Johannes Kap 1 Vers 9-13

Joh 1:9 Det sanna ljuset, som ger ljus (Kunskapen om Gud) åt alla människor, skulle nu komma till (Gk: Eis) världen. (Gk: Kosmos) 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. (Gk: Paralambano) 12 Men åt alla som tog emot honom (Gk: Lambano – Se Matt 13:23 Nedan) gav han rätt (Gk: Exousia) att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. 

Han skulle komma in i (Gk: Eis) Världen (Gk: Kosmos)
Han var i Världen (Gk: Kosmos)

Världen här är Kosmos och betyder här det område som arrangerats ifrån 2:a himlen där de fallna änglarna bor. Det här är viktigt med grekiskan så vi inte bedras av New Age som har ett Pantheistiskt tankesätt. Jesus Kristus Guds Son kom alltså utanför världen (Kosmos) från 3:e Himlen och steg ner till oss syndare fångade för att göra Satans vilja i hans system (Kosmos)

I vers 9 kan vi ser vi 2 motsatser till varandra
Sanna Ljuset (Avtäckande realitet om Gud)
Världen (Kosmos)(Lögn)(Mörkret)

Jesus Kristus kom som Guds sändebud och den store Profeten och Läraren. Judarna såg bara till det yttre skenet och inte till uppenbarelsen om Gud genom honom.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan (Evangelium) för vem var HERRENS arm (Guds Kraft och Auktoritet) uppenbarad? (Ljuset Ef 5:14) 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 

Joh 1:10 Just därför kände världen inte igen honom
Joh 1:11 Just därför tog hans egna heller inte emot honom

När vi skulle åka på en mötesserie så skulle jag predika över den här texten: Plötsligt kommer en stämma som talar lugnt och stilla: Så kommer jag i era liv också!

Mat 13:23 Men det som såddes (DEN SOM TOG EMOT) i god jord (HJÄRTAT) är den som hör ordet (OM KUNGEN I RIKET) och förstår (TAR EMOT LJUSET I HJÄRTAT) och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.” 

Svaghet och avsaknande av det yttre skenet är precis vad som sker när plantan och roten växer upp och bär frukt för Guds Rike. Han skall växa till och Jag måste förminskas.

1 Kor 1:23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. 26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig (To Shine) inför Gud. 

Detta hämtar Paulus från Jer 9:23-24
Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig (Heb: ”To Shine”) av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN. 

I min förra undervisning så tog jag upp de tre viktiga punkterna som återkommer så vi repeterar. Johannes 1:4 I honom var Liv (Gk: Zoe) Lexikonen säger följande intressanta betydelser

1/ Det pekar på att Jesus är själva livets källa
2/ Det pekar även på att Jesus har kapacitet att ge det livet till oss

I Johannes 4 beskrivs detta på ett förunderligt sätt:
1/ Om du visste gåvan och vem (Ljus i ditt mörker)
2/ Skulle du bett (Aiteo – Falla ned som en utfattig tiggare inför en Kung)
3/ Han skulle ha gett dig det (Livets vatten ifrån den överflödande nåden)

Är det inte exakt den meningen som uppenbaras här? (Heb 4 Andlig blindhet/Ingen vila)

Heb 4:12 Ty Guds ord (1 Uppenbarat) är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (1 Ett ljus i mörkret) 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet (2 Falla ner) och finna nåd till hjälp i rätt tid. (3 Överflödande Nåd)

1/ Guds ord uppenbarat = Ljus
2/ Jag blir överbevisad av sanningen och blir hjälplös
3/ Jag faller ner vid nådastolen och ber om Nåd (Liv)

Guds Frid och Glad Helg Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.