Är tidstecken viktiga?

Är tidstecken viktiga?

Predikian Elvor Ohlin
Parousia Mission
1 okt 2023

Bör vi känna till och tala om tidstecken? Ska vi försöka förstå och tolka tidstecken?

Luk 12:54  Till folket sade han också: “När ni ser ett moln stiga upp i väster, säger ni genast att det blir regn, och så blir det regn. 55  Och när det blåser sydlig vind, säger ni att det blir hett, och det blir så. 56  Ni hycklare (att utge sig för att vara något som man inte är, en skådespelare), jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? 57  Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? 

Israels folk borde förstå att tiden var inne för Messias ankomst – särskilt skriftlärda och fariséer. De hade Skrifterna (Bibeln), profeterna och tidstecknen. Alla förstod att Johannes döparen var en profet. När han satt i fängelse och gick igenom det som kanske var hans svåraste tid i livet, sände han bud till Jesus:

Matt 11:2  Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar 3  och frågade honom: “Är du den som skulle komma, eller skall vi vänta på någon annan?” 4  Jesus svarade dem: “Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: 5  Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. 6  Och salig är den som inte tar anstöt av mig.” 
…13  Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, 14  och om ni vill ta emot det – han är den Elia som skulle komma. 15  Lyssna, du som har öron! 

Jesus syftade bl a på Jesajas profetia:
Jes 29:18  Den dagen skall de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. 19  De ödmjuka skall få allt större glädje i HERREN, de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige. 
Och vi läser i:
Matt 15:31  Och folket häpnade, när de såg stumma tala, krymplingar bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud.
Jesus syftade också på Malakis profetia:
Mal 4:5  Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 6  Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning. [Johannes döparen kom i samma Ande som profeten Elia för att vända folket tillbaka till Herren, till fädernas tro: samma tro som Abraham, Isak och Jakob, en levande tro på Israels Gud och Messias. De fick alla uppenbarelser om honom].

Jesus:
Joh 8:56  Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad.” 

Isak var själv mitt i händelserna när Gud prövade Abraham med uppmaning att offra sin son, som en förebild på att Gud så älskade världen att han utgav sin enfödde son…”

Jakob såg i drömmen en stege som betydde att Gud kommer ner till jorden och upprättar gemenskapen mellan människan och Gud. Änglar ska betjäna honom.

Alla trons män och kvinnor i Hebr 11 hade på olika sätt fått lära känna Herren och fick insikt i löften och tidstecken om tiden och om Messias Jesus.

Johannes döparen hade predikat omvändelse. Han kallade synd för synd utan anseende till person och hade förberett folket för Messias ankomst. Han hade pekat ut Jesus och sagt: Se Guds lamm, som tar bort världens synd”. Varenda jude i Israel visste vad ”Guds lamm” betydde.

Ändå stängde många sina hjärtan för tidstecknen och det profetiska ordet.

Talar Bibelns profetior enbart om den andliga verkligheten? Nej, den talar också om den politiska och ekonomiska situationen.

Guds profeter Amos och Hosea fick varna Nordriket Israel innan det intogs av Assyrien.
Många profeter i GT fick varna Sydriket Juda innan det intogs av Babylonien.
Haggai, Sakarja och Malaki tjänade som Guds profeter när judarna hade fått återvända från Babylonien, som då var intagit av Medien-Persien som Esra och Nehemja berättar om.

Sen följde 430 år av tystnad.
Näste profet var Johannes döparen, han som beredde vägen för Jesus Messias, som uppfyller de tre ämbetena: Profeten, Översteprästen och Kungen i Guds rike.

Profetiorna i NT är alltid kopplade till GT:s undervisning, profetior och tidstecken. Det viktigaste tidstecknet är Israel.

Daniels bok beskriver världsriken /världsmakter och världspolitik. Profetiorna om ändens tid utgår ifrån att judarna är tillbaka i Israel och Jerusalem.

Dan 7 beskriver fyra riken och det fjärde riket ska breda ut sig globalt. De uppfylldes delvis med Babylonien – Medien-Persien (Medo-Persiska riket) – Grekiska riket – Romarriket. Fast det ska också uppfyllas när …en som liknade en människoson kom med himlens skyar (Dan 7:13). Vår tolkning av de 4 är Kvartetten: USA, Ryssland, EU, FN (4 världsmakter) utifrån pastor Irving Baxters tolkning av djursymbolerna i Dan 7 och Upp 13.

Det fjärde vilddjuret/världsmakten var Romarriket och sen kom The Holy Roman Empire (det Heliga Romarriket) på 800-talet. Karl den Store var politisk ledare och Påven religiös ledare. De samarbetade för att få världsmakt. Egentligen ett väldigt oheligt rike men vi har en viktig förebild: en politisk ledare och en religiös ledare samarbetar för världsherravälde. Detsamma återkommer i Upp 13 om den sista tiden: Den falske profeten [vilddjuret ur jorden] och Antikrist [vilddjuret ur folkhavet].

Här får vi vara uppmärksamma eftersom man brukar säga: ”Den nya världsordningen (NWO) gäller först EU/Europa och sen globalt genom FN”. Det 4:e vilddjuret kan alltså betyda ett globalt (o)heligt Romarrike.

Den Falske profeten – Vilddjuret ur jorden (Upp 13) – ser ut som ett lamm [”som en kristen”] men talar som en drake [djävulen].

Hur talar draken/djävulen? Alla vägar är rätta… alla religioner har samma mål… alla är Guds barn… alla tror på samma gud, vi har bara olika religiösa uttrycksätt, …det är farligt att påstå att man kan ha en personlig relation med Jesus… Alla religioner är utandade av Gud… Den interreligiösa rörelsen tror att Gud accepterar alla (alla blir frälsta oavsett tro eller religion), Gud är i alla. Det behövs en ekologisk omvändelse så att vi inte syndar mot vår familjemedlem moder jord…

Ja, så låter en del citat av Påven och vidare: Maria är apostlarnas drottning. Hon kallas också: himlens drottning, Vår fru, fredens drottning, Guds moder, Nattvardskvinnan som är närvarande i varje eukaristi mm. Katolska Maria är en avgud.

Påven (och tidigare påvar) vill ge FN makt över nationerna eftersom han stöder den Nya världsordningen.
Dan 7:19  Därefter ville jag ha en tillförlitlig förklaring till det fjärde djuret som var olikt alla de andra, det som var så förskräckligt och som hade tänder av järn och klor av koppar och som uppslukade och krossade och sedan trampade det som återstod under fötterna. [i Upp 13:2 har vilddjuret med global makt fötter som en björn. Idag står björnen för Ryssland – vers 23 …Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den.] 20  Likaså ville jag ha förklaring till de tio hornen på dess huvud och till det nya hornet som sköt upp senare och för vilket tre andra horn föll av och som hade ögon och en mun som talade skrytsamt och såg större ut än de övriga.  21  Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, [(besegra politiskt) 10+1-3 = 8 kungar/ledare i slutändan, jmf Upp 17]

Detsamma ser Johannes i Upp 13:7.
Dan 7:25  Denne [Antikrist] skall tala mot den Högste [Säga sig själv vara gud, 2Tess 2] och ansätta [Hebr. bela betyder förtrycka, trötta ut mentalt, konstant trakassera] den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar [FN:s 10 klimatbudord (nov 2022) ersätter Guds budord. Citat: I presentationen av ceremonin, som kallas ”en profetisk kallelse till klimaträttvisa”, skriver de att Sinai berg är ”en plats av uppenbarelse i det kollektiva medvetandet hos kristendomen, judendomen och islam”], och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. [3,5 år är tiden den sista nöden/vedermödan pågår i den allra yttersta tiden men antikrists ande är redan verksam.]

Vi går till Danel kap 2 och Nebukadnessars dröm om en staty som Daniel fick uttyda: Huvud av guld [Babylon] – bröst/armar av silver [Medo-Persien] – buk och höfter av koppar [Grekiska riket]. Här är samma 4 världsriken men jämför Upp-bokens Babylon för dit vill de nå, WEF-lärjungarna och övriga globalister. Man talar om evolution och ”människans guldålder”, utan Guds bud. De lockar med: superlivslängd, superintelligens, supervälbefinnande utan Bibelns Gud. Han visar att det går åt motsatt håll än evolution:

Dan 2:33  Benen [4:e riket] var av järn [Romarriket], och fötterna delvis av järn och delvis av lera. [Det kan syfta på förebilden “det heliga Romarriket”: politik med militärmakt (järn) och religion.]
…42  Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. [Både fötter och tår är av järn och lera. De tio tårna eller 10 hornen (ledare) är inte uppfyllt än.] 43  Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål [förbund] men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. [Grunden [fötterna] är mänsklig och väldigt ostabil! Järnet (de 10) kommer att förgöra leran: skökan (Upp 17)] 44  Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. 45  Du såg ju att en sten revs loss från berget… [Byggnadsstenen som förkastades, hörnstenen, slutstenen Jesus Kristus/Messias kommer med Guds rike]

Dan 12:1  “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden [Jämför Matt 24]. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns [Kan översättas: kommer att finnas] uppskrivna i boken. 2  De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. [Uppståndelsen sker vid Jesu återkomst efter den sista vedermödan, väckelse bland judarna och Israels frälsning – samma ordningsföljd som i Dan 7] 3  De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt. 4  Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.” [Vi uppmuntras att forska i Skriften och studera det profetiska ordet.]
…7  Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid [3,5 år] och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat. [Israel står omringat och maktlöst och är äntligen öppet för att ta emot Jesus (Yeshua), sin Messias.]

Är det viktigt att vi förstår vad NWO [FN:s Agenda 2030 understödd av WEF] handlar om och vart det leder? Ja, i allra högsta grad! Kan man rädda klimatet, få slut på fattigdom och nå världsfred genom [ockult] religionsblandning och fred med falska löften emot Guds vilja? Nej, det är inte hållbart, bara skenbart för en tid, därför att Gud tillåter det.

Dan 9:26 …Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. 
Jesus:
Luk 21:34  Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35  som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36  Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly [ordet betyder att gå igenom utan att fastna i snaran] allt det som skall komma och kunna bestå [stå fasta och redo] inför Människosonen.” 

Upp 3:10  Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur [ek – igenom] prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. 11  Jag kommer snart [snabbt]. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. 

Förra veckan 18-19 september hölls “2023 SDG Summit” (The Sustainable Development Goals – Den Hållbara Utvecklingens Mål) i FN då globala ledare antog ett avtal på 7 år, för att påskynda genomförandet av Agenda 2030.

Rubrik: Ledare i FN gör ett sjuårigt avtal för att implementera en gemensam global agenda Tjänstemän från hela världen samlades i New York City för att förbinda sina nationer att fullt ut implementera 2030-agendan och målen för hållbar utveckling under de kommande sju åren. Det är en plan för hur globalisterna vill att världen ska styras. Nästan varje område av mänsklig aktivitet omfattas av de 17 hållbara utvecklingsmålen, och det skulle vidta extrema åtgärder under de kommande 7 åren för att uppnå dem alla inom deadline.

Vilken kris som helst kan sätta igång WHO och FN:s nödplattform [Framtidspakten 2024] som är en världsregering och tiden kan förlängas på obestämd tid. Målen kan låta bra men det kommer att leda till total kontroll på allt och alla genom digitaliseringen i ”klimatets namn”, global marxism-kommunism som i Kina.

Vad kan hända om du har andra åsikter eller går emot Agendan? Om du går emot hbtq-rörelsen och samkönade äktenskap eller går emot alla religioners lika värde? De kan snabbt vidta åtgärder och frysa eller ta bort ditt bankkonto – dvs. hindra vem man vill från att köpa eller sälja… (Upp 13). Flera artiklar har gått ut den senaste tiden: Konservativa kristna i USA: Vi svartlistas av banker.

Det har hänt mer i FN den här månaden. Ett normaliseringsavtal mellan Israel och Saudiarabien håller på att arbetas fram med hjälp av USA och det innebär krav på en tvåstatslösning av Israel.

Profetian i [Joel 3] säger att Israel, Guds land, kommer att delas. En tvåstatslösning har sett omöjlig ut men nu finns ett förslag att Västbanken [Judéen] och Gaza ska införlivas med Jordanien. Planen är en sammanslagning av palestinierna i nationen Jordanien, om ett normaliseringsförslag med Saudiarabien kan lösas.

Islamister understödda av Iran, har gjort allt för att infiltrera Jordanien. Men det finns en intressant profetia som kan stämma med det som pågår:
Dan 11:40  Men vid ändens tid skall kungen i Söderlandet drabba samman med honom. Kungen i Nordlandet skall då storma fram mot denne med vagnar och ryttare och en stor flotta. Han skall rycka in i länderna och svämma över och dra igenom dem. [Söderlandet var Egypten och Nordlandet var Syrien. Detta är redan uppfyllt och det ledde fram till att Antiokus Epiphanes – en förebild på Antikrist – ställde upp förödelsens styggelse i templet i Jerusalem. Därför vet vi att en ytterligare uppfyllelse kommer. Jesus tar upp Daniels profetia om förödelsens styggelse på helig plats i framtiden.] 41  Han skall också dra in i ‘det härliga landet’, och många länder skall falla, men dessa skall undkomma hans hand: Edom och Moab och huvuddelen av Ammons avkomlingar. [Edom, Moab och Ammon blev ödelagt av Nebukadnessar på 500-talet f Kr. Idag är området Jordanien.]
(Jag kommer att ta upp mer om det en annan gång, för det är mycket intressant profetiskt sett).

Saudiarabien har för avsikt att ersätta Jordanien som väktare av Tempelplatsen. Det religiösa ansvaret för Tempelberget idag har en muslimsk stiftelse (Waqf) med överinseende av Jordanien. Israel ansvarar för säkerheten. Om Saudiarabien tar över ansvaret kan det leda till att de tillåter ett tredje tempel på tempelplatsen men det blir inom Abrahamavtalet, antagligen Interreligiöst(?).

Saudiarabien [sunnimuslimer] är en av de länder som står med Israel till en början (Hes 38-39) när Gog, landet längst upp i norr, alltså Ryssland, anfaller Israel tillsammans med Iran [shiamuslimer] som idag står bakom den mesta terrorn mot Israel. Libyen, Turkiet, (Sudan, Etiopien) nämns och många folk. Gogs fälttåg ser ut att vara upptakten till slutstriden Harmagedon men först ska det bli fred i Mellanöstern så det återstår en hel del.

1Tess 5:2  Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3  När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. [Redan nu ser vi att pusselbitar läggs på plats och länderna förbinder sig precis som profetiorna säger, enligt Guds ord] 4  Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 

Den som läser sin Bibel ska inte överraskas. Vi har bönen, Anden och Ordet (Bibeln). Ett sista rop hörs från himlen i samband med vredesskålarna och samlingen till Harmagedon.

Upp 16:15  “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam.” – 16  Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon. 
Kommer Jesus två gånger som en tjuv? Nej, han kommer en andra gång synligt till Oljeberget i makt och härlighet – hastigt och för många oväntat. DÅ sker de dödas uppståndelse osv (Dan 12, Rom 11) det sker när Jerusalem är i fokus och alla folk vänder sig emot Israel (Sak 12, 14).

Ett 7-årigt avtal beskriver ”den 70:e årsveckan”.
Dan 9:27  Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka [Antikrist ska bekräfta (hebr. gabar) ett 7:årigt fredsavtalet], och mitt i veckan [efter 3,5 år] skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma [Grundtexten kan översättas: genom villolärors utbredande kommer förödaren. Falska läror, en världsreligion, bereder vägen], till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.” [(2Tess 2) …honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst]

Det 7:åriga avtalet som pågår idag kan vara förberedelse till profetians uppfyllelse. Vi behöver förstå tiden vi lever i så att vi inte kompromissar och står på fel sida, emot Guds ord och emot Guds plan med Israel.

Vi läser om Isaskars stam när fler och fler lämnade kung Saul och gick över till David. Saul hade ju vikit av [avfallit] från Guds väg in i ockult, demonisk andlighet och spiritism.

1Krön 12:32  av Isaskars söner kom män, som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra,..
…38  Alla dessa krigsmän kom till Hebron, beredda till strid, fast beslutna [shalem] att göra David till kung över hela Israel. Hela det övriga Israel var också enigt i att göra David till kung.

Vi läser om Isaskar i Jakobs välsignelse över sina 12 söner, de 12 stammarna.
1Mos 49:14  Isaskar är en stark åsna, som ligger i ro i sitt hägn. 15  Han såg att viloplatsen var god och att landet var ljuvligt. Då böjde han sin rygg [sina skuldror] under bördor och blev en arbetspliktig slav [tjänare].

(En del tror att det är en negativ profetia). Åsnan var ett enkelt arbetsdjur. Jag tror att det beskriver en tjänare som böjer sig och bär bördor, för alla Jakobs välsignelser innehåller profetior om Messias. Jesus antog en tjänares gestalt.

Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6  Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7  utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8  ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,

Jes 9:6  Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar [skuldror] vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 

Vi är kallade att vara som Isaskars söner med Jesu sinne, villiga att tjäna Gud [sprida evangeliet], bereddapå att lida för vår tro och vi ska söka att förstå tidstecknen och den tid vi lever i. Folket var ”fast beslutna”… hebr. Shalem – betyder i sitt hjärtas hängivenhet, helhjärtade /med odelat hjärta, formade [hjärtan] men inte av människohand. (KJ Bible) ett perfekt hjärta.

David var ”en man efter Guds hjärta”. Han blev en förebild av Messias som Kung.
-det finns inga perfekta förebilder eftersom det bara finns en som är perfekt: JESUS
-det finns bara en med ett perfekt hjärta: JESUS
När han får bo i våra hjärtan formas våra hjärtan av Guds Ande till hängivenhet för Guds vilja, när JESUS är Kung i våra liv.

Det som drog folket i Israel samman var hängivenheten till kungen och kärleken till honom. Sann enhet kan bara finnas om våra hjärtan är hängivna JESUS och underordnade Guds ord med kärlek till sanningen.

Isaskars söner förstod både andliga och politiska tidstecken.
De förstod att Saul gick mot sin undergång.

NWO:s religion samlar och blandar alla religioner till Påven med hjälp av ekumenik och rädda-klimatet [klimatreligionen] men den går mot sin undergång. Många vill inte se och följer ekumeniken till Påven ”in i Babylon”, fast Gud säger: ”Gå ut från henne, mitt folk…” (Upp 18:4).

När Lea födde Isaskar och namngav sa hon: ”Gud har gett mig lön
Isaskar betyder han ska ge lön/ ge belöning, han ska ge ersättning.
Isaskar var ett bönesvar! Hebr 11:6 säger att Gud belönar alla som i tro söker honom noga /ärligt (enligt grundtexten).

Att söka Gud är också att söka hans vilja.
Vi lever mitt i ett profetiskt skeende som är väldigt viktigt att vi förstår och är vakna över. Vi behöver tyda tiden och förstå tidstecknen, så att vi inte följer den falske profeten som leder till en falsk kristus/en antikrist, utan vi följer Jesus, Guds Son.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.