GUDS RÅDSLUT OCH PLAN

Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom (Gal 1:15-16) Jag hoppas att den här serien skall få uppenbara Guds hemlighet med Kungen och Riket. För mig blev det så att när ljuset kom blev det till en helig Gudsfruktan. Innan vi börjar den här serien så läs alla bibelställen först. Guds hemlighet kan bara Anden uppenbara och det du får se är den ultimata Sanningen. Det grekiska ordet för sanning är Aletheia och betyder en uppenbarad realitet. (Guds hemlighet Kristus uppenbarad)

Obs! Länkar till Bibelverserna Svenska Folkbibeln (Bible Gateway)

Guds rådslut är hemligt Ef 1:9-10 (King James) >>
Guds rådslut handlar om en Kung Ef 1:9-10 Kristus Kol 2.2 Guds Son (Gal 1:15-16)
Guds rådslut uppenbaras och förstås och det leder till frihet Joh 8:32 Joh 14:6
Guds rådslut handlar om en Kung och hans Rike Mk 4:11 / Joh 3
Guds rådslut måste uppenbaras och förstås om vi skall bära frukt Matt 13:23
Guds rådslut fullbordas vid tidens slut vid den sista basunen Upp 10:7 Mt 24:31 1 Tess 4:16
Guds rådslut predikades av Paulus i församlingarna 1 Kor 2:1 Apg 20:27

DEL 1  Guds Rådslut och Chronos (Löpande tid) och Kairos (Bestämd tid)
DEL 2  Guds Rådslut – “Messianska” Judar och “Troende” Hedningar i samma kropp
DEL 3 Guds Rådslut – Gud skiljer de i “Mörkret” från de i “Ljuset” – (MÖNSTRET)

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.