Herren talade till Kain

Det är många röster därute och massor som vill att du skall följa dem för de utger sig för att de är speciellt smorda att ”höra” från Gud. Dessa “smorda” sätter dessutom krav på att om det är Gud som talar är det bara positivt. Detta liknar vad de i New Age kallar för “The Law of Attraction”

Bibeln säger att i ändens tid så skall många falla av för att de lyssnat till fel källa.
De skall lyssna till demoniska röster (1 tim 4:1)
De skall lyssna till demoniska läror (1 tim 4:1)
De skall samla lärare i konferenser som kliar dem i öronen (2 tim 4:3)

Det grekiska ordet för demonisk har en rot “Daio” som betyder “To distribute fortunes”
Här ser vi vad man brukar kalla “Fru fortuna” (Framgång och lycka i spel)
1/ The Law of attraction i New Age
2/ Exakt samma som Kenyon/Hagins läror i Kristendomen
3/ Detta skall komma som en dom (Splittring) i den sista tiden (2 Tess 2)

Vänner detta är exakt vad som sker nu genom New Apostolic Reformation (NAR) globalt i hela världen genom deras gnostiska lärosystem. En vän till oss som varit högt upp i New Age berättade: Jag är chockad men NAR använder exakt samma metoder som man använder i New Age för att lära upp dem bli medium (Alltså höra från andevärlden)

Ett medium är alltså en person som påstår sig höra budskap direkt ifrån andevärlden och kan sedan förmedla det till människor. Är det inte kusligt att bibeln faktiskt säger att detta kommer bokstavligen att ske i kristenheten men nu “I Jesu namn”

Mat 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” 4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är (Ego Eimi) Messias (Kristus) och de skall leda många vilse. 

Om detta överhuvudtaget skall vara möjligt att tro måste det till demoniska röster och demoniska läror. Du måste helt enkelt ha en lära som säger: Jag är (Ego Eimi) en ande (Jag är smord och tillsammans är vi den smorde) har en själ och bor i en kropp (Kenyon/Hagin/Bill Johnson) (JDS – KENOSIS)

Vi ser alltså en stor splittring från Gud själv komma (Gud sänder 2 Tess 2) och det är skördemännen som utför detta och Gud använder sig av den fallna andevärlden när han prövar oss och dömer oss. (Matt 13 ogräset)

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3  då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er (Dom över Guds hus) för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 4 HERREN, er Gud, skall ni följa (Korset) honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till. 

En sann profet är en som ser och hör vad Anden säger genom ordet och pekar ut vägen som vi skall vandra på. Här ser vi att det kan bara vara två källor från vilket ett profetiskt budskap kan komma Demoniskt eller från Anden. Så här ser vi tydligt vad Paulus beskrev skulle ske i ändens tid: Bibeln säger att i ändens tid så skall många falla av för att de lyssnat till fel källa.
De skall lyssna till (Följa) demoniska röster (1 tim 4:1)
De skall lyssna till (Följa) demoniska läror (1 tim 4:1)
De skall samla lärare i konferenser som kliar dem i öronen (2 tim 4:3)

Om vi läser Judas brev får vi en ledtråd hur Kains väg är. Hur tänkte Kain och hur handlade han (Väg) I ändens tid så kommer det ett folk som träder in på Kains väg alltså har samma tankesätt som honom. (Judas V 11)

Jud 1:16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av. 17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: “I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” 19 Det är dessa som vållar splittring (Gud sänder den 2 Tess 2) de som är oandliga (Själiska) och som inte har Guds Ande. (De har bara ett yttre sken)

V 16 är identisk med ökenvandringen då Gud sände ormarna som bet dem när de knorrade på den mat de fick (4 Mos 21) Älskar vi inte sanningen så får vi automatiskt lögnen. Den som bryter ner en mur (Beskydd) honom stinger ormen (Pred 10:8)

Kains väg är alltså knorrandets väg
Detta stämmer exakt överens med vad som skedde under ökenvandringen
Anden nu säger till knorrarna i öknen är samma sak som han säger till dagens Kainare

Upp 3:6  Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. 

Lösningen för Knorrarna i öknen var en Kopparorm som sattes upp på en stång av Mose och alla som såg upp på ormen (Förstod budskapet om Korset) blev lösta från ormgiftet och fick nytt liv. (Joh 3:14) (4 Mos 21:8-9)

Eldstoden och Molnet (Anden) ledde dem varje dag de gick före och utsåg lägerplatserna åt dem. Det regnade manna från himlen det vill säga: Vad är detta? Här har vi grunden för att lära oss höra från Gud.
1/ En korsfäst upphöjd Kristus
2/ Honom böjer jag mig i ödmjukhet under och tar emot ett personligt mått av tro varje dag.
3/ Detta är att vandra i tro och inte i åskådning (2 Kor 5:7)

Mitt i klagovisorna uppenbaras denna lovsång som vi kan stämma in i…..
Klag 3:22 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet 23   Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. 

Nu vet vi av Judas brevet att Kain var en som knorrade låt oss titta på vad Guds röst säger direkt till honom. Här bekräftas bara att det bara finns två källor som kan påverka oss och att Kain varnas han måste välja Herre helt enkelt.

1 Mos 4:3 Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt HERREN av markens gröda.4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer 5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. 6 Och HERREN sade till Kain: “Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.” 

Både Kain och Abel hade fått höra Evangeliet muntligen att ett oskyldigt djurs blod är Guds väg för att få nåd och förlåtelse. Abel förde alltså fram förstlingen som är Jesus Kristus till altaret och förlitade sig på Evangeliet.

Heb 11:4 Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han, fastän han är död. 

Abel kom vädjande i ödmjukhet med sitt offer inför Gud på altaret. Det som Abel gjorde var alltså Gott i Guds ögon. Det som Kain gjorde var alltså ont i Guds ögon. Det intressanta är att den hebreiska tidpunkten för deras offer pekar som en förebild på ändens tid.

Vi läste i Judas brev att de som följer Kains väg
Söker alltid sitt eget
De knorrar och är alltid otillfredsställda i sitt innersta
De söker äran hos människor

Vi måste vara vakande var och en av oss för att inte bli bedragna men verkar inte Judas brev tala om Dominionism/Kingdom Now? Församlingen har blivit Kristus vars uppdrag är att ta Dominion över Jorden och sätta upp Guds Rike som redan nu kommit?

Låt oss se vad två riktigt bra bibellärare säger om Guds Rike.
David Wilkerson sa en gång att Guds Rike handlar om att vi tillåter Herren ta Dominion över synden och mörkret i våra hjärtan. Jerry Potter säger ungefär likadant Guds Rike är att Anden skall genom Korsets kraft underlägga sig Jagets Rike i mig.

Innan Jesu Kristi död hade detta varit omöjligt men nu genom Jesu Kristi offer för synden en gång för alla är det möjligt att vinna seger och ha dominion över synden. Abel och Kains väg finns uppenbarat i detta bibelord.

Rom 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. (Kains väg – Fruktan/Fördömelse – Mörker) Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. (Abels offer = Rättfärdighet Frid och Glädje i Anden)

Men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. 6 Och HERREN sade till Kain: “Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.”

Parafras och andemening: Varför är du andligt blind Kain och inte vill lyssna till evangeliet som du har hört av dina föräldrar från barnsben.
Svaret är:
Jak 3:13 Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. 14 Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. 15 En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. 

Guds visdom ligger i Jesu Kristi försoningsoffer förebildat av lammet slaktat från begynnelsen. (Upp 13:8) Lammet ligger alltså framför ditt hjärtas dörr men där ligger också synden färdig som ett vilddjur för att svälja dig och du väljer nu Kain vem som skall ha Dominion över ditt hjärta.

Precis som i Egypten Israels barn lydde budskapet från Gud
De tog lammet slaktat tog blodet och strök detta som ett beskydd från fördärvaren

På hebreiska ger Vers 7 lite tolkningsfrihet i översättningen – (Andemening)

Att handla gott det är att ta syndoffret som ligger framför ditt hjärtas dörr och genom tron stänka blodet därpå. Då kommer du att ha dominion över synden (Mörkret) och dess straff (Mörker)  Men om du inte gör det så kommer synden (Mörkret) själv och dess straff (Mörker) att komma in genom ditt hjärtas dörr för att röra vid dig och ta dominion över dig.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.