Category Archives: DISCERNMENT

Different material and newsletters about Dicernment and Heresy

Bli inte en stötesten för Jesus och din nästa

Det är allvarligt att gå emot Anden och den uppenbarade Skriften och jag vill säga att Satan har lyckats mycket väl att bedra obalanserade Kristna. Det är nämligen så att det är de som säger att vi inte skall nämna … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Bli inte en stötesten för Jesus och din nästa

Guds ord uppenbaras

En vandring genom Hebreerbrevet del 1 Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Guds ord uppenbaras

Smord teologi 2 fortsättning på profetiskt budskap

Den profetiska varningen om Pingströrelsen och hela den Karismatiska i Del 1 kan (Se även Youtube) vara på väg mot en uppfyllelse? I förra delen varnade Herren att NAR kommer att infiltrera och ta över Pingströrelsen genom att ge oss … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Comments Off on Smord teologi 2 fortsättning på profetiskt budskap

Den falska andligheten Del 3

Undervisning: Elvor Ohlin2023-03-08Lyssna –HÄR– Många kyrkor idag accepterar sådant i församlingen som var otänkbart, inte så långt tillbaka. Jag syftar på samboskap, skilsmässa och omgifte utan giltiga [bibliska] skäl, homosexuell livsstil, samkönade äktenskap och en hel del annat, där man … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Den falska andligheten Del 3

Varning för andlig krigföring i profetisk dröm

Vi fick ett mail från en person som skriver att hon alltid lyssnar på vår undervisning på hemsidan. Efter att ha lyssnat på Jannes varning för Andlig krigföring (Del 2) blev hon påmind om en dröm som hon fick för … Continue reading

Posted in DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Varning för andlig krigföring i profetisk dröm

Gud människan och andemakterna del 4

När man blir bedragen av Satan så förkastar man korsets väg den enda vägen som Gud bekräftar dig på och ger dig en identitet. Det är därför den Gnostiska rörelsen är så noga med olika titlar och människoupphöjelse. Gud måste … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 4

Gud människan och andemakterna del 3

Vi avslutade del 2 med att citera från:Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. Kristus i oss och vi i Kristus är ett centralt … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 3

GUD MÄNNISKAN OCH ANDEMAKTERNA Del 2

Greg Boyd (Han är inte Kristen) – boken God at War: Detta är en bok skriven av en författare som beskriver en uppfattning som ofta finns inbakad i hela den här nya falska Apostlarörelsen som säger sig skall förvandla hela … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW | Tagged , , , , , , , | Comments Off on GUD MÄNNISKAN OCH ANDEMAKTERNA Del 2

Gud människan och andemakterna del 1

Den kristna kyrkan i sina många grenar kan fungera som en Johannes Döparen, som en röst som ropar i vildmarken och som en kärna genom vilken världsupplysning kan åstadkommas. Jag visar på hoppet. Jag påstår inte ett faktum. Kyrkan skall … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 1

Se upp för de falska ljusen

Se upp för de falska ljusen Jesus är ljuset som aldrig slocknar Predikan: Elvor OhlinParousia Mission 22/1-2023Lyssna –HÄR– En kvinna som höll på med nyandlighet hade en dröm. Jag kommer inte ihåg vem det var men jag berättar som jag … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, NEW AGE AND MYSTICISM | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Se upp för de falska ljusen