Category Archives: DISCERNMENT

Different material and newsletters about Dicernment and Heresy

Den Aronistiska välsignelsen

4 Mos 6:24 HERREN välsigne dig och bevare dig. 25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid. 27 På detta sätt skall de lägga mitt namn på Israels barn, och jag skall … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Den Aronistiska välsignelsen

Herren strider för dig

Låt oss titta på en dessa bibelverser först:1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var (Heb: Blev) öde och tom (Genom en Katastrof) och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.  Detta säger nu de … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Herren strider för dig

Tidstecknen talar

Tidstecknen talar Predikan: Elvor OhlinParousia Mission29 oktober 2023 Vi läser om Guds löften till det judiska folketHes 36:22  Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Tidstecknen talar

‘Djävuls-kometen’ tre gånger större än Mount Everest exploderar, är nu på väg mot jorden.”

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Comments Off on ‘Djävuls-kometen’ tre gånger större än Mount Everest exploderar, är nu på väg mot jorden.”

Profetisk uppdatering Israel 10/10-23

Övriga reaktioner idag 10/10FN: Belägringen vidrigIsrael bombar sönder Hamas huvudkvarter >> (Video) The Line Up: The War in Israel with Amir Tsarfati >> (Video)Janne Ohlin: Profetisk uppdatering 10/10-23 >> (Video) Hamas hotar att avrätta en tillfångatagen Israel varje gång Israel … Continue reading

Posted in DISCERNMENT, MIDDLE EAST AND ISRAEL, PROPHECY | Tagged | Comments Off on Profetisk uppdatering Israel 10/10-23

Bered dig att möta din Gud!

Ryttaren på den vita hästen – Jesus Kristus – Viktor Klimenko (Video Tv 1989) Amos 4:12 Därför skall jag göra så med dig, Israel, och eftersom jag skall göra detta med dig, så bered dig, Israel, att möta din Gud. 13 Ty … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , | Comments Off on Bered dig att möta din Gud!

Karismatiska upplevelser

Vi har länge nu varit i en förändring när det gäller tron och karismatisk teologi har vi hamnat i en upplevelsebaserad Gudstjänstform. Man kan faktiskt besöka en kyrka söndag efter söndag och där är lovsång och en form av motivationsbudskap … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , , | Comments Off on Karismatiska upplevelser

Är tidstecken viktiga?

Är tidstecken viktiga? Predikian Elvor OhlinParousia Mission1 okt 2023 Bör vi känna till och tala om tidstecken? Ska vi försöka förstå och tolka tidstecken? Luk 12:54  Till folket sade han också: “När ni ser ett moln stiga upp i väster, … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Är tidstecken viktiga?

Profetisk uppdatering 30/9-23

Polis får nu möjlighet att rikta hemliga tvångsmedel mot personer som inte är misstänkta för brott. – Det här är ett paradigmskifte när det gäller de brottsutredande myndigheternas möjlighet att övervaka människor, säger Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , | Comments Off on Profetisk uppdatering 30/9-23

Guds Hemlighet

5 Mos 29:29 Det fördolda (Hemligheten) hör HERREN (Jhwh) vår Gud (Elohim) till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag. Nu skall jag göra en … Continue reading

Posted in DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , , | Comments Off on Guds Hemlighet