Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

mRNA vacciner och lite till

mRNA vacciner lagrar ‘spikes’ i cellväggarna, inte minst i blodkärlen. Lymfocyterna är 1:a försvar mot angrepp i den enskilda cellen. Vid celldöd och om främmande virus/bakterier kommer ut fritt i blodbanan, mobiliseras vita blodkroppar omedelbart för att döda angriparen. Då ‘spikes’ finns kvar i blodomloppets cellväggar sker en explosiv mobilisering av vårt immunförsvar. P.g.a. ‘spikes’ uppstår blodproppar och i vissa fall en snabb död. En frisk god 46-årig vän (dataingenjör) på Nya Zeeland, utvecklade pericardit (hjärtsäcksinflammation) efter mRNA-vaccinet, trots att jag varnat honom. De långsiktiga effekterna av dessa genetiska vacciner är okänt. Färska studier publicerade i Lancet har visat omedelbart IgM o IgG-svar (immunoglobuliner) efter vaccination. Detta är 100 % bevis för att våra kroppar redan ‘kommer ihåg’ viruset sedan tidigare exponering, och att vaccination istället för att skydda, troligtvis ökar riskerna p g.a. våldsamma immunologiska reaktioner. (Saxat från FB)

EN KORT PRESENTATION ÖVERSATT TILL SVENSKA AV HUR COVID-19 BLUFFEN BRYTER MOT NÜRNBERG KONVENTIONEN.

Då måste man ställa sig frågan bryts dessa “Spikes” ner i kroppen eller inte?

Posted in Different Stuff | Comments Off on mRNA vacciner och lite till

Dansk präst såg avfallet och Gnosticismen komma igen

ÅR 1948 SKREV CARL SKOGVAARD-PETERSEN DETTA.
(TÄNK OM HAN HADE SETT DET SOM HÄNDER IDAG)

”Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”   2 Tim.4:3,4

”Den falska profetian är tydligen i vardande. Vi måste med smärta erkänna, att allt FLYTER i fråga om den sunda läran. Det tycks mig att vi i våra dagar står inför ett liknande fenomen som under den fornkristna kyrkans första århundraden.

Då uppstod oräkneliga blandningsformer av Kristi evangelium och alla slags hedniska, populärfilosofiska tankar. Man kallade dem med ett sammanfattande namn för gnosticism. Det som vi i våra dagar upplever i fråga om läran är ingenting annat än en upprepning av den gammalkyrkliga gnosticismen, om än naturligtvis i modernare former… Vi står inför en rad nya, moderna blandningsformer, som har kristet namn och ger sken av att vara kristendom, men i verkligheten har hedniskt tankeinnehåll, eller så inför de sådana nya uttolkningar av det gamla, ja eviga evangeliet, att man borttolkar den genuint kristna kärnan.”

Ur boken DE SISTA TIDERNA OCH DET SISTA MÅLET
C.Skogvaard-Petersen, sid.33, J.A.Lindblad, 1948
Saxat från P-A Imsens Facebook sida (Offentligt inlägg)

Fortsätter sedan med att citera inlägg i tråden som är mycket intressant utan att nämna några namn jag bara citerar

Mr X: Det är bara början… när de lärorna tonar ut därför att de är så ytliga, kommer den katolska mysticismen med sin djupmeditation och gnosticism. Varför ska det vara så svårt att vända sig till den sunda läran?

Mr Blind:
Toronto Airport kallas Catch the fire och har en mycket sund bibel förankrad tro har själv varit där flera gånger. Bethel har jag lyssnat på och även de har en mycket sund tro och bygger sin tro helt på Guds ord. Är själv utbildad pastor. Viktigt att vi hedrar dem som går före.
“Den skada” Ingen kyrka är fri från misstag men desa kyrkor är viktiga för de pekar på en levande relation med Gud som ofta inte kyrkan I Sverige känner till.

FD: New Agare:
Mina tankar kring varför det är så här är att vi idag lever i en tid där allt handlar om känslor och upplevelser. En ‘enkel’ och rak tro på Guds Ord är inte tillräcklig; man vill uppleva MER av Gud, KÄNNA mer, och därför måste man krångla till det med ritualer och speciella tekniker, självsuggestion om du vill. Vad de som sysslar med detta inte förstår är att de öppnar upp för andra andemakter. Det ligger mycket nära New Age som aldrig egentligen ‘försvann’ utan bara ändrade skepnad.
Jag var själv inne i NewAge-träsket när jag var yngre och jag känner igen det mesta idag som smugit sig in i kyrkan.

Mr Blind svarar FD New Agare
Förstår nog inte riktigt, vi människor är komplexa och känslor och tankar är en del av oss. Guds ord sätter kärleken till honom som det viktigaste och det är främst en känsla. GT beskriver så många Gudmöten och ordet talar om gemenskap med Gud. Att ha gemenskap med Gud är starka saker något som inte lämnar våra känslor oberörda och där i vill vi möta den vi älskar. Inget konstigt och inget new age.
Tekniker, kultur, mönster vi kan kalla det olika saker men sånt har vi alla i alla områden i livet, gör att lättare nå ditt vi vill. Det är riskfyllt när vi hamnar i diken att bara ha känslor eller bara förnuft.
Vidare tro stavas relation och relation är känslor utan relation ingen tro.
Hur många Gudmän sökte Gud för att finna honom, här tror jag vår vilsenhet finns i vi har för få Gudsmöten.

Herr Klarsyn:
New Apostolic Reformation. Det är en löst sammansatt grupp av hyperkarismatiker som utnämner varandra till Apostlar, alltså inte missionärer utan till personer som har samma auktoritet som de verkliga Apostlarna. Rörelsens andlige grundare anses vara C Peter Wagner.
Gruppen har ingen organisation i verklig mening utan består snarare av ett nätverk av olika karismatiska församlingar. De mest tongivande är förmodligen Toronto Airport Church, Lakeland Florida och Bethel Redding.

Herr Klarsyn svarar Mr Blind om Toronto

Hej. Håller inte med dig. Om deras förkunnelse varit bibelförankrad hade de aldrig gått i samma fotspår som Hagin mfl.

Deras fokus ligger på att utvinna Kraft från den Helige Ande. Att skapa formler för hur den kristne ska agera för att leva “ett övernaturligt liv”.
Sen när var den Helige Ande en kraft som en människa kan styra över?
Den här rörelsen har sina rötter i Phineas Quimbys New Thought och efterföljaren Mary Baker Eddys Christian Science. De är från dessa som tankar om att du skapar med dina ord kommer ifrån bland mycket annat.
Lite exempel:
Toronto har ett osunt begär efter manifestationer.
Heidi Baker är en skicklig retoriker men om man studerar hur hypnotisörer arbetar så ser man direkt hur hon använder samlingens förväntningar och audiovisuella “triggers” för att sätta människor i transliknande tillstånd. Det mänskliga psyket är inte speciellt sofistikerat och när vi samlas i grupp, med gemensam koncentration på en person, en eldslåga, en ouijabräda eller vad ens man vill, så lägger hjärnan till det som ens förväntningar innehåller. Hur ofta hör man inte karismatiker säga -“Du måste komma med förväntning på Herren!”. Det är så man lägger grunden för att plantera hysterins frön i människor. Sen när första personen börjar rycka eller skratta hysteriskt så börjar det snart sprida sig. Är detta verkligen Andens frukter?

Ta sen Bethels “bibelskola” – Bethel School of Supernatural Ministry. Dess syfte är att frambringa en ny sorts kristen som ska “vandra i kraftgärningar”. Detta genom att låta människor från hela världen komma och betala hundratals dollar för att få ett meningslöst diplom. Detta är inget annat än simoni när man köper sig andliga titlar och det är en stor synd mot Gud.

Bill Johnson säger också uttryckligen att de ska utforma modeller som ska exporteras ut över världen. Vilket de mycket framgångsrikt också har gjort.
Apg 8:18-24
Men när Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sade: “Ge den kraften till mig också, så att den jag lägger händerna på får den helige Ande. Petrus sade till honom: “Till fördärvet med dig och dina pengar, om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar! Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren så att han, om möjligt, förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band.” Simon svarade: “Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni sagt drabbar mig.”

Vidare: Bill Johnson promotar den sk. “Passion Translation” som en revolutionerande bibelöversättning. Denna är gjord av en enda person vid namn Brian Simmons, vilket inte har någon formell utbildning eller kunskap om bibelöversättning. Simmons tar sig såna stora friheter med texten att översättningen inte ens längre är en parafras utan en ren sekteristisk pamflett för rörelsens teologi. Inte ens Jehovas Vittnen ändrar så mycket på Bibeln som Simmons gör. Simmons gör detta arbete på grund av en syn han påstår sig ha haft där Jesus kom till honom personligen och befallde honom till det. Jesus ska tydligen även ha fler okända böcker som Simmons ska få vad det lider. Låter trovärdigt eller?
Att kalla dessa för bibelförankrade är att helt missa vad som överhuvudtaget konstituerar vad “bibelförankrad” betyder. Dessa vill ersätta de sanna Apostlarnas ord med subjektiv “uppenbarelsekunskap” som inte går att verifiera mot Bibeln och som möjliggör dessa att styra sina församlingar i precis den riktning de själva vill. Men vad säger Bibeln om dessa som kommer med främmande läror?

Mr Klarsyn igen:
Nja, så kan man inte behandla texten. Misstaget du gör är att inte skilja på preskriptiv och deskriptiv text. Apostlagärningarnas främsta uppgift är att etablera Apostlarnas utväljande av Jesus personligen. Vi ska genom texten kunna utröna att det Jesus sa gällande dem faktiskt stämmer. Det är inte en modell för oss att kopiera eller tro att vi fått samma gåvor. Jag vet mycket väl att detta är något som karismatiker ogärna gör eftersom de främst längtar efter att bli den näste Petrus, Paulus eller någon annan av Apostlarna. Men så har inte kyrkan predikat eller varit sedan Apostlarnas tid. Istället har sanna kristna hållit sig till Apostlarnas lära, vilket är den grund som vi sedan är byggda på.

Grunden är redan lagd och det finns inget behov för nya apostlar, eftersom man inte lägger en grund flera gånger.Biblisk tro är inte förväntan på att bli belönad för att man har tron. Biblisk tro är lydnad till Gud. Läser man hela kapitlet i Hebreerbrevet ser man exempel på lydnad, även om dessa inte omedelbart blev belönade för det. Belöningen är frälsningen genom Jesus Kristus, inte häftiga under och tecken som vi skulle vara kallade till. Abel nämns bland annat och han blev “belönad” med en sten i huvudet. Var inte han kallad till ett övernaturligt liv här på jorden?Nä, hans tro bestod i att han såg det som är kärnan i vår tro – att Gud älskat världen så mycket att han utgivit sin son för den. Det är poängen med alltihop.

Vi är inte Apostlarna. Jesus utvalde dessa personligen och genom deras trohet till honom gjorde de större gärningar än vad han själv gjorde. Bibeln du håller i din hand är ett konkret exempel på detta. Jesus vandrade i Judéen, Galilén och Samarien samt en snabbis i Dekapolis. Petrus och Paulus var ända borta i Rom och spred Evangeliet. Det var de som skulle göra större ting än Jesus, men det största – att han återuppstod – har endast han gjort.Jag har lyssnat på hundratals predikningar från olika NAR-församlingar och den röda tråden som går genom allt är fokuset på åhörarens potential. Det utlovas ständigt grönare gräs bakom nästa fantastiskt uppmålade drömvision. Men om det verkligen stämde, att man kunde “lära sig” att bli en bättre kristen så skulle resultatet se helt annat ut. Men inget blir som de faktiskt säger; världen skådar inte en ändlös ström av helbrägdagörare som rensar sjukhus.

Samhällen blir inte förvandlade till det bättre utan är precis lika illa däran som de alltid varit.Gällande Simmons behöver du gå djupare än att bara kolla vad han själv påstår. Han har ingen utbildning alls och han ljuger till och med. Han arbetade ett tag för en organisation som översatte Bibeln till ett urinvånarspråk, dock inte som översättare. Han hävdar dessutom att han har tillgång till de “verkliga” manuskripten som skrevs innan de grekiska, vilka enligt honom är skrivna på arameiska. Detta är total lögn, eftersom det inte finns några arameiska manuskript. Verkliga bibelforskare har helt avfärdat hans påståenden. I mina ögon är Simmons en charlatan i paritet med Joseph Smith. Helt utan kredibilitet.Jag vill påminna om att Simmons inte är en av Apostlarna. Hans utombibliska “uppenbarelser” har ingen som helst vikt för en sann kristen. Tvärtom bör hans påståenden stämpla honom som heretiker.

Om man vill ha en någorlunda enkel förklaring av The Passion Translations många fel kan man ta del av denna genomgång av karismatikern Mike Winger.https://youtube.com/playlist…Jag kräver inte att man ska tro på mig. Vem som helst kan söka och finna att det jag skriver stämmer. Jag välkomnar egna efterforskningar!

Janne Ohlin Göteborg – 26/7-21

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Dansk präst såg avfallet och Gnosticismen komma igen

All splittring är inte dålig – Alan Morrison

BE CAREFUL WHEN YOU SAY, “ALL DIVISION IS A BAD THING”. For that is not strictly correct. Gratuitous divisiveness is certainly to be avoided. But the stark reality is that in a world shot through with lies and deception, Truth divides. And the dividing line on this earth is between two distinct camps. 1) Those who further the heavenly kingdom of the Christ, exposing darkness and living a counterculture existence in the spirit of Truth and Light, and, 2) those who aid and abet the pretended earthly empire of the fallen archangel, Satan, and his fellow fallen angels (demons) — either through deliberate intent or by default. There are no half-measures in this. One is either in one camp or the other, whether one realises it or not. The Christ Himself said, “Do you think that I have come to bring peace to the earth? No, I tell you, but division” (Gospel of Luke, chapter 12, verse 51). This is the essence of life on this planet in its current condition.

The grand paradox in this is that it is the satanic cabal and power-elite which speaks of creating ‘unity on earth’ through the building of an earthly empire. But it’s a phony unity imposed under authoritarian control and outside of the oversight of the Christ who is the real, but largely ignored, ruler of this world. For Truth does not unify in a world rooted in lies, deception and subterfuge in the ‘spirit of Antichrist’, but it creates division, and rightly so. Only falsehood creates global unity in a world such as this. This paradox has fooled so many — especially new age ‘super-spiritual’ types who think that this world can be as one. That is one of the greatest illusions on this planet today. One cannot have genuine world peace rooted in freedom in a world whose rulership has been usurped by Satan, the prince of darkness, until he has been visibly “cast out” from this cosmos, which was the reason that Christ came to this earth, though it will not be finally ratified until He returns. The only ‘unity’ one can have in such a world as this is one in which there is no opposition to satanic rule with enforced conformity among all those who have been brainwashed into paying homage to the ruler of the darkness of this age, which they do not only by submitting to the corrupt world-system but also by resisting the Truth and denying the reality of the Christ. This corrupt world-system will be fully realised when the Antichrist takes control at some future time before the end of this age, for he will be directly empowered by Satan (Book of Revelation, chapter 13, verse 2b, where he is symbolised as “the dragon”; and the Second Letter to the Thessalonians, chapter 2, verse 9).

Maybe you’re sitting there thinking, “Whoa, this guy is a total fruitcake. Satan? Angels? Demons? Antichrist? Friggin’ nuts! And as for the idea of Christ… hahaha! Did he even exist? It’s just a load of outmoded religious baloney!” Hey, I can understand you thinking that. But the only reason it sounds nutty and outmoded is because an increasingly ignorant culture has been fashioned in this world so that most of its inhabitants have been anaesthetized to Truth. We have had the reality of the spiritual battle waged against Light by the forces of darkness washed from our brains by the satanic force of distraction. New age thinking (which is now mainstream, globalist, and uniting with corporate business operating under the auspices of the power-elite in a vain attempt to “save the planet through one-world unity”) has had a part to play in that. Consequently, Satan’s counterfeit empire is well on the way to fulfilment in the form of a one-world government based on a phony unity which will be exposed as a fraud and overturned by Christ at His return at the end of this age. So I repeat: There are two distinct camps in this world. 1) Those who further the heavenly kingdom of the Christ, exposing darkness and living a counterculture existence in the spirit of Truth and Light, and, 2) those who aid and abet the pretended earthly empire of the fallen archangel, Satan, and his fellow fallen angels (demons) — either through deliberate intent or by default. The divide between these two camps will become increasingly wider as the end of this age approaches and the ‘mark of the beast’ (which I explained in chapter 6) becomes the new normal. So there can be no neutrality. One is either in one camp or the other. As the end of this age approaches, never has it been more vital to ask oneself, “Which camp am I in?”…

[This is a thought-provoking mini-extract from the concluding chapter of the book on which I am currently working, provisionally entitled “The Meaning of Apocalypse – A Primer on the Book of Revelation”]

.© Copyright, Alan Morrison, 2021

[The copyright on my works is merely to protect them from any wanton plagiarism which could result in undesirable changes (as has actually happened!). Readers are free to reproduce my work, so long as it is in the same format and with the exact same content and its origin is acknowledged]

Posted in Different Stuff | Comments Off on All splittring är inte dålig – Alan Morrison

Herren vårt Ljus!

Det är så att hela den kristna tron handlar om att Gud ville bo bland sitt folk. Vi som tror på Jesus Kristus skall då vara hans hus och en helig plats. Jesus Kristus bor i oss samtidigt som vi bor i honom och hela huset skall uppfyllas och byggas upp av honom. Vi kan aldrig föra in någonting användbart in i Guds rike från vår gamla natur. Vi har så oerhört svårt att kunna förstå det vi är döda och nu lever Jesus Kristus i oss för att tjäna och behaga Gud igenom vår pånyttfödda ande.

Jesus Kristus är alltså både 100 % Människa och 100 % Gud samtidigt.
> Människosonen kom för att föra oss till Gud.
> Guds Son kom för att föra Gud till oss.
> Vilken underbar mötesplats att vara i Kristus.

Att Gud blev Människa i Jesus Kristus och uppfyllde allting är en stor hemlighet. Men det är samtidigt en stötesten för dem som inte förstår innebörden av det. Men för dem som ser och förstår är detta det största välsignelsen av alla. Det innebär att Jesus Kristus är den nya skapelsen och som bor i våra hjärtan. Det är endast i honom och i hans namn som vi kan träda fram inför Gud.

Risken finns att vi försöker träda fram inför Gud med något från den här skapelsen och tro att Gud tar emot vår tillbedjan. Sanningen är den att Gud genom Anden vill inspirera din ande genom sitt ord för att befria oss och låta våra själar underordna sig honom. (Han vill bli Herren)

Han som är både Människosonen och Guds Son är alltså medlaren mellan människan och Gud. (Heb 12:24) Allting som är en sann Andlig upplevelse handlar alltså om honom och aldrig någonsin om denna värld eller denna skapelse. Den kan alltså omöjligt handla om några 7 berg eller ett synligt Guds Rike i den här världen som många menar idag det är villfarelse.

Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Anden skall alltså inspirera vår ande genom att uppenbara vem Jesus Kristus är. Vet du vad vi får se och uppleva då? Herrens Härlighet! Du kommer att få skåda honom med avtäckt ansikte (GK: Sanningen) Det kommer då att bli tillbedjan i Ande och Sanning! Då kommer vi att förstå hur dåraktigt det är att försöka bygga församling med någonting som har med den gamla skapelsen att göra.

Den karismatiska rörelsen handlar om en massa andliga upplevelser idag. Efter dessa upplevelser brukar människor berätta vad de upplevt och jag tror de gjort en del upplevelser. Men är det Ande och Sanning? De brukar tala om att de upplevt följande manifestationer.
< Jag kände som en eld i kroppen
> Jag kände det som om jag kom i kontakt med en väldig kraft
> Jag låg utslagen i den kraften kanske en timme
> En del berättar att de varit uppe i himlen

Ser du att det är en massa upplevelser men det är inte Ande och Sanning för Anden ger oss inte några upplevelser frikopplade från Jesus Kristus själv och Guds ord. Han som själv är medlaren mellan Människa och Gud i sin egen person Jesus Kristus det är från honom Sanningens Ande kommer. (Heb 12 Joh 16:13-15 Matt 3:11 Anden kommer i Jesu Namn (Härlighet) den förhärligar endast honom.

Jag har alltid sagt att när Anden uppenbarar Sanningen för oss då är det två saker samtidigt som vi får se och uppleva.
1/ Vi får se Jesus Kristus och vem han är! (Uppenbara hans härlighet)
2/ Vi får i det ljuset se oss själva och vilka vi är! (Vi är bara Lerkärl)

Jag gjorde en andlig upplevelse nu i veckan jag vill ni skall bedöma utifrån Guds ord. Som en Herrens förkunnare av ordet vet jag att Anden kan ta Guds ord och uppenbara det för oss precis som om vi inte sett det förut. Vi har läst det och läst det men plötsligt gör Anden det levande igen och vi går och tänker på det och det inspirerar mig på nytt igen.

Joh 14:16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. 20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. 21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”

Hjälparen skall komma till oss
Sanningens Ande skall komma till oss

Jesus Kristus det levande ordet skall genom Anden uppenbara sig för oss
Det var precis vad som hände den här morgonen nu i veckan det var som om Anden uppenbarade Jesus Kristus för mitt innersta. Jag upplevde att Jesus uppenbarades för min ande så jag såg hans härlighet på ett nytt gripande levande sätt. Jag såg att han var både Människa och Guds Son på en gång han dog för mig personligen. Nu sitter han på faderns högra sida i himlen både som människa och Guds Son på en gång.

Det var en uppenbarelse som skänkte mig en sådan oerhörd vila och förvissning i mitt innersta. Vad skall jag som en fallen syndig människa kunna träda fram inför Gud med? Jag gick nu den här dagen omkring uppe i Bohuslän på en utflykt i naturen. Det blev så oerhört levande att Jesus Kristus bor i mig han som är medlaren som både är Människosonen och Guds Son på en gång. Jag sa: Tack Jesus att du är så att jag slipper att vara något!

Jag tänkte på vad Paulus sa om vem som levde i honom hur sant är inte detta?
Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. 21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.

Det är så länge ”Jag lever” och agerar som Herre över min själ jag inte fullt ut kan vandra i Andens fulla kraft. Det var ett bibelställe som blev så levande för mig också som hör till Andens manifestationer att göra. Varför skall jag få Andens Kraft över mitt liv?

Den karismatiska rörelsen idag samlas för att göra massa andliga upplevelser som jag berättat om tidigare. Jag gör hellre en upplevelse som förvandlar mitt liv än att ligga på golvet och skaka i någon så kallad andlig manifestation utan nytta.

Här skall du får se att Andens manifestationer i mitt liv har med Kristi Kors och ”Jagets” död att göra. Paulus har nyss sagt: Och nu lever inte längre Jag (Gamla Människan) utan Kristus (Nya Människan + Guds Son) i honom.

Rom 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur (Gamla Människan) så att vi skall leva efter köttet. (Gamla Människan) 13 Om ni lever efter köttet (Gamla Människan) kommer ni att dö. (Domen) Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar (Korset) skall ni leva. (Få Ljus)(Rättfärdighet) 14 Ty alla som drivs av Guds Ande (Jesus Kristus) är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Här är det så uppenbart att Andens uppgift är att ta Korsets Kraft för att göra vår gamla människa totalt overksam. Det är bara den ”Nya människan” och Guds Son (Medlaren av NT) som skall vara mitt liv min rättfärdighet och drivkraft. Här ser vi vad den Karismatiska rörelsen missar man förstår inte att Anden skall ta Korsets Kraft och plocka bort mig och låta Kungen Jesus Kristus regera istället för mig. Alla som drivs av detta ljus är Guds barn!

Jag tror att Anden gav mig denna upplevelse för att sprida detta ljus till andra. Paulus beskriver alltså Andens manifestationer som en uppenbarelse av en person som vill ta över mitt mörker genom att uppenbara sitt ljus. Jag har ju nyss förklarat att det är omöjligt att Andens manifestationer och uppenbarelse kan ske utan korsets inblandning – Om ni genom Anden dödar kroppens gärningar (Korset) skall ni leva (Rättfärdighet) Rom 8:13

Livet beskrivs ofta som ljuset i bibeln medan mörkret beskrivs som syndens konsekvens. Om vi vandrar efter vår gamla människa kommer mörkret (Syndens Konsekvens) Men om vi genom Anden döda kroppens gärningar skall ni få liv (Ljus)(Inre Helande och Upprättelse)

Ljuset eller Livet (Inre Helande och Uppbyggnad) kan alltså inte ske i en människa som inte vill bära sitt kors! Det som sker i en sådan människa är att mörkret (Syndens Konsekvens) kan övervinna henne igen. Det är exakt vad Jesus Kristus säger här!

Joh 12:34 Då sade folket till honom: “Vi har hört i lagen att Messias skall stanna kvar för alltid. Hur kan då du säga att Människosonen måste bli upphöjd? (Korsfäst) Vad är det för en Människoson?” 35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset (Inre helande och Uppbyggnad) ibland er. Vandra medan ni har ljuset (Inre Helande och Uppbyggnad) så att mörkret (Syndens Konsekvens) inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret (Syndens Konsekvens) vet inte vart han går.

Då ser vi att mycket som idag kallar sig för själavård och andlig befrielse är egentligen mörker. Vår gamla människa (Mörker) måste bort genom Andens manifestation av Korset. Hon måste ersättas av ett helt nytt liv i den nya människan Jesus Kristus som både är 100 % Människa och 100 % Guds Son på en gång. Paulus är supertydlig gällande Ljuset och Mörkret!

Han är genom Anden bara reducerat till en enkel värdelös lerlampa. Jesus Kristus däremot har genom Ljuset (Inre Helande och Uppbyggelse) helt tagit över hans gamla människa (Drivs av Mörker). Detta är totalt omöjligt utan korsets kraft i våra hjärtan.

2 Kor 4:3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen (Ögon) så att de inte ser (Kan få uppleva) ljuset (Inre helande och Uppbyggelse) som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva (Mörker) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus (Inre helande och Uppbyggelse) skall lysa fram ur mörkret” (Syndens konsekvens) , han har låtit ljus lysa upp (Inre helande och Uppbyggelse) våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Sända oss för att sprida Inre helande och Uppbyggelse) 7 Men denna skatt har vi i lerkärl (Värdelös Lerlampa) för att den väldiga kraften (Att beröra andra med Inre helande och Uppbyggelse) skall vara Guds och inte komma från oss.

Här ser vi vad Jesus sa: Mörkret kan övervinna dem igen! (Joh 12:34-36) Anden vill alltså uppenbara Jesus Kristus som Människosonen och Guds Son på en gång. Detta är alltså något Herren är i sig själv det är hans Härlighet.

De som inte ser detta är alltså förblindade och kan bara se Jaget som drivs av Mörkret. De som ser förstår evangeliet ser att Jaget (Drivs av Mörkret) måste bort och ersättas av Jesus Kristus (Ljuset som innebär Inre Helande och Uppbyggelse) Att plocka bort Mörkret (Syndens Konsekvens) och föra in Ljuset (Inre Helande och Uppbyggnad) i en människas hjärta sker alltså genom Anden och Korsets Kraft och det är ofta en process av olika lidanden. (Rom 8:12-13)

Vi förstår inte själva vad som finns i vårt hjärta men Gud vet vad som finns där i vår gamla människa som drivs av mörkret (Syndens Konsekvens) Här är problemet i själavården om vi inte kan öppna människors ögon så de ser och förstår kan aldrig ljuset komma in (Inre Helande och Uppbyggelse)
Jag måste få ljus över att Jag dog när Jesus Kristus dog! Nu lever Jesus Kristus både i mig och för mig inför Gud som 100 % Människa och 100 % Guds Son i en och samma person.

Han är nu den som redan sitter i det himmelska för min skull det är inte alls för att jag skall stiga upp till någon maktposition han sitter där. Han sitter där för att det är ur min frälsningsposition jag skall se honom sitta där som både människa och Gud på en gång. Och han sitter nu samtidigt på tronen i ditt hjärta det finns ingen plats för mörkret att inspirera och bedra mitt jag längre.

Lägg märke till vad Djävulen gör i ett hjärta han bedrar så mörkret återigen börjar inspirera vårt gamla Jag – det är precis som att höra trospredikanterna igen! De vill stiga upp ta över församlingarna!

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’

Vet du hur han försöker att lyckas med detta? Jo genom en falsk teologi!
> Du är en ande
> Har en själ
> Bor i en Kropp

Om man anammar en sådan teologi vad skall du då med korset till kan man ju undra. Precis det var ju det ormen sa till Eva i lustgården: Ingalunda skall ni dö! Han säger faktiskt exakt samma sak idag också Jaget behöver ju inte Dö eller?

Kol l 3:1 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. 2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.

Han sitter alltså där som både Människan och som Gud! Det är väl ingen ide att försöka stiga upp dit när Jesus Kristus redan har fullbordat allting. Om du väljer att dö med honom och uppstå med honom representerar han dig däruppe ur ett frälsande perspektiv.

Det finns en aspekt till på detta med Jesus Kristus som Människosonen och Guds Son. Känner du dig värdelös ibland? Det har faktiskt med mörkret och syndens konsekvens att göra. Jesus Kristus är därför ljuset som vi skrivit och det kan stå för inre helande och uppbyggelse.

Det här är en sådan vila och frihet att få uppenbarat för sitt innersta det här är vad en stackars fördömd människa måste få upp ögonen och se.,

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Guds Son kom för att föra Gud till oss (Medlare)
Människosonen är han för att föra oss till Gud (Medlare)

Läs nu i ditt ställe har Gud försonat som betyder upprättat oss till ett fullt värde igen. Han har helat och upprättat dig (Ljuset) därför att han tog din synd (Mörker) Om du nu är i honom vad är du då? En ny skapelse i Kristus Jesus – Du blir alltså inväxlad och helad och upprättad i Jesus Kristus till ett fullt värde tack vare honom. (Ljuset) Det har alltså gjort om intet Mörkret i mitt innersta (Syndens Konsekvens)

Det är lättare att förstå våra själiska känslor av förkastelse och separation och fördömelse då. Det är precis detta djävulen försöker hålla dig fången i för att du inte skall se vem Jesus är och vad han har gjort (Ljuset)

Själavård handlar alltid om att få människors hjärtan att öppna sig för Anden och Ordet. När det sker kommer ljuset och inre helande och uppbyggnad kan ske.

Detta är en bön om att ljuset skall få komma i människors hjärtan och övervinna mörkret där.

Ef 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

Janne Ohlin – Göteborg!

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Herren vårt Ljus!

DRIVAS AV ANDEN

Rom 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Lägg märke till att vi kan drivas av Anden för att vandra en väg. Den här vägen vi vandrar är en väg som leder till frihet från slaveriet som vår fallna människa i Adam drivs av. (Döden – Mörker)

Här ser vi att vi kan välja vilken kraft som skall inspirera oss och påverka vår vandring.
Slaveriets ande – Den andemakten som driver köttet
Den Helige Ande – Den som hämtar allt från Jesus Kristus för vår vandring.

Vi kan omöjligt skilja Andens verkningar i våra liv ifrån Jesu Kristi person.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Det råder totalt kaos idag i de karismatiska församlingarna för att det finns en sådan okunskap om andliga saker. Människor kommer att bedras på grund av den okunskapen att Gud verkar på ett speciellt sett genom sin Ande. Jag slår vad om att alla här bland de laglösa som nämns i Matt 7 är övertygade om att de är Guds barn.

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

Lägg märke till att Jesus nu fortsätter på samma tema…..

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Här ser vi alltså all dessa som följt de falska profeternas budskap. Det är ju fullständigt uppenbart att de inte förstår vem Jesus Kristus verkligen är. Det är fullkomligt uppenbart att de inte är Guds barn även om de utåt sett ser ut att vara det. Ser du här att de har trott att det är Anden verkar genom dem för att sprida evangeliet om riket? Vad var det vi nyss läste i Joh 16:13-15?

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Vi kan omöjligt drivas av Anden och samtidigt inte lära känna personen Jesus Kristus. Vi kan heller inte drivas av Anden och samtidigt inte döda vår gamla människas gärningar (Rom 8:13) Den som inte bär sitt Kors genom och genom Andens kraft lägger ner sin gamla människas kraft kommer alltså inte in genom dörren till himmelriket.

Jag repeterar Rom 8 igen
Rom 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar (Korsets Kraft) skall ni leva. (Rättfärdighet) 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. (Mörkret) Nej, ni har fått barnaskapets Ande, (Ljuset) i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Den som vandrar efter köttet kommer naturligtvis att försöka likna Guds barn – Det såg du av Matt 7:15-20 De Falska Profeterna! Resultatet av deras falska evangelium om Guds Rike såg vi i Matt 7:21-23 De Laglösa!
> De trodde att de kände Jesus
> De trodde att det var Anden som manifesterades genom dem
> De var alltså i total avsaknad av Andens frukt!

Sedan kommer alltså den 3:e delen av Jesu undervisning i Matt 7 lägg märke till att han fortsätter på samma tema.

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Den som därför verkligen både lyssnar och förstår och gör mina ord han är lik en vis man som byggde sitt hus på klippan. Vem är då klippan? Jo klippan är en person nämligen Jesus Kristus. Om inte Anden tar Guds ord och förhärligar Jesus Kristus inför våra hjärtas ögon så kommer vi aldrig att lära känna Gud och få Liv och Rättfärdighet som betyder frikännande från domen. Det är alltså Guds visdom i Korset för detta kan aldrig ske om vi inte med Anden dödar köttets gärningar som är vår gamla människa. (Rom 8:13)

Ser du vad den karismatiska församlingen riskerar att göra idag? Man riskerar att satsa på Andens manifestationer (Nådegåvor) utan att förstå att Andens manifestation är i första hand att uppenbara en person för oss och förhärliga honom (Joh 16:13-15) Vi förstår inte heller att Guds vilja är att Anden tar kraft ifrån Jesus Kristus för att döda vår gamla människa.

DU SKALL BYGGAS UPP PÅ KLIPPAN

Du skall alltså genom Andens uppenbarelse om Klippan kunna förstå att det finns ingen plats för vår gamla människa i Guds Rike. Det finns en del jag känner som drömt om att komma upp på ett berg. (Sion) Jag själv har gjort det och drömt om att det kommer en flod som sveper bort allt annat som inte är häruppe. (Heb 12)

Häruppe ser vi en Medlare
Häruppe ser vi de Rättfärdiga
Häruppe ser vi de förstfödda Guds Barn
Häruppe är alltså de som kommit in genom dörren till Himmelriket

Det är ju uppenbart att de som är på klippan eller Sions berg de känner personligen Herren och Herren känner personligen dem. Detta är alltså exakt motsatsen till de laglösa i Matt 7 vi nyss tog upp. De som kommer att drabbas av de skakningar Herren kommer att sända som en dom över världen. (Matt 7:24-27 + Heb 12:26)

De som är på berget Sion är alltså på klippan det är dessa som kommit in i Herrens vila. (Heb 4) Det är dessa som har sett och förstått vem Jesus Kristus verkligen är för de lever i ljuset och har sett hans ansikte. Tänk efter nu vad ordet medlare betyder? Jesus Kristus är medlaren mellan Människor och Gud.

Jesus är både Människosonen och Guds Son samtidigt. Han är 100 % Människa och 100 % Gud i en och samma person det är hans härlighet.
Han är Människosonen – För att försona och föra oss till Gud.
Han är Guds Son – För att försona oss med Gud och föra Gud till oss.

Det här är så underbart så jag finner knappast ord att beskriva den vila som ligger i det här. Jesus Kristus (Medlaren) bor nu genom Anden i oss i vår ande. Du är nu en ny skapelse ja en ny människa i Jesus Kristus.
Vem är vårt nya liv? Jesus Kristus
Vem får uppleva det nya livet? Den som vandrar i Anden
Vad innebär det? Det nya livet ersätter det gamla livet (Rom 8:13-16)

Men hur blir det nu med mig då jo jag lever inte längre jag är död på ett andligt sett nu alltså. Han som är medlaren lever alltså i mig han som redan har uppfyllt allting åt mig.

Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

Medlaren som är Jesus Kristus som är 100 % Människa och 100 % Gud är nu mitt liv genom Anden i min ande.

Posted in Different Stuff | Comments Off on DRIVAS AV ANDEN

JAN MARKELL NYHETSBREV

What on Earth is Going On? by Jan Markell July 16, 2021

Even the secular, unbelieving world is stunned at all that is happening in our collapsing world. Most have no explanation for it. Some offer weak explanations that to the tuned-in and spiritually astute are laughable.

Even once-sound pulpits remain silent and perplexed. Political commentators suggest that if we just elect their candidate, all will be rosy again someday soon. Their faith is in their political party.

We Will Own Nothing and be Happy?
Leftists promise that if we fix climate change and spread the wealth around, we will achieve peace on earth. Outfits like the World Economic Forum suggest some day, if we follow their formula, we will own nothing and be happy! How can society be happy under Godless Communism?

Here are my conclusions as to why we’re where we are in history. I am sure the list is much longer than this but here goes:  

 • Our times are perilous because God is trying to wake up and warn a sinful world. People don’t listen when life is smooth-sailing.
 • The Bible is fulfilling itself. It predicts perilous times (II Timothy 3); a Laodicea end-time church; a Romans 1 society at the end, characterized by depravity. Evil and violence will escalate. The “birth pangs” will become intense and will be hard to watch and read about. We get worn out seeing floods, fires, droughts, and hurricanes. But the Bible says these things must happen.
 • God is warning because He always warns before He judges and the world is facing judgment. It is being judged now but far worse is coming during the Tribulation. This is just a warm-up.
 • There are terrible consequences when we don’t do things God’s way. Society will fail. The church will head into apostasy. But prideful mankind always thinks their way is best and wreckage results.
 • God is specifically sending a message to His church. He is trying to shake us up, so that we will wake up and ultimately look up.

 

 • America and the world are now caught up in end-time strong delusion. That has serious consequences. Delusion does not permit people to think rationally and to act reasonably. It does not allow people to vote sensibly. The consequences are staggering.
 • Many think that politics will be the savior, or a particular political party. They just want to “make America great again” but minus God’s oversight. God is letting us know that only “one nation under God” will ever function properly and no nation can be great and Godless.
 • America showed God the door fifty years ago. That has consequences. His blessing and protection may have left when we opened that door!
 • God is allowing some pre-Tribulation birth pains on the entire world. But what we see happening today is minor compared to what is coming. The Church will be absent during that Tribulation time, so in the meantime, may we have a greater burden to save people from the wrath to come. The consequences for a world that rejects Jesus Christ are unthinkable.
 • America and other Western powers have to fade as world influencers so that global government can rise up and rule the world. As these nations diminish, keep in mind that this is orchestrated by God for his end-time purposes.
 • Lastly, I think there is chaos on earth because Satan knows his time is short and he has ramped up his activity. He is getting new recruits for his kingdom. This is all the more reason we must be salt and light in these final days.

What Did You Expect the End-Times to Look Like?
That’s a short list summarizing a few options as to why the world is in a mess! What did you expect the end-times to look like?
With God marginalized and mocked, society cannot work properly. It will collapse under the weight of everything in the world that is fractured. Only Christ’s return at the Rapture and then His Second Coming at the end of the Tribulation to establish a near-perfect Kingdom will fix it!
The closing days of the Church Age are a challenge for all mankind. For the Godless, these days cannot make sense. For those who know the Bible, it has the road map ahead all spelled out for us!   Your Assignment
Don’t let more time to become wasted. Seize the moment. Jesus is coming and most of the world is in a dark place! And they have not a clue how to turn the light on unless you tell them.

Posted in Different Stuff | Comments Off on JAN MARKELL NYHETSBREV

BARCELONA AVTALET 1995

Detta är saxat från Facebook men jag tyckte vi måste påminna oss om det otäcka politiska spel som vi nu ser de onda frukterna av. Det kommer att sluta med global jord med totaldominans av sina innevånare. Jag uppdaterade och lade in Ranelids inlägg också som troligen FB blockerar inom kort.

Ivon Darmark

Förmodligen blir jag blockerad från FB, Sanningen vill man inte att Sveriges befolkning ska veta. Blockeringarna står som “spön i backen” i dessa dagar.
SOCIALDEMOKRATERNA & SANNINGEN
– Barcelonaavtalet
Har du undrat varför muslimer frivilligt flyttar till ett land med kristen historia, tradition och grundsyn när deras egen religion är så viktig att bevara? Har Du undrat varför muslimer i Sverige alltid får igenom sina krav även om det helt strider mot vår egen syn på kultur, kvinnors jämställdhet eller går helt mot vår egen lagstiftning? Har du undrat varför majoriteten av alla hitkomna är muslimer när det är kristna som är världens mest förföljda folkgrupp?

Har Du undrat varför islamiseringen bara ökar och breder ut sig över Sverige i allt snabbare takt? Varför vill inte politikerna stoppa det, varför vågar media inte skriva om det? Varför tycks makthavare plötsligt acceptera månggifte, barnäktenskap, eller könsseparation i tex skolbussar, simhallar och skolor? Varför har vi accepterat parallellsamhällen med shariapoliser, hedersförtryck, böneutrop och kvinnligt slöjtvång i vårt svenska samhälle? När ska islamiseringen av Sverige hejdas?
Svaret är ALDRIG!


Islam har rätt att nu ta över Sverige! Varför? Svaret är att socialdemokraterna skrivit under det s.k.
BARCELONAAVTALET!


Barcelonaavtalet är ett avtal som den socialdemokratiska regeringen skrev på 28 november 1995 och ger muslimer och islam fritt utrymme att ta över Sverige från den svenska befolkningen! Enligt Barcelonaavtalet får inget i den svenska lagen försvåra eller förhindra muslimer att etablera sig i samhället utan att behöva göra avkall på islam, muslimska seder, dess kultur och tradition. Därför har heller aldrig muslimer blivit nekade något av alla sina muslimska krav i Sverige. Låter det för osannolikt för att vara sant? Öppna ögonen och se ifall du kan se motsatsen!


(Vi vill redan nu VARNA känsliga läsare för skrämmande fakta som kan vara allvarligt stötande för såväl faktaresistenta och indoktrinerade socialister som för rättrogna Sverigevänner! All läsning sker nu på egen risk:)


Först en kort bakgrund till Barcelonaavtalet:
Vid tre tillfällen mellan 1967–1973 angriper muslimska länder militärt Israel men förlorar. De muslimska oljeproducerande länderna (OPEC) enades om att istället använda olja som ett tvångsmedel och stänger oljeexporten till Europa. Oljekrisen blev ett faktum och Europa stod handfallet utan den nödvändiga oljan. De muslimska oljeproducerande länderna lovar öppna oljekranarna igen men på vissa villkor.
Dessa krav var bl.a:
• – Öppna upp Europa för fri invandring från muslimska världen.
• – Förbjuda lagar, regler och byråkrati som försvårar, förhindrar eller omöjliggör muslimska intressen eller muslimsk religionsutövning efter koranens lära.
• – Underlätta spridningen av islam i Europa.
• – Främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.
Argumenten för detta samarbete ansågs vara:
• – Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna i över hundra år vilket är nödvändigt för att upprätthålla den europeiska välfärden.
• – De demografiska kurvorna pekade nedåt, barnafödandet var lågt samtidigt som Europa behövde billig lågutbildad arbetskraft som de muslimska länderna kunde bistå med.
1995 kom det slutgiltiga Barcelonaavtalet som lade grundstenen för destruktionen av den europeiska civilisationen, för islams inflytande och framtida övertagande! Den explosionsartade islamiseringen av Sverige och övriga Europa kunde därmed börja!
Lena Hjelm-Wallén, utrikesminister och socialdemokrat skrev under avtalet för Sverige på uppdrag av den socialdemokratiske statsministern Ingvar Carlsson. Därmed var dödsdomen för ett fortsatt tryggt folkhem med kristna seder, bruk, tradition och kultur påskriven och ett oåterkalligt faktum. Denna dag började islamiseringen av Sverige och idag kan vi se dess förödande konsekvenser överallt; beslöjade kvinnor i burka/ niqab, moskéer med böneutrop på arabiska, speciallagar och regler för tex arbetsklädsel, specialkost i skolor eller förtur på bostadsmarknaden eller på arbetsmarknaden. Inget får hindra eller stoppa muslimskt inflytande eller islamska intressen – Barcelonaavtalet!
Att så få idag har kunskap om Barcelonaavtalet är ingen tillfällighet. Barcelonaavtalet bör så långt som möjligt hållas hemlig och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kan förstås. Det finns fortfarande de som inte ens tror på Barcelonaavtalets existens och svamlar om ”konspirationsteorier”! Avtalet är desto mer känt i de muslimska länderna av helt naturliga skäl. Därför är det av yttersta vikt att alla vi andra sprider just denna kunskap och information om Barcelonaavtalet!
Sist i avtalet görs det klart det är viktigt att EU samarbetar med massmedia för att skapa en positiv bild av massinvandringen och islamiseringen, där journalister har till uppgift att vilseleda befolkningen! Känns det igen?

Sverige har säkerligen genomfört 99% av alla EU-direktiv som utfärdats. Vi har tillmötesgått alla krav på moskéer, böneutrop, imamutbildningar, religiösa friskolor, muslimsk kost etc. Media (läs= Svt) har rapporterat mer positivt om Palestina och mer negativt om Israel. Man har tigit om de laglösa parallellsamhällen med sin skenande kriminalitet och de systematiska gruppvåldtäkterna i invandringens spår. Även helt förkastliga och omoraliska seder och bruk såsom barnäktenskap, månggifte, kvinnoförnedrande slöjtvång, halalslaktat kött i skolor, könsseparering etc. är nu i en process där detta succesivt ska normaliseras in i vårt svenska samhälle.


Ett exempel; när socialstyrelsen nyligen gav ut informationsbroschyren ”Information till dig som är gift med ett barn” till alla pedofiler byttes ordet ”olagligt” ut mot ”olämpligt” Omslaget pryddes dessutom av en glad flicka i slöja! Barnäktenskap som var helt otänkbart i det trygga folkhemmet är idag i en normaliseringsprocess och imorgon är det en helt naturlig del av vårt svenska samhälle! Samma sak kommer hända med hederskulturen, sharialagar och månggifte. (Annie Lööfs Centerparti har redan haft uppe tillåtelse för månggifte som förslag i sitt parti!) Sverige är idag Västeuropas snabbat islamiserade land. Varför? Barcelonaavtalet!

Låt oss titta på ett exempel: I Växjö fick muslimer på rekordtid igenom krav på böneutrop. De myndigheter som normalt ska behandla dylika ärenden skickade istället över beslutet till polisen (?) som BARA fokuserade på ljudvolymen, inget annat! Ingen myndighet behandlade alltså lämpligheten att man på ett främmande språk skriker ut religiös propaganda över en svensk stad på hela 110 dB!

(110 dB är maxgränsen vid Sweden Rock Festival där världens största hårdrocksband spelar en gång om året!)
Säg några andra organisationer som får förmedla hat, antisemitism och rasism och ändå ges tillåtelse att förmedla sitt budskap via högtalare varje vecka på ett främmande språk över en svensk stad med samma ljudvolym som världens största hårdrocksband? Pga. denna beslutsprocess kunde inga direkta (eller korrekta!) överklagan göras. De få överklaganden som kom avslogs direkt! Lägg där till Regeringsformen kap 2 och Europakonventionen så får religion inte påtvingas andra människor, detta gäller också på offentlig plats.

Med böneutrop tvingas människor på offentlig plats och t.o.m. i sina hem att åhöra ett religiöst budskap. Det hör varken moraliskt eller juridiskt hemma i ett sekulärt samhälle. Polisen godkände alltså något olagligt och tittade bara på ljudvolymen! Varför? Barcelonaavtalet!
(Samma vecka godkännandet kom krävde samma muslimska församlingen att alla moskéer i Sverige ska ha samma rättighet till böneutrop! Lillfingret och handen…)

Imamutbildning är ett annat exempel på hur EU i nära samarbete med arabländerna arbetar för att islamisera Europa. Sverige fick sin första statligt finansierade imamutbildning 2016. Nyligen sa en ”svensk” imam att alla svenskar som inte följer islam måste mördas! Vi svenskar ska alltså leva under ett ständigt dödshot av våra insläppta nyanlända just för att vi är svenskar om vi inte konverterar till islam! Media tystade naturligtvis ner uttalandet, inget negativt om islam får skrivas! – Barcelonaavtalet!

I Tyskland har mer än 400 kyrkor stängts sedan 1990. Under samma period har mer än 200 moskéer, inklusive 40 mega moskéer, vardera rymmer mer än 1000 personer, byggts. Vidare finns 2600 bönehallar och 128 moskéer under konstruktion. Kristendomen marginaliseras och alternativ media har avslöjat hur kors och andra kristna symboler avlägsnas från kapell, kyrkor och begravningsplatser för att inte förolämpa muslimer.

England har sedan 2010 haft över 1800 syraattacker, vilket är en attack varannan dag och gör England till syraattack-huvudstad i världen, ungefär så som Sverige blivit Europas våldtäkts-nation per capita. Detta ignorerats så klart av media som i princip inte längre skriver att en kvinna varannan dag får sitt ansikte vanställt pga. islam.

Vid terrorattacker vägrar media avslöja när förövaren skrikit ”Allahu Akbar” (Allah/Gud är störst) tex när en man knivattackerades i Gävle, när två mördades i Åbo, de senaste attackerna i Marseille, Paris och Manchester eller när en kvinna nyligen ”av okänd” anledning knivattackerades i Falköping, för att bara nämna några. ”Motivet till händelsen är ännu oklart” brukar det då heta i nyhetsrapporteringen! Känns det igen? Vid terrorattacker är plötsligt den muslimska religionen oviktig, enligt media, trots att det är just det muslimska hatet mot kristna och judar som är motivet till terrorattackerna!

År 1990 fanns det 5 miljoner muslimer i Europa. 2010 var siffran 40 miljoner. Prognoserna pekar på 100 miljoner muslimer innan 2050. Alternativ media har tidigare skrivit om invandring- och befolkningstillväxten i vårt land och dokumenterat att omkring år 2050–2060 kommer muslimer att vara i en majoritet i Sverige med nuvarande massinvandring/ barnafödande. Vad gör vi då? Hur gör vi svenskar när vi är i evig minoritet? (Bl.a Annie Lööf vill se 30-40 miljoner fler invandrare i Sverige!)

Vad vi ser är en etnisk rensning av befolkningen i Sverige. I Sverige har andelen muslimer ökat från <1% (1970) till dagens >16% och är den folkgrupp som ökar snabbast. Sverige hade länge 8 miljoner invånare men växte på rekordkort tid plötsligt till 10 miljoner! Majoriteten – över 80% – av denna ökning var muslimer, detta trots att kristna idag är världens mest förföljda folkgrupp. Vi räddar alltså inte våra egna, vi tar hellre hand om de som vill mörda oss för vår kristna grundsyn, såsom IS-återvändare och radikaliserade imamer! Allt detta är sanktionerat av Socialdemokraterna – Barcelonaavtalet!

Medan muslimer är tilldelade speciella privilegier att predika hat på våra gator, militäriska protester, bränder, misshandel, mord, lemlästade djur och våldtäkt på kvinnor och barn och de kan i allmänhet göra vad de vill utan att någon vågar tala klarspråk eller stå upp mot vad som händer. De som gör det blir omedelbart utpekade med ogrundade epitet som rasister, nazister och islamofober. Barcelonaavtalet är ett folkmord på Europa, vår kultur är vårt arv, våra traditioner och värderingar!

De friheter som gör Europa så fantastisk är under hot. Kvinnors rättigheter, skydd av barn, rättigheter för homosexuella riskerar nu att falla inför den tryckande hatiska och intoleranta ideologin Islam. Vi vet redan hur undervisning av muslimer framskrider som den särskilda typ av intolerans, hat, förtryck, sexism och homofobi som undervisas i religiösa friskolor och i moskéer. Antalet kvinnor som går runt i burka och hijabs har exploderat och hela stadsdelar är nu nästan helt muslimska. Snart ser vi hela städer i samma skick tack vare Barcelonaavtalet!

Sverige kommer att vara övervägande islamiskt inom två generationer eller ännu tidigare. Detta är verkligheten av vad som händer i hela Europa. Östländerna däremot kämpar tillbaka och vägrar att massimportera ideologin som aldrig kommer att leva i fred med andra kulturer, vi vet att det aldrig kommer att finnas fred eller att Islam kommer samexistera med någon annan kultur eftersom historien har visat det. Ungern är idag ett land som vägrar ta in mer invandrande muslimer och direkt hotar nu EU dra hela landet inför Europadomstolen då de inte följer sin del av Barcelonaavtalet!

I korthet kan vi väl säga att det paradis vi levde i, som byggts upp under de senaste 1000 åren, kommer på sikt att förvandlas pga. Barcelonaavtalet till ett land med islamisk sharialag som lägger grunden för stening av kvinnor, pedofili, bestialisk slakt av djur, lögn och svek, mord på homosexuella, judar och kristna och ett antal andra grymma saker vår befolkning kommer att behöva se när islam kommer i majoritet. De barn som föds i dagens Sverige kommer dö i en islamsk stat.

Detta kommer ske under vår levnadstid, men det är våra barn och barnbarn som får det allra värst och de kommer ALDRIG förlåta socialdemokraternas svek mot Sverige och dess folk! Våra barn kommer en dag se sina barnbarn traska iväg till koranskolan iklädda slöjor. Var det detta svenska folkhem Du ville bygga till dina efterlevande? Var det detta trygga svenska folkhem Olof Palme talade så varmt om?

Att rösta socialdemokraterna som lade grunden till Svea Rikes förfall och dess folk är inget annat än rent landsförräderi! Den 28 november 1995 sålde socialdemokraterna konungariket Sverige till muslimerna. Detta får aldrig glömmas! Att rösta på Löfvens Socialdemokrater är därför att godkänna och acceptera Barcelonaavtalet! Tänk på det den 9 september!

Passar på och lägger till Ranelids inlägg som FB verkar porta också….

Landsförrädare! Av Björn Ranelid.

Många svenska politiker har blod på sina händer och de förråder Sverige och bereder väg för mördare, parasiter och fiender till kärlek, godhet och alla som vill leva i tillit och respekt för medmänniskan.Ja, jag menar exakt vad jag skriver här och jag är därmed inte elak och jag begår inte våld på just det svenska verbet att förråda. Jag har inte importerat detsamma, utan det är fött och brukat sedan länge i mitt fosterland som jag älskar och vördar i oräkneliga sammanhang. Sverige behöver inga höghastighetståg som kostar två hundra miljarder kronor.

Sverige behöver den snabbaste och bästa vägen till lag och ordning, fred och frid för barn och alla människor som sköter sig, studerar, arbetar, betalar skatt och som aktar sin nästa.En politiker som förråder sitt land är skyldig till medvetna lögner, lömska ränker och handlingar och framför allt svek mot alla varelser som vill leva i fred och endräkt med sin medmänniska.Ingen polis i tjänst skjuts av misstag.

En individ som bär vapen och avsiktligt med berått mod skjuter en polis i tjänst kan aldrig göra det av misstag och det finns inga undantag i världen.I går kväll sköts en tjugofemårig man till döds invid en skola i Huddinge. Således fortgår barbariet och kriget i Sverige. Det är ett mentalt och bokstavligt krig.Jag har blivit stenad med ord och trakasserad av falska och enfaldiga journalister för att jag är den förste och ende författaren som skrivit sanningen om tillståndet i Sverige.

Jag lider och sörjer över vad som händer i landet medan de tjänar lögnen och förfalskningen av verkligheten.

Jag är nationalist och kosmopolit i en och samma person och jag respekterar alla individer som vill leva i fred med sin medmänniska. Du och jag har inte bestämt var och när vi skulle födas och vem som skulle bli vår mamma och pappa. Vi har ursprungligen inte gjort oss förtjänta av att vara svenskar. Det är en gåva som vi skall förvalta på bästa sätt och vara tacksamma över.Det räcker med en enda mördare och terrorist som härjar på Drottninggatan i Stockholm, Biskopsgården i Göteborg eller på Fersens väg i Malmö för att det skall beröra hela befolkningen i Sverige. Barnen ser och hör, läser och tvingas att veta.

Det är en skam för landet och en oförlåtlig synd.Alla brottslingar som är dömda till utvisning skall deporteras direkt med tvång. Det finns inga ömmande fall. En människa väljer att vara kriminell. Ingen behöver svälta och lida av hunger i Sverige. Här kan alla gå i skolan och dricka rent vatten och ha tak över huvudet i någon form. Det går alltid att söka hjälp och bistånd i olika avseenden.Människor som är födda i landet och som har arbetat och betalat skatt skall alltid få pensioner så att de klarar sitt uppehälle och åtminstone livets nödtorft.

Allt annat är en skam för Sverige. Ni bör sprida denna krönika till alla läskunniga människor i Sverige. Björn Ranelid, i sorg och helig vrede, den andra juli år 2021.


Posted in Different Stuff | Comments Off on BARCELONA AVTALET 1995

Ny Ekumeniksatsning från SKR

Detta är saxat från Per Arne Imsens öppna Facebooksinlägg 3/7-21

Nu lägger SKR in en ny växel i ekumeniken. Initiativet kommer från Katolska Kyrkan och kallas ”Receptiv Ekumenik”. Inspirationen är hämtad från det katolska Andra Vatikankonciliet.
Sara Gehlin, en av initiativtagarna, säger: – Receptiv ekumenik har kommit att kallas ”en ny våg i den ekumeniska rörelsen” och har en viktig bakgrund i den interreligiösa dialogen.”
I den förkonferens som hölls den 17:e juni, vars avsikt var att presentera denna nya ”våg”, kom den katolske prästen Mathew Chandrankunnel från Indien, först i talarlistan.
Den som är intresserad av att läsa om de (obibliska) läror han står för, kan söka på hans namn på nätet. (Om en kosmisk Kristus, teologi uppblandad med hinduism och buddhist mm.)
Chandrankunnel har varit engagerad som talare på det numera katolska Berget, Rättvik. Jag har skrivit om ett av hans besök där i min bok Inga andra gudar:
”DET ÄR SÅ KRISTET DET KAN BLI
Stiftelsen Berget, Rättvik, som nyligen blev katolsk, inbjöd våren 2016 till en konferens om andlighet. Talare var bland annat Fader Mathew Chandrankunnel, katolsk präst från Indien med ett djupt engagemang för andlighet.”.
Så här stod det bl a i inbjudan:
”Detta veckoslut blir det en serie föreläsningar om världsreligionerna, de semitiska religionerna – judendom, kristendom och islam.
Indiska religioner: hinduism, buddhism, jainism, sikhism och även zorastrianism. HUR DESSA RELIGIONER UTVECKLADES OCH HUR DE INTEGRERAR ANDLIGHETEN I LIVET och hur de tolkar livet. Världsliga och mänskliga relationer.
Det blir också en föreläsning om hur ANDRA VATIKANKONCILIET HAR HJÄLPT OSS ATT FÖRSTÅ DE POSITIVA ELEMENTEN I DESSA RELIGIÖSA TRADITIONER I DENNA GLOBALISERADE VÄRLD! Det ges även tid för dialog och samtal på olika lektioner.”
Någon undrade på Stiftelsen Bergets hemsida om detta var kristet.
“Det är så kristet det kan bli”, var deras svar.
Då skrev jag följande kommentar på deras hemsida: “Intressant att det är så kristet det kan bli. Då förväntas Jesus Kristus, den levande
Gudens Son, vara den Han är. Inte en religionsstiftare på sidan om andra religionsstiftare. I VILKET NAMN ÄR NI FÖRSAMLADE?
Förutsättningen för Jesu närvaro är: ’Där två eller tre är samlade I MITT NAMN där är jag mitt ibland dem.’ Matt 18:20 ’Gud har gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas – alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren.’ Fil 2:9-11.
Finns det förutsättningar att uppnå något konsensus med de andra religionerna om man ska bibehålla en biblisk kristusbild? Eller har mötet ett missionerande syfte? Att ge ut evangelium till människor som är fångade i det som Bibeln kallar för ’falska föreställningar’?”
Jag fick inget svar. Kommentaren togs bort.”
Inga andra gudar, sid.156 – P-A Imsen 3/7-21

Posted in Different Stuff | Comments Off on Ny Ekumeniksatsning från SKR

Fokus för vår tillbedjan

Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Guds Sanning = Vad Gud uppenbarat! (Evangelium)
Mot Lögnen = En skickligt gjord kopia! (Ett annat Evangelium)

När vi ser på villfarelse är det lätt att tänka att korrigeringen kommer bara de får kunskap. Men vet du vad det sitter mycket djupare än så här för den är rotad i världens första villfarelse och kallas för Synd. Ja det är faktiskt mörker för det är en bild på syndens konsekvens.

Eva såg på trädet som ormen beskrivit för hennes ögon (Sinne) Hon tog och åt frivilligt av trädet. Jaget åt alltså av trädet och därmed ”bytte” hon frivilligt bort det Gud stod för mot det Ormen stod för. Vi skulle kunna kalla detta för handel ja till och med byteshandel. David Wilkerson sa en gång att nyckeln till att förstå många liknelser är att det handlar om just byteshandel.

När vi tittar på Satan i Hesekiel 28 så var det för hans stora köpenskap han fördrevs från Eden. För att vi nu skall förstå vad det egentligen handlar om så måste vi förstå att härligheten från Gud är ett värde. Härlighet eller Namn har exakt samma betydelse nämligen: Hur någon verkligen är och för att kunna förstå detta måste du han en kunskap om objekten. Att förstå Härligheten från Gud innebär alltså att känna en person vars namn är Jesus Kristus.

Härligheten från Gud representerar alltså ett oerhört stort värde eller en stor skatt. Härlighet (Heb Kabod – Tyngd eller Värde) (Gk Doxa)

Det var det levande Guds ordet som talade med Abraham som sa att Han är Abrahams “Försvarare” och hans “Oerhört stora skatt eller värde” (1 Mos 15:1 – King James bible)

Gen 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward. (King James)

Hes 28:4 Genom din visdom och ditt förstånd har du blivit rik, guld och silver har du samlat i dina förrådshus. 5 Genom stor visdom med vilken du bedrev din handel har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull.

Ordet som används för Rikedom här är det hebreiska ordet: CHAYIL vilket betyder mer än en summa pengar. Det innebär att jag förökar min egen styrka och kraft och mina egna själiska förmågor. Det här är alltså exakt samma falska ljus som Ormen kom med till Eva i lustgården. Det sammanlagda värdet av mänsklig visdom och kraft upphöjer sig därför över Jesus Kristus i hans eget hus. (666 kanske?)

Jag skrev i förra studiet en kristen version av frestelsen i Eden:
1/ Skulle då Gud ha sagt (Skapa Misstro)
2/ Skulle ni verkligen behöva dö ner först? (Korset)
3/ Ni skall bli som Kristus själva (Härligheten från Gud)

Här kan vi förstå vad som egentligen menas med Rom 1:25
Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Människan skulle alltså ge ära och tillbedjan tillbaka till Gud genom den uppenbarade härligheten som Gud skänkt henne i hjärtat (Sanningen). Människan valde frivilligt att genom byteshandeln med Ormen upphöja sitt jag som bor i själen.

Vi kan alltså med se tydligt att det finns två källor för uppenbarelse varav sanningen som alltid syftar till att Gud äras och tillbes. Sanningen som uppenbaras drar alltid uppmärksamheten till Herrens Härlighet.

Det som sker nu i Eden är att det kommer in en kopia för att pröva dem om de är villiga att fortsätta vandra i sanningen. Om vi inte är villiga att vandra i sanningen och ge Gud ära och tillbedjan när han uppenbarar sig för oss. Har ni tänkt på att den prövningen väldigt ofta handlar om att vänta på att Gud uppenbarar sig för oss och visar oss vägen.

Lögnen som kommer nu ser ju ut att vara lösningen eller genvägen till en mycket snabbare process till målet. Att äta av (Inspireras Av) något förbjudet är det grekiska ordet för Laglöshet (A-Nomia)

Är ormen och “Den laglöse” samma person? (2 Tess 2) Den som alltså äter och inspireras av lögnen kommer alltså inte att ge ära eller tillbedjan åt Herren. Det som nu händer i Eden är alltså exakt samma budskap som spridits av Kenneth Hagin till hela kristenheten.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.

Jaget skall göra sig likt Kristus! Förstår du nu varför jag tog en Kristen version på Eden? Det här är nu exakt vad som måste ske i våra församlingar över hela världen.

Jag skrev i förra studiet en kristen version av frestelsen i Eden:
1/ Skulle då Gud ha sagt (Gud är inte Trofast och Förvrida Evangeliet)
2/ Skulle ni verkligen behöva dö ner först? (Korset)
3/ Ni skall bli som Kristus själva (Härligheten från Gud)

Då börjar vi förstå lite mer om vad Laglöshetens Hemlighet verkligen handlar om. Nu förstår vi varför det står att de skall tro på lögnen (De 3 Punkterna)

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Det enda du är skapad till när du kom till denna jord var att få tag i sanningen. När du får tag på den uppenbaras härligheten från Gud i en person som du skall ära och tillbe i Ande och Sanning. Jesus Kristus är bestämd att vara universums Kung långt innan något var till.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Det är därför Laglösheten också är en Hemlighet! Om Gud vill se om vi älskar honom så kommer han se till att vi får en chans att välja mellan två alternativ. Ormen stod för samma falska ljus (Lögn-Mörker) som redan bedragit den fallna änglavärlden. (Ef 1:9-10)

Det som nu händer är beskrivet i Rom 1:25-26
Rom 1:26 Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar
Rom 1:26 For this cause God gave them up unto vile affections,

Gud gav dem eller överlämnade dem i sin fiendes hand! Olydnaden ger alltså en straffdom av att komma ur löfteslandet. Lydnaden ger välsignelsen av att komma in i Löfteslandet och regera över fiendens attacker. Dörren in var vid Gilgal och omskärelsen!

Jos 5:8 När allt folket hade blivit omskuret, stannade de kvar i lägret, till dess de hade återhämtat sig. 9 Och HERREN sade till Josua: I dag har jag vältrat av Egyptens vanära från er. (Begärelser) Platsen fick namnet Gilgal, som den heter än i dag. 10 På kvällen den fjortonde dagen i månaden, medan Israels barn hade sitt läger i Gilgal, firade de påskhögtid på Jerikos hedmarker. 11 Dagen efter påskhögtiden, just den dagen, åt de osyrat bröd och rostade ax av landets säd. (Löftenas uppfyllelse)

Vet du vad detta symboliserar då?
Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av (Skina Av) något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. 15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. ( I Löfteslandet Jesus Kristus) 16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel.

Var det så att Adam och Eva redan innan skådat trädet men fruktan för Gud och hans dom gjorde att de avstått från frestelsen att äta det? Men när en falsk profet kommer i form av en orm som gav dem till synes ”Biblisk” undervisning från en annan ”Auktoritet” som lovade dem en falsk säkerhet. Hur gick det till då? Eva gick frivilligt in under denna falska auktoritet och makt hon ifrågasatte eller prövade aldrig vad Ormen sa.

Hon valde alltså frivilligt att underordna sig mörkret men Adam blev inte förledd på samma sätt. Han visste att det blev konsekvenser oavsett vad Ormen lärde. Men han trodde han skulle komma undan genom att skylla Gud för att gett honom en dålig hjälpare som nu förlett honom. Är det inte så vi vill tänka? Det är alltid någon annans fel. De ville ha vad trädet erbjöd så när tillfället dök upp frestade av en annan auktoritet att de kunde få göra det utan konsekvenser.

1 Mos 3:11 Då sade han: Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?

Sedan skyller Adam på Eva
1 Mos 3:12 Mannen svarade: Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.

Eva kastar nu skulden på ormen
1 Mos 3:13 Då sade HERREN Gud till kvinnan: “Vad är det du har gjort?” Kvinnan svarade: “Ormen förledde mig och jag åt.

Det här är väl ganska snarlikt vad man brukar säga i den karismatiska rörelsen. Har du någonsin hört detta uttryck? ”Han attackerades och prövades så hårt av djävulen därför att han är så andlig”. Eller Adam anklagade Gud för att han gett henne en så dålig ”hjälpare”. Det är exakt så många skyller sina fel på att man faktiskt frivilligt har följt en ”Smord ledare”

Många som reste till Knutby tror jag en gång hade Anden (Hjälparen) men man frestades av falska profetior och en annan ande. Bibeln är solklar man följer falska ledare på villovägar därför att man inte ger kärleken till sanningen rum i hjärtat.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens (Pseudo) alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (Pseudo) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.


Så när nu tiden är inne för domen över Guds hus vad kan vi förvänta oss? Det som slår mig är faktiskt att vi kommer att se en falsk karismatisk rörelse väldigt lik den äkta. Det är exakt vad det grekiska ordet Pseudo betyder V11. Över den falska karismatiska rörelsen så kommer en falsk utgjutelse av en annan ande som utger sig för att vara äkta. Lägg märke till att det står ”Med lögnens (Pseudo) alla tecken och under”. Alla tecken och under som vi kan läsa om i apostlagärningarna skall vi alltså se i den falska ”Nya Pingst” som kommer.

Vi avslutar här med vad vi började med.
Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Guds Sanning = Vad Gud uppenbarat! (Evangelium)
Mot Lögnen = En skickligt gjord kopia! (Ett annat Evangelium)

När vi ser på villfarelse är det lätt att tänka att korrigeringen kommer bara de får kunskap. Men vet du vad det sitter mycket djupare än så här för den är rotad i världens första villfarelse och kallas för Synd. Ja det är faktiskt mörker för det är en bild på syndens konsekvens.

Gal 5:19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror,

Som sagt var det krävs mer än bara kunskap och upplysning för att bli av med villolärorna. Vet du vad som krävs? Jo det krävs omvändelse och hjärtats omskärelse och ett personligt korsbärande.

Sanningen som kommer till oss skall alltså ge oss kunskap om och ära en person nämligen Jesus Kristus. Att vandra i sanningen är alltså samma sak som att tillbe i Ande och Sanning (Joh 4) Ordet sanning betyder “Uppenbarad Realitet” och den är progressiv vilket innebär att du får inte allt på en gång. Väntan kännetecknar alltså den här vandringen i sanningen. När sanningen uppenbaras så uppenbaras alltså härligheten och den skall alltså tillbaka till Gud. Vi kan aldrig någonsin äga härligheten från Gud i oss själva.

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.

Den som nu älskar sanningen han älskar att ge äran av den härlighet som uppenbaras tillbaka till Gud igen. Det som nu 2 Tess 2 så klart uppenbarar är att Lögnen skall få oss att tro att vi äger Härligheten i oss själva. Då måste vi tänka till lite finns det en teologi idag som säger det? Svar Ja! Sven Reichman – “Gud är inte allt som glimmar”

Den boken är väldigt upplysande för den som vill förstå mycket av de konstiga vindar som drar över kristenheten idag. Det verkar som om mycket av den falska karismatikens rötter sitter i Hagins grundtankar om vilka vi är när vi blir födda på nytt.

Han påstår att människan är skapad till Guds avbild. Människan är en ande har en själ och bor i en kropp. Hagin menar att när du blir född på nytt så äger du all härlighet i din ande. Hagin har givetvis totalt fel och Satan har genom denna falska undervisning totalt infiltrerat den karismatiska rörelsen idag.

Om Hagin skulle ha rätt så skulle vi aldrig behöva vänta på Gud? Varför skall vi vänta på någon som jag nu själv blivit tillfullo i min ande? Det var denna lära som smög sig in i församlingarna då och som gör det idag. De menade alltså att när Jesus uppstod ärvde du allt i din ande.

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

Sanningen är progressiv och uppenbarar härligheten från Gud när Gud vill. Det är alltså beroende på om vi tar vårt kors och följer honom eller inte. Samma härlighet som sanningen uppenbarar skall tillbaka till Gud igen från oss. Vi ger honom all ära med andra ord. Det innebär rent konkret att den som vandrar i sanningen kommer att göra så på en väg som ger Herren äran. Det vill säga en väg som bara är delvis upplyst hela tiden en väg som vi inte känner till. Detta kommer givetvis innebära händelser vi inte förstår eller kan kontrollera i oss själva.

Hagins lögn är däremot inte progressiv! Du skall bara förlösa något som du redan äger din ande! Du skall genom denna falska gnostiska tro skapa din egen framtid och din egen realitet. Jag har hört fasansfulla saker citeras på de Kristna TV kanalerna i vårt land.

> Du kan skapa genom dina ord
> Andlig krigföring blir rotat i dig själv du driver ju ut Djävulen
> Profetia blir ju rena fantasierna
> Lovsång blir ju helt perverterat
> Falska under binder dem ännu hårdare i villfarelse

Jag sa att samma sanning och härlighet som uppenbaras för os skall alltså tillbaka igen till Herren det är sann tillbedjan. Om vi tar och använder ett annat ord för exakt samma sak skulle vi kalla det en levande beröring. Eftersom vi inte har något Andligt liv alls så börjar det med att Herden berör sina får och fåren sedan berör herdens hjärta. (Ginosko)

Joh 10:14 Jag är den gode herden, och jag känner (Ginosko) mina får, och mina får känner (Ginosko) mig, 15 liksom Fadern känner (Ginosko) mig och jag känner (Ginosko) Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. 16 Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde.

Härligheten från Herren berör oss!
Härligheten skänker liv i oss och vi berör Herren!

Joh 4:20 Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” 21 Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

Janne Ohlin – Göteborg.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Fokus för vår tillbedjan

ATT BERÖMMA SIG AV

Apg 3:1 Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. 2 Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten, för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. 3 När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. 4 De fäste blicken på honom, och Petrus sade: “Se på oss!” 5 Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. 6 Men Petrus sade: “Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!” 7 Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. 8 Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud. 9 Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud.

Här ser vi förutberedda gärningar som Anden leder Apostlarna in i. Det är ju helt uppenbart att Anden gör det för att han vet att Apostlarna kommer att vittna om och förhärliga Guds Son. Det som slagit mig den sista tiden är att varför ser vi knappast detta ske i vår tid? Är motiven rätta för att det skall kunna ske? Endast Gud känner våra hjärtan!

Du ser i 2 Kor 3 Hur Mose sätter upp ett täckelse för sitt ansikte. Det är en bild på “Hyckleriet” (Uppträda bakom en mask) Gud ville göra under inför folket för att uppenbara Jesus Kristus. Mose tog äran själv ock kom inte in i löfteslandet.

Gärna säga utåt att man tjänar Gud!
Men i hjärtat tjänade han sig själv! Vi är hjälplöst fast i synden och endast kraften i Jesu Kristi kors kan få dessa motiv att dö ner.

1 Joh 4:6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Apg 3:10 Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten, och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. 11 Då mannen höll sig till Petrus och Johannes, skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. 12 När Petrus såg det sade han till folket: “Israeliter, varför är ni förvånade över det här, och varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? 13 Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom. 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. 15 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. 16 Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser.

Ett äkta under från Gud!
Från äkta vittnen från Gud!

Kan det vara så att Gud måste pröva våra hjärtan först? Den som inte har gått korsets väg kommer här att låta helandet vara något som får oss att ta emot ära och berömmelse från människor. Jag tror inte ett ögonblick på att Herren skulle utföra något sådant mirakel om han visste att vi sökte berömmelse själva.

Kan det möjligtvis vara så att en människa som vill ha karismatiska manifestationer till det yttre för att berömma sig riskerar att bedras? Hyckleri är när vi utåt sett uppträder som Kristi tjänare men i vårt inre vill ha makt och berömmelse. (Att skina i oss själva)

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 2 De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten

Här står ju det jag beskrev eller hur? Hycklare kommer inte längre att hålla fast vid tron (Korset) just därför kommer de att få göra falska karismatiska upplevelser. Här står tydligt hur det kommer att gå till.
1/ Onda Andars läror = Ett falskt Evangelium
2/ Villoandar = Som ger falska Karismatiska upplevelser

SAMMA FALSKA RÖRELSE SOM DÅ – GNOSTICISM

Ormen kommer att satsa stenhårt på att få bort Kristi kors ifrån evangeliet. Kan han lyckas med att få oss att tro att vi slipper dö ner från oss själva kommer vi ju att förbli i mörkret. Det är endast genom kraften i Kristi Kors vi kan dö ner från att förhärliga oss själva och från att söka skaffa oss berömmelse genom något yttre.

Här kommer en kristen version av vad ormen sa i Eden.
1/ Skulle då Gud ha sagt.
2/ Ingalunda behöver ni dö ner från er själva genom något kors.
3/ Ni skall bli som Kristus.


Redan den första församlingen drabbades av vad vi ser infiltrera nästan alla karismatiska församlingar idag nämligen trosrörelsens evangelium. Lägg märke till hur Paulus använder ordet ”Berömma sig” här i 2 Kor 11. Ordet ”Berömma sig av” betyder alltså på hebreiska ”Att skina av” och han hämtar det ifrån Jer 9:23-24

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig (Att Skina) av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, (Att Skina) han skall berömma sig av (Att Skina) att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Ormen i lustgårdens namn är Nachash = ”Den lysande eller den skinande
Hans namn i Jes 14 har nästan samma innebörd = ”Lucifer

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’ (Jesus Kristus)

Lägg märke till att han säger detta i det hjärta som bedras! Jag vill stiga upp! Det grekiska ordet för högmod betyder: ”Att skina över andra
Lägg märke till att det ljuset är mörker men uppträder som ljus för att bedra. Han vill alltså byta ut det sanna ljuset mot ett annat ljus. Det hjärta som blir bedraget kommer alltså att förvrida evangeliet för att berömma sig själv. (Att Skina)

Den som är trolovad till Herren fortsätter korsets väg för den människan är Jesus Kristus och Kristi Kors allt vad vi kan ”Berömma oss av” (Skina av)

TITTA NU NÄR SATAN FÖR IN ETT ANNAT EVANGELIUM I KORINT
2 Kor 11:1 Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, 2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.

Här kommer alltså ormen med sin kristna version av Eden. Man skulle kunna säga att detta är en exakt beskrivning av vad vi ser nu Latter Rain – Kingdom Now – Trosrörelsen – Betel – Hillsong.

1/ Skulle då Gud ha sagt.
2/ Ingalunda behöver ni dö ner från er själva genom något kors.
3/ Ni skall bli som Kristus.

Paulus fortsätter:
2 Kor 11:6 Även om jag inte är någon vältalare, saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. 7 Eller var det en synd jag begick, när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning? 8 Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er. 9 Och när jag var hos er och saknade något, låg jag ingen till last, ty bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er, och det vill jag fortsätta med. 10 Lika säkert som Kristi sanning finns i mig skall man i Akajas bygder inte ta ifrån mig den berömmelsen. 11 Varför? Därför att jag inte älskar er? Gud vet att jag gör det.12 Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör, för att inte de som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse skall lyckas med det. 13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. 16 Jag upprepar: ingen får ta mig för en dåre. Men när ni nu gör det, ta då emot mig som en dåre, så att också jag kan berömma mig lite. 17 Vad jag nu säger, det säger jag inte som Herren skulle säga utan som i dårskap, i den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig. 18 Eftersom många berömmer sig själva, vill också jag göra det. 19 Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka. 20 Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet.


Herren visade mig i en dröm för många år sedan hur han kommer att döma sitt eget folk. Han kommer själv att uppväcka fiendeskap mellan ormens säd och kvinnans säd. Han visade nämligen att de som står under hans kritvita sken är ”De som skiner av Kristi Kors” och ormens säd är de som ”Berömmer sig” (Skiner av) sig själva.

Rom 15:17 Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig (Att Skina) i Kristus Jesus. 18 Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och gärning,

1 Kor 9:16 Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, (Att Skina) eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium! 17 Om jag gjorde det frivilligt, hade jag ju lön. Men om jag gör det därför att jag är tvungen, så är jag betrodd med uppgiften som förvaltare.

2 Kor 11:30 Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av (Att Skina) min svaghet.

2 Kor 12:9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av (Att Skina) min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av (Att Skina) något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Det här är exakt vad Herren visade mig domen över Guds hus kommer att handla om:
1/ Vi kan alltså berömma oss av eller skina av Jesu Kristi kors
2/ Vi kan berömma oss av eller skina av något yttre i Jesu namn

Ormen kommer att satsa stenhårt på att få bort Kristi kors ifrån evangeliet. Kan han lyckas med att få oss att tro att vi slipper dö ner från oss själva kommer vi ju att förbli i mörkret. Det är endast genom kraften i Kristi Kors vi kan dö ner från att förhärliga oss själva och från att söka skaffa oss berömmelse genom något yttre.

När vi går till Matt 7 ser vi att de laglösa som kommer i Herrens namn berömmer sig av yttre manifestationer. Men det är så uppenbart att de gjort det för att skina och berömma sig själva. Alltså det är ”Hycklare” hela bunten.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Don Pirozok som själv varit i den falska karismatiska profetrörelsen skriver: Vad har hänt med den Karismatiska rörelsen? Den har blivit infiltrerad och övertagen av en rörelse kallad Ny Apostolisk Reformation eller NAR. Upphöjda ledare inom den rörelsen har fått gehör för nya uppenbarelser och upplevelser som står över bibeln. Vi skulle kunna säga att den karismatiska rörelsen är nu genomsyrad av falska läror och falska profetior.

Vi såg hemma hos några vänner den nya filmen om Knutby: Det är så uppenbart att det var Gnostiska läror från Trosrörelsen som infiltrerat hela församlingen. Istället för att ta varning och rensa ut allt och gå tillbaka till den kristna lärans grund från apostlarnas tid. Hur tänker man nu då i samfunden? Jo vi slår ihop allt och satsar på kyrkofäderna från 300 talet så hoppas vi allt ordnar sig. Vet du vad? Det kommer inte att ordna sig för det är en fel väg att slå in på.

Kyrkofäderna (Ökenfäderna) ledde fram till Katolska Kyrkan och massförföljelser av de sant troende.

Many people have walked into the Roman Catholic Church through the broad door of the “church fathers,” and this is a loud warning today when there is a widespread attraction to the “church fathers” within evangelicalism.

Church Fathers: A Door to Rome

Mvh Janne Ohlin Göteborg.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , | Comments Off on ATT BERÖMMA SIG AV