Johannes Evangelium kap 2 Vers 1-12

Ordet har blivit kött och bott bland oss (Joh 1:14) och Johannes Döparen har uppenbarat det inkarnerade Ordet (Jesus) som Guds lamm som tar bort världens synd (Joh 1:29) och till och med sänder sina egna lärjungar att följa efter Jesus (Joh 1:35). Sedan, i det sista skedet av sin förberedelse för tjänst, har Jesus samlat till sig början av sina lärjungar (Joh 2:2).

Jesus väljer det första av sina mirakulösa tecken för att visa sin härlighet (Johannes 2:11) inte från toppen av tempel i Jerusalem, men i hemlighet vid en bröllopsfest i undangömda Kana i Galileen, där den (troligen fattiga) brudgummen har fått slut på vin (Joh 2:3).

Joh 2:1 På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2 Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. 3 När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: “De har inget vin.” 4 Jesus svarade: “Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit.” 5 Hans mor sade till tjänarna: “Gör vad han än säger till er.” 6 Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. 7 Jesus sade: “Fyll krukorna med vatten!” Och de fyllde dem ända till brädden. 8 Sedan sade han: “Ös nu upp och bär in det till värden.” Och de gjorde det. 9 Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen 10 och sade: “Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu.” 11 Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.12 Sedan gick han ner till Kapernaum tillsammans med sin mor, sina bröder och sina lärjungar. Där stannade de några få dagar. 

Han använder detta mirakel för att uppenbara vem han är och varför han har kommit till världen. Han dog för vår synd för att upprätta en ny skapelse i honom. Han visade att Han är det som alla människor saknar nämligen härligheten från Gud (Rom 3:23) Samtidigt så bevisar detta att Jesus Kristus var både Gud och människa samtidigt för han uppenbarade ju sin härlighet.

Vi läser i V 3 så ser vi att Jesu mor säger till sin son: De saknar vin!
Om vinet var slut redan var det en katastrof för brudgummen som enligt seden är den som skall ansvara för att det finns tillräckligt med vin för festen. Troligen var detta bröllop i ett fattigt hus så troligen fanns det inga pengar kvar heller att köpa nytt.

Här ser vi att det handlar om en skam för brudgummen han var helt enkelt helt i avsaknad att hålla skenet uppe för skammen kommer även över hans familj. Varför väntade Jesus på rätt tid?
Kommentarerna säger: Detta pekar på tiden då Jesus korsfästes på Golgata för att förhärligas!

Det var då han tog all skam på sig och fyllde all vår avsaknad och otillfredsställelse. V 11 säger oss att Jesus uppenbarade sin härlighet för sina lärjungar som trodde på honom.

Det fanns 6 stenkrukor för yttre rening och det står även för något som är ofullkomligt. De rymde ca 100 Liter. Nu bjöd Jesus att dessa skulle fyllas fullständigt! Meningen är solklar GT talade om yttre reningar medan Jesus kom med inre rening i hans blod som renar från all synd.

Mat 23:26 Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren. 27 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet. 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.