Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning: Elvor Ohlin 

26 mars 2010
Del 1
finns även här >>

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>
Del 3 >>

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Staden med murar och portar /Guds löften

Staden med murar och portar/Guds löften

Parousia Mission
28/11-2021
Lyssna -HÄR-
Fler Bibelstudier i text

Guds löften bär genom allt.
Nehemjas bok beskriver hur Guds folk levde i “stor nöd och vanära” i Jerusalem men hur Gud bygger upp igen och helar det som är brutet och nedrivet. Vi ska inte sopa problem under mattan utan våga se dem och gå till Gud med allt och påminna om Guds löften i bön. Det gjorde Daniel när han upptäckte Jeremias profetia om 70 års fångenskap (Dan 9:2), när tiden närmade sig och löftet om återupprättelse var inne. Det gjorde Nehemja och många andra som vi läser om i Bibeln. Nehemja var i fångenskapen i Babylon när han fick lägesrapport från Jerusalem.

Neh 1:3 De sade till mig: “De som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nerbruten och dess portar nerbrända.” 4  När jag hörde detta satte jag mig ner, och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. 5  Jag sade: “O, HERRE, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. 6  Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Också jag och min faders hus har syndat.
…8  Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sade: Om ni är trolösa skall jag skingra er bland folken.Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att mitt namn skall bo där.

Vi förstår att Guds Ande hade rört Nehemja. Han hade tagit vara på Guds löften och bad enligt dem och visste att Gud skulle svara. Han var fylld av smärta för andras skull. Men än så länge kunde han inget göra utom att be – och invänta Guds ledning.

Jag älskar Guds löften! De bär genom allt.
Gud leder ibland genom smala och svåra passage men om vi håller ut vet vi att längre fram, kommer vi att kunna se tillbaka och säga: ”Gud är trofast. Han hjälpte genom allt”. Jag har berättat förut om att Jesus ledde mig på en väg som jag egentligen inte ville. Mer än gång sa jag: ”Jag vet att jag kommer att kunna se tillbaka och tacka dig en dag, men nu är det svårt”.

Neh 12:27  Och när Jerusalems mur skulle invigas, uppsökte man leviterna på alla deras orter och förde dem till Jerusalem för att hålla invignings- och glädjehögtid under tacksägelse och sång, med cymbaler, psaltare och harpor.

Ps 66:5  Kom och se vad Gud har gjort, gärningar som väcker förundran bland människors barn. 6  Han förvandlade havet till torrt land, de gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom. [På Röda havets andra strand kunde de se tillbaka och tacka Gud med stor förundran, både för sin egen frihet och att Gud stred och förgjorde deras fiender]

Gud kan ställa oss i omöjliga situationer…

 1. …för att hjälpa oss att släppa taget om våra egna tankar och planer och visioner. Vi kan ha lättare att lita på oss själva och på andra än på Gud. Mängder av kristna böcker är inte värda att läsa – ändå läser många kristna hellre dem [människors ord] än Bibeln [Guds ord].
  Vi har en kamp att utkämpa.
 2. …för att visa sin makt och härlighet när han gör det omöjliga.

Vi förstår kanske inte vad Gud gör eller varför – förrän långt senare.
Varför skulle exempelvis Job behöva lida så? Han förstod inte. Det var inte på grund av synd som hans vänner och familj påstod. ”Du måste ha syndat som har drabbats så här”.

Job 1:8  Då sade HERREN till Åklagaren: “Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.”

Det var Guds beskrivning av Job. Jodå, Åklagaren (Satan) hade nog sett… Gud ville göra ett djupare verk i sin tjänares liv. Det betydde att Job skulle lära känna Gud mer. Han skulle få ännu djupare rötter i Guds kärlek. Hans liv skulle bli ett ännu starkare vittnesbörd och han själv skulle få ett vittnesbörd att ge till andra. Men vägen dit var smärtsam och svår.

Petrus skriver om vad Guds löften betyder genom allt. Han visste!
2Petr 1:2  Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen [epignosis] om Gud och vår Herre Jesus. 3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen [epignosis] om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. [härlighet o ära beskriver hur Gud är och han är alltid densamme] Genom dem [Guds verk i Jesus i alla som tror] har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Det är ingen ytlig kunskap. Inte ens “bara” kunskap [gnosis].
Epignosis är en förstärkt form av grekiska gnosis och betyder exakt, fullständig och grundlig kunskap. Den kunskapen får vi av erfarenheter i livet med Jesus – och med varandra som Guds barn. Här och nu.

I sin makt och godhet har Gud gett oss sina löften som ger oss delaktighet av gudomlig natur. Guds löften är inga tomma ord. De är levande och verksamma. Vi kan inte leva som Gud vill i oss själva. Kraften kommer från honom och vårt ansvar är att be om att förändras enligt Guds vilja – så att nåd och frid förökas.

Alla löften uppfylls i och genom Jesus.
2Kor 1:20  Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Ja – Jesus har uppfyllt allt som Guds rättfärdighet och helighet krävde.
Amen – Gud är sann och trofast och gör det han har lovat.
Gud blir ärad – när vi lyder honom och hans löften går i uppfyllelse i våra liv. Guds löften står fast om så varje människa säger eller tror något annat.

Rom 3:4  …Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet: För att du skall få rätt i dina ord och vinna, när man går till rätta med dig.

Fil 1:6  Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Nehemja betyder JHWH:s tröst, Herrens tröst, från nacham som betyder att andas tungt och att ha medlidande. Vi kan sammanfatta till ”Guds tröstande (andedräkt) Ande”.
Nehemjas far hette Hakalja som betyder han som väntar på Herren.
Att vänta på Herren är att lita på Guds löften.

Hur leder Gud? Det är en vanlig fråga.
Det finns en gammal berättelse om en italiensk hamn med en smal passage där många fartyg förliste. Man satte upp tre stora ljus. När de var i linje som ett ljus, var kursen rätt.

Vi har tre ledljus

 1. Guds ord
 2. Andens vittnesbörd i vårt inre
 3. Omständigheter, att Gud öppnar vägen

Nehemja tog tag i Guds löften.
1) att föra judarna tillbaka till landet och att bygga upp templet och Jerusalem. Det var Guds ord.

2) Nehemja hade nöd för situationen och Andens vittnesbörd i sitt hjärta. I bönen blev det klart för Nehemja att Gud ville sända honom till Jerusalem.

3) Nu måste omständigheterna läggas till rätta och han väntar på att vägen ska öppnas. Gud hade förberett allt.

Jag vill ge några personliga exempel på Andens vittnesbörd i hjärtat:
Vi blev tillfrågade att gå in i en uppgift i församlingen. Vi kände båda två direkt att det var från Gud. Det fanns redan i våra hjärtan – även om vi inte hade en aning om att Gud skulle öppna på just det sättet.

Många år senare fick vi en kallelse som lät perfekt och som gjord för oss. Allt var färdigt. Vi hade ofta fått gå i tro och levt under existensminimum i åratal och helt lita på Gud som alltid försåg. Den här tjänsten innebar ekonomisk trygghet. Det var enligt Guds ord. Omständigheterna var tillrättalagda. Men nu fanns det ingen sanktion i våra hjärtan. Vi saknade Andens vittnesbörd i våra hjärtan. Den tjänsten var inte ämnad för oss och vi måste tacka nej, vilket var helt rätt.

Vi stod inför en hopplös situation mänskligt sett och visste inget om framtiden. Gud började tala på olika sätt. Gud talade vid ett tillfälle genom ett profetiskt budskap (i förbön) och en syn som den personen såg, när han bad för mig. När han sa orden väcktes en eld, som en varm glädje, i mitt inre. Jag visste att det var Andens bekräftelse att det var rätt väg. Jag hade bett om 3 speciella tecken utifrån Guds personliga löften – alla tre uppfylldes på ett mirakulöst sätt, som bara Gud kunde göra.

Vi går tillbaka till situationen i Jerusalem.
Staden med murar och portar kan användas som en bild på våra liv (om man inte drar det för långt). I Esra bok kan vi läsa om när man byggde upp templet i Jerusalem.

 1. Först byggdes brännoffersaltaret – här offrades oskyldiga djur för folket synder. Jag tar det som en bild på att tron föds. Vi har förlåtelse för att Jesus offrade sig för våra synder.
 2. Templets grund blev lagdöverlåtelsen till Jesus ger en fast grund i våra liv. Han är grunden, han är den fasta klippan.
 3. Templet byggdes upp och invigdes 70 år efter Jerusalems ödeläggelse – på bestämd tid enligt Guds löfte. I Nya förbundet är vi tempel åt den Helige Ande.

1Kor 6:19  Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20  Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

Muren runt Jerusalem var fortfarande nedbruten och portarna nerbrända. Staden hade haft en ringmur, en stadsport och andra portar.

Stadsporten
Stadsporten var dåtidens domstol. Det finns många bibelverser om det. Här togs viktiga beslut, man hade rådslag för att skilja på gott och ont [urskiljning]. Det var också viktigt vad man släppte in genom porten.

Sak 8:16  Men detta är vad ni skall göra: Tala sanning med varandra, döm i era portar rätta domar som ger frid.
7:9  Så säger HERREN Sebaot: “Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet.

Om stadsporten var intagen, var i princip hela staden intagen. Stadsporten får stå för viljan. Viljan – våra val – är alltid avgörande.

1Kor 12:2  Ni vet att när ni var hedningar [levde utan Gud/utan Jesus], drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. [grundtexten beskriver att man leds som hjälplösa fångar under inflytande av någon annan. Ni transporterades blint hit och dit av era falska vägledares vilja – “syndens fångar”]

Det var avgudadyrkan – ”stumma avgudar” – som var orsaken till att Jerusalem var nedrivet. Gud hade visat Hesekiel i en uppenbarelse vad som pågick ända in i templet.
Hes 8:16  Så förde han mig till den inre förgården till HERRENS hus. Och där, vid ingången till HERRENS tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring tjugofem män. De vände ryggen åt HERRENS tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster.

Pred 10:8  Den som gräver en grop faller själv däri och den som river en mur blir stungen av en orm. [Guds gränser och bud är beskydd – den som river ner beskyddet blir ett offer för ormen (djävulen)]

När vi väljer Jesus sker det som står i…
Fil 2:13  Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. [”Stadsporten” byggs upp igen bit för bit när vi ber: ”Ske din vilja”]

Vi sjunger i psalmen Bred dina vida vingar:
…Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd,
Och låt mig alla dagar få leva blott av nåd!

Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod!
Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god!…

Mezuzah
I judiska hem brukar man ha en Mezuzah på dörrposterna. Mezuzah betyder dörrpost. Den är en påminnelse om Guds närvaro och hans bud i huset. Man rör ofta vid den när man går in och kysser fingrarna som man rört vid den. Mezuzah är en liten behållare med en pergamentrulle med Guds ord från 5Mos 6:4-9, 11:13-21.
5Mos 6:4  Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en [echad – en, enhet (Fader, Son, Helig Ande)]. 5  Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. 7  Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8  Du skall binda dem som ett tecken på din hand [gärningar], och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. [sinne, tankar] 9  Och du skall skriva dem [Guds ord] på dörrposterna [mezuzah] i ditt hus och på dina portar.

Ringmuren
Muren var nedriven – en bild på tankar och sinne. Själen kan vara trasig. Fienden attackerar ofta sinnet. Guds Ande uppenbarar Jesus för att hela och bygga upp det som är trasigt.

Ps 51:19 Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. 20 Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.

Jes 26:3  Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. 4  Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa.

Den som är förtvivlad och inte alls känner frid kan tycka att det ordet känns mer som en anklagelse och kanske ser sig själv som ett hopplöst fall. Men att vara fast i sitt sinne, är att ha sitt sinne vänt till Herren.
King James bibel: Du bevarar den i perfekt frid, vars sinne är fäst vid [samak] dig. Han/hon lutar sig mot dig, tar tag i dig, betyder ordet. Att ha frid med Gud /att ha Guds frid är ett tillstånd. Vi har det rätt ställt inför Gud. Det bygger inte på känslor, för känslorna kan variera. Det är “grundfrid”.

Vi väljer att lita på Gud och att lita på Guds ord. Det händer alltid något när vi ber enligt Guds vilja.
Rom 12:2  Och anpassa er inte efter den här världen [världens mönster], utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Anden för in Jesus i våra liv. Anden och Ordet påverkar, förändrar och bygger upp sinnet. Att få ett förnyat sinne är en pågående process – ”ringmuren” byggs upp bit för bit.

Andra portar
Det fanns andra portar i muren och de kan få stå för våra önskningar.
Fil 4:6  Gör er inga bekymmer för något [”oroa er inte för någonting”] utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan [proseuche] och bön med tacksägelse. skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara [phrouros] era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Det grekiska ordets verbform säger att man gör sig bekymmer. Man oroar sig så mycket så man är både splittrad och stressad. Vi uppmanas att tala med Jesus om allt i bön. Det finns inget område i livet som vi ska hålla Gud utanför.

Åkallan [proseuche] och bön [deesis/deomai] är att i förtrolighet [proseuche], i nära umgänge och hängivenhet be [deesis/deomai] om speciella behov – och leva i tacksamhet. Guds frid skall bevara [phrouros] ditt hjärta och sinne som en vaktpost, som en ”garnison” omkring dig. Grundtextens ord är “en militär term” = Jesus är ditt (andliga) skyddsrum. Jag vill lägga till att Jesus är din skyddsmur.

Jes 60:18  Man skall inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser [Det är stora löften vi får åberopa när vi har gett våra liv till Jesus], utan du skall kalla dina murar för frälsning [Yeshua /Jesus] och dina portar för lovsång (tillbedjan). [Målet är att våra önskningar kommer i harmoni med Guds vilja och plan]

Jes 54:10  Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare. [Med andra ord: inget kan rubba Guds nåd och fridsförbund – Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Rom 8:1)] 11  Du arma, som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst, [Bryr Gud sig om den som känner sig övergiven, som är sårad eller ensam? Hårt prövad? Ser han?] med blyglans skall jag nu mura dina stenar [till och med det som håller samman stenarna ska ha ljusa, glittrande färger, betyder grundtexten] och ge dig grundvalar av safirer. 12  Jag skall göra dina tinnar av rubiner [tinnar hade med skydd och försvar att göra], dina portar av kristall och hela din ringmur av ädla stenar. 13  Dina barn skall alla bli HERRENS lärjungar, och deras frid skall vara stor. 14  I rättfärdighet skall du bli befäst. Förtryck skall vara fjärran från dig, du har ingenting att frukta. Förskräckelse skall vara borta, den skall inte komma dig nära. 15  Om man sammangaddar sig mot dig, kommer det ingalunda från mig. De som sammangaddar sig mot dig skall falla för dig. 16  Se, jag skapar smeden, som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. 17  Inget vapen [grek. keliy – inget förstörelsevapen, ingen plan, inget (sataniskt) artilleri] som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig. Detta är HERRENS tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger HERREN.

Rubin, kristall, ädelstenar… material som är hållbart, orubbligt, dyrbart och evigt. Det är den helige Andes verk [Andens gåvor och frukt]. Det är Jesus [Guds härlighet] i oss som tror.

Kol 2:3  I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

1Kor 3:11  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. 12  Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar (ädelstenar) [Paulus förklarar innan att det är att låta Anden förnya och bygga med Guds visdom] eller med trä, hö och halm, [att anpassa sig efter denna världen och mänsklig visdom (Rom 12:2)] 13  så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen (domens dag) kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva.

Men så vidgas vyn för det här påminner ju om det Nya Jerusalem dit vi är på väg och som vi väntar på (Upp 21-22). Då (där) kommer inte finnas någon trasighet, ingen smärta eller sorg, ingen oro eller vanära, ingen kamp. Allt är färdigt och helt och perfekt.
Upp 21:2  Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.
…10  Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, 11  och som ägde Guds härlighet
[Jesus]. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.

En dag kommer vi att kunna se tillbaka och summera allt med att säga:
Gud är trofast! Hans löften är 100% sanna.
Kol 2:6  Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom 7  och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse.
Ja, vi kan tacka redan nu!

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Staden med murar och portar /Guds löften

Guds Hemlighet

En hemlighet från Gud är något som han har gömt bakom ett täckelse. Gud som är Ande måste själv uppenbara den för oss genom sin Ande. Ingen mänsklig jordisk visdom har förmågan att få tag i Guds hemlighet. Guds hemlighet är Jesus Kristus säger Paulus (Kol 2:2) Och Jesus Kristus i oss (Kol 1:27) Guds hemlighet är alltså att Jesus Kristus kan föda oss på nytt så vi kan bli en boning åt Gud i vår ande. Det är Guds hus det är Betel på hebreiska.

Psa 91:1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2 han säger: “I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” 3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.

På hebreiska kan vi läsa så här: Den som bor i den Allsmäktiges hemliga ställe! Han skall förbli boende där under hans skugga. Anden pekar på uppfyllelsen som skall ske i Jesus Kristus. Det allra Heligaste är bilden av att komma in i Kristus. Då faller jag ner och tillber under Nådastolens Keruber i Det Allra Heligaste. Jesu verk framställs som en nådastol i skriften och detta är alltså samma sak som Nådens Tron.

Rom 3:25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet (Frikännande Dom) eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet (Frikännande Dom) att han själv är rättfärdig (Felfri vid bedömning) när han förklarar den rättfärdig (Frikänd genom en Dom) som tror på Jesus.

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid (Gk: Styrka) vår bekännelse. (Genom Tron) 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. (Sing) 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Nådastolen i Rom 3:25 – Tas emot genom Tron
Nådens tron i Heb 4:16 – Frimodigt gå fram till

För att kunna gå in genom förlåten in i det allra heligaste där nådastolen står måste vi alltså först få en tro med den tron kan vi komma in genom förlåten.

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. 2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. (Gk: Martureo)

Gk: Martureo: En solklar överbevisning som leder till ett frikännande i en rättegång!

TABERNAKLET OCH GUDS HEMLIGHET

Guds hemlighet som Judarna kallade Guds Tron var gömt bakom ett täckelse eller förlåt. Denna förlåt representerar en fällande dom från Gud. Människan öppnar sina egna ögon i Eden – Hon blir självmedveten! Hennes ande dog! Det är nu hon får någonting som sitter emellan anden och själen som kallas för samvete. Alla här vet hur ett samvete fungerar nämligen genom intuition.

Kunskapens träd står för ondskans andemakter denna tidsålders gud.
1/ Ormen ger oss en upplevelse av att vi är nakna (Tomhetens välde)
2/ Ormen ger oss en upplevelse av att vi ej kan lita på Gud (Otro)
3/ Ormen ger oss en upplevelse av fördömelse (Fruktan för straff)

Det är denna andemakt som nu är verksam i alla som inte tror. (Ef 2:2) Den här makten kallas även för åklagaren och för döden och den råder i mörkret (Ef 6:12)

Gud lämnar nu ut människan åt döden åt den här andemakten och vi ser den här bilden. 2 Keruber = Vittnen + Ett tveeggat svärd som vittnar mot människan

På förlåten i tabernaklet kan vi se exakt samma bild och så länge den sitter uppe råder döden eller mörkret över människan. Tabernaklet är 3 delat och det är en bild på oss ande – själ – kropp. Mellan anden och själen sitter alltså samvetet och det fungerar genom intuition. Det grekiska ordet visar också att det har med intuition att göra.

Allt vi kan läsa om i GT är bara en förebild på Guds hemlighet Jesus Kristus. Det allra heligaste i tabernaklet är en bild på vår ande det heliga vår själ och förgården vår kropp. Judarna kallar nu detta för Vägen – Sanningen – Livet (Joh 14:6) Det som nu sitter i vägen för livet är alltså en förlåt som är bilden på fördömelsen från Eden. Allt som Jesus Kristus gjort för oss på Golgata är alltså något vi kan få uppleva men det måste vi göra genom Tron.

Det är det här som blir så förvirrande när vi inte förstår att vi befinner oss i en Andlig strid. Det som hände i Eden finns fortfarande i oss läste vi i Heb 4:15 Svagheter och Synd! Det här förstod jag inte ett dugg av när jag blev frälst 1989. Bara 6 månader efteråt upplevde jag mig attackerad och upplevde stark fördömelse och förkastelse alla upplevelser av Gud försvann.

Vart kom nu dessa anklagande känslor ifrån bodde inte Jesus Kristus i mig längre? Vad var det som skiljde min själ ifrån min ande? Känslorna välde upp i mig och påverkade mina tankar det var alltså intuition så det har med mitt samvete att göra. Känslorna vittnade emot mig de anklagade mig detta var alltså mörkrets andemakter i himlarymderna.

Så döden och mörkret som är syndens konsekvens verkar fortfarande i oss även om Jesus vann segern över dem på Golgata. Om mörkret lyckas styrka vår egen själ blir alltså syndens konsekvens starkare. Men om Jesus Kristus får komma ut genom anden och strida mot honom med sitt levande ord kommer vårt samvete komma in i trons vila.

Där mörkret råder där finns också förlåten uppe som symboliseras av vårt samvete. Ett vittnesbörd mot oss och ett tveeggat svärd som hindrar oss från gemenskap med Gud. Något som sitter mellan vår ande och vår själ måste alltså övervinnas av Herren annars kommer vi aldrig in i hans vila.

Heb 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det.

Evangeliet har alltså genom Jesus Kristus uppenbarats som ett löfte till oss om att kunna uppleva Guds Vila. Det är alltså upplevelsen av vad Jesus Kristus har gjort för oss på Golgata. Det är bilden av den rivna förlåten som nu symboliseras av vårt samvete.

Evangeliet är alltså löften som bara kan upplevas som sanning för den som tror. Men för den som tror är det här alltså levande ord det är verksamma ord genom Anden. Det är dessa levande ord genom Anden som skall tränga igenom ditt innersta och besegra och ta bort förlåten. Det skall besegra mörkret och syndens konsekvens det skall kasta ut åklagaren och lysa upp hela vårt innersta.

Heb 4:11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. (Gk: Otro) 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Det tränger igenom och tar bort förlåten i vårt tempel som sitter mellan anden och själen. Det ersätter alltså fördömelsen i vårt samvete med rättfärdigheten som kommer igenom tron.

Evangeliet är alltså ett gott budskap om Jesus Kristus och hans verk. När Evangeliets löften uppfylls i våra hjärtan genom tron uppenbaras alltså Jesus Kristus och hans seger i oss. När Jesus Kristus det levande ordet dog för dig på Golgata kors revs alltså förlåten i templet. Paulus säger att när Guds Levande ord Jesus Kristus dog var det alltså tre underbara saker som skedde som vi kan få vara med om genom tron.
1/ När Jesus dog så revs Förlåten
2/ När Jesus dog så revs Skuldbrevet
3/ När Jesus dog besegrades Mörkret

Guds hemlighets fullbordan kan nu ske i Jesus Kristus  
Vi i honom (Joh 15:5)
Han i oss (Joh 15:5)
Jesus Kristus i oss är Guds hemlighet (Kol 1:27)

Vi lever alltså idag över 2000 år sedan Jesus Kristus vann den här segern. Vi är lovade seger den är redan fullbordad för oss men samtidigt så råder mörkrets andemakter. Hur är det möjligt att gå segrande ur striden? Alla löften som ges av Gud i evangeliet kan bara bli en sanning för oss genom vår tro även segrarna.

Jerry Potter: Det är dagens bristfälliga undervisning som gjort att människor inte växer upp i Jesus Kristus! De förblir alltså som barn i Kristus!

Sven Reichman: 90 % av alla själavårdssamtal handlar om att människor upplever fördömelse och förkastelse.

Det jag har gjort här idag är att jag har undervisat om rättfärdighet! Jag har undervisat om att vi är frikända från dom men det måste tas emot genom tro och lysa upp våra hjärtan. Gud ger oss alltså segern men den måste tas emot genom tro!

1 Kor 15:57 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. 58 Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. (Seger mot Ondskans andemakter som råder i mörkret Ef 6) (Segern över motståndaren åklagaren 1 Petr 5:7-8)

Vet ni varför jag tror det är sådant problem med fördömelse och förkastelse? Paulus säger att vi kan vara antingen Köttsliga eller Andliga. Jag har ju berättat om min resa nyfrälst 1989 underbara upplevelser efter 6 månader – Starka upplevelser av fördömelse och förkastelse! Det har jag aldrig nu så vad är det som skett succesivt under åren?

Evangeliet som gav oss som ett löfte är samtidigt vårt löftesland som vi kan få uppleva och gå in igenom tron. Man gick genom Jordan Man firade Påsk mannat (Vad är detta?) byttes ut mot landets säd (Upplevd Sanning) Istället för Gud med ett svärd som vittnade mot oss! Möter Josua det Levande ordet som vittnar för oss!

Jos 5:13 Medan Josua var vid Jeriko, hände sig en gång när han lyfte blicken, att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: “Tillhör du oss eller våra fiender?” 14 Han svarade: “Nej, jag är befälhavare över HERRENS här och har nu kommit hit.” Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom: “Vad har min herre för budskap till sin tjänare?” 15 Befälhavaren över HERRENS här sade då till Josua: “Tag skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig.” Och Josua gjorde så.

Genom Jordan (Dör med Kristus)
Omskärelsen vid Gilgal (Tar bort Egyptens smälek)
Skådandet av Herren som: Jag Är! (JHWH)(Uppståndelsen)

Vi börjar alltså vår vandring med Jesus Kristus och blir födda på nytt mitt i Egypten. Vi vandrar genom öknen och ser löfteslandet i fjärran genom tron. Löfteslandet är alltså fullheten av vad Jesus Kristus har gjort och fullbordat för oss på Golgata. Omskärelsen vid Gilgal tar alltså bort något från vårt tankesätt genom tron. Detta kallas för Egyptens smälek!

Det ordet som används för smälek här betyder fördömelse och ofruktsamhet. Ordet har även betydelsen av att något som orsakar svält i oss tas bort. Det är alltså en bild på ett rent hjärta och ett rent samvete som kan genom tron vandra in i Eden igen. Det är alltså en bild på att gå in genom den rivna förlåten med Keruberna på.

Mat 5:8 Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. (Domaren)

När Gud satte upp hindret för människan i Eden kan vi se följande: Keruberna som är Guds vittnen! Hebreiskan beskriver nu att svärdet vände sig mot alla andra vägar! En väg är alltså ”Tankesätt” + ”Handling” då finns det alltså bara en urgammal väg som leder in. Jesus sa: Jag är Vägen!

Varför finns det då så mycket fördömelse och förkastelse? Det beror alltså på att Egyptens smälek (Josua 5:9) (Åklagaren) försöker stoppa dig från att gå in genom förlåten. Vet du att det står att i Kristus finns det ingen fördömelse (Rom 8:1)

När vi är barn är vi alltså köttsliga vi skall växa upp och bli andliga. Detta försöker Satan förhindra så här börjar striden i våra tankar.

Rom 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. (Huios) 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. (Teknon)

Slaveriets ande motsvarar alltså Egyptens smälek (Josua 5:8) Vad skall besegras jo det som hindrar mig ondskans andemakter som råder i mörkret (Ef 6) Hur råder dom då? Mörkret är alltså syndens konsekvens så det pekar ju på det som skall hindra mig från att komma in i löfteslandet. Det är alltså en bild på förlåten i templet samtidigt det som är mellan din ande och din själ (Heb 4:11-13) Eller Egyptens smälek (Jos 5:9)

Förlåten som står emellan din ande och din själ är alltså vårt samvete. När Gud inte får tränga igenom och lysa upp det genom sitt levande ord. Är dörren alltså stängd till det andliga livet. I mörkret råder alltså Egyptens (Världens) vanära eller smälek eller förbannelse (Josua 5:9)

Det ordet som används för smälek här betyder fördömelse och ofruktsamhet. Ordet har även betydelsen av att något som orsakar svält i oss. Om vi inte längre förblir i honom och hans ord kommer alltså täckelset eller förlåten att sättas upp mellan vår ande och vår själ. Det är här Satan hela tiden försöker att förblinda oss genom olika läror.

Herren visade ju mig kristenheten i ett mörker där en felaktig teologi orsakat en stor sorg istället för en stor glädje. Den förlorade sonen var nära att dö av svält (Egyptens smälek) han vände om och kom in genom dörren till faderns hus.

Luk 15:17 Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält.

Teologer beskriver att det finns 4 steg i vår andliga tillväxt:
1/ Nephios – Nyfödda Bebisar (Litet tänt Ljus)
2/ Paida – Unga barn (Minificklampa)
3/ Teknon – Tonårningar (Större ficklampa)
4/ Huios – Fullvuxna (Fullt strålkastarsken i hjärtat)

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged | Comments Off on Guds Hemlighet

Nyhetsbrev Jan Markell

Vänner till mig berättar hur deras vänner och många de känner liksom vänder sig till världen istället för att ödmjuka sig inför Herren. På något sätt önskar de kanske i sina hjärtan att världen skall bli normal igen. Vad Herren uppenbarat för oss är precis tvärtom det kommer gå allt snabbare mot slutet istället.

Det känns jobbigt ibland att bara göra sin plikt att varna och blåsa i basunen. Men det vi ser komma nu är bara början vänner. Vi ser faktiskt en av de största ledartidningarna i kristenheten Dagen lägga skuld på andra Kristna för ett Vaccins skull. Denna tidning har tydligt visat kursen mot den kommande världskyrkans ekumenik.

Att Dagen nu varnar för de ”Ovaccinerade” är väl helt i linje med vad som komma skall senare. Det är nämligen den stora avfallna kyrkan som skall göra reklam för vilddjurets (FN) märke. Allt det här som kommer nu ser ju ut att komma i det godas namn.

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Jag kopierade Jan Markells nyhetsbrev för det talar nog in i den Svenska Kristenheten också. Om kyrkan skall fortsätta tycka som världen är vi ju snart där.
Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Här är nyhetsbrevet!
In September I had the privilege of traveling to Southern California to minister at the Behold He Comes conference at Pastor Jack Hibbs’ church. I also met weary remnant believers who are looking for the like-minded and often coming up.

How can we be in these mind-numbing times and not have every single Christian asking what it all means? Maybe because the church is now in Laodicea and today’s church—with some exceptions—is more interested in conforming than transforming.

Their Church Awakened to Wokeness
I heard many express dismay that during the Covid shutdown of months to a year or more, their church went “woke.” What on earth does that mean?

I learned that many pulpits became more interested in skin color than the gospel of salvation. In just a short time, their church had a complete transformation—and not a good one. The George Floyd incident, which took place less than a half hour from my office—had changed the culture and all of society. The church did not escape.

 Social justice is the new urgency and also saving the planet. Not saving souls. And certainly not looking up and listening for a trumpet blast! Many are told people have been doing that for decades and it’s a waste of time.

 I learned that people talking about the excitement of the Lord’s soon return are dealing with people with short fuses, so to speak. This irritates people more than usual. Many only wanted life “to return to normal”, whatever that means.

Watching dysfunctional society seemed to cause people to cling even more to this broken planet. Perhaps this was because life was now filled with inconvenience, the threat of job losses, and alienation from loved ones over vaccine and health-related issues.

 When Reality Becomes Too Frightening

People seemed to want “their best life now” rather than long for eternal rewards. The pandemic has caused so much sorrow and change that some are not coping well. Their “best life” is evaporating. You would think that would result in loosening a grip on a broken planet.

 Everyone I spoke with at this conference stated they could hardly keep up with the hourly events that are leaping out of the Bible into reality.

They acknowledge that their friends and family members who are indifferent to this truly love the Lord but choose to ignore one-third of the Bible dealing with prophecy. The root is reality has turned too negative for them.

 When I returned home, I got this email from a conference attendee:

 “Jan, I am viewed as crazy just by mentioning how excited I am for the Lord to return or about the times we are in. It makes me downright nervous to even mention world news and events, or end-time prophecies. The reaction from fellow believers is volatile. I am having trouble finding even one person in my life who would be willing to discuss any of today’s issues. What is most disheartening is the indifference of my church of 30 years.”

 The Pace Is Quickening!

So everything has accelerated as the Bible said would happen in that last generation, but interest in the phenomenon is at an all-time low. And weary remnant watchmen are left alone and isolated!  Those they mingle with are just waiting for normal to return and for life to carry on!

 Now let’s throw division into the mix and it’s so volatile that many people feel even more isolated. Masks, vaccine issues, and other virus-related controversies have separated families, churches, businesses, and more.

All would acknowledge, both on the right and the left, that government is growing out-of-control. Liberties are being violated on a daily basis as politicians meet in smoke-filled rooms to scheme and deny rights to the people. In America, the Constitution has been tossed in a trash can.

 Soon we will be a vaccine passport society and the unvaccinated will assume “yellow star” status. How did this happen? This is hardly the “normal” people think will return.

 Prepping for Mr. Fix-It

Society is being prepped for the Antichrist and as prophecy-loving believers try to warn, the words are falling on a lot of deaf ears.

 The stage is being set for a closing act. The players are getting into their proper positions. Heads of state are meeting to plot and scheme and deny even more rights. In places like Australia, Lithuania, and Austria, good people are enemies of the state even though they are upstanding citizens.

World leaders have no comprehension they are majoring in minors. To them, it makes perfect sense to obsess over carbon emissions. During the Tribulation, this will fade from their memories as they cope with Seals and Trumpets and Bowls. These will spark “climate change” they cannot imagine!

Most receiving this newsletter are “watchmen.” Ezekiel 33 tells us that if you don’t warn, the blood is on your hands, so you cannot be silent. Brace yourself to be shocked daily by things you read and watch. Satan is getting more active and wickedness is rising, so God’s people must shine more brightly.

 But for the believer, a glorious event will happen soon. It is known as the Rapture of the Church. It is any day. Any hour. Any minute. So don’t grow weary! And yes, if a believer is a Rapture skeptic, they get the surprise of their life some day soon. Then you’ll have the privilege of saying, “I told you so.”

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Nyhetsbrev Jan Markell

ADAM OCH EVA ÄR FÖREBILDER PÅ KRISTUS OCH FÖRSAMLINGEN

Rom 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. 13 Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. 14 Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma.

1 Kor 15:45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. (Själ) Den siste Adam blev en livgivande ande. 46 Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. 47 Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. 48 Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. 49 Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild. 50 Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.

Eva är också en förebild på församlingen (Ef 5) Vad församlingen nu har fått är Anden som en förlovningsring eller pant (Ef 1:13-14) på den stora händelsen lammets bröllop (1 Kor 15:45-52)(Matt 22) Vår brudgum har berett oss kläder till bröllopet (Upp 7)

Upp 19:6 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: “Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung. 7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas rättfärdighet. 9 Och ängeln sade till mig: “Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: “Dessa Guds ord är sanna.

Nu är det så här att vår rättfärdighet kommer ifrån och är en person. Förlåten i Templet var också av Linne. Bara en enda person har gått den väg Gud krävde och vann åt oss en evig rättfärdighet nämligen Jesus Kristus “Den siste Adam”. Adam var alltså bara en förebild på honom som skulle komma Jesus Kristus “Den siste Adam”


1/ Den första Adam vände sig från sin Fader i Eden – Den siste Adam vände sig till sin Fader i Getsemane.
2/ Den förste Adam var naken med skam i Eden – Den siste Adam var avklädd och bar vår skam på ett Kors.
3/ Den första Adams synd gav oss törne – Den siste Adam bar en törnekrona för oss
4/ Den förste Adam ville bli Gud – Den siste Adam var Gud och lade ner sin vilja för oss
5/ Den förste Adam syndade vid ett träd – Den siste Adam bar synden på Korset
6/ Den förste Adam dog som en syndare – Den siste Adam dog för syndare
7/ Den förste Adam förlorade livets träd – Den siste Adam är livets träd
8/ Den förste Adam var huvudet över gamla skapelsen – Den siste Adam är huvudet för den nya skapelsen.
9/ Den förste Adam var skapad till Guda avbild – Den siste Adam är Guds avbild
10/ Den förste Adam skulle regera över jorden – Den siste Adam skall regera över den nya jorden för evigt.
11/ Den förste Adam var den första brudgummen – Den siste Adam skall är brudgummen som skall få sin brud för evig tid.
12/ Den förste Adam fick en hjälpande partner vid sin sida – Den siste Adam skapar församlingen tagen från honom själv.
13/ Den förste Adam kom i djup sömn för att producera Eva – Den sista Adam dödades för att producera församlingen.
14/ Den första Adam blev en levade själ – Den siste Adam blev en livgivande Ande.
15/ Den första Adams sida öppnades – Den siste Adams sida genomborrades
16/ Eva togs ut ur Adam – Församlingen togs ut ur den siste Adam
17/ Adam och Eva blev ett kött – Den sista Adam och församlingen skall bli ett i Anden

För mig blev det här en sådan stark upplevelse att jag somnade med den och vaknade med den. Allting vi läser i GT med början i skapelsen avslutas alltså av Jesus Kristus på Korset. På korset får mänskligheten ett slut och en ny början. När Jesus Kristus uppstår från de döda kan han nu genom korsets verk föda oss på nytt och ge oss en ny början.

Jesus Kristus ger oss nu Anden som är livet själv och vår ande blir levande och vi får ljus som kan lysa upp vår själ inifrån och ut. Vi blir alltså nya skapelser i Jesus Kristus vi blir tempel för Anden.

1 Kor 3:16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?
1 Kor 6:19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20 Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , | Comments Off on ADAM OCH EVA ÄR FÖREBILDER PÅ KRISTUS OCH FÖRSAMLINGEN

Vetenskapen och Skaparen

Visste du att vetenskapen har kommit fram till att det måste finnas 5 saker som styr universum:
1/ Tid
2/ Händelse
3/ Kraft
4/ Rymd
5/ Materia

I New Age tror man inte att Gud är en person utan en kraft och att den finns i allt. De tror på evolutionen och då kan man ju ställa dem en enkel fråga vilken kraft står bakom den då? Det konstiga är att man tror hela tiden att vi skall gå framåt i utvecklingen hur kan vi veta det? Ser du att Gud nästan ropar till vetenskapen att han finns och människan kan ändå inte se honom. Alla de här 5 sakerna vi räknat upp finns faktiskt med när Gud skapade världen.

1 Mos 1:1 I begynnelsen (1 Tid) skapade (2 Händelse) Gud (3 Kraft) himmel (4 Rymd) och jord (5 Materia) – Gud är Elohim på hebreiska vilket är plural.

Pandemin har skakat om Världen! På profana sidor ser jag att frågorna börjar mer handla om livsfrågor: Vad är meningen med allting? Till och med en barndomsvän hörde av sig via nätet och började undra vad som egentligen sker i världen? Människor har ångest det är tidstecken! Jag tror vi har en jättechans nu att komma med Evangeliet. Om inte vi ger dem svaret kommer de snabbt dras in i New Age fantasiernas värld. Om inte vi ger dem sanningen vem skall då göra det? Det är bara genom tron som vi kan förstå att Gud skapade världen står det.

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. 2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. 3 Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

1 Kor 1:21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22 Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.

En sak som vi precis nyss satt här och bad över var alla dessa människor som föraktar sig själva. Som inte själva orkar höja sin blick de som verkligen behöver se varför vi skapades. Vetenskapen säger att du nu är värd ca 30 kronor totalt – Gud säger att inför honom är Jesus Kristus som bor i dig ett sådant värde att det inte ens går att mätas.

Gud skapade dig för att du skall tillhöra honom och tillbringa evigheten tillsammans med honom. Den evigheten verkar inte vara så långt borta nu det verkar som ändens tid kommit över oss.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona (Apokatallasso) allt med sig, sedan han skapat frid (Eirene) i kraft av blodet på hans kors frid genom honom både på jorden och i himlen.

I det ljuset är du underbart skapad inte för att imponera på människor men inför Gud är du det hur du än ser ut. Läs det här min vän det är en hälsning till dig direkt från Herren.

Psa 139:11 Om jag säger: “Må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig”, 12 så är inte mörkret mörkt för dig, natten skall lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. 13 Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. 14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. 15 Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. 16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. 17 Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Vetenskapen och Skaparen

Jesu återkomst: NÄR? VAR? HUR?

Jesu återkomst: NÄR? VAR? HUR?

Elvor Ohlin
3/3-2012

Jesus ska komma tillbaka

Tit 2:13 …vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

2 Kor 1:13 Ty i vad vi skriva till er ligger inte något annat än just vad ni läser och väl kan förstå. Och jag hoppas att ni skall komma att till fullo förstå.
Amos 3:7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

Vi ska alltså kunna förstå det som står. Inget är dolt eller hemligt. Jesus talade själv om sin återkomst.

Matt 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst [parousia] och den här tidsålderns slut?”
Parousia är sammansatt av para och ousia som betyder att komma för att närvara, tillkommelse, ankomst.

NÄR?

Vi vet inte dag eller stund men vi ska förstå tiden.

Matt 24:36  Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.
Att Jesus inte visste dag och stund gällde troligen bara så länge Jesus var kvar här på jorden. Innan detta räknar Jesus upp olika tidstecken som ska ske före hans återkomst. Han ger bilden av “födslovåndor”. De som identifieras och ökar med tiden, som vi vet. De tidstecknen Jesus räknar upp här, är samma som Johannes beskriver i Upp 6, de sju sigillen.

Sigill 1) falska profeter, en falsk världskyrka/världsreligion (Matt 24:4-5)
Sigill 2) krig och rykten om krig, folk mot folk (Matt 24:6-7)
Sigill 3) hungersnöd, stormar (Matt 24:7)
Sigill 4) pest, svält, död (Matt 24:7)
Sigill 5) förföljelse av kristna, avfall (Matt 24:9)
Sigill 6) solen förmörkad, månen blodröd, stjärnorna faller, stor jordbävning, ljungeldar, dunder, tordön (Matt 24:29-)
Sigill 7) tystnad i himlen och sedan Jesu återkomst (Matt 24:27, 30)

Efter sigillen kommer de 7 basunerna och sedan de 7 vredesskålarna. En trolig tolkning är att sigillen utgör det längre perspektivet och tiden, basunerna ett kortare och vredesskålarna det riktigt korta och slutliga, när Gud dömer. Det 6:e sigillet, den 7:e basunen och den 7:de vredessk¨ålen beskriver nämligen samma händelse.

 • vi kan förstå tiden
 • det finns olika tecken som visar när tiden närmar sig

Matt 24:33 När ni ser allt detta [det som Jesus räknat upp i Matt 24] vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.
Matt 25:13  Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Jesus kommer vid den sista basunens ljud

Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

1 Kor 15:51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista [eschatos] basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.
Upp 10:6 …”Tiden [chronos] är ute. 7 Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna.”

Chronos är ordet som beskriver löpande tid, tidsperiod. Ett annat ord för tid är kairos som betyder tid, speciella händelser, speciella tider, stunder (Apg 1:7). Döden nämns som den sista fienden som är besegrad. Eschatos betyder den sista (final) basunen. Det finns ingen basun efter den. Jesus använder samma ord när han flera gånger säger att uppståndelsen från de döda vid hans ankomst sker på den yttersta dagen, sista dagen.

Joh 6:40 Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta [eschatos] dagen.” (Jesus upprepar detta i Joh 6:39, 40, 44, 54, 12:48 och Marta använder orden i 11:24)

När Jesus kommer är döden slutligt besegrad

1Kor 15:26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus.

Jes 25:8 Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat. 9 På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är HERREN som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning.

Jesus kommer efter den sista nöden (vedermödan)

Matt 24:21 Ty då skall det bli en så stor nöd [thlipsis] att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.
Thlipsis kan översättas nöd, trångmål, vedermöda.

Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd [thlipsis] skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Tiden blir svår både för Israel och alla kristna. Den kallas Jakobs nöd i profeterna. Det är tiden för Israels frälsning.
Jer 30:7 Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den.

Dan 12:1 “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän (judarna). Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

Hos 5:15 Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig.

Apg 15:15 Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter: 16 Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. [det judiska folkets andlig liv] Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen,

Sak 12:10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat…
Jesus sa till judarna:
Apg 3:19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. [först när judarna är redo, kommer Jesus] 21 Honom måste himlen ta emot [behålla] tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

VAR? 

Jesus kommer tillbaka till Oljeberget i Jerusalem

Apg 1:9 Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. [synligt] 10 Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 11 Och de sade: “Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Upp 1:7 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom,..

Sak 14:4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

Israel och Jerusalem skall tillhöra det judiska folket

Gud lovade genom sina profeter att församla judarna tillbaka till sitt land Israel. Jerusalem och Israel skall tillhöra judarna innan Jesus kommer tillbaka. De var utspridda över hela jorden men 1948 utropades staten Israel. 1967 återtog judarna Jerusalem i ett försvarskrig, sexdagarskriget.

Hes 20:34 Med stark hand och uträckt arm och utgjuten vrede skall jag föra er ut från folken och samla er från de länder där ni är kringspridda.
..36:24 Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.

Jer 29:14 Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN. Jag skall göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger HERREN. Jag skall låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar.

Gud varnar för att försöka dela Israel. Det är Guds land, som han ger till dem han har bestämt.
Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.

HUR?

Jesus kommer synligt

David Hedegårds översättning:
Hebr 9:28 En andra gång skall han synligt träda fram [optanomai – ses, träder fram synligt], i världen, men inte för att bära synd utan för att frälsa dem som vänta honom.

1Joh 3:2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras [phaneroo – manifesteras, uppenbaras synligt], kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Kol 3:4 När Kristus träder fram [phaneroo], han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram [epiphaneia – manifesteras, ses, uppenbaras (synligt)] i härlighet.

Upp 1:7 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. (Jmf Upp 6:16)

Luk 21:27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.

Matt 24:27 Ty liksom blixten [synligt] går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. (Jmf 2Tess 1:7-8 nedan)

Jesus kommer med de heliga änglarna

1Tess 3:12 Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, 13 så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.

Luk 9:26 Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

2Tess 1:6 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 8 i flammande eld…

Matt 24:31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Jesus kommer hastigt – och överraskande för många

Jesus kommer “som en tjuv om natten” men bara för dem som inte är redo eller väntar honom. Han kommer inte överraskande för den som är vaken, förstår tiden och är redo att möta Jesus. “Herrens dag” kan vara en tidsperiod som beskriver den sista tiden men som också innehåller dag och stund för Jesu ankomst.
1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder (bröder och systrar), lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Upp 3:3Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.

2Petr 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.

Här får vi veta att det sker när slutstriden Harmagedon står för dörren. Här är sista uppmaningen att göra sig redo. Ta emot Jesu frälsning!
Upp 16:15 Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

______________________________

Tecken i solen, månen och stjärnorna innan Herrens dag

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst.

Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen,..

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.

Upp 6:12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. 13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas.

En förvandlad och förnyad skapelse

2 Petr 3:13 Men nya [kainos] himlar och en ny [kainos] jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.  
Kainos betyder ny, förnyad. Ordet ger innebörden att det är samma skapelse men av en ny kvalité. Den är förvandlad och förnyad. Jesus använder orden att den “föds på nytt”.

Matt 19:28 Jesus sade till dem: “Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen [när världen föds på nytt], när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron,..

Rom 8:19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras [att alla frälsta förvandlas när Jesus kommer åter]. 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen [tomhetens och meningslöshetens välde] och nå fram till Guds barns härliga frihet.

Det är Guds plan för varje människa att få vara med i den underbara, himmelska världen som kommer. Här i livet gör vi valet. Jesus har betalat allt, sonat våra synder och ger oss sin förlåtelse och frälsning. Han är den ende som kan förlåta synd och ge evigt liv.

Du får böja dig för Jesus, Guds Son, och ta emot hans gåva om du inte har gjort det. Han älskar dig. Han vill rädda dig och ge dig mening med ditt liv.
Gud välsigne dig!

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Jesu återkomst: NÄR? VAR? HUR?

Falska profeter tror att “Great Reset” är samma sak som Global awakening

När man tänker på att falska profeter skall dra massor iväg från Kristus i ändens tid är ju detta inte märkligt egentligen. Great Reset och Transhumanism är New Age drivet och inget annat. Samma andemakt bakom som drar till Babylon. För oss verkar det som om den andemakten håller på att verka fram det stora upproret nu.

Jag klippte detta ur den sida på en öppen sida på FB. Om nu the Great Reset och allt runtomkring har med 2 Tess 2 att göra så kommer säker många att gå på det. Håll i dig nu det ser ut som om trosrörelsen i USA nappar på kroken. Katolska Kyrkan har ju redan gjort det och många fler är det världskyrkan vi ser en del av här?

As shown in the poster below, the 6th “Reawaken America” event took place from Nov. 11–13 at John Hagee’s Cornerstone Church in San Antonio, TX.

Patriotism, dominionism, WOF, NAR, 7MM, New Age, Gnosticism, you name it, they were all on display! And, the speakers for the first day demonstrated that the false light movement has stepped its game up a notch, so to speak. One of them even announced that “the great reset is now the great awakening!”

Here is a video (https://rumble.com/vp1ayb-clay-clarks-reawaken-america…) for Nov. 11 and a few of the speakers are quoted below:

Cornerstone Church Praise and Worship Band performed at the beginning of the event. Craig Hagin prayed at the 1:13:32 point. He is the grandson of Kenneth E. Hagin, and serves as co-pastor of Rhema Bible Church in Oklahoma City and as Chief Operating Officer for Kenneth Hagin Ministries. He said: “Father God, we just thank You for this great number of patriots that are not only here, but are around the world watching this. And, Father God, we just thank You that we are one nation under God, unified together…We thank You for the many patriot candidates that are standing up and we thank You for helping each and every one of them financially, physically, spiritually, emotionally, and every way.”

The Hagin family has been preaching false WOF doctrines for decades. The above prayer demonstrates that Craig Hagin also endorses the false teaching of the 7MM with the emphasis of placing Christians in the government mountain.

Mikki Willis begins speaking at the 3:45:39 point of this video. Here are a few of his statements: “We want to send a vibrational resonance out to the planet that the children can feel all over the world…We follow ourselves, our instincts, and God…Today is 11-11; a sacred number synonymous with the powers of heaven…This is the moment you were born for, so rise up, lift up your voice and be seen…Dear tyrants, just one more thing. We the people have rebranded your agenda. The great reset is now the great awakening!”

According to this link (http://elevate.us/team/) Willis is founder and CEO of Elevate Films. At the company’s Facebook page (https://www.facebook.com/elevatefilms) we read:

“Our portfolio includes features films, record setting network TV specials, commercials, and music videos for multi-platinum artists. Our clients include some of the world’s foremost scientists, futurists, evolutionary experts, and best-selling authors. We are totally committed to using the awesome power of movies and viral media to activate real and lasting change — to bridge ancient wisdom with modern technology — to share stories that deserve a voice — to champion worthy causes — to amplify the good news of the world – and of course… to ELEVATE!”

Greg Locke 6:04:42 –
We so believe in our first amendment right to gather and worship Jesus Christ that if you show up at this tent and you try to infringe on our first amendment right, I said make no mistake, we’ll meet you at the door with our second amendment right…My first amendment is protected by my second amendment.”

As shared in this post (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=298136945035323&id=101026978079655) Locke is a dangerous, political/patriotic dominionist who in a video on Jan. 4th stated: “Donald J. Trump is going to remain the president of the United States for four more years.” He also believes we are to expect the greatest awakening we have ever seen, and that Christians should expect to rule this nation.

Rashid Buttar – 7:31:29
“So, how many people believe that we are created in the image of the Creator? Okay. Therefore by definition if we were created by the Creator in His image we are by default, what? Creators. And, therefore, we have the ability to create our future the way we want it. Where attention goes, energy flows. I want you to understand if you’re worried about things, your energy’s going and feeding that fear…So, I want you to start creating whatever you want. And, there are ways of doing that, all right. This is part and partial of an evolutionary process that’s going on. Growth is part of evolution, however, remember growth can be very painful. It can be tumultuous. It can be very destructive and that’s what we’re going through. Remember before the new can come in, the old has to be destroyed. It has to be eliminated. Now, I’m not talking about destruction, I’m talking about how the body works…The new that’s coming in is a world of balance; a world of fairness. (He has a slide up that says, “A new world of abundance, of balance and fairness, where only truth and transparency are tolerated.”)…If you believe that you are a creator, created in the Creator’s image and you would like more information…we have 17 scrolls and they are being given to the world. They are based on Napoleon Hill’s laws of success.”

Then, he provides the following website: http://www.tapin2reality.com/. Here is some information from the site:

Welcome to TAP™ – “Most intelligent people know that everything is not as it appears! Truth will never be suppressed and as the light begins to illuminate the truth, the world will see the facts as they truly are, regardless of the deceptions being espoused by the world’s governments and the mainstream media. As a result, this particular time in human history is an incredibly important and exciting time to be alive. It was in the middle of this time, that TAP™ was born.”

What Is TAP™? – “TAP™ is an acronym which stands for TRANSFORMING ABUNDANCE POTENTIAL. The TAP™ into Reality Mindset Program became a world class mindset program virtually overnight!”

Mark Burns 8:59:12 –
“You are here to be empowered with the word of God. That’s why you’re sitting right now in this Holy Ghost-filled church. Because this nation was founded on Judeo-Christian principles…You are here my brothers and sisters to be empowered, not just to see a bunch of famous folk. Some of us who think we’re famous. (laughing)…And, aren’t you glad we elected Donald Trump? He loves Jesus…You are here to be empowered. Not just to wear badges…You may never see this kind of anointing ever again in San Antonio, TX, at one time. Don’t waste it…God is about to reveal new power in somebody that they’ve never sensed before…I was at Greg Locke’s church and the place started shouting “Let’s go, Brandon.” (After about a minute, the audience begins chanting it). So, you’re telling me you want to get rid of Joe Biden. You want Donald Trump to come back right now? Shout, yes!..Shout, now! I’m getting word that Pres. Trump just joined this broadcast. Let him know you love him!…Not later, but right now!…Are there any fighters who are ready to take this country back by any means necessary? Shout, yes!…Knowledge is power…Look at somebody and say, ‘Are you equipped?”

As shared in this post

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415113133337703&id=101026978079655) when Burns spoke at Greg Locke’s church on Oct. 24th, he made the following statement: “You’d better not come up here to Global Bible anytime and try and act crazy. We will send you to Jesus and pray later that you knew Him.”

As I have stated before, dear brethren, true believers are more concerned about saving souls than they are about saving America. We recognize examples of 2 Cor. 11:14 – “Satan himself is transformed into an angel of light” – in many situations today, but the “Reawaken America” events take the cake, as the saying goes.

Please do not be deceived…

Posted in Different Stuff | Comments Off on Falska profeter tror att “Great Reset” är samma sak som Global awakening

Är planen att minska jordens befolkning? Av Lars Bern

MÅLET HAR INTE MED ATT STOPPA EPIDEMIN ATT GÖRA…utan handlar om att få en förevändning att smitta hela jordens befolkning med de ytterst farliga och skadliga spikproteinerna.

Under 2020 när coronaepidemin rasade som värst och ingen ännu blivit vaccinerad med de nödgodkända genpreparat som lanserades mot slutet av året, var dödligheten av alla orsaker i stort sett normal i flertalet västländer. Detta var ett tydligt tecken på att coronaepidemin var typ lika farlig som en vanlig säsongsinfluensa.

För att frambringa en bild av en allvarlig pandemin använde det medicinska etablissemanget s.k. PCR-tester. Dessa tester är inget diagnosinstrument utan bara en metod att hitta ytterst små DNA-fragment i ett prov, vilket bl.a. är mycket användbart inom forskning och brottmål.

För att förstärka analysen av mycket små förekomster av DNA-sekvenser använder PCR-metoden en teknik för att replikera det man hittar, så att det skall kunna analyseras kemiskt. Replikationen sker genom att man kör ett tjugotal förstärkningscykler, varvid spåret man hittat blir allt starkare. Om man fortsätter att köra fler än tjugo cykler ökar snabbt risken för falska positiva utslag, för att bli helt dominerande när man kommer upp över ett drygt trettiotal cykler.

Genom en massiv testning av populationen med PCR-tester som kördes upp till fyrtio cykler i samband med influensautbrottet, fick medicinmännen fram mycket höga smittal som sedan lades till grund för de drakoniska s.k. smittskyddsåtgärderna runt om i världen. Det bidrog till att piska upp skrämselpropagandan runt den förmenta pandemin och breddade marken för introduktionen av massvaccinationen med de experimentella genpreparaten i början av 2021.

De systematiskt falska PCR-testerna gjorde det möjligt för den medicinska etablissemanget att utse nästan alla dödsfall i cancer, hjärtinfarkt etc. som ”covid-dödsfall” om patienterna fått det falska PCR-testet som körts på för många cykler. En person som dog med falskt positivt räknades som en covid-död. Italienska medicinska myndigheter har senare korrigerat Italiens covid-dödstal till att endast inkludera personer som dött av covid. Antalet döda i covid-19 sjönk då från 130 000 till 3 783.

Med andra ord, i Italien skapades ”pandemin” genom att överskatta Covid-dödsfallen över 30 gånger!Vi kan nu se att överdödligheten under innevarande år stiger kraftigt i många västländer, vilket rimligen borde vara oväntat om dessa s.k. vacciner fungerade som ett skydd mot covid-19-influensan. Det som skrämmer är att t.ex. statistik från Skottland tydligt visar att överdödligheten kommer ca. ett halvår efter att man börjat injicera olika åldersgrupper (se figur). Färska uppgifter från det brittiska kontoret för nationell statistik visar att personer som har dubbelinjicerats dör av alla orsaker i en takt som är sex gånger högre än de ovaccinerade.Detta är ett tydligt tecken på att dessa injektioner skadar istället för att skydda.

Frågan vi måste ställa oss är – vad handlar hela denna s.k. pandemi verkligen om?Vi vet att NIH (USAs Nationel Institute of Helath) under säkert ett decennium finansierat s.k. gain of function-forskning på virus vid University of North Carolina och sedan vid Wuhan China lab med amerikanska pengar. Vi kan idag känna oss säkra på att SARS-CoV-2 viruset med sina spikproteiner är ett i laboratorier framtaget virus. Vi vet nu att vaccinerna inte skyddar långsiktigt mot detta virus. Vi vet att de injicerar en gen som producerar en patogen i kroppen.

Vi vet genom massor av biverkansrapporter att den patogenen orsakar död och sjukdomar. Det finns rader av kända fakta på bordet. Ändå fortsätter det medicinska etablissemanget kampanjen för att till varje pris tvinga fram universell ”vaccination” med ett i stort sett värdelöst ”vaccin” som för det stora flertalet är mycket farligare än Covid-19. Detta innebär komplett oärlighet (eller är det ren dumhet?) hos det medicinska och politiska etablissemanget.

En alternativ förklaring skulle kunna vara att den verkliga agendan hålls dold för en större allmänhet och även för våra ofta helt okunniga politiker. En sydafrikansk forskare har nyligen lanserat hypotesen att det virus man skrämmer med inte alls är den farliga patogenen, utan att det bara är en s.k. vektor för att smitta människor så att de får i sig den verkligt farliga patogenen som är de spikproteiner som medicinmännen i sina lab placerat på viruspartikelns kapsel via gain of function manipulation.

Den amerikanske forskaren Dr. David Martin har kartlagt hela processen under det senaste decenniet i framtagningen av viruspartikeln och de förmenta vaccinerna som senare lanserats. Han har dokumenterat detta via den rad av patent som den här utvecklingen lämnat efter sig. Av hans dokumentation framgår att genpreparaten var framtagna redan före det förmenta Coronautbrottet. Det tyder på att hela processen är planlagd och att man avvaktade med lanseringen av genpreparaten tills man vi falska smittspridningsanalyser lyckats skrämma upp opinionen och politikerkåren tillräckligt.

Målet har inte med att stoppa epidemin att göra, utan handlar om att få en förevändning att smitta hela jordens befolkning med de ytterst farliga och skadliga spikproteinerna. I västvärlden har man i stort sett nått sitt mål. Senare forskning visar att effekten av att smittas av spikproteinerna är att man får kardiovaskulära skador, immunförsvaret bryts ner och att cellernas förmåga att reparera DNA-skador försämras till 90%. På detta sätt kommer alla sjukdomsförlopp i befolkningen att accelerera eftersom de naturliga skyddsmekanismerna sätts ur spel av spikproteinerna.

Dödligheten kommer att öka men inte primärt på grund av coroninfluensan utan på grund av en rad andra sjukdomar. Det medicinska etablissemanget kommer att två sina händer och svära att den snabbt ökade dödligheten inte har med geninjektionerna att göra. Exakt det vi nu ser hända i bl.a. Skottland.Den sydafrikanska forskaren säger att när du inser planen förstår du att de tänker döda de flesta av oss.

Det är ingen slump att de hypermiljardärer med Bill Gates i spetsen som driver på massvaccinationen även är starkt engagerade i eugeniksrörelsen som kraftigt vill decimera jordens befolkning. Det är syftet med spikproteinet i ”vaccinet”.

Observera att det är en massa vårdpersonal som har sett effekterna av ”vaccinet” på människor som föredrar att förlora sitt jobb framför att själva ”vaccineras”. Det medicinindustriella etablissemanget i västvärlden bryr sig inte om att resultatet av kampanjen är en dramatisk minskning av medicinsk personal utan fortsätter att driva på kampanjen. Detta är ett tecken på att den sydafrikanska forskaren sannolikt har rätt.

Det finns trots allt detta vissa uppmuntrande tecken i det att man i land efter land stoppat de olika s.k. vaccinerna och nu har till och med Taiwan stoppat Pfizers preparat efter att utprovningen av det visat sig bygga på forskningsfusk.Fortsättning lär följa. Lars BernOriginaltext: anthropocene.live, Är planen att minska jordens befolkning?

Posted in PROPHECY | Comments Off on Är planen att minska jordens befolkning? Av Lars Bern

Guds verk i oss leder till Guds verk för oss

Ordet lag på hebreiska är TORAH eller instruktion eller lära. Vi kan alltså läsa bibeln och predika ur den bara som instruktion eller information för att skapa en kristen kultur som på ytan ser bra ut men är död på insidan.

Upp 3:1 Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. 2 Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud.

Vakna upp! Vad skall väckas? anden i människan naturligtvis! Av vem? Av Anden det är väckelse det är pånyttfödelse vi behöver. Gärningar fanns det ,en kristen kultur fanns det, men inget liv i Anden. Köttet har tagit över Andens liv men församlingen fortsatte som vanligt.

Du har namnet om dig att du lever säger Herren. Andra köttsliga sa det om församlingen? Varför flyttade folk till Knutby tror ni? Jo de hade namnet om sig att det hände grejer där. Men vi vet att köttet tagit över där för länge sedan. Knutby hämtade all inspiration från Livets Ord det borde också få oss att tänka till lite. Det kan bara vara två saker som styr en församling antingen är det Kött eller också är det Ande.

På Pingstdagen predikades Anden mot Köttet så att säga!
Köttet är alltid intresserad av gärningar vi skall göra. Köttet är Jag centrerad! Anden vill alltid få oss att förvandla vårt sinne enligt skriften. Anden är Kristuscentrerad!

Apg 2:37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad skall vi göra?” 38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

1/ Vad skall vi göra? (Jag – Centrerat)
2/ Omvända er och tänk annorlunda (Vad som har skett i Kristus)
3/ Då skall ni få Anden eller leva i den överflödande Nåden (Nya Identiteter)

Om köttet får ta över en församling faller den ur nåden och det yttre skenet tar över. En sådan församling vill alltid höra vad Jaget skall göra. Den församlingen kommer att öppna sig för alla förslag av organisation och struktur som skapat kristna kulturer på andra ställen och lyckats. Det som drar mycket folk och som ögat vill se driver alltid Köttet framåt.

Det är särskilt två koncept man tagit efter och kopierat från USA nämligen Rick Warren och Bill Hybels och ett stort nu från Australien nämligen Hillsong. En natt talade Herren med mig i en dröm och visade vad som händer i Kristenheten. Striden kommer som alltid att stå mellan de som är födda efter Anden eller de som är födda efter Köttet (Gal 4)

Joh 3:1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus om natten och sade: “Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom.”


Vi kan alltså läsa vår bibel och tro på Gud och förstå att Jesus kan göra under och tecken utan att vara född på nytt och låta honom bli Kung över våra liv. Köttet är alltså mer intresserad av vad Jesus kan göra än att lära känna honom som Kung och Herren. Det här är exakt vad Satan är ute efter idag också falska ”under och tecken” i “jesu namn” skall få oss övertygade att Gud är med oss.

Guldstoft
Änglafjädrar
Diamanter som faller i mötena
Lagningar som byts ut mot Guldplomber i munnen
Ben som växer ut igen
Upplevelser som gör att jag svävar fritt i luften
Skrattupplevelser och skakningar
Falska profetior som mer liknar spådom
Utdrivning av olika andemakter
Denna falska undervisning om Andlig Krigföring (Territoriella andemakter)

Då måste vi ställa oss frågan vilken Gud är med oss?
Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Ser vi faran? Mitt i vår församling sker det ”under och tecken” så Gud måste ju vara med oss. Vi måste förstå att även det som ser ut att vara så karismatiskt kan vara lagiskt. Den attacken som kommer till Korint från Satan var ju lagiskhet och byggt på information. Inget bygger ju på mer information än Trosrörelsens evangelium från Kenneth Hagin. Från exakt samma källa kommer Betel Church, Bill Johnsons egen slogan är ju denna bibelvers.

Joh 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.

Guds väg är alltid att föda oss på nytt så att hans Ande kan få ge liv och inspiration åt din ande. Ifrån din ande går Andens inspiration vidare genom vårt samvete för att försöka vinna vår själ. Det är alltså inifrån och ut som vår själ skall vinnas för att Jesus Kristus skall bli Herre över mitt liv. Då fungerar vi alltså precis som Gud tänkt från början så detta är vad bibeln kallar för helande.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24 Trofast (Pistos) är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. (I oss och genom oss)

1/ Fridens Gud skall helga oss.
2/ Tro eller Trofast är han som kallat er han skall utföra sitt verk i oss.

Paulus och beskriver ordet Frid som kommer av en rot på grekiska: EIRO som betyder att delar kommer samman till en enhet. Gud skall alltså genom Nåden skänka av sin Tro för att skapa Frid så att vi blir hela människor som vandrar tillsammans med Herren utan täckelse så att vi kan se hans härlighet. Detta är alltså det verk Gud utför i oss i Kristus Jesus genom den tro som han skänker oss genom nåden.
1/ din ande
2/ din själ
3/ din kropp

Vet du vad det innebär att Gud utför det här verket i oss genom sin Tro och Trofasthet? Det innebär alltså att Guds väg leder oss in i gärningar som redan är fullbordade i Kristus från världens begynnelse.

Guds väg leder oss alltså in i Guds vila (Sabbat)
Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Eller så kan detta betyda att Gud först har utfört ett verk i oss för att sedan låta oss vandra in i dessa gärningar Gud redan berett för oss i Kristus Jesus. Om vi nu vandrar på Guds väg blir vi alltså hela människor vilket var Guds verk i oss (1 Tess 5:23) Men inte nog med det om Gud får göra sitt verk i oss får vi vandra in i Guds verk för oss (Ef 2:10)

Det här stämmer till 100 % in på mitt förra studie: Får jag se dina gärningar?

Jak 2:26 Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.

Gud börjar alltså sitt verk eller gärning i våra döda kroppar genom att ge oss liv genom att skänka oss av sin Tro eller Trofasthet. 1989 satt jag i djupt mörker när Herren talade sitt ord rakt in i mitt liv: Janne gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Dessa ord gick rakt in i min ande och väckte något där jag aldrig förut haft. Jag fick en tro av Gud själv han startade sitt verk i mig! Det var så märkligt med hans röst kom jag ihåg. Den innehöll just de 2 ingredienser en sann tro måste innehålla (Gk: Pistis)
1/ En stark överbevisning
2/ En stark känsla av trofasthet och tillit

Jag började alltså att vandra på sanningens väg det är Guds väg precis den jag beskrivit som vi repeterar igen.

Guds väg är alltid att föda oss på nytt så att hans Ande kan få ge liv och inspiration åt din ande. Ifrån din ande går Andens inspiration vidare genom vårt samvete för att försöka vinna vår själ. Det är alltså inifrån och ut som vår själ skall vinnas för att Jesus Kristus skall bli Herre över mitt liv.

Då fungerar vi alltså precis som Gud tänkt från början så detta är vad bibeln kallar för helande. Sedan fortsatte alltså Gud verket och jag kom till Linneahuset den 9 Nov 1989. Där hade jag en del upplevelser med Herren särskilt om nätterna när allt var tyst. Det hände att han talade bibelord som jag fick gå upp och slå upp. Ibland kom det starka tankar fulla av frid och kärlek när han talade om min framtid.

1/ Han talade om att jag var så trasig och han ville hela och läka mig
2/ Han talade om att han kallat mig till att undervisa och varna Guds folk
Exakt alltså enligt det mönster vi redan tittat på redan Gud är intresserad av att du blir botad och upprättad innan gärningarna allt är hans verk i oss.

Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Eller så kan detta betyda att Gud först har utfört ett verk i oss för att sedan låta oss vandra in i dessa gärningar Gud redan berett för oss i Kristus Jesus. Om vi nu vandrar på Guds väg blir vi alltså hela människor vilket var Guds verk i oss (1 Tess 5:23) Men inte nog med det om Gud får göra sitt verk i oss får vi vandra in i Guds verk för oss (EF 2:10)

Nu idag 32 år senare kan jag se tillbaka på Herrens Trofasthet – Det blev exakt som han sa det skulle bli med mitt liv. En sak har jag lärt mig med åren är att bli upprättad ock botad innebär att Gud tillåter oss gå genom mycket smärta.

Han sa till mig en natt 1990 i en bibelvers:
Jes 43:1 Men nu, så säger HERREN, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. 2 Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig.

Jakob blev Israel vid Peniel namnbyte innebär byte av karaktär i bibeln. Du skall gå igenom Vatten – Du skall gå igenom Eld står det i Hebreiskan. Det innebär att Jakobsnaturen (Köttet) skall förlora sin kraft. Israelsnaturen (Jesus Kristus) skall ta över. Detta är naturligtvis ett verk av korset och det kan innebära smärtsamma upplevelser och frustration. Men Gud vill inte ha din gamla natur att göra några gärningar. Vi skulle bara skryta och berömma oss av dem inför människor – Korset måste göra ett djupt verk i oss det är smärtsamt men nödvändigt och nyttigt.

Jes 48:17 Så säger HERREN, din återlösare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra.

Jesus har alltså köpt mig med sitt eget blod på Golgata. Han har återinsatt mig som en ny skapelse i Jesus Kristus. Anden leder nu mig på den väg jag skall vandra och den vägen är inför hans ansikte igen precis som han har tänkt från begynnelsen.

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Guds verk i oss leder till Guds verk för oss

Vaksamhet och förväntan

Vaksamhet och [för]väntan

Predikan: Elvor Ohlin
Emanuelskyrkan Kungsbacka
14 nov -2021
Lyssna –HÄR
Fler Bibelstudier i text

”Den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge”, brukar vi säga och det är verkligen sant när det gäller dagens texter (Matt 25:1-13, Sef 3:8-13, Upp 3:10-13, Ps 139:1-18). Dagens tema är Vaksamhet och väntan.
Matt 25 handlar om ett kommande bröllop, historiens största och underbaraste fest. Det innebär inte bara väntan. Det borde innebära förväntan – väntan med längtan. Därför satte jag rubriken Vaksamhet och förväntan.

Bibeln börjar med ett äktenskap [ett förbund, ett bröllop] mellan Adam och Eva när Gud välsignade dem och den slutar med ett himmelskt bröllop. Gud lät en djup sömn falla över Adam och formade Eva från Adams sida (kan översättas revben).

1Mos 2:23  Mannen sade: “Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna [maninna], ty av man har hon tagits.” [Så skapade Gud början av människosläktet]

1Kor 15:45  Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande.
Den nya skapelsen börjar med ett Nytt förbund och alla rättfärdiga i det gamla förbundet (GT) som trodde på löftet, räknas hit.

Den siste Adam [Jesus] fick ett djupt sår i sin sida vid korsfästelsen.
Joh 19:34  men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. [Det bevisade att Jesus var död och att han verkligen uppstod på tredje dagen]

Genom hans död har vi liv. Så är församlingen eller bruden bildligt tagen ur Jesu sida. Johannes skriver:
Upp 19:7  Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo [hetoimazo – förberedd, färdig, ett tillstånd av full beredskap]. 8  Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas rättfärdighet.

Prästerna i andra och tredje Mosebok var helt klädda i vitt linne. Linnet fick inte blandas med andra tyger “som framkallar svett”. Svett står för syndens konsekvens och andligt sett för människans självrättfärdighet och strävan att frälsa sig själv. Prestera, göra, kräva, sträva, kämpa…

”De heligas rättfärdighet” är Jesu rättfärdighet “som har givits henne”. Jesu liv i dig. Guds Ande i din ande. Så är vi andligt trolovade och förlovade med Jesus, brudgummen.

Vi läser en av dagens texter:
Matt 25:1  Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta [apantetis] brudgummen. 2  Fem av dem var oförståndiga [moros] och fem var förståndiga [phronimos].De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig.De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. 5  Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade [de slumrade till]. 6  Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. 7  Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. 8  De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. [(eller) grek. har slocknat] 9  De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. [”Gå och få olja på det enda rätta sättet”] 10  Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga [hetoimazo – redo, förberedda, färdiga, ett tillstånd av beredskap] gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. 11  Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! 12  Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. 13  Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

En liknelse får inte dras för långt. Den handlar inte om att hälften av alla kristna går förlorade och hälften blir frälsta. Det fanns enligt judisk tradition 10 lampor i ett brudtåg. Budskapet är att alltid vara redo för uppbrott. Vi ser tidens tecken men vi vet inte dag och stund när Jesus kommer tillbaka.

Att möta [apantetis] brudgummen – ordet betyder att gå någon till mötes som kommer.
Det beskrivs: ”En kung eller hög ämbetsman kom till en stad och man gick ut för att välkomna och möta honom”. Enligt judisk tradition kom brudgummen först till brudens föräldrahem och sen fördes bruden till brudgummens hem.

1Tess 4:16  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. [Den rösten och basunen kommer att ljuda genom hela universum – den ska uppväcka alla frälsta som har dött i Kristus] 17  Därefter skall vi som lever och är kvar [överlevt genom nöd och katastrof] ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta [apantetis] Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara [tillsammans med] (hos) Herren.

Vilka är jungfrurna och vilka är bruden?
Bruden är alla frälsta tillsammans – messianska judar och hednakristna från alla folkslag. ”Jungfru” kan uttrycka vårt personliga ansvar inför Gud, i förberedelsen att tillsammans bli bruden. Jungfrur här är var och en enskilt.

Upp 14:4  Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor [står för falska (orena) religioner här]. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än gå. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet. 5  I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. [de är renade från sina synder i Jesu blod och har Andens vittnesbörd – ljuset, Guds närvaro [Jesus] i sitt inre. De bekänner Jesus som enda vägen till Fadern och de följer bara honom.]

1Joh 5:11  Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12  Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. [Den som inte har Guds Son saknar ljus och lever i mörker. Mörker står för synd, andlig död och den Ondes makt i världen, ”den här tidsålderns gud” (Satan)]. Bara Jesus kan befria och ge liv]

Ef 2:4  Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5  också när vi ännu var döda genom våra överträdelser [andligt döda], att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.

Joh 1:3  Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4  I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. [Jesus är Guds hela uppenbarelse /Gud uppenbarad för oss. Ljus står för nåd och sanning – och allt det som Gud är och gör]

Ibland beskrivs en församling som ”en jungfru”. Paulus skrev till församlingen i Korint:
2Kor 11:2  …Jag har trolovat er med en enda man [Jesus, brudgummen], för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. [Det är en förberedd församling och här i Korint fanns både frälsta hedningar (hednakristna) och judar]

Det finns nämligen de som vill dela upp Kristi kropp och säger att de frälsta judarna är bruden och vi andra är de utvalda eller jungfrur men det är fel. Gud handlar på ett speciellt sätt med Israel, sitt utvalda judiska folk, intill slutet men i tron på Jesus Kristus är vi ett.

Alla [frälsta] pånyttfödda är: Brudende utvaldajungfrurden universella församlingenKristi kropp – Guds byggnad – de heliga – Guds folk osv. Det finns många olika bilder som Gud ger för att beskriva innebörden i frälsningen.

Olja [olivolja] är en bild på den Helige Ande i Bibeln.
Hur köper man olja?
Luk 11:13  Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”
Priset är betalat på Golgata kors. Jesus har betalat allt för oss. Gud ger sin Ande till den som ber och som lyder honom (Apg 5:32). Alla som tillhör Jesus, får olja som underhåller ljuset – nytt bränsle. Jesus döper i Helig Ande.
Därför skriver Johannes:
1 Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner [eido] alla sanningen. 21  Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner [eido] den och vet att ingen lögn kommer från sanningen.

Anden uppenbarar Jesus i ordet. Det finns ingen Guds uppenbarelse skilt från Guds ord. Det är livsviktigt idag när många krafter vill blanda religioner och därmed släcka ljuset.
Rom 10:17  Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.
Andens vittnesbörd kan aldrig skiljas från tron på Jesus eller från Bibeln. Anden påminner om Guds ord och Ordet är inspirerat av Guds Ande.

”Ge oss av er olja. Våra lampor har slocknat.”
Vi kan be för varandra men vi kan inte överföra tron eller Anden till varandra. Det finns falska lärare som tar betalt för att ”sälja smörjelse på flaska”. Så kan det gå när man är förblindad av girighet och högmod.

Oljan var bränslet för ljuset i tabernaklet och i templet och det fick aldrig slockna. Herren sa till Mose:
3Mos 24:2  Befall Israels barn att bära till dig ren olja av krossade oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen.
Getsemane låg på Oljeberget eller Olivberget och Getsemane betyder oljepress [“krossade oliver”] eller oljerik dal. Förebilden är tydlig.

Guds lampa [ljus] är Guds närvaro och hans vilja och plan – Anden & Ordet
2Sam 22:29  Ty du, HERRE, är min lampa, HERREN gör mitt mörker ljust.
Vi kan vittna: ”Jesus förlät mina synder. Han kom in i mitt liv och jag fick ljus.” Jesus sa: “Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12)
Ords 6:23  Ty budet är en lykta [oljelampa] och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg.
”Gud bevarar oss och Guds ord leder oss på livets väg och tillrättavisar så att vi inte går vilse”.
Ps 119:105  Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
”Gud leder på sin viljas väg in i förberedda gärningar”.

Sakarja fick en syn och såg en ljusstake där oljan ständigt rann ner till lamporna.
Sak 4:5  Ängeln som talade med mig svarade: “Förstår du inte vad de betyder?” “Nej, min herre”, sade jag. 6  Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, [1917 års bibelöversättning: Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske….] utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.
Orden kan översättas: inte genom styrka eller militärarméer, inte genom förmågor eller prestationer, effektivitet, duglighet, inte genom rikedom eller välstånd, tapperhet, mod, dristighet eller viljekraft – här faller all mänsklig strävan! – utan genom min Ande, säger Herren. Vad? Så skall Guds ord och löften uppfyllas och Guds rike fullbordas.

Fem oförståndiga [moros] jungfrur – ordet betyder dåraktig, bekymmerslös (sorglös och ytlig), tanklös och stängd.
Kanske påminner Jesus om Jesajas profetia?
Jes 32:9 Ni kvinnor som är så säkra, res er upp och hör min röst. Ni självsäkra döttrar, lyssna till mina ord. 10  När dagar lagts till år skall ni darra, ni som är så sorglösa, ty vinskörden uteblir, ingen fruktskörd kommer mer. 11  Bäva, ni som är så säkra, darra, ni som är så sorglösa, lägg av era kläder och blotta er, bär säcktyg runt era höfter! [Det är en uppmaning till omvändelse och sorg över synden och en livsstil som försvaras av den som inte vill förändras efter Guds vilja] 12  Slå er för bröstet, klaga över de vackra fälten, över de fruktbara vinstockarna, 13  över mitt folks åkrar, där törne och tistel skjuter upp, ja, över alla glädjens boningar i den yra staden. [Det här kan dras som parallell till en församling som står för ytlighet och underhållning, som saknar gudsfruktan och ödmjukhet].

Jesus sa om såningsmannen som sådde ordet:
Matt 13:22  Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt.
”Tistel och törne skjuter upp” – begäret efter pengar och rikedom försvaras och uppmuntras. De oförståndiga (dåraktiga) jungfrurna hade…
2Tim 3:5  …ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft… [de var religiösa]
Man bekänner sig som kristen och kanske går i kyrkan… men det är bara religion. Varför stannade de kvar med de andra? För gemenskapen? Sången och musiken..?
Matt 15:8  Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. [Andens vittnesbörd visar sig i en ny vilja, ett förnyat sinne och ett förändrat liv]

Jesus sa: ”Jag känner [eido] er inte”. Ordet betyder: ”Jag har ingen som helst personlig relation med er”. (Samma ord används av Johannes när han skriver “ni känner sanningen”)

 • Det går att lura människor och lura sig själv men det går aldrig att lura Gud.
 • Ingen kan leva på någon annans tro eller andliga liv.

Ords 13:9  De rättfärdigas ljus lyser klart, de ogudaktigas lampa slocknar.
Ords 24:20  Ty den som är ond har ingen framtid, de ogudaktigas lampa skall slockna.

Det här är människor som inte värdesätter Guds nåd och som egentligen föraktar Jesus och Guds ord. Man kanske sätter upp egna mått på ”godhet”. Men att lita på sig själv eller på världens visdom är dårskap inför Gud. Där Satans makt och mörkret råder kallas ofta det goda ont och det onda gott, ljus för mörker och mörker för ljus, sanning för lögn och lögn för sanning, frihet för slaveri och slaveri för frihet.

Rom 8:7  Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8  De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. 9  Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. [saknar ljus och olja i lampan]

”Ett sken av gudsfruktan” beskriver också dem som använder Jesu namn för att få framgång och rikedom och makt – men som inte vill veta av Jesus själv och lära känna honom. Korsets väg föraktas och man har sin tillfredsställelse i världen, i det yttre.

Satan är som farligast när han gör sig lik en ljusets ängel: ”Ni kan ta ut allt här och nu. Ni ska inte lida – ni ska ha makt och auktoritet, ni ska vara rika och framgångsrika och starka i världen, störst bäst och vackrast… det ska synas att ni är välsignade”. Det var sådana tankar som hade kommit in i Korint genom falska apostlar.
Paulus visste hur listigt Satan kommer och han skrev till församlingen:
2Kor 11:3  Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. [dvs. hjärtats trohet och kärlek till brudgummen]

Gud kan ge och förseockså i överflöd. Men det andliga livet mäts aldrig i materiella värden och det kommer en dag för räkenskap.
Det kommer en dag när det är för sent och dörren är stängd.
(En av dagens texter)
Sef 3:11  På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig dem som jublar så segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. 12  Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på HERRENS namn.13  Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. [samma ord som Johannes skriver om jungfrurna som vi läste tidigare. ”I deras mun har det inte funnits någon lögn” (Upp 14)] De skall finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. [Det är tryggheten i Guds hand].
David skrev:
Ps 139:5  Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.

Församlingen i Filadelfia var utåt sett liten och svag men oljan fanns. Andens vittnesbörd levde och de uppmuntras av Jesus själv för sin uthållighet och trohet.
Upp 3:10  Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur [genom] prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. 11  Jag kommer snart (snabbt, hastigt). Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. [(1917)
Uthållighet eller ståndaktighet – ordet är djupare än enbart att hålla ut. Det betyder att hoppfullt och med glädje stå fast, att ha tålamod också i svårigheter].

Vaka! [grek. gregoreuo]
1) Var vaksam! Var alert!
2) Var uppmärksam och försiktig så att du undviker faror!
3) Vakta på var du sätter fötterna!
Definition: ”Se upp så att inte någon nedbrytande katastrof plötsligt drabbar p g a slöhet och lättja”. Med andra ord: Var inte som oförståndiga jungfrur. Om man sammanfattar de bibelord där ordet ”vaka” används är det en uppmaning…

 • att leva i gemenskap och beroende av Herren i bön och med Bibelordet så att en plötslig förändring i omständigheter [en katastrof] inte rubbar tron eller får oss att falla av.
 • att vara beredd på nödsituationer och attacker från Satan
 • att inte låta en frestelse få oss att vika av från vägen
 • att vaka och leva nyktert – både andligt och fysiskt
 • ha ett tillstånd av beredskap

Vaka.., sa Jesus. Här är vi alla kallade att vara väktare.
Kol 4:2  Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.

GT:s väktartjänst [hebr. tsapha /tsophim] betydde att vara alert, att vaka, att spana, att luta sig fram och iaktta.
Väktaren stod på stadsmuren eller på höga berg för att se klart och kunna bedöma situationen – både för att varna och att förvänta sig hjälp från Gud.
Det fanns förväntan hos väktaren (profeten) Mika:
Mika 7:7  Men jag, jag skall skåda [tsapha – spana, vakta, vänta, förvänta mig från…] efter HERREN, jag skall hoppas på min frälsnings Gud. Min Gud skall höra mig. 8  Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit, skall jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret, är HERREN mitt ljus.
Satan gläds när vi misslyckas och faller men han ska inte få segra för vi går till Jesus. Vi lever i ljuset och om världen omkring oss är mörker så har vi ljus i våra hjärtan som ingen kan släcka.

Det finns en koppling mellan hebreiska tsapha /tsophim och grekiska sophos /sophia som betyder vis och vishet.
Vishet är att vaka och be, att vakta, att urskilja och att förstå situationen utifrån Guds ord. Vishet är också att förstå vart vägen leder.

De förståndiga jungfrurna var visa. De kände Jesus [de hade en personlig relation med honom] och förstod sitt beroende av den Helige Ande, att ha olja i lampan så att den inte slocknar.
Phronimos – förståndig, klok, känslig, eftertänksam, uppmärksam på någons (Guds) intresse, andligt klarsynt är fler betydelser på ordet.

Vi läser om Johannes döparen:
Joh 1:6  En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. 7  Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. 8  Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.
Jesus sa:
Joh 5:33  Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. 34  Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli frälsta. 35  Han var en lampa som brann och lyste, och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus.
Johannes var ett sant vittne om Jesus, ljuset i hans liv. De religiösa ledarna hade ”ett sken av gudsfruktan” inför folket men de tog inte emot hans vittnesbörd: oförståndiga, dåraktiga. Folket förstod att Johannes var sänd av Gud. Johannes fysiska liv släcktes därför att han stod upp för Guds ords sanning men ingen kunde släcka hans inre liv och ljus.

Brudgummen dröjde och alla somnade /alla slumrade till…
I mina tonår på 70-talet kom en väckelsevåg och man talade ofta om den yttersta tiden och Jesu återkomst. ”Väckelse” betyder ju ”att vakna upp, att väckas”. Ibland var det kanske mer skrämselpredikningar än uppmuntran och förväntan men tidens allvar var också viktigt att förstå. Det är fortfarande många som inte vill höra om Jesu återkomst sen dess. ”Det skrämmer”, säger man.

Men det är dags att vakna nu, Guds folk! Dags att göra sig redo! Att ha beredskap! Oljan kan sina, kärleken kan kallna, ljuset slockna. Tiden är sen och till och med världens Domedagsklocka visar på någon minut före midnatt.

Om vi tror på Jesus och vet att vi tillhör honom då har vi olja i våra lampor. Vi kan leva i vaksamhet och förväntan och längtan utan fruktan:
Upp 22:17  Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!”
”…den som hör?” Om du lyssnar eller läser och inte är redo – gör dig redo för det himmelska Bröllopet! Kom, till Jesus!

Många av oss har levt i mörker och sovit djupt. Hos en del av oss var lampan som tändes en gång, väldigt nära att slockna. Men Gud väckte oss! Han släcker inte en tynande veke och han kommer att väcka många fler.
Gud hör bön!

1Petr 3:15  Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda [hetoimos – var redo, ha full beredskap (som bruden i Upp 19)] att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.
I beredskapen ing¨år att kunna ge svar. Med Andens hjälp kan vi det, för vi har vittnesbördet i våra hjärtan. Vi vill inte ha ”ett [yttre] sken av gudsfruktan”. Nej, vi ber om gudsfruktan och Andens ljus brinnande i våra hjärtan, redo att möta Jesus och redo för det himmelska bröllopet.
Amen!

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vaksamhet och förväntan