Karismatiska upplevelser

Vi har länge nu varit i en förändring när det gäller tron och karismatisk teologi har vi hamnat i en upplevelsebaserad Gudstjänstform. Man kan faktiskt besöka en kyrka söndag efter söndag och där är lovsång och en form av motivationsbudskap som är hämtat direkt från företagsvärlden. Allting förändras i kyrkan genom stora ansträngningar för att förbereda för den stora väckelsen som är på väg säger man.

Vi behöver en förändring kanske från en traditionell kyrka där det inte sker så mycket. Det är lätt att importera någonting som ser ut att ha liv men i själva verket är dött. Många hade troligen den uppfattningen om församlingen i Sardes i uppenbarelseboken.

Upp 3:1 Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. 

Det stora bedrägeriet är att många inte förstår att en kyrka som byggs om helt för att kunna bli en upplevelsekyrka kan vara lika död som en traditionell församling som har tappat orken. Det är enbart andra sidan av samma mynt. Låt oss vara ärliga: inte allt som har kommit med karismatiken har varit från den Helige Ande. Vi har sett mycket falska profetior och New Age-liknande manifestationer inom vissa delar av den.

Många Karismatiker ofta misstar upplevelser som Guds närvaro, när det faktiskt kommer från andra källor. Satans stora fälla är ju även att hålla oss fast i vår prestige så många kan därför inte vända om och bekänna och omvända sig. Många som verkligen kommit ur denna snara kan bekänna att onda andar kan på ett märkbart sätt imitera en närvaro som är väldigt lik sanningen de kan även få det att se ut som övernaturliga manifestationer. Bara den som vänder om och håller sig borta kan förstå denna sanning i den andliga striden.

Nästa steg i Satans bedrägliga spel är en naturlig följd av de falska upplevelserna. Man formar helt enkelt om betydelsen av Guds ord för att rättfärdiggöra den form av tillbedjan man bedriver. Hör vad Anden ropar ut man upplever en djup bedrövelse i orden.

Jer 2:13 Ty mitt folk har begått en dubbel synd: De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. 

1/ Först levde man nära sedan drog man sig bort till avgudarna
2/ Bakom alla avgudar gömmer sig demonerna eller Satan (Tjuven)
3/ Demoner lär ut olika former av kristendom och ger dem upplevelser
4/ Dessa upplevelser håller sedan människor fångna för de ser ut att fungera

Man gör exakt som Israels folk gjorde i öknen med Guldkalven.  

Låt oss nu gå till nästa nivå av bedrägeri, att faktiskt använda Bibeln för att bygga en teologi kring upplevelser för att rättfärdiga denna karismatiska praxis. Man kan tala om änglar, mirakler, himmel, visioner och möten med den Helige Ande eftersom Bibeln också talar om dessa saker. Men att sätta en avvikande teologi kring de här bibliska ämnena, som Skrifterna varnar för som “läror från demoner”, är ett problem. Till exempel kan ingen människa kontrollera den Helige Ande, Guds änglar, visioner eller till och med gåvan att profetera.

Du kommer dock ständigt höra falska läror om att kunna besöka himlen på begäran, tala med änglar och kontrollera visioner, som undervisas av karismatiska ledare som “vägleder sina följare”. Allt detta tas emot och firas verkligen, förutom att det är en fullständig överträdelse av den Helige Andes verkliga ledning och arbete. Ingen människa, hur populär eller andlig hon än är, kan säga åt Gud vad Han ska göra eller ens styra Honom.

Att lära karismatiker att detta är normal praxis och lära är att rättfärdiga deras praktiker, men det undervisas inte av Bibeln. Så det måste framställas som “avancerad” förståelse av Gud och nya uppenbarelser, vilket frestar karismatiker med läror från demoner. Den hela frestelsen i den här rörelsen är andlig stolthet, eftersom dessa lärare betraktar sig själva som reformatorer av kyrkan med större makt och förmåga än resten av kyrkan. De utmanar till och med kyrkohistoriens misslyckanden med sina doktrinära förvrängningar.

Gör de verkligen det de påstår, att främja Guds rike över hela jorden? Låt oss inse det: under tvåtusen år av kyrkohistoria har ingen tidsperiod av kyrkor och ledare skapat Guds rike på jorden. Istället har de fyllt världen med mörka tider och heliga krig. Kyrkans historia är fullt av bedrägerier och demoniska läror. Har de moderna karismatikerna övervunnit denna nivå av bedrägeri? Svaret är alarmerande här sker kanske de största bedrägerierna i både läror och manifestationer genom demonerna någonsin i historien.

Janne Ohlin

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , , . Bookmark the permalink.