Hör Herren talar!

Hör när Herren talar!

Både den judiska tron och kristendomen firar påsken, men ur olika perspektiv. Under den ursprungliga påsken var Israel räddning från farao och Egypten där de tvingades bygga faraos städer sten för sten. Gud reste upp en befrielse för dem i profeten Mose, som instruerade Israel att “stryka Lammets blod” på sina dörrposter och trösklar. Natten skulle komma då fördärvaren skulle gå till doms över alla som bodde i Egypten. Gud varnade för den förstföddes död för alla “som inte ville förtrösta på blodsoffret”, även alla i Israel. Därför kallas natten för “Herrens Påsk”, för när Gud ser blodet måste fördärvaren “gå förbi detta hem” där de bodde i lydnad för Guds ord. Vi ser här hur viktigt lydnaden för Guds ord verkligen är för vår säkerhet mot mörkrets makter även denna dag.

Varför har världen problem med påsken och särskilt långfredagen? Än en gång är det ett grovt missförstånd om betydelsen av “blodsoffret” som håller människor i okunnighet. Visste du att hela den kristna tron är baserad på “Herrens Påsk”, men den här gången kommer blodet inte från det traditionella påskalammet, utan från Guds Lamm som är Jesus Kristus.

Allt som sker i den kristna tron har sin grund i ett enda offer för våra synder en gång för alla. Alla djuroffer är enligt bibeln meningslösa och har inte förmåga att ta bort synder. Men genom ett fullkomligt blodsoffer har Jesus Kristus för evigt fullkomnat dem som är helgade genom hans blod. Blodets kraft i Kristi offer på korset är av yttersta vikt för att veta hur Gud har gått till doms med dig.

I den ursprungliga Herrens Påsk ersätter Lammets död bara tillfälligt som en förbild på den fulla förlåtelsen och borttagandet av synden som Jesus Kristus skulle utföra. Den som tror på detta fullkomliga offer får sina synder förlåtna förs ut från Satans välde och in i Guds Sons Rike av ljus.

Det är i den här ordningen frälsningen alltid kommer
1/ Gud uppenbarar sig
2/ Vi förstår genom överbevisning och bekänner
3/ Vi förblir i det han har sagt och vandrar i det ljuset

Den som vandrar i detta ljuset har ett vittnesbörd från Guds Ande i sin ande om att detta blodsoffer Jesus Kristus offrade gäller dig personligen idag. Det är bara genom detta blodsoffer vi kan vinna seger över åklagaren som ständigt attackerar och påpekar våra fel och brister.

Rom 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. (Från Kristi Kors till Uppståndelsen) 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med (Gk: Martur) vår ande att vi är Guds barn.

Vi kan drivas av vårt kött så begärelserna släpps lösa då förlorar vi vårt vittnesbörd
Vi kan drivas av Anden och låta våra begärelser dö ner i Korsets Kraft
Vi kan då uppleva Andens sanktion och vittnesbörd i vårt innersta

Detta ordet vittnar GK: ”Martur” betyder att du får ett solklart bevis i ditt innersta (anden) som leder till en frikännande dom i en rättegång. Det är alltså tron som överbevisar dig genom skriften och Anden om rättfärdigheten i Jesus Kristus.

Det är alltså hur mycket Kristi Kors som finns upplevt i mig så mycket drivkraft av Gud Ande finns det i mig. Så mycket av Kristi Kors som har verkat i mig så mycket Kristi seger och Kristi Kraft finns det i mig.

Därför är det omöjligt att ens tala om rustningen i EF 6 utan att förstå att allting här beror på vår villighet att låta Anden döda köttets gärningar. Konsekvensen av vad vi kallar för trosförkunnelsen plockar egentligen bort villkoret för att få uppleva Guds Kraft och Seger i våra liv eftersom de förändrar betydelsen.

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen (Denna världens mörker) är korsfäst för mig (Är övervunnet av Herren) och jag för världen. (Jaget och begärelserna dras inte längre till mörkret)

Sven Reichman sa en gång att 80-90 % av alla själavårdssamtal handlar om fördömelse på ett eller annat sätt.

Nu är det så att fördömelse och fruktan är släkt med varandra. Det måste ju innebära att där korsets betydelse förringas där kommer fördömelse och fruktan att öka. I det hjärtat där fördömelse och fruktan får styra där vinner åklagaren segrar. Därifrån den grunden vill åklagaren föra in oss i olika gärningsläror varav trosförkunnelsen faktiskt är en.

Luk 1:72 Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, 73 enligt den ed han gav vår fader Abraham, 74 att vi, frälsta (Genom Korsets kraft genom Anden) ur våra fienders hand (Mörkrets makt) skulle få tjäna honom utan fruktan (Och Fördömelse) 75 i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. (= Gal 6:14)

Detta är alltså Abrahams välsignelse att Anden dödar köttets gärningar (Rom 8:13)
Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.” (Genom att Anden dödar köttets gärningar)

Blodet på Korset är det centrala i vår seger där betalades vår skuld och detta blod renar oss från all synd med Andens kraft. Detta blod är försoningsblodet som gör att du kan leva i Guds förlåtelse både med dig själv och andra. Utan Andens kraft i försoningsblodet är det totalt omöjligt att få en sann enhet för på denna grund vilar allting som byggs upp till ett Andligt hus i Herren.
 
Med denna kunskap är det lätt att förstå att den Ny Apostoliska Reformationens (NAR) tal om de 5 Tjänstegåvorna har en fel grund. Korset är borta eller görs om till en ”språngbräda” för köttet att söka makt (Dominion) och lägga kyrkor under sig. Är inte detta det stora avfallet som sker nu så förstår jag inte vad som skulle vara det. Gör vad du kan älskade vän att få så många du kan ut härifrån detta ”husbygge” till att förlita sig helt på Jesus Kristi fullbordade verk på Golgata.

Heb 3:6 Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. 7 Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst 8 så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen. 9 Där frestade de mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar under fyrtio år. 10 Därför blev jag vred på detta släkte och sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar.  11 Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila.  12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. 

Hur förhärdar man sitt hjärta så att man inte längre hör hans röst? Men vad är det för röst man hör i NAR eftersom man helt förkastar Kristi Kors? Vi ser ju en hel rörelse nu som använder samma teknik som New Age att höra Guds röst. (Domen är att de hör demoners röst och följer dess läror de går i fördärvet)

Rom 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. (Från Kristi Kors till Uppståndelsen) 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med (Gk: Martur) vår ande att vi är Guds barn.

V 13 Är ett Korsbärande på en smal väg
V14 Detta är höra Guds Ande och drivas av Anden
V 15 Detta är de rättfärdiga

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.