Guds rådslut och Kairos och Chronos

Det finns tre stycken intressanta saker bibeln lär oss om Gud.
1/ Gud har en plan och ett rådslut färdigt innan tiden ens fanns till
2/ Gud mäter ut tid på en löpande tidsaxel kallat (CHRONOS)
3/ Gud manifesterar sin plan på speciella tidpunkter på den axeln (KAIROS)

tiden

The ancient Greeks had two words for time, and kairos was the second. The first was chronos, which we still use in words like chronological and anachronism. It refers to clock time – time that can be measured – seconds, minutes, hours, years.

Where chronos is quantitative, kairos is qualitative. It measures moments, not seconds. Further, it refers to the right moment, the opportune moment. The perfect moment.

Detta löper sedan på genom världshistorien tills vi är framme vid planens fullbordan. Vi kallar detta för KLIMAX. Gjorde en liten skiss på detta.

Guds Tid

Jesus gick tillrätta med Fariseerna på sin tid för att de inte kunde tyda tidens tecken.

Mat 16:1 Fariseerna och sadduceerna kom fram och ville snärja Jesus och begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen. 2 Men han svarade dem: “På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, för himlen är röd, 3 och på morgonen: I dag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas (KAIROS) tecken (SEMEION)  kan ni inte tyda.

KAIROS  = Bestämda tider för Guds rådsluts uppfyllelse.
SEMEION = Tecken på att Guds rådslut går i uppfyllelse.

Jesus själv hade ju kommit på den bestämda tiden (Gal 4.4)
Jesus är själv “Tecknet” från Gud (Jes 7)

Luk 2:34 Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: “Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken (SEMEION) som blir motsagt.

Luk 2:10 Men ängeln sade: “Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. 12 Och detta är tecknet: (SEMEION) Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”

Guds Hemlighet och Planen med hela mänskligheten ligger nu här “Gud har blivit människa.” Ordet (Logos = Guds Plan) har blivit Kött (Joh 1:14)

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken:  (Heb: Oth) Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel. (Gud med oss)

Jesus växte sedan upp och undervisade och dog på ett kors för våra synder. Där på Golgata kors dör alltså en Kung för oss. Där är Guds ultimata tecken på sin Kärlek till oss. Där visar Gud det största tecknet att han är med oss. Det finns en hemlighet fördold i det hebreiska ordet för tecken Oth. Ordet innehåller 3 bokstäver och varje bokstav har en betydelse eller en bild kan man säga.

1/ Alef – Den förste (Herren) eller Offer
2/ Wav – Spik eller Tältspik
3/ Tau – Kors

Men på grekiska SEMEION alltså tecken på att Guds Rådslut sker. Budskapet till oss blir då följande: På den bestämda tiden (KAIROS) gav Gud oss sin Son (Lk 2:10-12 Joh 3:16)
1/ Herren
2/ Spikades fast
3/På ett kors

Han dog alltså på den bestämda tiden (Kairos) och det var Påsk. Exakt samma ord för tecken OTH gällde även för den första påsken i Egypten. Detta var alltså en förebild på ett friköpande av ett folk med lammets blod. Lägg märke till bokstäverna i den hebreiska texten här.

sign

Vi skall ta och titta på bokstaven TAU – Den skrevs som ett kors på Mose tid

Exo 12:13 And the bloodH1818 shall beH1961 to you for a tokenH226 uponH5921 the housesH1004 whereH834 yeH859 are: and when I seeH7200 (H853) the blood,H1818 I will passH6452 overH5921 you, and the plagueH5063 shall notH3808 beH1961 upon you to destroyH4889 you, when I smiteH5221 the landH776 of Egypt.H4714

2 Mos 12:13 Blodet skall för er vara ett tecken på de hus där ni är, ty när jag ser blodet skall jag gå förbi er. Ingen straffdom skall drabba er med fördärv, när jag slår Egyptens land.

Tecken  = אוֹת = Alef – Wav – Tau

korset

dörren

På bilden beskrivs påstrykandet av lammets blod på dörrarna i Egypten av de gamla Rabbinska skrifterna. Vi som har facit i handen vet ju att detta symboliserar Jesu korsfästelse på Golgata kors. Precis som Jesu död så var även detta i Guds tid (Kairos)
2 Mos 12:40-42 I många år har Judarnas ögon varit stängda från att se och kunna förstå skrifterna men nu i den sista tiden kan man faktiskt tala om en väckelse bland det judiska folket.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.