Profetisk uppdatering 30/9-23

Polis får nu möjlighet att rikta hemliga tvångsmedel mot personer som inte är misstänkta för brott. – Det här är ett paradigmskifte när det gäller de brottsutredande myndigheternas möjlighet att övervaka människor, säger Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa.
OHLINS: Bibeln ser utvecklingen överstatlighet förändrade lagar mot de som tror på Jesus som den enda vägen. (= Kommande brottsrubricering). Koppla detta till 5 G kameraövervakning och AI och du har kommit in i det samhälle Antikrist skall styra.

Här är en video (Textad till svenska) som tar upp AI som lockar med vishet och kunskap men det är uppenbart att det finns en ond kraft bakom. AI är alltså väldigt lik kunskapens träd på gott och ont. Det finns nu bevisade fall där en människa blir kär i en AI robot som manipulerar till att begå självmord. Vem har gett AI ett eget medvetande? Eftersom ingen har gjort det och det Gud bara uppenbarar sig genom ordet och Anden så är det demoniskt.

Om det är demoniskt så är det mot Jesus Kristus och hans lära. Om nu AI översätter en bibel så kommer den att vara antikristlig till sin natur. Den kommer att ha evolutionen som grund för allt den producerar. Vi har även åtskilliga vittnesmål från balanserade människor som rapporterar att man mött både rymdvarelser och sett UFON. Deras budskap avslöjar dem som demoniska för de säger: Vi är högre evolverade varelser som har nått mycket längre i utvecklingen än ni människor som lever på jorden. Dessa varelser säger att de skall hjälpa oss människor framåt i utvecklingen.

Är inte deras budskap väldigt likt det budskap som startade människans väg bort från Gud? Det kom till Eden en varelse som såg ut att vara sänd från Gud och ville hjälpa dem på vägen att utvecklas. Ormen säger egentligen så här till människan.
1/ Skulle då Gud ha talat färdigt (Profeten 5 Mos:18-19 + Heb 1:1-2)
2/ Jag vill hjälpa er framåt så att ni inte dör (Antikrists ande)
3/ Slutmålet för er är att ni kommer att bli gudar själva (Evigt liv)

Jag har en video där gudsförnekaren och Claus Swaubs rådgivare Yuval Harari säger till forskarna i Silicon Walley (2015) att de nu skapar den nya religionen. (AI) Claus Swaub säger att den fjärde industriella revolutionen handlar om att koppla dig till internet. Ser ni en fara här? Om du blir inkopplad till internet blir du samtidigt ihopkopplad med AI. (Demonerna)

Tror ni att det är en slump att hela världen just nu innan Jesus Kristus kommer tillbaka är format så att du skall kunna göra en massa själiska upplevelser av olika slag. Samtidigt så har det österländska väsendet (New Age) invaderat hela världen. Vad är den ultimata upplevelsen i New Age? Att på olika sätt genom droger eller tekniker nå fram till ett sinnestillstånd man kallar ett högre medvetande. Visste du att Marijuana är det man i första hand väljer när man snabbast skall komma i trans och nå ett högre medvetande och komma i kontakt med andeguider.

Guds välsignelse Elvor o Janne Ohlin

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , . Bookmark the permalink.