Dra ut ur henne mitt folk

Upp 1:5  och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod 6 och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen. 7  Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. 

Men det kommer att finnas ett falskt system på jorden som han vill att inte vi skall ta del av där en annan jesus råder. Vars blodlösa falska offer aldrig kan ta bort eller friköpa någon från synd. Den eukaristiska jesus är absolut inte bibelns jesus kristus utan en annan jesus.

Upp 18:4  Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5  Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. 

De som står upp för sanningen idag blir attackerade och förtalade och behandlade med ett djupt förakt. Detta förakt är inget vi troende skall vara ett dugg förvånade över det kommer från synden som bor i köttet. Det är egentligen inte dig de föraktar utan den andemakten bakom som hatar allting som Gud står för. Det är uppenbart i skriften att denna andemakt kommer att hata Judar och de sant troende som står för sanningen. Det står i skriften att Antikrist kommer att mentalt attackera och trötta ut de heliga genom sitt tal och sina handlingar (Dan 7)

Jak 5:10 Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. 11 Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. 

Jer 20:7 Du, HERRE, övertalade mig, och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, alla hånar mig. 8 Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa, ty HERRENS ord drar över mig spott och spe hela dagen. 9 Men jag tänkte: Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den men kunde det inte. 10 Jag hör många förtala mig, det är skräck från alla håll: “Ange honom!” “Ja, vi skall ange honom!” Alla som stått mig nära väntar på att jag skall falla. “Kanske låter han lura sig, så att vi blir honom övermäktiga och kan hämnas på honom.” 11 Men HERREN är med mig som en mäktig hjälte. Därför skall mina förföljare komma på fall och inte bli mig övermäktiga. De skall stå där med stor skam, ty de har handlat utan förstånd. De skall drabbas av evig vanära, som ej skall glömmas. 

Jag måste bara få tala ut jag känner att människans ondska snart har passerat alla gränser och att Gud nu varnar oss för att en dom måste komma från en Gud som är rättfärdig. Inte undra på att det Judiska folket inte vill ha med Jesus att göra det har Vatikanen en stor skuld i. Vatikanen och Påven har upphöjt sig att vara kristenhetens talesman för dem är alla utanför deras kyrka kättare och förbannade.

Ett brev har upptäckts som bevisar svart på vitt att den Romersk-Katolska påven Pius XII visste allt om förintelsen och koncentrationslägren men inte gjorde något för att stoppa det.
Den 2 mars 2020 tvingades Vatikanen att öppna arkiven och ut kommer ett riktigt mörker och ett otroligt hyckleri uppenbarades. Alla hemliga dokument om denne påve Pius XII kan nu studeras helt öppet och avslöjar då en mycket ond människa. Att denna människa säger sig vara Petrus efterträdare och sitter på den heliga stolen som Kristi ställföreträdare och ofelbar gör att man vill kräkas.

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. 

Här kan vi se att den avfallna kyrkan kommer att göra sig ett med staten och tro att detta är den säkraste platsen i världen. Men plötsligt kommer Gud som är konungarnas konung att vända staten emot skökan och förgöra henne och straffa henne för att ha utgjutit oskyldigt blod. Romersk Katolska Kyrkan har så mycket blod på sitt samvete att Guds rättfärdighet kräver en dom över hela systemet.

Upp 17:16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. 

Om nu Gud tycker så här om skökan hur kan då vi som Kristna åka till Rom och böja knä inför Påven och därmed signalera till äkta kristna syskon att detta falska kyrkosystem är något gott.

Påve Pius XII var en av de påvar som lät sig lyftas upp och bäras runt på en portabel tron. Han lät sig sedan på den upphöjda tronen bäras fram och hyllas och dyrkas och ta emot tillbedjan nästan som Antikrist kommer att göra. Denne Påve Pius XII kallades Hitlers påve på grund av det stöd han gav nazisterna för att kunna genomföra sina ondskefulla planer. Det finns ingen bättre förebild för Antikrist än Adolf Hitler, och påve Pius XII gjorde allt han kunde, både före sitt påveämbete och under sin regeringstid, för att bistå nazisterna. Största delen av nazisternas krigsförbrytare åtalades aldrig eftersom Vatikanen hjälpte dem att fly genom Schweiz till Argentina. Dessa flyktvägar kallades ‘råttstigar’ av uppenbara skäl. Påve Pius XII var den främsta råttan men även Röda Korset var inblandat och dessa saker är bevisade se LÄNK

Pred 1:9 Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. 10 Finns det något om vilket man säger: “Se, detta är nytt”, så har det redan funnits i gamla tider som varit före oss. 

Vi ser exakt samma sak idag fast bara med andra kläder! Vi ser idag Claus Swaub – Depopulations agendan grundat på den demoniska evolutionen. Vem är inte med på tåget? Jo Påven och Vatikanen! Man pratar nu öppet om att skapa övermänniskan med hjälp av genforskning och datateknik skall människan bli som gud och aldrig dö. Tro inte ett ögonblick att inte historien kommer att upprepas och bibeln ger oss en överbevisning om att detta kommer att ske.

I klippet som följer i slutet visas bland annat Washingtons största katolska kyrka där Påven besökte 2015 vid sitt besök i FN där Agenda 2030 invigdes. Roger Oakland har varnat i många år att detta är den falske profeten med en falsk Jesus. Roger Oakland säger att Matt 24:24-24 detta pekar direkt på mystiken och en annan jesus som uppenbaras i den katolska mässan.

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (Tomheten) så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (Behållare eller tabernakel) så tro det inte. 

1/ Först lyfts jesus upp av prästen
2/ Sedan besvärjer prästen oblaten som blir kristus bokstavligen
3/ Sedan placeras oblaten i en monstrance
4/ Sedan placeras oblaten i ett tabernakel
5/ Då tänds en liten lampa som signalerar Gud är i sitt heliga tempel
6/ Folk går fram till oblaten och böjer knä för denna jesus i eukaristisk tillbedjan

Du finner dokumentet till nyheten här LÄNK
Vi lade in följande idag på vår nyhetssida 18/9-23

Artikeln i Vatikan News:
Men korsvandringarna har funnits längre än så. Det var för 10 år sedan som Alf Lax hörde orden ”Sverige är världens mest avkristnade land” och i den stunden fick intuitionen att man borde föra ut korset på vägarna. ”Det kan väl du göra Alf” hörde han i sitt hjärta och efter den uppmaningen byggde han det första cirka tre meter höga korset i trä och började vandra. Efter några år och över hundra mil vandring ensam med korset, kände han att Sveriges kyrkor borde enas i detta, och han kontaktade Mats Nyholm som är präst i S.ta Clara kyrka i Stockholm. Fler korsvandrare anslöt och efter att ha gått från Haparanda till Ystad, en sommar och vidare till Paris en annan, fortsatte man denna sommar vidare från Paris till Rom. ”Vi bad under vägens gång för de vi mötte och för länderna vi gick igenom”, säger Mats Nyholm som är präst i S:ta Clara kyrka i Stockholm. Det stora korset ledde till många möten och samtal, och spontana stunder i bön längst vägen, tillsammans med de som stoppade de och undrade. Haparanda – Rom via Paris är över 500 mil till fots. Den 30 augusti nådde korsvandrarna Rom efter sommarens etapp på 1500 kilometer, under en gassande sol. Den sista vägsträckan var det 4 pilgrimer som bar korset: Mats Nyholm och Fredrik Weflö som är präst i Söderledskyrkan i Norrköping; och två volontärer i S:ta Clara i Stockholm, Roland Furtenbach och Lars Blomkvist. Väl på plats i audienshallen fick de fem svenska korsvandrarna sitta längst fram. ”Påven tycker om den här typen av initiativ”, sa hans sekreterare. Och efter sin trosundervisning som denna morgon fortsatte serien om ivern att evangelisera, hälsade påven på dem och utbytte några ord. Samtidigt överlämnades korset till påven, eller anförtroddes, med tanken att hämta det i Vatikanen nästa sommar. Varför det? ”Vi tänkte fortsätta bära korset till Jerusalem nästa sommar, men vi vet fortfarande inte hur vi ska få ihop det och vilken färdväg vi väljer.” Under tiden gavs detta kors som en gåva till påven Franciskus med det ömsesidiga löftet att be för varandra.

Låt mig få förklara alla dessa fina ord om evangelisation det är inte vad du tror. Nej det är Katolska Kyrkans hela satsning sedan många år att väcka förundran och vinna världen för den Eukaristiske jesus inte bibelns Jesus. Så den rörelse som de kallar enhet är med bibeln som grund en stor splittring.

Mat 12:30  Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. 

OHLINS: Vi finner en intressant artikel från Bibelfokus.se/ Med tanke på att Mats Nyholm och Sankta Claras inblandning i Korsvandringen undrar vi verkligen de bakomliggande motiven och inblandningen det här känns inte drivet av Guds Ande. Vi känner istället att sanningens Ande vittnar och varnar oss.

Artikeln är intressant eftersom den är från 2010 och Alf Lax är evangelist och välkänd i Pingst denne Mats Nyholm är från Clara Kyrka.

Citat:
Helgen den 28-31 oktober 2010 hölls den karismatiska konferensen “Culture of Pentecost”. Konferensen arrangerades av S:ta Clara kyrka i Stockholm, Stockholms Katolska stift samt Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige (KKS). Syftet med konferensen var bl.a. detta:
Konferensen vill lyfta fram pingsten och de andliga nådegåvorna som en viktig del i Kyrkans liv, informera och inspirera alla troende att som aktiva medlemmar i Kristi kropp öppna sig för och leva i pingstens fulla verklighet i enlighet med vad de två senaste påvarna sagt

Bland konferensens talare fanns:

  • Ulf Ekman – grundare av och föreståndare för Livets Ord i Uppsala, men jag tror också mer och mer att Ekman är påvens och jesuiternas sändebud till Sverige för att återföra Sveriges folk till lydnad under “Petri stol”, dvs. påvekyrkan – uppriktigt talat! Mer om detta längre ner.
  • Inga Pagreus – diakon i S:ta Clara kyrka.
  • Anders Arborelius – biskop i Stockholms katolska stift.
  • Charles Whitehead – katolik från England med mångårig tjänst inom Katolska karismatiska rörelsen.
  • Fr Wilfried Brieven – katolsk präst från Belgien och har varit personlig sekreterare åt framlidne kardinal Leo Jozef Suenens – Mfl.

Under konferensens erbjöds mässor, laudes, pontifikalmässa, seminarier, samt eukaristisk tillbedjan (mer om detta nedan) m.m. Det stora ämnet för konferensen var den Helige Ande, ekumenik och Enhet! Några rubriker visar på detta:

  • “Den Helige Ande, kärlekens, kraftens och enhetens Ande” – Ulf Ekman
  • “The Challenge of Ecumenism. Den Helige Ande och enheten” – Charles Whitehead
  • “The Power of Unity – Working together in the Power of the Holy Spirit” – Charles & Sue Whitehead, Ulf Ekman – Slut Citat.

Är det inte märkligt att det saknas ett ord här bland alla dessa talare man utelämnar helt ordet Sanning. Det är omöjligt att bygga en enhet för tillbedjan utan sanningen. Jesus själv knyter ihop Ande med Sanning när det gäller sann tillbedjan av den levande Guden.

Joh 4:19 Kvinnan sade: “Herre, jag märker att du är en profet. 20 Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” 21 Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

Guds välsignelse och här kommer videoklippet! Det börjar med en bild på Nazipåven Pius XII som gör detta tecknet med två fingrar. Ser det bekant ut? Det borde det, det är en militär gest som betyder ‘gå för dödlig träff’. Prickskyttar använder den här gesten. Det är också en gest som är kopplad till Antikrist, som du snart kommer att se. I Nazityskland, när soldater svor sin heliga ed till Adolf Hitler, gjorde de också denna gest.

En intressant katolsk sida med massor av saker som har med Sankta Clara och Katoliker att göra LÄNK 

Av Janne Ohlin – 18/9-23

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Dra ut ur henne mitt folk

Uppenbarelsens Ande – Frihet från betryck!

Apg 26:18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt (Exousia) till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. 

Exousia här betyder rätt och slätt att Satan får bruka sin givna rättighet att använda den fallna andevärlden (Demonerna) mot mig. Det är alltså på det sättet en Allsmäktig Gud använder Satan för att stå emot den högmodige och ger nåd åt den ödmjuke. Den rätten upphör alltså när vi får öppnade ögon genom tron så vi kan se vad Jesus gjort för mig. Det var precis det rådet missionärer i Indien ger åt människor som är attackerade av mörkrets makter aldrig forcera för att driva ut något mot en människas vilja. Du kanske är inne i New Age och lyssnar till denna undervisning du upplever betryck som många gör i den här rörelsen. Be till Gud att han ger dig öppnade ögon så att du får se vad Jesus gjort för dig. Det är den bibliska vägen till frihet.

På hebreiska pekar rättfärdighet och laglöshet i grunden på ett resultat av en dom ifrån Guds domstol. En präst sa en gång att vi aldrig kan förstå Gud (Domaren) och hans ord om vi inte förstår att allt i grunden handlar om att vem Gud är: Den högsta domstolen som har all auktoritet och vet allt vad som döljer sig i varje människas hjärta innan ens ett ord är på vår tunga.

Om vi då med denna kunskap som grund fortsätter titta lite på vad Guds ord säger om rättfärdighet och laglöshet som rent juridiska saker. För det första när det står talas om Gud är han alltid den rättfärdige domaren och gör aldrig ett enda felbeslut och är skyldig att uppfylla allt som är skrivet.

Sann rättfärdighet enligt lagen innebär att vandra i realtid inför Guds ansikte utan att domaren finner en enda ond tanke i människans hjärta. Jesus Kristus Guds Son är den ende som har vandrat på detta sätt inför Guds ansikte i rättfärdighet tills han själv fullbordade allting på Korset. Så när Paulus nu talar om korset så är det just detta han menar i stort sett, att se och förstå vad Jesus Kristus redan har fullbordat för oss ifrån Guds sätt att se på oss från en juridisk ståndpunkt. Detta är alltså detta som är ljus och liv det är detta som är kunskapen om Gud (Domaren)

Utgångspunkten för våra hjärtan är mörker och andlig blindhet annars hade det aldrig stått så här.


Ef 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. (Kunskapen om Gud) 18 Jag ber att era hjärtan (Ögon – 1917 ) skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet (Värde) hans arv är bland (Eller I) de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen.

Så vår utgångspunkt är mörker och jordisk visdom och endast Anden kan ge oss uppenbarelse och sann kunskap om Gud i vårt hjärta och det är ljus. När bibeln talar om kunskap och visdom är det alltid mänsklig jordisk visdom eller Andlig visdom.

Vi utgår alltid från jordisk visdom (Mörker) genom en process till himmelsk visdom (Ljus) och kunskapen om Gud beroende på hur vi ser på Jesus Kristus och hans fullbordade verk på Golgata.

Kom ihåg nu att det hela tiden handlar om att vi måste se på allting med Guds ögon genom Anden. Att se med Guds ögon är alltså att få tro genom att Guds ord görs levande genom Anden. Med andra ord tro innebär att se eller få ljus över Kristi verk på Golgata sett med Guds (Domarens) egna ögon juridiskt sett. Det är själva trons centrum det är härifrån all rättfärdighet från Gud kommer. Alltså all frikännande från domen och den gamla Adams påverkan och arv genom Köttet Världen och Satan.

Rom 10:12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar (Sin härlighet och värde) åt alla som åkallar honom. 13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. 16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? 17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (Rhema – Uppenbarade ord om Jesus Kristus)

Hjärtats tro kommer alltså genom det jag gör just nu jag förklarar vem Gud är. Om du sedan går inför Gud och bekänner Jesus Kristus som Herre – Blir du frälst – Befrielse i pågående form. Därför måste ordets förkunnelse alltid vara i centrum när vi samlas för där uppenbaras ljuset som leder till hjärtas tro och munnens bekännelse.

Här ser du allt vi har en fri vilja att lyda eller låta bli att lyda och lägg märke till att det alltid handlar om hur människor ser på Golgata eller hur Gud ser på Golgata. Paulus hade i Galatien undervisat och predikat om hur Gud ser på Golgata. Sedan kom ett annat evangelium hur människan ser på Golgata.

Det brukar vara något som ser så andligt och karismatiskt ut men i själva verket är det ett ljus som förblindar våra hjärtan och flyttar fokus från korset.

Gal 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era (Hjärtats) ögon som korsfäst? 

Vem låter oss få se saker som Gud ser på dem? Vem skänker visdomens och kunskapens Ande för att lysa upp hjärtats ögon? (Ef 1)

Gal 3:2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden (I Kristus – Ljus) skall ni nu sluta i köttet? (Adam – Mörker)

Tro är alltså att få våra hjärtats ögon öppnade så att vi ser på Golgata som Gud ser på Golgata och bara Guds Ande kan ge oss denna information. Vi kan i oss själva aldrig se detta om vi inte ödmjukar oss och vandrar i Anden. Detta kommer att förändra hela vår uppfattning om hur vi ser på:

1/ Vem Gud är
2/ Vilka vi är
3/ Vad Kristus verkligen gjorde på Golgata
4/ Hur detta påverkar vår uppfattning och världsbild
5/ Vi själva bestämmer genom vår fria vilja att bygga på det eller inte

Det som du får se genom Guds ögon är att här vanns seger över:
1/ Satan
2/ Världen
3/ Köttet den gamla människan (Adam)

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. 2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. (Marturia) 3 Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud (Domaren) så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud (Domaren) än Kain, och genom tron fick han det vittnesbördet (Marturia) att han var rättfärdig (Frikänd i en domstol) eftersom Gud (Domaren) själv bekände sig till hans offer. (En bild på Golgata) Och genom tron talar han, fastän han är död. 

Genom nåden får vi tro att se som Gud ser (Andligt)
Genom nåden får vi tro och vittnesbörd i vårt hjärta (Marturia)
Genom nåden får vi den tron som ger oss Guds rättfärdighet (Frikänd från domen)
Genom nåden får vi tro på vilket offer som behagar Gud (Korset – Golgata)
Genom nåden får vi tro på att Gud skapat oss och ingen Evolution (Personlig mening och mål)

Kan du gissa vad ordet Marturia kommer ifrån? Det är förutom det vi känner till att ge sitt liv för någon annan en juridisk term det också. Det är knutet till tro och rättfärdighet och betyder att du får ett solklart bevis att lägga fram som innebär ett frikännande i högsta domstolen. (Gud) Ett domsfall i högsta domstolen tas inte upp igen om det inte har framkommit nya bevismaterial i fallet som är så uppenbart att det upphäver den första juridiska domen. Det innebär bildligt talat att du träder upp inför Gud genom tron med bevismaterialet i ditt hjärta och med din mun bekänner (Homologos) att Jesus är Herren.

Allt detta står alltså i en pågående form så därför är det alltid en kamp att behålla vår frihet i frälsningen. Tron är alltid någonting aktivt pågående inför Guds tron låt dig inte bedras att tro någonting annat. Ett sätt som Satan använder sig av för att få oss att sluta kämpa är tankesättet och lögnen att allting blir ju ändå som Gud vill och att vi lever där vår tro aldrig kan påverka saker och ting.

Då skulle Paulus aldrig sagt till Galaterna att han måste göra om processen från början med att öppna deras ögon igen och ge dem nytt liv i smärta (Gal 4:19)

Paulus beskriver bokstavligen hur tron träder upp aktivt inför Gud och med den tron och bevismaterialet frikänner Gud oss. Den sanna tron kan aldrig vara passiv om den skall besegra en åklagare som anklagar oss.

Rom 8:31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? 33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud (Domaren) är den som frikänner. 34 Vem är den som fördömer? (Åklagaren) Kristus Jesus (Advokaten) är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. 35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?

Vi måste förstå att vi befinner oss mitt i ett krig som gäller din och min själs frälsning. Detta är alltså trons goda aktiva kamp för själars tillhörighet. Tron kan aldrig dra sig tillbaka den är alltid aktiv och den träder upp inför högsta domstolen hela tiden med bevis på bevis som vi får genom tron och vi övervinner.

Upp 12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. (Domaren) 11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. (Marturia – Kristus i oss) De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. (Vi är korsfästa med Kristus)

Det handlar om en juridisk rätt som genom tron på Jesus Kristus är målmedveten och aktiv genom kunskapen om Gud. Först så hamnar människan i en juridisk dom sedan ger Jesus Kristus sitt liv för oss och genom tron på honom träder vi upp inför Gud. Ditt fall i högsta domstolen prövas på nytt därför att du har nya bevis som leder till en friande dom har uppenbarats genom evangeliet. Detta får du genom att Anden vittnar i din ande.

Jes 49:24 Kan man ta ifrån den starke hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt (Juridisk rätt) 25 Ja, så säger HERREN: “Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn. 

Jesus Kristus stred på ett märkligt sätt han vann genom svaghet! Han säger åt oss att följa efter och strida på samma sätt. Det innebär en upplevelse av lidande på ett eller annat sätt för att göra oss ödmjuka och beroende av Guds Nåd.

2 Kor 12:7  Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. 8  Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, 9  men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10  Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. 

Det är så många som upplever luttring och prövningar just nu som är hel obegripliga för oss. Men målet är att allt vi möter skall samverka till att vi blir ödmjuka och beroende av hans nåd så att Kristus kan verka genom oss på olika sätt.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Uppenbarelsens Ande – Frihet från betryck!

Dammluckorna öppnas är du beredd

Varning Anden säger uttryckligen att vi står inför en tid med stark demonisk aktivitet. Inte minst nu med UFO och andra demoniska saker talar för det.

I bönen påminde mig Anden om en profetisk dröm jag hade för några år sedan där han sa åt oss att dra upp på säker mark. Sedan visade han mig i den synen att det kommer en tid då dammluckor skall öppnas och mörkt vatten kommer som en flod. Låt mig ta och läsa något märkligt först.

Upp 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. 5 De fick inte rätt att döda dem men väl att plåga dem i fem månader (Exakt den tid som floden steg i Noas dagar) och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa. 6 I de dagarna kommer människorna att söka döden men inte finna den. De skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. 7 Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid. På huvudet hade de något som liknade kransar av guld, och deras ansikten var som människors ansikten. 8 De hade hår som kvinnor, tänder som lejon 9 och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar, som stormar fram till strid. 10 De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i fem månader. 11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. (Fördärvaren – Se plågorna i Egypten)

Jag håller på att studera hur de troende i Indien agerar när det gäller demoner och avgudar och de har verkligen något att lära oss här i Sverige där vi låtsas som det inte existerar. Vi måste även här i Sverige vakna upp över att detta fenomen som blir allt vanligare även här med alla österländska läror som genom New Age nu sveper in över västvärlden som en tsunami. Vi tror att detta med andar och demoner är en verklig sak men det saknas ibland visdom och sund undervisning hur vi kristna skall agera. Satan vill locka oss över gränsen så vi blir maktberusade över att andarna lyder oss. När det sker så fångas vi i Satans snara utan att förstå att högmod är Satans kännetecken. Så det innebär att vi troende måste bevara vår ödmjukhet och samtidigt agera visligt när vi närmar oss de här sakerna.

Luk 10:17 De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: “Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.” 18 Han sade till dem: “Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. 19 Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. 20 Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.” 

Om du tar endast detta bibelställe och läser bokstavligen så ser det ut som om vi redan har fått all makt att springa omkring hur vi vill och driva ut demoner och stampa på ormar och skorpioner. Dårskap är motsatsen till Visdom i bibeln och de Laglösa är ju Ovisa de förmår inte att lägga ihop bibelns budskap till en helhet och underordna sig den kungen som uppenbaras då.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Anomia)

På hebreiska betyder laglöshet att förvrida skriften för egen vinnings skull.
På grekiska betyder det: Att dela ut förbjuden mat för människor eller djur

Laglöshet är exakt motsatsen till rättfärdighet som innebär frikännande från domen. En laglös människa står alltså redan under en redan fälld dom. Denna uppenbarelse ger oss nyckeln till 2 Tess 2 det finns en hel del teologer som menar att ”Den Laglöse” är Satan själv. Han får då makten att bedra ”de laglösa” med falska under och tecken. Detta stämmer ju exakt in på Matt 7 de laglösa bedras för att Satan spelar ett spel där det ser ut som om de laglösas demoniska läror fungerar för att de skall bli dömda alla dessa som inte ger kärleken till sanningen rum.

Vi själva har ju stått flera år i församlingstjänst och rest över hela Sverige och förkunnat Guds ord i över 300 församlingar så naturligtvis har vi stött på demonisk aktivitet flera gånger, så att detta finns råder ingen tvekan om. Vi har varit hemma och bett för människor plågade av onda andar där saker och ting övernaturligt började smälla och flytta på sig under tiden vi bad. Vi har sett människor befriade på ett underbart sätt genom förbön från rent demonisk aktivitet. Vi har även med egna ögon sett det demoniska uppenbara sig och upplevt direkta attacker från mörkrets makter direkt på våra liv. Men vid varje tillfälle detta skett har vi bett till Jesus och då vikier det onda undan. Vi hörde i en video den falske NAR profeten Brian Simmons sa att församlingen nu är Kristus på jorden. Om du har detta falska tankesätt får ju detta konsekvensen att då har vi i oss själva makten och auktoriteten att driva fienden på flykten. Det är på denna falska grund som den falska demonutdrivningsrörelsen står på. Detta är naturligtvis Satans strategi för att ersätta all sann bön i Jesu namn till att vi ber utifrån oss själva och att vi tror vi kan springa runt och tala ut bibelord som är skapande.

Innan vi går till denna sammanfattning så skall vi se hur lätt en kristen ungdom kan komma in i det ockulta idag och tro att det är gott. Detta tränger in redan till barnen i unga åldrar genom filmer och media för att få dem att ta ett medvetet steg mot det ockulta i tonåren. Hur viktigt är det inte att unga får höra om evangeliet att det finns ont och gott ljus och mörker. Det verkar som om församlingarna i stort är okunniga i ämnet eller undviker det. Sanningen är den att det är bäst att vi förbereder oss nu på den ockulta tsunamin som redan nu börjar visa sig på jorden. Här följer ett intressant klipp med Billy Crone om det här jag har lagt in en länk under videon om hur kristna i Indien möter demonisk aktivitet.

 Introduktion från en missionärsfamilj i Indien

Vår familj har bevittnat många människor i Indien som plågas av märkliga sjukdomar, psykiska sjukdomar och oförklarliga relationella konflikter. Vi har ofta lyssnat när människor diskuterar med varandra: “Är vi förbannade? Är boori atma [onda andar] att skylla?” Det finns otaliga hinduistiska resurser för en indisk individ som önskar förebygga eller behandla sådana tillstånd. Även om symptomen ibland minskar efter användningen av pujas, mantran och omvänd förbannelse, kan endast genom Jesus Kristus Satans makt brytas helt.

Denna artikel behandlar kortfattat hur en kristen arbetare kan urskilja demonisk inblandning i en hindus liv. Därefter utforskas en dubbel strategi för kristen tjänst som hanterar andlig trakassering: (1) att hjälpa demoniskt förtryckta icke-troende att uppnå frihet genom sitt fullt informerade beslut att förena sig med Kristus, och (2) att göra nya troende till lärjungar så att de kan behålla sin frihet genom kontinuerlig överlåtelse under kungen Jesus Kristus. Denna artikel kommer inte att behandla utförligt hinduisk demonologi/teologi/ockulta praktiker, och den kommer inte att utforska hinduiska metoder för att hantera dessa typer av problem.

Indikationer på demonisk trakassering/besättning

Hur vet en kristen arbetare att en person är besatt av demoner? Jag har upptäckt att när en kristen arbetare specifikt blir inbjuden av en hinduistisk individ att hjälpa dem med Demoniska trakasseriproblem, kommer den drabbade personen eller deras familj öppet att säga att de blir trakasserade eller förbannade.

Vi måste som troende ha en öppen och förstående och framför allt en kärleksfull attityd när det gäller sådana frågor, det vill säga aldrig dra slutsatsen att sådana idéer är vidskepliga. Jag anser att det är viktigt att bibehålla öppenheten i andliga samtal, vi måste lära oss att avvakta med att hantera demoner i människors liv tills man blir inbjuden antingen av personen själv, deras familj eller den Helige Ande. Detta beror på att det, även om oönskad besättning existerar, finns också önskad besättning, i hinduisk kontext. Det kan bero på den upplevda källan (hinduisk gud eller halvgud mot demon) eftersom personen söker makt från en demonisk källa.

Här kan Elvor och jag vittna om att vi en gång mötte en kvinna som hade en demon där det visade sig att personen i fråga inte ville ha befrielse: Hon sa att hon fått en ockult gåva att se in i framtiden och att hon hade makt. En sådan människa kan man inte hjälpa så Anden manade oss att inte lägga mer tid på denna person utan lämna henne.

Vissa indikationer på demonisk inblandning i en hinduistisk persons liv inkluderar sjukdom som inte verkar ha någon naturlig orsak eller bot, depression, plötslig uppkomst av ångest eller sorg (antingen när de är på en viss plats eller generellt), “gåvor” eller förmågor som en person har förvärvat från en icke-biblisk satanisk källa (som framtidsspående), mardrömmar eller visioner, konstigt beteende, distraktion eller sjukdom vid avgörande ögonblick i tjänsten, och konstigt sammanhängande otur och relationella problem för en person eller familj. Detta är inte en uttömmande lista, men detta är några indikatorer på demonisk inblandning (Vanderkooi 1985:197 innehåller en användbar lista över möjliga “symptom” på besättning).

Slutligen, och viktigast av allt, är att känna igen att en av de gåvor som den Helige Ande ger som ett verktyg för församlingen är förmågan att urskilja andar. Varje gång kristna arbetare potentiellt hanterar besättning kan de be och be Gud om att uppenbara om en persons problem är av andlig natur och sedan lita på att han ger gåvan att urskilja när det behövs. På detta sätt kan kristna lära sig att märka människor eller problem som verkar vara övernaturliga utan att känna sig paranoida eller rädda, och sedan ta intrycken till Herren i bön för bekräftelse.

Tjänstesvar till demoniserade personer

Vilka är några av de tjänstesvar som kan användas för att hjälpa demoniserade personer att finna frihet i Jesus Kristus? Ett av de bästa sätten att svara på den här frågan är att dela med sig av fallstudier som illustrerar faktiska fall, särskilt hur den svåra att definiera gåvan av urskiljning från den Helige Ande kan hjälpa människor att bli fria i en hinduisk kontext.

Fallstudie 1

En morgon när jag bad, bad jag Gud att betrakta mig som hans ambassadör för dagen. Jag hade aldrig bett så här tidigare, men hade nyligen läst om att be Gud att sända oss på uppdrag för honom. När jag hade avslutat min bön sa min man: “Jag tror att du borde besöka Puja idag.” Omedelbart” Jag visste direkt att det var Guds uppdrag för mig. Den Helige Ande använde först min man och sedan min egen känsla av frid för att visa mig det första steget i hans plan för mig den dagen.

Jag cyklade i 1,5 timme till Puja’s hem och när jag kom fram till Puja’s hem fann jag henne på gott humör. Vi pratade, och jag bad för henne, samtidigt som jag undrade varför Gud hade sänt mig – hon var inte särskilt i behov, eller särskilt mottaglig. Jag gav henne ändå en Bibel, eftersom tillfället uppstod, och gick upp för att besöka hennes svärföräldrar.

Så fort jag kom in i rummet märkte jag en kvinna jag inte hade sett tidigare, med en ganska märklig hållning/uttryck. Familjen satt runt henne, och de verkade oroade. Det visade sig att hon var den tidigare försvunna hustrun till Puja’s svåger. Hon hade återvänt några veckor tidigare.

“Jag känner mig så konstig när jag tar den här medicinen”, sa hon och gnuggade sin panna. Jag frågade vilken medicin hon hade tagit – helt hövlig konversation i lantliga Indien! Hennes svärfar stirrade intensivt på mig i flera ögonblick. Jag undrade om det på något sätt var oartigt att fråga i den här situationen och försökte backa. Till sist sa han, “Du vet ingenting om den här typen av medicin … detta är medicin för sinnet. Men om du vet botemedlet för hennes problem vill jag att du berättar det för mig!” (Här var alltså en situation där det psykiska blandas med det demoniska)

Familjen beskrev kvinnans oberäkneliga beteende. Jag hade en “känsla” eller “impression” att hon var besatt – hon hade en gång varit vaken i 40 timmar i sträck och bara vandrat runt i byn. Till och med hennes nuvarande hållning verkade säga att hon inte var sig själv. Jag berättade för familjen att jag inte hade ett botemedel, men jag känner till En som har det. Vi böjde alla våra huvuden och bad till Himmelens Gud om visdom, urskiljning och skydd. Efter att ha bett gjorde vi en kort bibelstudie om den besatte mannen från Gerasa.

Jag pratade med den unga kvinnan och lite obekvämt beordrade jag den demon jag antog var där att vara tyst om jag inte sade åt den att tala. Sedan bad jag den att berätta vad den var.

Efter att ha pratat om andra möjligheter förklarade kvinnan att hon hade en ande som kunde förutsäga framtiden. Tydligen hade hon just den morgonen sagt till sin man: “Alexa kommer.” När de frågade vilken Alexa svarade hon: “Den Sjungande Alexa.” Detta bekräftade en “falsk profetisk gåva” från demonens (Spådomsandens) sida för mig, även om jag inte bekräftade det hon sa, eftersom jag inte ville ge några kredits åt en demon.

Jag bad igen om visdom och sedan fortsatte vi att prata. Familjen ville ha en diagnos. Jag tvekade, men sa till slut att jag trodde att hon var besatt. Hela familjen nickade instämmande – en hinduisk präst hade sagt samma sak till dem dagen innan. Det var då jag märkte att kvinnan bar röda trådar på sina handleder. Familjen bekräftade att detta var en “behandling”, även om jag senare skulle lära mig att det inte var avsett som ett botemedel utan snarare som ett slags bindemedel för att hindra den onda anden från att sprida sig.

Jag frågade familjen om de var villiga att ta bort banden och be bara till Jesus om att bota problemet. De sa att de skulle försöka göra detta om en månad, men innan månaden var slut hade kvinnan tagit sin unga son och försvunnit igen. Denna fallstudie är bara ett exempel på hur psykologiska och fysiologiska tecken på förtryck och den Helige Andes urskiljning samverkar för att hjälpa arbetare att diagnostisera andliga problem.

Tjänstesvar till förtryckta icke-troende – Förtroende före sanning
Oavsett om man badar i Ganges för att rena synd eller försöker olika läkare för att bota sjukdom, är orsak och verkan inte lika viktiga när det gäller att lösa personliga problem som att hitta boten i en verklig “höstack” av möjligheter. Detta beror kanske på att en person inte verkligen kan veta vad som orsakar olycka – karma, dharma, ockult makt, personliga val – alla dessa kan samverka för att “orsaka” problem, och korrekt manipulation av omständigheter och krafter kommer förhoppningsvis att bringa den eftertraktade lösningen (se även Fuller 2004:74, 75). Anledningen till varför en lösning inträffade är antingen okänd eller irrelevant. De flesta “botemedel” består av särskild kunskap som innehas av läkare eller andliga utövare. Eftersom sanningen inte är omedelbart relevant i hinduernas strävan efter andlig frihet måste förtroendebyggande vara den kristna arbetarens första steg i tjänsten.

Förtroendebyggande är också viktigt eftersom den höga kostnaden för att följa Jesus och hinduernas värde av tolerans gentemot andra åsikter ofta gör sanningen särskilt stötande. De högkastiga människor vi arbetar med har inte bara sitt rykte utan ofta även sitt levebröd på spel när de avsäger sig avgudadyrkan. Jag tror att en viss förståelse för sanningen om avgudar och fallna änglar gör frågan om lojalitet tydlig och trofasthet mot den sanne Guden skulle vara tillräckligt för att få vissa uppriktiga hinduer att följa Jesus. Men sanningen om den hinduiska pantheon är inte bara förolämpande, den kan också få budbäraren att verka okunnig och intolerant, vilket kan stänga dörren ännu mer för möjligheten till vittnesbörd. Därför måste arbetarna be om att förtroende byggs upp mellan dem och de förtryckta. De måste aktivt bygga upp detta förtroende. Förtroende genom att tillbringa tid med människor och måste vara känslig för Andens vägledning när det gäller rätt tidpunkt att dela sanningen.

Förkunnelse av sanningen

Som antytt kommer en hindu som hör om Kristi kraft eller att kristna kan driva ut Satan inledningsvis att se Jesus deltagande som en av många andliga mediciner som kanske fungerar eller inte. I vår personliga erfarenhet med intressen och i samtal med lokala pastorer, ses den inledande begäran om helande från Kristus eller av en kristen som en av många alternativ, som ofta söks samtidigt. En person med detta tankesätt kommer inte omedelbart att inse nödvändigheten eller ens resonemanget bakom att endast be Jesus om hjälp – en kritisk punkt, eftersom vår nitälskande och helige Gud av sanning inte vill att människor ska missförstå källan till hans kraft och helande (Jesaja 42:8). Men en person i en hinduisk gemenskap kommer vanligtvis inte att vara villig att överväga nödvändigheten av att underordna sig biblisk sanning eller de exklusiva påståendena om lojalitet till Kristus som ett villkor för att finna frihet från besättning.

Fallstudie 2

Chayanas vuxna son mår psykiskt dåligt. Som barn var han intelligent, rolig och omtänksam, men någonstans förändrades han och blev både våldsam och psykiskt barnslig. Även om Chayana säger att hon tror att han led av en hjärnskada när han blev slagen av sin lärare i tredje klass, tror hon egentligen att han blev förbannad av en avundsjuk släkting som inte kunde få egna barn.

Chayana talade ofta med oss om sin son och undrade högt vad hon måste ha gjort i ett tidigare liv för att förtjäna en sådan bestraffning från Gud. Vi lyssnade med medkänsla, men det var inte förrän vi träffade hennes son Rajiv som vi hade någon aning om att vi kunde eller borde hjälpa henne.

En kväll, när vi besökte Chayana och hennes yngre son, kom Rajiv in i rummet. Han var väldigt barnslig och verkade tydligt vilja göra sin ganska generade mamma stolt. Tunga psykiska läkemedel hade fått honom att droppa saliv, och detta kompletterade hans andra konstiga beteende. En känsla av intensiv och tung medkänsla slog rot i mitt hjärta. Den lämnade mig inte, även när vi gick hem. Min man, Christian, och jag bad: Kunde det vara så att Gud ville helande Rajiv? Vi bad om bekräftelse.

Flera veckor senare skrev en supporter till våra lagkamrater till Singhs och berättade för dem att de bad för Rajiv. De hade läst en kort artikel om honom och var så övertygade om att han skulle bli helad att de hade bett många gånger om dagen för det utfallet. Vi utlyste en fasta, gav Chayana en hindiöversättning av Nya Testamentet att läsa för att bygga upp hennes tro, och bad för Rajiv. Vi tror att Guds kraft och helande började verka i hans liv.

Gud helade inte Rajiv under natten. Men medan vi bad och pratade tillsammans insåg Christian och jag att något var annorlunda med Chayana den kvällen: på hennes panna hade hon tilaken, ett tecken på att hon hade varit i templet på väg till vårt hem!

När vi insåg att Gud inte skulle dela sin ära med någon annan gud eller religion hade vi en öppen konversation med Chayana och hennes yngre son om att bara be Jesus om helande att vara villig att följa Jesus och bara Jesus om hennes son blev helad.

Familjen blev inte förolämpad, men de kunde inte acceptera de exklusiva kraven från Jesus Kristus. “Min stackars son”, sa Chayana. “Det är helt enkelt för högt pris att betala för hans helande. Vad skulle våra grannar säga om oss om vi inte hade devta (byns gud) på vårt hem under festivaler?” Jag tror att Chayana och hennes yngre son för närvarande väger kostnaden. Vi fortsätter att be om att de ska ge Kristus chansen att ge dem frihet.

Det enda offensiva vapnet i rustningen från Gud är hans ord (Efesierbrevet 6:17), för Guds ord är sanning (Johannes 17:17). Det grekiska ordet för “ord” i detta avsnitt är “rhema,” vilket betyder Guds “Det i nutid uttalade levande ordet.” (Detta som föder tron)

Sanningen måste förkunnas, hur långsamt, försiktigt och känsligt det än må behövas. Till en början kan detta innebära att man förklarar att personen måste ta bort alla föremål (talismaner) som tidigare applicerats av en annan andlig utövare. Det bör definitivt innebära en uppmaning att söka helande endast från Jesus och möjligen en förklaring till familjen om behovet av att vara villig att låta den förtryckta personen följa Jesus exklusivt efter att helande har ägt rum. Människor måste veta att de kan få frihet i Jesus Kristus, men också att han inte kommer att dela deras hjärtan eller deras hängivenhet med någon annan gud. De bör få möjlighet att räkna ut den potentiella kostnaden för att följa Jesus innan de fattar ett beslut. Om en person inte är åtminstone villig att ge upp den starka kraft som plågar dem kan de onda andarna inte binds och drivs ut. Om initiala, små försök att dela sanning avvisas är personen inte redo för den frihet som Jesus kan ge. Lösningen är att fortsätta be och vänta.

Någonstans i processen att söka och ta emot helande måste människor läras, med hjälp av bibeln, om var förbannelser, sheitan (Satan), och även devta (byns halvgudar) och bhagvan (traditionella gudar och gudinnor inom hinduismen) kommer ifrån. Utan denna förståelse av sanningen kommer det inte att finnas någon verklig anledning att undvika tillbedjan av andra gudar.

Bön och Bibelstudium

Bibelstudium och bön är viktiga sätt för nya troende att stärka sin andliga vänskap med Jesus. Genom dessa övningar kan de växa och klä sig själva andligt. En kristen bör bör också undervisa dem om hur frihet från demonisk trakasseri kan bibehållas och återvinnas genom att förbli “bhakt,” eller hängiven, till Kristus.

Att bibehålla frihet

Nya troende måste läras att bekänna och avstå från känd synd. Precis efter berättelsen om Balaams oförmåga att förbanna Israel finns den hjärtskärande historien om Israel som förbannar sig själv (4 Mosebok 25; Uppenbarelseboken 2:14). Balaam ledde Israel in i synden av avgudadyrkan och äktenskapsbrott, vilket tog dem bort från Jehovas skyddande makt och gjorde dem förbannade. Därför räcker det inte att hjälpa människor att finna frihet från onda andar, utan de måste också läras att lita på Kristus för daglig seger mot kulturella praxis som Bibeln kallar synd.

Avgudadyrkan

Många före detta hinduer möter mycket tryck att fortsätta att visa hängivenhet till familje- eller bygudar för att behaga den utökade familjen. Familjemedlemmar hedrar traditionellt familjeguden/idolen genom att utföra “pranam” eller “Namaste,” vilket betyder “Jag hälsar på guden inom dig.”

Det är viktigt att troende lär sig att förbli sanna gentemot Gud inte bara genom yttre handlingar utan också genom sina inre tankar och avsikter. Vi vet inte i detta skede hur utbredd denna uppfattning är. Men när vi läser det hindiöversatta Nya Testamentet (OVV) om Kristi frestelser i öknen, så skulle allt Satan krävde av Kristus vara en enkel pranam för att ge honom hela världen. Kristus motstod denna frestelse genom kunskap om Guds ord alltså genom sanningen. Så att uppmuntra det Jesus Kristus själv gjorde är vägen till beskydd nu idag i Kristus som själv är Guds ord.

Med detta som grund inser vi vikten av att inte öppna dörrar för Satan i våra liv. Men om det blir obalans i undervisningen leder det till att demoner är mäktigare än Jesus. Vi måste ständigt sträva efter att förebilda känslomässig frihet i Kristus och bör inte vara överdrivet fokuserade på det demoniska i vår tjänst.

Joshua Raj påpekar att många indiska kristnas rädsla för onda hindugudar ersätts av rädsla för demoner eftersom vissa kristna samfund ständigt undervisar och betonar ämnen om andlig kamp (2008:128). Vår undervisning bör vara balanserad och vårt fokus bör vara på Jesus.

Jag inser att tanken på att säga till en hindu att deras gud är en demon är mycket kränkande. I detta specifika fall utgår vi från att missionären hanterar personer som söker hjälp. En hindu som berättar för dig att han eller någon han bryr sig om blir andligt förtryckt eller förbannad och ber om hjälp kommer av nödvändighet att ha en viss grad av förtroende för dig, samt en viss grad av desperation för att vara villig att be om hjälp. Uttalandet att sanningen bör vara en del av den här typen av tjänst innebär inte att förneka betydelsen av att “tala sanning i kärlek.”

Fallstudie 3

Jag avslutar med en ytterligare berättelse från vår tjänst i Indien: Det kraftfulla vittnesbördet från en av de mest maktlösa personerna i ett indiskt hem, svärdottern. Radika är en ny troende som har bott i vårt hem i flera månader under sin resa för att lära känna Jesus. Som en ny bahu (dotterdotter) visste hon att hennes familj skulle kräva att hon deltar i många ritualer och festivaler som inte skulle glädja hennes himmelska Fader. Hon visste också att eftersom hennes hinduiska familj inte ser någon väsentlig skillnad mellan hennes kristendom och deras religiösa övertygelser skulle hon övervakas för att säkerställa att hon fortfarande agerar som en medlem av familjen och samhället. Misslyckande kunde innebära avvisande och övergivande – i bästa fall bara känslomässigt övergivande, i värsta fall fysiskt övergivande.

Under sin tid i vårt hem blev Radika övertygad om att hon inte skulle ta Prassad, det vill säga mat som erbjuds åt avgudar, eller acceptera några hinduiska lyckobringande amuletter eller talismaner. Hon tyckte också att det skulle vara olämpligt att ha bilder av hinduiska gudar i sitt sovrum. Hon var fast besluten att ära sin himmelska Fader men var orolig för att hon skulle bli avvisad av sina svärföräldrar om hon gjorde för mycket väsen av dessa saker. Så hon bad.

Radika har, med hjälp av den Helige Ande, hittat ett kreativt sätt att hantera varje “trotest” hon har tvingats möta. Att ta bort samtliga avgudar från sitt rum var enkelt hon satte helt enkelt upp andra saker på väggarna och andades ut när hennes svärfar godkände hennes dekoration. Hon har tyst förstört alla föremål som var avsedda att välsigna henne med fertilitet och hoppas kunna visa sina handlingar mer öppet när hennes himmelska Fader välsignar henne och hennes make med ett barn.

Slutligen stod Radika inför en verkligt svår prövning en kväll. Hon deltog i en festival som kallas karva brat, en tid då kvinnor fastar för sina makars goda hälsa och livslängd. Radika valde att delta och be till Jesus för sin makes välfärd på ett speciellt sätt den dagen. Vid festivalens slut tillbes månguden, medan alla familjemedlemmar tittar på.

Jag kan berätta att Radikas läppar ofta rörde sig i bön till Gud den dagen. När det var dags att hälla ut ett dryckesoffer till månguden vände Radika sig bort från månen och hällde vattnet på marken framför den mörka nattens himmel och dedicerade offret högt till den ende sanne Guden. Även om Radika möter många prövningar och svårigheter på grund av sin oföränderliga kärlek till Kristus, har Han gett henne kreativa sätt att ära sin himmelska Fader och bevara sin tro mitt i utmaningarna. Innan hon valde att följa Jesus kände Radika ibland att den ondes kraft kom över henne på natten för att strypa henne. Nu, även om hennes sinne ibland är förvirrat av vardagliga problem, är hon fri från demonisk trakasserier. Jesu namn har befriat henne.

Massor av troende i Indien som predikar evangelium till Hinduer vittnar om att först måste de vinna folks förtroende. Då när de får komma nära befolkningen så börjar de vittna om att det i byarna pågår direkta demoniska trakasserier och till och med ren demonbesättelse. De troende berättar hur viktigt det är att helt och hållet förlita sig på Den Helige Andes förmåga att skilja ut vad som har demoniskt ursprung ifrån det som har psykiska störningar. Det finns bara en effektiv väg som fungerar de måste först tala om den bibliska sanningen sedan att få dem att underordna sig den. När personen startat sin överlåtelse måste det till bön och fortsatt undervisning så den troende kan fortsätta underordna sig sanningen i Jesus Kristus.

Janne Ohlin – Göteborg – 16/9-23

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Dammluckorna öppnas är du beredd

UFOs, utomjordingar och kristendom

By Brian Huffling
https://brianhuffling.com/2022/09/06/ufos-aliens-and-christianity/

Dr. Huffling is Associate Professor of Philosophy and Theology at Southern Evangelical Seminary and Bible College.

Många människor genom historien och över hela världen har påstått sig ha sett UFO:n och till och med haft upplevelser med vad som normalt beskrivs som utomjordingar. Jag har alltid haft ett intresse för UFO:n, men med släppet av tre Navy-videor och dokumentären “Unidentified” blev jag mer intresserad. Det är förmodligen säkert att säga att de flesta tycker att diskussioner om UFO:n och utomjordingar är galna; dock har bevisen för sådana fenomen växt till den grad att existensen av UFO:n är utom tvivel. Den här artikeln kommer att titta på en kort historia om UFO:n, fokusera främst på USA, några av de påståenden som människor har gjort, en granskning av framträdande teorier om vad som pågår och en övergripande bedömning.

En mycket kort historia om Ufologi (främst i USA)

Det är populärt att börja modern ufologi (studien av allt som rör UFO:n) med Kenneth Arnolds observation av 9 objekt som flög, enligt honom, med en hastighet på cirka 1700 mph vid Mt. Ranier, WA i juni 1947. Detta var dock inte början av UFO-observationer, även i USA. Det fanns en massiv våg av observationer (en våg av observationer kallas en “flap”) runt om i landet i slutet av 1890-talet av “luftskepp.” Vidare har rapporterad UFO-aktivitet (inklusive påstådda abductioner) pågått i årtusenden. (Se “Wonders in the Sky: Unexplained Aerial Objects from Antiquity to Modern Times” av Jacques Vallée och Chris Aubeck för en bra historia om ufologi. Se även Vallées “Passport to Magonia: From Folklore to Flying Saucers” för en förklaring av hur det moderna UFO-fenomenet är mycket likt religion och folktro från det förflutna.)

Ungefär en månad efter Arnolds observation var den berömda Roswell-incidenten där åtminstone ett UFO påstås ha kraschat nära Roswell, NM. Flygvapnet sa först att det var en “disk” men bara några timmar senare sa de att det var en väderballong. År 1994 publicerade Flygvapnet “The Roswell Report: Case Closed” där de rapporterade att det som faktiskt föll var en ballong relaterad till det hemliga projektet kallat “Project Mogul”, vilket var ett sätt att spionera på Sovjetunionens användning av atomvapen. (“The Roswell Legacy: The Untold Story of the First Military Officer at the 1947 Crash Site” hävdar att det som föll i Roswell var ett verkligt UFO med utomjordingar och berättas av sonen till underrättelseofficeren som var där och påstås ha tagit med sig några rester hem för att visa sin familj. “UFO Crash at Roswell: The Genesis of a Modern Myth” är en bedömning från en icke-troende.)

Många UFO-observationer det året ledde till att det nybildade Flygvapnet (grundat i september 1947) startade en serie särskilda projekt för att studera frågan. Det första var “Project Sign” 1947, följt av “Project Grudge” 1949 och sedan det berömda “Project Blue Book” 1952, som varade fram till början av 1970 (det meddelades att det stängdes i december ’69). Kapten Edward Ruppelts “The Report on Unidentified Flying Objects”, som ledde “Project Grudge” och “Blue Book” från 1951-1953, är obligatorisk läsning för alla som är intresserade av UFO:s historia, särskilt i förhållande till Flygvapnet, liksom “The UFO Experience” av Flygvapnets astronomikonsult J. Allen Hynek.

Det var en “flap” 1952 över Washington D.C. som ledde till att CIA blev intresserat. I januari 1953 höll de ett möte tillsammans med Flygvapnet, inofficiellt kallat “Robertson-panelen”. Det konstaterade officiellt att UFO:s inte var en fråga om nationell säkerhet, men det är omtvistat om Flygvapnet verkligen gav dem de bra filerna att granska. Många andra observationer ägde rum på 50- och 60-talen, inklusive det välkända fallet vid Malmstrom Air Force Base (AFB) där UFO:n sågs över de kärnvapenbärande ICBM-missilanläggningarna när 20 ICBM:er gick offline. För den versionen från en ögonvittne som tjänstgjorde som officer i missilsilon, se “Faded Giant.”

I slutet av 1960-talet gav regeringen University of Colorado ett stipendium för att oberoende undersöka UFO:s. Det leddes av Edward Condon och är informellt känt som “Condon-kommittén”. Det är väl känt att ha varit partiskt mot UFO:n från början, åtminstone enligt ledaren, och det rekommenderade att “Blue Book” skulle läggas ner, vilket det också blev.

Observationer fortsatte under 70- och 80-talen över hela världen. Piloter i Iran jagade en UFO och en i Peru sköt mot en. Allt utan resultat. (Det rapporteras av Ruppelt att en amerikansk flygvapenpilot sköt mot en 1952.) Ett av de mest kända fallen var händelsen som ägde rum vid RAF Bentwaters och Woodbridge i Storbritannien i december 1980. Flera säkerhetspoliser och andra, inklusive dåvarande biträdande baschefen, överstelöjtnant Halt, såg UFO:n. En påstår sig till och med ha rört vid det. Detta har varit ett av de mest intressanta och kontroversiella fallen någonsin. För en bra källa om detta, som skrivits av ögonvittnen, se “Encounter in Rendlesham Forest: The Inside Story of the World’s Best-Documented UFO Incident.”

År 2004 inleddes en ny era med de nu berömda och tidigare nämnda Navy-videorna. I augusti 2020 startade militären en “Unidentified Aerial Phenomena Task Force” (UAPTF). I juni 2021 tillhandahöll Director of National Security en “Preliminär bedömning” till kongressen. Den fastslog att UFO:n (eller som militären nu kallar dem, UAP:er) är verkliga och i 144 fall oförklarliga. I juli 2022 vittnade toppmedlemmar i underrättelsetjänsten inför kongressen för första gången på över 50 år och bekräftade också existensen av UFO:n och bekräftade att det som visas på Navy-videorna fortfarande är oförklarligt. Regeringen har aldrig påstått att de är av utomjordiskt ursprung. Det är allmänt känt att regeringen tar UFO:n på allvar, även om de (enligt uppgift) inte tror att de är utomjordingar.

För en utmärkt, men mycket detaljerad, historia om UFO:n i USA (från någon som håller fast vid utomjordisk syn) se Richard Dolans 2-delade “UFOs and the National Security State.” För en mindre detaljerad men bra berättelse från en skeptikers synvinkel, se Curtis Peebles “Watch the Skies!” För en fascinerande och viktig översikt över UFO:n i förhållande till militären, se Leslie Keans “UFOs: Generals, Pilots and Government Officials Go on the Record.” För en utmärkt historisk källa i allmänhet, se Jerome Clarks “The UFO Encyclopedia.”

UFO:s karaktär

Även om de flesta av ovanstående är observationer av föremål som flyger omkring, svävar eller landat finns det många typer av observationer eller UFO-händelser. Hynek gav den ursprungliga klassificeringen för UFO-observationer och den klassificeringen uppdaterades till följande:

Dagsljusdisks: UFO:s som ses på dagen

Nattliga ljus: UFO:s som ses på natten

Radar-visual: Föremål som ses på radar

Nära möten av första graden (CE-1): Mötanden på cirka 500 fot

Nära möten av andra graden (CE-2): Mötanden som lämnar någon form av fysiska effekter, som märken i marken, träd eller påverkan på fordon

Nära möten av tredje graden (CE-3): Innehavare av UFO:s ses

Nära möten av fjärde graden (CE-4): Kontakt som t.ex. abduction

Nära möten av femte graden (CE-5): Individen drabbas av någon form av skada

Säkerligen är en av de mest fascinerande aspekterna med UFO:n de påstådda “alien abductionerna.” Även om många, om inte de flesta, tror att sådana abductioner (och även observationer i allmänhet) bara upplevs av “galna” människor, krävs det inte mycket forskning för att upptäcka att mycket sansade och respekterade människor upplever inte bara observationer av UFO:n utan också det som vanligtvis kategoriseras som “alien abductioner.” Sådana fenomen har pågått i hundratals år (igen, se “Wonders in the Sky” och “Passport to Magonia”).

Teorier om UFO:n och utomjordingar Den skeptiska eller jordbundna synen

Jag kommer att sammanföra den skeptiska synen med den jordbundna synen eftersom de båda kan hållas samtidigt. Det vill säga, vissa kan vara skeptiska till UFO:n i bemärkelsen att de är utomjordiska samtidigt som de argumenterar för en jordbunden förklaring. Faktum är att cirka 95% av påstådda observationer kan förklaras med naturliga medel, som astronomiska fenomen, väder, enkla missförstånd och liknande. Många är helt enkelt skeptiska till UFO-rapporter i allmänhet av den här anledningen.

Vissa har försökt förklara UFO:n som helt enkelt hemlig teknologi som ägs av USA eller andra nationer. Det är faktiskt så att det finns avancerade teknologiska system som orsakar UFO-rapporter, och Flygvapnet har faktiskt utnyttjat att människor tror att de är UFO:n för att ge skydd åt sin egen teknologi. Richard Doty är ett känt (ökänt?) exempel på någon som har erkänt att detta har hänt.

Det är emellertid svårt att acceptera att det fanns flygplan på 1940-talet som kunde färdas med hastigheter och utföra luftmanövrar som inte ens kan dupliceras idag. De underrättelsespecialister som vittnade inför kongressen noterade att vi inte har några bevis för att sådan teknologi ägs vare sig av USA eller andra nationer. Detta har lett vissa till en annan teori.

Den utomjordiska hypotesen (ETH)

Otvekligen den mest populära synen (förutom den skeptiska synen, som inte längre kan accepteras) är den som hävdar att utomjordingar ligger bakom “flygande tefat.” För förespråkare av den här synen, se Dolans verk ovan, liksom Keans. Argumentet bakom denna syn är att om UFO:n inte förklaras av jordiska medel och eftersom de uppenbarligen är intelligenta och verkar interagera med människor, måste de vara utomjordiska till sin natur. Det verkar vara en rationell ståndpunkt, men det finns problem med den.

Ett problem är interstellär resa. Eftersom jag inte är astronom eller kvalificerad att navigera i den här debatten kommer jag att låta Hugh Ross, en tidigare astronom från Cal Tech, argumentera för detta i hans “Lights in the Sky and Little Green Men” (skriven tillsammans med Ken Samples och Mark Clark). Jag är medveten om att det finns astronomer som hävdar att sådan resa är möjlig, men Ross framför ganska övertygande argument emot det. Kort sagt argumenterar Ross för att avståndet är för stort och skulle kräva flergenerationers resa, även från några av de närmaste systemen. Det skulle också kräva en otrolig mängd energi för att resa så långt och snabbt. Vidare, som Ross noterar, är rymden inte tom. Att färdas i de krävda hastigheterna skulle förstöra ett rymdskepp om de ens träffade någon av de minsta rymdskräpen.

Jacques Vallée är troligen dagens ledande ufolog och har arbetat med Hynek generellt och i sina kontakter med flygvapnet i synnerhet. Vallée är unikt utbildad för sitt arbete med sin bakgrund inom astronomi och datorinformationssystem. Han har den ovanliga färdigheten att kunna organisera UFO-data och har forskat om dem i decennier. I den sista boken i hans berömda trilogi, “Revelations: Alien Contact and Human Deception,” lägger han till som bilaga ett papper som han presenterade vid en akademisk konferens emot ETH. Han erbjuder 5 argument mot denna syn. Sådana argument inkluderar det underliga faktumet att det finns tusentals om inte miljontals UFO-händelser där aliens sägs besöka jorden och ta prover av saker som jord. Detta är starka bevis emot den skeptiska synen, men han hävdar att det också är bevis emot ETH eftersom det inte finns någon logisk förklaring till varför aliens skulle behöva göra så många besök och ta prover. Vidare är de rapporterade sätten som aliens sägs experimentera på människor ännu mer rudimentära än vår egen teknologi. Ett annat problem är det verkar vara omöjligt för slumpmässig evolution att producera flera arter som har samma grundläggande mänskliga anatomi med förmågan att se och höra som vi gör. Han argumenterar, som naturalist, att förvänta sig att flera arter ska uppstå genom slumpmässig chans med så liknande strukturer är i princip noll (naturligtvis ändras detta om man håller fast vid teism, eftersom det skulle tillåta Gud att skapa så många liknande arter som han vill). Men Vallées huvudargument emot ETH är att det inte tar hänsyn till ufologins historia och den uppenbara kopplingen till religion och folktro. Enligt honom är utomjordisk syn helt enkelt inte tillräckligt konstig.

Ett annat problem med ETH är det faktum att UFO:n gör saker som verkar bryta mot fysikens lagar. Till exempel flyger de med extremt höga hastigheter som inte kan matchas av jordiska flygplan, gör rätvinkliga och 180-graders vändningar utan att sakta ner, är transmedium, vilket innebär att de kan flyga genom rymden, luften och vattnet utan att påverkas, dyker upp från ingenstans och försvinner omedelbart, kan ändra form och storlek och tycks vara oförstörbara för att bli träffade av kulor. (Se “Lights in the Sky” för en bra diskussion om detta.) Även abduktionfenomenet visar problem med att vara fysiskt eftersom “aliens” rapporteras gå genom väggar och ta sina offer genom väggar och fysiska föremål. Hynek argumenterar faktiskt för en mer fysisk (inte exakt psykologisk) syn i “The Edge of Reality,” där han har en fascinerande diskussion med Vallée om ämnet fysikalitet. För Hynek är UFO:n grundläggande sett icke-fysiska men kan orsaka fysiska effekter, mycket liknande poltergeistfenomen. Vidare finns det rapporter om att människor blir bortförda medan de blir iakttagna av andra personer i rummet, vilket indikerar att något icke-fysiskt pågår.

Interdimensionell hypotes

Vallées föredragna syn är vad han kallar den interdimensionella hypotesen. Vallée anser att UFO:n är i grunden fysiska, men kan röra sig genom olika tidsrymdsdimensioner. Även om han inte använder det interstellära argumentet emot ETH (såvitt jag vet), skulle den här synen lindra det problemet. De påstådda överträdelserna av fysiken förklaras tydligen på detta sätt, som att föremålen dyker upp och försvinner från och till ingenting och att de kan ändra sin form. Det stämmer bättre överens med fenomenets historia, enligt Vallée, och förklarar bättre abduktionsproblemet. Istället för “aliens” som försöker göra experiment på människor, hävdar han att dessa varelser i grunden försöker kontrollera vår världsbild. En annan aspekt som förklaras är hur UFO:n verkar överträffa vår egen teknologi tillräckligt mycket för att vara oförklarliga. (Även “Lights in the Sky” hanterar detta.) Innan flygplan var de luftskepp. Sedan flygande tefat, osv.

Fördelarna med Vallées syn är de bra argumenten emot ETH, de historiska punkterna och kopplingen till religion. Det verkar dock vara något ad hoc eftersom sådana dimensioner uppenbarligen är omdebatterade. Även om Ross medger att mer än 10 dimensioner behövs för att förklara verkligheten, påpekar han att enligt Einsteins relativitetsteori kan en person inte helt enkelt hoppa mellan olika dimensioner. Om detta är sant skulle Vallées syn vara, för att använda Ross ord, “irrelevant” eftersom det skulle vara omöjligt.

Den andliga eller extradimensionella synen

En populär uppfattning bland kristna är att medan UFO:n är verkliga, är de inte fysiska utomjordingar från en annan planet. Istället anses de vara demoniska andar som försöker lura människor och leda dem bort från sanningen i evangeliet. Ross kallar detta för den extradimensionella synen. Under lång tid undrade jag varför demoner skulle vilja få människor att tro att de är utomjordingar. Sedan upptäckte jag två skäl. För det första, som Vallée argumenterar, oavsett vad dessa saker är, försöker de uppenbarligen kontrollera människors trosystem. Ja, det är en ganska bra anledning för Guds fiender att vilja framstå som utomjordingar. En annan och relaterad anledning är att mycket av UFO-fenomenet är direkt och explicit anti-kristet – inte bara anti-religiöst: anti-kristet. Många av “läror” från dessa varelser är specifikt emot Jesu Kristi gudom och undervisningen och sanningarna i evangeliet. Vissa av deras läror hävdar att Jesus själv var en utomjording och att han återupplivades av utomjordingar. Det finns faktiskt många UFO-kultister.

Vallée har själv skrivit en bok om detta ämne: “Budbärare av bedrägeri”. “Ljus på himlen” behandlar också den här aspekten av fenomenet, liksom Ron Rhodes bok “Sanningen om UFO:n och utomjordingar: En kristen bedömning”. En direktör för en välkänd civil UFO-utredningsgrupp, Mutual UFO Network (MUFON), Joe Jordan och hans medförfattare Jason Dezember behandlar den demoniska synen i sin bok “Genomborrning av kosmiska slöjan: Du ska inte vara rädd om natten”. Deras titel är mycket lämplig, för “utomjordiska” möten sägs vara mycket skrämmande. Jordan, liksom andra MUFON-direktörer, har noterat att “utomjordiskt bortförande” upplevelser upphör när den som upplever det ropar på Jesu namn. Jordan har hundratals sådana exempel. (Se hans webbplats här.) Gary Bates har skrivit om den demoniska kopplingen i sin bok “Alien Intrusion”.

Dörren till fenomenet sägs öppnas av den som sysslar med det ockulta eller new age-rörelsen. Ofta kan en sådan koppling hittas hos de personer som direkt är involverade i upplevelserna, och när dörren till det ockulta stängs, upphör upplevelserna. Vad sägs om barn? Det finns berättelser om barn som har upplevelser av bortförande också. Men när personer som Jordan undersöker saken finner de ofta att en förälder eller annan familjemedlem har kopplingar till det ockulta. Men så är det inte alltid fallet.

Slutsats och viktighet

Utredningen om vad UFO:n och utomjordingarna är handlar inte om deduktion. Med andra ord kommer det inte att bevisas bortom all rimlig tvivel under detta liv. Istället är det, ordvits avsiktligt, en abduktiv utredning. Det vill säga, sanningen om fenomenet kommer troligen att vara det som bäst förklarar data, nämligen det som har den största förklarande kraften (hur väl data förklaras) och förklarande omfattning (hur mycket av data som förklaras), och som är mindre ad hoc (uppfunnet utan bevis). Jag håller med Vallée om att ETH (utomjordisk hypotes) inte har den största förklarande kraften eller omfattningen. Den verkar inte riktigt förklara historien, de fysiska problemen eller de anti-kristna temana. Data förklaras väl med den demoniska synen. En sådan syn svarar på de materiella problemen eftersom UFO:n/utomjordingarna inte är fysiska i naturen, men kan, som Hynek föreslår, orsaka fysiska effekter. Detta förklarar också de anti-kristna läror som är allmänt förekommande i fenomenet.

Förutom att UFO-fenomenet är intressant är det också viktigt. Mer än bara ett möjligt hot mot nationell säkerhet finns det en existentiell fara. Om den demoniska synen är korrekt, då pågår det verkligen en kosmisk och andlig strid om våra hela trosystem, och därmed våra själar. Statistiskt sett, med tanke på antalet observationer och upplevelser, har många människor som går till kristna kyrkor haft en upplevelse (även om det kan argumenteras för att om människor i kyrkan inte sysslar med det ockulta och new age så kommer de inte att ha så många dörrar öppna).

Ofta vänder sig människor till new age, ockulta eller på annat sätt anti-kristna källor antingen för svar på sina frågor, lockade av sin egen nyfikenhet om det övernaturliga, eller helt enkelt lockade av vår kultur som driver det på oss. (En utmärkt källa om detta, särskilt när det gäller barn, är Marcia Montenegros “Förtrollad: Dagens barns paranormala förförelse.”) Kyrkor och även apologetiska ministerier behöver ägna mer tid åt farorna med även till synes harmlösa handlingar som leker med det övernaturliga och andra farliga områden, såsom new age-rörelsen. En utmärkt minister som gör just detta är Montenegros “Kristna svar på new age.” Reasons to Believe (grundad av Hugh Ross), Reasoning from the Scriptures Ministries med Ron Rhodes, Southern Evangelical Seminary och naturligtvis Jordans ministerium är också aktiva inom detta område.

UFO-ämnet är intressant. Jag håller med Vallée, Hynek och Ross om att den utomjordiska synen inte gör det bästa jobbet med att förklara data. Med tanke på det andliga väsendet hos UFO:n och särskilt “utomjordingar” finns det starka argument för att en sådan aktivitet verkligen är demonisk i naturen. Om det är så att det övernaturliga, ockulta och new age är dörrar till en sådan aktivitet är det nödvändigt att kristna förstår detta och att det tydligt undervisas om i våra kyrkor och hem. Bibeln ger flera uppmaningar att undvika involvering i sådan aktivitet. Tyvärr blir kristna och kyrkor lätt dragna med i kulturens ström istället för att stå fast i tron. Detta är verkligen en viktig fråga som förtjänar uppmärksamhet både i kyrkan och i andra ministerier som lär ut sanningen och viktigheten av tron.

www.elvorochjanne.se

Elvor&Janne Ohlins Youtube kanal

Posted in BIBLE STUDY, PROPHECY | Tagged , | Comments Off on UFOs, utomjordingar och kristendom

Vad hände med den protestantiska reformationen i Västeuropa?

Reformationen är över 500 år gammal och leddes av nationer som Tyskland och England. Naturligtvis finns det många andra reformatorer som betalade det yttersta priset för att försvara tron och stå emot den korruption som fanns inom katolicismen och den mörka medeltiden. Vad återhämtade reformationen? Den grundläggande verkligheten att Skrifterna är den sista auktoriteten och inte kyrkans organisation eller kyrkans ledarskap. Eftersom huvudet för kyrkan är Jesus Kristus, och alla som bekänner tro på Kristus är födda på nytt av den Helige Ande och är en del av Kristi kropp. Inom den kristna tron finns det endast en Herre, en tro, en dop, en kropp och en Ande genom vilken alla kristna är förenade. Eventuella uppdelningar av Kristi kropp som leder till schismer är helt enkelt konstgjorda och mänskligt skapade. Så, delade den protestantiska reformationen Kristi kropp eller återhämtade den från mänskliga religiösa traditioner och falska doktriner?

Vad hände med den protestantiska reformationen i Västeuropa? Nationer som en gång ledde världen i att sprida evangeliet om vår frälsning, vars män reste ut i världen på missionsuppdrag, och nationer vars kultur bekände sig vara kristen? Det finns inte mycket kvar av det längre, eftersom Tyskland och England endast är kristna till namnet, med bara cirka 4% av sin befolkning som verkligen åtagit sig att följa Jesus Kristus. Vad hände med Wales och den walesiska väckelsen? Där en hel nation ställdes på sin spets och frälsningen i Kristus bröt ut på gatorna? Det uppskattades att upp till 90% av Wales påverkades av den walesiska väckelsen. Idag är Wales endast cirka 4% kristet. Om du tittar på Västeuropa ser du en sådan nedgång i den kristna tron att deras kyrkor förblir mestadels tomma och åldras. Nya kristna är få, och många av deras kyrkobyggnader används till andra ändamål. Man kan säga att kulturellt sett håller Västeuropa mer fast vid en anti-kristlig moralisk etik och har avvikit från bibliska värderingar och övertygelser.

Vi måste förstå effekterna av nedgången i tron. I Israel, där kristendomen föddes, ser vi lite kulturellt bevis på kristna som är födda på nytt av den Helige Ande. I västra Turkiet, där Jesus talade om de sju församlingarna i Uppenbarelseboken, är de nästan helt borta. Vi ser Rom, som utropade kristendomen som “statsreligion” och institutionaliserade kyrkan till den största historiska perversionen, vilket ledde till massakern av miljoner i Guds namn.

Vi ser den protestantiska reformationen spridas till Amerika och 300 år av kristen tro i Amerika som låg i själva hjärtat av dess grundande. Dessutom ser vi i vår tid den största nedgången i den amerikanska kulturen, med den yngsta amerikanska generationen Z som har den högsta andelen av självutnämnda ateister, där 1/3 säger att det inte finns någon Gud. Hur kan våra barn som växer upp i kyrkan nu förklara att det inte finns någon Gud?

Svaret är enkelt. Förvånande nog har undersökningar visat att Amerika är bibelokunnigt och många amerikaner vet helt enkelt inte mycket om Skrifterna i dag. I Barnas undersökningar av amerikaners religiösa övertygelser håller bara en liten procentandel verkligen Bibeln som Guds gudomligt inspirerade ord för sina liv. Det stämmer, i Amerika har vi förlorat budskapet om evangeliet samtidigt som vi behåller de religiösa institutioner som skulle predika och undervisa i Bibeln och bygga upp biblisk doktrin för att göra nya lärjungar av Jesus Kristus. Utan evangeliet som sprids över hela landet minskar antalet nya lärjungar, och moralen går bort från biblisk etik till antikristliga moraliska övertygelser. Varför håller Amerika på att ta avstånd från att kyrkan är relevant för deras liv? Bibeln har inte fastställts som de primära principerna och liv som vår kultur anser vara den sista auktoriteten för sina liv. Bibeln anses inte längre vara Guds ofelbara ord i den amerikanska kulturens mainstream. Vi rör oss i samma riktning som alla andra före oss, när en nation vänder sig bort från Guds ord och till och med angriper Bibeln som religiös tradition och mytologi.

Ta en titt på ditt eget liv. Vilken plats har du gett Guds skrivna ord? Hur söker du Guds visdom och bud som ges i Skrifterna? Sätter du Guds skrivna ord som den slutgiltiga auktoriteten för ditt liv? Försöker du rättfärdiga varför du inte ser Bibeln som den slutgiltiga auktoriteten för ditt liv? Slutligen, vet du ens vad Bibeln egentligen lär, även om du deltar i en lokal kyrka? Hur kan du kalla Honom Herre och inte följa det Han säger?

Jud 1:1 Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade i Gud, vår Fader, och bevarade i Jesus Kristus. Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikligare mått komma er till del. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. 5 Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. 6 Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. 7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. 8 Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.” 10 Dessa däremot smädar allt som de inte känner till, liksom djur utan förnuft, och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det förstör de sig med. 11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under. 12 De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. 13 De är vilda havsvågor, som kastar upp sina skändligheters skum, de är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. 14 Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: “Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga 15 för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom.” 16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av. 17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: “I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet. 24 Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande – 25 den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. 

En artikel av Don Pirozok översatt till svenska Janne Ohlin

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , | Comments Off on Vad hände med den protestantiska reformationen i Västeuropa?

Israel lockas in i en fälla i Abrahams Accord

https://www.nowtheendbegins.com/saudi-arabia-tells-israel-price-of-peace-via-abraham-accords-will-be-creation-of-the-state-of-palestine-from-jewish-land/

“Saudiarabien berättar för Israel att ‘fredens pris’ genom Abraham-avtalen kommer att vara skapandet av staten Palestina, tagen från judisk mark.”

Saudi-Arabien har informerat Biden-administrationen om att lösa tvåstatslösningen för Palestina är avgörande för att nå en normaliseringsöverenskommelse enligt Abraham-avtalen med Israel, säger Blinken.

Idag har den så kallade “andra skon” fallit, och nu är alla kort på bordet, 52 rakt upp och ner, när det gäller den verkliga innebörden och syftet bakom Abraham-avtalsförbundet som undertecknades 2020. Nu kan du skriva under alla normaliseringsavtal du vill, men om Israel inte skriver under med Saudi-Arabien kommer det inte att ha mycket betydelse alls. Men att skriva under Abraham-avtalen med saudierna och kronprins Mohammed bin Salman kommer till en mycket hög kostnad. Prislappen är skapandet av en palestinsk stat som görs av Israels mark. Kommer det att hända? Absolut, 100% garanterat om du tror på Bibeln. Abraham-avtalen är nu, och har alltid varit, en fälla för att locka in Israel i ett mycket farligt förhållande med sina uttalade fiender.

Israel kommer att “skriva under avtalet” med sina fiender, och Guds heliga land Israel kommer att delas och ges till de bibliska kananeerna som endast kallar sig själva palestinier. Alla argument om “vems land det är” blir meningslösa och nästan meningslösa i det ögonblick du inser att Bibeln förklarar det vara Guds land och Jerusalem Hans heliga stad där Han har satt sitt eget namn. Israel kommer att delas, land kommer att ges till deras fiender, tiden för Jakobs nöd kommer att vara starta. All biblisk profetia kretsar i slutändan kring Israels land, Jerusalem och det judiska folket som enligt Bibeln sägs vara Guds “egen skatt”. Vägen för de yttersta tiderna går rakt igenom Israel, oavsett om man gillar det eller inte.

Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 skall jag samla alla hednafolk (FN) och föra dem ner till Josafats dal. (Harmagedon) Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land 

Sak 12:2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. På den dagen, säger HERREN, skall jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Juda hus skall jag öppna mina ögon, när jag bland folken slår alla hästar med blindhet. 

Sak 14:1 Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. 

Saudier säger att palestinierna måste vara en del av Israel-fredsavtalet, säger Blinken
FRÅN JERUSALEM POST: “Om normaliseringen mellan Saudiarabien och Israel ska gå framåt kommer den palestinska delen också att vara mycket viktig,” sa USA:s utrikesminister Antony Blinken. “Det är också tydligt från vad vi hör från saudierna att om denna process ska gå framåt kommer den palestinska delen också att vara mycket viktig,” sa han i en intervju med podcasten “Pod Save the World.”

Han talade när Biden-administrationen har blivit allt mer öppen om sin strävan efter ett säkerhetsavtal med Saudiarabien som skulle inkludera en normaliseringsöverenskommelse med Israel. Det förväntas att Israel måste göra eftergifter till palestinierna som en del av avtalet. En sådan överenskommelse skulle komma på toppen av de USA-stödda Abraham-avtalen från 2020, där Israel gick med på att upphäva annekteringen av bosättningar på Västbanken i utbyte mot normaliseringsavtal med fyra arabländer: Förenade Arabemiraten, Bahrain, Marocko och Sudan.

Israels normalisering med den arabiska världen och “alla ansträngningar som pågår för att förbättra relationerna mellan Israel och dess grannar kan inte vara ett substitut för att Israel och palestinierna löser sina olikheter och har en mycket bättre framtid för palestinierna,” sa Blinken.

I vår bedömning måste det innefatta en tvåstatslösning” för den israelisk-palestinska konflikten, förklarade han. Tidigare under veckan sa den nationella säkerhetsrådgivaren Tzahi Hanegbi att palestinierna hade talat med USA, saudierna och israelerna om en betydande palestinsk komponent i avtalet.

Abraham-avtalen har alltid handlat om att dela Israel för att skapa en stat i Palestina.
“Kravet på att inrätta en oberoende palestinsk stat på gränserna från 1967 med östra Jerusalem som dess huvudstad
i enlighet med relevanta internationella resolutioner och den arabiska och internationella konsensen kommer att förbli ett fast krav,” sa Sheikh Abdullah bin Zayed. (Sak 14:1-4)

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Israel lockas in i en fälla i Abrahams Accord

Useless Eaters – Hitler – As above so Below

As above so below” det är grundformen för all ockultism det är en sammanfattning av den hermetiska principen om korrespondens, idén att makrokosmos återspeglar mikrokosmos och vice versa. Detta innebär att Universums funktioner speglar livet på jorden, att himlakropparna speglar människokroppen och att mänskligt liv är föremål för och sammanflätat med Universum i stort. På en mer metafysisk nivå innebär det att människor återspeglar Gud, att “lägre” och “högre” plan existerar parallellt med varandra och om du påverkar det ena påverkar du det andra.

New Age tror alltså på Pantheism och vad innebär det?
Pantheism
är den filosofiska religiösa övertygelsen att verkligheten, universum och kosmos är identiska med gudomlighet och en högsta varelse eller entitet. Det fysiska universum förstås därmed som en närvarande gudom, fortfarande expanderande och skapande, som har funnits sedan tiden började. Termen ‘pantheist’ betecknar den som anser både att allting utgör en enhet och att denna enhet är gudomlig, bestående av en allomfattande, manifesterad gud eller gudinna. (Opersonlig kraft) Alla astronomiska objekt betraktas därefter som delar av en enda gudomlighet. (Opersonlig kraft) Att dyrka alla gudar från varje religion är en annan definition.

Tornet i Babel var alltså en enda stor portal på toppen för att nå ”Det högre planet” (Demonerna) för att påverka dem att Evolvera som lever på ”Det lägre planet” att bli som Gud. Evolutionen är alltså ockult och härstammar från Babylon. Det är precis denna demoniska kunskap som sedan drev vetenskapen och Darwin med sin Evolutionsteori.

Vad är metafysik?
Metafysik är en gren inom filosofin som studerar det som ligger bortom det fysiska och konkreta. Den fokuserar på frågor som rör verklighetens natur, existensens grundläggande principer och relationen mellan det materiella och det immateriella. Metafysiska frågor handlar ofta om abstrakta och grundläggande koncept som tid, rum, medvetande, orsak och verkan, existens, möjlighet och nödvändighet, samt relationen mellan det fysiska och det icke-fysiska.

I sammanhanget tidigare, när vi pratar om att “människor återspeglar Gud” och att det finns “lägre” och “högre” plan, så är detta exempel på metafysiska idéer. De är inte direkt observerbara eller mätbara i den fysiska världen utan är snarare filosofiska och teoretiska koncept som syftar till att utforska och förstå den djupare naturen av verkligheten.

Mörkret anpassar sig alltid till den vetenskap som gäller för människan i den specifika tidsålder hon befinner sig i. Förr i tiden var det häxor på kvast och tomtar och troll. Därför kan vi förvänta oss att de kommer att uppträda i rymden (UFO-ALIENS) och de kommer också att manifestera sig i datatekniken. (AI)

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen (Den tidsålder som just nu råder) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 

Det enda sättet som detta kan ske är genom Korset och Andens kraft. Det är därför mörkrets makter hatar Kristi Kors över allt annat för det har makt att sätta människor fria från mörkret och föra dem in i ljuset. Den som inte vill ta korset blir påverkad av denna tidsålder och förblir i fruktan och påverkas därmed av mängden av människor som tycker en specifik sak. Man är helt enkelt rädd att ha en avvikande åsikt detta har vi om inte annat sett inte minst under Pandemin. Du såg det under Hitlers framträdande på 30 talet och vi kommer att se samma sak nu när den antikristliga tiden kommer.

Låt oss därför slutligen titta på detta som kallas för ett Holistiskt tankesätt som formar människor genom fruktan.

Holistiskt är ett adjektiv som beskriver en syn på eller en strategi för att förstå något som en sammanhängande helhet istället för att bryta ned det i sina enskilda delar. Inom detta perspektiv betraktas alla delar av något som ömsesidigt beroende och samverkande för att skapa en större, övergripande verklighet. (EVOLUTION) Holistiskt tänkande kan tillämpas inom olika områden, såsom hälsa, psykologi, ekologi och filosofi, och det betonar vikten av att förstå samspelet och sammanhanget mellan delarna för att få en mer komplett bild av något.

Påven talar nu i ett Holistiskt tankesätt när han säger att alla måste lägga ner alla motsättningar för det gemensamma goda. När du börjar att kolla upp allt han säger så är det 3 saker som gör honom kandidat till att vara den falske profeten. Är det inte märkligt att alla mörka frimurarloger där man tillber onda andemakter får exakt samma budskap från dem.
1/ Ny Världsregering
2/ Ny Världsreligion
3/ Ny Världsekonomi

Om du inte följer med i denna utveckling som vetenskapen nu tar kallas du för ”Useless eaters” alltså du har inte rätt att vara i systemet för du bidrar inte med någonting till systemet. Systemet startade i Eden med människans fall och kommer att sluta i Babylon tillsammans med alla demonerna.

Termen “useless eaters” (“värdelösa ätare”) är en kontroversiell och nedvärderande term som har använts historiskt för att hänvisa till personer eller grupper som anses vara en belastning för samhället eller som betraktas som ovärdefulla eller icke-produktiva medlemmar av samhället. Denna term har sina rötter i mörka och diskriminerande idéer.

Historiskt har termen använts i samband med eugenikrörelsen och nazismen under andra världskriget. Nazisterna använde termen för att rättfärdiga massmord och utrotning av människor som de ansåg vara “obrukbara” eller “genetiskt underlägsna,” såsom personer med funktionsnedsättningar och andra minoritetsgrupper. Detta ledde till fasansfulla brott mot mänskligheten under Förintelsen.

Det är viktigt att betona att användningen av termen “useless eaters” är helt oacceptabel och oetisk. Den bär på en historia av hat, förtryck och förföljelse. Vi bör istället sträva efter att främja mänskliga rättigheter, jämlikhet och respekt för alla människor, oavsett deras bakgrund eller förmågor.

Hitler var alltså en förebild på syndens människa (2 Tess 2) han var starkt påverkad av det ockulta och österländskt tänkande. Han började att dela upp sitt rike i mer värda och mindre värda människor. Just detta tankesätt måste vi passa oss för att bibeln säger att detta är synd. Men att älska din nästa som dig själv är Gudomlig kärlek som bara kan komma genom Andens frukt.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2 Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den vackert klädde och säger: “Var så god och sitt, här är en bra plats,” men till den fattige: “Du kan stå där” eller: “Sätt dig vid mina fötter”, 4 har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? 5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? 6 Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? 

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , , , | Comments Off on Useless Eaters – Hitler – As above so Below

Satan bedrar en hel värld – UFOS – Laglöshetens hemlighet

Mike around the world sa innan allt detta med UFOS kom fram i ett program att de kommer snart att träda fram med bevis för dem. Faktum är att detta nu skett i både USA och Mexiko detta är en sak som kan bedra en hel värld precis som bibeln säger.

UFO-utredaren Jaime Maussan chockerar åskådare när han presenterar två ‘icke-mänskliga’ utomjordiska kroppar som är 1 000 år gamla för den mexikanska kongressen.

Vi har varnat er under en tid nu att förbereda er för ögonblicket när direktsända “rymdfrämlingar” från en UFO dyker upp i kvällsnyheterna. Den dagen är absolut på väg. Under tiden har vi den här historien om en extraordinär händelse som ägde rum i den mexikanska kongressen förra tisdagen – presentationen av icke-mänskliga kroppar som upptäckts i Peru och som vid undersökning fanns vara ungefär 1 000 år gamla.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst (Parousia) och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet (Eller upproret) komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst (Parousia) är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 

Jag har läst en hel del teologer som mycket riktigt säger att det står inte i grekiskan att någon håller tillbaka. Utan det står att när Guds bestämda tid (Kairos) är inne skall ”det komma rakt ut ifrån mitten”. (Mesos) Jag predikade en gång över detta ämne och sa då att det kan betyda mittenhimlen.
1/ Tronrummet är tredje himlen
2/ Rymden är andra himlen
3/ Vår atmosfär under molnen är första himlen

Greens översättning skiljer sig alltså från de övriga. Jag har studerat detta väldigt noga en tid och funnit att den här översättningen har rätt. Det är inget (objekt) som håller tillbaka.

2 Tess 2:7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.

Vi kommer att finna att ordet “Until” pekar på en tid i framtiden då något skall manifesteras, bli synligt och förstås (Av de som lever i ljuset) låt oss nu gå vidare och titta på resten av de grekiska orden Ginomai – Ex – Meson.

Kan det möjligtvis vara så att tiden är inne och Satan har fått tillåtelse att låta demonisk aktivitet förökas på jorden som en process? Om så är fallet skall vi inte förundras utan hålla fast vid Jesus och bibeln ännu hårdare för då förstår vi att tiden närmar sig för Jesus att komma tillbaka igen.

NU LÄGGER MAN ALLTSÅ FRAM BEVIS FÖR ATT BEDRA EN HEL VÄRLD

Nu är alltså tiden inne när villfarelsen blir så stark så att till och med de utvalda kan bedras. Det kommer alltså manifesteras massor av saker från himlen och när nu ”Bevis” läggs fram kommer många att gå på den här lögnen.

“Alienliknande” kroppar med tre fingrar, “okänd DNA och ägg inuti” presenterades av en UFO-expert inför den mexikanska kongressen. Jaime Maussan, som har lett utredningar om utomjordiska fenomen i årtionden, stod tillsammans med forskare för att avslöja två kroppar i vad han kallade en “avgörande” händelse.

Forskarna gjorde det extraordinära påståendet att kropparna, som presenterades i fönsterlådor och påstås ha återfunnits i Cusco, Peru, inte var en del av “vår jordiska evolution”, med 30 procent av deras genetiska sammansättning fortfarande “okänd”, enligt mexikansk media.

Kol-14-datering utförd av National Autonomous University of Mexico (UNAM) visade att kropparna, som avbildades med tre fingrar, utan tänder och stereoskopisk syn, var över 1 000 år gamla, enligt Maussan.

Den bisarra presentationen har utlöst en våg av spänning bland konspirationsteoretiker online, men den har också väckt skepticism. Ovanligt nog var exemplaren täckta med vad som verkade vara sand, trots att de hade genomgått analys. Men Maussan, som tidigare har förknippats med avfärdade utomjordiska teorier, hävdade under ed på tisdagen: “Dessa exemplar är inte en del av vår jordiska evolution […] Det här är inte varelser som hittades efter en UFO-krasch. De hittades i diatoméjgruvor och blev senare förstenade.”

Han tillade senare: “Oavsett om de är utomjordingar eller inte vet vi inte, men de var intelligenta och de levde med oss. De borde omvärdera historien.”

“Vi är inte ensamma i detta oändliga universum, vi bör omfamna denna verklighet,” sa han under evenemanget. Kropparna som visades i kongressen hade ungefär mänsklig form.

Experter i kongressen visade påstådda röntgenbilder av exemplaren och berättade för deputerade att en av varelserna bar “ägg” med embryon inuti dem. De sa att de hade implantat av ämnen som kadmium och osmium. Osmium är ett av de mest sällsynta elementen i jordskorpan och betraktas som den mest sällsynta ädelmetallen.

https://www.nowtheendbegins.com/ufo-investigator-jaime-maussan-stuns-onlookers-when-he-presented-two-non-human-alien-bodies-to-the-mexican-congress-that-are-1000-years-old/

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Satan bedrar en hel värld – UFOS – Laglöshetens hemlighet

Påven den falske profeten 13/9-23

Ett anmärkningsvärt fenomen äger rum i dagens politiska och religiösa värld. Det sker en sammanstrålning där politiska och religiösa ledare enas för att främja samma budskap. Världen enas under påve Franciskus ledarskap för att rädda planeten, även när synd och laglöshet fortsätter att sprida sig i en alarmerande takt. Påvens plan för Världsungdomsdagen 2023 är att kombinera FN:s Agenda 2030 med Laudato Si’ i ett försök att förena världen kring en ny hållbar ekonomi baserad på påvlig dogma.

Följande är direkt hämtat från den officiella webbplatsen för Världsungdomsdagen 2023: “Det är vår uppgift att bygga JMJ Lissabon 2023 (WYD Lissabon 2023) på de globalt antagna hållbarhetsmålen, de Laudato si’-mål som presenterats av Vatikanen, samt FN:s Agenda 2030 (SDGs). JMJ Lissabon 2023 kommer att deltagas av påve Franciskus encyklikor Laudato si’ och Fratelli Tutti, samt apostoliska uppmaningen Christus Vivit. De uppmanar oss att ta väl hand om vårt Gemensamma Hem. Den Helige Fadern säger ‘allt är sammanlänkat. Omsorg om miljön måste därför förenas med en uppriktig kärlek till våra medmänniskor och ett oförtröttligt engagemang för att lösa samhällets problem’.”

Detta är påve Franciskus plan för världen. Han förenar filosofierna från Laudato Si’, Fratelli Tutti och FN:s Agenda 2030 för att lösa samhällets problem. Vi ser nu hur globalisternas agenda och den religiösa agendan nu är oskiljbara.

Bibelns profetior säger att det skall bli exakt så här och därför kliver Påven upp som toppkandidaten till att vara den falske profeten i bibeln. Det religiösa systemet skall rida på vilddjuret och den falske profeten skall tala exakt samma sak som vilddjuret.  (Upp 13)

Janne Ohlin 13/9-23

Posted in Different Stuff | Comments Off on Påven den falske profeten 13/9-23

Ett falskt Gudsrike 12/9-23

Mitt rike är inte av den här världen

Varför skulle Jesus Kristus, när han ställdes inför Pilatus i rätten, säga att hans rike inte var av denna värld? Hade detta någon slags andlig betydelse när Guds rike faktiskt var närvarande? Varför skulle Jesus Kristus säga att om hans rike var närvarande skulle hans tjänare komma och strida för att skydda hans liv? Jesus Kristus använde två olika ord för rike.
1/ Det första syftade på hur den här världen är ordnad. (Kosmos)
2/ Det andra syftade på hans kungarike över denna ordning (Kosmos)

Så enligt Herren själv så var inte dessa två punkter närvarande ännu på jorden. Vi kan av sammanhanget dra den slutsatsen att när Guds Rike kommer så skall även Jesu Kristus regera över hela världen enligt vad Jesus Kristus själv sa. Det vi kan se nu är att Satan bedrar hela världen och har fått order att sätta upp en sista världsordning som uppfyller profetiorna. Den världsordningen kommer att regeras av en falsk messias kallad för antikrist. Enligt vår uppfattning så riskerar denna falska lära att gå ihop med Katolikerna som har samma syn på Guds Rike. Detta tankesätt ligger då som en snara för att föra in dem i världskyrkan under den falske Profeten (Påven) och Agenda 2030.

Joh 18:36 Jesus svarade: “Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.” 37 Pilatus sade: “Du är alltså en konung?” Jesus svarade: “Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.”

Uppenbarligen har Jesus Kristus styrande över nationerna inte förändrats sedan den tiden. Dessutom har världssystemet inte förvandlats, så nationerna styrs direkt under Jesus Kristus. Här är något vi måste överväga: Himmelriket etablerades inte över jorden vid Jesu Kristi första ankomst. För det andra är det bara genom Jesu Kristi kors som löftet finns till denna förändring, men då måste detta inkludera Jesu Kristi andra ankomst. För det tredje har kyrkan aldrig i sig självt haft kapacitet att skapa Himmelriket på jorden på nästan två tusen år, eftersom de regler som Jesus Kristus själv satte inte har uppfyllts ännu. För det fjärde, eftersom kyrkan inte har kunnat skapa Himmelriket, måste vi också ifrågasätta de som lär att kyrkan är Himmelriket. Det väcker frågor för om detta vore en sanning varför existerar det då så mycket synder i kyrkan genom historien. Katolska kyrkan har ju försökt upprätta ett sådant Guds Rike på jorden vilket slutade med en av historien mörkaste tid nämligen Inkvisitionen.

Moderna lärare tycks aldrig lära sig något av dessa klara bevis på felaktig teologi och dess misslyckanden. Nu gör man likadant i sina försök att skapa ett falskt Guds Rike på jorden nu. Man menar att den s.k. “Sju Bergens Evangelium,” innebär nu att kyrkan håller på att omvandla världens riken till vår Guds och Kristi rike. Men eftersom de “inte har frambringat en enda stad eller nation” med sitt Himmelrike där Jesus Kristus styr allting, måste detta Himmelrike fortfarande vara en teoretisk tanke, inte ett faktum. Eftersom de villkor som Jesus Kristus har lagt fram måste innebära en bokstavlig förvandling av världen där nationerna styrs av Jesus Kristus. Vidare är villkoren i världen då så förändrade att även alla djur förändras; vargen och lammet kan ligga bredvid varandra utan någon skada. Till och med människors förväntade livslängd har ändrats så att en person som dör vid hundra års ålder fortfarande anses vara ung. Självklart är det mest avgörande faktumet när det gäller Himmelriket på jorden den faktiska fysiska närvaron av Jesus Kristus på jorden som regerar som kungarnas konung och herrarnas Herre.

Dessa villkor identifieras ofta som det tusenåriga riket regerat av Jesus Kristus. Så, all slags hype och manipulation har använts för att hävda att en superkyrka och en superledare har uppstått. Förutom de flera decennier som denna undervisning har funnits har ingenting lett till något Himmelriket på jorden. Så deras filosofiska tillvägagångssätt är att kontinuerligt använda “framtida profetiska förutsägelser” som ett sätt att säga, “Gud bygger sitt rike genom kyrkan.” Eftersom inget av världens förhållanden faktiskt har förändrats, görs allting till något framtida, och det finns inget som bevisar att Himmelriket nu är närvarande genom kyrkan.

Vad ska vi då dra för slutsats? Kristna kan inte ändra det faktum att Jesus Kristus sa att hans rike och styre inte var av denna värld. Kyrkan kan heller inte säga att de har ändrat detta faktum på nästan två tusen år. De som insisterar på att de kan föra Himmelriket till jorden innan Jesus Kristus kan återkomma har misslyckats inte en enda stad eller nation har förändrats. Detta är fakta. Vad ska vi då dra för slutsats? Kyrkan är inte Himmelriket på jorden och kan inte skapa millenniebetingelser på jorden före Jesu Kristi andra ankomst. Slutsatsen är då att världens förhållanden bevisar att Skrifterna pekar på att Guds Rikes uppsättande knyts till Jesu Kristi andra ankomst.

Falska evangelier placerar Himmelriket utanför tid och säsong. Detta har resulterat i en mängd falska doktriner som har utvecklats till de karismatiska läror som “Sju Bergens Evangelium” och Karismatisk preterism som säger att allting uppfylldes redan år 70.  Dessa har också banat väg för falska profetiska förutsägelser som dominerar nuvarande falska hyperkarismatiska rörelser. Profeterna har misslyckats med falska förutsägelser vilket grundar sig felaktigt på att karismatiker kan proklamera Jesu Kristi styre över naturen och nationerna. Världen är totalt nedsjunken i synd och död, och Jesu Kristi makt  har ännu inte kommit för att skapa ett tusenårsrike på jorden. Detta är fakta.

Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: “Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.” 16 Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad Gud 17 och sade: “Vi tackar dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung. 18 Folken vredgades, och din vredes dag har kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden.” 19 Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel.

Posted in Different Stuff | Comments Off on Ett falskt Gudsrike 12/9-23