Johannes Evangelium Kap 1 Vers 45-51

Joh 1:45 Filippus fann Natanael och sade till honom: “Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” 46 Natanael sade till honom: “Kan något gott komma från Nasaret?” Filippus svarade: “Kom och se!” 47 När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: “Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek.” 48 Natanael frågade honom: “Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: “Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet.” 49 Natanael svarade: “Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung.” 50 Jesus svarade honom: “Därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta skall du få se.” 51 Sedan sade han till honom: “Amen, amen säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.” 

Nasaret var känt för att vara en stad där kriminalitet var en del av vardagen, tänk att Gud lät vår Herre växa upp här men han har makten att förvandla liv. Profetiorna pekar även på att han skulle bosätta sig i den staden hebreiska språket pekar på det.

Mat 2:23 Han (Jesus) bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna att Jesus skulle kallas nasaré. 

Genom allting som skett med Johannes döparens pappa Sakarias (Luk 1) så gick ryktena att Gud var på gång att göra något i Israel. Även märkliga saker skedde innan Jesu födelse och i templet under Jesu omskärelse och under hans uppväxt som människor naturligtvis talade om i landet.

Filippus grundade sitt vittnesmål med inlevelse från skriften och det berörde Natanael som troligen var en riktig bibelläsare.

Herrens utövande sin gudomliga kunskap för att få Natanaels övertygelse, i det han sade, att han såg honom under fikonträdet och att Filippus hade kallat honom. Det är så att Fikonträden i  Judeen var stora och skuggiga, och människor sökte skydd under dem för värmen och här bad man ofta. Fikonträdet är även en bild på Israel som nation och en bild på det kommande riket.

Jesus berättade alltså för honom genom Gudomlig inspiration att han var där när Filippus kallade på honom, så det är mycket troligt att han satt där och bad för Israel och att Messias skulle komma när Filippus kallade på honom. Därför blev Natanaels hjärta genast övertygat om att han måste vara Gud, eftersom inget annat öga än Guds öga kunde ha sett honom där. Ingen annan än Guds öra kunde heller hört hans innerliga bön om Israels Messias.

Jesus menade att denna Abrahams säd var utan svek vilket pekade på det hjärtbyte som bland annat Hesekiel 36 säger.

Hes 36:26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 

Så även det nya förbundets hjärta Jeremia profeterar om
Jer 31:31 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, 32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger HERREN. 33 Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. 

Joh 1:51 Sedan sade han till honom: “Amen, amen säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.” 

Denna syn hade Jakob innan han fick namnet Israel vid Betel som betyder Guds Hus eller Guds Familj. Amen Amen här är på hebreiska ett av orden till Abraham.

1 Mos 15:6 Och Abram trodde (Heb: Aman/Att bygga upp) på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet. 

Även i denna bibeltext hänvisar Herren till det Andliga hus han vill bygga upp av levande stenar.

1 Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.