Äktenskapet ett förbund

Äktenskapet ett förbund

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2021-05-16

Lyssna HÄR

Att vara grundad i Kristi kärlek/Guds kärlek (Ef 3), är också att vara grundad i Guds ord/Bibeln. Man kan inte vara grundad i Guds kärlek utan att vara grundad i Bibeln. Den som lever utanför och tvärtemot Guds ord och det Gud har sagt, lever inte i sanningen. Känslor kan förväxlas med Guds kärlek men Ordet överbevisar om synd.

Joh 14:23 Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord,.. 24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord...

Det jag tar upp i den här predikan är egna studier och erfarenheter i rådgivning och förbön. Jag har inte lyssnat på andra utan vill enbart utgå från Bibeln och det som står tydligt skrivet. Jag har därför inte heller lyssnat på den serie av pastor Ernest O´Neill om Äktenskap och skilsmässa, som Janne har lagt ut länkar till – men jag vill rekommendera att lyssna på dem. Janne har uttryckt att ”O´Neill säger precis som du brukar säga om äktenskap och skilsmässa”. Det märkliga var att Janne hittade O´Neills serie strax efter att jag hade börjat förberedelsen för undervisningen om äktenskapet.  

Gud leder eller talar aldrig emot eller utanför sitt eget ord. Det kan vi börja med att konstatera, eftersom det är en orubblig sanning. Vi får alltid be den helige Ande om en rätt förståelse av bibelordet. En grundregel är den välkända”Låt skrift förklara skrift” och ”Summan (helheten) av ditt ord är sanning”. Bibelord som är svårförståeliga måste läsas i sitt sammanhang, med dåtidens innebörd, förståelse och tillämpning i nutid. Det ska också jämföras med alla andra bibelord, som rör det aktuella ämnet. Det som står tydligt och klart får vi inte ändra på, varken lägga till eller ta bort något.

1Kor 4:6  Bröder (och systrar eller ”trossyskon”), detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger…

5Mos 4:1  Och nu Israel, lyssna till de stadgar och föreskrifter som jag vill lära er att följa, så att ni må leva och komma in i och ta i besittning det land som HERREN, era fäders Gud, vill ge er.
[det gäller också som förebild för det himmelska landet och den eviga arvslotten] Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla HERRENS, er Guds, bud som jag ger er.

Upp 22:18  För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19  Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Äktenskapet ett förbund

Äktenskapet är ett förbund där man ger varandra löften: ”…tills döden skiljer oss åt”. Äktenskapet är instiftat av Gud och gäller enligt lagen, oavsett om man är kristen eller inte. Det är ämnat att vara livslångt och det gäller enbart mellan en man och en kvinna. Något annat finns inte i Bibeln och är inte tillåtet av himlens Gud. Gud tillät månggifte under lagens tid (vi läser om Abraham, Jakob, David, Salomo m fl) men det var inte Guds egentliga vilja eller tanke och det gäller inte i det Nya förbundet, i Kristus. Samboförhållande har ingen biblisk grund och är därmed inte Guds vilja. Den som väljer ett annat sätt att leva än vad Bibeln säger, kan inte räkna med Guds välsignelse.

1Mos 1:27  Och Gud skapade människan till (till, i) sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Gud har skapat allt i fullkomlig kärlek och han vet hur allt i detalj är ämnat att vara. Synden har förstört och påverkar allt men i Jesus Kristus/Messias upprättas allt som det var tänkt. Det börjar redan här i livet, trots våra brister. Det fullbordas när Jesus kommer tillbaka och alla som tillhör honom förvandlas. Överlåtelsen visar sig i att vi vill följa Jesus och lyda honom. Med Guds kraft i den helige Ande är det möjligt. Frukten är rättfärdighet, frid och glädje. (Rom 14:17, Hebr 12:11).

Fil 2:13  Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Bibeln talar om att Gud sluter förbund. När Gud slöt förbund med israeliterna på Sinai berg börjar bilden av ett äktenskap ta form. Budorden kan liknas vid ett äktenskapskontrakt.

Obesvarad kärlek och otrohet

När Gud långt senare prisgav Nordriket Israel till Assyrien, beskriver Gud att han gav ett skilsmässobrev till Israel. Orsaken var otrohet. Sydriket Juda lät sig inte skrämmas av avguderiets konsekvenser i Nordriket, trots alla varningar genom Guds profeter. Det var babyloniska avgudar som de tillbad i Juda och de fick därmed som de ville. Utlämnade helt till sina avgudar, förlorade de Guds beskydd och konsekvensen av den otroheten blev lika uppenbar som tidigare för Nordriket. Den ledde Juda in i Babyloniens fångenskap, bortförande och slaveri, för många misshandel och död. Förebilden är glasklar.

Jer 3:6  I kung Josias tid sade HERREN till mig: Har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon har gått upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrivit otukt. 7  Jag tänkte att hon skulle vända tillbaka till mig sedan hon hade gjort allt detta. Men hon vände inte tillbaka. Hennes otrogna syster Juda såg det. 8  Och jag såg att fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och givit henne skilsmässobrev för hennes äktenskapsbrotts skull, så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster Juda av det, utan gick på samma sätt bort och bedrev otukt. 9  Hon orenade landet genom sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och trä. [de tillbad det skapade istället för Skaparen (Rom 1)]
…13  Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från HERREN, din Gud, och löpt hit och dit efter främmande gudar under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till min röst, säger HERREN. 14  Vänd om, ni avfälliga barn, säger HERREN, ty jag är er rätte herre och jag skall hämta er, en från varje stad och två från varje släkt, och föra er till Sion.

Gud ville inget hellre än att föra folket tillbaka till sitt rätta land och tillbaka in i gemenskap med sig själv. Han älskade sitt folk och bevisade det men hans kärlek var inte besvarad.

Trohet i förbundet

Gud stod kvar i förbundet för han sviker aldrig sitt ord och sina löften men han måste i det här läget skilja sig från sitt otrogna folk. 2Tim 2:13: Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Gud var hela tiden villig att förlåta och ta dem tillbaka, om de bara ville ödmjuka sig och vända om. Därför har Gud heller aldrig bytt ut sitt egendomsfolk, det judiska folket. Idag beror relationen på om de vill gå in i det Nya förbundet, genom tron på Jesus Messias och det valet är frivilligt. Kärlekens gensvar måste vara frivilligt. Det var endast en del av folket som gjorde det på NT:s tid och gudsfolket skulle inte bara omfatta det judiska folket. Genom sina profeter talade Gud många gånger om att hans folk skulle komma från alla jordens folk och stammar. Evangeliet måste ut överallt.

1Krön 16:23  Sjung till HERRENS ära alla länder! Kungör hans frälsning från dag till dag! 24  Förkunna hans ära bland hednafolken, bland alla folk hans under!

Ps 117:1  Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom, alla folk!

Gal 3:7  Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. 8  Och då Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig skall alla folk bli välsignade.
[dvs. i Kristus]

Kristi brud

I Kristus Jesus är alla troende tillsammans Kristi brud (Rom 11, Ef 3:6) eftersom vi har samma tro och samma liv som apostlarna och alla frälsta/pånyttfödda judar i den första nytestamentliga församlingen (Apg 2). Det är en självklarhet för alla sanna kristna. Naturligtvis omfattar bruden också alla rättfärdiga i det Gamla förbundet, med en tro som Abraham. Bilden av ett äktenskap står kvar. Brudgummen har gett sitt liv för sin brud. Guds fullkomliga kärlek är bevisad.

Rom 5:8  Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9  När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen [grek. orge betyder den eviga vreden/den eviga domen – inte vedermödan (grek. thlipsis)].

Hebr 9:15  Så är han medlare för ett nytt förbund, på det att de som var kallade skulle få det utlovade eviga arvet, därigenom att en led döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra förbundet.

Bröllopet

När Brudgummen kommer tillbaka är det till Jerusalem i Israel (där han for upp till himlen). Dit skall han samla och möta sin brud – alla frälsta – som älskat och älskar hans tillkommelse (Matt 24, 2Tim 4:8, 1Kor 15:22-23). Det himmelska bröllopet ska firas, tidernas största fest. Det sker efter att den antikristna orena “bruden” – skökan Babylon (ockult religionsblandning) är dömd (Upp 18-19).

Upp 19:7  Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. (Bruden är trogen Jesus och bekänner honom som den enda vägen till Gud och världens Frälsare).

Profeten Hosea

Israel och Juda – det judiska folket – stod i centrum och var ämnat att vara ett exempel som vittnade om att Israels Gud är den ende sanne Guden. Istället blev de periodvis varnande exempel på otrohetens och äktenskapsbrottets konsekvenser.

Hosea bok handlar om äktenskapet. Profeten Hosea fick på Herrens befallning gifta sig med en otrogen kvinna som hette Gomer. Namnet betyder att avsluta eller fullborda. Hoseas äktenskap med Gomer var en symbol för det som då pågick i Israel och Juda. Hon var en trolös kvinna som sprang efter andra män.

Hosea älskade sin hustru och gav henne all sin kärlek, liksom Gud älskade sitt folk och hade välsignat dem med goda gåvor i överflöd. Synden förmörkade deras sinnen så att de inte förstod att allt det goda kom från Herren. De hyllade istället de ockulta avgudarna (onda andar). När Gud tog bort sin välsignelse, blev ”hon” naken och fattig. Guds syfte var hela tiden att folket skulle lämna sin otrohet med baalerna (avgudarna) och återvända till ”sin rätte man”. Profetian beskriver Guds nåd och frälsning genom Jesu försoning och villighet till fullständig förlåtelse gentemot sitt ”trolovade folk”.

Hos 2:14  Därför skall jag locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala till hennes hjärta. 15  Sedan skall jag ge henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal [synd,  misslyckande och död, (Jos 7)] till en hoppets port [profetian pekar framåt: korsets budskap om Jesu förlåtelse, frälsning och evigt liv]. Där skall hon sjunga som i sin ungdoms dagar, som på den dag då hon drog upp ur Egyptens land. [befriade från Egyptens slaveri står för befrielse från syndens slaveri]

Olycklig kärlek

När Hosea inte såg någon utväg utan valde att lämna sin hustru, uppmanade Gud honom att ta henne tillbaka. Han måste köpa tillbaka Gomer som en slav. På samma sätt skulle Gud ta tillbaka sitt trolösa folk.

Hos 3:1  HERREN sade till mig: “Gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag, HERREN, älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor.” (avgudadyrkan) 2  Och jag köpte henne åt mig och gav för henne femton siklar silver och en homer och en letek korn.

Femton siklar silver var hälften av priset på en slav (2Mos 21:32). En homer var hälften av priset för mat till en slav. Grundtextens ord beskriver mat till djur. Förnedringen var total.

Otrohetens och syndens mörka konsekvenser beskrivs i flera kapitel. Både människor, djur och natur led stor nöd. Hosea bok beskriver folkets trolöshet och Herrens trofasthet och kärlek.

Hos 11:7  Mitt folk är benäget till otrohet mot mig, och hur mycket man än kallar dem till den som är därovan, upphöjer ändå ingen honom. 8  Hur skall jag kunna överge dig, Efraim? Skall jag lämna dig, Israel? Hur skall jag kunna göra med dig som med Adma och låta det gå dig som Sebojim? [dessa platser ödelades tillsammans med Sodom och Gomorra]  Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. 9  Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede, jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa, helig är jag ibland er, och med vrede vill jag ej komma.
14:2  Vänd om, Israel, till HERREN, din Gud, ty genom din missgärning har du kommit på fall. 3 Tag med er ord och vänd åter till HERREN. Säg till honom: “Förlåt oss alla våra synder och tag nådigt emot oss. Då skall vi prisa dig med våra läppar.

Hosea fick profetera Guds löften till sitt folk, sin trolovade. Profetiorna är fullbordade i Jesus Kristus/Messias.

Hos 2:19  Jag skall trolova dig med mig för evig tid, ja, jag skall trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. 20  Jag skall trolova dig med mig i trohet, och du skall så känna HERREN.

Skilsmässa

Den enda orsaken som Bibeln ger för skilsmässa är otrohet/otukt. Förebilden ser vi i Guds förhållande till Israel. Den som väljer att skiljas för någon annan orsak, uppmanas att leva ensam (singel) eller återförenas med sin hustru/man. Naturligtvis ska ingen behöva leva under fysisk misshandel eller medveten psykisk misshandel i ett äktenskap. Först och främst bör man i sådana fall fly därifrån och söka hjälp. En separation är nödvändig.

Matt 19:3  Några fariseer kom fram till honom och ville snärja honom och sade: “Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning?” 4  Han svarade: “Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna 5  och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? 6  Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.” 7  De sade till honom: “Varför har då Mose befallt att mannen skall ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne?” 8  Han svarade: “Därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. 9  Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt [porneia] och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.”

Mose hade aldrig befallt någon att skiljas, som fariseerna påstod. Mose hade tillåtit skilsmässa. Det grekiska ordet för otukt är [porneia] som betyder otrohet, hor, sexuell synd (äktenskapsbrott eller incest) och avgudadyrkan. Vi har också ordet porr därifrån.

1Kor 6:18  Fly bort från otukten [porneia]! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.

Hebr 13:4  Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

I Bergspredikan säger Jesus:
Matt 5:27  Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. 28  Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.

Jesus vill rena våra hjärtan och sätta oss fria. Hans ord avslöjar var problemet är. Vem av oss kan säga att vi aldrig har haft orena tankar? I vår syndanatur har vi kanske brutit mot alla Guds bud i tankarna men när vi bekänner, får vi förlåtelse och rening i Jesu blod.

1Joh 1:9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Det är inte helt ovanligt att kristna försvarar sin skilsmässa med att ”Vårt äktenskap var inte sammanfogat av Gud, därför har vi rätt att skiljas”. Det påståendet har ingen biblisk grund. Då skulle man kunna gifta sig och skilja sig hur många gånger som helst och hur som helst, av den orsaken. Ett sådant resonemanget sätter Guds ord ur kraft och likt fariséerna upphäver man Guds bud och sätter människans ord högre.

Jesus sa:
Mark 7:8  Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.”

Är Gud mäktig att förändra ett äktenskap?
Kan Gud förnya kärleken i ett äktenskap?
Kan Gud hela ett trasigt äktenskap?
Svaren är ja.
Är Guds arm för kort för att hjälpa? (Jes 50:2)
Svaret är nej.

Kärleken kan förnyas

Guds profet Jeremia fick å Guds vägnar påminna Israels folk om den första kärleken – tiden när de levde i och av Guds kärlek – och följde Herren var helst han ledde dem. Guds viljas väg ledde genom den torra öknen för att komma till ”det förlovade landet”. Gud ville väcka och tända kärleken på nytt i deras hjärtan. Det kan vara en bra början i äktenskapsrådgivning, att påminna parterna om tiden då de älskade varandra.

Jer 2:1  HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2  Gå och predika för Jerusalem. Säg: Så säger HERREN: Jag minns din ungdoms hängivenhet, hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen, i landet där man inte sår.

Johannes fick skriva brevet till församlingen i Efesus, som hade förlorat den första kärleken. Det är ingen tvekan om att Gud vill och är mäktig att förnya kärleken också i ett äktenskap mellan man och kvinna.

Upp 2:3  Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. 4  Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5  Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar…

När bara den ena parten är kristen

Paulus tar upp ett exempel med ett gift par som inte är kristna. Kvinnan blir frälst men inte mannen. Har hon rätt att skilja sig? Nej, inte ens då har hon rätt att skilja sig (om man skulle försöka leta efter en orsak till skilsmässa). Om den ofrälste mannen inte längre vill leva med henne, får hon däremot inte vägra honom skilsmässa. Hon får inte tvinga honom att vara kvar men som frälst har hon inte rätt att begära skilsmässa av någon annan orsak än att hennes man är skyldig till otrohet/otukt. Detsamma gäller naturligtvis i omvänd situation, om mannen blir frälst men inte kvinnan. Paulus skriver att det är hans egna ord men det har ändå sin grund i Guds bud. Texten läser vi här:

1Kor 7:10  De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man – 11  skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru. 12  Till de andra säger jag, inte Herren: om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. 13  Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. 14  Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga. 15  Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. 16  Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man, och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? [Att tvinga den andra parten kvar i äktenskapet är inte rätt, för det finns ingen garanti att den andre ska bli frälst] 17  Bara det vet vi, att var och en skall leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar.

Det är intressant att läsa hela kapitlet som visar fullständig jämställdhet i äktenskapet. Allt som Paulus nämner gäller exakt lika för mannen gentemot kvinnan och kvinnan gentemot mannen. Detsamma gäller Jesu undervisning (Mark 10:11-12). Felaktiga läror har gjort gällande att mannen bestämmer och alltid har sista ordet. Problemet är att man då egentligen predikar ett falskt evangelium som bygger på lag istället för nåd, makt istället för tjänande, självupphöjelse istället för ödmjukhet, själviskhet istället för utgivande kärlek. Sådant brukar genomsyra hela teologin och det har skadat många, inte minst har kvinnor blivit förtryckta ”i Guds namn”. Följden är olyckliga äktenskap.

Bilden av äktenskapet som den helige Ande ger genom Paulus brev beskriver Guds vilja: utgivande kärlek från båda parter och Guds fostran till ödmjukhet och samarbete. Det ger inget utrymme för maktbegär eller skadlig dominans från någon sida. Paulus inleder med orden:

Ef 5:21 Underordna er varandra i Kristi fruktan.

Exemplet som Paulus tar upp kan vi också överföra på en person som har avfallit från tron, gift sig utan att be om Guds ledning och nu vänt om och överlåtit sitt liv till Jesus. Det är den icke-kristne som avgör hur fortsättningen ska bli. Den som skiljer sig för att ”mannen (eller kvinnan) inte är tillräckligt andlig”, handlar emot Guds vilja och begår därmed en synd. Det är inte helt ovanligt i överandliga sammanhang men det strider emot Guds ord. Det brukar snart visa sig hur ”andlig” den personen själv är, som skiljer sig av den orsaken.

Omgifte

Paulus tar äktenskapet som bild när han förklarar lag och nåd.
Rom 7:2  Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen. 3  Därför kallas hon äktenskapsbryterska, om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska, om hon blir en annan mans hustru.
Jesus sa:
Mark 10:9  Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt.” 10  När de hade kommit hem igen frågade lärjungarna honom om detta. 11  Han svarade dem: “Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår äktenskapsbrott mot henne. 12  Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår hon äktenskapsbrott.”

Här finns det olika uppfattningar som har lett till att en del menar att den som är skild (blivit övergiven av sin man som har ingått ett annat äktenskap) inte har rätt att gifta om sig, för då begår hon äktenskapsbrott. Jag tror att den som är oskyldig, har rätt att gifta om sig eftersom äktenskapet i det här fallet redan är brutet och grunden har rivits upp, av den andra parten. Den som är trogen men blir sviken och därför är skild, har inte begått äktenskapsbrott. Men att söka Guds personliga vilja är alltid avgörande.

I vers 12 gör Jesus precis som i alla andra verser som gäller äktenskapet: han visar att detsamma gäller för mannen gentemot kvinnan som för kvinnan gentemot mannen.

Alltså:
Om mannen skiljer sig och gifter sig med en annan kvinna, begår han äktenskapsbrott. (vers 11)
Om kvinnan skiljer sig och gifter sig med en annan man, begår hon äktenskapsbrott. (vers 12)

Detsamma borde gälla här, där Jesus sa:
Luk 16:18  Var och en som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

 1. Mannen som skiljer sig och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott.
 2. Kvinnan som skiljer sig och gifter sig med en annan man begår äktenskapsbrott – och även hennes nye man begår äktenskapsbrott när han gifter sig med henne (detsamma gäller omvänt kvinnan i det första exemplet).

På den tiden var det vanligt att mannen var den som tog ut skilsmässa när det passade honom och det var relativt lätt att skiljas. Jesus riktade sig därför främst till männen och talade om vad som gäller i Guds rike. Även de manliga lärjungarnas syn på äktenskapet är avslöjande. Egen “vinst” stod i centrum.

Matt 19:10  Hans lärjungar sade till honom: “Om det är så med mannens ställning till hustrun, då är det ingen fördel med att gifta sig.” 11  Han svarade dem: “Inte alla förstår det ordet utan endast de som har fått den gåvan. 12  Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig.”

I liberalteologins spår kan lydnad till Guds bud kallas ”lagiskhet” men då har man inte förstått eller lärt känna Jesus och hans ord. Vi som är pånyttfödda kristna vet att Gud är god och han vill och vet vårt bästa. Det Gud säger är sant, rätt och fullkomligt gott. Om vi väljer att handla eller leva på annat sätt än det Gud vill, får det konsekvenser och det gör i värsta fall Gud till en lögnare. Det är naturligtvis en allvarlig synd. Vi har inte heller rätt att ändra eller vrida Ordet för att passa våra begär och egna viljor. Det är laglöshet. Där så sker har man inte gått korsets väg i överlåtelse till Jesus och man kommer aldrig att förstå Guds väg och vilja om man inte ödmjukar sig och vänder om. Som jag skrev i en Fundering: Man kommer aldrig rätt på fel väg. För att komma rätt måste man vända om.

Det händer något i andevärlden när man börjar ta lätt på gudsfruktan och Guds helighet. Man släpper in en främmande ande. Jag minns för många år sedan att det berättades om en frikyrkoförsamling där den ena skilsmässan avlöste den andra bland medlemmarna. Två par till och med skiljdes och ”bytte partner” i omgifte. Det är som att synden smittar, när någon börjar kompromissa: ”om de kunde skiljas, kan vi också”. Mänskliga och ogudaktiga bud ersätter Guds bud när en oren ande släpps in och får övertaget om människor. Satan vinner segrar när på han på det sättet attackerar och lyckas rasera äktenskapen.

Vad gäller för den nyfrälste?

Den som har ett eller flera äktenskap och skilsmässor bakom sig när han (hon) blir frälst, får full förlåtelse och får börja om. Han/hon är en ny skapelse i Kristus. Här gäller samma som Paulus skriver om i 1 Kor 7. Den som är ogift ska be om Guds ledning och vilja för sitt liv och sin framtid. Den som är gift ska låta den andra (icke-kristne) parten avgöra fortsättningen.

2Kor 5:17  Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Jag vågar inte gå emot det som står i Bibeln. Det är inte utan motstånd men jag har aldrig behövt ångra att stå fast i samtal och rådgivning. Guds ord har alltid segrat. Motståndet som uppstår brukar vara kampen mellan köttet (det mänskliga begäret) och Guds Ande (Gal 5:17). Det är min fasta övertygelsen att Gud alltid har hjälp att ge. Där de största problemen finns, där vinns de största segrarna i Jesus Kristus, för Guds rike. Det kristna äktenskapet är ämnat att förhärliga Jesus, genom att han får leda och verka.

Jag tror att en ganska vanlig brist vid skilsmässa – där ingen otrohet har begåtts – är att man inte har överlåtit sitt liv helt åt Jesus och underordnat sig Guds vilja. Då har man inte heller varit bedjande och satt sin förtröstan på Gud, i lydnad till honom. För det handlar om bön, uthållig bön.

Skilsmässa och omgifte

Hur gör man då om man enligt Guds ord har begått äktenskapsbrott som kristen, genom skilsmässa och omgifte, emot Guds bud och vilja? Man lever utanför Guds ords gränser och saknar Guds välsignelse över sitt nya äktenskap. Ska man skiljas igen? Nej, det tror jag inte – om inte Gud talar personligt om det. Man kan inte backa eller göra sitt val ogjort. Det som måste göras, är att ödmjuka sig inför Jesus/Gud och bekänna att man har brutit hans bud. Det finns förlåtelse och jag är övertygad om att Herren utifrån hjärtats omvändelse, ånger och uppriktighet vill leda och verka från den stunden i det nya äktenskapet. Jag har svårt att se att man är lämpad för andligt ledarskap utifrån de krav som räknas upp i NT:s brev, men jag tror inte att något hindrar att man sedan kan tjäna Gud med sina liv.

Jesus vill skydda oss från felaktiga val. Att bryta Guds bud får konsekvenser. Det finns full förlåtelse men det måste föregås av omvändelse och bekännelse. Den som inte gör upp inför Gud, tenderar att påverka och råda andra till skilsmässa och därmed äktenskapsbrott på samma sätt, som man själv har gjort sig skyldig till. Andra områden i livet kommer utan tvekan också att påverkas negativt.

Att ingå äktenskap trots varningar

Vi känner till flera par som ingick äktenskap trots att Gud gav profetiska varningar i förväg, att valet var fel. Det kommer inte att gå bra. I ett sådant äktenskap föll mannen tillbaka i missbruk och var otrogen. En annan man hade inte varit ärlig om sin situation och var senare också otrogen… dessa båda äktenskap slutade med skilsmässa. När det finns barn i familjen, kan det leda till jobbiga tvivel, frågor och skuldkänslor för den som är kristen. Jag tror att barnen i alla situationer är Guds gåvor (Ps 127:3). Här visar Gud sin gränslösa kärlek. Trots ett fel val och misslyckande, blir barnen en välsignelse och en tröst. Tvivla aldrig på att barnen är Guds gåva!

Jag vill nämna några anonyma exempel som beskriver hur Gud leder i harmoni med sitt eget ord.

Exempel 1
En kristen kvinna levde med sin man, som hade fallit tillbaka i alkoholism. Hon var förtvivlad och bad Gud om hjälp. Hon ville lyda Guds ord och kunde därför inte skilja sig, för mannen var inte otrogen och hon ville inte heller tvinga fram en skilsmässa. Bönesvaret kom genom att mannen en dag begärde skilsmässa. Han ämnade inte sluta med sitt missbruk men kände press på sig, som han ville slippa. Kvinnan blev fri. Hon hade ingen tanke på att gifta om sig och gjorde det inte heller.

Exempel 2
En kvinna levde i ett jobbigt äktenskap och var förtvivlad. Mannen bekände sig som kristen men det fanns stora brister i hans liv som inte stämde överens med hans bekännelse. Vi hade en hel del samtal och hon började fundera på skilsmässa. Jag måste säga det Bibeln säger, att jag kan inte se att du har rätt att skilja dig i dagsläget. Istället uppmanade jag henne att fortsätta be till Herren om en lösning och jag lovade att vara med i bön.

En tid senare ringde hon och berättade att hon fått klart för sig att mannen var otrogen. Han hade erkänt ett förhållande med en annan kvinna och han ämnade inte avsluta det (!). Jag sa till henne: Nu har du rätt enligt Guds ord att begära skilsmässa, om du väljer att göra det.

När hon ringde och berättade att hon hade valt skilsmässa sa hon: Elvor, du var den enda av mina vänner som stod fast vid Guds ord. Tack! Nu vet jag att jag inte gör något emot Guds vilja och jag uppskattar verkligen ditt råd och din fasthet i Guds ord.

Exempel 3
Ett kristet par hade en del problem i sin relation. Kvinnan startade en kontakt med en icke-troende man. De beslutade att träffas och började en relation. Vi hade sporadisk kontakt och jag varnade henne gång på gång men för döva öron. Hon försvarade sin synd och försökte övertyga mig om att mannen som hon var otrogen med, var nära att bli kristen. Så blev det inte. Förhållandet tog slut och det hela slutade i skilsmässa med mannen som hon var gift med, trots att han var beredd att förlåta och börja om. Vi fortsatte att be för dem.

Efter ett par år kom ett meddelande. Kvinnan hade vänt om och gjort upp med sin synd. Det var fantastiskt att höra för hon visste hela tiden vad Bibeln säger. Hon hade återförenats med sin man och de hade gift om sig. Idag lever de för Gud tillsammans. Så helt förlåter Gud…

Det kan vara en lång och svår väg att finna varandra igen men med Guds nåd och kärlek är det fullt möjligt. Själavårdssamtal och förbön kan också vara en viktig del i den processen.

Exempel 4
Det var ett kristet par, där kvinnan började umgås med tanken på skilsmässa. Orsaken var obefogad eftersom hon hade en fin man på alla sätt. Inga varningar hjälpte för tanken hade redan slagit rot i hennes sinne. Hon ”gödde” de tankarna mer och mer, skilde sig och träffade snart en ny man som hon gifte sig med. Äktenskapet har kantats av problem.

Exempel 5
En kvinna berättade om sitt äktenskap där mannen hade fastnat i överandlighet och falska profetior. Det hela ledde till att han blev psykiskt knäckt och kvinnan fick ta hand om hemmet, barnen och försörjningen. Många runt henne uppmanade henne att ta ut skilsmässa. Kvinnan ville lyda Guds ord och valde att stanna kvar i äktenskapet. De lever sedan länge i en bra relation. Kvinnan har fått full upprättelse och tjänar Gud i en församling, till stor välsignelse.

Det finns olika och ibland speciella situationer.
Ett exempel är de två ungdomarna som ”profeterades ihop”. Det är inte lätt när man är ung, saknar erfarenhet och blir vilseledd. De två gifte sig i tron att profetian var från Gud men det fungerade inte, hur de än försökte. De var goda vänner men inget annat. I förtvivlan vände de sig till en pastor i själavårdssamtal. När pastorn hört deras berättelse och förstod att de hade byggt på en falsk profetia men i ödmjukhet trodde att de lydde Gud, förklarade han äktenskapet som upphävt. Jag tror att han gjorde rätt i den situationen. (Jag säger detta med reservation. Det får aldrig någonsin göras till en regel och jag känner själv en viss tveksamhet).

Det kristna äktenskapet

Relationer är inte lätt. Det krävs bådas vilja om ett äktenskap ska fungera. Om inte alla, så går de allra flesta äktenskap igenom kriser. Janne och jag har sagt ibland, att det är tveksamt om vi hade klarat de första åren, om vi inte varit kristna och haft Jesus. Det vi visste, var att han hade fört oss samman och därför var det en självklarhet att alltid förtrösta på Guds hjälp i allt. Gud är trofast!

Vår strävan och inställning bör alltid vara trohet till varandra och att bevara äktenskapet. Vi får gå till Jesus med allt. Vi får säga precis som det är och hur vi upplever vår situation. Att få vila på Guds fasta grundval, att ha Jesus och den helige Ande i relationen, är en fantastisk nåd och den bästa förutsättningen för ett äktenskap.

Det kan behövas hjälp genom äktenskapsrådgivning, själavård med biblisk undervisning och förbön från troende vänner som man litar på. Ibland kan en tillfällig separation vara nödvändig men det bör ske med målet att återförenas igen.

Bibelns budskap gäller det kristna äktenskapet. Vi kan inte förvänta oss att icke-kristna ska leva så, när de inte är öppna för Guds hjälp och ledning men vi kan alltid ge råd utifrån bibelordet. När det gäller kristna medmänniskor, vågar jag personligen aldrig ge andra råd än de jag ser i Bibeln. Guds välsignelse över våra liv är det värdefullaste av allt.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Äktenskapet ett förbund

Äktenskap och skilsmässa

På min födelsedag fick jag en plötslig lust att städa i mina förråd av gamla predikningar mm som jag haft utskrivet genom åren. Jag hittade lite anteckningar från en person som jag lyssnade på för många år sedan. Hans namn är Ernest O´Neill och jag kommer ihåg hur han berörde mitt hjärta då. Kanske är det så att dessa videor kommer att välsigna dig också det är en fantastisk undervisning. Därmed är inte sagt att jag har lyssnat och godkänt allt han säger i alla andra predikningar men dessa är bra.

Jag vill börja med hans vittnesbörd som är något som många troligen kan göra sig till ett med. Det pågår en inre kamp i våra hjärtan en kamp som bara Korsets Kraft rår på genom Andens Kraft.

Rom 7:15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.

Sedan går vi vidare till äktenskap och skilsmässa och jag får nog säga att detta är nog det bästa jag har hört i dessa ämnen. Ernest tar upp skillnaden mellan ett “Kristet” äktenskap och ett “Världsligt”. Ett kristet äktenskap är och har Guds vilja i centrum. Här är första videon Grunden för äktenskapet.

Sedan kommer video nummer två: Vad är det för syfte med äktenskapet?


Video nummer Tre: Guds väg att få ett äktenskap att fungera.

Video nummer 4 Tro på Gud

Video nummer 5: Här tar Ernest upp ett känsligt ämne: Skilsmässa!

Citat från videon: Det är när de stora kriserna kommer som Guds möjligheter kommer att få oss in i Guds vilja med det.

Video nummer 6: Visste du att 50 % slutar i skilsmässa?

Janne Ohlin – Göteborg


Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Äktenskap och skilsmässa

Det nya hjärtats längtan

Jag har drabbats av lidande och skall knä opereras den 29/4-21. Men mitt i lidandet har nåden och kärleken faktiskt ökat. Samtidigt så är det så fullständigt uppenbart att jag själv äger inte denna kärlek. Den kommer ifrån Jesus Kristus som bor i mig. När jag ger ut av denna Kärlek till de människor Herrens Ande leder mig till så verkar det som om den förökas. Det här är något som övergår mitt förstånd men är väldigt konkret för mig just nu. Det är verkligen fritt ur hjärtat och spontant det jag skriver nu.

Rom 5:2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek (Agape) är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss. 6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.

Paulus säger att Kärlekens väg leder till att nåden flödar över starkare.
1 Kor 12:31 Men sträva efter de nådegåvor (Charis-Ma) som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra.

Ordet för nådegåvor (Charis-ma) kan översättas: Utflöde av Nåd!

Grekiskan: Sträva efter att överflöda allt starkare i nåden – Jag skall visa er den vägen som leder till detta överflödande. (Sedan kommer Kap 13)

1 Kor 13:1 Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, (Agape) vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. 2 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, (Agape) så vore jag ingenting. 3 Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek (Agape) så skulle jag ingenting vinna. 4 Kärleken (Agape) är tålig och mild, kärleken (Agape) avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst.

Wow! Paulus menar alltså att Kärleken som är Andens Frukt (Gal 5:22) slår högre än en massa Helanden och Profetia mm. Paulus säger alltså att kärleken är en väg som leder till att Guds Nåd förlöses i människors liv.

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga “ja” till Gud och säga “nej”. Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Guds kärlek (Agape) är alltså inget som kommer ifrån vårt gamla hjärta. Bibeln säger att vårt gamla jag bara tänker på och planerar för oss själva först hela tiden. Gud måste alltså få göra ett under med oss om vi skall byta tankesätt och gärningar här på jorden. Guds kärlek (Agape) är nämligen något som ligger i Guds eget väsen och finns alltså i hans härlighet.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

Jer 17:9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? 10 Jag, HERREN, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt.

Hes 36:25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Vårt hjärta eller vår själ är sjukt och djupt nedsjunket genom syndafallet. När vi nu talar om frälsning så innebär det att Herren ger oss ett förnyat hjärta med förnyade tankar. Om jag är i ett sunt sammanhang där Anden verkar hur vet jag det? Jo ditt hjärta och dina tankar börjar dras till Herren och du längtar efter hans levande ord.

När du fått det hjärtat kommer inte underhållning att kunna mätta din själs törst. Du kan inte känna tillfredställelse i en församling baserad på ytlig undervisning. Inte heller kommer du att känna din själs törst fyllas genom någon verksamhet. Jesus Kristus vet hur du har det han kommer att föra dig till vattenkällorna. Många är så till döden trötta på allt detta och längtar efter något nytt. Många sänder upp sina innersta hjärtans bön till Gud.

Psa 42:1 För sångmästaren, en sång av Koras söner. 2 Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. 3 Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?

Här ser vi en sådan själ som längtar efter en levande Gud. En sådan själ både hungrar och törstar efter en levande Gud. Om nu Gud ger dig ett nytt hjärta som så hungrar och törstar efter honom vad gör han då? Kolla vad herdepsalmen säger….

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Tro inte för ett ögonblick att inte Gud ser din hjärtas rop? Du är absolut inte övergiven av honom han såg folkets hjärtan. Vi träffade nya vänner och fick höra hur det går till i de moderna församlingsbyggena.

Det vi fick höra är alltså direkt från människor som kommit ur dessa församlingsbyggen. Vi blev väldigt bedrövade och tänkte på hur många det måste finnas där som verkligen längtar efter den levande Guden.

Mar 6:34 När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. 35 Det var redan sent på dagen, när hans lärjungar kom fram till honom och sade: “Den här platsen ligger ödsligt till, och det är redan sent. 36 Sänd i väg folket så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. 37 Men han svarade: Ge ni dem att äta. De frågade honom: “Skall vi gå och köpa bröd för två hundra denarer och ge dem att äta?” 38 Han sade till dem: “Hur många bröd har ni? Gå och se efter.” De tog reda på det och sade: “Fem bröd och två fiskar.” 39 Då befallde han att alla skulle slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. 40 De satte sig ner i grupper om hundra eller femtio. 41 Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud och bröt bröden och gav åt sina lärjungar, för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut de två fiskarna så att alla fick. 42 Och alla åt och blev mätta. 43 Sedan plockade lärjungarna upp brödstyckena och det som blev över av fiskarna, tolv korgar fulla. 44 Det var fem tusen män som hade ätit.

Jer 23:1 Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger HERREN. 2 Därför säger HERREN, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag skall straffa er för era onda gärningar, säger HERREN. 3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

När Jesus Kristus kommer in i våra hjärtan kommer vi att få se och uppleva det han blir gripen av. Hans kärlek kommer att driva oss att bli herdar och ge fåren den mat de behöver. Om vi säger ja till hans kärlekskallelse kommer han att stå för det vi behöver både mat och beskydd.

När våra vänner berättade om de nya församlingarnas starka ledarskap kunde jag inte låta bli att tänka på vad Jesus sa om falska och sanna herdar i ändens tid.

Mat 24:45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Vet du vad jag tror? De onda herdarna är bedragna av den teologi som fullständigt invaderar församlingarna idag. Den teologin handlar om att vi skall genom ett starkt ledarskap med Apostlar-Profeter bygga upp Guds Rike på jorden synligt innan Jesus Kristus kommer tillbaka till jorden igen.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , | Comments Off on Det nya hjärtats längtan

Huvud eller svans

HUVUD ELLER SVANS

Predikan: Elvor Ohlin
Lyssna HÄR
Parousia Mission
2017-05-21

Välsignelser av lydnad för Israel som nation i GT
Mose läste upp välsignelser och förbannelser. Välsignelser gällde om man levde i lydnad till Gud och förbannelser om man levde i olydnad. Det gällde Israel som nation i GT, i det gamla förbundet.

5Mos 28:13  HERREN skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till HERRENS, din Guds, bud som jag i dag ger dig för att du skall hålla och följa dem.

Det här bibelordet har misstolkats och felaktigt missbrukats till att handla om makt och herravälde /herradöme. Det finns många exempel på idag: Nyapostoliska reformationens (NAR) alla visioner, 7 bergen-läran, G12 mm.

Guds plan med Israel att vara ett huvud som nation, var att göra HERREN känd bland hedna-nationerna. Att leda människor till tro på himlens Gud, Israels Gud. Alla skulle kunna se att de var Guds folk. Man skulle förhärligade Guds namn. Det var det som det handlade om här, att vara huvud.

Att vara svans eller att ”vara under” här, har inte med ödmjukhet att göra, utan helt enkelt att vara människor till lags. Vi har ett uttryck: ”att svansa efter”. Man följer mängden (världen) och hänger bara med.

Huvud, beskriver här en början, början på något nytt, förstling, den som går före.

Intellektet, är det som vi tänker är “huvud”. För judarna och hebreiskt tänkesätt var det hjärtat, det inre, som är centrum av människans personlighet: vilja, tankar, sinne, känslor, intellekt.. Hjärtat är det centrala, människans personlighet.

Huvud i GT och i det profetiska ordet brukar syfta på kungar och ledare. I Upp 17 exempelvis, är det bildspråk men det står att det handlar om kungar.

Vi kan jämföra med när ledarna vek av från Guds väg:
Jes 9:15 De äldsta och högst uppsatta är huvudet, profeten som talar lögn är svansen. 16  Ty detta folks ledare för det vilse, och de som låter sig ledas går i fördärvet.

”Svansen” här, är profeterna. De sa det ledarna ville höra: ”Allt står väl till, allt står väl till..” Så uppmuntrades falska läror, hyckleri och orättvisor. Den ogudaktige uppmuntrades genom dem.

Mose läste upp förbannelser av olydnad mot Gud och vi läser om vad som hände.
5Mos 28:43  Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig allt högre och högre, men du skall sjunka ner allt djupare och djupare. 44  Han skall ge lån åt dig, men du skall inte ge lån åt honom. Han skall bli huvudet och du skall bli svansen.

Om vi nu går tillbaka till skapelsen:
1Mos 1:1  I begynnelsen [bereshit] skapade [bara = att frambringa av intet] Gud [Elohim – pluralform] himmel [himlarna – både synlig och osynlig] och jord.

Bereshit betyder i begynnelsen eller genom begynnaren.
Ordet reshit betyder först (i rum, tid, ordning) förstling. Det kan relatera till och beskriva början av en kungs regering. Det talar alltså om Jesus /Yeshua. Kungen i Guds rike är Jesus.

Reshit har samma rot som ordet “huvud” på hebreiska.
Roshhuvud, den förste, kapten, förstlingen, begynnaren (ordet kan stå för ledare).
Be reshit betyder i begynnelsen. Bokstaven b – beit – betyder hus.

”Ett hus för den främste (reshit) skapade Gud.”
”Himlarna och jorden är Reshits (Begynnarens) hus.”
Allt är skapat genom, till och för Messias Jesus.
JESUS är i centrum för hela skapelsen.

Gud äger skapelsen
Gud äger allt. Vi är förvaltare. Jag har sagt det många gånger, att vi hade en underbar liten svart bondkatt i många år, som vi älskade mycket. Jag pratade ofta med katten om att vi har samma Skapare. Det är skillnad på djur och människa men ändå… din hund eller katt eller annat husdjur, är Guds katt eller hund osv. Du får sköta om det där djuret åt honom. Jag blev alltid varm i hjärtat av att tänka, att det är Guds katt. “Du är Guds katt, förstår du“, sa jag till Milli. “Och vi får sköta om dig“. Men det var med Guds hjälp, för annars hade katten dött flera gånger om. Det var många bönesvar och vi brukar säga att “katten lever på förbön”. (Det här var ett sidospår).

Vad krävs av en förvaltare? Jo, det krävs trohet och pålitlighet till Gud (1Kor 4:2). Guds rådslut för hela skapelsen och hela mänskligheten, är att föra tillbaka och sammanfatta allt i Kristus. Därför erbjuds alla evangeliet och frälsningen.

Ef 1:9  Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10  den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Kol 1:16  Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17  Han är till före allting, och allt består genom honom. 18  Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Joh 1:11  Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12  Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Detta är viktiga verser idag. Det är en klar skiljelinje att tillhöra Jesus eller att inte tillhöra honom. Att vara frälst eller inte frälst. Man halkar inte in på något. Det är ett fast beslut som man tar medvetet. Vi ska ära Gud med vårt förstånd – det är ett förståndsmässigt beslut. Söka honom med vårt förstånd, ett beslut att tillhöra honom, tillhöra Guds rike. Vi vill vända om och få förlåtelse för våra synder.

Ett annat huvud
Vi läser om Babels torn. Det var människan uppror mot Gud där man valde ett annat huvud.

1Mos 11:4  Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen [rosh – huvudet (huvudet i himlen)] uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.” [”låt oss göra oss ett annat namn / ett eget namn och ett annat huvud – så att vi blir lika Gud /gudar”]

Man skulle inte bygga ett torn som nådde himlen bokstavligt. Innebörden är “vi kan bli gudar (bli lika Gud)”. VI bygger… Vi gör oss ett eget namn, ett annat namn att samlas under istället för Kristus – på grekiska: anti-krist. Detta därför att man vill leva i synd. Man ville inte ha himlens Gud som huvud (Jesus), även om det inte var uppenbart på den tiden vem Jesus är. Vem Gud är, var uppenbarat och tron på honom.

“Låt oss göra oss ett annat huvud. Låt oss bli gudar.”
Människan utan Gud leder alltid till maktkamp, kaos och trasighet. Det är satans mål. Han vill förstöra. Han vill förgöra. Han vill fördärva det goda som Gud har skapat.

Det Gud skapar och gör i våra liv, det är ordning och harmoni. Han återställer.

Denna (falska) “enhet” eller enighet i uppror mot Gud är det värsta av allt. Gud grep in och förbistrade språket och spred ut dem så att de slutade bygga på det här bygget (Babels torn).

Babel betyder förbistring (språket), förvirring eller förskingring.
Babel kommer från balal som betyder att svämma över, att blanda (även foder), smörja, förväxla, mingla, blanda (själv)

Jag gjorde en gång en definition utifrån grundtexten: ”en blandreligion av andligt foder/mat, en falsk smörjelse (en oren ande) och en falsk enhet som leder till förväxling (av sanningen) och därför svämmar (laglösheten) över”            

Vad innebar det att vara ”huvud” i GT om man var kung? Hur ville Gud att en kung skulle vara?

Jer 22:14  (Gud talade genom Jeremia till kung Jojakim) Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15  Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack (han hade det också gott ställt), men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16  Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. [Guds hjärta] 17  Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld. [hans far Josia hade vänt folket till Gud]

Här ser vi Guds hjärta, hur han ville att en kung skulle vara och det viktigaste: han såg till den förtryckte och till den fattige. Han tog hand om människor. Det är ett ”huvud” enligt Guds vilja.

Jakob i Peniel
Jag vill ge ett annat exempel. Det är inte en kung men jag tycker att det är strålande exempel när vi läser om Jakob i Peniel. Det är ett textsammanhang som många älskar. Jag älskar i alla fall att läsa om hur Jakob förändras efter gudsmötet i Peniel, när Gud måste slå honom på höften – slå ner hans egen styrka så att han kunde ta emot Guds välsignelse, som han längtade efter.

När vi ser Jakob innan detta, så var han väldigt manipulativ. Hans namns betydelse när han bekände hur han han var och bekände sin synd, sa han: ”bedragare”.

Han bedrog sin bror Esau för att få förstfödslorätten och lura åt sig välsignelser. Innan han kommer till Peniel kan vi se att han är ganska feg och självisk. Han var livrädd för att möta Esau. Vad gör han när han ska tillbaka? Han skickade kvinnor och barn före sig själv (hotad). Har ni sett?!

Men efter Peniel är det en förändrad och förvandlad Jakob. Nu går han före själv för att skydda de andra. Det talar om utgivande och tjänande i hans hjärta nu och det är vad Gud hade gjort.

I takt med de minsta – Guds hjärta!
När vi läser längre fram kan vi se att han går i takt med de minsta. Esau vill skynda på när han hade mött honom. Nej, nej, säger Jakob… djuren och barnen får inte drivas för hårt för då orkar de inte. Vilken förändring!!

– han vill gå i takt med de minsta
– han satte andra före sig själv

Här kan man säga att Jakob blev HUVUD istället för SVANS.

Josef
Josef är ett annat exempel på frukten av Guds fostran i hans liv. Att han kunde möta sina bröder med förlåtelse, barmhärtighet och med kärlek – och vinna dem för Gud. Det var alltså Israels tolv stammar. Tänk på, vilken katastrof det hade kunna bli. Josef hade fått ljus över Guds plan och rådslut i hans liv. Han förstod varför detta hade hänt, varför han blev såld som slav, blev satt i fängelse och fick gå igenom så mycket lidande.

Gud hade gett Josef ljus över hans situation. Han säger till sina bröder:

1Mos 45:7  Men Gud sände mig hit före er, för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv, till en stor räddning. 8  Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud…

Gud var med i det svåra. Det är som det står i Rom 8:28: Vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud…

“Det bästa” står i bestämd form. Bra, bättre, bäst. Det står i superlativ. Det betyder: Det finns inget bättre!

Var Guds syfte med Josef att ge honom position, ära och makt?
Nej, det var att tjäna sitt folk. Att rädda sitt folk, var syftet med Josef.

Vi går till NT och läser om “huvud”.
Ef 1:22  Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud [kephale] över allting gav han åt församlingen, 23  som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

I det Nya förbundet (NT) har ordet huvud en lite annan innebörd. Vi tänker gärna att det är den som är “över” och “bestämmer” och “råder”. Men det är inte innebörden här.

Kephale betyder huvud, källa, tillgång och resurs.
Ordet beskriver:
-att se till den andres bästa, till den andres behov.
-att vara den andres resurs eller styrka.
-att stärka och uppmuntra den andre (andra) i sin kallelse.

Ordet används inte om auktoritet, utan utgivande och tjänande (NT). Det är vad huvud är, i Guds rike.

Hur är Jesus som ”huvud”?
Fil 2:3  Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4  Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var (huvudet).
Vad gjorde han? …han utgav sig själv…antog en tjänares gestalt…ödmjukade sig.. gav sitt liv på korset. Han gick i döden för oss. Det är vad “huvudet” gjorde.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” [detta är Kristi sinne, han som är huvudet och har visat oss vägen].

Fler exempel:
1Joh 3:16  Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder (/systrar). [det är huvudets funktion, vi läser om]

Rom 15:1  Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. 2  Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse. [det är Kristi sinne, huvudets funktion].

Tit 2:7  och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet.

3Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda

2Tim 4:2  predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. [att varna för det som skadar och för vilse, är också att ha Kristi sinnelag]

Jesus tillrättavisade maktmänniskor, för att skydda sina barn, sitt folk, Guds barn. Här ser vi också Kristi sinne /sinnelag. De här ledarna – skriftlärde och fariséer – trodde att det handlar om makt, herravälde och egen vinst. Men Jesus säger:

Matt 23:11  Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. 12  Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd. 13  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.
16  Ve er, ni blinda ledare!…
25  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet.
26  Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren.
27  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare!
33  Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

Vi använder inte sådana uttryck men i hebreiska (eller grekiska) är det inte konstigt. Vad är ormar? Huggormsyngel? Med andra ord: ni är djävulens redskap och går hans ärenden (och ni hindrar människor att komma in i Guds rike).

Guds rike ger inget utrymme för maktbegär eller mänskligt styrande. Därför kan vi inte sträva efter positioner, plattformar, titlar eller hierarki. Då är vi fel ute. Vi uppmanas istället att underordna oss varandra.
Nyckelvers:

Gal 3:28  Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. [äkta enhet kan bara fungera när vi är jämställda, på samma nivå. Därför ska vi ödmjuka oss och underordna oss varandra utan maktbegär]

Passiv form
När det står ”underordna er varandra” mellan människor, mellan oss, mellan man och kvinna i relationer i Guds rike, bland Guds folk, församlingen (Ef 5), står det i passiv form. Innebörden är att samarbeta, att vara villig till samarbete, frivilligt tjänande.

Det skriver också Paulus om när det gäller man och kvinna. Han börjar med orden: Underordna er varandra. Det är utgångspunkten och summen blir det som texten beskriver. Gud hade ju redan bestämt från början att skapa människan: till man och kvinna skapade han dem.

Det var inte så att Gud plötsligt kom på, när han hade skapat Adam: Oj då, det här blev inte så bra. Han känner sig ju ensam... jag måste ordna en liten betjänt åt honom här..
Det står “en hjälp” och enligt en judisk professor i hebreiska kan det översättas en jämlik partner. De skulle tjäna sida vid sida.

Vi skrattar åt det idag.. men när vi var nygifta sa Janne: “Det är mycket bättre att du städar toaletten, för du gör det så mycket bättre än jag”. Jag gick inte på det och sa istället: “Jag kan lära dig hur man städar toaletten”.

Aktiv form   
När det står att vi ska underordna oss Gud, underordna oss Herren, står det i aktiv form. Det innebär att vi böjer oss och överlåter allt till HERREN. Gud får ta över ledningen helt och fullt. Det är inte Gud som följer och lyder våra planer. Vi styr inte Gud utan han leder oss. Han är Herre(n) och det har däremot med herradöme (herravälde) att göra. Därför står det skrivet:

1Petr 5:3 Uppträd inte som herrar [katakurioeuo betyder att utöva herravälde (dominion), högst i auktoritet – utöva inte dominans] över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden (framför allt sagt till andliga ledare).

Det här handlar om män och kvinnor som är föredömen i efterföljelse och som pekar på Jesus och för människor till honom, som har erfarenhet och med sitt liv kan visa vad det vill säga att följa Jesus. Att gå hans väg, att gå korsets väg.

När Guds folk blir svans
Vad händer då när människor/ledare försöker vara ”herrar” över Guds folk? Han eller hon tar Jesu plats, ”istället för” Kristus [anti-krist]. Man släpper in antikrists ande. Då blir Guds folk en svans.

En profetisk varning i en dröm
Det hände i en församling som vi (Janne och jag) väl känner till. Man tog in en s k dominion-struktur (G12) – företagsstruktur. En kvinna hade en dröm och hon var väldigt skakad av den och berättade för oss, för hon upplevde att det var en varning från Gud. Det handlade om församlingen och att ett barn föddes men huvud och kropp satt inte ihop. Hur man än försökte att sätta ihop det, så gick det inte. Betydelsen var tydlig: Det går inte att förena Guds Ande med världens ande, antikrists ande. Det som pågick hade inte med “huvudet” [Jesus] att göra! Det kommer inte från mig, sa Herren genom drömmen. Kvinnan var väldigt skakad.

Jag undrar ibland vad som kommer att hända, där man lär ut det här att “vi är huvud och inte svans, vi ska regera här på jorden” och man tror att man redan här och nu kan inta genom makt. Jag tänker på folket när Jesus hade gjort brödundret med 5 bröd och 2 fiskar. Det står att de ville göra honom till kung med våld. Wow, vilken bra kung! Han kan skaffa fram detta och detta… den här kungen vill vi ha!

Joh 6:15 Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam.
Jesus drog sig undan i ensamhet.
Inte så lång tid senare ropade folket: Korsfäst! Korsfäst! Det är inte vår kung!
Joh 19:15 De skrek: “Bort med honom, bort! Korsfäst honom!”

JESUS ÄR HERRE – ingen annan. Inte vi. Han har all makt och hans herradöme är av evighet. Men han styr inte som världens mäktiga människor – utan i kärlek och rättfärdighet, i nåd och sanning.

Vi ser nu att det sista försöket att bygga ett andligt (globalt) Babels torn pågår för fullt. Ett sista andligt Babylon med en annan ”herre”, ett annat ”huvud”. En världsledare istället för-Kristus [en antikrist] kommer att träda fram.

Vi ska inte vara svans och följa mängden som följer detta.
Vi ska följa Jesus, han som är både Huvud och Herre.
Vi ska stå för Jesus, stå för Korsets budskap tillsammans, för det är vår enda räddning och frälsning.

Vi ska ge vidare det vi har fått.
Vi ska hata synden men vittna för syndare – för vi är själva syndare som är frälsta av bara nåd.
Vi ska vara barmhärtiga, för vi har fått barmhärtighet.

På tal om huvud, när vi ser tidstecknen så står det att Jesus säger: ”När ni ser allt detta, lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning” (Luk 21:28). Vi ser att det närmar sig och vi kan glädjas åt det och sprida budskapet om “honom som är huvudet för folken” (Jer 31:7).

Amen

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Huvud eller svans

Guds rike i våra hjärtan

Guds rike i våra hjärtan

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
18 april 2021

I evangelierna står det att Jesus vandrade “från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike”. Vi läser Jesu liknelse om såningsmannen:

Matt 13:3  Och han talade till dem i många liknelser. Han sade: “En såningsman gick ut för att så. 4  Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. 5  En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. 6  Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. 7  En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. 8  Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 9  Hör, du som har öron!” 10  Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: “Varför talar du till dem i liknelser?” 11  Han svarade dem: “Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. 12  Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. 13  Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. 14  På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se. 15  Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. 16  Men saliga [makarios – välsignade] är era ögon som ser och era öron som hör.

Den saligheten (makarios) beror helt på att ha Jesus och därmed Guds rike i sitt hjärta och har inget med yttre omständigheter att göra.

Jesus talade inte i liknelser för att de inte skulle förstå men han döljer sanningen för den som inte vill höra. Här pågick något som kunde leda till att man förhärdade sitt hjärta, därför att man inte ville ta emot Guds ord. Många gav inte kärleken till sanningen rum (2Tess 2:10, 1917 års översättning), utan stod emot det ljus som man hade fått och stod emot den Helige Andes överbevisning om synd, rättfärdighet och dom. De stod emot Guds nåd.

Jesus sa vid ett tillfälle till “Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. …ni vill döda mig därför att ni inte förstår [choreo] mitt ord.” (Joh 8:36-37). Det Jesus säger är: Ni tar inte emot eller ger rum för [choreo] mitt ord.

”Den som har skall få mer men den som inte har skall tas också det han har”?
Vad betyder det? Svaret finns i:
Ords 9:9 Ge åt den vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera. 10  Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.

-Gudsfruktan gör att vi tar Guds ord på allvar.
-Ordet får ingång, ges rum och pånyttfödelsen sker.
-Vi lär känna Jesus /lär känna Gud genom Anden och Ordet.

Ljuset ökar när vi ger kärleken till sanningen rum
I den processen – det är viktigt att komma ihåg att det är en process – lär vi känna Jesus mer och mer. Den som är nyfrälst ska uppmuntras av oss som har varit med länge – men inte jämföra sig. Vi lär känna Jesus genom Guds ord och genom erfarenheter i livet men vi får inte allt på en gång.

När Paulus var i förhör hos kung Agrippa, sa han:
Apg 26:19  Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, 20  utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna…

Paulus följde och levde i lydnad till det ljuset som han hade fått i mötet med Jesus och han fick mer och mer insikt från Gud.

Jesus förklarade liknelsen om såningsmannen:
Matt 13:18  Hör [på hebr shama /shma = hör och gör, ta emot, lyd och vakta ordet som en skatt] alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. 19  När någon hör budskapet om riket [Luk 8:10 Säden är Guds ord] men inte förstår det, kommer den onde (djävulen) och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. 20  Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21  men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. 22  Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. 23  Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår [suniemi] och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.” [Luk 8:8 hundrafaldig skörd]

Grekiska ordet förstå är suniemi, som betyder ”att föra tillsammans det man hör för att se helheten”, att lägga pusselbitar och att förstå med hjärtat.

Såningsmannen är Gud – såningsmannen är perfekt. Det finns inga fel hos såningsmannen.
Säden är Guds ord – levande ord. Samma säd såddes överallt. Det finns inga fel på sådden.
Budskapet om Guds rike handlar om att komma in under Guds vilja, in i lydnad till Kungen i riket. Kungen är Jesus, Guds Son.

Jesus talar om olika jordmån. Om sådden (budskapet) ska bära frukt, beror på hjärtats jordmån. Jordmånen är hjärtats mottaglighet, ett val – det beror på viljan och längtan att ta emot. Det är här problemen kan finnas. På Sakarjas tid (lika aktuellt i alla tider):

Sak 7:11 Men de ville inte ge akt på detta utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde. 12  De gjorde sina hjärtan hårda som diamant [stenig mark] så att de inte hörde den undervisning och de ord som HERREN Sebaot genom sin Ande hade sänt genom gångna tiders profeter. Därför kom stor vrede från HERREN Sebaot [viljan är avgörande].

Hebr 3:15  Det heter: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring.

Hjärtat kan hårdna utan att vi märker det. Gud kan mjuka upp våra hjärtan på olika sätt – genom gudomlig beröring, genom omständigheter, genom profetiska tilltal och gudsmöten eller på andra sätt som Gud väljer. Syftet är att vi ska få förkrossade hjärtan som tar emot Guds ord.

1. Ordet vid vägen
Om det saknas ödmjukhet och mottaglighet kommer motståndaren, den onde (fåglarna) och tar bort ordet.

2Kor 4:3  Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4  Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

1Kor 1:18  Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade (går förlorade), men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

2. Ordet på stenig mark med grund jord
Det kan se bra ut på ytan men det saknar rötter och här finns bara en ytlig tro. Man kanske vill tjäna Gud på sina egna villkor? Bygger tron enbart bygger på känslor, en upplevelse, utan vilja att förändras? Så fort motstånd och förföljelse kommer, ger man upp och återgår till sitt liv i synd.

Stenig mark – stenar kan stå för människotankar som hindrar Guds ord att få ingång. Man kanske av högmod håller sig själv för klokare och visare än Gud?

Det finns många som har varit nära att tappa tron och det finns andra som har lämnat tron på grund av falska läror. De var upplärda sådant som ”kliar i öronen”, om att ingen kristen ska vara fattig eller sjuk eller behöva lida. Guds rike ska övervinna och utbredas i hela världen… När verkligheten kommer i kapp, förstår man inte Gud eller Guds verk.

Vad sa Jesus?
Jesus lärde att vi måste ge upp allt för att följa honom. Det betyder att släppa taget och överlåta – låta Jesus vara Kung i våra liv. Det är tvärtemot vad de falska lärorna säger.

3. Ordet bland tistlar
Världsliga bekymmer, materialism, rikedom och njutningslystnad kan kväva Ordet. Att försöka tjäna både Gud och mammon – det kanske är den största frestelsen för oss i Västvärlden? Vi måste ständigt vaka över våra hjärtan …så att inga tistlar växer upp.

DW skriver i Synen (sid 48-49): ”De sista kristna skall hemsökas av välstånd och prövas genom det mer än genom fattigdom. …De är så bundna av materialismens bojor att de blir ljumma, blinda, svaga och andligt utblottade. Trots sin materialism förblir de dock ömkansvärda och totalt otillfredsställda”.

1Tim 6:10 Kärleken till pengar är en rot till allt ont…
1Tim 6:17  Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.

Det är ingen synd att ha det gott ställt, att arbeta och ha en hög lön (om man har det). Det är inte fel att spara eller planera för framtiden men det är inte i pengar som vi ska ha vår trygghet, utan i Gud. Pengar kan försvinna på ett ögonblick – läs om The Great Reset. Vi ska heller inte vara slarviga med vår ekonomi. Vi är förvaltare med ansvar inför Gud.

När vi väljer att lyda Gud – lyda det ljus som han ger – då ger han också den kraft som vi behöver för att lyda.

4. Ordet i den goda jorden
Luk 8:15  Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller [katecho – håller fast], det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt [är fruktbärande] och är uthålliga [bär frukt i uthållighet /ståndaktighet].

-att höra
-vilja att förstå
-ta emot
-hålla fast och bevara som en skatt
-lydnad till den Helige Ande

(Mark 4:20) använder grekiska paradechomai som betyder att ta emot och omfamna med samtycke och lydnad. Man tar Guds ord på allvar.

1Petr 1:23  Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.

Jesus talar om överflöd av liv, så att vi kan dela med oss till andra.

Uthållighet är som en nyckel här.
Hupomone [rot: hupomeno] betyder uthållig, att stanna kvar under fostran eller under omständigheter som kräver viljans underkastelse, som man i vanliga fall hade gjort uppror emot. Uthållighet här, är detsamma som fasthet, trofasthet, ståndaktighet. Det är vad ordet betyder. Att ha förmåga att fokusera på Jesus mitt i allt och att bevara hoppet. Jesus kan förvandla lidandet till underbar seger.

Lägg märke till att frukten kommer med uthålligheten!
Man kan säga att det beskriver den som håller fast vid övertygelsen att ”Allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud…” (Rom 8:28)

Då har vi en visshet att Gud kommer att leda igenom.
Varifrån kommer kraft för att hålla ut?

Rom 15:4  Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. [det är alltså väldigt viktigt att vi läser Bibeln] 5  Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, [kraftkällan är Gud själv och allt sammanfattas i Jesus]

Det finns bara ett enda sätt att bära frukt:
Joh 15:4  Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Jag hör till dem som är ganska uthållig och inte ger upp så lätt…Jag brukar säga att ”Det finns inget som heter att ge upp”.

Men Gud har mer än en gång fört mig dit där min gräns är nådd, kraften tar slut – och Guds nåd tar över! Ibland måste Gud låta oss inse våra begränsningar, för att lära känna Guds kraft. Jag minns redan på 90-talet hur Gud visade det här så tydligt i mitt liv och sången blev väldigt levande:

Han ger mera nåd då min börda blir större
när arbetet växer, mer kraft han mig ger,
med ökade trångmål hans kärlek fördubblas
när prövningar möter, sin frid han mig ger.

När allt vad jag ägt utav mod syntes svika
när kraften är tömd fastän dag ej är slut
när jag har nått botten av tillgångar egna
vår fader då endast begynt att ge ut.

Hans kärlek är gränslös
Hans nåd är oändlig
Hans kraft ingen människa utforskat än
Ty av sina eviga väldiga skatter
Han giver och giver och giver igen.

Guds rike börjar i våra hjärtan
När hela hjärtat tillhör Jesus får det konsekvenser på hela livet och hur vi lever. Frukten kommer av Andens verk. När Jesus kommer tillbaka blir Guds rike synligt. Det är det glada hoppet som vi äger.

Rom 5:1  Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. [Jesus har betalat priset för oss med sitt blod och vi står i en rätt relation till Gud – frid med Gud] Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. [allt i Jesus Kristus och inget utanför honom – nåden är Guds godhet till oss som vi aldrig har förtjänat eller kommer att förtjäna men som vi är ställda i – som vi står i – och uppmanas att stå kvar i] 3  Men inte bara det, vi jublar [vi triumferar] också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod [hupomone = uthållighet],tålamodet fasthet och fastheten hopp. [här växer rötterna djupare när fokus är på källan, på Jesus och på Guds löften] 5  Och det hoppet bedrar oss inte [hoppet är ”en glad säkerhet /glad övertygelse”], ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

I vår mänskliga natur kan vi reagera med uppgivenhet, besvikelse upprördhet, ilska osv. när vi drabbas på olika sätt. Men den Helige Ande i våra hjärtan kommer till vår hjälp, så att vi kan lyfta blicken och förstå att Gud använder allt som sker på ett underbart sätt för att forma våra liv.

Vem har inte beundrat den lilla blomman som tränger sig upp genom asfalten eller det vindpinade trädet som ingen storm har kunnat rubba? Det finns ett fördolt liv med rötter som söker sig till vatten, till källan. Det är i den bönekampen som våra rötter går allt djupare i Guds kärlek, för vi vet att Gud är god.

Så var det för Job när hans egen kraft och egna resurser var slut. Han lyfte blicken uppåt:
Job 19:23  O, att mina ord hade skrivits ner, att de hade blivit upptecknade i en bok 24  och för evigt inristade i klippan med ett stift av järn och med bly! 25  Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet.
…27  Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta.

Ja, Job, dina ord blev uppskrivna och vi läser dina ord i den boken tusentals år senare. Helt säkert är de också uppskrivna i himlen. De är inristade – ingen kan utplåna dem – och de har varit till hjälp och tröst för många miljoner människor. Job fick djupare rötter i Guds kärlek för han lät Guds ord falla i god jord. Det kom en morgon… och Gud gav ljus och insikt till Job. Han höll fast vid sin tro och kom ut ”på andra sidan”.

Job 42:2  Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig.
… 5  Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon.

Tro är att ta emot kunskap om Gud och hålla Gud och hans ord för sant.

Vi påminns om Job och hans uthållighet:
Jak 5:11  Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet [hupomone] och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

Att få djupare rötter
Job 29:19  Min rot sträcker sig till vatten, och i mina grenar faller nattens dagg.

Job sträckte sig mot Gud. Jag tror att daggen är de små tecknen och välsignelserna som Gud ger i mörka, svåra tider (natten) som bevis på sin närvaro.

Vi behöver bli djupt rotade i Guds kärlek
Ef 3:16  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17  och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade [themelioo – befäst] i kärleken.

När vi är grundade i Jesus kan vi få djupare rötter. Att vara rotad i Guds kärlek är att veta att Gud är god. Rhizoo betyder rotad, fast, stabil men också orubblig med fokus på källan (Gud) som ger kraft.

Ords 12:3  Ingen människa kan bestå genom ogudaktighet, men de rättfärdigas rot skall inte rubbas.

Falska läror om Guds rike
Det är en utopi och falska läror som säger att Guds rike ska bli synligt nu och få inflytande över hela världen. Vi kommer aldrig att påverka den här världen att bli bättre. Tvärtom! Därför uppmanas vi till omvändelse och avskildhetinte isolering men frihet att följa Jesus på den smala vägen genom allt. Ondskan och synden kommer att öka och förvärras, säger Bibeln.

Matt 24:12  Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.
22  Och om inte den tiden förkortades
[hade förkortats], skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas [den tiden är alltså redan förkortad].

Skökan Babylon i Upp-boken står för religionsblandning. Liberalteologi och andra falska läror har förstört många hjärtans jordmån. Hjärtats jordmån har blivit torr och hård.

Upp 19:2  ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden [förbränna, förtorka, göra vissen genom kompromiss – först och främst hjärtats jord] med sin otukt [avgudadyrkan, otrohet (mot Jesus)], och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.”

I slutet av den här tidsåldern har alla gjort sitt val.
Upp 22:11  Den orättfärdige må [kommer att] fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må [kommer att] fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.”

Petrus sa på Pingstdagen i Jerusalem:
Apg 2:40  …“Låt er frälsas från [apo] detta bortvända släkte.”

Apo – separera, (vänd er) bort från, skilj er från…detta onda släkte. Jämför Koras uppror i 4 Mos: ”Skilj er från dem”. Det sista antikristna upproret ”Babylon” uppmanas vi: ”Gå ut, från henne..! Dra ut! Fly ut!”

Falska visioner har framgång idag – de kliar våra öron och säger att det kommer en världsvid jätteväckelse och att allt blir bättre och bättre för Guds folk. Det påstås att Guds rike ska utbredas synligt på jorden och inta allt, innan Jesus kommer tillbaka.

Dessa falska lärare har missat det viktigaste av allt: att pröva allt utifrån Bibeln. Tvärtom är det mörkrets herravälde som råder och kommer att råda fram till Jesus kommer tillbaka.

Upp 13:7  Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem [utöva kontroll], och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9  Den som har öron må höra. [Vad ska vi höra och förstå? Vi kan inte bekämpa det antikristna, globala maktutövandet – men vi kan hålla fast vid vår tro på Jesus Kristus]

Därför behöver vi Guds kraft att vara uthålliga och tåliga.
Kol 1:11  Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12  Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13  Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14  I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

I Jesu liknelser om Guds rike /Himmelriket finns det en annan såningsman. Satan har sått ogräs mitt ibland vetet, liksom surdegen (falska läror) håller på att infiltrera hela degen, kristenheten. Gud tillåter falska profeter för att pröva våra hjärtan (5Mos 13:3) men Gud ser till varje hjärta. Han känner till var och en som ärligt vill tillhöra honom och som vill förstå och ta emot sanningen i sitt hjärta.

Israels trosbekännelsen
Vi ska läsa det som kallas Israels trosbekännelsen som Mose fick lära folket – den judiska trosbekännelsen. Den pekar direkt på Jesu liknelse och i Svenska Folkbibeln finns den som en kommentar.

5 Mos 6:4  Hör [shma /shama – hör och lyd, lyssna, ta emot och vakta], Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en [echad betyder en, ett eller enhet]. Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft [med alla förmågor i själ och kropp”]. 6  Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.

Jesus citerade detta:
Matt 22:35  En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: 36  “Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37  Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd [förståndet är intellekt och sinne, inte en tro som bygger på känslor]. 38  Detta är det största och främsta budet. 39  Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 40  På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” [det andra kan inte ske utan det första – det är endast möjligt med Guds kärlek till oss först]

Den rabbinska tolkningen i 3 punkter är ganska intressant, även om den inte är heltäckande. Den beskriver hjärtat med god jord, utan stenar och tistel, med sådd som har rötter nedtill och frukt upptill.

 1. Älska Gud av hela ditt hjärta
  ”Ett odelat hjärta så att inga andra gudar får komma in i ditt liv”.
 2. Älska Gud av hela din själ [Nefesh betyder själ eller liv (samma ord)]
  ”Villighet att lyda även om det kostar ditt liv”.
 3. Älska Gud av all din kraft
  ”Av hela din rikedom – viljan till materiella offer för Guds skull.”

Jesus svarade den laglärde på frågan om det största budet och om liknelsen om såningsmannen säger han:
Mark 4:13 …”Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls?

Liknelsen om såningsmannen är alltså som en mönsterbild som vi ska förstå.

Jak 1:21 Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar. 22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Här är samma uppmaning som det hebreiska “shma /shama“. Hör och gör, lyssna och lyd. Att lyssna uppmärksamt, ta emot och lyda.

Än en gång är det Guds rike i våra hjärtan, i vårt inre, som det handlar om och som också får yttre konsekvenser. Det handlar inte om att gå ut och göra tecken och under när som helst och hur som helst, för att “manifestera Guds rike synligt”. Jesus varnar i Matteus 7:21-23 för att lura sig själv genom att vara upptagen med yttre gärningar, utan att verkligen känna Jesus i sitt hjärta.

Låt oss var och en be till Jesus att våra hjärtan får ha den goda jorden, som är lyhörd och öppen för Guds ord och Guds Ande. Att vi får djupa rötter i Guds kärlek som inget kan rubba och att vi bär frukt i uthållighet. Då kan vi be som lärjungarna när motståndet ökade:
Apg 4:29 Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, 30 genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.”
Amen

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Guds rike i våra hjärtan

TÄNK VAD GUD ÄR GOD ÄNDÅ

Jag att och tittade på ett program om en som reste runt i världen för att fiska i olika floder i världen. Jag berördes av hur andligt programmet egentligen var. Han offrade tobak på en sten i sjön för att blidka andarna. Ändå fastnade han med kroken i armen och undrade om andarna var missnöjda med offret. Han var i Indien och för att fiska där gick han till ett Hinduiskt tempel med gåvor för att välsignas av en Hinduisk präst. Han fick ta emot ett märke i pannan och fick även en påse heligt ris att hälla i floden.
Vart kommer tankarna ifrån om att vi måste blidka en Gud? Detta finns ju på ett eller annat sätt i alla religioner.

Märket i pannan är ju något man genast hajar till över för det står ju i Upp 13 om en världsreligion.

Upp 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Vi har ju länge skrivit om den troliga utvecklingen: (MOT KONTROLL)
1/ Pandemi
2/ Vaccinpass
3/ Hyperinflation
4/ Märket

Jag lade ut 15/4-21 en omfattande artikel om Klaus Swab och ”The Great Reset” som heter: “Tyrannernas Plan för världen

Jag kunde inte låta bli att tänka på Nazismen och Reinkarnationstanken. De här människorna har stora planer att regera över hela världen och agera precis som Gud. Nu idag 15/4-21 när jag spelar in detta budskap så reser jag mig upp och får tag i en bok av Håkan Arlebrand: Det Okända! Den handlar om Nyandlighet och Ockultism. Vad vi vet om ändens tid är att demoner alltså fallna änglar skall stå bakom utvecklingen mot denna sista Nya världsordning. (Gud varnar människorna Ps 2) Jag hade ju en omskakande dröm för ett tag sedan som bara bekräftar det här.

Nazisternas symbol Svastikan symboliserar Reinkarnation och är även symbolen för det Teosofiska sällskapet. (Blavatsky – New Age Profeten) Den Ockulta Världen och Datavärldens utveckling hör ihop: De tror allvarligt att de skall bli som Gud! De tror att de kan skapa evigt liv! Vilka tror ni då blir deras fiender? Alla som tror att Jesus personligen är: Vägen – Sanningen och Livet. Det är alltså en slags Nazism som dyker upp igen! Hitler trodde att den ariska rasen utvecklas till Gudar. Den siste Hitler: Människan och Vetenskapen är Gud. New Age och Vetenskap kommer nu samman framför våra ögon – Ta över jorden och frälsa den!

På senaste Runes Hörna som handlar om vaccinpass och kontroll skriver han: (Ingen kan väl tveka på att onda andar talade med Hitler?)

I Mein Kampf skrev Adolf Hitler i mitten av 1920-talet följande:
Det bästa sättet att ta kontroll över ett folk och kontrollera dem helt är att ta lite av deras frihet i taget, att urholka rättigheter med tusen små och nästan omärkliga inskränkningar. På så sätt kommer folket inte se att dessa rättigheter och frihet (Exakt vad vi ser nu men globalt)

Nedan en video som berättar om 3:e riket och Hitlers ockulta makt

Håkan ArlebrandDet Okända” sidan 63-64 Sammanfattning: Den västerländska evolutionstanken är att den odödliga människan inte kan gå bakåt utan alltid utvecklas framåt. För att människans gudomliga väsenskärna skall kunna utvecklas vidare mot att bli Gud måste följande ske. Det är totalt nödvändigt att självet eller jaget inkarneras med den materialistiska världen. (Läs Datorerna) Man menar att personlig utveckling (Själen) är vägen som gör att man kan nå det målet. (Matt 16:24-26) Det är alltså genom att förvärva erfarenheter/upplevelser och kunskap människan kan nå det målet att bli ett med världsalltet och det gudomliga. Denna Evolution betyder att alla skall uppnå fullkomning. Den som fullkomnade denna positiva reinkarnationslära var Helena Petrovna Blavatsky som 1879 tog denna lära och förde ihop den med västerländsk utvecklingsoptimism. (Exakt vad Hitler gjorde) Madame Blavatsky sade att detta Gudomliga var: Den mystiska evolutions och involutionskraften, den allestädes närvarande, allsmäktiga och allvetande potentialiteten. Utifrån vad hon själv säger så är det lätt att identifiera utvecklingen med Gud.

Guds folk behöver alltså Herrens hjälp och hans välsignelse i rätt tid. Det finns så stora hot nu så vi behöver hjälp i vår vandring.

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

I ordet för ”svagheter” (ASTHENEIA) ligger det alltså moraliska svagheter och begärelser som vi inte klarar av att vinna seger över. Men genom Guds välsignelse och Nåd är det möjligt genom Jesus Kristus vår Herre.

TÄNK VAD GUD ÄR GOD ÄNDÅ
I tisdags morse vaknade jag med en sång som jag inte hört på länge från segertoner. Vilken Gud jag har mäktig underbar, underbar i råd underbar i nåd. Hotar mörker här han min tillflykt är, uti sorg och nöd har han blivit mitt säkra stöd. Ref: Tänk vad Gud är god ändå som har ordnat allting så att för stora och för små finns det frälsning och hjälp att få.

Vår överstepräst Jesus sa att han skulle vara med oss alla dagar till tidens slut. (Matt 28:20) Vet du vad vår överstepräst gjorde sedan?

Luk 24:50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51 Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen.

Vad var det översteprästen sa när han for upp genom himlarna för att åter sätta sig på sin tron i himlen som han lämnat tror ni? Jo han citerade givetvis välsignelsen som står i lagen. Den är nu alltså uppfylld genom Jesus Kristus.

4 Mos 6:24 Herren välsigne dig och bevare dig. 25 Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 Herren vände sitt ansikte till dig (Nåd) och give dig frid. (En bild på att Kungen ger dig tillträde och uppfyller din önskan)

Paulus använder ofta dessa 2 uttryck Nåd och Frid när han skriver till församlingarna. Här står välsignelse (Heb: Barak) tillsammans med att Herrens bevarar oss (Heb: Shamar)

(A) Välsigna (Barak) betyder alltså 2 saker:
1/ Inympa (I Jesus Kristus)
2/ Att böja Knä (Lyda en Kung som vi inte kan se)
3/ Det innebär ju att komma in i Herrens vila och göra hans vilja

Här ser vi alltså att Gud skall få oss att bli små och han skall bli stor. Det här kan vi säga symboliserar den trånga porten (Matt 7:13) Vi kan se den här bilden i Jakobs liv när han blir välsignad vid Peniel. Vi kan även se att det står i (Apg 3:25-26)

(B) Bevare (Shamar) betyder även det flera saker:
1/ Ha en stor omsorg om någon eller något
2/ Vakta så att egendomen inte tar skada eller blir stulen
3/ Som en herde som med omsorg sköter om och vaktar sina får

Först såg vi alltså bilden av den trånga porten (A) Nu ser vi bilden av den smala vägen (B – Matt 7:14) Att skriva så här är typiskt hebreiskt för resten i välsignelsen pekar på samma bilder som A + B.

Kungen vänder alltså sitt ansikte ner mot oss
Kungen vänder alltså sitt ansikte till oss

Vi är alltså de som är härnere och behöver hans hjälp vi behöver hans nåd. Kungen vänder alltså sitt ansikte till oss och ger oss allting vi kan behöva på vår vandring.

Bilden vi ser är alltså (A) Välsignelsen och (B) Bevarandet
1/ Han böjer alltså våra knän så han blir Kung över våra liv (A)
2/ Han vänder sitt ansikte till oss med stor omsorg (B)

Det är inte nyttigt för oss att falla ur Guds Nåd. (A + B)
Guds Nåd (B) innebär också att Gud fostrar oss som sina barn (Titus 2:11-13)
Guds Nåd (B) innebär att han agar den han har kär (Heb 12:5-8)

Kan vi sammanfatta detta vi sagt om välsignelsen (A) och omsorgen (B) ? Ja det är totalt omöjligt att bli välsignad (A) utan Korset. Det är totalt omöjligt att gå på hans väg och få uppleva Kungens omsorg om vi inte bär det (B)

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: Om någon vill följa mig skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv (Bred Port) skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. (GK: HEURISKO) 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Om någon vill följa mig på vägen alltså leva i min gemenskap och få uppleva kungen och herdens omsorg och beröring av själen eller hjärtat. (Alltså Guds omsorg och hjälp B) Då måste han först ta på sig hans Kors och förneka sig själv (Det är alltså den trånga porten A)

Den som nu väljer att göra precis som Herren sa och tar Korset på:
1/ Kommer in genom den trånga porten (A)
2/ Han kommer att få uppleva Herdens omsorg (B)

Skulle inte du vilja få uppleva att en allsmäktig Gud har omsorg om dig i den här svåra tiden vi lever i? Vad är det nu V 25 beskriver att den som tar korset på skall vinna? Det grekiska ordet här nämligen HEURISKO vad betyder nu detta ord? Svenska bibeln översätter det “Vinna det” King James: “Finna det” – Grundtexten beskriver ordet som att efter stort och långt sökande få uppleva och förstå något. Då är ju frågan vaddå?

Om vi tar och översätter det här ordet till ett annat ord med exakt samma innebörd är det Ginosko eller Eido. Det som Jesus nu beskriver i Joh 10 är exakt vad han säger i Matt 7 + Matt 16:24-26.

Både Ginosko och Eido innebär att vi får en kunskap om oss själva och om Gud som vi omöjligt kan få uppleva utan att ta vårt kors på.

Joh 10:2 Men den som går in genom dörren är fårens herde. 3 För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. 4 När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner (EIDO) igen hans röst. 5 Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner (EIDO) igen främlingars röst.”

Joh 10:9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. 11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 12 Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. 13 Den som är lejd bryr sig inte om fåren. 14 Jag är den gode herden, och jag känner (Ginosko) mina får, och mina får känner (Ginosko) mig,

Du skall alltså gå in genom den trånga porten det var samma sak som att ta upp ditt kors och förneka dig själv (A) Den som gör det skall finna Livet alltså exakt vad Matt 16:25 beskriver som GK: Heurisko.

Om du tar Korset går in genom den smala porten kommer du att få uppleva att din själ eller ditt hjärta har bytts ut mot ett nytt. På hebreiska så är själ och hjärta samma sak så vårt hjärta av sten skall Herren byta ut. Mot ett känsligt hjärta av kött och blod.

Hes 36:25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Här står det att Herren själv skall göra något i oss 5 ggr
> Vi kan behålla vår Själ eller vårt Stenhjärta OM vi vill.
> Vi kan ta vårt Kors på och följa Herren OM vi vill.

Den som inte vill ta korset på men behåller sitt stenhjärta kan aldrig komma in genom den smala porten. Det kristna livet det hjärtat försöker att leva är Stentråkigt.

Bibeln talar om våra själars frälsning eller våra hjärtans frälsning. En sann profet som har gått före har givetvis fått sitt hjärta utbytt genom Korsets Kraft. En falsk profet har stenhjärtat kvar och drivs av mänsklig visdom.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet (Stenhjärtat) så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. (Att påverka andra hjärtan) 18 Ty detta budskap om korset (Smala Porten) är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är (Förstå öppna upp och gå in) det en Guds kraft. (DUNAMIS) 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

Paulus blev inte sänd med ett Stenhjärta
Paulus blev sänd med ett av Korset förvandlat hjärta

Detta budskap om Korset som jag nu levererat pekar alltså på en öppning till en väg. (A) Om vi väljer att gå den vägen får vi uppleva Guds Kraft (Omsorgen och Livet) (B)

Paulus och Jesus är båda Hebreer och evangelium kommer av GT:s skrifter. Ordet för frälsning Yeshuwa kommer av en rot som är Yasha vilket betyder att “Öppna upp”. Återigen ser vi hur Korset knyts samman med Dörr och att få uppleva Guds Kraft (Dunamis)

Dunamis betyder:
Att få en inre kapacitet (Nya hjärtat Herrens Ande Hes 36:26)
Att få öppnade dörrar (Nycklar som öppnar)

De med stenhjärtan det är de som vill bevara sina själar i den här världen. De som får ett nytt hjärta eller finner sin själ det är de som tror på Korset. Det vill säga det är de som vill följa Herren de kommer att finna sin nya själ eller sitt nya hjärta. (Hes 36:25-27) Vad kan man kalla det för med andra ord? Född på nytt eller en ny skapelse i Kristus Jesus!

EN GAMMAL SÅNG TILL MEN SANN
Det finns en gammal känd sång som går så här: Everybody Wants to go to Heaven, But Nobody Wants to Die ”Alla vill in i himmelriket eller Guds Rike men ingen vill dö”

Stenhjärtan kommer alltså inte in i Himmelriket
Hjärtan av kött och blod som är påverkade av Anden gör det

Jag vill runda av denna predikan med att repetera vad ÖP välsignelse innebär och nu vet vi vad han menar helt klart. Den som inte vill ta sitt kors på kommer alltså inte in genom porten (A) (Trånga Porten) därför kommer han heller inte att få uppleva och finna vägen (Smala Vägen till Livet) (B) Han kommer då att få vandra efter sitt eget förstånd (Stenhjärtat = Bred Port + Bred Väg) Herrens välsignelse och hans bevarande är alltså helt och hållet beroende på om vi förstår talet om Korset eller inte.

(A) Välsigna (Barak) betyder alltså 2 saker: (Korset = Trång Port)
1/ Inympa (I Jesus Kristus)
2/ Att böja Knä (Lyda en Kung som vi inte kan se)
3/ Det innebär ju att komma in i Herrens vila och göra hans vilja

(B) Bevara (Shamar) betyder även det flera saker: (Smal väg och Livet)
1/ Ha en stor omsorg om någon eller något
2/ Vakta så att egendomen inte tar skada eller blir stulen
3/ Som en herde som med omsorg sköter om och vaktar sina får

Jag sa att det innebär det sanna evangeliet om Guds Rike eller Himmelriket. Ni vet att jag har haft en hel del drömmar om den sista tiden och hur Gud skall leda den som tror och följer honom. Han talade från himlen en gång och sa: Ser ni inte den urgamla vägen?

1/ Först så ser vi här en trång port (A)
2/ Sedan ser vi en smal väg (B)

Paulus sa att den som predikar ett annat evangelium än det han predikade är under förbannelse? Det betyder att istället (B) Punkterna 1-3 Kommer det bli tvärtom på Herrens Dag.

Bara “Stenhjärtan” predikar ett falskt evangelium de är under förbannelse. De med “Nya hjärtan” predikar ett sant evangelium de är välsignade.

Förbannade betyder att de är “Utkastade” “Nedhuggna” Välsignade har vi ju redan sett vad det betyder dessa går alltså in i något underbart. Medan de “Förbannade” blir utkastade från något.

Mat 25:34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.

Om Guds Rike har stått färdigt redan innan denna värld skapades vad är det då för evangelium om Guds rike som Bethel Church, Hillsong och New Wine talar om som de håller på att sätta upp? Paulus säger ju att det finns bara ett evangelium.

Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. (Kastas Ut)

Jag har nu klart beskrivit det sanna och det enda evangeliet för er det som leder till att du kommer in genom den trånga porten (A Korset) Den väg som leder till att du gör ett hjärtbyte och får uppleva Guds omsorg (B – Den smala vägen)

Det som växer (Byggs) upp som Jesus är rot till: Välsignelse och Bevarande
Det som växer (Byggs) upp som mitt stenhjärta producerat: Förbannelse och Kastas ut

Heb 6:7 Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud. 8 Men bär den törnen och tistlar är den värdelös och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av.

Det hjärtat som får välsignelse från Gud är det nya hjärtat
Det är Stenhjärtat som producerar Tistlar och Törnen

Nu när vi så tydligt får oss förklarat vad Evangelium är så förstår vi att såningsmannens budskap (Matt 13) – Det är alltså budskapet om Korset det kan inte vara någonting annat.

Goda hjärtat (Nya Hjärtat) har inte bara lyssnat det har även förstått korset (A) och det är ett måste för att kunna gå in på vägen och få uppleva Guds omsorg (B)

Det innebär att det kan ta tid mellan “lyssnandet” och när personen börjar “förstå”. När personen förstår vandrar den och gör vad Herrens Vilja är.

1 Pet 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar (Agape) ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. 10 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få.

Vi är födda på nytt till ett levande hopp
Vi har ett levande hopp och ett arv som är förvarat i himlen
Vi blir alltså både välsignade och bevarade genom Guds makt till frälsningen
Vi måste utstå prövningar av olika slag (Nåden + Tuktan Heb 12:5-8)
Vi älskar (Agape) honom utan att se honom (Heb 11) (Lyder honom Joh 14:21)
Vi är på en väg som leder till livet och våra själars frälsning
Det var denna väg och denna nåd alla profeter profeterade om

Janne Ohlin – Göteborg.
Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , | Comments Off on TÄNK VAD GUD ÄR GOD ÄNDÅ

Älska Herren och din Nästa

5 Mos 10:12 Och nu Israel, vad begär HERREN, din Gud, av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, 13 så att du håller HERRENS bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig för att det skall gå dig väl. 14 Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör HERREN, din Gud.

1/ Fruktar Herren din Gud
2/ Älskar Herren din Gud
3/ Tjänar Herren din Gud
4/ Vaktar på de gränser Herren Gud sätter upp
5/ Förstå att vi äger ingenting Herren din Gud äger allt

Alla dessa saker är alltså ett krav för att vi skall ”Vakta” på de gränser som Gud sätter upp för oss det är gott. Att vandra innanför gränserna är alltså gott (Ljus) att vandra utanför gränserna är alltså ont. (Mörker)(Laglöshet)

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.

Gud är den som drar alla gränser!
Gud är en Kung som ger alla order!

Det är alltså Herren vår Gud som står för domen av all överträdelse och bestraffning av hans order eller hans gränser. Här ser vi alltså Gud eller Kungen fälla en dom genom att dela upp Ljuset och Mörkret. Han säger klart och tydligt att ljuset är Gott. När det står Mörker i bibeln så handlar det oftast om syndens konsekvens.

Gud sade handlar alltså om det levande ordet och Paulus säger nu att samma sak skett i hans hjärta också. Mitt i hans mörker (Syndens Konsekvens) uppenbarades en Kung och hans härlighet för honom.

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare (Doulos) för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret” (Syndens Konsekvens) han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Detta har gett honom kunskap om vad som bor i hans person (Hjärta) och det är inte gott (Mörker) (Rom 7:18) Vårt hjärta eller vår person är inget att predika vi måste dö med Jesus Kristus. Det är hans ljus som strålar fram i Kristi person som skall fram ur våra hjärtan.

Det här är endast möjligt för den allsmäktige att kunna utföra i våra hjärtan. Kungen kallas ju även för Guds Levande Ord och endast på det sättet är det möjligt. Bara den allsmäktige kan omskära våra hjärtan och skapa ett rent hjärta som duger inför honom.

Guds levande ord kommer till David genom profeten Natan (Gåva – Nåd) David hade syndat och sjunkit djupt! Ingen annan än Gud kände till detta så utåt sett kunde han hålla skenet uppe men inte invändigt.

Psa 32:2 Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. 3 Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. 4 Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. 5 Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: “Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.

Psa 51:12 Skapa (Heb: BARA) i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. 13 Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. 14 Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande.

Ljuset kom till David genom Guds Levande Ord! Han väljer att lyda ljuset så fort du säger ja dödar Herren begärelsen och du är fri. Men du måste fortsätta leva i ljuset och vandra i det. Detta är omskärelsen som sker i ditt hjärta genom det Tveeggade svärdet.

Lite senare i 5 Mos 10 talas det om omskärelse av hjärtat.
5 Mos 10:16 Omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade.

Så går vi lite längre ner i samma kapitel så ser vi detta.

5 Mos 10:20 HERREN, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, honom skall du hålla dig till, och vid hans namn skall du avlägga din ed. 21 Han är din berömmelse, han är din Gud, med dig har han gjort de stora gärningar som inger fruktan och som du med egna ögon har sett.

Här kan man översätta det lite annorlunda nämligen:
1/ Herren skall du bli ett med
2/ Herren skall fullborda
3/ Genom sitt namn det är samma sak som sin härlighet

Vi kan omöjligt lära känna Gud om han inte uppenbarar sitt ansikte för oss i våra hjärtan. Paulus säger alltså att han fått sett Guds ansikte i Jesu Kristi ansikte. Denna syn var så överväldigande att Paulus böjer sina knän och blir Kungens tjänare. (Doulos)

En Doulus är en slav som frivilligt underordnar sig en Herre. En som är en Doulus förlorar helt enkelt alla rättigheter och äger inget själv. Han har förstått 5 Mos 10:14 Herren äger allting! (Mig med)

Agape som betyder att underordna sig en Kungs bud eller order. Vi äger inte den kärleken (A) i oss själva. Det är en del av Guds attribut och hans härlighet och hans namn. Därför är det totalt omöjligt för oss att lära känna Gud och bli hans tjänare om han inte uppenbarar sig för oss först och ger oss sin härlighet (Ljus)

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

Vad kallas nu Kungen Jesus Kristus för med ett annat namn? Han kallas för Guds Levande Ord! Paulus sa ju att han har lyst upp hans hjärta och där har han alltså skiljt mörkret från ljuset. Detta innebär att Paulus nu älskar Herren (Agape) Men Paulus sa ju att han vill sprida detta sken. Med andra ord din nästa skall kunna få uppleva exakt samma kärlek (Agape) genom ditt hjärta till din nästa.

Mat 22:34 Men när fariséerna fingo höra att han hade stoppat munnen till på sadducéerna, samlade de sig tillhopa 35 och en av dem, som var lagklok, ville snärja honom och frågade: 36 Mästare, vilket är det yppersta budet i lagen? 37 Då svarade han honom: Du skall älska (Agape) HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. 38 Detta är det yppersta och förnämsta budet. 39 Därnäst kommer ett som är detta likt: ‘Du skall älska (Agape) din nästa såsom dig själv.’ 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Vad var det Paulus sa? Du kan omöjligt vandra innanför Kungens eller Domarens gränser (Agape) därför att hjärtat är fullt av Mörker (Syndens Konsekvens) Kungen (Det Levande Ordet) måste uppenbara sitt ansikte och sin härlighet där för oss (Ljuset) bara han kan skilja det åt.

Heb 4:9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Samma person som befriade oss från Egypten skall alltså föra oss innanför hans gränser och omskära våra hjärtan. Vad var det som hände efter omskärelsen i Gilgal? (Josua 5)

Jos 5:13 Medan Josua var vid Jeriko, hände sig en gång när han lyfte blicken, att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: “Tillhör du oss eller våra fiender?” 14 Han svarade: “Nej, jag är befälhavare över HERRENS här och har nu kommit hit.” Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom: “Vad har min herre för budskap till sin tjänare?” 15 Befälhavaren över HERRENS här sade då till Josua: “Tag skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig.” Och Josua gjorde så.

Han som uppenbaras här är Guds Levande Ord nu skall Löftena intas. Det kommer inte an på oss utan på honom som går före oss och strider för oss. Detta är att komma in i Herrens Vila!

Här har du fått en undervisning som klart uppenbarar att Kungen upprättar sitt rike i ditt hjärta genom ljuset. Ditt gensvar är alltså Agape och det innebär att vandra innanför Kungens gränser. Vilken oerhörd konsekvens det måste få att vi kan upprätta Guds rike utvändigt och inta 7 berg – Det är ju inget annat än överträdelse av hans gränser (Laglöshet)

Läs nu noga det här och förstå att ordet är det levande ordet uppenbarat i hjärtat “Tveeggade svärdet” (Heb 4)

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, (Kungens Gränser) utan den som gör min himmelske Faders vilja. (Underordna sig Kungen) 22 Många skall säga till mig (Kungen) på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. (Gett er Ljus) Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Gränsöverträdare)

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord (Levande Ordet) och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. (Kungen)


Mat 7:26 Men den som hör dessa mina ord (Levande ord) och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort

Nu säger bibeln att de laglösa som upprättar Guds Rike och inta 7 bergen skall komma mot församlingen och försöka bedra dem.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

En mycket stark varning för den sista tiden att lägga märke till.

Janne Ohlin – Göteborg!

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , | Comments Off on Älska Herren och din Nästa

Lek inte med synden

Gud har varnat många i profetiska drömmar den senaste tiden.
Natten till 24 mars 2021 fick vi var sin dröm, som bekräftade varandra. Det Gud visade Janne i drömmen går att läsa HÄR. Det var en stark varning för allt orent och demoniskt som vill binda, förslava och fullständigt förgöra människor via internet.

Jag kommer sällan ihåg mina vanliga drömmar men när Gud har gett profetiska drömmar har de varit mycket klara och tydliga. De har ett budskap, som jag brukar få direkt i drömmen. Sedan kan vissa detaljer läggas till rätta i efterhand.

Jag kommer att berätta om två profetiska drömmar här och länka till någon ytterligare. Det här är drömmen som jag fick den natten (24/3):

Jag eller vi – Janne var i närheten – stod och beundrade ett stort antal fåglar. Det var starar som flög omkring i vackra formationer. De flög fram och tillbaka över kvällshimlen i en vacker flyguppvisning. Hela synen talade om frihet och det vackra som Gud har skapat, det som är naturligt och äkta.

Plötsligt när den stora fågelflocken kom flygande från vänster och befann sig rakt framför, stoppades de tvärt och hastigt, sögs in i något och fastnade. Friheten var slut.

Det som fåglarna hade fastnat och sugits in i framträdde nu på natthimlen som ett stort stjärntecken med många stjärnor. Men det var inte äkta. Stjärnbilden var digital. Den såg ut som ett stort tjurhuvud. Samtidigt påminde den om Baphomet (gethuvud med horn, svart magi), som är en symbol för djävulen. Ovanför det här digitala huvudet eller digitala stjärnbilden var en stor, rund måne (fullmåne).

När jag vaknade gick tankarna direkt till bibelverserna:
Pred 9:12  Människan känner inte heller sin tid. Som fiskarna fångas i olycksnätet eller fåglarna fastnar i snaran, så snärjs också människors barn i olyckans tid, när ofärd plötsligt kommer över dem.
Jesus sa till sina lärjungar:
Luk 21:34  Men akta er för att berusa er och dricka er fulla (det grekiska ordet betyder omåttlighet, starkare än vin och alkohol) och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35  som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36  Vaka alltid och be om kraft [den helige Ande] att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Faran med snaran har att göra med om vi är bundna till det jordiska istället för det himmelska. Vad är det vi värdesätter högst? Orden betyder ”att anses värdiga att vara mitt i detta (syftar på ändens tid) och gå rakt igenom utan att fastna i snaranså att vi frimodigt kan ta emot Jesus när han kommer”.

Ords 3:26  Ty HERREN skall vara din förtröstan, han skall bevara din fot för snaran.

Ps 124:7  Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara, snaran gick sönder och vi kom undan. 8  Vår hjälp är i HERRENS namn, hans som har gjort himmel och jord.

Tjurhuvudet
Tjuren är symbol för pengar [mammon] och det är också Baals symbol. Baal är solguden som ofta nämns i GT. Det är samma avgud som Molok, som man bokstavligt offrade sina spädbarn till för att få egen ”framgång”. De som har den här världen i sitt våld globalt idag, är framför allt storföretag och superrika köpmän, precis som Bibeln säger skulle ske. Planen är att allt och alla ska digitaliseras, kontrolleras och övervakas i en Ny världsordning.

Upp 18:23Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst [pharmakeia] blev alla folk vilseledda.

Pharmakeia kan översättas häxkraft, svartkonst, (ockult njutning av droger), droger [står antingen för medicin eller för gifter], trolldom, magi, magiska besvärjelser (med droger), trollkonster, att tillverka droger (medicin eller gifter).
Magi är enligt Wikipedia att människan kan påverka den fysiska världen genom kontakt med övernaturliga makter. Dvs. onda makter och demoner. En kommentar om ordet (roten) pharmakia beskrivs med orden: lockbetet av det kommersiella Babylon är som ett narkotikamissbruk som matas med vilseledande reklam.

Baphomet (satanistsymbolen som gethuvud med horn) står för det tvåkönade som utplånar olika kön och blandar ljus och mörker. Det ockulta, sataniska och omoraliska utbudet är enormt idag.

Jag vill vara tydlig med att vi ska skilja på det som är bra och gott och som tjänar Guds syfte. I Guds händer är internet och media fantastiska redskap för att sprida Guds evangelium och Guds ords sanning, i den här tiden. Det ska vi fortsätta med så länge det är möjligt.

Digitaliseringen
I Ohlins fundering 13/12-2020, skrev jag om digitaliseringen som är Klaus Schwab och maktelitens globala plan. Citaten är hämtade från en internetsida. Klaus Schwab vill ”effektivt omdefinierade människor inte som medborgare, fria individer eller medlemmar av samhällen, men som sekundära deltagare i ett massivt kommersiellt företag”.Människors integritet och frihet kommer inte att beaktas. Nej, det är istället människorna som ska ändra sin inställning i linje med Den fjärde industriella revolutionen” (4IR), där allt digitaliseras och leder till superkontroll av varje individ – ”tekniken blir en del av människan”. Man måste ”omdefiniera vad en människa är”. Den nya rasen kan kallas ”cybers”. ”De som väljer att fortfarande vara människor kommer att vara en underart”, skriver Schwab. Fortsatt citat: Ingen överträdelse tycks gå för långt för Schwab, som drömmer om ”aktiva implanterbara mikrochips som bryter hudens barriär i våra kroppar”, ”smarta tatueringar”, ”biologisk databehandling” och ”specialdesignade organismer”.

Fullmånen
Fullmånen är känd i ockulta sammanhang. Jag är inte säker men möjligen kan fullmånen i drömmen ha med ”det tredje ögat” att göra. Den tanken dök också upp inom mig. Läs Ohlins fundering 21/3-2013 punkt 4 och 5.

Sak 5:6 ”Vad är det?” frågade jag. ”Det är en sädeskorg” [hebr. detta är en efa – dvs. ett fullt mått eller innebörden ”de har fyllt sina synders mått”] svarade han och tillade: ”Så förhåller det sig med dem i hela landet.” [Hebr. detta är deras öga (ayin) över hela landet/hela jorden] 7 Och se, ett lock av bly lyfte sig och en kvinna satt mitt i korgen [troligen den andemakt som står bakom den världskyrka som kallas ”skökan Babylon” i Uppenbarelseboken]. 8 Han sade: ”Detta är ondskan [ogudaktigheten, laglösheten].” Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen.

Ögat
Ögat kan här stå för kontroll- och övervakningssamhälle och har då helt klart med digitalisering att göra. Jag fick en profetisk dröm 2010 om kontroll och övervakning. Läs Drömmen om En ockult (satanisk) treenighet HÄR eller i Ohlins fundering 10/6-2010.

Ögat [hebreiska ayin] står för en Ny världsordning med en världsregering. AI (Artificiell Intelligens) är otroligt användbart i många sammanhang. Jag vill nämna fotografering, som exempel. Men om det används i syfte att övervaka och kontrollera blir det något helt annat.

Global kontroll
Vi kan inte komma undan den globala kontrollen, för den är redan överallt och kommer att öka över hela jorden. Men vi kan leva under och i Guds beskydd i Jesus, Guds Son. Vi kan leva i frihet i vårt inre, därför att den helige Ande bor i oss. Det gör vi genom att söka oss nära Jesus, läsa Guds ord och hålla oss till det.

1Joh 4:4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.

De senaste varningarna handlar om än värre ockult och demonisk aktivitet, en smutsflod och ett moraliskt jordskred, som David Wilkerson såg och beskrev i boken Synen. Gud har gett alla människor ett visst beskydd, precis som han gjorde med Kain. Om människan ändå söker sig till omoral, perversitet, ockultism och annat nedbrytande måste Gud utlämna (prisge) till synden (Rom 1), om man inte vill vända om.

Vi som är pånyttfödda kristna, Jesu lärjungar, är kallade att leva i Guds vilja och vända oss bort från synden som snärjer. Det gäller inte enbart våra egna liv. Gud vill använda varje kristen för att rädda andra och det är bara möjligt om vi själva lever helt för Jesus.

Hebr 12:1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.

Om man ger… lillfingret, tar han hela handen”, är ett ordspråk som stämmer på djävulen. Minsta hållhake kommer han att använda för att haka ett fastare grepp och göra allt för att dra oss bort från tron och överlåtelsen till Jesus. Omvändelse och bekännelse utan kompromiss, är vägen till frihet. Jesu blod renar från all synd och sätter oss fria.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Lek inte med synden!

Här vill jag berätta om en annan profetisk dröm som jag har haft.
Drömmen om den vita dräkten.
Jag befann mig med andra i en förberedelse inför en stor fest, ett bröllop. Jag hade en vit, lång klänning på mig. När jag såg ner på den vita dräkten kom det ett litet stänk på den, med millimeter-tunna strålar. Det som kom på dräkten försvann i det vita tyget men när jag såg på riktigt nära håll, syntes små prickar på tyget där stänket landat. Detta hände två eller tre gånger. Varje gång försvann stänket i klänningens tyg men när jag såg på riktigt nära håll syntes små prickar. Jag sa för mig själv: “jag måste tvätta den här klänningen snart”, innan jag vaknade.

Så fort jag steg upp på morgonen bad jag till Herren om uttydningen. Genast visade han vad det gällde. Det var en sak som många nog hade sett som en petitess men när Gud visar att något är synd, gör vi bäst i att bekänna och göra rätt. Utan att berätta vad det var, kan jag säga att jag fick ett tilltal som både gjorde att jag skämdes och blev helt förkrossad: “Elvor, är inte jag mäktig att försörja dig?”

Den himmelska festen
Bröllopsfesten är “Lammets bröllop”, den himmelska festen. Vi lever i förberedelse. Den vita dräkten är Jesu rättfärdighet och frälsningen som vi får av nåd. Gud avslöjar våra synder för att han älskar oss och vill rena och befria. Han skapar något nytt och vi får be som David.

Ps 51:12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.

Vi måste vara noga med att inte ta del i något som vi innerst inne vet inte är ok inför Gud. Vi kan inte leka med synden. Frestelserna kommer att öka och bli allt värre, sofistikerade och listiga. Därför är det så viktigt att vi lever i ljuset och gör upp med allt – även det som vi tycker är litet och oförargligt men som inte riktigt tål ljuset. Om vi känner minsta tvekan eller förnimmelse att något inte är rätt inför Gud, ska vi be om förlåtelse och vända om. Då bevarar vi den friheten som tillhör Guds barn och Jesus bevarar oss i och genom allt.

Jag vill tillägga: Om din pastor eller präst inte håller sig i ödmjukhet till Guds ord: Följ INTE honom eller henne! (Jag syftar då på helheten och det som står tydligt och klart i Bibeln).
/Elvor Ohlin

Uppdatering 4/4-2021
Stängda kyrkor trots turistström till fjällen ger anledning till oro
Min kommentar:
Joh 8:36 Om nu Sonen [Jesus] gör er fria, blir ni verkligen fria.
Problemet i den digitaliserade världen [den Nya världsordningen] är att man inte vill ha fria människor. Alla ska tillhöra en massa som leds att tänka och göra samma under en världsregering och kommande världsledare (antikrist).

6G förenar verkligheten med den digitala världen
Min kommentar:
När människan inte längre kan skilja på en digital konstgjord värld och verkligheten, är man på farlig mark och kan styras omedvetet av onda krafter. I World Economic Forum och NWO:s globala plan ingår att isolera och distansera människor för att bli beroende av den nya tekniken. Är det inte märkligt att en pandemi dyker upp så lägligt och gör allt detta möjligt?!

“Ögat”

This image has an empty alt attribute; its file name is lissabon.jpg
Posted in BIBLE STUDY, PROPHECY | Comments Off on Lek inte med synden

Mörkret bakom Dataskärmen

När David Wilkerson skrev synen 1972 så undrar jag om vad han var med om egentligen? Många pastorer sa: Du är tokig om du släpper den där boken. Idag kan vi pricka av den ena uppenbarelsen efter den andra. Ingen kan väl idag tvivla på att det var Anden som gav honom dessa uppenbarelser. Hans budskap är ju även korsets så Gud kan tala och uppenbara vad som sker i mörkret för att avslöja det för Guds folk. Gud älskar oss så han gör det för att befria oss från mörkrets makt till honom. Det är bara det att ibland måste Gud tala om för oss vad som är mörker och vad som är ljus. Vi kan själva ofta inte skilja på det!

Elvor hade en liknande dröm om Babylon precis samtidigt vilket bekräftar min upplevelse. Det finns 2 andra drömmar från vänner till oss som varnar för en ockult invasion. Dröm 1 Dröm 2

Innan vi gick och lade oss så bad vi och ropade till Herren för våra nära och kära. Jag fick uppleva en stark förvissning och en inre bild när jag bad. Jag såg en gren eller en stav med taggar som liknade törnen brytas av det var en väldigt tydlig bild. Jag kan inte låta bli att tänka på Pelle Karlssons sång “Makten är i Jesu händer ” ihop med detta.

Makten är i Jesu händer allt är honom underlagt dödens udd är bruten ondskans makt är krossad. Han har vunnit seger han har makt!

Jesus har makt han har all makt han vunnit seger där på Golgata. Jesus har makt han har all makt han vunnit seger där på Golgata. Jesus har makt han har all makt han vunnit seger där Golgata.

Joh 4:37 Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar. 38 Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.”

Det har hänt en gång förut när vi blev kallade på en väckelsekampanj nere i Blekinge att vi blev attackerade på liknade sätt på natten. Vi bad och ropade till Gud hela natten ända tills morgonen. Efter det vi åkt hem fick man senare i församlingen be till frälsning med 13 personer (Tror jag det var?) Kan tilläggas att platsen vi besökte är en betydande plats för Satanister. Vi vet att fler upplevt liknande saker som vi upplevde på den platsen men vi skall inte bli rädda. Ondskans makt är krossad dödens makt är besegrad. Jag är helt och fullt övertygad om att vi skall få se segrar i bönen så småningom.

Det jag är nyfiken på är om han levde in i och upplevde samma sak som jag gjorde i natt? Jag fick en stark upplevelse och varning mellan klockan 21:30 och 23:00. Då jag vaknade upp efter att ha varit med om en skakande upplevelse i drömmen. Upplevelserna bekräftar nämligen det David Wilkerson skrev i synen! Det är med djup smärta och inlevelse jag försöker beskriva det han varnade för i Synen. Herren tog mig nämligen med på en resa till Babylons mörker bakom Datorskärmarna och jag fick både se och skakas om av dessa krafter.

Nu förstod jag varför Gud sa åt oss för ett par år sedan: Nu är det dags att dra upp på säker mark (Sions Berg) för att dammluckorna kommer snart att öppnas och spola med sig allt som inte byggts upp på klippan. Nu var det dessa verser som var levande!

Klagovisorna 2:14 Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din missgärning (LAGLÖSHET) för dig för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande.

Falska profeter kommer inte uppenbara vad folket måste höra. Falska profeter kommer bara att tala om för folket vad de vill höra. De demoniska krafterna var så starka att bara den som var fylld med Andens Kraft och Kärlek kunde stå emot det här.

David Wilkerson skriver i boken ”Synen” på sidan 37  
Ve eder alla Jordens och havets innebyggare för Djävulen har kommit ned till er i stor vrede, för att förvilla till och med Guds utvalda. Hur tänker nu Satan att förvilla och förföra Guds utvalda? Jag tror att han kommer att försöka förföra mänskligheten genom att orsaka ett moraliskt jordskred. Han kommer att öppna helvetets dammluckor och överskölja världen med en flod av erotisk smuts och sensualitet. Detta moraliska jordskred kommer att överträffa allt vad den mänskliga hjärnan kan frambesvärja. Redan sveper en demonisk lustans ande över många länder och för med sig nakenhet perversion och en flod av smuts.

Denna värld kommer att få gå igenom ett smutsbad så intensivt att det kommer till och med att anfäkta många innerliga kristna. Bibeln säger att Lot led i sin rättfärdiga själ både dag och natt på grund av synden i Sodom. Kristna kommer snart att bli utsatta för sådan smuts och sensualitet att det krävs ett verkligt fast grepp om Herren för att överleva. De som sitter på gränslinjen till världen kommer att falla framstupa. De som inte söker skydd i Guds trygga ark blir bortspolade av denna smutsflod. (Slut Citat)

Jag fick där uppleva hur Satan planerar attackera våra ögon (Sinnen) på olika sätt. Jag fick känna av den demoniska lockelsen som presenteras på våra datorskärmar. Det går omöjligt att förklara allt jag nu berättar med mänskliga ord. Det var därför jag undrade hur David Wilkerson kände när han fick synen. För jag fördes in i det mörker som råder bakom dataskärmarna för att se viken ande som råder där. Jag fick påtagligt känna på oerhörda frestelser och krafter. Här i detta mörker förvandlas allt som är fint och Guds kärlek till perversitet (Jag vill helst undvika detaljer) Herren visade mig att dras in i denna värld var exakt samma sak som att vara beroende av Heroin. Men här var det ännu mer listigt för de som var fast här förstod inte att de var fångade. Här inne i datamörkret rådde en ockult treenighet som styrde allting.

De satt därinne och planerade hur de skulle bedra en hel ung generation och förstöra den. De satt och planerade hur de skulle inta barnens sinnen på det mest effektiva sättet. Jag fick se unga fina pojkar som förvandlades till råa homosexuella män. Jag fick se hur man både påverkades av detta mörker och blev känslokall och aggressiv.

Jag skrev till en vän på PM på Facebook!
Jag fick uppleva Sodom och Gomorra och den demoniska lustan som finns bakom dataskärmarna allt djävulskt du kan tänka dig. Jag kan inte berätta mer av de intima sakerna men Gud visade att ingen som inte är fylld av Guds Ande kommer orka stå emot detta.

Slutligen fick jag se det värsta av allt och det var att de flesta som fastnat i den här djävulska datavärlden har ingen aning om att de är fast i missbruk lika starkt som Heroinmissbruk.
Jag har varit på besök i Babylon och upplever nu Andens maning: Dra ut ur Henne! (Demonisk Aktivitet i Mörkret)

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

> Babylon (Den stora jordiska illusionen)
> Henne (Avfallna andevärlden)
> Otukts Vredesvin (Starka Begärelser)

Här ser vi att Babylon och Hennes vredesvin måste vara någonting Satan och alla hans demoner är delaktiga i. Jag skrev ett studie för ett tag sedan som beskriver detta som alla de fallna änglarna. Att dricka av detta vin gör oss delaktiga av henne. Medan att fylla sig med Anden för dig upp på Sions berg!

Min vän Gud älskar oss så mycket att han varnar oss genom sina profeter! Sanna profeter som David Wilkerson uppenbarar vår synd så vi kan bli frälsta.

Klagovisorna 2:14 Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din missgärning (LAGLÖSHET) för dig för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande.

Här ser du att de laglösa är i fångenskap. De hade alltså sina egna profeter som profeterade för dem precis vad de ville höra. Det betyder alltså att de falska profeterna hade syner om framtiden som var lögner. En sann profet däremot säger sanningen hur obekväm den än är. Det är faktiskt kärlek (Agape) som är exakt motsats till Laglöshet.

Du ser exakt samma sak idag med de laglösa och deras falska profeter förkunnar framgång helande och falsk väckelse. De sanna profeterna förkunnar kom till korset och vänd om i ditt sinne en demonisk aktivitet starkare än någonsin kommer över er annars. (2 Tess 2) (Matt 7)

Sedan är det en annan sak med Paulus Gud ville göra honom svag! Medan falsk förkunnelse alltid vill göra oss starka. Gud tillät saker drabba Paulus för att kunna använda honom. Jag vet att många av mina vänner också upplever stort lidande och prövning. Jag tänker på min predikan senast i Parousia Mission Guds Nåd och Frid! Denna uppenbarelse är nästan som en fortsättning på den predikan.

2 Kor 12:9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Varningen gäller naturligtvis varenda en av oss! Vi är svaga människor och kan påverkas! Tiden är nu inne för att predika omvändelse upplever jag!

Dan 12:9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

Dan 12:9  And he said, Go thy way, Daniel: for the words are closed up and sealed till the time of the end. 10  Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; (BIYN) but the wise shall understand. (BIYN)

BIYN är alltså urskiljningsförmåga att kunna skilja ljuset från mörkret. Det är ju väldigt viktigt att vi kan. Mörkret är alltså syndens konsekvens!

Här står alltså att den som vill rena sig och hålla sig ren (Korset) skall få uppenbarelse (Ljus) från Anden så att man vet vad man skall rena sig från. Den personen kommer alltså att få personlig vägledning av Anden vilken väg hon kommer att välja.

Men den som inte vill rena sig och hålla sig ren (Korset) kommer inte att få uppenbarelse (Ljus) från Anden så att man vet vad man skall rena sig ifrån. Den personen kommer heller inte att få personlig vägledning av Anden vart vägen går.

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

Vaddå vet inte vart han går? Vad var det Anden gav mig uppenbarelse om? Jo att många lever och påverkas av detta mörker bakom dataskärmarna men inte förstår att det är som Heroinmissbruket.

Alla har vi en helgelsens väg ingen blir perfekt vi sitter fast i olika saker på vägen som Gud vill göra oss fria från. Min erfarenhet av befrielse är att när ljuset kommer och du håller med i samma ögonblick är du fri.

Jag tror Paulus vandrade i en kraftig befrielsetjänst! Lägg märke till hur han beskriver att Guds Ljus o Kraft skall spridas.

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.
7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Kunskap som överbevisar om synd
Ljuset skall sprida sig till andra hjärtan
Det skall övervinna mörkret genom ljuset


Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , | Comments Off on Mörkret bakom Dataskärmen

Hitler och Kingdom Now likheter

Jag har ju berättat att när Nyapostoliska Reformationen rasade som värst vid tiden för Knutby varnade Herren oss. Detta var en andlig bild av en elitism likt Hitler. Ve dem som stod emot det rike de försökte upprätta, Jesus sa att hata en människa är samma sak som mord.

Idag är det så att en agenda pågår att infiltrera församlingarna med denna elitism – Nya Apostlar och Profeter med nya uppenbarelser. Ve dig du gamla kristna korsbärare om du inte böjer dig för “makten”. Det kommer ständigt rapporter hur dessa “maktmänniskor” har planerade utrensningar i kyrkorna. Man “hatar” och “dödar” och tror man tjänar Gud. Jag är säker på att det är dessa nya Apostlar och Profeter Jesus varnar oss för.

Mat 24:45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, (Kairos = Bestämd tid) 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Varför tror ni de säger att Herren dröjer? Jo “Riket” skall ju upprättas av dessa maktmänniskor synligt innan Jesus kommer menar de. De bedras av Postmillianism att vi redan lever i 1000 års riket. Läs gärna vad Elvor drömde om ett andligt “Harmagedon” (Exakt vad vi ser ske nu)

Lägg märke till hur Hitler satsade stenhårt för att påverka ungdomen.
Här följer kloka ord från David Hunt hur detta verkligen liknar Nazism.

Dave Hunt’s words are very timely for today.
“Adolf Hitler was a good potential Antichrist. His opposition to God, plain enough now, deceived many at first. While deliberately out to destroy Christianity and replace it with his neopagan occultism, Hitler pretended that he was the champion of real Christianity. And in many ways his pretense was convincing, for Hitler officially opposed homosexuality, immorality, occultism (though he was involved in occultism/immorality). He claimed to be God’s representative to establish His kingdom upon earth, and regularly invoked the name and blessing of God in his speeches. For example:
1940: “We pray our Lord that He would continue to bless us in our battle for freedom….”
1941: “We believe we shall earn the blessing of the Supreme Leader…the Lord God has given His approval to our battle. He will be with us…in the future.”
1942: “And we will pray the Lord God for that, the salvation of the nation….”
1943: “Our Lord God…will help us as He always has….”
Could any real Christians have been deceived? Did some go along with Hitler to save their own skins? The following from a speech by Dr.Hans Kerrl, Nazi Minister of Church Affairs, is probably representative of the deception under the Antichrist’s world religion. It reveals how blatant the lie can become while still being eagerly embraced in the name of “positive Christianity”:
“The Party stands [for]…Positive Christianity, and Positive Christianity is National Socialism…National Socialism is the doing of God’s will…God’s will reveals itself in German blood….That Christianity consists in faith in Christ as Son of God makes me laugh….
No, Christianity is not dependent upon the Apostles’ Creed…True Christianity is represented by the Party, and the German people are now called by the Party and especially by the Fuehrer to a real Christianity….
The Fuehrer is the herald of a New Revelation.”
Thousands of German pastors joined the newly organized “German Christians’ Faith Movement,” which supported Nazi doctrines and promoted the concept of a “Reich Church” that would unite all Protestants under the state. A minority of pastors, led by Martin Niemoeller, who had originally welcomed Hitler to power, realized at last that Hitler’s “positive Christianity” was in fact anti-Christian, and so opposed the nazification of the church. The vast majority of both Catholics and Protestants and their leaders, however, enthusiastically welcomed Hitler’s takeover of their country and obeyed his orders without apparent protest or twinge of conscience.
The “Reich Church,” formed under leaders picked by Hitler, was formally recognized by the Reichstag on July 14, 1933. On November 13, a massive rally was held in the Berlin Sportpalast by the “German Christians’ Faith Movement.” Leaders of the rally proposed abandonment of the Old Testament (not so far from today’s rejection of Israel) and revision of the New Testament to fit National Socialism. Resolutions called for “One People, One Reich, One Faith” and an oath of allegiance to Hitler to be signed by all pastors.
Though Christians had never expected developments to reach this stage, most were too happy over the prosperity and the new social stability to be concerned about Nazi control of the church. Protesters were dealt with harshly by the Gestapo, whose reign of terror against true Christians began with the arrest of 700 pastors in the fall of 1935.
Amazingly, it was all done in the name of “freedom of religion” and for “unity” especially unity . That will be the cry of the deceivers in our day. Ecumenism is so appealing, yet will eventually produce an apostate church for the Antichrist. Make no mistake: What happened in Germany will happen again but with far greater deception. In fact, one can discern its beginnings now.”
-Dave Hunt

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , | Comments Off on Hitler och Kingdom Now likheter