Herren strider för dig

Låt oss titta på en dessa bibelverser först:
1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var (Heb: Blev) öde och tom (Genom en Katastrof) och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet

Detta säger nu de som verkligen kan detta hebreiska språk pekar på händelser som skedde innan det vi kallar för tid ens existerade. Ordet för mörker här har betydelsen en närvaro av det onda själv det visar också NT tydligt där finns två ord för mörker det ena betyder Synden själv det andra betyder Syndens konsekvens (Spiro Zodhiates)

1/ Mörkret (Satans välde)
2/ Katastrof (Syndens konsekvens)

Det stod att Anden rörde sig över vattnet och då sker saker även idag är det samma sak. Men vi skall vara klara över att det är inte genom oss Anden sätts i rörelse. Vi kan läsa vad som skedde på pingstdagen i APG. En mäktig rusande vind och eldslågor kom plötsligt från Gud som svar på att man höll fast vid ett löfte…

Vi kan få uppleva samma sak men då måste vi lyda sa Jesus det finns ett villkor i missionsbefallningen. Där Gud ser att människor formas till hans avbild och liknar honom i lära och liv (Lärjungar) Matt 28
1/ Gå ut ur (Världen)
2/ Gör lärjungar (Fruktbärande)

Många rabbiner översätter ordet svävade med att rusa emot alltså agera i respons mot mörkret. Eld och ljus står som synonymer i GT och Gud sade:
1 Mos 1:3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 

1/ Gud talade ord
2/ Det blev ljus

Så dessa ord som kommer ifrån Gud eget hjärta uppenbarar hans plan för oss Paulus säger att allt som uppenbaras är ljus. (Ef 5:14) Det finns en annan biblisk bild på ljus det är Guds seger över mörkret genom Jesus Kristus.

Du är skapad i likhet med ett lerkärl för ett enda syfte här i världen att uppfyllas av härligheten från Gud som strålar fram i Jesu Kristi ansikte. Det är när vi inte förstår det vi försöker fylla vårt innersta med en massa annat världsligt bråte som aldrig kan tillfredsställa vår själ.

Är det inte märkligt att rabbinerna experter på hebreiska ser mörkret som en personlighet. För då måste också ljuset vara en personlighet. Jesus sade: Jag är det ljuset!

Joh 9:5 När jag är i världen, är jag världens ljus.” 6 När han hade sagt detta, spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon 7 och sade till honom: “Gå och tvätta dig i dammen Siloam.” Ordet Siloam betyder “utsänd”. Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. 

1/ Jesus är det utsända ljuset
2/ Jesus är den enda källan som kan rena oss från synden

Sak 13:1 På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. 

Vi går tillbaka igen till skapelsen så får vi se någonting underbart rabbiner säger alltså att mörkret är en personlighet och så måste ljuset vara en personlighet. De säger att detta ljus som manifesteras när Gud säger varde ljus är Guds härlighet manifesterad och detta är en personlighet.

Paulus visste naturligtvis detta han hade ju studerat under Gamaliel en av de bästa lärarna någonsin i Israels historia. Den som skrev Hebreerbrevet är troligen Paulus hör vad han säger till dem.

Heb 1:3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. 

När Johannes döparen träder fram uppfylls profetian i Jes 40
En röst hörs i öknen bered vägen för Herren
Herrens härlighet skall uppenbaras (Allt som uppenbaras är ljus Ef 5:14)
Det var en mäktig rusande vind som öppnade en väg i havet för sitt folk
Gud skall på samma sätt strida för oss och bereda en väg ända till löfteslandet

Var stilla och se sa Herren till folket vilken frälsning jag har berett
2 Mos 14:13 Mose svarade folket: “Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. 14 HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.” 

I Guds ögon var denna händelse redan fullbordad och Gud vill vi skall förstå hans vägar och de är inte som våra vägar utan mycket högre – Halleluja! (Jes 55) För det första så om man ser denna situation som Israel befinner sig i så ser man att platserna bildar ett tydligt kors. Mose lyfter staven på Guds order och nu sker en Andlig sak enligt 1 Kor 10 De lyder och blir döpta i Anden så de vandrar alltså i Anden och när de lyder Herren sker följande mirakel.

1/ Människofruktan försvinner
2/ De slutar att se på sitt eget utan på Guds frälsningsverk
3/ De skall få kunskap om hur Gud ser på sina fiender
4/ De skall förstå att Gud strider för dem
5/ Denna kunskap om Gud skall skänka oss frid

Jesu fullbordade verk på Golgata beskrivs som nådastolen på arken och det är när han blir förhärligad som Gud börjar röra på sig som en mäktig rusande vind emot sina fiender.

2Sa 5:20 Så kom David till Baal-Perasim, och där besegrade David dem. Han sade: ” HERREN har brutit ner mina fiender inför mig, så som vatten bryter fram.” Därav fick platsen namnet Baal-Perasim. 

2 Krönikeboken 6:40 Därför, min Gud, låt dina ögon vara öppna och dina öron lyssna till vad som beds på denna plats. 41 Och nu: Stå upp, HERRE, Gud, och kom till din vilostad, du och din makts ark. Må dina präster, HERRE, Gud, vara klädda i frälsning, och må dina fromma glädja sig över ditt goda. 42 HERRE, Gud, visa inte tillbaka din smorde. (Messias) Tänk på den nåd du har lovat din tjänare David.” 

1/ Där 2 eller 3 beder i hans namn det skall bli dem givet
2/ Du kan omöjligt ha en ark i det allra heligaste utan nådastol
3/ Du kan omöjligt andligt talat ha en nådastol utan Kristi verk på Golgata
4/ Vi skall vara klädda i frälsning (Heb: – En militär konflikt – Rustningen Ef 6)
5/ Här ser vi en bild på ljuset igen 1 Mos 1:3 – Ljuset var Gott!
6/ V 42 Här ser vi vem ljuset är nämligen Messias

Vers 42 här får nämligen sin förklaring i Apg 13:32-34

Apg 13:32 Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder, 33 det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus (Messias) träda fram, så som det är skrivet i andra psalmen: Du är min son, jag har i dag fött dig. 34 Och att han har uppväckt honom från de döda, så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven, det har han sagt med dessa ord: Jag vill ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. 

Ditt och mitt liv är fördolt i honom…
Ett ord ifrån hans mun stillar din storm hur stora vågorna än är.

Ett sista bibelord vi har ju läst många bibelställen som beskriver att Herren går emot mörkret rusande han är aktiv. Varde ljus beskrev alltså en aktiv handling emot mörkret. Anden kom som en framfarande vind och 3000 fiender befriades från Satans armé på Pingstdagen.

Det står liknande saker i Jesaja
Jes 59:19 Så skall man frukta HERRENS namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod, skall HERRENS Ande driva honom på flykten. This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.