FRITT UR HJÄRTAT 2024

Sanningarna kommer fram om NAR >> 20/1-24
Demoniskt betryck >> 17/1-24
Den stora lögnen >> 13/1-23
Dra ut mot löfteslandet >> 7/3-23
Vandra i ljuset >> 6/1-23
Öppna din hand >> 4/1-24

Posted in Different Stuff | Comments Off on FRITT UR HJÄRTAT 2024

Amir Tsarfati nyhetsbrev 29/12-23

Shalom från Israel! Jag litar på att ni alla hade en välsignad tid när ni firade Messias födelse. Det är på grund av Guds kärlek till oss som hans Son, Jesus, kom till jorden för att leva, dö och uppstå till nytt liv. Genom Jesu offer kan vi få evigt liv, som vi läser i evangelierna:

Johannesevangeliet 3:16
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Jag ber att du tar med dig glädjen och hoppet som kommer från en relation med Messias in i det nya året. Det är ett år som verkligen kommer att bli intressant. Jag är optimistisk när det gäller det som står i Guds ord, för jag vet att han håller på att utarbeta sin plan. Jag är dock väldigt pessimistisk när det gäller tillståndet i världen. Fiendens inflytande i alla delar av världen ökar stadigt, eftersom människor, till och med många inom kyrkan, går på hans listiga bedrägerier.

Jag har bevittnat denna försämring av sanningen med egna ögon, och jag måste erkänna att det har tagit hårt på mig. Att vara helt uppslukad av nyheterna om massakern den 7 oktober och dess långtgående efterdyningar har varit svårt nog. Men att bevittna denna utbredda antisemitismen, lögner, falska nyheter och konspirationsteorier om Judarna gör det ibland nästan outhärdligt. Vissa människor har frågat mig varför jag inte har gett videouppdateringar mycket på sistone. Det är för att jag inte vill projicera det jag ofta känner på andra. Min kallelse är att presentera nyheterna, och att göra det genom Bibelns profetiors lins. Jag vill inte att några av mina personliga känslor ska stå i vägen för det uppdraget. Så för tillfället låter jag Herren bära mig genom helandeprocessen medan jag koncentrerar mig på nyhetsrapporteringen via min Telegram-kanal. Jag förväntar mig mycket mer närvaro på internet när vi ser att CONNECT börjar komma online.

När det gäller Israel anser jag att det värsta kriget ännu inte har börjat. För närvarande pågår det bara skärmytslingar över vår norra gräns. Det kommer inte att hålla i längden. Både Hizbollah och deras iranska ledare, liksom generalerna i Israels försvarsstyrkor (IDF), har sina strategier planerade för ett fullskaligt krig över de libanesiska och syriska gränserna.

Utan tvekan kommer Israel att få skulden för konflikten. Den allmänna opinionen fortsätter att försämras gentemot Israel. De som tar sig tid att lära sig regionens historia, och att studera de grymheter som förekom den 7 oktober. De kommer då att förstå och acceptera de arabiska och persiska avsikterna (Läs Islams) folkmordsavsikter mot Israel och dess folk. Bara de som verkligen kan förstå kommer att ställa sig på Jerusalems och Israels folks sida. Denna mindre skara kommer att stå emot den allt mer växande majoriteten som medvetet förkastar de sanningar som finns uppenbarade. Det kommer en uppdelning av de som svalt fiendens bedrägliga lögner och de som står för sanningen.

Det verkar som om allt som Israel gör förtalas och förvrids i media och i internationella regeringssammanhang. Men när andra länder utför verkliga kriminella handlingar och grymheter är världen tyst. Jag ju säga “Inga judar – inga nyheter.”

På juldagen träffades till exempel en grekisk-katolsk kyrka i Iqrit i norra Israel av en Hizbollah-pansarvärnsmissil. Den 80-årige kristne som vaktade kyrkan skadades. Tolv israeliska soldater rusade fram för att rädda den kristne mannen. När de gjorde det avfyrade Hizbollah ytterligare en pansarvärnsmissil som skadade alla tolv IDF-soldaterna, varav en allvarligt. De muslimska terroristerna hade avsiktligt använt den kristna kyrkan som lockbete för att locka fram de judiska soldater som de visste skulle komma till mannens hjälp. Har du hört något om detta från mainstream media?

FN och alla internationella domstolar, tillsammans med de liberala medierna, verkar vara tysta när det gäller 140 kristna i 20 nigerianska byar som brutaliseras och slaktas på juldagen av muslimska extremister.

De kommer inte att berätta för dig att Pakistan deporterar mer än två miljoner afghaner tillbaka till en krigszon. Varför? Afghaner är inte palestinier, så vem bryr sig? I västra Darfur i Sudan har ett folkmord lett till att mer än 9000 människor har dödats och 5,6 miljoner människor tvingats på flykt. När såg du senast ett reportage om Västra Darfur? Visste du att det turkiska flygvapnet i lördags slog till mot en klinik i sin attack mot 13 mål och dödade oskyldiga civila? När hörde du senast en detaljerad uppdatering om vad ryssarna gör sig skyldiga till i Ukraina, eller ett omnämnande av det faktum att Moskva fortfarande har sin militär i Syrien som dödar civila?

Sällan, om någonsin, kommer du att höra talas om dessa historier på senare tid. Och om du gör det, är de vanligtvis inklämda mellan rapporter om israeliska påstådda grymheter och dess “urskillningslösa” bombningar i Gaza. Varför? Inga judar – inga nyheter.

Detta är en trend som kommer att fortsätta. När du hör en lögn tillräckligt länge börjar den låta som sanningen. Världen fortsätter hjärntvättas med budskapet “judar dåligt, palestinier gott” och märkligt nog verkar världen helt glömt den 7 Oktober.

Det som då ansågs fruktansvärt börjar nu framställas som Judisk aggression mot palestinierna. Men inom ramen för biblisk profetia passar det som sker in perfekt.

Posted in Different Stuff | Comments Off on Amir Tsarfati nyhetsbrev 29/12-23

Hela Jesus – Frälser

2 Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. 16 Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. 

1/ Gud har utvalt oss
2/ Gud har uppenbarat sig för oss genom Jesus Kristus
3/ Gud har genom nåden skänkt oss en tro
4/ Vandrar vi i den tron befriar Anden oss mer och mer
5/ Frälsningen är en väg och en process att vandra
6/ Gud har kallat oss till att mista vår härlighet och vinna hans härlighet
7/ Det sker bara om vi står fasta och håller oss till den lära som vi fått

När dessa detta blir vår livsföring och vår önskan kommer vers 16 här att uppfyllas genom Jesus Kristus i oss. Ser vi sedan att målet här skall leda till ett utflöde i våra liv som påverkar andra i både ord och gärning. Det är en underbar sak med teologi om den är levande och undervisande detta är fantastiska verser när vi fattar dem.

V 13 Utvalt er
V 14 Kallat er
V 15 Lärjungaskap
V 16 Kärlek Nåd Tröst Uppmuntran Kraft och Styrka (Kristus i oss)
V 17 Förmedla denna upplevda sanning till vår nästa i ord och gärning (Vittna om honom)

Vilka är då de utvalda är det jag eller bara några speciellt utvalda stjärnor med ett bländade intellekt och ett tillsynes perfekt yttre? Vet du att det finns predikanter som har allt detta yttre men saknar det inre så redan efter några minuter känner man att det saknas något. Om vi följer dessa lärare som bara talar om kraft och under kommer vi snart att digna under olika bördor de binder dig med.

Detta var de ledare och falska Apostlar och profeter som kom in i Korint de drog lärjungar att följa dem. Precis på samma sätt som de gör idag vet du vad man brukar säga?
Du kan inte bli det Gud kallat dig till om du inte följer deras lära
Du kan inte bli beskyddad från Satan om du inte går in under Apostelns auktoritet
Det kan omöjligt bli väckelse om inte Apostlarna o Profeterna får regera över församlingen igen

1 Kor 1:25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. 26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. 

När dessa falska Apostlar o Profeter talar om ett starkt ledarskap menar de att vara starka i världens mening. Det är den här rörelsen även kallad NAR som Judas brev talar om skall uppstå i ändens tid. De är själiska har inte Guds Ande och vållar splittringar men det ser väldigt andligt ut.

Låt oss till sist titta på det bibelställe vi startade med och se hur väl det stämmer in med Jesu undervisning. 2 Tess 2:13-17

V 13 Utvalt er
V 14 Kallat er
V 15 Lärjungaskap
V 16 Kärlek Nåd Tröst Uppmuntran Kraft och Styrka (Kristus i oss)
V 17 Förmedla denna upplevda sanning till vår nästa i ord och gärning (Vittna om honom)

Mat 11:25 Vid den tiden sade Jesus: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26 Ja, Fader, detta var din goda vilja. 27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. 28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.” 

1/ Jesus Kristus är fördold för dem som inte vill gå korsets väg och bli små
2/ Jesus Kristus vill uppenbara sig för dem som vill gå korsets väg och bli som barn
3/ Allting som uppenbaras är ljus säger Paulus i Ef 5:14
4/ Sedan är det exakt den ordning Paulus säger 2 Tess 2:13-17

Den som följer detta kommer att vandra in i en vila från tunga bördor mer och mer tills man funnit ro och vila från egna gärningar och vandrar i hans gärningar. (Ef 2:8-10 Heb 4 Vilan från våra gärningar)
2 Tess 2:16 Kärlek Nåd Tröst Uppmuntran Kraft och Styrka (Kristus i oss)
2 Tess 2:17 Förmedla denna upplevda sanning till vår nästa i ord och gärning (Vittna om honom)

En delad Kristus är alltid en falsk Kristus de skulle stanna i staden för att få kraft att bli hans vittnen säger ju vi och tänker på nådegåvor och kraftgärningar. (Matt 7) Men sanningen är ju den att det är hela Kristus som skall representeras i ord och gärning till vår nästa. Den ordning som Paulus nämner måste ju handla om en relation och ordningen i en relation är exakt vad Paulus nästan alltid nämner först.
1/ Kärlek
2/ Nåd
3/ Tröst och uppmuntran
4/ Kraft och Styrka

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Tagged , , | Comments Off on Hela Jesus – Frälser

Önska Jerusalem och Israel frid

Önska Jerusalem och Israel frid

Undervisning: Elvor Ohlin
Skara 2023-12-09

Ps 125:1  En vallfartssång. De som förtröstar på HERREN är som [KJ blir som] Sions berg. Det rubbas inte, det står kvar för evigt. 2  Jerusalem omges av berg, och HERREN omger sitt folk från nu och till evig tid. 3  Ogudaktighetens spira skall inte vila över de rättfärdigas arvslott, för att de rättfärdiga inte skall räcka ut sina händer till orättfärdighet. 4  Gör gott, HERRE, mot de goda, mot dem som har uppriktiga hjärtan. 5  Men dem som viker av på krokiga vägar skall HERREN föra bort tillsammans med ogärningsmännen. Frid över Israel! 

Ps 122:6  Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. 7  Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. 8  För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. 9  För HERRENS, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda. 

Ska vi önska det himmelska Jerusalem frid? Nej, där råder himmelsk frid. Bönen gäller det jordiska Jerusalem: bön om inre frid (Jesu frid), frid med varandra och yttre fred. Då ber vi för Israels frälsning.

Jerusalem – betyder fridens vision, fridens boning och fridens grund (grundad i frid)
Jeru + Shalam (Strongs Dic.)
Jeru – att flöda som vatten (i syfte att lära ut, peka ut), grund
Shalam – betyder att fullborda, återställa, gottgöra och att vara trygg och fridfull
Shalam är roten till Shalem = Salem – översätts hängiven, helhet, helhjärtat, fridfullt. (Det finns flera betydelser som jag inte tar upp här).
Det betyder också fullständig och (verbet leshalem) betald för.
Jesus betalade fullständigt för våra synder i Jerusalem.

Shalem/Salem är roten till shalom som betyder frid, helhet, välgång, harmoni – utspridda delar som kommer samman (på rätt plats).
Jerusalajim – pluralform som man brukar syfta på Sions berg och Moria berg, som staden vilar på eller att det finns två Jerusalem (ett jordiskt och ett himmelskt).

Jag tänker på:
Jes 48:17  Så säger HERREN, din återlösare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra. 18  O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor. 

(KJ) De som förtröstar på HERREN blir som (inte är som) Sions berg.
Här är nog KJ översättning bättre. Att så helt lita på Gud är något vi lär oss genom erfarenheter. Det bottnar i att vi lär känna Herren, Jesus, mer och mer.

Jerusalem är byggt på Sions berg som är fast för evigt. Sion brukar stå för hela Jerusalem. Andligt sett står vi på Sions berg för vi tillhör det himmelska Jerusalem.

Hebr 12:22  …ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 

Här är Moria berg, där Abraham skulle offra sin son Isak. Moria berg är Tempelberget där Salomos tempel byggdes (Moria brukar räknas till Sion). Moria berg är Golgata och Jesu försoningsverk som är grunden för vår frälsning. Att bygga sitt liv på Sion är att bygga på den fasta och orubbliga klippan Jesus [klippan är alltid en benämning på Gud i GT]:

Ps 40:2  Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3  Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. 

Matt 7:21  Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22  Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23  Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24  Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan [petra – en massiv klippa, dvs. JESUS (inte kefas Petrus som betyder en sten ur klippan)]. 25  Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26  Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27  Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.” 
Här räcker det inte att använda Jesu namn som en formel för att få framgång. Det gäller att ha en levande tro och förtröstan på honom. Tidigare i texten har Jesus varnat för falska profeter som gör tecken och under ”i Jesu namn” utan att känna honom. Många utger sig för att vara kristna och andliga men i slutänden handlar allt om pengar och girighet. Det yttre ser fint ut men alltihop är byggt på sand. Så länge det var ”fint väder” gick det bra men det höll inte för prövning.

Jesus beskriver här prövningar som Gud kan tillåta – som prövar vår tro – både mot tak, väggar och grunden:
Slagregn [prövningar uppifrån] – förföljelse, förtal, förtryck och betryck, förakt för att vi är kristna.
Störtfloden [prövningar nerifrån] – orenhet och omoral, ytterst förakt mot Gud och Bibeln.
Vindar [prövningar från sidorna] – falska läror /villoläror /vindkast i läran.
Ef 4:14  Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder [methodeia] till villfarelse. 15  Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 

Gud omger och beskyddar den som förtröstar på honom, som bergen omger Jerusalem. Det finns många berättelser från missionsfälten inte minst där änglar har omringat. (Här citat ur en bok av Billy Graham).

“John Paton och hans fru bad alla under den skräckfyllda natten att Gud skulle befria dem. När dagsljuset kom blev de förvånade över att se att angriparna, oförklarligt, hade lämnat. De tackade Gud för att han räddade dem. Ett år senare omvändes stammens hövding till Jesus Kristus, och herr Paton, som kom ihåg vad som hade hänt, frågade hövdingen vad som hade hindrat honom och hans män från att bränna ner huset och döda dem. Hövdingen svarade förvånat: “Vilka var alla de män du hade med dig där?” Pastorn svarade: ”Det fanns inga män där; bara min fru och jag.” Chefen hävdade att de hade sett många män stå och vakta – hundratals stora män i glänsande kläder med dragna svärd i händerna. De verkade cirkla runt missionsstationen så att de infödda var rädda för att attackera. Först då insåg herr Paton att Gud hade sänt sina änglar för att skydda dem. Chefen höll med om att det inte fanns någon annan förklaring.” (slut citat)

“Kenya 1960, under ett uppror av en folkgrupp kallad Maus Maus: “Matt och Lora Higgens återvände en natt till Nairobi genom hjärtat av Mau Maus territorium, där både kenyaner och utlänningar hade dödats och styckats. Sjutton mil utanför Nairobi stannade deras Land Rover. Higgens försökte reparera bilen i mörkret, men kunde inte starta om den. De tillbringade natten i bilen, men hävdade Psaltaren 4:8: “Jag ska lägga mig och sova i frid, ty bara du, Herre, låter mig bo i trygghet.” På morgonen kunde de reparera bilen. Några veckor senare återvände Higgenses till Amerika på permission. De rapporterade att kvällen innan de lämnade Nairobi hade en lokal pastor besökt dem. Han berättade hur en medlem av Mau Mau hade erkänt att han och tre andra hade krupit fram till bilen för att döda Higgenses, men när de såg de sexton männen som omgav bilen, lämnade Mau Mau i rädsla. “Sexton män?” Higgens svarade. “Jag vet inte vad du menar!” Medan de var på ledighet frågade en vän, Clay Brent, familjen Higgenses om de har varit i någon fara nyligen. Higgens frågade “Varför?” Sedan sa Clay att den 23 mars hade Gud lagt en tung bönebörda på hans hjärta. Han kallade till sig kyrkans män, och sexton av dem möttes och bad tills bördan lättade.”

En annan händelse är en kristen barnmorska som befann sig i Pakistans nordvästra gräns och arbetade bland människorna vid gränsen till Afghanistan. Hon var på väg till en by i ett osäkert område för att hjälpa till med en svår förlossning. Allt gick bra och hon återvände säkert hem. En tid senare träffade hon några stammän som berättade för henne att de hade tänkt attackera henne den dagen, men de såg att hon hade en vakt bak på sin motorcykel och lämnade henne ifred. Hon var helt omedveten om sin änglalika livvakt! Men folk bad för henne. Gud sänder sina änglar för att beskydda.

Många mirakler sker i Israel idag. En rabbin var i synagogan i Sderot 7 okt nära Gaza då han hörde gevärseld utanför och såg poliser besvara Hamas-terroristernas eld. Rabbinen skulle springa tillbaka men träffades av en kula i ryggen som kom ut på andra sidan (i bröstet). Han var svårt skadad men bad till Gud. Snälla Gud jag vill leva. En vän kom plötsligt och han hjälpte honom till sjukhus. På sjukhuset visade det sig att kulan gick runt hjärtat och ut på andra sidan. 3 v senare är rabbinen så gott som återställd.
En läkare i Israel säger att vi ser sådant hela tiden. “Där jag arbetade i Bronx hade det varit livsfarliga skador och personen varit död men här när vi ser på röntgenbilder – går kulorna helt konstiga vägar så att de inte träffar vitala organ i kroppen.. Vi ser mirakler varenda dag här”

Ett par vänner (soldater) kallades in tidigt 7 okt och såg många, många redan dödade i alla åldrar. Det var kanske 100 terrorister som sköt på kibbutzen. Den här juden och hans vän fick slut på ammunition och förstod att nu var det kört. Hans vän var inte religiös innan men han vände sig till Gud och lovade att hålla sabbaten i fortsättninegn, om han överlevde. När kulorna ven över deras huvuden och de var hjälplösa, avtog ljudet plötsligt mer och mer tills de var ensamma kvar. Den religiöse soldaten sa att om du inte tror på världens Skapare, kan jag inte förklara för dig vad som hände och vem som var där! Det betyder inget vilken rang du har, vilken utbildning du har, vad du lärde för 30 år sedan… är du där i den situationen finns det ingen som kan hjälpa dig. I den stunden finns det bara EN som du kan be om hjälp: Gud. Förstå det att det är ingen annan än Gud som kan skydda dig. Jag är så glad att kunna säga min berättelse om detta. Vi har ingen annan än Gud att be till. Bönen måste komma från djupet av ditt hjärta och det gjorde det hos min vän och han kom därifrån oskadd. Någon vakade över honom. Det är svårt för oss sekulära men det gäller varje jude, att hålla buden och att respektera vår religion.

En familjefar berättar i en synagoga: Ett par föräldrar hade sin son på partyt i öknen där så många mördades. De åkte med sin jeep för att hämta honom när de förstod att något allvarligt hade hänt. De är religiösa judar men inte messianska (berättar pappan). När de närmade sig möter de 12 Hamas-terrorister på nära håll och de ser dem i ögonen. Plötsligt fryser allt som när du pausar på tv:n, berättar pappan. De kunde ha dödat oss på en sekund för de hade automatvapen men de står som fastfrusna utan att röra sig när vi kör förbi dem. De hittade sonen och räddade 6 personer till. När de körde tillbaka var alla terrorister borta. På vägen tog de upp en soldat. Han skulle åt vänster mot Gaza och familjen skulle höger åt Tel Aviv. De bestämde sig för att köra soldaten, trots att det tog emot men han tänkte ”om Gud har räddat oss hittills så kommer han nog att rädda oss nu med”.
När de släppte av soldaten fick de veta att vägen till Tel Aviv var full med terrorister. Soldaten hade räddat dem. Pappan säger att Gud gjorde mirakel efter mirakel. Han tackar Den Helige, Israels Gud. Välsignad vare han. Jag tackar Gud! Pappan är gripen till tårar när han berättar. Det var det ena miraklet efter det andra! Vi fick vår son tillbaka oskadd. Min fru och jag räddades och 6 andra. Som en sekulär vill jag göra något som jag aldrig trodde jag skulle göra – och så leder han alla församlade i bön för gisslan i Gaza, bön för fred i Israel. Du vet jag är en sekulär person men Gud uppenbarade sig där och här är min son! Herren är kung. Herren var kung. Herren ska bli kung i evigheters evighet… (han har svårt att sluta be och tacka Hashem, Herren, Skaparen där han står bredvid rabbinen i synagogan).

Bergskedjan som omger Jerusalem är känd som Judeens berg eller kullar. Några av bergstopparna är berget Sion och Moria berg (eller Tempelberget som räknas till Sion), Oljeberget (i öster), Skopusberget (norr), Herzl-berget och Nof-berget (väster), Homa-berget (söder), Hotzvim-berget (norr).

Man brukar alltid säga ”vi går upp till Jerusalem”. Första gången jag var i Israel, var 1980 på kibbutz några mil från Jerusalem. En gång (tror första gången) när vi åkte upp till Jerusalem hade jag en märklig upplevelse. Vi var fyra kompisar från Sverige och tog en sherot (stor taxi). När vi åkte uppför den slingrande vägen var det som om någon lätt kramade mitt hjärta och jag tänkte och kände ”Å vad jag älskar det här landet och folket”. Trots att jag levde som ”den förlorade dottern” visste jag att det var Gud. Det var en andlig upplevelse. Att jag hade valt Israel hade inget med tro att göra och jag hade ingen “romatisk syn” på Israel. Anledningen var enbart att jag vill ut och se världen efter gymnasiet och arbeta utomlands. På den tiden stod valet mellan au-pair och kibbutz, om man ville ha ordnade förhållanden.

Vi ska be för Israels beskydd – samtidigt som vi ber för Israels omvändelse och frälsning – och alla andra folk runt omkring. Det sägs att många vände sig bort från islam och tog emot Jesus till frälsning när ISIS härjade i Irak och Syrien. Samma kan hända i Gaza.

Ogudaktighetens spira skall inte vila över de rättfärdigas arvslott, för att de rättfärdiga inte skall räcka ut sina händer till orättfärdighet. 
Du ska inte prövas över förmåga (1Kor 10:13). Gud sätter gränser, så att vi inte frestas att ge upp och viker av eller ta personlig hämnd mot någon, som gör oss illa.

Israels nationalsång heter HaTikva – Hoppet. Vad är vårt hopp?
Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12  Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 14  Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. 15  Så skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. 

Hoppet är att Jesus ska komma tillbaka till Jerusalem, när Israels folk är redo att ta emot honom. Det finns inte en enda bibelvers som säger att Jesus ska komma ”hemligt och osynligt”.
Matt 23:37  Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38  Se, ert hus kommer att stå öde. [Guds härlighet hade lämnat templet, precis som Hesekiel såg i en syn nästan 600 år tidigare] 39  Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” [Guds namn – Hashem – som judarna ber till och som bara en del har förstått än, att namnet är Yeshua (Jesus). Israels omvändelse och frälsning är förutsättningen för Jesu återkomst.]

Det är nöden som gör att judarna vänder sig till Herren. Redan nu händer stora och märkliga saker i Israel p g a nöd och lidande. Folket är enigt igen och många judar vänder sig till Gud, Israels Gud.
Hos 5:15  Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig. 
Petrus predikan på Pingstdagen:
Apg 3:19  Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20  och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. 21  Honom måste himlen ta emot [behålla] tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. 

One for Israels (en Messiansk organisation i Israel) senaste rapport:
– Över 20 000/mån läser, lyssnar på och laddar ned NT i Israel.
– Över 1 milj/mån i Israel besöker hemsidan One for Israel.
– Den mest populära appen i världen är NT på hebreiska.
Vänner, det är tidstecken!

Det pågår en andlig kamp emot messianska judar, emot oss kristna och emot Israel.
Ef 6:11  Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp [methodeia – ligger på lur, att arbeta metodiskt (kopplat till ondska), samma ord i 4:14 som vi läste innan: i sin list förleder till villfarelse]. 12  Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 

Methodeia betyder listiga angrepp, ett ordnat logiskt effektivt arrangemang, vanligtvis i steg som följs för att uppnå ett mål. Det beskriver medveten planering eller ett systematiskt tillvägagångssätt (alltid negativt i Bibeln). Falska läror är slugt uttänkta så att de förblindar. Här ingår lögner om judarna och Israel.

Satan vill få oss att tro att det som sker i Israel bara är politik. I själva verket är det en andlig kamp emot Guds plan med sitt land och sitt utvalda folk. Satan arrangerar ”skräddarsydda planer”, utstuderat och personligt där vi har svagheter och sårbarheter. Han vet var hans attacker fungerade förut och försöker igen.

I methodeia ingår slughet, list, beräknande metodiskt bedrägeri, trick, intriger, förrädiskt och hemlighetsfullt… Satan vilseleder, ljuger, förvrider, förfalskar, förvirrar. ”Skulle Gud ha sagt …så kan han väl inte mena?” ”Du måste vara en dålig kristen som har så dålig ekonomi” ”Du måste vara en dålig kristen som är deprimerad” ”Det måste vara fel på tro eftersom du är sjuk. Gud vill alltid hela alla”. Satan kan komma med många listiga lögner och anklagelser.

(Kittel, G., Friedrich, G., & Bromiley, G. W. Theological Dictionary of the New Testament) “Referensen är intriger eller (i militära termer) attacker mot vilka man måste vara beväpnad. Attackernas karaktär (pluralen antyder att de ständigt upprepas eller är av oöverskådlig variation) utgör deras stora fara, mot vilken rustningen av Gud är det enda försvaret.”

Därför behöver vi hela Guds vapenrustning, för vi kan inte stå emot i egen kraft. Att ta på sig Guds rustning är att vara iklädd Kristus (Rom 13:14 ikläd er Herren Jesus Kristus). Vi uppmanas att leva i bön och inte bekymra oss (Fil 3:12). Då ska Guds frid som övergår allt förstånd (grundtexten) vara en vaktpost, en säkerhetsvakt och ett skyddsrum.

Satan vill utplåna Israel och Hamas och andra terrororganisationer är hans redskap.
-det är samma onda andemakter bakom nazismen.
-det är samma onda andemakter bakom förföljelse av kristna.

Ps 83:1  En sång, en psalm av Asaf. 2  Gud, var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud! 3  Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. 4  Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. 5  De säger: “Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!” 
…men Gud har sagt:
Amos 9:15  Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud. 

Den sista striden handlar om Jerusalem
Sak 12:1  En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: 2  Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3  Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. 4  På den dagen, säger HERREN, skall jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Juda hus skall jag öppna mina ögon, när jag bland folken slår alla hästar med blindhet. 

Vi ska inte sitta och se på det som händer i Israel som om det inte berör oss. Vår uppgift är att be enligt Guds ord och stå upp för judarna och Guds plan med Israel, likaväl som vi utför vår uppgift att sprida evangeliet.
1Joh 5:13  Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. 14  Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. 15  Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. 

Det är att önska Jerusalem frid och det är också därför vi får höra om under och bönesvar i Israel.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Önska Jerusalem och Israel frid

Bön i Jesu namn

Det har alltid funnits bekännande kristna som argumenterar och insisterar: “Jag är okej – jag tillber i Jesu namn.” De verkar tro att tillbedjan av Gud är baserad på en formel. De verkar tro att det finns en slags magi i att uttala Jesu namn! Studera Bibeln noggrant med hjälp av den Helige Ande och du kommer att finna att Jesu namn och natur är ett.

Det räcker inte att veta hur man stavar till Jesu namn! Om vi har kommit att bli lika honom i naturen, om vi har kommit till den punkt där vi kan be i enlighet med hans vilja, kommer han att ge oss de goda saker vi önskar och behöver. Vi tillber Gud som ett resultat av en ny födelse från ovan i vilken Gud har behagat ge oss i hans namn. Han har gett oss en förvandlad natur, och Petrus uttrycker denna sanning på detta sätt:
2 Pet 1:3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. 4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Lägg märke till att detta handlar om 2 drivkrafter som påverkar en människa

Hur får vi då tag i detta som Gud vill ge oss? Allt handlar om korsets kraft som gör att jag blir stilla och får förmågan att kunna ta emot och det kan vara en smärtsam men härlig väg. Men korsbärandet för med sig en mirakulös förvandling inte bara väcks mitt intresse för det Gud har på sitt hjärta. Jag själv blir uppväckt över hur det är ställt med heligheten och rättfärdigheten i mitt inre liv. Vi kommer att få uppleva en förkrosselse i hjärtan över hur oerhört beroende vi är av Guds nåd.

När det står världen kan det i bibeln även beskriva i vilken dimension vi är i och vad som egentligen är drivkraften bakom det vi säger och det vi gör. Denna drivkraft står alltså i en direkt motsats till den som Anden vill driva oss med. Det finns alltså en värld som vi lever i varenda dag men så finns det en ordning i världen och en kraft som påverkar människor i den här världen som kommer från den onde själv

Joh 15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17 Och det befaller jag er att ni skall älska varandra. 18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.

Posted in Different Stuff | Comments Off on Bön i Jesu namn

Där vill Herren fästa sitt namn

I Fredags var vi uppe i Bohuslän på begravning för en Herrens tjänare. Detta var nog den märkligaste begravning som jag varit på och en kraftig påminnelse till oss alla att inte sörja som världen gör när någon dör.

1 Tess 4:13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.

Det fanns en sång som den här evangelisten älskade och den spelades ut i lokalen och vi ställde oss upp och började att klappade takten. Jag älskar också den här låten så mycket att jag hade den som signal i telefonen. Den första versen och refrängen går så här:
I’ve a home prepared where the saints abide,
Just over in the glory-land;
And I long to be by my Savior’s side,
Just over in the glory-land

Refräng:
Just over in the glory-land, I’ll join the happy angel band, Just over in the glory-land; Just over in the glory-land, There with the mighty host I’ll stand, Just over in the glory-land

Hur nära Guds härlighet kunde lagen komma? Bara fram till förhänget och förebilderna.
1/ Israel
2/ Jerusalem
3/ Templet
4/ Förgården
5/ Det heliga
6/ Det allra heligaste
7/ Livet uppenbarades

Joh 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.” 5 Thomas sade: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Jesus undervisade dem om att de jordiska förebilderna pekade på den himmelska uppfyllelsen. En Jude visste naturligtvis vad Vägen – Sanningen – Livet var för något men inte vid denna tid att Jesus skulle uppfylla lagen.

Joh 3:12 Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till (FÖREBILDERNA) hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om det som hör himlen till? (DET SOM ÄR UPPFYLLT I JESUS KRISTUS) 13 Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. 14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen (SOM EN FÖREBILD) så måste Människosonen bli upphöjd 15 för att var och en som tror på (Gk: EIS) honom skall ha evigt liv. 

Man skulle kunna ha en hel predikan bara på dessa verser det finns ett oerhört djup finns i skriften.
1/ Människosonen stigit upp och ner från himlen (Gud)
2/ Människosonen skall dö på Golgata (Huvudskalleplatsen)
3/ Tron på Honom är som en dörr man kan gå in genom
4/ När du kommer in genom dörren finner du livet (DAH)
5/ Det allra heligaste kallades för Guds hus (Betel – Guds Familj)

Skriften säger att vi skall byggas upp på vår allraheligaste tro – Halleluja!
Jud 1:17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: “I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 

Petrus säger nästan likadant: Han säger att de skall förakta er och håna er tro på en Gud som dömer en syndig värld! Man skrattade åt Noa när han hamrade på sin stora ark. Till och med Lots närmaste trodde han skämtade när han berättade att Gud skulle förgöra Sodom och Gomorra.

Satan är vred och synden och ondskan flödar nu över i länderna på ett sätt som måste sluta med Guds dom. Det skall vi veta att bakom den förföljelse och hat vi ser början på just nu ligger en andemakt vi måste förstå att det är ej mot människor av kött och blod striden står i första hand. Det är mot ondskans andemakter på höga platser som råder i mörkret. (Ef 6)

Judarna är utvalda av Gud själv som ett folk och de är faktiskt vittnen om en levande Gud.
James Kaddis som själv är en Egyptisk arab med stor kärlek till Israel säger du kan omöjligt skilja på Jerusalem och landet Israel. Just där vid västra muren fick jag uppleva att Apostlagärningarna är lika levande idag som då: Jag fick nåden på vår bröllopsresa bära fram ett budskap på flytande Hebreiska till en ortodox Jude där… Halleluja det är dit den stora bröllopsresan blir till oljeberget i Jerusalem.

2 Kung 21:7 HERREN hade sagt till David och till hans son Salomo: I detta hus och i Jerusalem som jag har utvalt bland alla Israels stammar, vill jag fästa mitt namn för evig tid. 

Gud Har har satt sitt namn i Jerusalem, ser vi även i andra bibelställen som Esra 6:12, 2 Krönikeboken 6:6; 33:4, 1 Kungaboken 11:36 och 1 Kungaboken 14:21.

Det finns 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet, och varje bokstav har en specifik betydelse och ett numeriskt värde kopplat till den. Den 21:a bokstaven är “שׁ SHIN” och uttalas “sheen”. Den liknar något en engelsk “w” och har samma form på hebreiska och det har talvärdet 300.

Shin ש bokstaven används av Judar för att beteckna det osägliga namnet “HaShem” eller “The Name.” Samma bokstav representerar också “Shaddai” eller “El Shaddai,” ett annat namn för Yahweh. “ש [Shin] står högt bland de Heliga Bokstäverna eftersom den representerar två Guds namn: … den Allsmäktige, den Obegränsade och … Frid.”

I Israel och judiska hem över hela världen är det vanligt med en “mezuzah” eller böneruta monterad på dörrkarmarna i hem och företag. Bokstaven Shin ש är präglad på varje judisk mezuzah, och det som finns inuti bönerutan är den skriftliga delen av Femte Moseboken 6:4, känd som “Shema” på hebreiska, vilket betyder “Att höra.”
“Hör, o Israel: Herren vår Gud är en Herre.” (Femte Moseboken 6:4)

Med framväxten av flygfotografi, satellitbilder och topografiska kartor framträder en anmärkningsvärd vy när man ser på Jerusalem från en högre utkiksplats. Faktum är att det som framställs även kan ses i många kartinfogningar i biblar.

Det finns tre betydelsefulla dalar som utgör staden Jerusalem, två som markerar dess ytterkanter och en som löper nära stadens centrum. Dessa är Kidrondalen, Hinnomsdalen och Tyropeandalen. När man ser detta på en karta markerar det omkretsen av en perfekt hebreisk Shin ש. Det pekar alltså direkt på Guds namn på hebreiska.

När kung David först erövrade detta område och bosatte det som sin huvudstad, hade han ingen aning om att staden var belägen på Guds namn.

2 Krön 6:5 Från den dag då jag förde mitt folk ut ur Egyptens land har jag inte i någon av Israels stammar utvalt en stad för att i den bygga ett hus där mitt namn skulle vara, och jag har inte heller utvalt någon man till att vara furste över mitt folk Israel. Men Jerusalem har jag utvalt för att mitt namn skall vara där, och David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel. 

Detta är idag känt och berättas av turistguider för människor över hela världen. Men det finns mer geografiska vittnesbörd om Jerusalem. Staden Jerusalem består också av tre bergstoppar som bildar ett berg känt som Zion, och det är därför Jerusalem kallas “Zion” eller “Zions stad”. Men Zion har definitivt tre huvuden, det översta huvudet kallas Moria, det centrala huvudet kallas Ophel, och bottenhuvudet på berget kallas Zion. Ett berg med tre distinkta huvuden.

När du läser om Zion och Jerusalem ser vi att det kopplas direkt ihop med Guds rike på flera ställen. Du kan tydligt se det i Nya Testamentet i Heb 12:22-29. Du kan omöjligt ha Guds Rike utan att ha Fadern Sonen och Anden med för de är en odelbar enhet de är Echad.

Man brukar beskriva Zions centrala huvud Ophel vilket beskriver Fadern: “mitt fäste, torn, stark fästning.” (Strongs #H6076) Alla dessa är namn för Yahweh särskilt i Psaltaren.

Zion betyder “märke, tecknen, eller sigill.” (Strongs #H6725)  
EF 1:13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill

Moria betyder “att se Gud eller att bli sedd av Gud.” (Strongs #4179). I 1 Mosebok 22 är Moria platsen där Abraham tog med sin ende son Isak som ett offer innan Herren ingrep och skänkte offret själv, en bagge fångad i snår. Det är Tempelberget idag, som pekar på Guds enfödde Son som en dag skulle vara vårt offrande lamm. Och det är i Jesus Kristus, när vi kan se Gud och Fadern genom Anden.

Ophel – “Min Fästning” – Gud Fadern
Moriah – “Att få skåda Gud” – Gud Sonen
Zion – “Sigillet” – Den Helige Anden

När Gud förklarade att Jerusalem var där Han hade satt sitt namn menade Han det bokstavligen. Till och med dalarna I Jerusalem vittnar om hans namn. Och bergen som Hans stad vilar på ropar bokstavligen ut Hans namn.

Guds ord är fullkomligt och ofelbart. Och Guds Namn är inte bara skrivet i Israels land, i dalarna och på bergen de är fysiskt skrivna på våa hjärtan! Hela mänskligheten har den ovedersägliga märkningen av Guds skapelse, men var och en av oss måste välja om vi vill ge våra hjärtan helt till Honom eller inte. När vi ger våra liv till Kristus, då får vi Hans märke på oss, sigillet av den Helige Ande. Den vackra aspekten av detta är när fienden kommer emot oss, säger Gud till honom: “Du kan inte ha dem, för Mitt namn är skrivet där! Han/Hon tillhör Mig.”

Psa 121:1 En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. 3 Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. 4 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. 5 HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida. 6 Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten. 7 HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ. 8 HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.

Den kände teologen Albert Barnes skrev i sina kommentarer att denna vallfartssång beskriver bergen där Jerusalem är byggda på. Alltså de bergen där Gud själv har stämplat in sitt namn. Om det är någon som tvivlar angående Israels bergs betydelse så kan han läsa Hes 36
1/ Bokstavlig berg = Ledare regering och Kung
2/ Bokstavligt folk = Det Judiska folk
3/ Bokstavligt land = Israels land

Det måste finnas ett Israeliskt ägt Land = 1948 (Tetrad)
Det måste finnas ett Israeliskt ägt Jerusalem = 1967 (Tetrad)
Det måste finnas ett förbund alla hedningar skriver på = 2015 Agenda 2030 (Tetrad)

Posted in Different Stuff | Comments Off on Där vill Herren fästa sitt namn

Messiaslinjen genom Bibeln

Messiaslinjen genom Bibeln

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
26/11-2023

Någon tog alla de första 10 generationerna och översatte nmnen till en mening: Adam-Set-Enos-Kenan-Mahalel-Jared-Enok-Metusela-Lamek-Noa.
”Människan är beskärd dödlig sorg men den välsignade Guden skall komma ner och lära att hans död skall frambringa tröst och vila”.

Guds rike är ett andligt rike
-det kan aldrig försvaras med vapenmakt
-samtidigt har vi ett fysiskt land och folk som Gud handlar med genom historien: judarna och Israel

Gud har aldrig ersatt sitt egendomsfolk, som sitt utvalda folk. Det kan inte nog ofta sägas i den här tiden, med så många lögner och villoläror som sprids.

Gud går själv emot ”ersättningteologin” (lögnen att Gud har ersatt judarna med kristna).

Jer 33:23  HERRENS ord kom till Jeremia. Han sade: 24  Har du inte märkt vad detta folk säger: “De båda släkter som HERREN utvalde, dem har han förkastat.” De föraktar mitt folk och anser dem inte längre vara ett folk. 25  Så säger HERREN: Om mitt förbund med dag och natt inte består och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord, 26  då skall jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. Ty jag skall åter göra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. 

Här är ett ord till alla som tror på konspirationsteorier om judarna och till kristna som tror att de är ”bättre” än judarna:

Rom 11:1  Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. 

…17  Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd [du som inte är jude], har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18  då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. [Jesus är roten i det judiska trädet ”med all den himmelska världens andliga välsignelse”. Han bär oss, inte tvärtom. Därför säger Jesus att ”frälsningen kommer från judarna”].

…25  Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. 26  Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. [Annan översättning: För Sions skull skall Frälsaren komma…]

Jes 59:20  Återlösaren skall komma till Sion [Jerusalem i Israel] och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger HERREN. 

Trots att israelerna avföll till avgudadyrkan, fick inte Bileam förbanna dem för Gud! Läs 4Mos 23-24.

Guds Son, Jesus Kristus /Messias föddes i Israel som jude. Alla judar som tar emot Jesus är kvar i det andliga Israel, likaväl som det fysiska. De som förkastar Jesus går förlorade för det räcker inte att vara av judisk härkomst. Man måste bli “född på nytt”. Vi kristna har inympats i det andliga Israel genom tron på Jesus Messias. Väckelsen bland judarna blir en folkväckelse som leder till Israels slutliga frälsning.

Vi är för alltid sammankopplade med det judiska folket och Israel. Någon har sagt: ”Den som älskar Jesus, älskar Israel och judarna”. Det är sant. Det är lika sant att den som hatar judarna kommer att hata Jesus. Hela Bibeln handlar om Israels folk och allt är nedskrivet till undervisning för oss, 2Tim 3:16.

Messiaslinjen går tillbaka till Guds löfte i Edens lustgård

1Mos 3:15  Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.” 

Det här Bibelordet är kallat ”det första evangeliet”. Martin Luther lär ha sagt: “Denna text omfattar och förstår inom sig, allt ädelt och härligt som finns överallt i Skriften”. Messias kommer att såras men han ska krossa ormen [djävulen].

Som Gud handlar med judarna, handlar han också med oss.
5Mos 30:1  När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig, och du lägger detta på ditt hjärta bland alla de hednafolk dit HERREN, din Gud, fördriver dig, 2  och du vänder om till HERREN, din Gud, och lyder hans röst, i allt vad jag i dag befaller dig, du och dina barn, av hela ditt hjärta och av hela din själ, 3  då skall HERREN, din Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. HERREN, din Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig. 4  Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle HERREN, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån. [Vad säger det oss? Hur långt borta du än är från Gud, kan han föra dig tillbaka i den stund som du vänder om till honom. Jag såg ingen väg tillbaka när jag var ”en förlorad dotter”. Jag var så långt bort från Gud, tyckte jag men när jag gjorde valet och vände om, då öppnades en väg. Gud öppnade vägen]. 5  HERREN, din Gud, skall föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning, och du skall besitta det. Han skall göra dig gott och föröka dig, mer än dina fäder. [Jesus insätter dig på din rätta plats i livet och in i förberedda gärningar. Han gör så att du bär Andens frukt, för nu vill du formas efter Guds goda vilja]. HERREN, din Gud, skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du älskar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då ska du få leva. [Jesus ger nytt liv redan här och evigt liv. Dina böner ska gälla dina barn och barnbarn, ”dina efterkommande”] 7  Och HERREN, din Gud, skall lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig.

Förbundsguden – dina fiender blir Guds fiender. Jag har sett kristna som går emot Israels försvarskrig mot terror-organisationen Hamas i Gaza med orden: ”Men Jesus sa att vi skulle älska våra fiender. Vi kan inte försvara krig…”

Då vill jag säga:
1. Hur i hela världen kan du uppmana icke-kristna att ”älska sina fiender”?! Det är helt omöjligt i egen kraft – det kan vi enbart göra med Guds kraft och kärlek – och det kan vara ett svårt val även för oss kristna.

2. Hur skulle en nation som attackeras av barbariska terrorister kunna stå apatisk och inte försvara sina medborgare?! Det vore orättfärdigt och brottsligt och laglöst, omänskligt.

När Gud samlar judarna tillbaka till Israel är det bäst att vi står på Guds sida och står med Israel, så att vi inte blir Guds fiender. Den som vill utrota judarna är ytterst djävulen, den gamle ormen och hans tjänare.

Ef 6:11  Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12  Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. [De onda andemakterna står bakom Hamas och andra islamister].

Jorden fylldes av våld [hamas] och ondska. Gud lät syndafloden komma med undergång. Noa hade tre söner: Sem, Ham och Jafet. Noa välsignade Sem [hebr. Shem] och det var samtidigt en profetia om Messias. Shem betyder namn. Judarna säger inte ”Gud” (de anser det för heligt att uttala). De brukar säga Hashem – Namnet.

1Mos 9:26  Han sade vidare: “Välsignad vare HERREN, Sems Gud,…

Gud kallade Abraham, en semit (han härstammade från Sem) och slöt förbund med honom.
1Mos 12:1  HERREN sade till Abram: “Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2  Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 

Messiaslinjen genom Abraham lär oss om trons lydnad och Guds ledning och vilja.

Förbundet fortsatte med Isak.
…17:20  Men också ifråga om Ismael har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk. 21  Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år.” 

Messiaslinjen genom Isak: löftessonen, lär oss om Guds trofasthet. Gud gör under och uppfyller sina löften när tiden är inne.

Abraham uppmanas att offra Isak på Moria berg vid Salem – den plats som sen skulle heta Jerusalem [betyder fridens boning, vision av frid, fridens grund]. Abraham litade på att Gud kunde uppväcka honom från de döda. Det var ett prov och en förebild på att Gud utgav sin Son att dö för våra synder.

Messiaslinjen genom Jakob lär oss om Guds fostran och handlande till ett förnyat sinne, ett förvandlat hjärta och liv – att bli Guds tjänare och förstå Guds handlande. Efter kampen med sig själv och med Gud i Peniel var Jakob förändrad. Jakob kallar Herren: ”den Starke i Jakob, Herden, Israels klippa.” Jakob blev liten och svag och Gud blev hans styrka.

Nu såg Jakob till de minsta och gick i takt med dem [de små barnen och får och kor som diade, 1Mos 33:13] – han gick i Guds takt. Jakob fick ett herdesinne – han blev lik ”den gode Herden”.

Jes 40:10  Ja, Herren, HERREN kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. 11  Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. [Jesus tar sig an de svagaste] Sakta [nahal – varsamt, försiktigt] för han moderfåren fram. [Ledare efter Guds hjärta].

Messiaslinjen genom Jakobs 12 söner: lär oss att Gud använder oss trots brister och fel. Han förlåter när vi ångrar och bekänner. Allt får tjäna Guds syften och hans goda vilja.

1Mos 50:20  (Josef sa till sina bröder) Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. [Josef fick gå lidandets väg för att bli till välsignelse för många andra].

Messiaslinjen fortsätter genom en av de tolv bröderna: Juda [betyder Herrens pris /den som prisar Herren]

Jakob profeterar och välsignar sönerna:
1Mos 49:8  Juda, dig skall dina bröder prisa. Din hand skall vara på dina fienders nacke, din fars söner skall buga sig för dig. 9  Ett ungt lejon är Juda. Från rivet byte har du rest dig, min son.
[Eller: som ett rivet byte har du kommit hem, min son] Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna – vem får honom att resa sig? [Därför kallas Messias ”Lejonet av Juda”] 10  Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga.  [Hebr. förrän Shilo kommer – ett epitet på Messias – Rot: shalah – trygghet, lugn och ro, framgång – Jesus sa: ”Kom till mig, ni alla som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila (ro).” Matt 11:28] 11  Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan…

Mika 5:2  Men du, Betlehem [Brödhuset – livets bröd] Efrata [Fruktbärande, överflöd], som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel [härskarstaven]. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. [Messias är av evighet].

Jes 7:14  Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss]. 
…9:6  Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 

Messias kallas både Människosonen och Gud.
Runt år 6 blev Judeen en romersk provins. Till dess hade man haft judiska ståthållare och lydkungar fast landet var kontrollerat av romarna.
En judisk rabbin skrev: ”Ve oss, spiran är tagen från Juda, och Messias har inte kommit!” Messias hade kommit – men det visste han inte! Guds ord var redan uppfyllt – bönesvaret var redan ”på plats”. Messias var redan född av en jungfru i Davids stad Betlehem i Judeenen jude av Juda stam.

Tillbaka till GT: Jakobs 12 söner blev ett folk som Farao gjorde till slavar i Egypten. Gud kallar Mose att leda sitt folk ut därifrån tillbaka till landet.
Vilka är judar? Alla som härstammar från Abraham, Isak och Jakob.
Mose var profeten som förebild på Messias.
Aron var översteprästen som förebild på Messias.
David var kungen som förebild på Messias.

Hebr 7:28  Ty lagen insätter svaga människor till överstepräster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter Sonen, som är fullkomlig för evigt. 

Under ökenvandringen får israeliterna lära sig att offra djuroffer för att få tillfällig förlåtelse för sina synder. Allt det fick Guds profeter inblick i om Messias. Därför kallas han ”Guds lamm” (Guds offerlamm).

-Messias är Frälsaren som bar våra synder på korset och ger liv – som kopparormen som Mose hängde upp på en stång
-Messias är Klippan [tsur – lågt liggande] som Mose fick slå på – för att ge levande vatten.
-Messias är Klippan [sela – högt liggande] som Mose skulle ha talat till – därför att Jesus uppstod på tredje dagen.
-Messias är Klippan [tsur – lågt liggande] som Mose fick slå på – för att ge levande vatten.
-Messias är Klippan [sela – högt liggande] som Mose skulle ha talat till – därför att Jesus uppstod på tredje dagen.

Så har vi en förebild i Mose som stod för lagen medan Josua [Yeshua (Jesus) – Herren frälser, frälsare, frälsning, befriare] fick föra folket in i landet. Här var allt redan färdigt. En förebild på allt av nåd.

Joh 1:15  Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16  Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17  Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. 

Då och då framträder ”Herrens ängel” i GT och varenda en som möter honom vet att det är Herren Javeh [Skaparen, den Högste, /Gud. Han talar i jag-form som Gud själv.
-efter Domartiden kom Kungariket med Saul, David och Salomo
-efter Salomo delades riket i Nordriket Israel och Sydriket Juda

Messiaslinjen fortsätter i släktled – han skall vara en ättling till kung David.
2Sam 7:12  När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den avkomling som skall utgå ur ditt liv, och jag skall befästa hans kungadöme. 13  Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evigt. [Därför kallas Messias ”Davis son. Profetian sträcker sig mycket längre än om Salomo]. Det är David som gör Jerusalem [Sions berg] till huvudstad.

Här har vi den dubbla bilden igen:
Sions berg står för det fysiska Jerusalem i Juda där Gud har fäst sitt namn.
-Sions berg står andligt för det himmelska Jerusalem där Guds församling möter Gud.

Andligt står vi redan nu på ”Sions berg” när vi är pånyttfödda.
Hebr 12:22  …ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23  till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24  Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. [Vi har våra namn skrivna himlen, vårt medborgarskap i det himmelska Jerusalem].

Jer 31:31  Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, 

Messias kom först som ”den lidande tjänaren”, Guds lamm som Jesaja 53 beskriver:
-kapitlet som många rabbiner har förbjudit judar att läsa i nära 2000 år och som många judar har läst på senare år och kommit till tro på Yeshua /Jesus.

Jes 53:3  Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4  Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5  Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6  Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. 7  Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. [Jesaja såg att Guds lamm [Messias] skulle själv bli brännoffret, slaktoffret, syndoffret, skuldoffret och fridsoffret för hela mänsklighetens alla synder, och ge frälsning]

Vi befinner oss fortfarande bland det judiska folket i Israel. Vi läser i GT om kungar som gjorde det som var ont, vi läser om kungar som gjorde det som var rätt och gott inför Herren. Vi läser om väckelser i Juda och Israel och vi läser om avfall och avgudadyrkan… Gud sände profeter för att föra folket tillbaka till sig själv men när de fortsatte och inte ville lyssna utlämnade Gud dem till deras egen vilja.

Nordriket Israel intogs av Assyrien och upphörde 721 f Kr – Guds beskydd var borta.
Sydriket Juda intogs av Babylonien och upphörde 586 f Kr.

Ändå gav Gud alltid löften om återupprättelse. Efter 70 år, som Jeremia fick profetera, kom återvändandet till landet.

Jer 29:10  Ty så säger HERREN: När sjuttio år har gått för Babel skall jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. 11  Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12  Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13  Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. [Gud uppfyllde sitt löfte exakt och bokstavligt till judarna. Det lär oss att vi kan lita på Guds ord helt och fullt och gäller oss också].

Hur gjorde Gud? Han lät det Medo-Persiska riket uppstå med kung Kores som besegrade Babylon och uppmanade alla judar att återvända till sitt land. Vad förmår inte Herren, Israels Gud?!

Den sista förskingringen – diasporan – kom år 70 när romarna raserade templet i Jerusalem. Jesus hade varnat. År 135 slog romarna ner ett judiskt uppror. Kejsar Hadrianus ville förödmjuka judarna och kallade dem ”palestinier” och landet ”Palestina”, efter Filisteen och filisteer.

Hes 36:24  Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. [Judarna hade aldrig varit så utspridda i världen som på 1800-talet].
Efter sexdagarskriget 1967 började araberna kalla sig ”palestinier” för att försöka kräva en stat på judisk mark. Hela den s k ”pro-palestinska rörelsen” bygger på en lögn. Den senaste tiden har ett bibelord ringt inom mig och det är från 2Tess 2. Gud sänder villfarelsens makt, för att de som inte har trott på sanningen, tror på lögnen. I lögnen ingår även att landet Israel inte tillhör judarna, att de har “tagit landet från palestinierna”. Ändetiden kommer att kretsa omkring Israel och Jerusalem och med antisemitismen fula tryne som plötsligt syns över hela jorden, kan detta ingå i lögnen.

Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. [Först juden och sen greken /hedningen. Lagen kom med yttre krav, nåden förändrar oss inifrån] 12  Den fostrar oss [Guds nåd påverkar samvete, vilja och gärning] att säga nej till ogudaktighet [Asebeia – ringaktning för Guds person] och världsliga begär och att leva anständigt [nyktert], rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. [Hoppet är Jesu återkomst till Jerusalem och Oljeberget. Han kommer lika synligt som när han for upp till himlen men nu i makt och härlighet. Gud handlar i ljuset och i öppenhet – ”smygvägar” står Satan för med sina lögner och sitt agerande] 14  Han [Jesus] har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet [Ordet friköpa (lutroo) användes när en slav köptes på marknad, togs därifrån och kedjorna togs bort. Han/hon var fri. Vi är friköpta och frikända i domen] och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. [Ett egendomsfolk av alla folk].

Hoppet sviker oss inte. Då kommer Jesus Kristus /Messias, konungarnas Konung och herrars Herre, Guds lamm och Lejonet av Juda, den klara Morgonstjärnan, han som är Vägen, Sanningen och Livet, den gode Herden och Fridsfursten, världens Frälsare…

Sak 2:11  Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till HERREN och bli mitt folk, och jag skall bo i dig. Du skall förstå att HERREN Sebaot har sänt mig till dig. 12  HERREN skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång skall han utvälja Jerusalem. 13  Var stilla inför HERREN, allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning. 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Messiaslinjen genom Bibeln

Ett liv som inte saknar någonting

Joh 4:14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.” 

Hur värdefullt är inte detta ord! Det talar inte om en speciell typ av kristen. Det säger inte att endast de som har fått särskild nåd från Herren kan ha en källa av vatten som strömmar upp till evigt liv. Herren sa detta till en samaritansk kvinna som Han tidigare aldrig hade träffat. Han sa att om hon trodde skulle hon få levande vatten.

Detta levande vatten skulle vara i henne som en källa som strömmar upp till evigt liv. Bröder och systrar, vad betyder det att vara törstig? När någon är törstig innebär det att han inte är nöjd. De som dricker av det vatten som Herren ger kommer aldrig att vara törstiga igen. Tack och lov Herren! En kristen är inte bara en nöjd person utan en person som är för evigt nöjd!…

Varför säger Herren att en troende inte kommer vara törstig igen? Detta beror på att han har blivit annorlunda inuti. Inom honom finns nu en levande Andlig lag ett kristet liv utan en massa bördor och krav. Herren säger att Han själv personligen är allt vi behöver, så om vi springer omkring och jagar kickar utan honom är det ju inte hans fel om vi misslyckas med vår tillfredsställelse. Den som handlar så han bekänner egentligen sin otro på Herrens löften att fylla honom. Tvivla inte på Herrens löften men glöm inte att vi ständigt är i en process av oss själva för att mer av honom skall kunna uppfylla oss.

Jes 12:1 På den dagen skall du säga: “Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. 2 Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning.” 3 Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. 4 På den dagen skall ni säga: “Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. 5 Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. 6 Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, ty Israels Helige är stor, han är mitt ibland er.” 

Nehemja 8:10  Och han sade till dem: “Gå i väg och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt, ty denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje i HERREN är er starkhet.” 

Detta är en bild att inspireras av det Anden uppenbarar för oss om Jesus Kristus. Den glädjen som kommer av denna uppenbarelse är vår starkhet och allt vi behöver.

Posted in Different Stuff | Comments Off on Ett liv som inte saknar någonting

Spring ditt lopp

“Ingen är undantagen från plikten att vittna om Jesus. Ingen alls. Bibeln säger att du måste berätta om de underbara saker som den som förde dig från mörker in i Hans underbara ljus har gjort. Han säger att Han tog dig från det, så du ska vittna, du ska berätta för alla om Hans härlighet. Det är en plikt som vi behöver komma ihåg. Bibeln berättar för oss om alla dessa saker och vi måste komma ihåg att de troende är löparna i detta lopp, och ingenstans i Bibeln säger det att vissa kan springa och andra inte. Om Gud kallar dig till sig själv kommer Han också att rusta dig för att springa loppet.

Att springa loppet är att leva ett liv i gudfruktighet och uppfylla uppdraget att vittna om evangeliet om Jesus för människor runt om i världen. Jag tror inte att det är något som endast några få kan göra. Och varför springa, förresten? Varför springa? Varför inte gå? Att springa är något utmanande. Att springa kräver mycket ansträngning. Att springa kräver färdigheter, och att springa beskriver ofta hur vi flyr från världens saker. Vi måste fly från saker. Så det är så vi behöver komma ihåg det.

Bibeln berättar för oss i 1 Korinthierna 9 hur vi ska springa. ‘Vet ni inte att de som springer i ett lopp alla springer, men bara en får priset? Spring på ett sätt så att du kan vinna det, och alla som tävlar om priset är måttfulla i allt. De gör det för att få en förgänglig krona, men vi för en oförgänglig krona. Därför springer jag, inte osäkert, inte som en som slår i luften, utan jag disciplinerar min kropp och gör den undergiven, så att jag, när jag har predikat för andra, inte själv ska bli diskvalificerad.’ Paulus berättar för oss att när du går in på löparbanan ska du inte springa på ett sätt så att du vet att du kommer att förlora från allra första början. Med andra ord kan du inte bara gå och promenera genom det loppet. Du måste springa och springa på ett sätt så att du kommer att vinna.”

Jesus berättade för sina lärjungar i Johannes 14:12 att de skulle göra större gärningar än de hade sett eftersom Han skulle gå till sin Fader. Det de skulle bli rustade att göra skulle vara större än att helbreda sjuka, driva ut demoner, föda folkmassor genom mirakulösa medel, och till och med väcka döda. Vad är den kraften och vad skulle vara resultaten?

Apostlagärningarna 1:8
“Men ni ska få kraft när den Helige Ande kommer över er, och ni ska vara mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Detta är det större verk som Jesus hänvisade till, arbetet att vara ett vittne. Alla som blev helade av Jesus dog senare. Alla som blev matade blev hungriga igen. Alla som hade demoner kastade ut från dem och även de som väcktes från de döda dog fortfarande, och deras möte med Jesus mirakulösa kraft förändrade deras liv förvisso. Men det ledde inte nödvändigtvis till frälsning för deras själar.

Många kristna längtar idag efter att se Guds kraft manifesterad på mirakulösa sätt, och tyvärr gör få de saker som leder till att Gud manifesterar sin kraft på sätt som är större än temporära mirakel. Framträdande bland dessa saker är att vara ett vittne.

Apostlagärningarna 2:36-39

“Därför må alla Israels hus veta med visshet att Gud har gjort denne Jesus, som ni korsfäst, både till Herre och Messias.” När de hörde detta blev de genomborrade i sina hjärtan och sade till Petrus och de övriga apostlarna: “Bröder, vad ska vi göra?” Då sade Petrus till dem: “Omvänd er, och låt var och en av er döpas i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse, så ska ni få den Helige Andes gåva. Ty löftet gäller er och era barn och alla som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

Om gåvan av den Helige Ande ges till alla som kommer till tro på Kristus, då har alla som kommer till tro på Kristus kraften att vara ett vittne för Kristus.

Paulus liknar att vara ett vittne vid att springa en tävling och kämpa den goda trons kamp. Det innebär att det krävs disciplin, som hos en löpare som måste träna och avstå från saker som andra gör som skulle vara skadliga för dem på tävlingsdagen. Han säger att vi inte kämpar som en skuggboxare som slår i luften med sina nävar. Istället disciplinerar kämpen sin kropp så att de inte diskvalificeras. Det Paulus syftade på var att för att delta i de grekiska spelen var varje deltagare tvungen att ägna sig åt 10 månaders träning före sitt evenemang och svära att de hade hållit detta löfte. Om de inte kunde det blev de diskvalificerade.

Det största vi kan göra i livet är att leda andra människor till Jesus, och Han har gett oss sin Ande för att bemyndiga oss att göra det. Ibland kommer det att vara som en tävling – utmattande. Ibland kommer det att vara en kamp att göra det vi är kallade och bemyndigade att göra, men det vi behöver erkänna är att vi alla är kallade att göra det.

Markus 16:15
Och han sade till dem: “Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.”

Markus 16:19-20
Sedan Herren hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade med dem och bekräftade ordet genom de medföljande tecknen. Amen.

Om du vill se Guds mirakulösa kraft manifesterad i ditt liv, gå och berätta för människor om Jesus. All kraft som behövs för att göra det kommer du att ha. Om det är ett kunskapsord, kommer Han att ge det till dig. Om det är skiljekraft du behöver, kommer du att ha det. Om någons helande kommer att få dem att vända sig till Kristus, kan Han till och med göra det genom dig.

Vi har redan uppmaningen att gå ut. Alltför många kristna idag vill se Guds kraft bara för upplevelsens skull. Markus säger att tecknen som bekräftar ordet fanns överallt där lärjungarna predikade.

Gå ut och berätta för människor om Jesus och se vad Herren kommer att göra genom dig!
Även så, kom snart Herre Jesus,

Amir Tsarfati

Posted in Different Stuff | Comments Off on Spring ditt lopp

Bristen på urskiljning idag

1 Tess 3:11 Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. 12 Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör 13 så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. 

Fil 1:9 Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme 10 så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag 11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. 

Det är betydelsefullt att Paulus bad om att deras kärlek skulle överflöda “i full kunskap och allt omdöme.” Filippernas troende hade mycket kärlek. Ändå behövde deras kärlek överflöda, växa sig större och större, inte tanklöst, utan i full kunskap; inte i okunnighet, utan med allt omdöme, för att de skulle kunna pröva och särskilja det som skiljer sig åt.

1/ Ett rent samvete kanalen mellan ande och själ (Stephen Kaung)
2/ En förvandling från anden in i själen upplysning av känslor vilja och förstånd

Paulus bad inte om att filippernas kärlek skulle överflöda i iver eller i den goda hjärtats känsla. Som vi alla vet är kärlek kopplad till känslor. Men Paulus bad om att deras kärlek skulle överflöda i full andlig kunskap och allt andligt omdöme, båda kopplade till sinnet eller förståndet. Vanlig mänsklig erfarenhet är en kärlek kopplad till känslor en sådan kärlek är en blind kärlek hur andlig den än ser ut. Paulus bad om att vår kärlek skulle överflöda mer och mer i full andlig kunskap och allt andligt omdöme.

Det grekiska ordet för omdöme betyder känslig uppfattning, moralisk fingertoppskänsla. Omdöme är förmågan att känna av saker och kunna läsa av ett sammanhang. Paulus ville inte att filipperna skulle älska på ett tanklöst sätt. Tvärtom uppmanade han dem att älska med ett förnuft fyllt av andlig kunskap och andligt omdöme, känslig uppfattning och moralisk fingertoppskänsla att kunna läsa av ett sammanhang genom Anden. Den kunskap och det omdöme som Paulus talar om i 1:9 är faktiskt Kristus själv. När vi upplever Kristus blir Han vår kunskap och omdöme. Anledningen till att vi brister i kunskap och omdöme för att särskilja olika sammanhang av villfarelser är att vi saknar erfarenhet av Kristus. Den erfarenheten kan bara uppnås genom att korset får verka mitt Jags död.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Bristen på urskiljning idag