Johannes Evangeliet Kap 1 vers 1-3 i Begynnelsen

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 

Johannes börjar sitt evangelium med samma ord som Mose börjar Första Mosebok med. Han hänvisar till samma begynnelse, alltså före skapelsen. Detta visar att vårt evangelium om Jesus Kristus står före och över alla andra tankar

Då var ordet… Det vill säga så fanns Guds tankar (Logos) i honom själv men han hade planer på att uppenbara det ordet (Planen) Just Logos är en titel på Messias och Herrens ord (Heb: Dabar) uppenbarade sig (= Ljus Ef 5:14) för Abraham och han sade (1 Mos 15)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord (Heb: Dabar – Guds Son) till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.” (Jag är din överflödande skatt)

Jag är (Ego Eimi) din försvars advokat (Mot – Åklagaren – Satan)
Jag är (Ego Eimi) din skatt (Ditt värde din skatt)

Psa 33:6 By the word (Heb: Dabar – Guds Son) of the LORD were the heavens made; and all the host of them (Änglarna och Himlakropparna) by the breath (Heb: Ruach) of his mouth. 

Ordet (Sonen) var I begynnelsen hos Gud (Elohim)
Ordet (Sonen) var Gud (Elohim)
Ordet (Sonen är Gud (Elohim)
Genom Fadern och Sonen skapades allt genom Anden till Jesus Kristus

Kol 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 

Allt i himlen – Änglar det osynliga det andliga
Allt på jorden – Allt som vi kan se och förstå med vår själ

Gud är i den 3:e himlen (Tronrummet)
De fallna änglarna i den 2:a Himlen (Detta kallas även – Abyss)
Vi är underlagda den 2:a Himlens makter (Mörkret)
Jesus Kristus har frälst oss ifrån Mörkrets (Välde)

Kol 1:13  Han har frälst oss från mörkrets välde (Gk: Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike. 

Satan har ingen egen makt men har fått tilldelat auktoritet (Gk Exousia) av Gud som har all makt i himlen och på jorden. Kunskapen om Gud befriar oss genom tron på Jesus Kristus ifrån mörkrets och syndafallets makt över oss mer och mer.

Vi står alltså på klippan genom den uppenbarelse Anden ger oss om Jesus Kristus (Ordet) Och så länge vi förblir i det ljuset (Uppenbarelsen om Jesus Kristus) kan dödsrikets portar (Auktoritet) inte komma åt oss. Satans plan är därför att genom villoläror få oss att stiga bort ifrån vår position in i nya utombibliska uppenbarelser.

Janne Ohlin / Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.