Tag Archives: Guds hemlighet

Guds Hemlighet

5 Mos 29:29 Det fördolda (Hemligheten) hör HERREN (Jhwh) vår Gud (Elohim) till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag. Nu skall jag göra en … Continue reading

Posted in DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , , | Comments Off on Guds Hemlighet

Guds Hemlighet

En hemlighet från Gud är något som han har gömt bakom ett täckelse. Gud som är Ande måste själv uppenbara den för oss genom sin Ande. Ingen mänsklig jordisk visdom har förmågan att få tag i Guds hemlighet. Guds hemlighet … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged | Comments Off on Guds Hemlighet

Guds folk Judar och Hedningar i samma Kropp

EF 3:4 När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. 5 I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Guds folk Judar och Hedningar i samma Kropp

GUDS RÅDSLUT OCH PLAN

Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom (Gal 1:15-16) Jag hoppas att den här serien skall få … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on GUDS RÅDSLUT OCH PLAN