Johannes Evangelium Kap 1 Vers 3-5

Joh 1:3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv (Gk: Zoe) och livet (Gk: Zoe) var människornas ljus. (Ef 5:14) Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. (Alltså i det hjärtat där ljuset lyser har mörkret förlorat sin makt)

Människorna är alltså tog vi upp förra gången under mörkrets välde (Exousia)
Jesus som är Guds Son steg alltså ned från 3:e himlen och blev människa. Han vandrar bland oss här på jorden bland oss människor som är i mörkret styrda från den 2:a himlen.

Vi var blinda
Vi var fiender mot Gud
Vi var under en dom som betyder död eller en skilsmässa lagda under mörkrets välde.

Vi är alltså skapade genom honom och till honom (Kol 1) Joh 1:4 I honom utgår alltså allting som har liv och existerar inte bara det själiska livet som tar slut efter 80 – 90 år ibland ännu tidigare. Från honom utgår även det Andliga livet som endast finns i Gud själv. Han står här på jorden han som har fått överlåtet av fadern att döma alla människor.

Han som är domaren säger att domen handlar om vad vi väljer att vandra i. (Joh 3)
Ljuset = Uppenbarelsen om vem Gud är och vem vi är (Rättfärdighet)
Mörkret = Fortsätta att vandra i vår begärelse i uppror mot Gud (Orättfärdighet)

Guds ord säger att tillräckligt mycket ljus redan har uppenbarats i skapelsen för att få människan att bli dömd genom det. Nu kommer ljuset själv till oss som en personlig uppenbarelse ifrån Gud själv och ljuset som stålar från hans ansikte uppenbarar vem Gud är.

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. 

Johannes 1:4 I honom var Liv (Gk: Zoe) Lexikonen säger följande intressanta betydelser
1/ Det pekar på att Jesus är själva livets källa
2/ Det pekar även på att Jesus har kapacitet att ge det livet till oss

I Johannes 4 beskrivs detta på ett förunderligt sätt:
1/ Om du visste gåvan och vem (Ljus i ditt mörker)
2/ Skulle du bett (Aiteo – Falla ned som en utfattig tiggare inför en Kung)
3/ Han skulle ha gett dig det (Livets vatten ifrån den överflödande nåden)

Är det inte exakt den meningen som uppenbaras här? (Heb 4 Andlig blindhet/Ingen vila)
Heb 4:12 Ty Guds ord (1 Uppenbarat) är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (1 Ett ljus i mörkret) 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet (2 Falla ner) och finna nåd till hjälp i rätt tid. (3 Överflödande Nåd)

1/ Guds ord uppenbarat = Ljus
2/ Jag blir överbevisad av sanningen och blir hjälplös
3/ Jag faller ner vid nådastolen och ber om Nåd (Liv)

Apg 26:18 To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.

Ordet uppenbarat för hjärtats ögon skänker Ljus
Ljuset tar bort Satans makt (Exousia) i en människas liv
Ljuset leder människan inför Gud (Domaren)
Ljuset överbevisar människan genom Anden om Synd
Du får del av den överflödande Nåden från Nådens tron

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.