Guds Frid och Nåd

Varför önskar Paulus oss troende nåd och frid så ofta i sina brev?

EF 1:1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. 2 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. 3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, 6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas.

Nåden är som en stor kraft källa som flödar in i våra liv genom Jesus Kristus. Friden är motsatsen till Kaos och roten till ordet Frid betyder: “delar som kommer samman och blir ett” Gud har alltså låtit oss som delar komma samman med ett syfte: Nåden skall genom Jesus Kristus i oss berömmas och prisas.

Vad innebär nu detta för oss i praktiken? Jo för det första betyder det att vi aldrig kan klara av problemet, vad skulle vi annars med Guds Nåd och Herrens Allsmäktighet till? Guds vilja för oss är ju nämligen att vi aldrig skall kunna berömma oss av något. Det innebär ju att vi måste vara begränsade och beroende precis som i Eden. Om vi inte är det så kommer vi aldrig att få uppleva utflödet av sann nåd genom våra liv.

Galaterna hade hört budskapet och upplevt den korsfäste Kristus. Guds nåd hade förvandlat människor i den här kärleksgemenskapen de hade. Nu kom ett falskt evangelium in och då slutade Guds Nåd att flöda. Paulus sa att de fallit ur Guds Nåd och då har man direkt förlorat Guds Frid! Vad innebär nu det här konkret i en människas liv?

När Jesus Kristus blir den som får all berömmelse och lov och pris i mitt eller i församlingens centrum för det som sker. Då börjar Guds ljus att slockna! Vet du att ordet berömma sig av är ett av Paulus favoritord Han hämtar det här ifrån.

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig (SKINA AV) av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma (SKINA) sig, han skall berömma sig (SKINA AV) av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Här ser vi att vi kan skina och berömma oss av vår själ och dess krafter. Vi är alltså kallade tillsammans säger Paulus för att låta den härliga nåden prisas genom Jesus Kristus i oss. Ser ni att det är olika ljus Paulus talar om? Ormen betyder ”Den skinande” han vill alltså smyga in och stoppa Guds Nåd att flöda för han vill att ”Jaget” skall berömma sig.

Varför är då korset en sådan dårskap för den som går förlorad? Jo därför att här i världen drivs vi att maximera det Gud säger är värdelöst. Men naturligtvis byter vi namn på sakerna och förandligar dem vi påstår att vi kommer i Jesu namn fast vi kommer i vårt eget namn. Vad handlade hela ökenvandringen om? Vad innebar egentligen händelsen med ormarna som bet folket? Mose gjorde en kopparorm och upphöjde och alla som såg och förstod budskapet blev helade. Jesus pekade på den här händelsen som gällande sin egen korsfästelse.

Joh 3:14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd 15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.

Här ser vi att Jesus säger att om vi verkligen ser och förstår budskapet om Korset. Kan vårt gamla liv som är drivet av ormen dö ner så vi slutar upp att berömma oss av saker. Nu är problemet att vi inte förstår det här vi ser inte själva skillnaden mellan det som vill skina själv eller det nya andliga livet.

Gud vill alltså stoppa oss från att skina och berömma oss själva
Han samlar oss och gör oss till ett för att vi skall berömma oss av Herren (NÅDEN)

De är så tydligt just när det gäller församlingen i Korint att Satan attackerade dem för att bedra dem (2 Kor 11:3) Ett nytt evangelium hade kommit in genom falska Apostlar. Budskapet var frågan om att ”Berömma oss av” hela tiden.

1/Paulus budskap var Korsets kraft och därigenom få uppleva Guds Nåd.
2/De falska Apostlarnas – Nya uppenbarelser + Ingalunda skall ni dö!

Kommer ni ihåg vad ormen sa till Eva?
1/ Skulle då Gud ha sagt? (Nya uppenbarelser)
2/ Ingalunda skall ni dö (Ta bort Korset)
3/ Ni skall bli som Gud (Kristus)

Nu vill jag ställa er en fråga har ni någonsin hört oss komma med nya uppenbarelser som går emot Jesu budskap och Apostlarnas klara lära? Har vi inte tvärtom försvarat Evangeliet från att förvridas av människor? Vill vi inte leva så varenda en av oss? Den som vill leva det nya livet och uppleva Guds Nåd och Kraft och berömma sig av vad Gud gör i oss genom Anden anses nästan som en Kuf i dagens Kristenhet.

Jag har ju varit med i Kristna kretsar sedan 1989 många här har varit med ännu längre. Det har gått exakt som Jesus visade mig och Elvor att det skulle gå. Det skulle komma in ett falskt ljus eller ett falskt sken i kristenheten som gjorde att människor skulle vända oss ryggen.  

Jag blev både bedrövad och starkt påverkad av Guds trofasthet. Johannes var lika förvånad när han fick se skökan på Vilddjuret. (Upp 17:6) Men Gud vet vad som finns i oss och om det inte får korsfästas kommer vi att bedras av Synden.

Den upplevelsen jag gjorde var att jag fick se att idag har vi satt upp en ny norm i kristenheten. En ny norm det innebär vad vi accepterar som godkänt. Men det är bara det att den nya normen man satt upp stämmer inte med de gränser Gud har satt upp. Vad kallas det att gå utanför Guds gränser? Det kallas för Laglöshet! Man har flyttat gränserna och så kallar man den nya normen för inkluderande.

Vad som nu skett är att man öppnat upp för de här nya uppenbarelserna i Kristenheten. Så har man kommit överens om att inte bråka utan alla skall älska alla nu. Man håller varandra bakom ryggen och talar väl om villolärare och man kallar det här för kärlek. Nej det här är inte kärlek det är laglöshet och detta leder till att kärleken (A) kallnar.

Det var precis som om jag fick se vår situation i ett nytt levande ljus! Den som kommer in i den här kulturen likformas snabbt med de andra i denna nya norm som de kallar för kärlek. Det här är exakt den utveckling Paulus säger skall ske vid ändens tid. När vi läser detta står det på grekiska att de skall tömmas på kraften det är alltså den Nåden vi talat om. Lägg märke till att det är Korsets Kraft som gått förlorad inte den falska kraften ”Under och Tecken” den skall finnas där. (Matt 7)

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 6 Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär

Kommer ni ihåg vad jag sa i början? Varför har Gud samlat oss tillsammans? Jo för det första att vi skall hålla oss innanför vad Gud har sagt. Om vi gör det så kommer Guds nåd att verka starkt i oss så vi berömmer oss av Jesus Kristus. Detta är alltså den norm vi skall leva inom detta är Guds Kärlek.

Man har alltså sakta bytt ut Korsets budskap mot ett annat Evangelium som flyttar gränserna för vad församlingens norm är. Eftersom vi har uppsatt en ny norm för vad Guds Kärlek är så är det fritt fram för falska Profeter att komma. Ormar av alla de slag kryper in i Guds Hus! Den nya kärleksnormen är ju ett beskydd för dem. I den här normen man skapat är det ju kärlekslöst och dömande att nämna dem vid namn också.

Hör nu vad Paulus säger skall vara det Evangelium som håller församlingen och oss inom de gränser eller den norm Gud har satt upp för oss.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

1/ Skulle då Gud ha sagt (Nya uppenbarelser)
2/ Ingalunda skall ni dö (Korset)
3/ Ni skall bli som Gud (Kristus)

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad.

Den som nu kunde manifestera någon slags kraft genom yttre manifestationer hölls nu högre än de som predikade att du måste dö med Jesus på ett kors. Precis det här kommer att ske vid ändens tid också.

2 Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 5 Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.

Det innebär att de som predikar Korset och håller fast vid vägen blir Kristenhetens ”Kufer”. Det är slut med väckelsekampanjernas samlingar vid korset för omvändelse. Det finns inget kors kvar att samlas runt längre och det råder ett moraliskt kaos i den nya normen. Vad har nu drivit Betel Church till ren spådom och trolldom? Man samlas för att dra kraft från de döda! Hur har det kunnat gå så långt att man prisar det här i den del församlingar i Sverige?

Jerry Potter sa en gång att om inte du själv flyttar på Guds gränser kommer ondskan inte åt dig. Men nu flyttar man på gränserna genom nya uppenbarelser och nya bibelöversättningar. Om en lögn upprepas tillräckligt ofta så blir den snart en sanning och den skapar en norm. Det är exakt vad du kan se på nyheter och media just nu en hjärntvätt för att leda oss in i ett system.

Lika föraktade som Korspredikanterna är i den avfallna Kyrkan
Precis lika föraktade är Korsvandrarna i världens ögon. Varför hatar världen Korset? Jo för om du väljer att ta ditt kors på och följa Jesus förlorar Satan en själ och Jesus vinner en.

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv (Psuche) skall mista det, men den som mister sitt liv (Psuche) för min skull, han skall vinna det. 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Om du inte formar dig till den nya normen kommer man vända dig ryggen. Om du inte har någonting att bidra med till det ”Common Good” är du ingenting värd i deras ögon. Pressen kommer att öka på oss hela tiden ”Behaga människor” eller ”Behaga Gud”. Det talas nu om en global lön och det kommer givetvis att ha en del villkor uppsatta som är Antikristliga.

Det kommer alltså bli frågan om att följa lammet för hans skull! Men den brinnande kärleken och kraften till efterföljelse kan endast komma av och genom Korset i våra liv. Vi blir alltså inspirerade till något oerhört spännande ett liv tillsammans på en ny Jord. Vi kan se att något oerhört finns på andra sidan elden som kommer drabba hela världen.

Vad händer när bekymren drabbar oss? För det kommer de att göra sa Jesus!
Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Vilka är då i Kristus Jesus kan man ju fråga sig? Det är de som tagit korset på och följt honom!
Gal 5:24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Men vad gör den människans själ som inte följt korset när bekymren kommer? Jo hon söker upplevelser för att maximera sin själs begär efter lycka och säkerhet.

1969 skriver Peggy Lee sången: “Is That All There Is?” (Finns det inget mer att uppleva) refrängen går så här: Låt oss dricka oss fulla och ställa till ett stort festande.

Är inte det talande? Det själiska kan aldrig göra en människa nöjd. För att människan inte skall hitta fram till Gud har Satan gjort allt hon tror hon behöver väldigt lätt tillgängligt just nu. Att maximera själens lycka och söka säkerhet är något bibeln kallar för dryckenskap. Det står att den som är motståndare till Korset är onykter och fångad i hans snara för att göra hans vilja (2 Tim 2:25-26)

När vi nu närmar oss slutet på denna tidsålder skall ångest och betryck komma över folk över hela världen. Jag talade i veckan med en väldigt sund troende kvinna jag känner: Jag har aldrig upplevt ett sådant starkt betryck som det är nu!

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

Vi skulle kunna säga att bekymmer och oro skall gripa tag i människor över hela världen. Vi känner en del andra vänner som plötsligt drabbats av en stark ångest. Jag har själv upplevt ångest men jag löste det som världen gör jag maximerade min själs begär. Till slut blev jag frälst och fri från min ångest men jag har inte blivit fri från olika prövningar ändå de ingår. Jag vet inte varför jag skall nämna detta men jag läste lite om Psykologi och Själavård.

Det första vi gör när vi drabbas av något är att tänka det är nog straffet för något. Det finns liksom inbyggt i oss ett totalt felaktigt tankesätt att detta måste vara Guds dom annars skulle det inte hända mig.

> Gott = Bara framgång och inga lidanden
> Ont = Negativt – Sjukdom och lidanden konsekvens och straffet för något

En känd kristen psykolog vid namn Frank Minirth skriver i en bok Psykologi och Själavård. En persons nivå av visdom eller lycka har ingenting med gener att göra. De flesta som får en depression drabbas genom ett oansvarigt tänkande och handlande när det gäller vrede och skuld. (Själens känslor)

En del drabbas därför att man medvetet gör fel val en del drabbas därför att man saknar kunskap i de här frågorna. Sanningen är den att de flesta hatar att ta sitt ansvar när deras själ börjar att må dåligt av någon anledning. Då är det mycket lättare att skylla sina själiska skador som synden orsakat på andra i stället för att kapitulera inför Gud. Jag upplever detta betryck nu för mina dåliga föräldrar eller att min man eller mina omständigheter har gjort mig sådan. Alltså det är just detta tankesätt som är en lögn som orsakar så mycket depression även bland kristna (Kapitel 13 i boken Psykologi och Själavård)

Men all ångest kan vi inte få något svar på denna sidan evigheten. När han kommer tillbaka står det skall han torka bort alla tårar från vår kind. (Upp 7:17) (Upp 21:4)

Vi är ju kallade tillsammans för att vinna människor för Gud och för att leva i och manifestera hans nåd så han blir prisad. Det innebär ju att Gud måste utföra något genom sin kraft (Nåd) och vi måste förstå att detta ser omöjligt ut. Själavård är alltså någonting som Gud måste utföra och kan bara ske genom hans nåd. Vi har alla en viss befrielsetjänst och Gud har sagt att vi kommer att få se många bundna bli fria. Hur skall vi vara egentligen för att kunna föra Guds ljuse in i mörkret? Hur skall vi kunna befria människor från ”Tankebyggnader”?

Det måste ske i kärlek och det måste ske utan täckelse för ansiktet. Detta med täckelse för ansiktet är alltså det skenet som ”berömmer sig” av det han gör. Vi tog upp det i början att det var det som stoppade nåden och kärleken från att flöda bland Galaterna.

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Nu säger Paulus i Kapitel 4
Han uppträder alltså inför Guds ansikte utan täckelse och i hans hjärta har han härligheten och Guds Kraft strålande i sitt hjärta. Det vill säga han har korsfästs med Kristus och hans uppståndelsekraft i hjärtat. Du kan aldrig skilja på Korset och Uppståndelsekraften.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret” han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Med andra ord så har vi Guds Härlighet i våra hjärtan vad är nu detta? Härlighet är hur någon verkligen är hans makt och hans personlighet. Då har vi nu gjort en vandring genom öknen där täckelset försvunnit. Vi omskärs i hjärtat vi går in i löfteslandet då får Josua uppleva något.

Omskärelsen är Korset
Herren Sebaot är Herrens Härlighet
Jeriko är alltså en bild på ”Tankebyggnader” som ser omöjliga ut.

Man bar Arken och nådastolen runt Jeriko och på den 7:e dagen föll murarna rakt ner. Kom ihåg att man nu var i löfteslandet korsfästa med Kristus och utan täckelse för sitt ansikte. Vi skall inta våra Jeriko på exakt samma sätt.

2 Kor 10:4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus

Om vi vandrar inför Guds ansikte utan täckelse. Om vi kommer samman här för att förhärliga hans namn kommer allt att vara möjligt. Jag slutar där jag börjar. Ef 1: 6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas.

Jag vill avsluta med en dikt av Nils Bolander
Trasiga redskap tar han i sin hand
och arbetar med i sitt åkerland.

Plogar som ingen vill plöja med
ställer han i ordning, denne mästersmed.

Spelar en låt på en sprucken violin
så att man aldrig glömmer melodin.

Blåser en revelj i ett buckligt gammalt horn
som väcker dem som sover i Törnrosaslottets torn.

Dem som människor inte förstod
utvalde Gud i sin redskapsbod.

Den som i världen ingenting är
utväljer Gud i sin legohär.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Guds Frid och Nåd

Du enskilde kristne, vem tillber du?

Det är mycket nu i görningen och det är viktigt att vi är vakna och självrannsakande. Men vi måste låta Anden utföra helgelsen i våra liv och det kommer alltid genom korsets kraft.

Hur kommer vi ut ur Herrens påverkan på våra hjärtan? Med andra ord hur börjar ett förhärdande av hjärtat?

Heb 4:6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. 7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.

Vad är olydnad? Det är att man inte är evangeliets budskap lydig. Om vi inte är Evangelium lydiga blir även vår tillbedjan orenad. Vem vill att vi skall vara olydiga mot Herren?

Lägg märke till att när Ormen kom till Eva var det 3 saker som han sa:
1/ Skulle Gud ha sagt? (Lockelsen att lägga till något)
2/ Ingalunda skall ni dö (Bort med Korsets budskap)
3/ Ni skall bli som Gud (Ni skall bli som Kristus)

Då ser vi vad äkta tillbedjan i Ande och Sanning är för något. Det är att tillbedja Gud inom de gränser Gud har satt upp för oss. Laglöshet är att passera över gränserna. Gå in i nya uppenbarelser som direkt går emot bibelns budskap.

Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

Den helige Ande leder alltså den sanne Kristne att tillbedja den förhärligade Jesus Kristus i helighet och sanning. Det vi nu ser genom SKR bland annat påverka både samfund och församlingar och enskilda är absolut inte tillbedjan i Ande och Sanning.

Direkt kommer man ju att tänka på Israels folk i löfteslandet som inte skulle beblanda sig med landets innebyggare och deras gudar.

Exo 34:12 Tag dig till vara för att sluta förbund med invånarna i det land dit du kommer, så att de inte blir till en snara för dig. 13 I stället skall ni bryta ner deras altaren, krossa deras stoder och hugga ner deras aseror. 14 Du skall inte tillbe någon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han. 15 Du skall inte sluta något förbund med invånarna i landet, eftersom de trolöst håller sig till sina gudar och offrar åt dem. När de då inbjuder dig kommer du att äta av deras offer.

Vi tror bestämt att om vi kompromissar med evangeliets sanning nu kommer vi aldrig att kunna stå emot fiendens listiga anslag. Ta bara vaccinet som delat upp hela kristenheten i två läger. Man förstår inte att det är ej själva Vaccinet som är grejen. Det är den registrering som följer nu steg för steg….Som till slut leder fram till Upp 13 och det Politiska – Religiösa – Ekonomiska system som kommer. Du håller på att vänjas vid nya lagar och regler – Så småningom kommer det som en snara över oss men vem får kraft att kunna stå emot? Definitivt inte den som tillbeder avgudar? Eller kompromissar med världen.

Vad händer egentligen i vårt land? Är det verkligen en slump med Pandemi och alla lagar eller leder det fram till något? (Otrevligt och Planerat)

Vaccinpass kan komma att bli en nyckel för att få resa, gå på konserter och mycket annat. Men kritiker varnar för att systemet riskerar att bli både integritetskränkande och diskriminerande.

Här följer lite funderingar av Bo Fjällström igen just om SKR och dess påverkan på den kristne. Du enskilde kristne, vem tillber du?

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Du enskilde kristne, vem tillber du?

Corona artikeln i Aftonbladet – Svar av Bo Fjellström

Vi har några år haft kontakt med Bosse som jag tycker skriver ett väldigt bra svar på artikeln från Aftonbladet 5/3-21 om “Konspiratörerena” här citerar jag mailet från Bosse:

Jag läste just artikeln Coronapandemin är en bluff. Det är en enorm kamp mellan sanning och lögn som pågår, alltsedan presidentvalet, som sannerligen inte bara handlade om ett skifte av president. Jag är fullständigt övertygad om att det även innebar ett skifte i andevärlden (uttrycket må vara missbrukat och devalverat, men i detta fall kan jag inte låta bli att använda det).

Även om många bibelord har en löpande uppfyllelse genom historien så tror jag att de också kan handla om jätteskutt. I samband med presidentvalet togs ett jätteskutt vad det gäller att byta ut Guds sanning mot lögnen och ta sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen (Rom 1:25). Det finns ett före och ett efter november 2020, även om det hade gått långt redan innan!

Trots det är det ändå så att jag baxnar ibland. Är Martin A så totalt ytlig, aningslös och oinformerad, eller hänger han sig ohämmat åt medvetna lögner och litar på att det allra flesta inte bryr sig om att tänka till och kolla upp om det finns något bakom det han skriver? Han text är ett praktexempel på en yta, utan bakomliggande substans. Ingen analys, ingen tanke på att det kan finnas nyanser. Har han ens koll på WEF:s hemsida?

Idag läste jag bland annat om sådana som ”believed the big lie”. Tro det eller ej, men det var inte den nyvalde i USA – som strösslar orden ”sann”, ”sant” och ”sanning” omkring sig, och kräver omvändelse av dem som tror på ”the big lie” – som sade det. Jag hittade det på, https://biblehub.com/greek/1870.htm

Och det är kommentaren till ordet ”skäms” och ”skämmas” i Mark 8:38, som bland annat beskriver det som någon som riktat sin förtröstan eller sitt stöd fel (“trodde den stora lögnen”)! Är inte det en beskrivning av kyrkornas hyllning av, och propagerande för vaccinet, som en kristen kärleksgärning? I sammanhanget blir Mark 8:38 ett extremt allvarligt bibelord!

Och det är kommentaren till ordet ”skäms” och ”skämmas” i Mark 8:38, som bland annat beskriver det som någon som riktat sin förtröstan eller sitt stöd fel (“trodde den stora lögnen”)! Är inte det en beskrivning av kyrkornas hyllning av, och propagerande för vaccinet, som en kristen kärleksgärning? I sammanhanget blir Mark 8:38 ett extremt allvarligt bibelord!

När man i kristna sammanhang läser om en välsignelse, enda hoppet och ett ljus i mörkret, vilket även påven sagt, så har man kunnat utgå från att det handlat om Jesus. Men så är det inte längre! Är vaccinet vår nye Messias? Det verkar så, och det är sannerligen inget Gud tar lätt på, med tanke på Mark 8:38! Grundtextens ord för ”tillbedjan” är ett – av flera – ord som jag upptäckt innebär en inre hållning som tar sig uttryck i beslut och yttre handling.

Då blir även Jakob 2:18 väldigt allvarligt, Nu säger kanske någon: “Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Våra beslut och våra konkreta handlingar i vardag och helgdag visar vem vi innerst inne underkastar/underordnar oss, med andra ord, vem vi tillber.

Dessutom kollade jag på detta med snaran, som jag har för mig att jag läst på er hemsida, men inte hittar nu. När man går via https://biblehub.com/hebrew/4170.htm och översätter i t.ex. www.sv.bab.la så kan man få rätt intressanta resultat. Kanske betydelserna blir vidare än vad man finner i ett bibliskt uppslagsverk. Många gånger blir allvaret i bibelorden ännu mycket tydligare när man kollar upp ordens grundbetydelser.

Går man via den engelska översättningen betyder ”snara” bland annat: snare

bait

lure

En fisk som huggit på ett drag må sprattla emot, men det är den i andra änden på linan som styr skeendet. Mycket allvarligt med tanke på kyrkornas underkastelse under Agenda 2030 och totala aningslöshet vad det gäller allt som har med pandemin att göra. Kyrkorna och kyrkliga organisationer har redan – inte minst med ”hjälp” av SIDA-bidrag –  svalt betet och är inte längre underordnade sin rätte Herre. Det behöver inte innebära att varje enskild kristen går samma väg. Men jag har det tungt på mitt hjärta att det är dags för var och en att se om sitt hus och våga lösgöra sig från både ledare och – om så behövs – även sammanhang som inte längre underordnar sig Gud!

Ja, så har jag skrivit av mig för denna gång! Vill ni använda något av det på er blogg, så är det fritt fram. Om inte, så kände jag – som sagt – att jag i  alla fall fått skriva av mig det här!

Jag önskar er Guds välsignelse och beskydd i dessa tider!
Hälsningar – Bo F

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Janne: Tack Bosse för de orden ja eftersom Herren visat att vi så tydligt går mot världskommunismen agerar tidningar och media precis som Sovjetiska Pravda gjorde. Jag tror att vi ser början på Antikrists framträdande nu för han kommer att “Slå Sanningen ner till Jorden”

Dan 8:12 Tillsammans med det dagliga offret blev en härskara prisgiven för överträdelsens skull. Och hornet slog ner sanningen till jorden och hade framgång i vad det företog sig.

Eftersom denna bibelvers handlar om den yttersta tiden och Antikrists framträdande så är detta faktiskt inte något som kommer att bli uppenbarat för alla. Det handlar alltså om de sista åren innan Jesus kommer tillbaka igen. Då skall alltså Satan komma med en lögn som massor av kristna skall “svälja” men inte Guds tjänare. (Doulos)

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare (Gk: Doulos) vad som snart måste ske. (Gk: Måste ske med hast) Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, 2 som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. 3 Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.

Det är tydligt att det kommer att ske något väldigt snabbt i världen som är lögn för att skilja “Agnarna från Vetet” innan Jesus kommer tillbaka igen. Vad det är som kommer att ske och vad lögnen är kommer bara “Vetet” eller hans tjänare (Doulos) att kunna förstå. (Endast därför att Anden har gett ljus över det)

De avfallna kallas även för “De Laglösa” eller “De Ogudaktiga” eller “De Orättfärdiga”. Bli inte ett dugg förvånad nu om du ser en stor del av kristenheten hoppa på denna artikel om “Konspirationsteorierna”.

Dan 12:4 Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.”

Dan 12:8 Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga (De Laglösa) skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig (Laglös) skall förstå detta, men de förståndiga (Hans tjänare) skall förstå det. (När tiden är inne kommer Uppenbarelsen) 11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar. 13 Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände.”

Läs mitt studie om Babylon för bättre förståelse av vad jag menar.

Ingen “Laglös” ingen “Orättfärdig” ingen “Ogudaktig skall alltså förstå utvecklingen som leder till detta. Jag vill nu citera en del av artikeln i aftonbladet så att ni förstår vad vi varnat för redan i början av vår tjänst. Om nu “Det dagliga offret” är tron på Jesus Kristus som evangelierna beskriver honom som “Den enda vägen”. Då måste det ha uppstått en slags global makt för att kunna göra det först. Det är exakt vad Upp 13 beskriver skall uppstå och FN och Påven håller på för fullt nu.

Kan man verkligen gå så långt att man kan förbjuda tron på den sanna Jesus Kristus för att få oss att tro på Katolska Kyrkans “Eucharist Christ”? Ja det har hänt förut i historien att miljoner av människor har dödats på grund av denna lögn. (Inkvisitionen)

Det måste alltså uppstå en religiös makt i den yttersta tiden som har fått makt att upprätta en världsreligion. De kommer att kalla de som tror på evangeliets Jesus Kristus för “Fundamentalister” “Exkluderande” “Hatbrott“. Är det inte ganska avslöjande hur nya ord och lagar uppstått och en internationell domstol? Det är inte världens människor Satan är ute efter utan Jesu Kristi lärjungar för de andra äger han ju redan.

Förstår vi inte att Satan brukar list så tror vi att vi kan se detta med mänsklig visdom? Det är skrämmande men våra kristna ledare säger ju nu exakt var denna artikel i Aftonbladet säger. Men grodan skall ju kokas sakta som det heter och avfallet har pågått väldigt länge nu genom falska profeter och falska evangelier.

Ef 6:11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Hes 13:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 “Du människobarn, profetera mot Israels profeter (Ledare) som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör HERRENS ord! 3 Så säger Herren, HERREN: Ve över de dåraktiga profeter (Ledare) som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting! 4 Som rävar på öde platser är dina profeter (Ledare) Israel. 5 Ni (Ledarna) har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på HERRENS dag.

Muren är alltså det som skiljer mellan Världen och Guds Folk! Falska ledare har inte stått upp och stoppat världen från att komma in i kyrkan.

Här citerar jag från artikeln lägg märke till det som är skrivet med röd text. Vi har följt det här så länge nu att man kan läsa mellan raderna att man menar sig behöva “Maktbefogenheter” att “Kontrollera” allt som inte “Rättar sig i leden” = En Religiös maktstruktur styrt av den falske profeten (Påven?)

Hur absurda de än kan tyckas vara är teorierna inte längre något marginellt fenomen. Det har gått att mäta hur misstankarna kring coronapandemin ökat sedan i somras. 

Brittiska Institute for strategic dialogue som granskar hatideologier, har bland annat kartlagt hur användningen av uttrycket ”The great reset” skenade iväg under upptakten till demonstrationerna i Nederländerna i januari. Begreppet är ett modeuttryck i konspirationsteoretiska kretsar och har hämtats från titeln på en bok av Klaus Schwab – ledaren för World economic forum. Boken satte en konspirationsteoretisk snöboll i rullning som nu vuxit till skräckscenario om att vi står inför ett hot om en total världsdiktatur som kuppas fram när världen paralyserats av skräck för viruset.

Faran anses så pass akut att USA:s mest kände konspirationsteoretiker Alex Jones nyligen kände sig tvungen att åka runt med en högtalarbil i Austin, Texas, för att varna allmänheten.

Tv-journalisten Rudy Bauma som länge bevakat desinformation och extremism i Nederländerna överraskades också av hur bred konspirationsrörelsen visade sig vara under kravallerna.

– Tidigare var det mer ett fenomen som var vanligt bland nationalistister, eller ”angry white men” som vi kallar dem. Men numera är gruppen väldigt blandad. Från nationalister till yogautövare som är frustrerade över att de inte får kramas och allting däremellan.

Att just det kvinnodominerade Yoga-communityt dragits in i konspirationsrörelserna har många noterat. I USA har fenomenet till och med fått ett namn: ”conspirituality” – mötet mellan konspirationer och nyandlighet.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , | Comments Off on Corona artikeln i Aftonbladet – Svar av Bo Fjellström

Den skrämmande utvecklingen

Covid 1984 – This is War!

Detta är ett radioprogram som handlar om världshändelserna just nu det var inspelat december – 20. Samtidigt så försöker Satan bedra kristenheten med lögnen att gå in genom den gröna dörren (Min dröm) genom en “förvriden” teologi. Jag tyckte denna artikel var väldigt talande!
A Biblical View of Dominion: Stewardship ! Vänner detta är ju den väg Rick Warrens böcker har förberett kristenheten länge för.

Här följer 4 stycken videos med Sheila Zilinsky. Var hon står teologiskt har jag ingen aning om men ta det som info det hon säger. The Green Gospel del 1-4

Detta är alltså fakta och inte “konspirationsteorier” vi ser det ske framför ögonen på oss. Bara de som går korsets väg kan komma undan denna snara! (Kvinnan Predikaren 7:27 en bild på ondskans andemakter)

2 Tim 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Rom 11:8 Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag. 9 Och David säger: Må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. 10 Må deras ögon bli förmörkade, så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Upp 3:7 Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: 8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur (Ex) prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Men säger du nu? Vart skall jag gå nu? Till altaret (Korset) då kommer du att få ljus att veta vart du skall gå och förstå Guds vilja.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen (Nutiden) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse (Ljuset från Herrens ansikte) så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

2 Pet 3:1 Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. 3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” 5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Vad har alla människor nu gemensamt? Rädda moder jord vilket nu håller på att bli den nya New Age doktrinen. Detta har påverkat hela kristenheten och få orkar stå emot! Du kommer att få höra mer om att rädda moder jord genom ett nytt påtvingat falskt evangelium. Det handlar om att älska skapelsen mer än älska Gud. Ledarna från FN och Vatikanen har uttryckt att man vill att det gröna evangeliet skall vara det centrala i förkunnelsen. (Rick Warren tex) (Från sista videon Minut 30 – 32)

Inte undra på att jag grät i drömmen om Babylon och ingången genom den gröna dörren. Kan det vara så att det är samma teologi som kommer genom “Drömmen som skakade om mig“?

Men om vi nu skall se på allt från Guds perspektiv! Babylon kommer och denna gång tänker Gud inte stoppa deras plan. (Se Länken) Varför inte då? Jo för allt handlar om vem som äger vårt hjärta! Finns Guds ljus i vårt hjärta eller har vi bara ett yttre sken? Jag har ju hört Gud själv tala till mig från himlen i en dröm: Jag tänker uppväcka fiendeskap mellan ormens säd och kvinnans säd!

Ormens säd kommer att dras tillsammans för deras skatt och värde ligger i detta jordiska. Kvinnans säd kommer samman för deras ljus är invändigt och deras skatt och värde är Jesus Kristus i dem.

Läs nu vad Paulus beskriver i 1 Tess 5 lägg märke till att han talar om ägandeskap av hjärtat – Mörkret eller Ljuset.

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång (Katastrofen) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Den skrämmande utvecklingen

Ändens tid (Del 4)

Ändens tid (Del 4)

Ändens tid (Del 1)
Ändens tid (Del 2)
Ändens tid (Del 3)
Det här är en del av min undervisning från Temadagar om Ändens tid med bilder som hör till. Vi hade den första Temadagen år 2008. Det här är från Trunnagården år 2011 och det är lika aktuellt idag. Lyssna på Del 4
Vi tar upp olika bitar om Ändens tid. När det gäller Irving Baxters tolkning var vi överens direkt om att det kan stämma. För övrigt studerar vi alltid Bibeln var och en för sig men ofta kommer vi fram till samma uppfattning ändå.
/Elvor Ohlin

De första 4 sigillen bryts (Upp 6)

Både jag och Janne har anammat pastor Irving Baxters tolkning av det här om sigillen, som vi ser att det stämmer. Det har varit nycklar för att se vidare vad det innebär.
Vad är de fyra första sigillen?
Johannes ser 4 hästar. Vi får svaret på vad hästarna är i Sak 6:5. Sakarja såg 4 vagnar med hästar och frågade ängeln vad det är?

Sak 6:5  Ängeln svarade mig: “Det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens Herre.

Vi ska också lägga märke till de drar ut inför hela jordens Herre. Med andra ord: Gud har full kontroll. Gång på gång ser vi att de här krafterna – andemakterna – som drar ut, gör det enbart för att de fått tillåtelse till det.

Irving Baxters tolkning är att de fyra hästarna /vindarna är fyra ismer, (Sak 1, 6; Upp 6)

FYRA -ISMER

1:A INSEGLET (Upp 6:2)
VIT HÄST: en man med båge [fr toxon = födslovåndor] och segerkrans (han är framgångsrik).
KATOLICISM
Vi kan dra parallellen till den store jägaren Nimrod i första världsriket (1 Mos). Han “jagade själar”. Ordet segra betyder att dominera, erövra.

Vitt
Påven är klädd i vitt, har vit bil, vitt flygplan…
Den stora planen med den organiserade ekumeniken att alla kristna ska in under påven och katolska kyrkan i Rom. Därifrån förs dialog med andra religioner. Allt detta ska bilda en världsreligion.
Vit häst står för falsk religion.
= (VÄRLDS)RELIGION

2:A INSEGLET (Upp 6:4)
RÖD HÄST tar bort friden på jorden.
KOMMUNISM/MARXISM
Tolkningen är Kommunism & Marxism

Baxter säger socialism-kommunism men jag har valt att säga kommunism/marxism eftersom det återkommer väldigt ofta i den nya världsordningen, världspolitiken att det har med marxistiska tankar att göra. Jag var inte särskilt insatt i detta men slog på nätet och såg att det är precis det här som det leder till och som pågår.

Man påverkar människors tankar och åsikter, formar alla lika genom propaganda. En gemensam världsbild. Ledaren är “ofelbar“. Ni vet vad man säger om påven t ex. och andra ledare som upphöjer sig och tar makt. De tror att de är ofelbara och ingen får kritisera dem. Då kanske man blir hotad eller ännu värre. Alla måste underkasta sig och “allt blir bättre och bättre“. Här kommer evolutionstanken in.

Röd häst: upplopp, oroligheter, militärmakt, krig – 150 milj har dödats i kommunistregimer under 1900-talet, 60 milj har dödats bara i Kina. (Jmf 40 milj i världskrigen).
= POLITIK

3:E INSEGLET (Upp 6:5-6)
SVART HÄST: vågskål, vete och korn blir dyrt.
KAPITALISM
Svart häst står för ekonomisk kris, börskrasch, länder i konkurs, valutakrig, skördar förstörda.
= EKONOMI

4:E INSEGLET (Upp 6:7-8)
GRÖN (blekgul) HÄST: död genom svärd, hungersnöd, pest, vilddjur (jmf Hes 14). Döden och helvetet följde. Det översätts ofta “blekgul” i svenska biblar men ordet är chloros [= planta] och samma som klorofyll som gör den gröna färgen i växterna i naturen.
Grön häst står enligt grundtexten för naturkatastrofer, sjukdomar, våld, pest, ångest, (resistenta) bakterier, livsmedelsbrist.


Romphaia = svärd, (allmänt om vapen)
Limos = hungersnöd, matbrist
Thanatos  = pest, död, sjukdomar
Therion = vilddjur, farliga djur, utbrott av ngt [fr thera = jakt, snara, bakterie]
Naturen slår tillbaka?”: galna kosjukan, fågelinfluensan, resistenta bakterier…


Baxters tolkning är Islam, för islam har den gröna färgen. (Arabiska våren mm). Det är mycket möjligt att det kan ingå men jag tror att det är GLOBALISM.


Det finns något som kallas Den Globala Gröna Revolutionen /The Green Revolution. Det är också en del i världsreligionen där världsfred, bekämpa fattigdom och rädda miljön ingår. Det är ganska skrämmande att läsa om detta och jämföra med de tankar som förs in i kristna sammanhang genom många kända ledare idag.


Det handlar om “INTERRELIGIÖS HARMONI för fred och tolerans”, samarbete mellan stora religiösa organisationer som stöds av FN.
FN:s mantra: ”Globala problem kräver globala lösningar

Jag gick ut på internet och läste om detta för ganska längesen, där det talas om GAIAS TIDSÅLDER.
Mål: Alla religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning som erkänner Gaia (Maia) eller Moder jord (jordens gudinna i grek mytologi) som den sanna källan till allt liv och andlighet, och är det enda relevanta föremålet för tillbedjan. (James Lovelock, Al Gore, Mikhail Gorbachev, Club of Rome (Romklubben) m fl.

Vi kanske utifrån det här kan förstå varför man arbetar för att få med kyrkorna i fredsarbetet!? Mycket låter så “bra”.

Det var när jag studerade och ritade upp bilder – hästar och symbolerna…
utifrån Baxters tolkning av ismer (förutom min tolkning grön häst för globalism istället för Baxters Islamism och röd häst marxism, istället för Baxters socialism) …som jag såg något mer.
Katolicism som leder till en världsreligion – Kommunism/marxism som leder till världskontroll – Kapitalismen och världsekonomi – och som jag vill hävda Globalismen = EN NY VÄRLDSORDNING (NWO).

När jag ritade upp det här såg jag, att här har vi de tre stora områden som Satan (ormen) alltid har velat få världsherravälde över:

RELIGION – POLITIK – EKONOMI

Dan 7:2  Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar (4 hästar) stormade fram mot det stora havet (folkhavet, Upp 17:15). 3  Och fyra stora (vild)djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra.

Dessa väldiga krafter som hästarna /andekrafterna är, driver upp fyra vilddjur ur folkhavet, det ena inte likt det andra.

Om hästarna är ismer vilka är vilddjuren som reser sig? Det framgår i det profetiska ordet att vilddjur är riken eller världsmakter /världsriken.

Vilddjur [therion] betyder odjur [fr thera = jägare, fördärv, snara (jmf Nimrod)] = nationer, kungariken, världsriken
Horn står för makt, ledare, ledare med riken.
Sakarja såg fyra hästar och sedan fyra horn medan Johannes såg fyra hästar.

4 hästar = 4 vindar [andemakter] som driver fram
4 vilddjur (riken) = 4 horn (ledare med riken)

Det märkliga var att det här hade både Janne och jag kommit fram till utan att veta om varandra, genom Daniels bok. Jag gick vidare till Sakarja bok och såg att det stämde där med..

Katolicism /världskyrka? – EU  
Kommunism (marxism)? – RYSSLAND
Kapitalism – USA
Globalism (NWO)? – FN
= KVARTETTEN

Kan det stämma med Kvartetten?

Daniel såg alltså 4 vindar/hästar – ismer – som stormade mot det stora folkhavet. 4 vilddjur eller världsriken reser sig ur folkhavet i ändens tid, innan Messias återkomst (Dan 7).

Sakarja såg hästarna /vindarna och efter det 4 horn, ledare för riken. Vilka är dessa? frågar Sakarja och får svaret: “Det är dessa som har skingrat Juda (Judéen/Västbanken), Israel och Jerusalem”.

Vilka arbetar för det idag?
Kvartetten.
Färdplanen för fred framlagd 27 november 2007.
En Tvåstatslösning.

Judéen (Juda, “Västbanken”) vill man ge till palestinierna och judiska bosättare skall skingras (Matt 24:16). En delning av landet Israel (Joel 3:2). Judéen (västbanken) drabbas också när Jerusalem belägras (Sak 12:2) och delas, till egen skada för förövarna – alla folk samlas mot Jerusalem (Sak 12:2-3). När det sker, är vi framme vid “Harmagedon”.

Vi ska stanna upp och se vad det står om Juda här eftersom förutsättningen för Jesu återkomst är det judiska folkets omvändelse och frälsning (väckelse), att bekänna Jesus (Yeshua) som sin Messias. Vi läser (bilden):

Kanske är det så att (den landsomfattande) väckelsen kommer att starta bland “bosättarna”? Nu får vi följa Kvartetten och det som pågår. Jag vill snabbt ta de följande inseglen.

5:E INSEGLET (Upp 6:9-11)
Johannes ser martyrer vid altaret.
Ibland hör man att vedermödan innebär att “alla kristna ska lida martyrdöden” och “ska vi behöva vara med om detta…?” Bibeln är tydlig med att alla inte kommer att lida martyrdöden. Det är en viss skara som får göra det. Vi vet hur det gick med apostlarna på NT:s tid. Nästan alla fick lida martyrdöden. Många gör det i världen idag. De som konverterar i muslimska länder till kristendom (blir frälsta), mängder i Kina och många andra länder har gått igenom och går igenom vedermöda.

Vi är förskonade här men vi vet att det är ett antal som ska lida martyrdöden i ändens tid. Men det står också i Matteus 24 att när Jesus kommer tillbaka ska han sända ut sina änglar i alla fyra väderstreck och hämta hans utvalda (alla frälsta som lever) över hela jorden. Självklart är det en stor skara som inte lider martyrdöden.

6:E INSEGLET (Upp 8:1)
En stor jordbävning

7:E INSEGLET
Tystnad i himlen – alldeles innan Jesu återkomst till jorden.
Här står om JORDBÄVNING, sol –och mån – förmörkelse, berg och öar flyttas, ljungeldar, tordön osv.

Om man jämför och lägger ihop inseglen, basunerna och vredesskålarna, så ser man att det sjätte och sjunde inseglet beskriver samma händelse som den sjunde basunen och sjunde vredesskålen. Mycket tyder på att de går samman: Inseglen är det långa perspektivet, basunerna kortare tid och vredesskålarna de riktigt korta.

Gud beskyddade Israels folk i Gosen, men då drabbade de första plågorna också Israels folk. De övriga hade de beskydd ifrån, övernaturligt. Vi ser också att vredesskålarna drabbar dem som tillber vilddjuret och antikrist. De drabbar inte de frälsta. Det finns beskydd.

Kan vi påskynda Jesu återkomst (2Petr 3:12)?
Många säger det men jag tror inte på det. Jesus säger att det är “tider och stunder som Fadern i sin makt har bestämt“. Gång på gång i Bibeln ser vi att det är väldigt noga med att Gud har bestämt exakt tid och stund för det ena och det andra. Det här ordet på grekiska “att påskynda” kan lika gärna översättas att ivrigt åstunda och det är troligare den översättningen som är rätt, när vi jämför med övriga Bibeln.

Det står i Daniel 11:27 ännu dröjer tiden till den bestämda tiden. Och Dan 7:12 om de 4 vilddjuren att “deras livstid var bestämd till tid och stund“.

Här har vi de två vilddjuren igen: religion och politik. Ett kommer ur havet (POLITIK) och ett ur jorden (RELIGION). Jag brukar dra parallellen att det kommer ur jorden till (Jak 3), om jordisk vishet, som är oandlig och demonisk“. Detta i motsats till Guds vishet ovanifrån.

The Holy Roman Empire – samarbete inom politik och religion för att få herravälde.

Politik: Vi har en världsregering och en världsledare – en Ny världsordning som utgår från EU och “förtrampar hela jorden(Dan 7:23) FN, globalt – Ledaren är Antikrist med de 10 hornen (ledare).

Religion: en världsreligion, som Bibeln beskriver “skökan Babylon”. Ledaren är den falske profeten med säte i Rom, staden som vilar på de sju kullarna. Vi får se. Vi vet att påven säger sig vara Kristi ställföreträdare på jorden. Det är detsamma som att säga att man är en religiös antikrist (istället för Kristus).

Vi kan se närmare på den vita hästen, alltså vilddjuret ur jorden, som är en världsreligion. Det kallas skökan Babylon för att det har det babyloniska systemet och religionssynkretism (sammanblandning).

(Upp 13, 19, 20)
Skökan Babylon beskrivs som ett maktcentra som kommer upp ur jorden. Ett globalt religiöst system, en världskyrka som leder till en världsreligion. Interfaith är ett vanligt ord idag och dialoger mellan religioner.

Påven inbjöd 160 ledare från hela världen till ett “toppbönemöte för fred” år 1986. Det beskrevs: Muslimer från 9 nationer sjöng från Koranen, Amerikanske medicimän åkallade den Store anden, buddhisten Dalai Lama, sedd som en levande gudom, mässade rytmiskt. Animister från Afrika, hinduer, zoroastrianer – alla tillsammans i bön för fred.

Skökan Babylon bedriver otukt. Ordet är porneia. Det kan översättas prostitution men också att vara otrogen. Man har en man men man är med många andra män – en andlig bild på religionsblandning. Ledaren kallas den falske profeten, säger sig vara Kristi ställföreträdare. Vi såg pyramiden och vi ser vad det leder till. Hon sitter på staden med de sju kullarna, som är Rom. Skökan sitter på det första vilddjuret, politiska djuret, och ger det sitt stöd (Upp 13).

I Aftonbladet kunde man läsa i juli 2009 att Påven uppmanade alla att följa världsregeringen New World Order: “Detta är vägen till fred och trygghet”, sa Påven.

Den 8 jan 2007 sa Påven: ”Globalismens tidsålder, utmanar politiker, vetenskapsmän och religiösa företrädare att skapa en New World Order baserad på andliga värden”. 

Javier Solana: ”EU skall leda till en världsregering som skall styrka FN:s roll i världen”.
[EU, nya Romarriket /Holy Roman Empire – sedan globalt genom FN]
Det är inte längre några hemliga planer som pågår. Det blir mer och mer tydligt och synligt och sägs mer och mer öppet.

-Skökan beskrivs vara klädd i purpur och scharlakan (Upp 17:4). Katolska biskopar och ärkebiskopar är klädda i purpur och kardinaler i scharlakan.

-Skökan är klädd i rikedom (Upp 17:4).
-Drucken av de heligas blod (Upp 17:6). Man räknar med att 68 miljoner har mördats av RKK under inkvisitionen.
-Gör falska under och tecken (Upp 13:13). Vi hör om ”Mariauppenbarelser” sedan många år. Andra ockulta manifestationer är olja ur händer, gråtande statyer mm…
-Har en guldbägare i handen (Upp 17:4). ..I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt.
Kalken är allt det som pågår i den kyrkan och som leder till världsreligion men det kan också vara en symbol för den katolska eukaristin.

Påven sa i juni 2006: “Eukaristin har ett kosmiskt värde. Förvandlingen av brödet och vinet till Kristi kropp och blod, konstituerar i själva verket skapelsens gudomliggörande i sig själv”.
Den katolska Maria kallas “Nattvardsdrottningen”.

Vi ska göra en jämförelse mellan Skökan och bruden /Kristi brud (bilden).


SKÖKAN
Skökan beskrivs med att hon fördärvade jorden med sin otukt (Upp 19:2). Jag tror att det framför allt är hjärtats jordmån, det handlar om.
Genom sin otukt” – genom sin religionsblandning. Hon förföljde Jesu lärjungar, det sanna gudsfolket.

Ordet att orena eller fördärva kan också översättas att skrumpna, bli rynkig, att göra visset det som var grönt, korrumpera, förbränna, förtorkadet är vad som händer med hjärtats jordmån när man öppnar upp för detta antikristliga.

BRUDEN
Jag vill jämföra med bruden, Kristi brud (alla frälsta). Hur beskrivs hon?
Jo, ren och trogen, älskar brudgummen Jesus och följer honom, utan fläck och skrynkla, GRÖNSKANDE [så beskrivs den som förtröstar på Herren (Jer 17) – liv i överflöd (Joh 10:10)]. Bruden litar helt enkelt på Guds ord, Jesu rättfärdighet och löften, lever i helgelse och nåd.

Troheten är bekännelsen att Jesus, Guds Son, är enda vägen till Gud och är världens Frälsare. Det står också I deras mun har inte funnits någon lögn. De är fläckfria (Upp 14:5). Lögnen, minns vi vad den var? Vad allt går ut på? Människans gudomliggörande: “Ni blir som Gud..”. Ingen sådan lögn finns i bruden.

Man tillber himlens drottning (bilden), så beskrivs skökan.

Här har vi moder-son-kulten som har sitt ursprung i Babylon. Vi läser om Astarte i GT, som Israels folk gång på gång frestades till att tillbe, avgudar.

Astarte och Baal.
Astarte förknippas med Moder jord och kallas också Himlens drottning eller modergudinnan.
Baal var sonen och solguden. Han står för rikedom, framgång och tillväxt.
Jämför: Den katolska Maria kallas “allas moder”, Himlens drottning, Madonnan, nattvardskvinnan, Medåterlöserskan (jämsides med Jesus) mm.

Interreligiösa Vatikanens Forum är likasinnade katoliker och protestanter som arbetar för att proklamera – det har redan gjorts – Maria som “allas Moder”, Himlens drottning, Maria av Rom.

Vatikanen betyder “ormens profet” [vates (latin) = siare, profet + can = orm]. Det vet många katoliker om men märkligt nog har det inte ändrats.
= ett annat evangelium, en annan Jesus.

HARMAGEDON
Allt det här för samman till det slutliga Harmagedon. På vår hemsida finns en dröm om det, som jag fick. Det var en av 3 profetiska varningar från Gud i drömmar hösten 2009. Den ena kallar jag “Harmagedon-drömmen“. I den visade Gud att rör sig inte bara om ett politiskt Harmagedon, där alla vände sig emot Israel och drar mot Israel och Jerusalem. Det finns också ett andligt, religiöst Harmagedon. Det är en världskyrka och världsreligion emot Guds sanna folk, bruden.

TRE PADDOR

Tre paddor (Uppenbarelsebokens profetiska symbolspråk och bildspråk) – Johannes fick förklaringen att det är 3 ondskefulla andar som drar ut över jorden för att samla alla till Harmagedon.

Jag tror att 666 helt enkelt är:
-världsekonomi [6]
-världsreligion [6]
-världspolitik [6]
Det är hela det här systemet. Allt vilar på ekonomi – “allt handlar om pengar”.
Ett religiöst Harmagedon och ett politiskt Harmagedon. Upp 17 beskriver vad som kommer att hända med denna världsreligion (bilden).

Gud säger tydligt att skökan kommer att omintetgöras och förgöras av det politiska systemet, av antikrist. Det är Guds dom över denna världskyrka (Babylon).

Det sista ropet hörs i Upp 18:4 från Gud: “Dra ut därifrån, ni mitt folk“, säger Gud, så att ni inte tar del i hennes synder och får del av hennes dom. Av det förstår vi att av Guds folk, av kristna troende och pånyttfödda, kommer också en del att dras med i detta. Det pågår för fullt idag. Bara Gud vet hur det slutar för var och en men här är ett rop att dra ut! Dra ut innan det är för sent!

Jesus kommer tillbaka och omintetgör allt detta vi slutstriden “Harmagedon” (2Tess 2). Jesus kommer att tillintetgöra alla världsliga, antikristna maktambitioner och detta stora antikristliga väldet.

Vi avslutar med att läsa om hoppet i Evangelium om Jesus Kristus (bilden).

Matt 24:14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.
…30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen (innan säger Jesus strax efter den tidens vedermöda“), och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Vi läser till sist:
Luk 21:28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

Det är vad vi ska göra, för vi ser att det närmar sig. Vi får se upp till honom som är mäktig att bevara oss genom allt som vi kommer att möta. Inte bara bevara utan också att använda oss som redskap föra människor till Jesus, att vittna om Jesus i den här sista tiden.

Vi har ett underbart mål att se fram emot! Låt oss vara vakna, vakande och bedjande, som det står. Och tjäna Herren där vi är.


Posted in BIBLE STUDY | Tagged | Comments Off on Ändens tid (Del 4)

PROFETISKT – BABYLON

För det första vart vill man att detta skall sluta? Jo att alla tänker och gör exakt samma sak så att vi bygger vårt permanenta hem på det jordiska och inte i det himmelska.

Man försöker “skrämma” in mänskligheten in i den staden vars namn är Babylon. Man arbetar stenhårt genom media för att “hjärntvätta dig” så du “formar dig” och går in genom den breda “gröna” porten till den stora staden eller huset. I min senaste profetiska dröm så var porten in i huset grön. / Agenda 2030

Om du söker på ordet Culture Mandat så får du se hur Dominionismen eller Kingdom Now faktiskt kan leda till en Världsreligion. Alla har med detta med “Ta Dominion över skapelsen” (Vårda och sköta den Agenda 2030)

Judar
Kristna (Avfallna + Katoliker)
Islam

Från 10:39 in i videon: Cardinal Muller –
World Economic Forum (WEF) använder denna Covid pandemi för att få till en “Great Reset” (Nollställning av hela världen) för att förändra värderingarna (Tankesättet) hos alla människor på den här jorden. (Hjärntvätt) Det är en medveten handling för att kontrollera vad varje människa tänker och säger. Det här är alltså vare sig någon slump eller konspirationsteori.

JANNE: “Lockdowns och Isolering” gör ju “Hjärntvätten” enklare. De äger ju media som skall utföra denna “Hjärntvätt” på dig. Det här är så uppenbart på Sociala medier just nu.

Så målet är alltså att få in hela mänskligheten genom den gröna dörren och rakt in i en världsregering. (Agenda 2030) Varje dag öser media på med Covid – statistik och klimatförändringarna. Istället för att se det profetiska skeendet och varna ropar nu de flesta kristna ledare: “Fred och ingen fara“. Äkta profetisk uppenbarelse förvandlas till “Konspirationsteorier“.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er (Formas inte) inte efter den här världen (Agenda 2030 + Great reset mm) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. (Inte genom den Gröna dörren)

Istället förändrar man sin teologi så att den passar Agenda 2030. Att vi sett ett Babylon är ju ett historiskt fullbordat fakta. Men att vi skall se det igen är biblisk profetia. Visste ni att grundtexten i 1 Mos 11 faktiskt kan översättas med att det skall ske igen på en speciell tidpunkt. Då skall inte Gud förhindra deras onda planer.

1 Mos 11:1 Hela jorden hade (Blev) ett (Echad) enda språk och samma ord. (Dabar-Plan) 2 Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. 3 De sade till varandra: “Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. 4 Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Vi skall bygga en stad och ett pyramidformat torn vars huvud är himlen eller är högt upphöjd. Låt oss göra oss en upphöjd position eller skaffa oss ära. Så att vi ej slås i bitar eller sprids ut på jorden.

1 Mos 11:6 HERREN sade: Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.

1 Mos 11:6 And the LORD said, Behold, the people is one (Echad) and they have all one (Echad) language; and this they begin (Chalal) to do (Asah) and now (Atah) nothing will be restrained (Batsar) from them (Minay) which they have imagined (Zamam) to do.

När man översätter de här orden enligt Spiro Zodhiathes (Heb) får vi följande:

De har alla förenat sig och blivit som en enda person i tankesätt och handling. (Echad) = De är alla på samma väg
Chalal: ”Spelat Pan flöjt” eller ”Orsakat ett dödligt sår” ”Brutit förbundet” ”Profanera”
Asah: Starta något med en plan att slutföra
Atah: Nu eller när en senare tidpunkt nåtts i historien
Batsar: ”Samla ihop vid en skördetid” eller ”hålla tillbaka” (Restrain)
Minay: ”Ut från mitten” ”En separation”
Zamam: En ond plan

Gör vi nu en parafras direkt på de möjliga orden från hebreiskan ser vi att detta kommer att upprepas ännu en gång. Då skall Gud inte hålla tillbaka den onda planen när tidpunkten är inne. Jag översätter en parafras nu på det:

Människorna har nu formats i tankelivet så att de blivit som en enda person. De har alla slagit in på en och samma väg. De har alla gjort uppror mot mitt namn och brutit förbundet och ådragit sig ett dödligt sår. Nu har de grundlagt och påbörjat ett bygge som de tänker slutföra senare i historien på en bestämd tid. När det bestämda tidpunkten är inne så kommer jag inte att hålla tillbaka eller förhindra det. Utan när den bestämda tiden är inne vid skördetiden då skall de separeras och komma ut från mitten.

Det här är ju ordagrant exakt vad Jesus sa om ogräset och vetet. Det stämmer samtidigt exakt in på Paulus undervisning i 2 Tess 2.

Men exakt som det var vid Babyloniens anfall på Israel då skall det vara när den andliga fienden anfaller idag. Israel är förebilder för oss som har tidens slut inpå oss (1 Kor 10)

Hes 13:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 “Du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör HERRENS ord! 3 Så säger Herren, HERREN: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting! 4 Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. 5 Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på HERRENS dag. 6 De har skådat lögn och falska spådomar. De säger: “Så säger HERREN “. Men HERREN har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse. 7 Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: “Så säger HERREN “, fastän jag inte hade talat något sådant? 8 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN. 9 Min hand skall drabba profeterna, som skådar falskhet och spår lögn. De skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land skall de inte komma. Ni skall då inse att jag är Herren, HERREN. 10 Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: “Allt står väl till”, trots att allt inte står väl till, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk,
11 därför skall du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar, ni skall falla, ja, en stormvind skall bryta lös! 12 Och se, när muren har fallit, skall man då inte säga till er: Var är nu vitkalkningen som ni strök på? 13 Därför säger Herren, HERREN så: Jag skall i min vrede låta en stormvind bryta lös, och i min förbittring låta ett slagregn komma, och i min vrede hagelstenar, så att muren förstörs. 14 Jag skall riva ner muren som ni vitkalkade och jämna den med marken, så att grunden ligger bar. När den faller, skall ni gå under därinne. Och ni skall inse att jag är HERREN. 15 Jag skall tömma ut min vrede över muren och på dem som har vitkalkat den, och så skall jag säga till er: Muren finns inte mer och inte heller de som vitkalkat den, 16 de profeter i Israel som profeterade om Jerusalem och skådade syner att allt stod väl till, fast allt inte stod väl till, säger Herren, HERREN.

Så undrar många som mailar till oss varför ser inte ledarna vad som sker? Har man en position att förvara är det svårt att stiga ner det blir prestigeförlust. Bibeln säger att de flesta skall vara blinda nakna och bedragna av dem innan Jesus kommer. Ändå fortsätter de flesta att lyssna till dem det är ofattbart….Dessa ledare kommer att vända sig mot bruden själv. Precis som fariseerna gjorde mot Jesus!

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. (Daniels bok + Uppenbarelseboken) Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas. 15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss?”

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång (Katastrof) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Jag tror inte alls att det är en slump att platsen där de började bygga Babylon på var Sinars land. På hebreiska översätter Hitchcock detta med: “Platsen där väktarna sover

Janne Ohlin – Göteborg.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , | Comments Off on PROFETISKT – BABYLON

Brudklänningen

MIN BRUDKLÄNNING
Elvor Ohlin

Berättelsen om hur jag fick min brudklänning är väldigt speciell för mig. Janne och jag träffades på Bibelskola, en Folkhögskolelinje, i Saronkyrkan Göteborg. Året var 1992. Skolan startade i augusti. Vi la inte direkt märke till varandra den första tiden men när vi började prata märkte vi att vi hade väldigt mycket gemensamt. Vi drogs till varandra utan tanke på annat än vänskap. När vi förstod att vi var ämnade för varandra, övertygade om att det var Guds vilja, gick det undan.

Vi planerade förlovning och senare giftermål men den tidsplaneringen kortade vi av mer och mer. Inom 4 månader hade vi hunnit bli ett par, förlova oss och gifta oss. Eftersom vi inte fick ihop pusslet med släkt och vänner varken praktiskt eller ekonomiskt, bestämde vi oss för att gifta oss i Israel. Jag hade bott i Israel och Janne hade alltid velat åka dit.

Den utvalda platsen var Orit i Netanya, Israel och bröllop 10 februari 1993. Orit är ett mysigt hotell och kristet servicecentra som drivs av organisationen Israels vänner. Det var deras första bröllop. Februari är inte högsäsong för turister och alla på Orit engagerade sig fantastiskt i vårt lilla bröllop med sammanlagt 18-20 personer.

Planeringen gjordes på telefon och gick väldigt smidigt. Jag visste att föreståndaren spelar gitarr och det fick bli musiken men när jag pratade med honom (Tony), fick vi veta att en ny volontär just hade anlänt. Hon hade studerat på Musikhögskola och hade synt. Vi kunde få vilken musik vi ville. Förutom det, var Tony, Cheri och deras fyra barn, musikaliska och dessutom sjöng Anneli solo, min kompis sedan många år. Brudbuketten fick jag hjälp med av kompisen Lena, som bodde med sin familj i Netanya. Hon fick fram exakt den nyans som jag hade önskat (samma som Noblesse-choklad-asken, minsann).

Allt gick alltså väldigt smidigt förutom en sak: min brudklänning. VAD skulle jag ha på mig? Jag hade inte tid att sy en klänning, inte råd att köpa någon. Jag kunde inte hyra en klänning i Israel, för det fanns inte tid. Jag ville helst ha en lång, vit brudklänning (som gick att ta med i resväskan).

Tiden gick och jag var mest upptagen med Bibelskolan men oron kom mer och mer. En dag bad jag en ganska förtvivlad bön till Gud: ”Jesus, hjälp mig! Vad ska jag ha på mig?!”

Hastigt, för en kort stund, fick jag inom mig en syn av en lång, vit klänning. Samtidigt kom en klar tanke, som en röst: ”Du behöver inte oroa dig. Du kommer att få en färdig klänning”.

Gud?! Var det verkligen du som talade? Jag hade varit med om Guds tilltal förut men jag vågade knappast tro att det var sant. Jag behöll det inom mig, undrade om det var möjligt…? Fullt upptagen med studierna i Bibelskolan glömde jag nästan bort den här upplevelsen.

En tid senare kom Anita och hälsade på. Vi hade lärt känna varandra i ett team med UMU Missionsorganisation på sommaren under en månad i Barcelona. Jag berättade för Anita om våra planer och hon sa: ”Å, så spännande! Och vad ska du ha på dig?” Mitt svar blev: ”Om jag det visste!!…”.

Efter att jag förklarat situationen, sa Anita: ”Elvor, om du vill ha den och om den passar dig, så har jag en brudklänning (oanvänd) som jag vill ge dig som bröllopspresent.” ”Å, tack, jag provar gärna”, sa jag utan att ens tänka på vad jag upplevt tidigare. (Visserligen hade nog jag mindre storlek men jag tänkte inte mer på det).

Anita ringde en dag och påminde om att jag skulle komma och prova brudklänningen. DÅ, när jag stod med telefonluren i handen, kom jag ihåg!!! Wow, kan det vara den brudklänningen som jag såg i synen…? Då var det verkligen Gud som hade talat?!

Anneli, min granne och kompis sedan många år, följde med till Anita. (Jag hade inte berättat om min upplevelse). Jag fick klä på mig i ett annat rum och kom ut till Anita och Anneli som väntade och nog tyckte att det var lite spännande. Det jag minns, var att båda satt och mer eller mindre gapade när jag kom ut med brudklänningen på.

Anneli: ”Men Elvor, den är ju som skräddarsydd just för dig! Och det är precis din stil! Anita instämde. (Jag hann tänka lite förbryllad: vad är min stil? Jag visste ens inte då vad min stil var men insåg senare att det stämde).

Anita skulle haft brudklänningen på sitt eget bröllop några år tidigare men i och med att hon blev kristen strax innan, tog förhållandet istället slut.

Anita: ”Det är så märkligt. Jag har försökt sälja klänningen och minst tre tjejer har velat köpa den – men ändå har den inte blivit såld. Ibland har jag undrat varför den inte blivit såld! Jag förstod det inte. Det var så märkligt. När jag var hemma hos dig och du berättade om ert bröllop, fick jag en stark inre maning som att Gud sa: ”Du ska ge brudklänningen till Elvor. Hon ska ha den”.

Nu var det min tur att berätta om synen och tilltalet från Gud. Vi var nog ganska förundrade alla tre. Storleken på brudklänningen var exakt, både i bredd och längd. Anneli hade helt rätt. Den var som skräddarsydd! Dessutom var den enkel att ha med på flyget.

Berättelsen om min brudklänning stannar inte där. För alla som känner till Evangeliet är budskapet klart och alltihop en predikan. Bibeln talar om ”den vita dräkten” och den ”vitklädda skaran” och i bildspråk ett himmelskt bröllop. Den vita klädnaden (brudklänningen) är Jesu rättfärdighet och frälsning. Det betyder Guds förlåtelse från synd och ett nytt liv i tron på honom.

Alla är syndare. Ingen synd kommer in i himlen, det eviga livet. Dit kommer bara den in som har levt ett alltigenom syndfritt liv: Jesus, Guds Son. Vi får komma dit i tron på Jesus och det han har gjort för oss.

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Tron och frälsningen är en gåva som vi får ta emot (som min brudklänning). Den är gratis och kan inte förtjänas. Den kan inte köpas. Jesus har gjort allt färdigt.

Det som också måste sägas är att frälsningen är ”som skräddarsydd”. Att komma in i Guds vilja med sitt liv, är att komma in i det man är skapad för. Jag är så tacksam att Gud drog mig tillbaka med sin nåd och kärlek och jag gjorde mitt livs val år 1989, några år innan jag träffade Janne. Han i sin tur har ett fantastiskt vittnesbörd från ett liv i drogmissbruk, självmordsförsök och hopplöshet till Guds-möte (också år 1989) och ett förvandlat nytt liv. Hans farmors syster Margits böner blev besvarade efter 30 år. Så länge hade hon bett till Gud för Janne.

Janne och jag kan som många andra kristna berätta om många bönesvar, om Guds ledning både på märkliga sätt och på enkla sätt, ekonomiska under och andra under, om hjälp genom svårigheter osv. Sann kristen tro är inte religion. Det är en levande relation med JESUS och det erbjuds alla.Posted in Different Stuff | Comments Off on Brudklänningen

Guds svaghet är starkare än människor

Guds svaghet är starkare än människor

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
21/2-2021
Lyssna –HÄR

Vi läser:
Mark 8:27  Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna kring Cesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar: “Vem säger människorna att jag är?” 28  De svarade: “Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna.” 29  Då frågade han dem: “Och ni, vem säger ni att jag är?” Petrus svarade honom: “Du är Messias.”

Matteus skriver mer detaljerat:
Matt 16:16  Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17  Jesus sade till honom: “Salig (välsignad) är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat [apokalupto] detta för dig, utan min Fader som är i himlen.

Grek. apokalupto beskriver att en slöja eller ett täckelse dras undan – alltså något som bara Gud kan uppenbara. Täckelset /slöjan hade fallit från Petrus ögon och hjärta så att han kunde se vem JESUS är: Guds härlighet och det nya förbundets Medlare, Messias (Jes 25:7, 2Kor 3:16).

(Mark 8) …30  Men Jesus förbjöd dem att säga det till någon. 31  Därefter började Jesus undervisa dem om att Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar. 32  Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot honom. Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: “Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar.” 34  Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv [avstå helt, förneka helt] och ta sitt kors på sig och följa mig. 35  Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. 36  Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? 37  Och vad kan en människa ge i utbyte mot (lösen) sin själ? 38  Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.” (när Jesus kommer tillbaka)

Svaghet eller styrka
Jesus talade öppet och rakt på sak. Lärjungarna blev antagligen chockade av det han sa. Messias skulle stå för makt, befrielse och herravälde, dvs. styrka. Vad var detta? Att dödas och förkastas, stod för svaghet. Det Jesus sa var så otänkbart att Petrus instinktivt protesterade och sa ivrigt emot Jesus. Alldeles innan hade Petrus gjort en stark bekännelse – men i nästa stund var han under inflytande av Satan.

Petrus ord stämde inte med Skrifterna (Bibeln) och det är det främsta beviset på att han hade helt fel. Hans reaktion gällde kanske inte bara det Jesus hade sagt om sig själv? Det påverkade också lärjungarnas liv, de som följde och följer Jesus. Satans ”väg” är den breda vägen. Där finns inget kors. Där får allt köttsligt (oandligt och själviskt) plats. All synd och allt högmod accepteras där, liksom självupphöjande planer, drömmar och tillvägagångssätt. Alla goda intentioner utan korset, upphöjs där – men det leder till förakt mot Guds väg i Jesu efterföljelse, den smala vägen.

Människotankar
Jesus tillrättavisade Petrus mycket skarpt och avslöjade vem hans tankar var inspirerade av. Människotankar är påverkade och inspirerade av den här tidsålderns gud (Satan) och upphöjer sig emot Gud och Guds väg. Matteus använder ordet stötesten.

För många år sedan fick vi ett profetiskt budskap genom en Guds tjänarinna: ”…Ingen kan hindra er. Inga bojor kan läggas på er. Även om människor försöker lägga stenar framför er, kan de inte hindra er eller skada er”.

Människotankar går ut på att slippa lidande och komma undan korsets innebörd och korsets verk i våra liv. Därför brukar villoläror gå ut på att en kristen alltid ska vara på topp, alltid frisk och stark, framgångsrik och segrande, maktfullkomlig. Till och med vara ”gudar”. Jesaja profeterade:

Jes 55:8  Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9  Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.
Paulus skriver:
1Kor 1:25  Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

Guds dårskap är visare än alla människors samlade visdom.
Ingen finner Gud genom sitt förstånd eller sina erfarenheter, hur intellektuell han eller hon än är. Hur är det möjligt att begåvade och otroligt kunniga människor kan tro att skapelsen har kommit till av en slump?!

1Kor 1:20  Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21  Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22  Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23  Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24  Men för de kallade, både judar och greker (hedningar), predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.

Grekerna (hedningarna) sökte efter visdom.
Korsets budskap var en dårskap för dem.

Guds svaghet är starkare än alla människors samlade kraft.
Med all kraft och alla ansträngningar som människan har, kan hon inte frälsa sig själv. Judarna sökte efter tecken och en stark Messias som skulle befria dem från romarna.
Korsets budskap var en stötesten för dem.

Det är inte vi som söker Gud först – Gud söker oss först.
Det är inte vi som har älskat Gud först – han har älskat och bevisat sin kärlek till oss först.
Rom 3:11   ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.  
1Joh 4:19  Vi älskar därför att han först har älskat oss.

Jesus sa: ”Människosonen måste lida mycket …han måste dödas och uppstå efter tre dagar. Jesaja 53 måste uppfyllas för att ge oss förlåtelse, frälsning och evigt liv. Satan försökte genom Petrus att komma emellan Jesus och hans himmelske Far. Samma listiga försök gör Satan med oss: ”Inte ska väl du behöva lida som är kristen. Gud måste ha övergett dig… det måste vara ett straff..” Det gör han enbart för att få oss att tvivla på Guds omsorg och kärlek i tider av prövningar. Satan är lögnens fader, sa Jesus.

Det är inte våra svagheter som är det största hindret för Gud. De kommer vi nog gärna till Gud med. Det är vår styrka som är hinder. Styrkor gör att vi tror på oss själva, istället för att vara beroende av Gud. ”Styrkor” (talanger, gåvor, sådant som vi är bra på) måste också överlåtas vid korsets fot till rening, så att de blir till Guds ära.

Människotankar är att rädda sitt liv -för att sedan förlora det
1Joh 2:15  Älska [agape] inte världen, inte heller det som är i världen (ge inte din kärlek till skapelsen och den här världen istället för Skaparen). Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 16  Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod [alazoneia – betyder stolthet som bygger på själens (bios) självsäkerhet] över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17  Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

De här verserna beskriver när Eva lyssnade på ormens (Satan) lögn som ledde till syndafallet, 1Mos 3:6. Hon såg att frukten var god att äta av (köttets begär väcktes i tanken), en fröjd för ögat (ögonens begär) och lockande eftersom det skulle ”ge förstånd, att bli lik Gud(högmod). Samma lockelser förblindar människor idag. Det är otaligt många som når sina drömmar efter rikedom, popularitet och framgång i världen men som ändå är djupt olyckliga, därför att det livet är meningslöst.

Här avslöjas också falska läror som uppmanar kristna att söka rikedom, positioner och all världslig framgång (exempelvis De sju bergen-läran). Sådana läror handlar om ”att bevara sitt liv” och att älska den här världen. Även om man intalar sig att det är ”för Guds rikes skull”, visar det bara alltför väl att man gör tvärtemot vad Jesus sa och följer Satans onda andars läror. Den som så vill rädda sitt liv, går vilse och kommer att mista det.

Ordet ”rädda sitt liv” betyder att frälsa (grek. sozo). Att bevara sitt liv och vägra ge det till Jesus, innebär att man försöker frälsa sig själv. Ingen kan frälsa sig själv. Utan Jesus kommer man att förlora livet och gå evigt förlorad.

All världslig framgång och rikedom kan inte rädda själen inför evigheten. Jesu ord går inte att missförstå: ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?”

Satans ”onda andars läror”, uppmanar till att inte gå korsets väg, att undvika eller förneka den vägen. Gud vill [Guds ”önskande vilja” – inte ”beslutande vilja” – för vi måste ta beslutet /göra valet] att alla ska bli frälsta genom Jesus Kristus. Satan vill att alla ska gå evigt förlorade, precis som han själv.

Vad innebär det att förneka sig själv och vinna sitt liv?
Att följa Jesus innebär att förneka sig själv, sa Jesus. Vad det handlar om är att ge upp sina egna planer, egna val och drömmar, ambitioner, rätten till att själv bestämma över sitt liv. Att låta Gud ta över helt och låta Jesus vara både Herre och Herren, alltså Gud. Innan vi kommer igenom dessa ofta smala passage, kan det verka tråkigt och motbjudande men på andra sidan önskar vi att vi hade gjort det tidigare. Det ger sann inre frihet och trygghet, när Gud får vara på hjärtats tron.

Exempel
Gud kallade Abraham att förneka sig själv
när han uppmanades att lämna sitt land, sin släkt och sin fars hus. Abraham överlät därmed sitt liv helt i Guds hand och drog iväg utan att veta vart det skulle leda. Han gick i tro och lydnad. Det ledde till inre tillfredsställelse och ett meningsfullt liv och löftet om ett evigt liv. Vi är inte lovade ett lätt liv. Abrahams och Saras liv var inte lätt men det var meningsfullt. Det fick sitt rätta värde och inte minst: deras liv blev vittnesbörd om Guds ledning och fostran i kärlek, nåd och trofasthet.

Att ta sitt kors
Ibland uppfattar vi korset som något slags självpåtaget lidande eller motgångar av alla de slag. Vad innebär det att ta sitt kors och följa Jesus? Han blev förnedrad, föraktad och förkastad. I verserna efter talar Jesus om att vi inte ska skämmas för honom och evangeliet. Det som korset först och främst handlar om här, är alltså det lidande som man möter när man bekänner sin tro på Jesus. Att vi inte drar oss för att anses som dårar, mindre intellektuella eller bli hånade för tron på Jesus. Pastor Carter Conlon sa en gång (om jag minns rätt): Jesus skäms inte för dig (mig), varför skulle du (jag) skämmas för honom? Mycket tänkvärda ord.

Om vi skäms för honom nu, kommer han att skämmas för oss när han kommer tillbaka i makt och härlighet med sina heliga änglar (v 38). Av erfarenhet lär vi oss att när vi står för tron på Jesus, ökar frimodigheten. Det är den helige Andes sanktion i vårt inre och det är han som inspirerar till att vittna om Jesus och tron på honom.

Man kan ses som en dåre för Jesus av olika orsaker:

  • det kan vara trossteg som mänskligt sett ser väldigt konstiga ut och tvärtemot det mänskliga förståndet. Ett trossteg är alltid enligt Guds vilja och hans personliga ledning (inget som vi hittar på).
  • när man vägrar samtycka eller hänge sig i synder och den ogudaktiga livsstil som kännetecknar den här världen.
  • när man inte söker rikedom eller strävar efter det som den här världen strävar efter och ser som framgång.
    Korset kommer alltid att vara en dårskap för människor som inte känner Gud.

Korset kan stå för allt som Gud leder oss till när vi förnekar oss själva i överlåtelse till Guds vilja. Av Paulus uppmuntran och uppmaning till Timoteus kan vi ana att även Timoteus  kunde frestas att skämmas, när yttre omständigheterna mer såg ut som nederlag än seger i människors ögon.

2Tim 1:8  Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. 9  Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet
…15  Som du vet, har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig, bland dem är Fygelus och Hermogenes. 16  Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj, ty han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor.

Många skämdes alltså för att Paulus satt i fängelse (var “svag”) och vi vet från hans brev att det också på den tiden fanns falska apostlar och framgångsprofeter eller som Paulus ironiskt kallade dem ”övermåttan höga apostlar”. Men det var Guds kallelse över Paulus liv som var orsaken till hans lidande… och själv bekände han:

2Tim 1:12  Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig.

Det handlar om: Korsets verk i våra liv
Korset var ett dödsredskap och talar om död. Korset dödar det som står emot Gud och hindrar hans verk i våra liv. Det renar oss för att vi ska få del av det verkliga livet, Guds liv och uppståndelsekraft. Därför leder korset till befrielse för oss, även om det följer ett mått av lidande som ibland kan skymma vår blick.

Vad hindrar? Det kan vara sådant som vi frestas av. Det kan vara allt som vi genom vår brist på överlåtelse tror att vi klarar bättre själva utan Gud. Vi vill ha kontroll. Vi vill göra vårt bästa. Vi vill prestera. Vi försöker leva ”ett kristet liv” men det finns bara en som kan det: JESUS.

Jag vet tillfällen då jag har upplevt livet som om Gud drog bort mattan under fötterna på mig (jag beskrev det så, för det var precis så det kändes). Jag tappade fotfästet – eller rättare sagt kontrollen. Senare förstod jag att det var just det som var syftet. Jag försökte ha kontroll på det som bara Gud kan.

Det är svårt för oss att komma dit Paulus var: I mig bor inte något gott”. Därför kunde han säga att han var ”korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”, (Gal 2:19-20). Paulus hade fått insikt om att allt eget måste dö [gå genom korset]. Petrus skrev:

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade (frälsta, pånyttfödda). 25  Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare (den gode herden).

Gud fostrar i kärlek
Gud fostrar [helgar] för att han älskar oss. Han fostrar inte sina barn med hårdhet och slag. Han fostrar genom sin NÅD. Är inte det underbart?! Guds nåd är Guds kraft i den helige Ande att göra Guds vilja. Ändå är det kamp. Det är inte alltid lätt. Tvärtom. Vi kan ha så mycket att kämpa med inom oss. Livet kan se ut eller upplevas som kaos men ändå… Guds nåd bär, hjälper, styrker, leder igenom allt. Vägen – med syfte på omständigheterna – kan vara svåra men den vägen kanske är det enda sättet för Gud att forma oss till det vi är ämnade till i Guds rike.

Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12  Den (nåden) fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet (hoppet är Jesu återkomst i härlighet).

Gud gör oss svaga i oss själva, för att kunna fylla oss med sin kraft. Gud ger sin kraft till de ödmjuka och förkrossade. Paulus kämpade med en kroppslig svaghet, ett lidande som begränsade honom, troligen en ögonsjukdom, (Gal 4:13; 4:15; 6:11). Han bad flera gånger till Gud om helande och befrielse men han fick ett annat bönesvar. ”Törntaggen i köttet” hade han fått för att han skulle bevaras ödmjuk genom svaghet. Sedan kunde Paulus tacka för alla slags lidanden som Gud tillät i hans liv. Det gjorde honom svag. Endast Gud kan ge lidandet mening och vända det till välsignelse, att allt samverkar till det bästa… (Rom 8:28). Paulus berättar om Guds svar på hans böner:

2Kor 12:9  men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10  Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag (i mig själv), då är jag stark (fylld av Guds kraft /Guds nåd).

Eftersom vi går igenom olika prövningar som inte tycks direkt ”rättvist fördelade” kan orden om att det vi möter inte är något ovanligt, verka lite märkliga. Vid eftertanke blir vi påminda om att det finns prövningar (lidande) som inte syns men som vi bär inom oss. Men Gud är rättvis, hans löften gäller alla. Han bereder en utväg och tillåter inte att vi prövas över förmåga, dvs. utöver den nåd och kraft som Gud ger, i förhållande till det vi går igenom. Vi läser den versen:

1Kor 10:13  Ingen annan frestelse [grek. peirasmos – prövning] har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas (prövas) över er förmåga, utan när frestelsen (prövningen) kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Ordet peirasmos kan översättas frestelse eller prövning. Gud prövar för att stärka vår tro. Den tro som inte är prövad – som guldet prövas i elden – är inte mycket värd. Satan frestar för att få oss på fall. Han använder människor för att lägga ut stötestenar. Om han kunde förgöra oss skulle han göra det omedelbart men det är Gud som sätter gränser och hjälper oss igenom allt.

Gud vet vad vi kommer att möta. När jag ser tillbaka, är det tydligt att Gud har talat väldigt starkt vissa gånger men andra gånger mycket enkelt. De gånger som de starka tilltalen har kommit (direkta uppenbarelser genom syner och drömmar eller profetia genom andra), har följts av svårare prövningar. Det är då som Guds löften har varit räddningen att hålla fast vid och be i enlighet med, för att härda ut. Gud ger oss helt enkelt uppenbarelser eller löften och framför allt sin kraft, i förhållande till de prövningar som vi möter.

1Petr 1:7  Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

”Stridsbytet” måste renas enligt lagen:
Det som vanns i strid under Mose ledning var en andlig förebild på helgelsen. Allt som vinns i den andliga kampen, i livets strid, måste renas genom eld och vatten.

4Mos 31:22  Guld och silver, koppar, järn, tenn och bly, 23  allt som tål eld skall ni låta gå genom eld, så blir det rent. Men det skall också renas med stänkelsevatten. Och allt som inte tål eld skall ni låta gå genom vatten. 24  På sjunde dagen skall ni tvätta era kläder och så vara rena. Därefter får ni gå in i lägret. (sjunde dagen kan stå för att komma in i Guds rikes fullbordan, ”tusenårsriket”, efter Jesu återkomst)”

Guds löften säger att inga prövningar kan skada (andligt) den som går Guds väg och han är med genom allt. Det leder till rening och upprättelse.

Jes 43:2  Om (när) du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om (när) du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig.

I svagheten
Jesus sa utan mig kan ni ingenting göra(Joh 15:5). Vilka ord! Hur ska vi komma till den insikten på allvar? Det kanske måste ske genom att vi kommer till korta, genom misslyckanden när vi tvingas se att vi inte klarar det. Vi vänder oss i hjälplöshet till Gud och ber om hjälp. Dit måste Gud föra oss gång på gång och det kan vi uppleva förnedrande. Frälsningen är början på vägen. Helgelsen leder till beroende av Gud och en vila i förtröstan. En definition av helgelse är att sätta på rätt plats för rätt syfte. Det gäller alla som tror.

Vi kan uppleva det som om vi ”förlorar” något när vi ”dör ner från oss själva” och ger upp vårt eget till Jesus. Sanningen är att vi vinner det som har verkligt värde och liv.

Jesus sa:
Joh 12:24  Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. 25  Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. 26  Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.

Paulus skrev om uppståndelsedagen:
1Kor 15:43  Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft.

Korsets verk i våra liv kan också bli ett starkt vittnesbörd om tryggheten i förtröstan på Gud, oavsett omständigheter. I längden kan det leda till respekt hos människor och till och med en avund på vår tro. Inte minst uppmuntrar det och hjälper andra att våga överlåta sig till Jesus, att ta sitt kors och följa honom. Det håller! Guds ord är sant! Halleluja! (på svenska: Prisad vare Herren!)

Guds fostran genom människor
Gud lärde mig tidigt som nyomvänd (efter många år som ”förlorad dotter”) att de människor som jag möter eller hamnar tillsammans med, är ingen slump att de finns där. Jag hamnade på den tiden en period med ett par arbetskamrater, vilken den ena ansåg att det var ofattbart att jag kunde tro på allt i Bibeln. ”Hur kan du, Elvor, gå på något så löjligt som skapelseberättelsen?”. Den personen fick mig att känna mig dum (som en dåre) och förminskad och gjorde mig ibland väldigt frustrerad.

Gud manade mig att be för mina två arbetskamrater, vilket var ganska motigt till en början. Jag visste att jag måste ödmjuka mig och lyda och med tiden började förunderliga saker hända. Mitt hjärta och min inställning förändrades och jag fylldes av Guds kärlek till dem.

Efter hand skedde också en förändring i deras attityd. Den yngre av dem hade blivit ganska chockad över att jag var kristen. Hon kände ingen kristen och hennes bild av att kristna är färglösa, tråkiga och menlösa, stämde inte på mig, sa hon. Hon ställde ofta frågor om min tro och jag gav henne en bok om evangeliet och kristen tro. Efter att hon hade läst boken sa hon med eftertryck en kväll när vi hade börjat arbetspasset: ”Det stämmer ju alltihop! Det stämmer ju!” Hon hade tagit fram sin konfirmationsbibel och slagit upp varenda bibelvers som citerades i boken och det var många. Nu var det jag som tappade hakan. ”Om mina kompisar hade sett mig, hade de svimmat”, sa hon.

Vid ett annat tillfälle ställde den andra arbetskamraten (hon som hade tyckt att Bibelns skapelseberättelse var löjlig) en teologisk fråga. När jag gett svaret sa hon lite tankfullt och med fullt allvar: ”Man borde nog läsa Bibeln, egentligen”.

Jag hade väldigt gärna arbetat med kristna arbetskamrater innan det här men Gud hade en annan plan för att nå dem – och inte minst till lärdom och fostran i mitt liv. Korsets verk måste gå djupare i en djupare överlåtelse till Guds vilja. Gissa om jag var tacksam över det jag hade fått vara med om!

Jag hade en dröm
Jag vill uppmuntra dig i de böner du ber för andra människor (menar särskilt dem som inte är kristna och som verkar vara långt bort från Gud). Jag hade en dröm förra natten. Jag kan inte berätta den exakt men innebörden var en uppmuntran i att Gud verkar och att det händer saker i människors liv som jag ber för – och det gäller oss alla. Det händer någonting, som vi kanske inte ser eller förstår, men som Gud gör. Så fortsätt i bön!

Jesus kommer (träder fram) i sin Faders härlighet med de heliga änglarna, läste vi. Ja, jag hamnar ofta på Jesu återkomst i undervisning och predikan men det visar också hur aktuellt det är och att det ofta står om i Bibeln. Jesus kommer inte med församlingen, sitt folk, bruden. Det är ju oss han ska hämta (!) när han sänder ut sina änglar, säger Jesus själv i Matteus 24, bl a.

Innan dess ska Israel bli frälst som folk (Rom 8). Det uppvaknandet (väckelse) och nyfikenheten har redan börjat bland det judiska folket. Men den slutliga frälsningen och profetians uppfyllelse för Israel ser ut att komma när deras kraft är ute, när de står maktlösa och svaga, i den svåra nöden eller vedermödan (Dan 12:1). Ingen människa eller militärmakt kan rädda folket och landet. Ängeln Gabriel talade om det judiska folket till Daniel:

Dan 12:7  Jag (Daniel) lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid (3,5 år om det är bokstavligt) och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat.

Det stämmer med det som Mose fick profetera:
5Mos 32:36  Ty HERREN skall ta sig an sitt folks sak, och förbarma sig över sina tjänare, när han ser att deras kraft är borta och att ingen finns kvar, varken slav eller fri (alla är svaga och mottagliga för Guds kraft till frälsning i Jesus Messias).

Hela Israel ska inse och vara redo för Messias, tillsammans med Guds folk över hela jorden – och övriga människor i hela världen ska tvingas se, att Guds svaghet är starkare än människor.

Därför ska vi inte heller sörja när vi känner oss svaga och hjälplösa. Det är förutsättningen för att ta emot Guds nåd och kraft.
Amen

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Guds svaghet är starkare än människor

Profetisk dröm – Bevara ditt hjärta

I natt hade jag en dröm som jag vill dela med er den började med att jag gick omkring som fattig utan skor och upplevde en stor sorg i mitt innersta. Det var en stor smärta att gå omkring så här så jag sökte hjälp för den inre smärtan jag upplevde. Jag kom fram till ett jättestort hus och där utlovades hjälp så jag gick in genom dörren för att se vad det handlade om. Det kan ha profetisk betydelse att ingången till det här huset gick genom en stor grön dörr vilket kan tyda på lögnen om klimatet.

När jag kom in så mötte jag människor av olika slag men alla var rika till det yttre och finklädda precis som om de var klädda till en stor fest. Men jag lade märke till att det var något konstigt med alla människorna trots sina fina kläder utstrålade de en atmosfär av iskyla.

Jag gick omkring som en främling här med tårar rinnande på mina kinder och upplevde en oerhörd smärta i mitt innersta. Här i det jättestora huset går jag nu omkring och söker kontakt med människorna klädda för festen. Ingen hade tid för mig man såg mig men ingen reagerade och deras ansikten var precis som sten. Jag vandrade vidare och såg att det fanns hur många rum som helt här fyllt av uppklädda gäster.

Plötsligt kommer jag fram till en stor trappa som ledde ned till källaren i det jättelika huset. Där står en oerhört vacker kvinna. Hon också var klädd precis som hon skulle gå på bal eller en stor fest hennes hår var otroligt långt och vackert. Men det var när jag såg in i hennes ansikte och mötte hennes blick jag förstod att något väldigt ont fanns där.

Jag skall aldrig glömma hur hennes ögon såg ut det var som att stirra in i döden för hennes ögon var som gjorda av is. Hon var totalt utan känslor och hela hennes ansikte var precis som gjort av sten. Hela hennes utstrålning var iskall och atmosfären runt henne var som själva döden. Jag förstod att det var denna kvinna vid källartrappan som var i centrum för allt som hände i det stora huset. Det var hon som bjudit dit gästerna som var uppklädda för att gå på en stor fest.

Jag lämnar nu det stora huset med min intensiva smärta i mitt innersta och tårarna rinnande utefter mina kinder. Jag går ut och kommer till en jättelik gräsmatta som en golfbana där möter jag Elvor och vi omfamnar varandra. Precis då vaknar jag till i verkligheten att jag gråter och berättar det här för Elvor. Det första jag tänker på är den kvinna som står vid källartrappan jag är säker på att hon representerar den fallna änglavärlden.
Jag har redan gjort ett studie på att den kvinna Salomo såg representerar den fallna andevärlden. Och där beskriver jag att vi kan göra oss ett med henne.

Elvor sa något intressant när jag frågade henne om vad den gröna gräsmattan kan betyda profetiskt? Hon svarade direkt det är en bild på Herrens Vila! Ja givetvis nu förstår jag Camillas dröm handlade ju om samma gräsmatta.

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.

Heb 4:9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk.10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.

Jag har haft en liknande dröm med vad jag tror exakt samma betydelse på semestern i Grekland för många år sedan. Då var vi stilla på ett högt berg och väntade på Gud. Då började människor bli otåliga och sa att de inte kunde vänta längre! Man byggde en väg utan att lägga någon grund. Sedan kom tåget och allting sjönk ned i en bottenlös grop.

Ord 23:27 Ty skökan (Ondskans andemakter) är en djup grop, den okända kvinnan en trång brunn.

Nu drömmer jag alltså en dröm med exakt samma innebörd och vaknar på exakt samma sätt med tårar rinnande utför mina kinder. Det handlar om “de laglösas” transport den här gången också. När Gud talar så här starkt gång på gång måste det vara något viktigt i görningen i mörkret?

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Drömmen in natt står i ordspråksboken och det handlar om exakt samma sak som jag drömt tidigare så det är bara ännu en bekräftelse.

Ord 9:13 Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. (Mörker i hjärtat) 14 Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt uppe i staden. 15 Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: 16 “Alla okunniga kan vända sig hit.” Till den utan förstånd säger hon: 17 “Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt.” (Onda andars läror) 18 Han vet inte att de döda är där att hennes gäster är i dödsrikets djup.

Det skall bli en stor fest i Babylon! När domen kommer skall ingen av dem kunna förstå den. Kungen i Babylon är samtidigt som en människa också en bild på den avfallna änglavärlden. (Jes 14:12-15) Den vill alltid upphöja sig över Guds tjänare och redskap.

Dan 5:1 Kung Belsassar ordnade en stor festmåltid för sina tusen stormän och drack vin med dem. 2 När Belsassar var påverkad av vinet, befallde han att man skulle bära in de kärl av guld och silver som hans far Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Ur dem skulle sedan kungen och hans stormän, hans gemåler och bihustrur dricka. 3 Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem, och kungen och hans stormän, hans gemåler och bihustrur drack vin ur dem. 4 Medan de drack prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten. 5 I samma stund visade sig fingrar som av en människohand, som skrev på den vitkalkade väggen mitt emot den stora ljusstaken i kungens palats, och kungen såg handen som skrev. 6 Då blev kungen blek och fylldes av oroliga tankar, så att han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. 7 Och kungen ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna, kaldeerna och stjärntydarna. Kungen sade till de vise i Babel: “Den som kan läsa denna skrift och ge mig dess uttydning skall bli klädd i purpur, och guldkedjan skall hängas om hans hals, och han skall i makt vara den tredje i riket.” 8 Då kom kungens alla vise in, men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. 9 Kung Belsassar blev då ännu mer förskräckt. Färgen vek bort från hans ansikte och hans stormän var bestörta.

Vad stod det skrivet på väggen mitt under festen?

Dan 5:23 utan upphöjt dig mot himmelens Herre och låtit bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina gemåler och bihustrur har druckit vin ur dem, och samtidigt har du prisat dina gudar av silver och guld, av koppar, järn, trä och sten, gudar som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. 24 Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. 25 Så lyder den skrift som är tecknad här: Mene mene tekel u-farsin. 26 Detta är uttydningen av den: Mene betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. 27 Tekel betyder: Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt.

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung)

Gästerna var alltså klädda för en fest jag tror att deras Kung skall komma på besök snart. Lägg noga märke till att den festen kommer först!

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , , | Comments Off on Profetisk dröm – Bevara ditt hjärta

Jesu död och blodets kraft

Rom 3:25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram (Protithemai) som en nådastol, att tas emot (I Hjärtat) genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Protithemai betyder: En plats bestämd i förväg där han skall låta sig ses öppet. (I Kristus utan täckelse)

Abraham fick ju uppleva en sådan plats när han skulle offra sin son på ett berg. Men på det berget hade Gud berett ett offer istället för hans son.

1 Mos 22:13 När då Abraham lyfte upp sina ögon, fick han bakom sig se en vädur, som hade fastnat med sina horn i ett snår; och Abraham gick dit och tog väduren och offrade den till brännoffer i sin sons ställe. 14 Och Abraham gav den Platsen namnet HERREN utser; nu för tiden heter den Berget där HERREN låter se sig. (1917)

Här ser vi att Abraham fick gå till en plats bestämd i förväg av Gud där han skall låta sig ses öppet (Protithemai Rom 3:25)

Detta skedde på Moriah berg som senare blev Sions berg där själva Guds hus byggdes. Men det Abraham fick se hade Gud berett från begynnelsen att låta alla människor se. Det här innebär att du och jag idag är Guds tempel på detta berg. Vi har Evangelium och Anden och vi skall sprida ljuset till andra människor. (2 Kor 4:6)

När nu Gud skulle uppenbara sig på den bestämda platsen (Protitemai) för hela världen, är det ju intressant att veta att bakom förlåtet i templet fanns det ingen ark eller nådastol på den här tiden. Det Jesus gjorde på Golgata när han offrade sitt eget blod räknas alltså som en nådastol för varenda en i hela världen som tror.

På nådastolen stänktes blodet 7 gånger (3 Mos 16:14) På nådastolen skall Herren uppenbara sig i molnet ovanför nådastolen (3 Mos 16:2)

Vad händer nu på Moria berg eller Sion ? Vad symboliserar molnet? Vi vet att molnet symboliserar Anden (1 Kor 10) Jesus dör nu här exakt på denna plats som Abraham skulle offra sin son. Den plats som Gud bestämt i förväg att uppenbara sig på och visa sig öppet (Protithemai Rom 3:25)
Berget som heter: Herren Förser!
Berget som heter: Herren låter sig ses här!

När Jesus dör på Golgata utropar han ”Det är fullbordat” (Joh 19:30)
Förlåten i templet rämnar uppifrån och ända ner (Mark 15:38)
Jesus går med blodet upp på ett andligt berg (Heb 12:24)
Han tar blodet in ett nytt allraheligaste (Heb 9:11-12)

Lammet offrades på tempelplatsen och prästerna blåste i en Shofar gjort av vädurshorn. Shofaren är en symbol på den vädur som Abraham offrade istället för sin son på Moria berg. Judarna förstod inte de kunde förstod inte den andliga innebörden i vad Gud gjorde på Golgata. Jesus kom alltså för att befria dem från en andlig fiende.

De sa att de var Abrahams barn och har inte varit slavar under någon. Jesus sa att de var syndens slavar och djävulens barn. Jesus predikade frihet för de fångna i Nasaret. (Lk 4:18) De ville inte lyssna!

Psa 53:7 O att det från Sion (Moria) kom frälsning (Yeshuwa) för Israel! När Gud gör slut på sitt folks fångenskap (Andliga) då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

Luk 2:25 På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. 26 Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. 27 Ledd av Anden kom han till templet (På Sion) och när föräldrarna bar in barnet Jesus (Yeshuwa) för att göra med honom som det var sed enligt lagen, 28 tog han honom (Yeshuwa) i sina armar och prisade Gud och sade: 29 Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. 30 Ty mina ögon har sett din frälsning, (Yeshuwa) 31 som du har berett att skådas av alla folk, 32 ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet (Värde) för ditt folk Israel.”

På en av Jerusalems bergstoppar (Ps 125:2) låg Moria eller Sion där templet byggdes (2 Krön 3:1) Jesus skulle fullborda sitt verk i Jerusalem (Lk 9:31)

Gud ställde fram (Protithemai) honom som en ark med en nådastol att tas emot genom tron. Den plats som Gud bestämt i förväg att uppenbara sig på och visa sig öppet (Protithemai Rom 3:25)
Berget som heter: Herren Förser!
Berget som heter: Herren låter sig ses här!

På denna plats offrade man nu ett lamm varje morgon och varje kväll. Varje gång man offrade lammet så blåste prästerna i Shofar på den sydvästra delen av Tempelberget. Shofaren är alltså enligt Judarna själva en bild på Väduren som dog istället för Abrahams son på Moria berg. Det finns klara arkeologiska bevis som pekar ut platsen för trumpetblåsarna. Varje person i Jerusalem blev påmind om synden varje gång de hörde ljudet av Shofaren ljuda över staden.

Samtidigt som ett lamm fördes fram till altaret för att slaktas framför Templet. Exakt samtidigt spikar man upp Guds offerlamm Jesus på korset för våra synder. Kommer ni ihåg vad Jesus bad då? “Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” (Luk 23:34) Bara en kort distans ifrån där prästerna skall döda ett oskyldigt lamm där ber Jesus på Korset att Gud skulle förlåta folkets synder.

Senare samma kväll kväll upprepas alltså proceduren med lammet vid altaret framför templet vid kvällsoffret. Samtidigt hänger Guds offerlamm och är nära döden på ett Kors. Om vi studerar judisk tradition från denna tid hur man gjorde vid tempeltjänsten (NIV Cultural Backgrounds Study Bible) Denna bok säger att: När man skulle offra lammet till kvällsoffret citerade prästerna Ps 31:6

Psa 31:6 I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig (Blodet) HERRE, du trofaste Gud. (Du Sanningens Gud)

Samtidigt ropar vår stora överstepräst på Korset.
Luk 23:46 Och Jesus ropade med hög röst:Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.” Och när han hade sagt detta gav han upp andan.

Att Jesus inte citerade resten är väl ganska uppenbart han behövde ju inte friköpas av någon. När Jesus ropar ut detta som en Shofar (Basun). Blåser man I Shofaren (Basun) så det hördes över hela Jerusalem. Det här var alltså en bibelvers varenda en i Jerusalem citerade. (Ps 31:6) Men inte många förstod vad som skedde nu i detta heliga ögonblick.

Exakt samtidigt som detta sker rämnar alltså förlåten i Templet uppifrån och ända ner. När något täcks av är det en bild på uppenbarelse vad såg man nu i det allra heligaste? Det fanns ingen ark och det fanns ingen nådastol. När Arken togs från Israel på Samuels tid vad kallade man templet då? Ikabod = Utan härligheten från Gud! (1 Sam 4:21-22) 40 år senare blev deras hus öde exakt som Jesus profeterat Romarna utförde det år 70.

Det här innebär ju att Arken och Nådastolen är förebilder som inte längre kan tillbedjas på ett fysiskt berg eller en fysisk plats. Paulus sa ju att det Jesus gjort är som en nådastol som kan tas emot genom tron i ditt hjärta. (Rom 3:25-26) Genom Anden så blir vi tempel med Kristus som en nådastol boende i oss. Men vi tillber på ett heligt berg Sion eller Nya Jerusalem ett nytt Tabernakel som inte tillhör denna skapelse.

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. (Offer)

I kraft av Jesu blod kan vi gå in i ett nytt allra heligaste. Hans kött symboliserar ju Människosonen. Bakom förlåten står ju Arken och Nådastolen som representerar både Människosonen och Guds Son samtidigt. Gud måste själv lysa upp denna platsen bakom förlåten nu blir det heligt värre för denna plats är både himlen och i din ande samtidigt.

Det var det här Gud hade längtar efter att få ett folk där Jesus Kristus kunde få bo och igenom Anden i vår ande uppenbara sig och lysa upp vårt innersta.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan (DAH) för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Till andra hjärtan)

Tillbedjan i ande (Liv) och sanning är ju något är alltså något som krävs för att Gud skall kunna frikänna oss från döden (Domen) Detta kallas för rättfärdighet i bibeln.

Joh 4:21 Jesus svarade: “Tro (Heb: AMAN) mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. (EIDO) Vi tillber vad vi känner (EIDO) eftersom frälsningen (Yeshuwa) kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.”

Återigen kommer hemligheten fram i det hebreiska ordet Aman betyder både Tro och Sanning. Det är samma ord som Herren talade till Abraham när han räknade honom för rättfärdig och frikände honom från domen.
1 Mos 15:6 Abraham trodde (Aman) Herren det räknades honom till rättfärdighet. Ifrån samma rot kommer ordet för Sanning (Emeth)

Tro på mig Kvinna! (V 21)
Jag är Yeshuwa (V 22)
Nu är tiden inne då ni kan tillbe i Anden och Sanning (Rättfärdighet)
Jag är (JHWH) som uppenbarade sig för Abraham talar nu

Nu kan vi alltså komma till ett andligt berg och tillbe honom i ande och sanning och vi kan komma dit nu. (Heb 12:18) Det berget kallas för Sion eller Nya Jerusalem (Heb 12:22) Det är alltså Guds Rike i våra hjärtan och där finns en Kung och en medlare mellan människor och Gud. Där finns också något viktigt Jesu Kristi blod (Heb 12:24)

Jesus kallas för Människosonen för han skall föra oss till Gud. Jesus är samtidigt Guds Son för att representera Gud. Detta är i Tabernaklet en bild av arken med nådastolen. När nådastolen sattes på Arken fanns inte längre något höjdmått.

Du läste ju själv att blodet finns på berget Sion eller Nya Jerusalem och att du har genom tron kommit dit. Att tillbe i Jesus Kristus är alltså en stor hemlighet. Det är ett nytt fullkomligt tabernakel det är det nya Jerusalem det är Sion det är en ny skapelse. Det är Guds Rike!

Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, (Människosonen) honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. (Frikända)

Kristus är alltså både Människosonen och Guds Son på en gång. Han är Arken och Nådastolen platsen där människan och Gud kunde förenas genom Jesu Kristi blod. Det var på Golgata detta skedde där hänger Jesus Kristus som både Människosonen och Guds Son.

Det är precis detta Paulus menar när han talar om och predikar Jesu Kristi kors. Medlaren mellan människan och Gud vill bo i ditt hjärta och på denna grund vill han uppenbara sig i ett moln för dig. (Anden)

Det är detta allra heligaste och ljuset i hjärtat Paulus ber Gud uppenbara för församlingen i Efesus genom Anden.

Ef 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande (Ljus) så att ni får en rätt kunskap (Epignosis) om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas (Ljus) så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet (DoxaVärde) hans arv är bland (I) de heliga 19 och hur oerhört stor hans makt (Dunamis) är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft (Kratos – Dominion) är verksam.

1/ Kratos är dominion och herravälde. (Vi underordnar oss)
2/ Dunamis är Andens Kraft
3/ Detta är hans oerhörda värde eller skatt i oss
4/ Detta finns i det ljus Anden ger oss i hjärtat

Det hela börjar ju med att de redan tror och har nådastolen och Kristus boende i sina hjärtan. Men det fanns ju ett moln ovanför blodet där Herren skulle uppenbara sig. Alltså en bild på Andens uppenbarelse i våra hjärtan. Här står nu att Anden skall ge dem en rätt kunskap (Epignosis) Det innebär att man skall kunna skilja den äkta Jesus ifrån något som uppträder som sanning men är en lögn. Av sammanhanget här förstår man att det ljus du får i hjärtat ger dig urskiljning så du kan skilja ljuset från mörkret.

1/ Kratos vilket innebär att vi kommit till den plats i ljuset där hans dominion är verksam och där vi lyder honom. Det här får ju oss genast att tänka på Guds Rike där han råder. Men ordet betyder samtidigt att bli fullkomlig och uppfylld. Alltså platsen där Guds löften uppfylls för ditt liv.

2/ Dunamis innebär Andens Kraft – Det innebär inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Dörrar som öppnas som ingen kan stänga!

3/ Härlighet innebär samtidigt att få uppenbarelse om vem Jesus Kristus verkligen är. Men det innebär samtidigt att han blir vår oerhört stora skatt för oss.

4/ Allt detta finns alltså i det ljus som Anden vill föra in i våra hjärtan.

Abraham är alltså en bild på en troendes vandring tillsammans med Jesus Kristus på den här jorden. Först sluter Jesus Kristus ett förbund med honom. Egentligen är det Jesus som träder emellan och går mellan styckena istället för Abraham. Ljuset eller Elden är alltså Människosonen eller Guds Son medlare mellan Gud och människor. (1 Mos 15)

Det som händer nu i 1 Mos 17 är ju inte att Herren sluter ett nytt förbund utan att Abraham erbjuds gå in i det förbundet som redan är upprättat. Ljuset eller Elden skall nu genom Tron bo i våra hjärtan.

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: “Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. 2 Jag skall sluta förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket.

Vandra nu inför mitt ansikte “utan täckelse” och bli uppfylld och perfekt. Jag skall skänka förbundet mellan dig och mig! Jag skall välsigna dig så att du superöverflödar! Varifrån vill Gud att vi skall superöverflöda? Från vårt hjärta som nu är Guds Tempel!

Det Abraham skulle göra nu var att hålla borta köttet genom omskärelse. Hur svårt har vi inte för att hjälpa Gud på traven? Så länge vi vill hjälpa honom kommer vi inte in i hans vila.

Heb 4:9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. (= Ljus) Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Ser du här att detta motsvarar ju den upplysning av hjärtat Paulus bad om i Ef 1:17 Vi måste få våra hjärtan upplysta av Visdomens och Uppenbarelsens Ande i Guds Ord som kan ge oss en rätt kunskap (Epignosis) Så att vi kan se som Gud ser och skilja på ljus och mörker.

Laodicea tyckte de var andliga – Jesus sa ni är blinda och nakna!
De laglösa (Matt 7) tyckte de var andliga – Jesus sa: Jag har aldrig känt er!
Sardes tyckte de var andliga – Jesus sa: Ni är nära att dö!
Filadelfia: Berömmer sig inte av något!

Innan Jesus dör som Människosonen eller Guds Son så äter han och dricker med dem så tar han bägaren efter måltiden. Nu skall ni få se något starkt!

Luk 22:19 Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig. 20 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: Denna bägare är det nya (Kainos) förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.

Genom att ta del av detta gör man sig till ett med honom detta är samma förbund Gud slöt med era fäder där nämns Abraham (Apg 3:25-26) Här nämns att vi kan bli “inympade” i det förbund Abraham slöt med Herren.

Joh 6:51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd (Maten) som har kommit ner från himlen. Den som äter av (Inspireras av) det brödet (Maten) skall leva i evighet. (Rättfärdighet + Ande) Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” 52 Judarna började då tvista med varandra och säga: “Hur kan han ge oss sitt kött att äta?” (Inspireras av) 53 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter (Inspireras av) Människosonens kött och dricker (Inspireras av) hans blod, har ni inte liv i er. (Rättfärdighet + Ande) 54 Den som äter (Inspireras av) mitt kött och dricker (Inspireras av) mitt blod har evigt liv, (Ande) och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Ty mitt kött är verklig (Sanning) mat och mitt blod är verklig (Sanning) dryck. 56 Den som äter (Inspireras av) mitt kött och dricker mitt blod (Sanningen) förblir i mig och jag i honom.

Alla människor har en dödsdom över sig uttalad av domaren: Ni skall döden dö (2 ggr) Här uppenbaras alltså en rättfärdighet från Gud en frikännande dom genom tro på Människosonen. Ordet Amen Amen två ggr är istället för att skrika i bibeln. Det hebreiska ordet Jesus här talar Amen är hebreiska Aman.

Det pekar på att Jesus säger att han är samme Herre som talade till Abraham och räknade honom som rättfärdig och frikänd från domen.

1 Mos 15:5 Sedan förde han honom ut och sade: “Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem”, och han sade till honom: “Så skall din avkomma bli.” 6 Och Abram trodde (Aman) på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet. (Frikänd från domen) 7 Sedan sade han till honom: “Jag är HERREN, som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel.”

Exakt samme Herre som talade ut en rättfärdighet av tro till Abraham skulle nu bli människa och ta sig an Abrahams säd.

Heb 10:5 När Kristus (Herren) träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig.

1Pet 1:18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder 19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

3 Mos 17:11 Ty kroppens (En Persons) liv (Själ) är i blodet, och jag har givit er det till altaret (Korset) till att bringa försoning (Kaphar) för era själar. (Liv) Det är blodet som bringar försoning (Kaphar) genom själen (Livet) som är i det.

Lev 17:11  For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement (Kaphar) for your souls: for it is the blood that maketh an atonement (Kaphar) for the soul. 

i hebreiska ordet försoning Kaphar finns även att sätta stopp för ett kontrakt eller sluta upp att vara arg. Det har i grundbetydelsen att övertäcka något.

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv (Själ) till ett skuldoffer (Synd + Skuld) får han se avkomlingar (Frukt och barn) och leva länge,(Evigt liv) och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (I oss) 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. (På Korset) 12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de(n) starka (Satan) skall han få som byte (Uppdelning av alla människor) eftersom han utgav sitt liv (Själ) i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Isa 53:12  Therefore will I divide him a portion with the great (Satan) and he shall divide the spoil with the strong; (Satan) because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. 

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss (GK: Charizomai) alla överträdelse 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Charizomai = Ett flöde av nåd från Gud som är allas domare! Våra själar som var i dödens grepp och mörkrets makt. Har genom att Jesus gick in i ditt ställe redan drabbats av Guds vredesdom och straff. Men samtidigt så har han köpt tillbaka oss så vi kan inte längre leva hur vi vill. Vi är faktiskt hans egendom vi är hans tjänare.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Jesu död och blodets kraft