Den Aronistiska välsignelsen

4 Mos 6:24 HERREN välsigne dig och bevare dig. 25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid. 27 På detta sätt skall de lägga mitt namn på Israels barn, och jag skall då välsigna dem.” 

V 27 kan man översätta: Jag skall utnämna eller placera som i en position i mitt namn över Israels barn och när detta har skett så skall det innebära en stor välsignelse ifrån Gud.

Denna text läses eller sjungs vid inledning av Sabbaten i synagogorna av Judarna som är Abrahams säd. Vi vet att lagen kom genom Mose men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. (Joh 1)

Emmausvandrarnas hjärtan brann av passion när Jesus hade uppenbarat allt vad som var skrivit om honom i Psalmerna Lagen och Profeterna (Lk 24:27-32) Det finns bara en enda anledning till att Guds Ande uppenbarar dem för oss och det är för att förhärliga Guds Son Jesus Kristus inget annat.

En kommentar jag läste till 4 Mos 6:24 är stark.
Tempusformen för ”välsigna”, ”bevara” och ”vända sitt ansikte” och ”låta lysa” i den hebreiska grundtexten innefattar i samma ord samtidigt både dåtid, nutid och framtid, vilket det svenska språket som inte är så bildrikt ej lyckas förmedla. Den ordagranna betydelsen blir alltså att Herren ”har välsignat, nu välsignar och kommer att välsigna” och så vidare.

Du kan se hur Paulus naturligtvis förstod detta i EF 1 när han skriver. Det finns nämligen ingen annan plats där detta kan ske utanför Jesus Kristus. All välsignelse finns nämligen i Kristus. Välsignelsen har funnits där i evighet. Välsignelsen är redan nu där och Välsignelsen kommer för alltid att bli kvar där i all evighet.

Ef 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 

Om vi nu tar och börjar med slutet av välsignelsen i 4 Mos 6:24-27 och börjar med V 27 så innebär ju detta att Gud har placerat ett namn eller en person och upphöjt honom över alla Israels barn. (Se kommentar ovan) Denna upphöjde person måste alltså vara Israels Messias. Gud är så mäktig och vet allt och ”Kallar på ting som inte finns till som om de vore till” (Rom 4:17)

Detta blir ju tydligt när David skriver i Ps 110
Psa 110:1 Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: “Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.” 2 Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion du skall härska mitt ibland dina fiender.

Kungen har uppstått nu upphöjas och placeras på Faderns högra sida i himlen (Andliga)
Kungen har all auktoritet och har sitt rike i mitten av sina fiender (Hjärtat)
Kungens fotapall handlar om alla som böjt sig under honom (1 Kor 15)

4 Mos 6:27 Handlar alltså om Messias och vi får mer ljus genom Ps:2
4 Mos 6:27 Kan alltså översättas så att det är Gud som satt eller placerat en person över Israels barn i Guds namn.

Psa 2:6 “Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” 7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: “Du är min Son, jag har i dag fött dig. 

Här bekräftas att 4 Mos 6:27 betyder att Gud sätter för här används exakt samma hebreiska ord. Då går vi till Apostlagärningarna där Evangeliet om Jesus Kristus presenteras för Judarna.
1/ Den Jesus som dog på Korset (Apg 2:23)
2/ Samme Jesus uppväckte Gud (Apg 2:24-32)
3/ Samme Jesus upphöjde Gud till Herre och Messias (Apg 2:36)
4/ Samme Jesus har Gud upphöjt och gett namnet över alla andra Namn (Fil 2:9)
5/ Han är Abrahams välsignelse en himmelsk (Andlig) välsignelse (Apg 3:25-26 + Ef 1)

Halleluja den Aronitiska välsignelsen är i själva verket Guds hemlighet Jesus Kristus Guds Son. Nu vet vi till 100 % med skriften som grund att 4 Mos 6:26 handlar om Jesus. Då måste ju de andra 3 verserna i denna välsignelse också göra det.

4 Mos 6:24 HERREN välsigne dig och bevare dig.
25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Messias har 3 ämbeten 
V 24 = Prästämbetet
V 25 = Lärare – Profet
V 26 = Kungen som dömer dig frikänd

Kom nu ihåg vad vi lärde oss om hemligheten med det hebreiska språket här alla dessa saker beskriver: Något som varit något som var och är och något som skall förbli i evighet.

Vi startar med Prästämbetet
Heb 2:16
 Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. 17 Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. 18 Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.

Här ser vi alltså bilden av ÖP som välsignar och bevarar oss från Syndens makt som vill dra oss in i den andliga döden och skilsmässa från Gud. Men denna Överstepräst Jesus Kristus har med sitt offer på Golgata gjort någonting riktigt stort för oss. Han har burit fram ett offer som gäller för allt som varit och allting som är nu och allt som kommer.

Heb 10:8 Först säger han: “Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte”, fast de bärs fram enligt lagen. 9 Sedan säger han: “Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första för att fastställa det andra. 10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. 11 Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna. 12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida 13 och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter. 14 Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. 15 Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han: 16 Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen

1/ GT krävde uppfyllelse av Lagen
2/ Detta krav leder till fördömelse självrättfärdighet och hyckleri
3/ Ju mer man i egen kraft försöker uppfylla den ju mer blommar synden upp
4/ Jesus kom själv för att ta bort mörkret (Synden + Konsekvens) och ge hjärtat ljus
5/ Jesus kommer in för att göra Guds vilja i ditt liv genom Anden
6/ Jesus lyser upp och renar från allt som varit allt som är och allt som kommer
7/ Jesus Kristus uppfyller allting som vi någonsin kan behöva

Lärare – Profet – Vägvisare
Hela GT är alltså summan av Guds ord = Sanningen (Ps 119:160)
Jesus förklarade hela GT då brann hjärtat på Emmausvandrarna (Lk 24:27-32)
När Messias kommer skall han berätta allt för oss (Joh 4:25)

När jag fick se detta jag predikar om idag genom Anden dansade jag omkring och jublade och sjöng och kom och tänka på en gammal sång som Torkel Selin brukade sjunga. Den sången handlar om tacksamheten över Guds perfekta handlande i våra liv.

Tack min Gud för vad som varit
Tack för allt det du beskärt (Tillåtit)
Tack min Gud för tiderna som farit tack för stund som inne är

1 Pet 4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva (Charisma) han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen. 12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. 

1/ Gud äger en mångfaldig nåd
2/ Vi skall vara goda förvaltare av den inte ägare av den
3/ Alla har fått del av den nåden för att tjäna varandra
4/ Denna nådegåva kallas för Charisma = Utflöde av Nåd
5/ Vi får veta att i 1 Kor 12:31 talar han om en väg till att överflöda starkare

Naturligtvis är det samma väg som Petrus beskriver. Hur skall vi överflöda i nåden och vara goda förvaltare av Guds nåd. Detta är alltså samma sak som att förvalta och föröka våra talenter svaret är att vi genom prövningarna dör ner från oss själva så han kan föröka sin kraft i oss och överflöda med sin nåd (Charisma)

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.