Se Guds lamm!

Se Guds lamm!

Predikan Elvor Ohlin
Parousia Mission
17/4-2022

Israel Today skrev nu i veckan om en rörelse av ortodoxa judar i Israel som säger: Israel är under attack! Terrorister kommer ut ur sina hålor och mördar judar över hela Israel! Vi kan inte vänta längre! Nu måste vi offra påskalammet på Tempelberget där det allra Heligaste fortfarande står, för att sätta stopp för skräcken och sluta fred med G-d, den allra Högste!

ONE FOR ISRAEL skrev (okt 2021): ”Portvakterna”, de ortodoxa judiska rabbinerna har lyckats gömma och dölja Jesus [Yeshua] för det judiska folket i 2000 år. Men det går inte att gömma Jesus längre. Gud har delvis förblindat folket men liksom Paulus aldrig slutade att ge evangelium till sitt eget folk, gör inte vi heller det.

”Offra påskalammet” – Lammets blod var tecknet för israeliterna i Egypten, som innebar Guds förlåtelse, beskydd och befrielse. Gud sa till Mose:
2Mos 12:7  Och man skall ta av blodet och stryka det på båda dörrposterna och på övre dörrträet i husen där man äter det.
13  Blodet skall för er vara ett tecken [oth] på de hus där ni är, ty när jag ser blodet skall jag gå förbi er [(hebr) Pesach (Påsk) betyder gå förbi]. Ingen straffdom skall drabba er med fördärv, när jag slår Egyptens land.

Oth är hebreiska ordet tecken. Det stavas med tre hebreiska bokstäver: [alef vav tav]
Alef har symbolen ledare, offer
Vav har symbolen spik
Tav har symbolen kors
Tecknet säger: ”Ledaren är offret som spikades på ett kors”
Bokstaven vav läses “ve” som betyder och. Alef Vav (ve) Tav betyder då “alef och tav”. Det är första och sista bokstaven i det hebreiska alfabetet, liksom grekiskan: A & O, den förste och den siste. Jesus säger:

Upp 22:13 Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

Bokstaven tav (kors) ser ut som dörrposterna på en dörröppning, dvs. blodet på korset.
Joh 1:29  Nästa dag såg han (Johannes döparen) Jesus komma, och han sade: “Se Guds lamm, som tar bort världens synd.

Lammet står som förebild i Bibeln för ödmjukhet och mildhet. Jesus sa:
Matt 11:29  Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30  Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

Gud satte Abraham på prov när han uppmanade honom att offra sin son Isak på Moria berg som är detsamma som Sions berg (2Kung 19:31). Det var för en tid Ornans tröskplats (1Krön 21) och blev Tempelberget, där Salomos tempel byggdes (1Krön 22:1).

1Mos 22:6  Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. [Isak, sonen, bar träet precis som Jesus bar sitt kors] 7  Isak sade till sin far Abraham: “Far!” Han svarade: “Ja, min son?” Han sade: “Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?” 8  Abraham svarade: “Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son.” Så fortsatte de sin vandring tillsammans.

Abraham behövde aldrig offra sin son – Gud försåg med offret.
…16  “Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, 17  skall jag rikligen välsigna dig [barak barak] och göra dina efterkommande talrika [rabah rabah] som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma [i singular – en avkomma] skall inta sina fienders portar. 18  I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade [shama betyder lyssnade och lydde] till min röst.”

Vi läser att Abraham var beredd att offra Isak, samtidigt som han trodde på Guds löfte om avkomma genom Isak.
Hebr 11:19  Ty han tänkte på att Gud var mäktig att till och med uppväcka från de döda [Så sant! Abraham hade lärt känna Gud.]

Gal 3:16  Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: “och åt dina avkomlingar”, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus.  [Abraham fick löften som gällde hans efterkommande, det judiska folket och landet Israel men det här löftet gällde en speciell person i det judiska folket, en jude som är Messias]

En definition av välsignelse som någon teolog har uttryckt: ”Guds handling i en människas liv att föra henne in i den önskade relationen med honom.”

”Jag skall rikligen välsigna dig”, sa Gud till Abraham. King James bibel och hebreiska grundtexten: genom välsignande skall jag välsigna dig.
Barak betyder att hälsa, att böja knä. Alltså: genom att jag böjer knä skall jag göra dig gott (välsigna dig). Jag vet om betydelsen sen många år tillbaka men har nog aldrig vågat att säga att Gud böjer knä. För oss? Men det beskriver Jesus, Lammet – Guds lamm. Messias som den ödmjuke tjänaren.

Hur tas Guds välsignelse emot? Genom att vi böjer oss [böjer knä] inför Gud.
1Petr 5:5 …Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga [huperephanos], men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7  Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

Stolthet och högmod kräver av Gud men ödmjukhet ber om nåd.
Huperephanos betyder att Gud står emot de.. högmodiga, stolta (engelska pride), som vill skina (upphöja sig) över andra. Samma betydelse finns i heberiska halal, som betyder att berömma sig, att skina.

Klä er…” Att vara klädd i ödmjukhet är att ta på sig tjänardräkten.
–att inte ”kliva upp” och styra över andra.
–att inte lägga bördor på varandra, utan att tjäna varandra i ödmjukhet enligt Guds ord.
Vad säger det här bibelordet mer?
–att prövningen har ett slut. Gud skall upphöja /lyfta upp dig, när hans tid är inne. Vi vet inte när men vi vet att Gud har lovat att inte pröva oss över förmåga, 1Kor 10:13.
Gud tillåter prövningar och vi måste lära oss ödmjukhet men det är också då som vi verkligen får lära känna Guds kärlek, djupare än förut. Och sen kan vi ge vidare det vi har fått av Jesus/Gud.

Varför är det viktigt att vi ”kastar våra bekymmer på honom”?
-så att vi inte bär på besvikelse, anklagelser och bitterhet mot Gud i våra hjärtan.
-vi kan bekänna med munnen fast hjärtat kan vara stängt för Gud.
Därför uppmanas vi att alltid vara ärliga och säga till Jesus precis som det är.

Gud tillåter… för mycket, tycker vi ibland.
Jag bad och bad, månad efter månad, år efter år… men det djupa såret inom mig ville inte läka. Jag hade aldrig blivit så sårad och så nedvärderad som när Gud öppnade dörren till den tjänst som han hade kallat oss till, mig och Janne. Jag var ju “bara” kvinna. Lagiskhet gör människan obarmhärtig, hård och t o m elak. Inte bara en gång utan återkommande under flera år. Det gör det ännu värre att man slår (med ord) ”i Guds namn”, fast man saknar både kunskap och insikt i Guds rådslut. Kom ihåg att det var lagiska religiösa ledare som hatade Jesus och ville döda honom.

Jag kom till “vägs ände” eller rättare sagt tvingades dit.
”Gud, ytterst är det du som har ansvaret. Det är du som har kallat mig. Jag har inte valt det här själv och jag vet att jag är i din vilja. Du ledde mig hit och du visste om allt i förväg och ändå tillåter du det här.”
Detta var det svåraste av allt. Att Gud tillät och hade det yttersta ansvaret.

Men jag sa till Jesus precis som det var, vad jag tänkte och kände, helt ärligt. Alltid. Utan att jag förstod det då och utan att tänka på den bibelversen: Jag kastade alla mina bekymmer på honom!
Jag måste också alltid böja mig – bekänna min vrede, besvikelse, hat ibland – och lära mig att lita på Guds löften och hans trofasthet. Idag kan jag säga som så många andra: Jag vet att Gud är trofast!

Hebr 5:8  Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. 9  Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom, 10  och han blev av Gud kallad överstepräst, en sådan präst som Melkisedek. [Namnet betyder rättvisans (rättfärdighetens) kung. Han var överstepräst utan början och utan slut, alltså evig]

Paulus skriver om Jesus:
Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6  Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte [KJ och 1917 års översättning: …räknade han inte jämlikheten med Gud som ett byte] 7  utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8  ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. [Jesus var villig att lämna himlens härlighet och klä sig i tjänardräkten för vår skull. ”Han böjde knä” för att frälsa oss]  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10  för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11  och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Vi sjunger i en sång:
”När alla andra namn en gång förbleknat, står dock namnet Jesus kvar.
Dess purpurglans skall hela evigheten, stråla lika underbar.
Säg känner du det underbara namnet, som till frälsning Gud oss gav
vars lov har sjungits ut i hela världen, över varje land och hav.”

Jes 53:10  Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. 11  Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds [(1917års översättn.) …skall han se frukt och så bliva mättad]. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 12  Därför skall jag ge honom de många som hans del [(1917) ..och med talrika skaror skall han få utskifta byte. Det är samma löfte som Abraham fick], och de starka skall han få som byte [KJ han skall dela byte med den starke ( den onde, djävulen)], eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Det är naturligtvis det som Jesus syftar på:
Luk 11:21  När den starke [djävulen] beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. 22  Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet.

På korset segrade Jesus över djävulen, synden och döden.
Kol 2:13  Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14  och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. [Skuldebrev? Guds heliga lags alla anklagelser och domar över våra synder] Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 15  Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem. [(1917 års översättn.) Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han i honom har triumferat över dem.]

Abrahams prov skedde på tredje dagenuppståndelsedagen.
1Mos 22:4  När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. 5  Han sade då till sina tjänare: “Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe [shachah], och sedan kommer vi tillbaka till er.” [Obs! Vi kommer tillbaka..]
Shachah betyder tillbe, falla ned och böja sig. Abraham sa: “Vi ska gå för att (tillbe), falla ner i ödmjukhet, böja oss”.

Ps 149:4  Ty HERREN gläds över sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning. 5  De fromma skall jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd.
Jesus sa till de judiska ledarna:
Joh 8:56  Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad.”

Jes 29:19 De ödmjuka skall få allt större glädje i HERREN, de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige.
Det handlar inte falsk ödmjukhet som tror att vi bara ska vara ”snälla”, aldrig säga ifrån eller bli arga utan bara tala positivt, så att ingen tar anstöt.

Det står om Jesus Messias, den Smorde:
Ps 45:8  Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud [Sonen], har din Gud [Fadern] smort dig med glädjens olja [Anden] mer än dina medbröder [medsyskon].

Jesus hade all sin glädje i Fadern och i hans vilja. Han har också sin glädje i varje människa som tror på honom.

Jer 9:24  Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Hur får vi tag på den glädjen? Jesus undervisade om det i ”Saligprisningarna”, som kan översättas högsta formen av välsignelse.

Matt 5:1  När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. 2  Då började han tala och undervisa dem:
“Saliga [makarios betyder (över)lyckliga, avundsvärda. Det beskriver en inre glädje (lycka) som är oberoende av yttre omständigheter] är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. En totalt utfattig (andlig) tiggare [hebr. aniy – nedböjd]. Det kan jämföras med aiteo, det grek ordet när vi ber: En hjälplös tiggare ber. Hit måste Gud föra oss ibland. Om vi är fyllda med vårt eget och vi tycker att livet går bra ändå, finns inte plats för Gud. Vi tror kanske att vi klarar oss bra utan Gud.
4  Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. [Ordet betyder en djup sorg. Det är en sorg över våra brister och synder och vår köttsliga natur – en sorg efter Guds hjärta]
5  Saliga är de ödmjuka [(1917) saktmodiga], de skall ärva jorden. [De som i sorgen över synden ödmjukar sig /böjer sig för Gud och ”väntar efter Herren”. Det är att formas och fostras av honom inför det eviga livet och Guds rikes fullbordan.]
6  Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade [chortazo]. [Den som har insett: “jag kan inte frälsa eller förbättra mig själv. Min enda räddning är Jesus”.]
Mättade [chortazo] betyder ”får ett skrovmål” eller som boskap får grönt bete. Det är mättnad i sin bästa form.
Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet. [Lagiskhet och egenrättfärdighet gör hjärtat hårt men Guds nåd gör våra hjärtan mjuka och barmhärtiga, såsom vi har fått barmhärtighet. Det betyder inte att vi kompromissar och daltar eller ursäktar synd men vi pekar på Guds förlåtelse och hjälp i Jesus Kristus.]
Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. [Vi är renade i Jesu blod – Guds lamm som tar bort världens synd och vi berömmer oss av honom.]
9  Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn. [När vi har frid med Gud och fått Guds frid i våra egna hjärtan sprider vi fridens budskap om Jesus till andra.]
10  Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. 11  Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull [Falska anklagelser och lögner förekommer alltid i förföljelse]. 12  Gläd er och jubla [det är glädjen som kommer ur nåden], ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Löftena är alltså redan givna. Saliga är (presens)… redan nu. Bönesvaren kommer!

Hebr 4:14  Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15  Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande [sympatheo] med våra svagheter, utan en som blev frestad [prövad] i allt liksom vi, men utan synd. 16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
Sympatheo betyder ha medlidande och att lida tillsammans med.
Jesus lider tillsammans med oss.
Jesus vet hur det är att vara människa!

Hebr 2:16  Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. 17  Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. 18  Eftersom han själv har lidit [har erfarenhet av lidande] och blivit frestad [peirazo – frestad eller prövad], kan han hjälpa dem som frestas [peirazo].

-Jesus förstår din och min smärta. Det finns lidande som bara han förstår.
-Jesus vet vad det är att vara förkastad.
-Jesus vet vad det är att vara föraktad.
-Jesus vet vad det är att känna sig ensam och övergiven.
Ingen har lidit så som Jesus. Han bar alla våra synder och syndens konsekvenser på korset.

Jesu seger blir vår seger.
Joh 16:33  Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.”

Uppståndelsen är beviset på att Jesus är Guds lamm som tar bort världens synd. Jesus har gått före och banat vägen ända in i himlen. Därför finns det hjälp för oss i varje situation.

Jesus sa till Marta i Betania:
Joh 11:25  Jesus sade: “Jag är uppståndelsen och livet…

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Se Guds lamm!

Guds mäktiga verk

Guds mäktiga verk

Predikan Elvor Ohlin
Emanuelskyrkan Kungsbacka
27/3-2022

Dagens texter berättar om att Gud ger ett löfte om något väldigt stort som kommer.
Det är totalt omöjligt för människan att uppfylla.
Det tar ifrån människan all slags självuppfyllelse och alla gärningsläror.
Det börjar litet och oansenligt.
Det sker enbart av nåd och kärlek från Gud.
Tiden mellan löfte och uppfyllelse är en väldigt viktig tid. Det förbereder för (en förberedelsetid) att ta emot löftet.

Vi börjar med texten om Abraham.
Rom 4:18  Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. 19  Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft – han var då omkring hundra år – och att Saras moderliv var dött. 20  Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran [Annan översättning: …blev i stället starkare i tron ty han ärade Gud /ty han gav Gud äran. Det står i pågående form. Alltså något som Abraham gjorde hela tiden]. 21  Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.

Att ära Gud..
…är att lita på att Guds ord är sant, att Guds sätt och Guds tid är den rätta och bästa.
…är att vänta uthålligt och tacka redan nu för det Gud har sagt.

Tron stärktes mer och mer (ty) för att Abraham ärade Gud. Här får vi en nyckel. Hur stärks min tro? Jo, genom att ära Gud. Ära Gud istället för att bara se och fokusera på mänskliga, omöjliga omständigheter.

Alla mänskliga förutsättningar var borta men Abraham hoppades på Gud. På hebreiska är ordet för hopp tiqva. Israels nationalsång heter Ha Tikva, som betyder Hoppet. Tikva betyder också snöre och rep. Skökan Rahab i Jeriko hängde ut ett rött snöre /rep [tikva]. ”Det röda hoppet” var ett tecken på tro. Hon uttryckte att hon ville tillhöra Guds folk. Hon trodde på Israels Gud, för hon hade förstått att det här är den sanne, levande Guden. Det “röda” leder tanken till Jesu blod, som kanske inte Rahab hade kännedom om men hon förstod ändå: “Det här vill jag också ha. Det som det här folket har.. jag vill också tillhöra dem”.

Tiqva är rot till qava som betyder att hoppas, att förvänta, att vänta tålmodigt och att tvinnas samman. Här har vi repet (snöret) igen (tvinnas samman).
Ps 27:14  Hoppas [qava] på HERREN, var stark och frimodig i ditt hjärta, ja, vänta på [qava] HERREN!

Vad för slags tro är detta?
Det är ganska ofta vi talar om tro. Människan tror på allt möjligt och alla har förmågan “att tro”. Beror det bara på var man ”riktar sin tro”?

Jak 2:19  Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar.
Det räcker alltså inte. Vad är skillnaden?
Jo, biblisk tro har sitt ursprung i Gud. Det är den stora skillnaden.
-Guds ord är levande och verksamt.
-När Ordet får ingår i våra hjärtan föds tron från Gud.
-Den tron är levande och frälsande.

1Mos 15:6  Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet. [Ordet från Gud fick ingång i hans hjärta]

Biblisk tro är övernaturlig och har sitt ursprung i Gud.
Hebr 11:1 säger att den tron har ”substans” (engelska subtance) dvs. innehåll, en fast övertygelse och ordet betyder också att det är en fast grund. Det är Guds mäktiga verk i oss.

Gud prövar ofta våra hjärtan genom att använda det enkla, svaga och obetydliga. Det är samtidigt befriande från våra prestationer och mänskliga ”stordåd”.

1Kor 1:27  Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28  och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29  för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Citat av Albert Barnes: De har sanningen på sin sida; och sanningen är, även om den är klädd i en ödmjuk dräkt, mäktigare än villfarelsen, fastän den är klädd i fantasins briljans, högtidlig pompa och sofistikerad list.

Sanningen i en ödmjuk dräkt är mäktigare än villfarelsen, hur den än ser ut eller uppträder. Löftena till Abraham går som en röd tråd genom GT. Vi landar i Mika bok (en av dagens texter).

Mika 5:2  Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. [Messias ursprung är av evighet] 3  Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. 4  Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro [frid], ty han skall då vara stor intill jordens ändar. 5  Och han skall vara vår frid…

Uppfyllelsen började i ett litet land [Israel], i en liten oansenlig stad [Betlehem] i Juda. Här skulle Messias [Frälsaren], den evige Kungen och Fridsfursten födas som människa. Det är detta som Paulus syftar på:

Ef 2:13  Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta [ni hedningar], kommit nära genom Kristi blod. 14  Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. 15  Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda [jude och hedning] i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. 16  Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen.

Det fanns avdelningar eller uppdelningar i och omkring templet.
Hedningarnas förgård var skild från judarna, lagens folk.
Hos judarna fanns kvinnornas förgård skild från männen.
Det fanns ett förhänge till det Heliga där bara prästerna fick gå in.
Det fanns ett förhänge till det allra heligaste dit bara översteprästen fick gå in en gång om året på Försoningsdagen.

Jesus öppnade vägen och rev alla hinder och alla skiljaktigheter! Därför skrev Paulus i Gal 3:28:
Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
Det skedde inte genom politisk makt och propaganda… utan på Golgata kors. Jesaja profeterade på sin tid:

Jes 42:2  Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.
…6  Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, 7  för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker.
[En påminnelse om löftet till Abraham – som betyder fader till många – som inte bara gällde det judiska folket, utan ett nytt förbund med frälsning till alla jordens folk]

Betlehem betyder brödhuset.
I 1Mos 35:19 får vi veta att Efrata är ett gammalt namn på Betlehem.
Efrata betyder fruktbar, fruktbarhet och överflöd.

Jesus är Livets bröd. Han föddes i brödhuset (Betlehem) och all god frukt är i honom, Guds härlighet.
Joh 6:48  Jag är livets bröd. 49  Era fäder åt manna i öknen, och de dog. 50  Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 51  Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.”

Att äta och dricka är att ta in något inom sig. Här talar Jesus om andligt liv genom omvändelse och tro på hans ord (pånyttfödelsen).

Plantan och Trädet
Jag vill berätta om två syner som jag fick för ganska många år sedan. Jag brukar kalla dem Plantan och Trädet.

Jag börjar med trädet. Vi (Janne och jag) var engagerade på heltid och hade ansvar för en dagverksamhet med öppen kyrka på 1990-talet. Det var bön, förbön, undervisning, lovsång och evangelisation. Så kom ett par in och mannen ville ha förbön. Han var ledare för en grupp som brukade samlas. Vi bad för honom och när jag var i bön såg jag en syn för mitt inre, väldigt tydligt. Jag såg ett väldigt stort och vackert, grönt träd med kraftig stam. Det var som en stor fin ek och såg starkt ut. Men plötsligt när vi bad, föll trädet till marken på ett ögonblick. Då såg jag att det nästan saknade rötter helt och de som fanns var alldeles ytliga. Jag blev väldigt förvånad och undrade vad det kunde betyda?
Det gick inte så lång tid, så blev det avslöjat att det var mycket som inte var rätt ställt med mannen. Det gällde ekonomi, lögner och annat. Då förstod jag vad Gud menade.
Det står om trädet… (1917 års övers)
Ps 37:35  Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt; han utbredde sig såsom ett grönskande träd, väl rotat [mäktig och stark i människors ögon]. 36  Men när man sedan gick där fram, se, då var han borta; jag sökte efter honom, men han fanns icke mer.

En tid efter detta, var jag i bön hemma en dag. Jag låg på knä vid köksstolen, som jag brukade göra. Nu fick jag en syn för mitt inre, som en film. Jag såg alldeles torr jord. Ur jorden hade det kommit upp en liten grön planta. Det började blåsa och det började storma. Det blåste så jorden yrde och plantan den låg på tvären i vinden. Jag såg det så levande så jag minns att jag tänkte: Oj, hur ska det gå för den lilla plantan?
Men hur det än stormade och blåste, rubbades den inte från sin plats. I hela mitt inre växte en bön: Jesus, låt mig få bli som den där lilla plantan! Med så djupa rötter (jag förstod att det handlade om rötterna) så att inget kan rubba mig när det stormar!

Ungefär ett halvår senare satt jag och läste i Bibeln. På den tiden använde jag mest 1917 års översättning men den här dagen läste jag i Folkbibeln och såg vad som står i Jesaja 53.
Jes 53:1  Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2  Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. [Va?! Det är ju synen jag såg] Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3  Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Var det detta jag hade bett om?! Att inte sträva efter ”det som är stort” i den här världen men att lära känna Jesus, följa honom, formas av honom och att vara djupt rotad i Guds nåd och kärlek, i sanningen.

Rom 8:29  Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Det är det som Gud gör i oss, under tiden mellan löfte och uppfyllelse. Jag förstod att de två synerna hade ett samband. Gud säger: ”Se inte på det yttre. Sträva inte efter det yttre som är stort och som imponerar på människor!” Vad är din strävan? Att bli något stort inför människor eller att bli Guds tjänare i enkelhet och trohet?

Rotskottet står för det inre livet, Guds [mäktiga] verk i det fördolda.

  • ödmjukhet inför Gud och enkelhet
  • fasthet och hållbarhet i stormar och skakningar

Rom 6:5  Ty är vi förenade med honom [sumphutos betyder planterade tillsammans med (Jesus) och växa tillsammans med (Jesus)] genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6  Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. [Att ta sitt kors och följa Jesus är inte lätt när min vilja korsar Guds vilja. Men om vi “ärar Gud” som Abraham, då tvinnas vi samman med honom. Guds vilja blir din vilja /min vilja].

Jak 1:21  Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar.
Johannes döparen sa:
Joh 3:30  Han måste bli större och jag mindre.

“Vi vill bli stora och många, vi vill prestera, göra-göra, vi vill påverka! Vi ska påverka hela staden… hela landet…hela världen!”
Har ni hört det? Det brukar sluta med pannkaka av alla sådana ”visioner” och drömmar. Så låter de stora gröna träden med ytliga rötter. Stora inför människor och kallar sig apostlar? Men blinda för Guds sätt att verka. Det är surdeg. Rensa ut surdegen, säger Bibeln.

Trädet som imponerar på människor är den gamla människans verk.
Jesus sa till fariseerna vid ett tillfälle:
Luk 16:15  Då sade han: “Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. [De ville verka andliga inför människor men deras liv vittnade emot dem. De vred och vände på Guds ord för att passa deras egna begär (efter makt, pengar…)].

Ojoj, där föll ett grönt träd. Han som har lärt hundratusentals präster och pastorer och församlingsledare hur man ska bygga församling som ett företag. Han hade tafsat på kvinnor i 30 år.
Ett annat stort träd föll också, nu på andra sidan jordklotet, han som skulle bygga världens största kyrka. Han hamnade i fängelse. Tror att det handlade om förskingring. Vad var det för motiv? Var det att göra sig ett namn? Världens största… eller var det för Gud? Jag vet inte. Gud vet.
Härom veckan kunde vi läsa om ett annat stor grönt träd i den kristna rörelse som växer mest av alla i världen. Den högste ledaren fick kliva av. Det var också något med alkohol och kvinnor.
Det finns många, många fler. En hade ju förhållande med sin älskarinna och var alkoholist, som han dolde. Han skilde sig och gifte sig med älskarinnan och stod upp och predikade. Det strömmade människor dit från hela världen och på tv följde man långt in på nätterna här i Sverige. Det var i USA, så det var annan tid här. Många stora, gröna träd har fallit och fler kommer säkert att falla.

Nu gör Gud ett nytt nedslag och sänder ärkeängeln Gabriel till en ung kvinna i Galileen.
-hon är inte ”Himlens drottning” – det är en avgud, en demon.
-hon var inte syndfri – det är en lögn. Endast Jesus, Guds Son, har levt ett syndfritt liv på jorden.
-hon var inte en kändis eller rik eller mäktig.
Hon var vanlig, enkel och verkar ha varit ganska fattig.

Luk 1:26  I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27  till en jungfru i staden Nasaret i Galileen [Kära nå´n! En stad med dåligt rykte. Ni minns kanske att Natanael sa när han fick höra att Messias kom från Nasaret: “Kan något gott komma från Nasaret?” Joh 1:46. Vi med facit i hand kan säga: Ja! Om Gud får verka kan det ske! Än en gång Guds val, när han vill uppenbara sin härlighet]. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. 28  Ängeln kom in och sade till henne:”Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.”29  Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30  Då sade ängeln till henne: “Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31  Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32  Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33  Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”34  Maria sade till ängeln: “Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 35  Ängeln svarade henne: “Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 36  Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. 37  Ty för Gud är ingenting omöjligt.” [Eller: Inget ord från Gud är utan kraft] 38  Maria sade: “Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Maria skyndade sedan att hälsa på Elisabeth.
..1:45  Och salig [välsignad] är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse.”

Vi läser den fjärde av dagens texter:
Ps 147:7  Sjung till HERREN med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa, 8  han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden, han som låter gräs skjuta upp på bergen 9  och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. 10  Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. 11  HERREN gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd.

Gud har skapat hela universum och han har omsorg om allt som han har skapat. Ändå har han sin största glädje i:
…den som har gudsfruktan och hoppas på hans nåd.
…och som säger ja till Guds kallelse och är trogen i det lilla.

Vi går snabbt tillbaka till Guds löfte till Abraham.
1Mos 13:14  HERREN sade till Abram sedan Lot hade skilt sig från honom [Att Abraham och Lot skildes åt är en viktig poängtering. Lot var en rättfärdig man, säger Bibeln, men han drogs till den här världen. Han drogs allt närmare till Sodom och till slut flyttade han in dit. Han såg inte klart med sina andliga ögon. Namnet Lot betyder täckelse, beslöjad. Nu när Abraham var ensam inför Gud säger säger Herren]: Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. [Utgör inte det ett kors?] 15  Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. [Löfteslandet står ju andligt sett som en förebild på att vara i Kristus och att komma in i förberedda gärningar. Alla löften har “sitt ja och sitt amen” i honom – inget utanför Jesus men allt i honom] 16  Och jag skall låta dem bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden skall också dina efterkommande kunna räknas.

Abra(ha)m och Sara(i) var fortfarande barnlösa när Gud gav det här löftet. Det var helt omöjligt mänskligt sett. Men Johannes, han såg i uppenbarelsen en dag i framtiden.

Upp 7:9  …en stor skara som ingen kunde räkna [med andra ord ”som stoftet på jorden” som Gud sa till Abraham], av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. [Palmblad är en symbol för seger] 10  Och de ropade med hög röst: “Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.”

Jag vill läsa löftet till Abraham parallellt med:
Ef 3:14  Därför böjer jag mina knän för Fadern, 15  han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 16  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17  och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. [Guds fullkomliga kärlek, agape – som små plantor med djupa rötter som inget kan rubba] 18  Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet [Ungefär som landet framför Abram] 19  och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. [Det är korsets budskap] 20  Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, [Guds mäktiga verk] 21  honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

Förr sa man att Jesu kärlek /Guds kärlek:
-är så vidden räcker för alla.
-är så djupden når ned till den värste syndare.
-är så hög så att den når upp till himlen.
-är så lång så att den räcker i all evighet.

Och glöm inte:
Det är ”de små plantorna” som Gud använder!

Posted in BIBLE STUDY | Tagged | Comments Off on Guds mäktiga verk

Dom över Guds Hus del 2 – Mönster

När jag skrev studiet rensa ut surdegen tog jag upp läran om ett uppryckande innan vedermödan. Det finns inte ett enda bibelord som stöder den teologin. Att bygga upp en hel lära om en eskatologi på sådana grunder blir som ett korthus.

Det lyckas genom folkets okunskap i teologi och bristen på att kunna pröva saker mot skriften. Det är av samma orsak alla villoläror kommer in i Guds Hus. Om en lära kommer ifrån Gud måste den:
1/ Ha en förebild i Gamla testamentet
2/ Undervisats av Jesus Kristus
3/ Undervisats och praktiserats av Apostlarna

Paulus som verkligen undervisade om Herrens Dag och Jesu tillkommelse hans skrifter om ändens tid kommer att förvrängas säger Petrus.

2 Pet 3:6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

1/ De ogudaktiga skall dömas på domens dag (V 7)
2/ Herrens Dag kommer som en tjuv om natten (V 10) (King James)
3/ Vi skyndar på mot Herrens Dag (V 12)
4/ Men vi skall gå vidare mot en ny himmel och en ny jord (V 13)
5/ De laglösa skall förvrida teologin om ändens tid
6/ Vi skall vara på vår vakt så vi inte följer med denna förvridna teologi
7/ Det gör vi genom att växa i Kunskapen om Gud.

Kunskapen om Gud är alltså hela Guds rådslut: (Allt detta talade både Jesus och Apostlarna om)
1/ Vem är Gud (Hans härlighet)
2/ Vad vill Gud (Hans rådslut och hans vilja)
3/ Vad kommer att ske i framtiden (Eskatologi)

Petrus bekräftar Paulus teologi när han beskriver Herrens Dag och Jesu tillkommelse (Parousia) Jag skall försöka reda ut begreppen lite så vi förstår genom Kunskapen om Gud. Enligt punkt 2 så står det att Herrens Dag skall komma som en tjuv om natten. (2 Petr 3:10 King James) Detta som en tjuv om natten är ett begrepp man felaktigt använder på begreppet: ”Bruden skall hemligen ryckas upp och försvinna” (Den så populära Pretrib läran som JN Darby förde in)

Men det är så att Herrens Dag startar innan med sina domar över de ogudaktiga och på slutet av den dagen kommer Jesus tillbaka synligt för alla. Herrens Dag betyder en tidsperiod när Gud från himlen börjar döma jorden och den tidsperioden avslutas med Jesu Tillkommelse. Har vi förstått detta nu?
1/ När tiden är inne för Herrens Dag vet bara Gud
2/ När den tiden är slut kommer Jesus Kristus

Är detta ett sant påstående jag gör den sanning som gällt i alla tider fram till 1830 då JN Darby införde sin surdeg? Det är mycket lätt att bevisa för den sanna läran om ändens tid skall:
1/ Ha en förebild i Gamla testamentet (Minst 2 skriftställen)
2/ Undervisats av Jesus Kristus (Minst 2 skriftställen)
3/ Undervisats och praktiserats av Apostlarna (Minst 2 skriftställen)

När vi börjar läsa bibeln som den skall läsas och låta skrift få förklara skrift blir alltså kunskapen om Gud som ett stort pussel vars hela bild blir den visdom Gud gett dig. När jag var barn försökte vi tvinga ihop pusselbitar men varje pusselbit har ett mönster som den andra pusselbiten måste passas ihop med.

Herrens Dag = En tidsperiod av dom ingen vet starten på
Jesu Tillkommelse = Det som avslutar Herrens Dag

Det är alltså inte Jesus som kommer som en tjuv om natten det är Herrens Dag. En ”tjuv om natten” är alltså bilden av att helt plötsligt kommer det en helt oväntad dom från Gud som ingen hade räknat med. Herren själv börjar att från himlen lägga sig i människans planer och utgjuta vreden över världen. Det kan vi läsa på flera ställen i bibeln som vittnar om detta.

1/ Guds dom startar alltid med en inre död och hjärtats förhärdelse (Villoläror – Mörker)
2/ Guds dom avslutas alltid som en fysisk dom (En Katastrof på Herrens Dag)

Det var exakt vad Apostel Perus sa:
1/ De laglösa skall först drabbas av villoläror och mörker (2 Petr 3:15-17)
2/ De kommer sedan att drabbas av katastrofen på Herrens Dag (2 Petr 3:7)

Det var exakt vad Apostel Paulus sa:
1/ De laglösa skall först drabbas av villfarelse (2 Tess 2)
2/ För att sedan drabbas av katastrofen på Herrens Dag (2 Tess 2)
3/ Kunskapen om Gud eller Sanningen försvann ur hjärtat (2 Tess 2)

Lägg nu noga märke till vad Paulus säger om Herrens Dag då ser ni harmonin med vad jag tidigare sagt: Herrens Dag kommer som en snara eller katastrof över alla innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen och uppståndelsen från de döda sker.

Jesus Kristus skall vid sin ankomst vid slutet av Herrens Dag förgöra sina motståndare i Eld. Men först kommer domen över Guds Hus alltså i form av en kraftig villfarelse helt i enlighet med det mönster vi lärt oss. Sedan kommer Herrens Dag med yttre dom och sedan kommer Herren själv med evig förintelse av allt på den gamla jorden i Eld för att ersätta den med en förnyad där bara rättfärdighet bor. Jag har sett det och jag bävar Herren gillar inte surdeg och villfarelse i sitt Hus som är heligt. Att inte rensa ut det visar måttet på vår kärlek (Agape till Gud) (Joh 14)

Jag skriver det här eftersom Gud har sagt till oss att avslöja Djävulens alla listiga anslag och läror. Då läser vi hela 2 Tess 2 för att se mönstret som är så tydligt uppenbarat. Domen startar med Herrens Dag och den avslutas med Jesu tillkommelse (Parousia). Vi skall inte fördjupa oss så mycket vi skall bara se på mönstret som stämmer med hela skriftens vittnesbörd.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst (Parousia) och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder (Syskon) 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

Herrens Dag = Tidsperiod
Jesu Tillkommelse (Parousia) Avslutar den Tidsperioden

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. (Gk: Det skall komma ut genom mitten av er) 8 Sedan (GK: Då) skall den laglöse (GK: Laglösheten) öppet träda fram (GK: Avslöjas) Men honom (GK: Detta) kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. (Parousia)

1/ Innan Herrens Dag skall de laglösa komma ut ifrån er på en bestämd tidpunkt.
2/ De laglösa är alltså de som drabbas av villfarelse en inre dom först
3/ De drabbas av domen på Herrens Dag och total katastrof genom elden

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst (Parousia) är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen (Hela Guds Rådslut) och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (Pseudo) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Ta nu och läs min dröm: Domen över Guds Hus! Jag såg ett ledarskap som inte kunde förstå skriften. Jag såg att en villfarelse drabbat dem! Deras ögon såg ut som om de var drogade! Jag fick tanken: De är drabbade av stark villfarelse! Texten här tyder på att en superstark villfarelse kommer från Gud som kopierar Jesu tillkommelse (Parousia + Pseudo) Jag citerar Keith Malkomson igen:

Ett budskap från Pastor Keith Malcomson från ett kort Youtube Klipp där han varnar för Villfarelsens andemakt! Jag sammanfattar det till Svenska Citat: ”Jag städade kyrkan innan söndagsmötet en dag när jag fick vara med om något väldigt konstigt. Det kom helt plötsligt en andemakt där i rummet som en väldigt kraftig villfarelse. Det var precis som om mitt sinne attackerades av starka tankar och upplevelser det var som en hel ocean kom emot mig. Detta varade i ungefär 30 sekunder och det fångade hela mitt sinne det var fruktansvärt starkt. Jag kunde bara tänka så här: Gud är i allting och allting är Gud! Gud är i alla religioner och alla religioner leder till Gud det var som en våg som sköljde över mig. Jag stod som fastfrusen när detta pågick och kom till slut ur greppet: Vad var detta nu? Jag ringde till en vän i ett annat land som bekräftade att han hade haft exakt samma upplevelse samtidigt. Jag upplevde att det kommer stark demonisk aktivitet att släppas lös och jag fick uppleva detta för att varna. Lyssna nu: Det kommer att släppas lös en superstark demonisk villfarelse mitt i kristenheten.” (Slut: Citat)

Paulus säger alltså att strax innan denna falska andeutgjutelse av villfarelsens andemakt över de laglösa så skall Herren uppenbara det för hans älskade på Sion. Där skall två basuner ljuda innan Herrens Dag inträder.

1/ Basunen som varnar för fienden (Joel 2:1-11)
2/ Basunen som kallar till förberedelse till bröllopet rensa ut surdeg (Joel 2:15-16)

2 Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder (Syskon) Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. (Hela Guds Rådslut) 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. 16 Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.

I detta kapitel ser vi 2 grupper kristna som kanske på utsidan uppträder som kristna och det är svårt att skilja dem åt. Men endast Gud vet vad som finns på insidan och det kommer att avgöra domen över Guds Hus.

En grupp kommer att drabbas av domen som börjar med en kraftig villfarelse
Den andra gruppen kommer vid den tiden få det uppenbarat innan det sker (2 Tess 2:8) Den andra gruppen är alltså de som lyssnar till basunerna på Sion och förstår budskapet.

1/ Herrens älskade är de som har kärleken till sanningen
2/ De som Anden får rensa ut all surdeg ifrån
3/ Det är de som står fast i den läran som är given
4/ De kommer att få uppleva övernaturligt beskydd på den dagen

Ser du hur Guds mönster håller igenom både GT och NT? Gud börjar alltid med mörker så vi förlorar förmågan att SE och FÖRSTÅ Kunskapen om Gud. (Sanningen) Detta visar sig på 3 områden:
1/ Vem är Gud (Hans härlighet)
2/ Vad vill Gud (Hans rådslut och hans vilja)
3/ Vad kommer att ske i framtiden (Eskatologi)

Men Kunskapen om Gud kan endast komma till oss genom det ljus som strålar ut ifrån Herrens ansikte. Att sätta ett täckelse mellan Herrens Ansikte och vårt Ansikte är exakt vad Djävulen är ute efter. Vad symboliserar detta täckelse egentligen? Då måste man ju ställa sig frågan varför får Djävulen tillåtelse att förblinda oss? Då stämmer det ju vad vi har sagt att domen från Gud börjar alltid med att vi blir förblindade så Djävulen utför alltså en del av Guds dom. Det var ju extra tydligt när vi läste 2 Tess 2 – Gud sände stark villfarelse! Satan utför bara Guds order! Han får bara tillåtelse att göra det med de som inte ger kärleken till sanningen rum. Där har han ju redan verkat så de är hans tillhörighet och byte.

Nu skall jag berätta några starka profetiska drömmar Herren talat till mig om genom åren: Den senaste drömmen var ju: Rensa ut surdegen! Om vi skall vara med och fira Gudstjänst på Sion måste vi göra oss av med det som är falskt ut ur Guds hus. De andra två profetiska drömmarna handlar om hur tjuven kommer om natten för att orena Guds hus med lögn. (Kopia) Om vi inte gör det kommer Anden att bli bedrövad och dra sig undan och prisge oss åt vår egen visdom.

Jag drömde att vi kom till ett hus där härligheten från Gud hade försvunnit och folket där inte har kunskap om hur tjuven kan stjäla den utan spår. Vi sattes nu där i huset och Gud sa: Varde ljus! Hela huset fylldes av ljus – Nu var det midnatt och vi vakade i huset bakom en bokhylla av falsk teologi kom Tjuven (Djävulen) ut ur en lönnöppning: Han skrek och var jättearg och dörren stängdes: Nu kan vi inte komma in i huset längre för de har tänt ljuset!

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Guds dom börjar med mörker!
Djävulen utför domen!
Han byter alltid ut sanningen mot lögnen!
Bara genom Anden från Jesu ansikte kan vi avslöja lögnen
Omvänd process Lögnen kastas ut Sanningen tar över

Den sista uppenbarelsen har en liknande betydelse: Jag kommer fram till ett museum av något slag där fanns världens mest värdefulla diamant som man lånat för att ställa ut. Diamanten vaktades av den senaste teknologin av larm med massa laserstrålar och liknande. Men mitt i natten kom tjuven in i huset genom taket och hissade sig ner han överlistade lätt larmet. Han hade en påse med sig och han bytte ut diamanten mot en som såg exakt likadan ut. (Pseudo) Dörrarna öppnades igen och folk strömmade dit för att se denna värdefulla diamant och de attraherades av den. Men en dag kom en diamantexpert från ett främmande land och han tittade på diamanten och säger till ledarskapet: Denna diamant är inte äkta för den har inte det skenet som den äkta har! Ledarskapet sa nu att du måste ha fel för inget överlistar vårt nya säkerhetssystem (Mänsklig visdom). Diamantexperten (Den Helige Ande) gick bedövad bort därifrån och allt fortsatte sedan som vanligt.

Jag blev så skakad när Gud visade det här för mig! Du finner mönstret precis överallt i bibeln när det handlar om Israel. Och det är exakt det Paulus säger vi skall titta efter som ett mönster när Gud dömer i Ändens tid (1 Kor 10)

1/ Ledarskapet upphöjer sig över Guds visdom
2/ Förhärdelsen och blindheten kommer som början på domen
3/ Falska profeter upphöjs över sanna profeter
4/ Lampan slocknar
5/ Den fysiska domen kommer att verkställas av Gud
6/ Fienden kom i form av olika nationer mot Israel

Låt oss titta på hur Gud dömde Eli hus för på samma sätt kommer han att döma Guds hus. Lägg märke till att Samuel var där: Hans namn betyder – Den som hör Gud (Anden) Det är en profetisk bild på att i de 7 Församligarna i uppenbarelseboken ropar Gud på Samuel: Upp 3:13 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

1 Sam 3:1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. 3 Guds lampa hade ännu inte slocknat, och Samuel låg i HERRENS tempel där Guds ark stod.

Vad är det Samuel får höra? Vad är det Anden säger åt de 7 församlingarna?
Väckelse Väckelse eller Dom över Guds hus? Domen kommer över Guds hus därför att ledarskapet inte rensat ut surdegen.

1 Sam 3:11 Då sade HERREN till Samuel: “Se, jag skall i Israel göra något som kommer att ge eko i båda öronen på var och en som får höra det. 12 På den dagen skall jag låta komma över Eli allt vad jag har talat mot hans hus, från det första till det sista. 13 Jag har kungjort för honom att jag skall döma hans hus till evig tid på grund av den synd han kände till, nämligen att hans söner drog förbannelse över sig, utan att han tillrättavisade dem. (Rensade ut Surdegen)

Heb: Vad jag redan startat (Förblinda)
         Skall jag slutföra (Yttre dom)

Den avfallna kyrkan kommer att förblindas och kompromissa med världen (Förblindelse Förhärdelse) Hur kommer hon dömas då? Vad är den yttre domen? kolla här nu: Det kommer inte gå som hon trott! Helt plötsligt svänger den politiska makten och förgör henne!

Upp 17:16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Dom över Guds Hus del 2 – Mönster

Vilket bord väljer vi äta av?

Låt mig börja att säga att Herren dukar mitt bord och det är jag glad över. Jag skulle inte ha så mycket att undervisa om annars. Den mat som kommer från honom vederkvicker alltid själar i en grym och kärlekslös värld. Så varsågod middagen är serverad!

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Psa 23:5 Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja (Kunskapen om Gud) och låter min bägare flöda över. (Nådens överflödande härlighet)

Genom Kunskapen om Gud kan jag alltså förstå vad som är giftigt för mig att äta. Visste du att ordet Demon kommer av roten: “Daio” som betyder: “To distribute fortunes” (Spådomar eller materialismen och girigheten) Hur såg det ut i Israel innan domen kom?
1/ Man tillbad avgudarna (Onda andars bord)
2/ Materialismen
3/ Man ville inte lyssna till Profeterna (Herrens ord)

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.
1/ Berusning (Materialism – Egots Njutning)
2/ Hjärtats förhärdelse (Blindhet)
3/ Herrens Dag kommer som en Snara eller Katastrof
4/ Herrens Dag vreden innan Jesu tillkommelse (Människosonen
5/ Detta gäller alla på hela Jorden

Herrens Dag är en kort tidsperiod när han dömer världen från himlen tiden avslutas med Jesu Tillkommelse och Uppståndelsen från de döda. Jag tog upp det igår hur vi svalt lögnen om ett mystiskt försvinnande av församlingen innan vedermödan. Ett onda andars bord framdukat av ockultisten JN Darby, (Ursäkta om jag stöter någon men det är dags att rensa ut surdegen nu)

Mat 24:30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Mat 25:31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.

Mat 19:28 Jesus sade till dem: Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig (Till slutet) sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.

NU VERKAR DET RÅDA STOR FÖRVIRRING

Gud skall släppa på sin vrede över världen som en katastrof innan han sätter sina fötter på Oljeberget vid sin tillkommelse. Denna vredesdag startar på en för oss på en totalt okänd tidpunkt men den avslutas med människosonens tillkommelse. Det är nämligen så att Herrens Dag (Yom) på hebreiska betyder tidsperiod också inte bara 24 timmar.

1/ Guds dom börjar alltid med en andlig död först (Förhärdelse-Blindhet)
2/ Guds dom fortsätter sedan med fysisk dom (Det skapade)

När vi tittar på texten som vi startade med LK 21:34-36 ser vi att domen från Gud startar med berusning den leder till förhärdelse och blindhet. Hur kan den berusningen vara en dom från Gud? Jo därför att det finns bara två bägare och två bord att äta av och domen består i att vi väljer.

1/ Herrens Bägare – Jesus Kristus och Anden och Ordet
2/ Skökans Bägare – Villfarelse – Onda andars läror – Antikrists ande

1 Kor 10:21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Vi måste förstå att kvinnan är den fallna andevärlden hon har alltså en bägare med vin. Att dricka ur den är att välja hennes bärgare före Guds bärgare. Ser du nu att domen börjar med inre förhärdelse som gör oss blinda så vi längtar efter materialism. Det är därför att det står vredesvin för den som dricker gör sig till ett med den fallna andevärlden (Förbund med Dödsriket)

En röst från himlen ropar:
1/ Gå ut ifrån Henne mitt folk
2/ Drick ej av Hennes vredesvin (Förbund med Dödsriket)
3/ Då kommer Snaran och Katastrofen över er på Herrens Dag

Då går vi tillbaka till Luk 21:34-36 för du ser exakt samma mönster! Vi kan alltså bara komma ut ur Babylon om vi väljer Herrens bägare och bord (Mat) först.

Luk 21:36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.

Men i KJ står det annorlunda
Luk 21:36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape (Ex) all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.

1/ Var alltså alltid andligt vakna så ni väljer Herrens Bord först (Förbundet)
2/ Bön som alltid binder oss tillsammans med Herren (Förbundet)
3/ Så han räknar er värdiga (Rättfärdighet) att komma ut igenom (Ex) den snara och katastrof som kommer
4/ Så att ni kan bestå inför domaren själv när han kommer

Jag vill för tydlighetens skull repetera vad jag sagt från början.
Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.

1/ Berusning (Materialism – Egots Njutning)
2/ Hjärtats förhärdelse (Blindhet)
3/ Herrens Dag kommer som en Snara eller Katastrof
4/ Herrens Dag vreden innan Jesu tillkommelse (Människosonen
5/ Detta gäller alla på hela Jorden

1/ Församlingen har fått Herrens Bord uppdukat framför sig! Det är fullheten av Guds Rådslut och hans vilja Paulus kallar den för Kunskapen om Gud eller Sanningen. 2/ Djävulen kommer med sin listighet för att presentera ett annat bord framför dig som också handlar om en slags kunskap vi kallar det lögn eller laglöshet.

Det bord vi väljer först den gör vi till Herre över våra liv! Så fort vi väljer Djävulens kunskap förkastar vi Kunskapen om Gud. Våra Andliga ögon stängs och Köttets ögon öppnas så fort du börjar äta av Djävulens kunskap startar berusningen av hjärtats förhärdelse och blindhet. (Domen)

Den som är förblindad är alltså redan under en dom han har fått Kunskapen om Gud men väljer ändå att äta av den nya kunskapen som presenteras (Onda Andars bord) Paulus hade redan gett Korintierna hela Guds Rådslut nu kom en ny Kunskap in det var därför han varnade dem om de två olika borden.

> 1830 presenterades en ny kunskap av JN Darby
> 1984 startades en bibelskola i Uppsala med en ny kunskap
> 2000 talet presenteras en ny kunskap från Betel Church
> Det presenteras en ny kunskap hela tiden genom falska profeter

Från ett håll låter det som om församlingen upprättas genom denna kunskap: Nu skall vi få nya Apostlar och Profeter med ny Uppenbarelsekunskap. Från det andra hållet ser det ut som ett stort avfall vem har rätt egentligen?

Vet du varför det hela tiden presenteras nya dukade bord med olika rätter på för att fresta dig att äta av? Varför springer det så många falska profeter omkring tror ni drivna av de onda andarna. Herren vill se om vi älskar honom eller inte vill du vara kvar vid hans bord och äta eller vill vi äta och dricka med de laglösa? (Sluta förbund med dödsriket)

Det bord du äter vid bestämmer nämligen om du skall drabbas av katastrofen eller inte. Det bord du äter vid bestämmer din framtida destination Sions Berg (Kvarlevan) eller Babylon. (Kommer dömas)

Rom 11:7 Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. 8 Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag. 9 Och David säger: Må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. 10 Må deras ögon (Förstånd) bli förmörkade, så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid.

Ja ja detta gäller väl de där Judarna tänker vi då för så verkar det ju vid den första anblicken. Men hedningarna kan alltså göra exakt samma sak som Israel gjorde äta av samma bord alltså.

Rom 11:17 Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18 då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. 19 Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. 20 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. (Om du fortsätter äta av Herrens Bord) Var inte högmodig utan lev i fruktan. 21 Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig.

Domen över dem började med samma mönster som jag sagt innan.
1/ Berusning (Yttre värde först)
2/ Förhärdelse av hjärtat (Blindhet)
3/ De väljer onda andars bord först = En ny Kunskap
4/ Detta kommer att dra en katastrof över dem

Mar 13:22 Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram (Duka ett bord) och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. (Välja det bordet först) 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.

Förbjuden mat = Laglöshet på Grekiska
De kommer att duka upp ett bord i din församling också för din prövning

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom (Utan Surdeg) 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre (Kunskapen om Gud) och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

1/ De utvalda som älskar honom kommer inte äta av det bordet
2/ Det är en profetia om att vi måste vakta ögonen
3/ Det kommer massor av laglösa att försöka bjuda dig på middag

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem” (Låt oss äta av ett annat bord) 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 4 HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till. 5 Men den profeten eller den som har drömsyner skall dödas. Ty han predikade avfall från HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg som HERREN, din Gud, har befallt dig att gå. Du skall skaffa bort det onda hos dig. (Surdegen)

1/ En falsk profet kommer och gör verkliga under och tecken
2/ Du ser det med dina egna ögon
3/ Det är alltid en ny kunskap som presenteras i olika förpackningar
4/ Han vill få dig att överge Herrens bord
5/ För att maten på det nya bordet ser bättre ut
6/ Det är bordet som drar på dig Guds dom och katastrofen

Nu när vi vet vad Guds dom är för något och hur den startar låt oss se på Laodicea. Det betyder folket styr vilket betyder församlingen upphöjer sin visdom över Guds visdom. De har lämnat Herrens bord och börjat knapra på rätterna på onda andars bord. De var alltså redan under en dom!
Laglöshet på hebreiska har också innebörden av att man står under en aktiv dom och vi vet ju nu hur den börjar.

1/ Berusning (Materialism – Egots Njutning)
2/ Hjärtats förhärdelse (Blindhet)

Upp 3:14 Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: 15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Vilket bord väljer vi äta av?

Rensa ut surdegen

Herren kallade oss till att varna Guds folk för vad som skulle komma emot dem i ändens tid! Vi har rest runt om undervisat om det på våra temadagar om Ändens Tid! En del har varit öppna men där läran om ett ”hemligt uppryckande” innan vedermödan predikas är det väldigt svårt att ta emot budskapet vi varnade för. Men nu kommer mail och sidobesöken ökar hela tiden: Folk har på känn att Ändetiden är här med profetiornas uppfyllelse och vi är ju faktiskt kvar här på jorden hur kan det komma sig?

Predikanter påstår: Församlingen rycks upp innan kapitel 6 ens börjar så händelserna i uppenbarelseboken behöver vi inte ens bry sig om. Dan Johansson Skriver visst så i en av sina böcker fick jag höra av en vän. Men det är den grundläggande tanken i denna lära som det är dags att rensa ut. Ni förstår kanske att faran ? Nu händer det som de undervisade om inte skulle hända innan vi skulle vara bortryckta. Till slut kommer de tvingas erkänna att de hade fel.

Detta är utklippt ur ett forum se hur fel det blir när man låser fast sig vid de 70 årsveckorna och bygger upp en hel teologi runt dem. CITAT: The Church is already in heaven and Revelation chapter 4 and 5. The 70th week of Daniel begins in chapter 6. Ipso facto…..pretrib is unquestionably the correct view. Nobody here has even come close to adequately refuting what I have presented. (Hur blind får man vara? Detta skrevs 27/2-22) med fortsättning!
My friend never forget the fact that the Church is no longer on the earth during the tribulation. The Jews and Gentiles that remain suffer through the 70th week judgments. The sheep and goats aka nations judgments pertain not at all to the Church in any fashion whatsoever. You must understand that no judgment whatsoever comes upon the faithful Church. To the extent that they are not even around when it happens.

Vi har alltid påstått: Detta är en lögn och surdeg som måste rensas ut för det första har läran ockulta rötter sedan står den inte en i bibeln. Vi kommer att titta på vart den kommer ifrån senare då blir ni kanske lika chockade som vi blev. Mannen som kom med läran första gången JN Darby är allt annat än en heligt troende. Även Lahaye kommer från mystiska källor. Why the pre-Trib Rapture is a false doctrine

Faktum är att vi är framme vid Upp 6 så det är dags att vakna upp ur sömnen och erkänna att man har haft fel. Det kostar på en del prestige men kärleken till Gud kräver faktiskt det.

Personligen tror jag att surdegen kom in genom JN Darby 1830 och spreds som en löpeld över världen. Varför tror jag det? Jo därför att den läran bevisligen inte har predikats före 1830 i församlingens historia. Vem placerar nu surdeg i församlingens läror och varför? Ja svaret vet vi ju – Den fallna andevärlden!

KUNSKAPEN OM GUD
Vi kan ju tycka att denna lilla lögn är väl inte så farlig? Nej precis det var väl exakt så ormen började sin frestelse: Skulle då Gud ha sagt? Det är nämligen så att för att ta emot en ny kunskap (Trädet) så måste vi förkasta den gamla sanningen vi hade (Vad Gud redan har uppenbarat för församlingen innan 1830)

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro (Hela Läran) som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

EF 2:20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.

Skrifternas uppenbarelse genom den helige Ande kan omöjligt lägga till någonting som inte kommer från Jesus Kristus själv och som redan uppenbarats för Apostlarna. Anden hämtar alltså allting ifrån Jesus Kristus själv och uppenbarar vad han redan sagt för oss (Joh 16:13-15) Detta som Herren redan uppenbarat genom Anden till Apostlarna en gång för alla är vad Paulus kallar för Kunskapen om Gud.

Kunskapen om Gud är alltså hela Guds rådslut: (Allt detta talade både Jesus och Apostlarna om)
1/ Vem är Gud (Hans härlighet)
2/ Vad vill Gud (Hans rådslut och hans vilja)
3/ Vad kommer att ske i framtiden (Eskatologi)

Kunskapen om Gud är alltså hela den Sanning som Jesus sa att Anden vill föra oss in i. Då sker en sak nämligen den att Kunskapen om Gud skänker oss förmåga att kunna urskilja sanningen ifrån lögnen. Om vi inte älskar Kunskapen om Gud och Sanningen får vi helt automatiskt ta emot lögnen. När Paulus nämner detta så handlar det om händelserna vid ändens tid.

Domen kommer över ett folk som förkastar Kunskapen om Gud och Sanningen de kommer automatiskt att tro på lögnen som en dom från Gud. (2 Tess 2:9-12) Lögnen som betyder en skickligt gjord kopia har alltså 3 delar som kommer att förblinda på dessa områden.
1/ Vem är Gud (Hans härlighet – Ljuset från Jesu Kristi ansikte)
2/ Vad vill Gud (Hans rådslut och vilja)
3/ Vad kommer att ske i framtiden (Eskatologi)

Alla dessa delar 3 delar är hela sanningen och hela Guds rådslut det är det osyrade brödet utan surdeg inblandat. Det är det rena Guds ordet eller Guldet som är rent och utan slagg!

Paulus predikade hela Guds rådslut och vilja för Efesierna (Apg 20:27) Ändå kom gnosticismen (New Age) in och sa: Kristus har redan kommit tillbaka på ett mystiskt sätt (2 Tim 2:16-18) Nu kommer JN Darby (År 1830) och erbjuder församlingarna en ny kunskap: Jesus kommer att hämta sin brud på ett mystiskt sätt. När man nu studerar JN Darby får du se att hans texter är påverkade av New Age. Jag får lov att säga att jag blev chockerad över hur uppenbart det är precis som den nya “The Message” att hans skrifter är New Age.

John Darby’s Pre-Trib Rapture Christ Compared to Alice Bailey’s Theosophical/Luciferian Christ

John Nelson Darby Waited for “The Coming One”

John Nelson Darby Marked His Doctrinal Writings With Theosophical Terms

Occult/New Age Markings on the John Darby Version

John Darby was a Forerunner of the Modern Bible Versions Movement

John Darby’s Doctrinal Changes to Second Thessalonians Chapter 2

Darby Version: Title of New Age World Teacher Replaces Christ

John Darby Version on Revelation and the Second Coming of Christ

FÖR NÅGON MÅNAD SEDAN DRÖMDE JAG ATT JAG RENSADE UT SURDEG I ETT GAMMALT HUS

2 Mos 12:12 Den natten skall jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar skall jag hålla dom. Jag är HERREN. 13 Blodet skall för er vara ett tecken (OTH = Bild på Korset) på de hus där ni är, ty när jag ser blodet skall jag gå förbi er. Ingen straffdom skall drabba er med fördärv (Snara eller Katastrof) när jag slår Egyptens land. (Världen) 14 Denna dag skall ni ha till minnesdag och fira den som en HERRENS högtid. Som en evig stadga skall ni fira den från släkte till släkte. (För Evigt = Ande) 15 I sju dagar skall ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen skall ni skaffa bort all surdeg ur era hus. Ty var och en som äter något syrat, från den första dagen till den sjunde, skall utrotas ur Israel. (Guds Prins = Ärva Jesus Kristus Guds förstfödde son)

1/ Det kommer en dom över det som tillhör världen
2/ Blodet skall vara ett tecken (OTH = Korset) på era hus
3/ Straffet skall ej komma över er som en snara eller katastrof
4/ Var och en som inspireras av surdeg skall huggas av från Israel
5/ Vi ser alltså en församling göras färdig för bröllopsfest
6/ Vi ser alltså en församling göras färdig för att ärva Guds Son

Detta är alltså förebilden för att Gud skall döma världen innan han kommer synligt tillbaka igen vid de dödas uppståndelse. Jag har redan predikat att denna bild är nu Sions berg i NT där Israels förstfödda befinner sig (Heb 12) Herren säger i samma kapitel att han skall sända dom över hela världen en sista gång. Men de förstfödda som är på Sions berg skall ärva ett rike som aldrig kan förstöras. Ingen straffdom skall komma över de hus där jag ser blodet som ett tecken (OTH = Korset) de som utfört utrensningen av surdeg och slaktat lammet strukit blodet på dörren och gått in och stängt dörren efter sig mot världen.

Den som gör detta skall inte bli drabbad av en snara eller en stor katastrof. Församlingen skall alltså göras redo för en bröllopsfest och få gå upp på Sions Berg. Hans tjänare och tjänarinnor som befinner sig på Sions Berg strax innan domen faller är fyllda av Anden: Joel 2:28-32 De kommer Herren att tala med genom drömmar och syner och de skall bli en kvarleva när snaran eller katastrofen kommer på Herrens Dag. (Joel 2:32)

På Sion skall det ljuda två basuner:
1/ Larmbasun = Fienden kommer – Profettjänst
2/ En basun som säger: Gör er klara för Bröllopsfest

Vänta nu då måste väl de som skall gifta sig älska varandra annars blir det inte äkta! Om du älskar (Agape) Herren hur skall det då visa sig? Genom att vi vaktar på Herrens rådslut och vilja från inblandning av surdeg sa Herren själv. Och kärleken mot Gud visar sig alltså i att vi är villiga att rensa ut surdegen (Falska läror) när Gud pekar på dem.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad (Agape) av min Fader, och jag skall älska (Agape) honom och uppenbara mig för honom.” 22 Judas – inte Judas Iskariot frågade: “Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? 23 Jesus svarade: “Om någon älskar (Agape) mig, håller han fast vid mitt ord (Vaktar läran från Surdeg) och min Fader skall älska (Agape) honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. (Vi blir hans hus) 24 Den som inte älskar (Agape) mig håller inte fast vid mina ord. (Släpper in surdeg) Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. 25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Så att vi kan rensa ut surdegen av kärlek till Herren! Anden skall alltså utföra det här verket i Guds hus för att göra oss färdiga för bröllopsfesten. Du såg väl mönstret som uppenbarades 2 Mos 12:12-15
1/ Det börjar med utrensningen av surdegen från huset
2/ Då älskar vi honom då älskar han oss
3/ Då blir vi ett heligt prästerskap i ett Andligt hus
4/ Det huset byggt på klippan kommer inte skakas

Som vi kunde se så startade inte attacken och infiltrationen och surdegen med den New Age inspirerade översättningen ”The Message”. Nej tydligen ville den fallna andevärlden plantera in att något kunde ske ”hemligen” innan Jesus Kristus kommer tillbaka. Detta skedde nu genom JN Darby 1830 och har spridit sig som en cancer i kristenheten. Det går inte att missa det både ”The Message” och JN Darbys översättning pekar direkt på en New Age inspiration.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Så falska profeter skall testas emot skriften för att se om de håller måttet eller är influerade av mörkret. Det kommer alltså att visa sig genom munnen! Om du kommer under en falsk profet kommer du alltså tillåta att mörkret bygger upp fästen i ditt tankeliv som står emot kunskapen o Gud. – Det är alltså början: Skulle då Gud ha sagt? Om du äter blir du blind för du anser då att din visdom värderas högre än Kunskapen om Gud som strålar ut ifrån Kristi ansikte.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord (Surdegen) utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. (Osyrad deg) 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Kunskapen om Gud)

Att rensa ut surdeg är kanske inte populärt det innebär att man får trampa på en del tår. Men rensa ut surdeg det gör man för Jesus skull. Och det handlar om att sätta människor fria och öppna deras ögon för sanningen och den kan ibland vara smärtsam. Många är uppväxta med den här lögnen och den sitter som ett klister i tankelivet.

2 Kor 10:3 Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. 4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader (Rensar ut Surdeg) 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. (Hela Budskapet – Hela Degen) Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus

EN FALSK JESU TILLKOMMELSE
Jag citerade Keith Malkomsons upplevelse i söndags på predikan och nämde att jag sett hur dammluckorna är på väg att öppnas för en falsk andeutgjutelse. Jag tror denna falska andeutgjutelse kommer att vara så stark att man kommer att säga att Kristus har kommit tillbaka.

Ett budskap från Pastor Keith Malcomson från ett kort Youtube Klipp där han varnar för Villfarelsens andemakt! Jag sammanfattar det till Svenska Citat: ”Jag städade kyrkan innan söndagsmötet en dag när jag fick vara med om något väldigt konstigt. Det kom helt plötsligt en andemakt där i rummet som en väldigt kraftig villfarelse. Det var precis som om mitt sinne attackerades av starka tankar och upplevelser det var som en hel ocean kom emot mig. Detta varade i ungefär 30 sekunder och det fångade hela mitt sinne det var fruktansvärt starkt. Jag kunde bara tänka så här: Gud är i allting och allting är Gud! Gud är i alla religioner och alla religioner leder till Gud det var som en våg som sköljde över mig. Jag stod som fastfrusen när detta pågick och kom till slut ur greppet: Vad var detta nu? Jag ringde till en vän i ett annat land som bekräftade att han hade haft exakt samma upplevelse samtidigt. Jag upplevde att det kommer stark demonisk aktivitet att släppas lös och jag fick uppleva detta för att varna. Lyssna nu: Det kommer att släppas lös en superstark demonisk villfarelse mitt i kristenheten.” (Slut:Citat)

Mat 16:11 Hur kunde ni tro att jag talade till er om bröd? Jag sade ju att ni skulle akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg.”12 Då förstod de att han inte hade talat om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och sadduceernas lära.

När det gäller läran om Jesu återkomst säger han till sina lärjungar:
Mat 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er.

The Pre-Trib Rapture: Did Jesus Ever Teach This Doctrine?
THE PRE-TRIBULATION RAPTURE DOCTRINE IS FALSE

När det är något som man vill höra då lyssnar folket men när det är något man inte vill höra då stänger man igen. Jeremia profeterade år efter år om en kommande katastrof. De falska profeterna profeterade: Välgång!

Vem tror ni folket lyssnade till vem var populärast? Vilka tror ni? Det är exakt samma sak idag!

Mvh Janne Ohlin Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Comments Off on Rensa ut surdegen

Bokstav eller Ande ?

Jag fick en fråga genom mail som jag gör ett litet studie på så fler kan tänka till lite? Det finns 2 diken:
1/Det Lagiska
2 Det Hyperkarismatiska

2 Kor 3:6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

1/ I Parousia Mission är Kvinnan lika mycket värd som mannen
2/ Här är vår nattvard symbolisk så saft är väl lika andligt som vin
3/ Här behöver ingen kvinna bära hatt eller sjal över sitt huvud
4/ Parousia Mission är ingen församling men firar Gudstjänst

Gal 3:27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

Elvor Ohlin har en undervisning i ämnet som jag helt ställer mig bakom.
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Be med täckt huvud eller inte?

Sedan var det en broder som lyssnat till predikningarna på mötet och har funderingar kring Jesu eskatologiska tal i Matt 24. Han undrar över att allt ser ju ut att vara uppfyllt år – 70. (Det tror Preterister som jag berört förut)

Mina Tankar om Jesus tal i Matteus kapitel 24. Vers 1-2 talar Jesus om Templets förstörelse.Min fråga handlar om vers 3?

När Jesus sitter på Oljeberget med Lärljungarna,då ställer de två frågor som jag förstår det.

Fråga 1, När ska det ske?(Templets förstörelse)
Fråga 2, Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidens slut? (Ändens tid)

Är det två frågor då kan inte allt handla om ändens Tid i kapitel 24.När första frågan handlar om år 70. I vers 4, börjar Jesus sitt tal fram till vers 15, då kommer talet om Templets förstörelse, som jag läser det fram till vers19?Nu kommer mina tankar om vers 15-19. kan svaret på den första frågan lärljungarna ställde i vers 3 (när ska det ske) vara svaret Jesus ger här i vers 15-19? Tänk om det inte är om ett framtida Tempel i vedermödan? När det som jag tolkar det hände år 70. Hälsningar? XXXX

Frid broder! Den fråga du ställt är en mycket debatterad fråga som faktiskt fört med sig en teologi är uppbyggt på just Matt 24 som kallas för Preterism. (Där man felaktigt menar att allt redan uppfylldes år 70) Detta fast det bevisligen är så att uppenbarelseboken skrevs ca år 90 alltså efter templets förstörelse av Romarna.

Som jag sa i min predikan i söndags så är det kunskapen om Gud som gör att man kan svara på alla knepiga bibelverser. Om vi nu inte låter den gyllene regeln gälla riskerar vi komma fel.

1/ Vi måste låta skrift få förklara skrift
2/ Vi måste låta summan av Guds ord vara sanning (Ps 119:160)

Anden skulle ju komma och hjälpa oss förstå vad Jesus redan har sagt åt oss. Därför måste också Jesu undervisning och Apostlarnas undervisning om ändens tid läggas samman: Gud är totalt ljus och inget mörker finns i honom!

Joh 14:23 Jesus svarade: Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. 25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

1/ Agape är att vakta på vad Jesus redan har sagt!
2/ Anden kommer med samma lära som Jesus sagt!

Joh 16:7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 8 Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: 9 om synd, ty de tror inte på mig, 10 om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, 11 om dom, ty denna världens furste är dömd. 12 Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. 13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Då summerar vi vad Jesus sa till Apostlarna att Anden skulle göra när han kom och fyllde dem.
1/ Anden skall göra så att vi förstår och vaktar på vad Jesus redan har sagt
2/ Anden skall göra så vi förstår vad som komma skall (Det profetiska)
3/ Anden tar ifrån Jesus själv och förkunnar det för oss
4/ Anden skall ta och föra oss in i hela sanningen

Detta bevisar att Apostlarnas lära om ändens tid kan omöjligt skilja sig från Jesu undervisning om ändens tid. Det bevisar även att det måste vara på exakt samma sätt idag också när Anden undervisar oss. Så när du ber mig svara på dina frågor måste jag alltså tolka dem tillsammans med de övriga Apostoliska skrifterna som talar om ändens tid.

Jag brukar ofta säga att vi i västvärlden har kapat av det hebreiska tankesättet i skriften därför så förstår vi heller inte hur bibelns profetior är uppbyggda. Jag tror personligen att Jesus Kristus talar exakt som profeterna gjorde i sina skrifter. Profetiorna där i GT är uppbyggda på det sättet att det ser vid första anblicken ut som om Herrens Dag redan uppfyllts. Men så är all profetia ett mönster på hur världen skall se ut när den slutliga uppfyllelsen sker.

Om jag förstår dina tankegångar rätt nu så ser det vid första anblicken ut som att allt är uppfyllt – år 70. Detta ledde dig automatiskt fram till nästa frågeställning som ju är helt logiskt: Tänk om det inte är om ett framtida Tempel i vedermödan? När det som jag tolkar det hände år 70.

Detta ämne har vi ju studerat många år och här debatterar många: Är det ett verkligt tempel antikrist skall sätta sig i och är det samma sak som förödelsens styggelse? (Styggelsen som orsakar katastrofen på hebreiska)

Är det en person som skall sätta sig i ett tempel och kräva tillbed´jan?
Eller är det en andemakt som skall ta över i Guds hus ?
Eller kan det möjligtvis vara både och?

Men ett uppbyggt tempel i Jerusalem med offer skulle vara som att spotta Jesus i ansiktet. Låt oss se vad Apostel Paulus säger i den grekiska grundtexten i 2 Tess 2.

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel (Gk: Naos) och säger sig vara Gud.

Detta tror nu många skulle vara den ”Förödelsens Styggelse” som Jesus och Daniel talade om i Jerusalem i Matt 24 (Din frågeställning)

Mat 24:15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats den som läser detta bör noga lägga märke till det 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. (Gk: Den har redan förkortats)

Personligen tror jag Jesus uttrycker en dubbel profetisk bild som är så vanlig i de profetiska skrifterna. Det har uppfyllt en gång sedan kommer den slutliga uppfyllelsen vid ändens tid. Så är det hebreiskt profetiska tankesättet att händelser och tider upprepas gång på gång. Paulus sa att vi skulle se på Judarnas historia för att kunna förstå ändens tid (1 Kor 10)

Precis som jag sa i predikan i söndags så säger bibeln att en En stark villfarelsens andemakt kommer att släppas lös. Den kommer att precis som Keith Malkomson fick uppleva bedra massor och få dem att tro på New Age budskapet. Det tempel som det står talas om i 2 Tess 2 är Gk Naos det är inte ett byggt tempel utan pekar mer på kristi kropp våra tempel.

Men vi vet att man har planer på ett hus för de 3 Abrahamitiska religionerna: Judendom – Kristendom – Islam i Jerusalem.

Låt mig tillslut få berätta en stark andlig upplevelse som jag fick i den dröm för många år sedan som bekräftar Matt 24:15-18 som en dubbel profetia och att det kommer en superstark demonisk aktivitet att släppas lös.

I en dröm tog Anden med mig i en syn till en plats där vi brukade fiska som barn. Elvor och jag bodde strax under en jättelik damm. Huset vi bodde i tillhörde inte oss vi bara lånade huset av någon. Det var alltså en bild på vårt liv här på jorden där vi inte skall vara för fast rotade. Nu talade Anden uppifrån himlen till oss: Nu är det dags att dra upp på säker mark! Vi visste direkt att dammluckorna kommer att öppnas och allting svepas med i floden. (= Stark Demonisk aktivitet)

Det enda som vi kunde ta med oss var en grön soldatväska innehållande vår andliga utrustning som Gud lagt ner i våra liv (Talenterna) Vi tog med väskan och sprang upp mot bergen för att sätta oss i säkerhet för den flod som skulle släppas lös som en dom från Gud.

Det var därför jag citerade Keith Malkomson i söndags och sa att jag vet att dammluckorna kommer att öppnas och en superstark demonisk aktivitet släppas lös. Detta kan vara det som kommer att upphöja sig och ta över det falska Guds hus (Tempel) som är byggt på Jorden. Jag citerar Keith Malkomson igen och jag tror detta som han säger kommer att ske: En falsk väckelse kommer!

Ett budskap från Pastor Keith Malcomson från ett kort Youtube Klipp där han varnar för Villfarelsens andemakt! Jag sammanfattar det till Svenska Citat: ”Jag städade kyrkan innan söndagsmötet en dag när jag fick vara med om något väldigt konstigt. Det kom helt plötsligt en andemakt där i rummet som en väldigt kraftig villfarelse. Det var precis som om mitt sinne attackerades av starka tankar och upplevelser det var som en hel ocean kom emot mig. Detta varade i ungefär 30 sekunder och det fångade hela mitt sinne det var fruktansvärt starkt. Jag kunde bara tänka så här: Gud är i allting och allting är Gud! Gud är i alla religioner och alla religioner leder till Gud det var som en våg som sköljde över mig. Jag stod som fastfrusen när detta pågick och kom till slut ur greppet: Vad var detta nu? Jag ringde till en vän i ett annat land som bekräftade att han hade haft exakt samma upplevelse samtidigt. Jag upplevde att det kommer stark demonisk aktivitet att släppas lös och jag fick uppleva detta för att varna. Lyssna nu: Det kommer att släppas lös en superstark demonisk villfarelse mitt i kristenheten.” (Slut:Citat)

Kan luckorna redan ha börjat öppnas? I så fall kommer styggelsen “människan är Gud” att börja inta Guds hus. OBS! Läs denna artikel och lyssna till den dröm av varning jag hade natten den 18/3-22.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Bokstav eller Ande ?

Dom över Guds hus

Det står att en eld är upptänd som vi måste gå igenom för vår prövning (Formning) Domen måste börja med Guds Hus (1 Petr 1:4)

Jag fick ta emot ytterligare en profetisk dröm ifrån Herren (18-19/3-22) Den här drömmen var kristallklar det fanns i drömmen en stark känsla av allvar bedrövelse och sorg samtidigt. Jag upplevde så tydligt att Guds Ande är bedrövad över att ledarskapet inte vill lyssna till sanningen längre.

Ni som känner oss vet att vi aldrig försöker att upphöja oss till att framstå som några profeter eller bli något stort i människors ögon. Vi är bara enkla människor som har vanliga enkla arbeten för vår försörjning och försöker tjäna Herren med de talenter han gett till oss. Vi vågar inget annat än att använda talenten för vi skall redovisa den en dag: Vi skall varna Guds folk och den tjänsten försöker vi vara trofasta i ända till slutet.

Guds Ande talade från himlen och sa att vi skulle lägga våra budskap som var våra utkast i ett brev och sända dem till ledarskapet i församlingarna i det här landet. (Jag tror givetvis inte att det är bokstavligt med posten)

Jag har ingen aning om vad Elvor skall predika om när jag skriver detta. Men jag har redan skrivit ned titeln på min predikan innan jag fick drömmen: Dom över Guds Hus.

I den första delen av drömmen så skickades alltså brevet ut till alla församlingar i det här landet. (Jag kom direkt att tänka på uppenbarelsebokens brev till församlingarna) Jag fick uppleva hur Anden förde mig till ledarskapet i en av de större församlingarna i landet (Gud uppenbarade inte vilken)

Ledarskapet den ene efter den andre försökte läsa budskapen men det var ingen som kunde läsa eller förstå budskapet. Detta trots att brevet innehöll en klar beskrivning om vart vägen går vilket ni kommer att få höra idag. Jag hörde tydligt hur de sa en efter en: Jag kan inte läsa detta jag förstår det inte!

Exakt vad Jesaja profeterade:
Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet (Mänsklig vishet) skall förgå, de förståndigas förstånd (Ögon) skall förmörkas. 15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss?”

Vers 14 Den hebreiska grundtexten kan översätta detta med: Därför skall jag mitt ibland detta folk göra ett fullbordat verk.
1/ Jesu korsfästelse är grundstenen.
2/ Jesu uppståndelse är slutstenen.

Psa 118:21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart (Heb: Fullbordat) är det i våra ögon. (Sinnen – Tankesätt – Väg)

Jag drömde alltså om kristna byggnadsarbetare som inte förstår att huset redan är fullbordat. Vi kan endast formas och tuktas av Herren för att komma in och sättas på plats av honom i huset. Vi kan bara falla ner inför stenen och be honom forma mig och bygg med mig älskade mästare.

1 Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas (Prövas och Formas) upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den (Prövas och Formas lik den) skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror (Prövas och Formas lik den) är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror (Prövas och Formas lik den) har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort (Föraktade) blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. (Förhärdelse och Dom) De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. (Ordet på hebreiska pekar på någonting som är fullbordat)

Nu säger Danielsboken samma sak som Petrus sa att domen måste komma över Guds hus först.

1/ En upptänd eld för prövning och formning (1 Petr 1:4:12)
2/ Daniel talar om att luttring o prövning kommer (Dan 12:10)
3/ Men de Andligt visa skall förstå detta (Dan 12:10)
4/ Men de Ovisa skall inte förstå skriften (Dan 12:10)
5/ Drömmen: Domen är förblindelse (Jes 29:9-15)

Anden gjorde mig uppmärksam på att det var något konstigt med deras ögon de såg ut som om de var påverkade av en drog eller något de såg alldeles dimmiga ut. Jag fick nu som en stark tanke: De är påverkade av Villfarelsens ande!

Det finns 2 konkreta bibelställen där det uttryckligen står: Villfarelsens andemakt eller Antikrists ande – Det är alltså en dom!
1/ Villfarelsens andemakt är lögnen (2 Tess 2:11)
2/ Antikrists ande är Villfarelsens ande (1 Joh 4:1-6)

På morgonen den 18/3 klockan 06:00 när jag gått upp och fixat frukost startat min dator går jag in på mitt FB flöde. Det första som dyker upp i flödet är ett inlägg med Per Arne Imsen. PINGSTSAMFUNDETS LEDARE REKOMMENDERAR JESUITORDENS PANENTEISTISKA VILLOLÄROR FÖR LEDARE I PINGST. Varför Daniel Alm? (P- A Imsen brukar vara noga med sina källor)

Jag blev chockad! Daniel Alm ledaren för Pingströrelsen i Sverige! Gör tydligen reklam för Ignatius av Loyola – Katolsk Mystiker: Han kunde tydligen få folk att sväva i luften levitation

Ett budskap från Pastor Keith Malcomson från ett kort Youtube Klipp där han varnar för Villfarelsens andemakt! Jag sammanfattar det till Svenska Citat:Jag städade kyrkan innan söndagsmötet en dag när jag fick vara med om något väldigt konstigt. Det kom helt plötsligt en andemakt där i rummet som en väldigt kraftig villfarelse. Det var precis som om mitt sinne attackerades av starka tankar och upplevelser det var som en hel ocean kom emot mig. Detta varade i ungefär 30 sekunder och det fångade hela mitt sinne det var fruktansvärt starkt. Jag kunde bara tänka så här: Gud är i allting och allting är Gud! Gud är i alla religioner och alla religioner leder till Gud det var som en våg som sköljde över mig. Jag stod som fastfrusen när detta pågick och kom till slut ur greppet: Vad var detta nu? Jag ringde till en vän i ett annat land som bekräftade att han hade haft exakt samma upplevelse samtidigt. Jag upplevde att det kommer stark demonisk aktivitet att släppas lös och jag fick uppleva detta för att varna. Lyssna nu: Det kommer att släppas lös en superstark demonisk villfarelse mitt i kristenheten.” (Slut:Citat)

Gud är i allting och allting är Gud! Det var alltså vad P-A Imsen varnade för i sitt FB inslag som bekräftade min dröm i natt. Vänner dammluckorna är redo att öppnas för stark demonisk villfarelse som sveper bort alla som inte är fast grundade på hörnstenen Jesus Kristus.


GUD HAR ETT MÖNSTER FÖR HUR HAN DÖMER

1/ En andlig dom kommer först det är en förhärdelse. Det kommer till uttryck genom att folket inte ville höra på Guds profeter.

2/ När detta har nått en viss nivå kommer det en hel svärm av falska profeter. Så de falska profeterna är en del av Guds dom. Det här kan vi se i 2 Tess 2 när det står att de gav inte kärleken till sanningen rum så de kunde bli frälsta. Lägg märke till att det står att Gud sänder detta så det är en andlig dom och de fick tro på en lögn

3/ När detta har nått en viss nivå så kommer det en yttre dom eller en materiell om ni så vill kalla det så. Babylonierna ödelade Jerusalem 586 men det gjorde även Romarna när folket förkastade Jesus och Apostlarnas budskap år 70. Drömmen som jag hade bekräftar att vi nått den nivån när den andliga domen börjat.


JAKOB OCH ESAU

Det är bara genom kunskapen om Gud som vi kan förstå mönstret för Guds domar som vi kan ta itu med svåra texter i bibeln.
Rom 9:13 Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. 14 Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte! 18 Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han.

Det är mycket lättare att förstå det här om vi säger det med andra ord:
Jakobs hjärta kom jag åt (Förstfödslorätten = Kristus i oss)
Esaus hjärta kom jag inte åt (Förstfödslorätten = Kristus i oss)

Båda tillhörde Guds familj på den här tiden hur dömde Gud mellan dem? Gud hatade inte Esau som vi tror men han kom inte åt hans hjärta så han kunde ta emot Guds Kärlek. Det är att förakta förstfödslorätten (Kristus i oss) det är dårskap.

1 Mos 25:34 Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Esau åt och drack, steg sedan upp och gick sin väg. Så litet värdesatte Esau sin förstfödslorätt. (Föraktade Jesus Kristus)

Gud älskade alltså Jakob – Det visade sig genom tuktan (Välsignelse)
Gud förhärdade Esau – Han fick vad hans hjärta längtade efter (Andlig död)

Vad är Abrahams välsignelse? Vad är förstfödslorätten? Det är exakt samma sak!
Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (Jesus Kristus) skall alla folk på jorden välsignas. (Inympas) 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. (Förstfödslorätten)

1/ Vi skall in i Kristus och Kristus skall växa upp i oss
2/ Detta skall alltså ske genom omvändelse
3/ Omvändelse är på hebreiska: Shuwa – Gå runt ett varv!
4/ Det är att komma in i det Gud lovat dig din kallelse

Du kommer att börja vid Betel med en uppenbarelse. Jakob har en sten som huvudskalleplats (Golgata) när han sover vid Betel. Du kommer att få gå ett helt varv runt få möta tuktan och formning exakt som Jakob. När Jakob kommer tillbaka till Betel igen predikar han omvändelse och får andra att gräva ner sina avgudar.

Jakob får möta Esau som säger: Jag är rik och behöver ingenting!
Laodiceas vittnesbörd: Jag är rik och behöver ingenting!

Upp 3:17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Förstfödslorätten eller välsignelsen leder in i Guds Hus eller upp på Sions Berg.

Heb 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen.

Tillbaka den profetiska drömmen igen. Det tillstånd som rådde bland samfundsledarna var blindhet och dårskap. Man hade förlorat förmågan att kunna se och förstå skriften. Esaus dom startade när han började förakta förstfödslorätten eller välsignelsen. Det är alltså en bild på Korset i NT. Jakob blev välsignad fick förstfödslorätten och fick ett nytt namn Israel vilket betyder Guds Prins (Jesus Kristus hade tagit över i Jakob nu efter Peniel)

DEN PROFETISKA BILDEN AV JOSEF

Josefs lidande och välsignelse känner vi till han är en bild på Jesus Kristus förstfödslorätten själv. Josefs namn betyder: Den som förökar! (Välsignar)
Kolla in profetian över honom får du se vem som är din förstfödslorätt.

1 Mos 49:22 Ett ungt fruktträd är Josef, ett ungt fruktträd vid källan. Grenarna når upp över muren. 23 Bågskyttar oroar honom, de skjuter på honom och ansätter honom. 24 Men hans båge förblir fast och hans händer och armar spänstiga genom dens händer som är den Starke i Jakob, genom honom som är Herden, Israels Klippa, 25 genom din fars Gud, han skall hjälpa dig, genom den Allsmäktige, han skall välsigna dig med välsignelser ovanifrån, från himlen, välsignelser från djupet som ruvar där nere, välsignelser från bröst och moderliv. 26 Din fars välsignelser når högt, högre än mina fäders välsignelser, till de eviga höjdernas härlighet. (Sions Berg) De skall vara över Josefs huvud, över hjässan på honom som är fursten bland sina bröder.

Paulus bekräftar detta genom att citera härifrån.
EF 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.

Janne Ohlin – Göteborg.

Posted in Different Stuff | Comments Off on Dom över Guds hus

Med Jesus i stormen

Med Jesus i stormen

Predikan Elvor Ohlin
Parousia Mission
20/3-2022

Vi lever i en orolig och stormig tid. För ca 25 år sedan skrattade många åt att Ryssland skulle bli ett hot igen. Många kristna har övergett tolkningen att Ryssland är Magogs land i profetian. Men det går att läsa att till och med den judiske historieskrivaren Josefus, identifierade Magog som det som idag är Ryssland. Vi som inte har ändrat uppfattning om Gog i Magog är mindre förvånade över dagsläget. Vi vet vad Gud har sagt.

Nu undrar många om det är Hesekiel 38-39 som uppfylls? Vi är nog inte där än men det vi ser är säkert en förberedelse för det. Hes 38-39 beskriver att Magog – Ryssland – kommer att bli en stormakt igen och slutligen dra ner över Israel. Men där kommer Gud att döma Gog.

”Gog” är en titel precis som ”tsar” – en ledare på livstid (intressant med tanke på Putin med bakgrund i KGB och röd kommunism). Den Röda hästen i Upp 6 ”tar freden bort från jorden”. Putin vill återerövra ”Rusväldet”, har han sagt.

Hes 38:7  Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. [nu är det Gog som vill lägga under sig Ukraina… det är inte skaror som har ”samlats hos” Ryssland].

Gog ska ha en allians eller koalition med vissa länder och han ska ha ”en ond plan” i den sista tiden, profeterade Hesekiel.
…8  Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år [hebr. i änden, de allra sista åren] skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet [det betyder Fred i Mellanöstern]. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde [ja i nästan 2000 år – bara en kvarleva judar har alltid funnits kvar]. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet.

Gogs onda planer är att inta och omintetgöra Guds plan med Israel. Därför lockar Gud Gog ned till sin egen undergång. Profetiorna förutsätter att judarna har samlats tillbaka till Israel och Jerusalem. Vi backar en bit i Hesekiels bok:

Hes 37:1  HERRENS hand kom över mig, och genom HERRENS Ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal, som var full med ben. 2  Han förde mig fram bland dem, och se, de låg där i stora mängder utöver dalen, och se, de var alldeles förtorkade. 3  Han sade till mig: “Du människobarn, kan de här benen få liv igen?” Jag svarade: “Herre, HERRE, du vet det.” 4  Då sade han till mig: “Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör HERRENS ord: 5  Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv.

De döda benens dal beskriver [andligt] människan utan Gud och utan hopp: andligt död, livlös och hjälplös. Det beskriver också det judiska folket när de vände ryggen till Gud och blev bortförda, utspridda och förlorade sitt land.

Om vi går tillbaka till Hesekiels tid.
Nordriket Israel hade redan fallit för Assyrien på 700-talet f Kr. Man brukar räkna med året 722 f Kr. Jesaja hade varnat Sydriket Juda för en storm:
Jes 10:3  Vad skall ni göra på räkenskapsdagen, när förödelsen [stormen] kommer fjärran ifrån? Till vem skall ni fly för att få hjälp, och var skall ni göra av era rikedomar?

Sydriket Juda intogs av Babylonien (stormen) med början år 605 f kr (slutligt 586 f Kr) men det beskriver också händelser som rör den sista tiden, de yttersta dagarna – en avlägsen framtid.
…Hes 37:11  Han sade till mig: “Du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger: Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. [Så tänkte många efter WW2 och förintelsen – 6 milj judar mördades och högar ”av döda ben” fanns i koncentrationslägren] 12  Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. [Detta är profetiskt tal och Nehemja profeterade om en stegvis upprättelse. Bibeltroende kristna inspirerade sionismen och återvändandet till landet. Det sista steget är andligt uppvaknande och omvändelse: väckelse]
…39:27  När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. 28  skall de inse att jag är HERREN, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. 29  Jag skall inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren, HERREN.” [Hesekiel fick se att det inte längre ska vara två riken [Juda och Israel] utan ett land med namnet Israel]

(tillbaka till Hes 38 och Gogs fälttåg)
38:9  Dit skall du dra upp. Du skall komma som ett oväder [shoa – en storm] och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig. 10  Så säger Herren, HERREN: På den dagen skall tankar stiga upp i ditt hjärta, och du skall tänka ut onda planer. 11  Du skall säga: Jag skall dra upp mot det obefästa landet [Israel], jag skall angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar. 12  Ty du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser, som nu åter är bebodda, och mot ett folk som har samlats från hednafolken [judarna] och som nu har boskap och ägodelar, där de bor i landets mitt. 13  Saba och Dedan och Tarsis köpmän [Idag har Israel handelsavtal med EU (Tarsis köpmän) ”EU är Israels viktigaste exportmarknad”. Relationen mellan Saudiarabien (Saba och Dedan) och Israel är ”normaliserade” och de för ”en hemlig dialog” sedan år 2020] och alla furstarna [kephiyr – (hebr) de unga lejonen = starka ledare. Flera 1000 politiska ledare är upplärda globalister i WEF:s Young Global Leaders] skall då fråga dig: Har du kommit för att röva, har du kallat på dina skaror för att plundra, för att föra bort silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?

Här syns en maktkamp mellan öst och väst som det vi ser idag men det hindrar inte att alla till sist samlas och vänder sig emot Israel och Jerusalem, Sak 12-14. Både öst och väst är med i FN:s Agenda om AI, digitalisering, människans uppkoppling /digitalt ID /transhumanism som vi tror utmynnar i ”märket”, (Upp 13). Nu kommer man säkert pusha ännu mer för en världsregering.

(v 5) Perser [Iran], nubier [Kosh – Etiopien] och puteer [Libyen (Sydsudan?)] ska vara med GogGomer [Turkiet] och Togarma ”från den yttersta norden” [Armenien? Skandinavien? Det finns olika tolkningar].

Kina och Ryssland meddelade häromdagen ett omfattande partnerskap mellan dem i ”den nya eran” (den nya världsordningen).
Upp 16:12 säger att Eufrat ska torka ut och kungarna från Östern är med i samlingen till Harmagedon. Är det Kina och Indien, kanske Japan?
En del tror att ”den röda draken” är Kina men det står att draken är Djävulen, Satan, den gamle ormen (Upp 12:9, 20:2), så jag tror inte att det stämmer. Vi (jag och Janne) har alltid haft uppfattningen att Gogs fälttåg är detsamma som Harmagedon. Det finns mycket som tyder på det, utan att vara tvärsäker.

Den viktigaste versen:
Hes 38:2  “Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom 3  och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog,.. [Om man har Gud emot sig är man väldigt illa ute!]

Det finns andra profetior som kan vara aktuella.
Dan 7:5  Sedan fick jag se ännu ett (vild)djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. [Är det de Baltiska staterna?] Det fick befallningen: Stå upp och sluka mycket kött.

Upp 13:2  Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn [”fötterna” sätts i rörelse] och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet.

De kristna i Ukraina har bett och fastat. De ropar till Gud för sitt land och vi är med och ber för dem. Detta är något som Gud tillåter.

Människan tror att hon är god innerst inne. Gud avslöjar hur det står till. Vi är syndare och går förlorade utan Guds förlåtelse och frälsning i Jesus.

I Bibeln ser vi att det Gud tillåter kan ha flera syften:

  1. att avslöja ondskan.
  2. att döma ondskan – det ena landet kan bli ett domsredskap för ett annat (exempelvis världsrikena i GT).
  3. att få Guds folk in i ödmjuk bön och att söka Guds vilja.
  4. att få människor att omvända sig och söka Gud.

När vi läser om hästarna [himlens fyra vindar (Sak 6, Upp 6)] kan vi läsa parallellt med det Jesus säger om tidstecken och “födslovåndor” i Matt 24.
många falska profeter – Vit häst i 1:a inseglet.
-samlar religionerna i en världsreligion under den falske profeten (Påven är den ende religiöse ledaren med sådan makt).
krigslarm och rykten om krig Röd häst i 2:a inseglet.
hungersnöd [matbrist] och jordbävningar [stormar/tornado] Svart häst i 3:e inseglet.
sjukdomar, epidemier (pest) och död globalt – Grön häst i 4:e inseglet.
-alla folk drabbas = Globalism …som leder till förföljelse – 5:e inseglet.

Den Svarta hästen verkar vara i rörelse /vinden blåser.
DN: “Ryssland och Ukraina dominerar världsmarknaden i export av vete”.
Fler nyheter: Priset på vete gick upp 40% (annan uppgift 55%?) på en vecka (4/3-22). ”Ryssland och Ukraina står för nästan 1/3-del av världens export av vete och korn”.Kinas höstveteskörd kan bli den sämsta i historien, enligt Kinas jordbruksminister”.71% av USA:s höstvete har drabbats av torka i år”.

Upp 6:5  När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: “Kom!” Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6  Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: “Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada.” [hyperinflation]

Men det finns tidstecken som vi inte får hoppa över:
-evangeliet ska ut till alla folk innan änden kommer (Matt 24)
-tio ledare ska finnas [de 10 hornen] innan världsledaren Antikrist träder fram (Dan 7, Upp 12, Upp 17).

Det ser ut som hästarna /vindarna i rörelse men de kommer att hållas tillbaka en tid. Bibeln talar om en global fred, en falsk världsfred innan den sista stormen bryter ut.
Sak 1:8  Jag hade en syn om natten, och se, en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita.
…11  Och de svarade HERRENS ängel som stod bland myrtenträden: “Vi har farit omkring på jorden, och se, hela jorden är lugn och stilla.”
[grundtexten tyder på att det har varit krig och oro (stormar) men nu är det lugnt]

Upp 7:1  Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. [lugnet före stormen då allt är stilla]

1Tess 5:1  Om tider [chronos – den löpande tiden] och stunder [kairos – händelser], bröder, behöver vi inte skriva till er. 2  Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. [Här är födslovåndorna över och det är dags för “födseln”, det slutliga]Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5  Ni är alla ljusets barn och dagens barn… [Den här världsfreden är inte hållbar för den bygger på enhet i gudsfientlighet, enhet i uppror och förakt mot himlens Gud].

Gud kommer både att sända och tillåta stormar. Vi ska inte låta svårigheter skilja oss från Gud, utan driva oss närmare honom /närmare Jesus.

Paulus hamnade i en fruktansvärd storm (Apg 27).
Jag tror att händelseförloppet också kan ses i profetiskt ljus. Paulus var fånge på skeppet p g a sitt vittnesbörd om Jesus. Falskt anklagad skulle han föras till kejsaren i Rom. Paulus visste att Gud skulle sända honom till Rom men inte hur, förrän nu (antagligen). Så brukar Gud tala: vi får veta något där framme men vägen dit är Guds sak. Han vill leda steg för steg, dag för dag. Som det står i psalmen:

Ps 97:11  Ljus är utsått [Gud ger uppmuntran, löften, kanske talar något om framtiden] för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga [vi fylls av glädje när Gud uppfyller det han lovade].

Apg 27:9  Eftersom det hade gått en lång tid och sjöresan blivit farlig – fastedagen var redan förbi – varnade Paulus dem 10  och sade: “Ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att bli riskfylld och medföra stor förlust inte bara av last och skepp utan också av våra liv.” 11  Men officeren litade på styrmannen och skeppets ägare och inte på det Paulus sade. [Det här var ju garvade sjömän. Inte lyssnade de på Paulus, en liten “fanatisk” predikant..?]
…13  När så en svag sydlig vind blåste upp, menade de att de kunde genomföra vad de hade föresatt sig. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. [lugnt och fint väder, ”Fred och ingen fara”] 14  Inte långt därefter svepte en kraftig virvelstorm, den så kallade Nordosten, ner från ön.
(v 17)  …de tog nödutrustningen i brukeftersom de var rädda att de skulle kastas upp på Syrtenbankarna, lade de ut drivankaret och lät skeppet driva.
(v 18)  Då vi var hårt ansatta av stormen, började de dagen därpå kasta lasten överbord,
(v 19)  och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning överbord.
…20  Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn, och stormen låg på, så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning.

Jämför det Jesus sa om den sista “stormen”:
Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen,..

De hade tvingats att kasta allt överbord – allt som de hade litat på – allt som var deras trygghet. Du som läser eller lyssnar på internet kanske driver omkring på “omständigheternas hav” eller “hopplöshetens hav, förvirringens hav, fruktans hav”? Är tryggheten är borta och livet stormar?

När det som är vår trygghet är borta, då är Guds tid inne.
Det finns GODA NYHETER! Gud har sagt:
Ps 50:15  Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.”
Ps 46:2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. [Jesus prövades i allt liksom vi men var utan synd, Hebr 4:15 och vill hjälpa i alla situationer]

Ibland måste vi människor stå inför en hopplös situation i livet, för att vilja lyssna på vad Gud har att säga. Kanske för första gången fråga, om det finns en Gud som kan hjälpa?

Nu lyssnade man på vad Paulus hade att säga.
…27:21  …Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sade: “Ni män borde ha lytt mitt råd att inte lägga ut från Kreta och så undvikit denna skada och förlust. 22  Och nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inte en enda av er skall mista livet, bara fartyget skall gå under. 23  En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt, 24  och han sade: Frukta inte, Paulus. Du skall stå inför kejsaren. Och se, alla dem som seglar med dig har Gud skänkt dig. [Säkert hade Paulus varit i bön för allihop. Gud hade lagt dem på hans hjärta] 25  Var därför vid gott mod, ni män. Ty den tilltron har jag till Gud att det blir som han har sagt mig. 26  Men vi måste kastas upp på en ö.”

På samma sätt lägger Gud människor på våra hjärtan som vi får be för och vara med och rädda för evigheten. Guds ord står fast hur det än stormar. För Gud är inte det viktigaste att vi har det lugnt och skönt, utan att vi lär känna honom.

Apg 27:33  Paulus: …”I fjorton dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit något. 34  Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade, för ingen av er skall förlora så mycket som ett hårstrå på sitt huvud.” 35  När han hade sagt detta, tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla och bröt det och började äta. 36  Då fick alla nytt mod och tog sig mat, också de. [Paulus skulle inte bara räddas till livet själv i den här stormen. Han skulle vittna om Guds nåd och rädda 275 människor ombord. Det ingick i Guds plan] 38  Efter att ha ätit sig mätta lättade de skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. [Vetet var skeppets last som fick gå i sjön. Inga pengar, ingen inkomst kunde rädda dem].

(v 41) de drev mot ett rev …Fören borrade sig in och stod orubbligt fast, under det att aktern alltmer bröts sönder av de kraftiga vågorna. 42  Soldaterna beslöt då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma i väg och fly. 43  Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem från att utföra sin plan. [Gud är mäktig att beskydda och använda vem han vill för att rädda sina tjänare/sina barn] Han befallde att de simkunniga först skulle hoppa i vattnet och ta sig i land 44  och därefter de övriga, en del på plankor och andra på vrakspillror från skeppet. På det sättet räddades alla i land. [Nu befann de sig på ön, som Paulus hade talat om].

Varför ”måste” de kastas upp på en ön, som Paulus hade sagt?
Därför att på den ön fanns det många fler människor som måste få höra Evangelium om Jesus. Det ingick i Guds plan och ingenting kan hindra Guds plan. Detsamma gäller oss när vi har överlåtit våra liv till JESUS.

Mitt i stormen var Paulus ett vittne och ett redskap för Gud och han nådde hamnen och kom fram till Rom, precis som Gud hade sagt.

Apg 28:30  I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt, och han tog emot alla som kom till honom. 31  Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. [Ingenting kunde hindra Guds vilja för Paulus liv].

Det finns mycket i den här världen som vi kan ha vår trygghet i men som kan vara borta och förlorat på ett ögonblick.
Ords 10:25  När stormen kommer är det ute med den ogudaktige, den rättfärdige har en evig grundval. [En evig, fast grund som ingen kan rubba. Jesus är den grunden]

Med JESUS i stormen är vi trygga
Ps 107:28  Men de ropade till HERREN i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. 29  Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade. 30  De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville [det syftar också på den eviga hamnen].

Charles Spurgeon har sagt: ”Vår tro är aldrig större än som den visar sig i prövningens stund. Allt som inte tål att prövas är bara förtröstan på köttet. Att bara tro i vackert väder är inte den tro som Gud vill se”.

Jag vill läsa ett kort utdrag ur en bok om Ida Andersson på Skaraslätten. Hon avled 1974 i hög ålder. Först ett citat av redaktör Rigmark i Sv Journalen om Ida:
”Hon ärvde en kaffepanna och en spegel, hade en konfirmationsbibel och en brinnande tro. Med två tomma händer började hon bygga kapell i Skaraslätten. Utan egna pengar har hon byggt 35 kapell, ungdomshem, barnhem och vilohem.”
Ur boken (sid 22): ”En stor och stark storm gick före Herren”
När kapellet i Skara skulle byggas, bad Ida en lantbrukare i Vånga att få köpa skog till virke för kapellet. Svaret blev ett blankt nej. Han ville inte stödja något kapellbygge.
Så hände det att Herren sände en stor och stark storm, så att massor med gammal fin skog blåste omkull. Såväl den bonde som Ida talat med som andra skogsägare sa då, att Ida fick ta så mycket virke hon behövde för en billig penning.
Många liknande episoder kunde berättas och Ida hade den principen att aldrig inviga ett kapell med skuld. Om det fattades det allra minsta, talade hon med Gud om saken och behovet blev alltid fyllt. (slut citat)

Det är bra att ha en viss förberedelse och KRISBEREDSKAP hemma.
Men det är oändligt viktigare att ha det rätt ställt med Gud.

Det är bra om vi har möjlighet att göra oss SKULDFRIA.
Men det är oändligt viktigare att ha vår synd och skuld förlåten, renade i Jesu blod.

Det är bra med fred och vi vill ha FRED på jorden.
Men det är oändligt viktigare att vi har frid (och fred) med Gud, nu och inför evigheten.
I Jesu namn, amen.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Med Jesus i stormen

PROFETISK DRÖM – DOM ÖVER GUDS HUS

Denna finns nu inspelat på en ljudfil på Youtube

Jag fick ta emot ytterligare en profetisk dröm ifrån Herren i natt. (18-19/3-22) Den här drömmen var kristallklar det fanns i drömmen en stark känsla av allvar bedrövelse och sorg samtidigt. Jag upplevde så tydligt att Guds Ande är bedrövad över att ledarskapet inte vill lyssna till sanningen längre.

Ni som känner oss vet att vi aldrig försöker att upphöja oss till att framstå som några profeter eller bli något stort i människors ögon. Vi är bara enkla människor som har vanliga enkla arbeten för vår försörjning och försöker tjäna Herren med de talenter han gett till oss. Vi vågar inget annat än att använda talenten för vi skall redovisa den en dag: Vi skall varna Guds folk och den tjänsten försöker vi vara trofasta i ända till slutet.

Naturligtvis skall alla profetiska budskap prövas mot Guds ord och ingenting annat. Jag har upplevt det förut men så hände det igen i natt: Guds Ande talade från himlen och sa att vi skulle lägga våra budskap i ett brev och sända dem till ledarskapet i församlingarna i det här landet. (Jag tror givetvis inte att det är bokstavligt med posten)

Jag har ingen aning om vad Elvor skall predika på Söndag på mötet med Parousia Mission 20/3-22 men titeln på min predikan jag redan innan skrivit ner är: Dom över Guds Hus. I den första delen av drömmen så skickades alltså brevet ut till alla församlingar i det här landet. (Jag kom direkt att tänka på uppenbarelsebokens brev till församlingarna) Anden tog mig med till en av de större församlingarna i det här landet (Min upplevelse av det)

Jag fick se hur ledarskapet samlades för att försöka läsa budskapen men det var ingen som kunde läsa eller förstå det som stod skrivet. Detta trots att brevet innehöll en klar beskrivning om vart vägen går.

Den ene ledaren efter den andre försökte läsa budskapet och varenda en av sa: Jag kan inte läsa det här jag kan inte förstå det!

Exakt vad Jesaja profeterade:
Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet (Mänsklig vishet) skall förgå, de förståndigas förstånd (Ögon) skall förmörkas. 15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss?”

Vers 14 Den hebreiska grundtexten kan översätta detta med: Därför skall jag mitt ibland detta folk göra ett fullbordat verk. Min text som jag skall predika om på söndag beskriver vad detta är:
1/ Jesu korsfästelse är grundstenen.
2/ Jesu uppståndelse är slutstenen.

Psa 118:21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart (Heb: Fullbordat) är det i våra ögon.

Jag drömde alltså om kristna byggnadsarbetare som inte förstår att huset redan är fullbordat. Vi kan endast formas och tuktas av Herren för att komma in och sättas på plats av honom i huset. Vi kan bara falla ner inför stenen och be honom forma mig och bygg med mig älskade mästare.

1 Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Det här är ju väldigt farligt tillstånd att vara blind och oförstående när vi närmar oss slutet av denna tidsålder.

Dan 12:4 Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.”

Dan 12:9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, (Domen över Guds Hus) men de ogudaktiga (Köttsliga) skall bedriva sin ogudaktighet (Bygga på Jorden) och ingen ogudaktig (Mänsklig visdom) skall förstå detta, men de förståndiga (Andlig Visdom) skall förstå det.

Nu gjorde mig Anden uppmärksam på någonting och det var deras ögon de såg ut som om de var påverkade av en drog eller något de såg alldeles dimmiga ut. Jag fick nu som en stark tanke: De är påverkade av Villfarelsens ande!

Det finns 2 konkreta bibelställen där det uttryckligen står: Villfarelsens andemakt.

2 Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Så nu på morgonen klockan 06:00 när jag gått upp och fixat frukost startat min dator går jag in på mitt FB flöde. Det första som dyker upp i flödet är ett inlägg med Per Arne Imsen. PINGSTSAMFUNDETS LEDARE REKOMMENDERAR JESUITORDENS PANENTEISTISKA VILLOLÄROR FÖR LEDARE I PINGST. Varför Daniel Alm? (P- A Imsen brukar vara noga med sina källor)

Jag blev chockad! Daniel Alm ledaren för Pingströrelsen i Sverige! Till sist vill jag översätta ett budskap från Pastor Keith Malcomson från ett kort Youtube Klipp där han varnar för Villfarelsens andemakt! Jag sammanfattar det till Svenska Citat:

Jag städade kyrkan innan söndagsmötet en dag när jag fick vara med om något väldigt konstigt. Det kom helt plötsligt en andemakt där i rummet som en väldigt kraftig villfarelse. Det var precis som om mitt sinne attackerades av starka tankar och upplevelser det var som en hel ocean kom emot mig. Detta varade i ungefär 30 sekunder och det fångade hela mitt sinne det var fruktansvärt starkt. Jag kunde bara tänka så här: Gud är i allting och allting är Gud! Gud är i alla religioner och alla religioner leder till Gud det var som en våg som sköljde över mig. Jag stod som fastfrusen när detta pågick och kom till slut ur greppet: Vad var detta nu? Jag ringde till en vän i ett annat land som bekräftade att han hade haft exakt samma upplevelse samtidigt. Jag upplevde att det kommer stark demonisk aktivitet att släppas lös och jag fick uppleva detta för att varna. Lyssna nu: Det kommer att släppas lös en superstark demonisk villfarelse mitt i kristenheten.”

Gud är i allting och allting är Gud! Det var alltså vad P-A Imsen varnade för i sitt FB inslag som bekräftade min dröm i natt. Vänner dammluckorna är redo att öppnas för stark demonisk villfarelse som sveper bort alla som inte är fast grundade på hörnstenen Jesus Kristus.

Hälsningar i Herren – Janne Ohlin – Göteborg.

Posted in DISCERNMENT, PROPHECY | Comments Off on PROFETISK DRÖM – DOM ÖVER GUDS HUS

Progressivt mer ljus

Mörker är alltså syndens konsekvens människan vandrade tillsammans med Gud hennes hjärtas ögon var öppna hon levde i ljuset. Hon kunde glädjas i det ljuset och upplevde full tillfredsställelse så länge hennes hjärtas ögon var hela. I bibeln är ögat en bild på vårt sinne där köttsligt sinne (Öga) är mänsklig visdom. Andligt sinne (Öga) är en bild på Guds visdom.

Ormen kom in i Eden och attackerade hennes sinne (Öga) så mörkret förblindade hennes hjärtas ögon (Sinne) hon kunde inte längre se eller uppleva ljuset och Gud värde. (Rom 3.23) De som sker nu är att hennes eget sinne (Öga) öppnas och glädjen över Guds värde förminskas mer och mer. Det som ersätter är ett förmörkat sinne som endast har förmågan att se och mäta sitt eget värde.

Därför handlar alltid det Ljus Gud ger oss om hans värde (Ögonöppnare)
Mörkret Satan ger oss handlar alltid om vårt värde (Förblindar) Vi förstår inte att Mörkret uppträder som Ljuset.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet (VÄRDE) hans arv är bland de heliga,

Gud vill: (Tända ljuset i församlingen)
Bönen handlar om att Gud skall skänka oss ljus och öppna hjärtats ögon (Sinne) så att vi skall kunna se och uppleva hur värdefull Jesus Kristus är.

Satan vill: (Släcka ljuset i församlingen)
2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (Olydigas) sinnen (Ögon) så att de inte ser (Blir berörda av) ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (Värde) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet (Värde) som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

1/ Den som inte brinner av den sanna elden
2/ Kan inte sprida den sanna elden eller sanna ljuset vidare

Av sammanhanget ser vi att han menar de gnostiska villolärarna som fått framgång med sitt falska evangelium. (De olydiga) De predikar sig själva eftersom de inte kan se hans värde utan bara mänskligt värde. Det som du inte tycker är värt så mycket kan vi ju alltid behandla lite som vi tycker. Men det kan vi aldrig göra med någonting som vi verkligen älskar.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast (Gk: Tereo) vid dem han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad (Agape) av min Fader, och jag skall älska (Agape) honom och uppenbara mig för honom. (Öppna hans Ögon – Sinne)

1/ Den som har mina bud! Min lära och min undervisning!
Kommentar: Nu lever vi alltså i NT och Gud som är Ande (Joh 4) ger idag sin instruktion till oss genom att levandegöra sitt ord i vår ande genom Guds Ande. Gud visade mig att lampan är som hela skriften och själva ljuset är Andens uppenbarelse av Guds ord för mig personligen.


2/ Och håller fast vid dem! (Gk: Tereo – Vakta från skada)

Kommentar: När lampan har tänts för dig i ditt innersta så kommer Guds ord att bli ljus för dig. Paulus beskriver att detta är den största skatt och värde en människa kan få uppleva (2 Kor 4). Om du håller med Paulus så kommer du att vakta din skatt från att stjälas (Gk: Tereo) Denna skatt är alltså bilden av ett oerhört stort Andligt värde: Detta är Jesus Kristus själv och ljuset som strålar fram utifrån hans ansikte han som nu bor i dig genom Anden.


3/ De som uppfyller både Punkt 1 + 2 är den som har Agapekärlek

Kommentar: Så den som nu tycker att uppenbarelsen som han fått personligen genom Anden och Ordet är värt mer än något som världen har att erbjuda är den som älskar (A) Jesus Kristus (Han som uppenbaras i ditt innersta)

4/ Jag skall älska honom och uppenbara mig för honom

Kommentar: Detta är alltså progressivt den som uppfyller de 3 första punkterna kommer att få ännu starkare ljus ifrån lampan. Skatten i ditt innersta kommer att bli mer och mer värd för oss genom att våra hjärtas ögon öppnas mer och mer. Så det värde som vi kan se är alltså det värde som vi verkligen älskar. Nu blir det verkligen intressant för bibeln säger att den som är köttslig är förblindad han kan inte se värdet med sina hjärtas ögon.

Mörker som är syndens konsekvens förblindar alltså våra hjärtans ögon från att kunna se och uppleva härligheten och värdet från Gud (Rom 3:23)
Bara den som får sina hjärtas ögon öppnade kan se och uppleva och älska det värde som kommer ifrån Gud. Människan är skapad för att kunna se värdet (Härligheten) från Gud.

Rom 3:23 Alla har syndat (Missat Vägen) och saknar härligheten (Värdet) från Gud,

Janne Ohlin – Göteborg !

Posted in BIBLE STUDY, PROPHECY | Comments Off on Progressivt mer ljus