Gnosticismens syn på vapenrustningen

Rättfärdiggörelse och pånyttfödelse är närbesläktade läror. Pånyttfödelse sker i troendes hjärtan när de tar emot Kristus och blir “födda på nytt”. Det syftar på en förmedling av liv och är Guds svar på problemet med synd och andlig död. I jämförelse är rättfärdiggörelse genom tro den grundläggande sanningen i Guds frälsningsanordning. Rättfärdiggörelsen missförstås ofta, men är en av de djupa sanningarna i Guds frälsningsplan som återställts till kyrkan från den protestantiska reformationen.

Rättfärdiggörelse är en juridisk term och handlar om vår ställning eller inför Gud. Det betyder att bli förklarad rättfärdig, men ännu viktigare är att det försätter den troende i en oskuldsfull position i Guds ögon, vilket betyder “icke skyldig”. Att bli rättfärdiggjord innebär inte bara att vår syndaskuld har betalats, utan raderar även ärren från de synder som annars skulle bäras för evigt. Brottslingar avtjänar faktiskt sitt straff och släpps ur fängelset, med en historia av onda gärningar som ständigt fördunklar deras personligheter. Så sann tro och rättfärdighet verkar med inre helande och renar våra samveten från döda onda gärningar. (Mörker – Orättfärdighet)

Det hebreiska ordet för ”laglöshet” betyder helt enkelt att stå under en aktivt fälld dom inför Gud. Då när vi tittar på Ef 6 så handlar det om vår ställning inför Gud antingen rättfärdighet eller laglöshet. Den engelska texten är tydligare här låt oss se….Att stå fast i rättfärdighet är alltså rustningen i Kristus

Efe 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. (Gk: För att stå14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. 

Om du har ett Gnostiskt tankesätt här så är ju du en ande som måste agera och strida. Med den läran så blir ju Guds ord något du skall fylla dig med och tala ut mot andevärlden för att strida mot territoriella andemakter.

Om Satan kan få dig att gå från ljus till mörker frivilligt har han rätt att råda över oss. Detta mörker uppträder som ljuset men det upphäver ditt jag till högre platser. Ordet högmod på grekiska betyder att ”skina över andra” det är Gnosticismens kännetecken. (Kenyon_Hagin)

Jag måste få ställa en fråga innan vi fortsätter att läsa i Sven Reichmans bok: Allt är inte Gud som glimmar. Är det ett gnostiskt tankesätt som har tagit över dessa bönerörelser som nu sprider sina nätverk över världen? Svaret är Ja även om många inte har en aning om vilka läror som är rötterna till Gnosticismen. (Hagin-Kenyon)

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.