Category Archives: Different Stuff

Different stuff

Vittnesbörd om befrielse från bisexualitet

Vittnesbörd om befrielse från bisexualitet Just nu håller hbtq på att omfamnas allt mer av hela den svenska kristenheten. Bibeln är dock väldigt tydlig med att det är en synd. Det finns också tydliga bibelord om att Gud kan befria … Continue reading

Posted in Different Stuff, DISCERNMENT | Comments Off on Vittnesbörd om befrielse från bisexualitet

Heb Del 9 – Otrohet och Otro

Heb 3:12 Bröder, se till (Vakta på) att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. Här talar han om att gå ifrån öknen till löfteslandet! Ifrån mannat som betyder frågetecken till … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Heb Del 9 – Otrohet och Otro

Vakta på varandra för otron

Heb 3:12 Bröder, se till (VAKTA) att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, (Formas efter världen och blir dess vän som jämför oss med varandra) så att han avfaller från levande Gud. (Han som är Ande och Sanning som … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Vakta på varandra för otron

Smärtans son eller högra handens son

1 Mos 35:18 Men när hennes själ skulle lämna henne ty hon var döende gav hon honom namnet Ben-Oni. Men hans far kallade honom Benjamin. 19 Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrat, det vill säga Betlehem.  Ben Oni betyder på hebreiska: … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Smärtans son eller högra handens son

Del 8 Jesu barmhärtighet och trofasthet

Heb 2:16 Det är ju inte änglar utan Abrahams barn (Säd – Pluralis) han tar sig an. 17 Därför måste han (Abrahams säd Singularis = Messias) i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Del 8 Jesu barmhärtighet och trofasthet

Heb del 5 – Vad är då en människa?

Heb 2:5 Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om.6 På ett ställe har någon vittnat: Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom? 7 En … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Heb del 5 – Vad är då en människa?

Heb del 4 – Dras inte bort av strömmen

Heb 2:1 Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. 2 Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, 3 hur … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Heb del 4 – Dras inte bort av strömmen

FRITT UR HJÄRTAT

2023 /23/4-23202220212020

Posted in Different Stuff | Comments Off on FRITT UR HJÄRTAT

VANDRING GENOM HEBREERBREVET

Del 1 /Youtube / Soundcloud (Guds ord 19/3-23)Del 2 /Youtube / Soundcloud (Kristi härlighet 27/3-23)Del 3 /Youtube / Soundcloud (Härlighet + tjänst 1/4-23)Del 4 /Youtube / Soundcloud (Bort med strömmen 5/4-23)Del 5 /Youtube / Soundcloud (Vad är en människa 6/4-23)Del … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on VANDRING GENOM HEBREERBREVET

BIBELSTUDIER & SKRIVNA PREDIKNINGAR JANNE OHLIN

Vandring genom Hebreerbrevet (SERIE) >> /20/5-23

Posted in Different Stuff | Comments Off on BIBELSTUDIER & SKRIVNA PREDIKNINGAR JANNE OHLIN