioner nanolipidkapslarna hamnar.
✅ Vid injektionen kommer nanokapseln med mRNA-strängen in i cellen. Cellen känner då igen den – som en gen – och börjar producera spikproteinet. Det är i cellerna, runt blodbanan, som spikproteinerna sitter och blir en del av cellväggen. Spikproteinerna sitter där som vassa ”spröt”, vilket medför att cellväggen inte längre är len och fin. Den har nu fått spikar på insidan av blodbanan och kan liknas vid ett skrovligt ”sandpapper”.
✅ Blodplättarna som kommer forsande tror då att ”cellen är skadad” och försöker att laga den genom att sätta en blodplätt där – och då uppstår en blodpropp. Cellen var inte skadad men den tror att den var det genom att spiken fanns där. Problemet är att blodpropparna är mikroskopiskt små och väldigt svåra att upptäcka. De är jättesmå och finns precis överallt. ✅ Man kan kolla upp detta genom att ta ett blodprov med D-Dimer. Provet visar om blodproppar har skapats i närtid och ska tas en vecka efter injektionen. Statistik visar att 62 % av alla personer som tagit injektionen har fått blodproppar.Symtomen kan vara andfåddhet, smärta, huvudvärk och annat. Provet visar att en blodpropp finns i kroppen men inte var den sitter någonstans.
✅ Kroppen har nu blivit en giftfabrik och fortsätter att skada blodkärlen.

Kopierat från en öppen FB sida – Sven Allan Johansson

En annan intressant sida nu börjar du kanske förstå varför folk vägrar ta vaccinet?

Posted in Different Stuff | Comments Off on Mrna Vacciner vad händer i blodbanan – Leg. Sjuksköterskan Helena Berättar