Johannes 1 Vers 14-18

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg (Gk: Theáomai) hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. (Kunskapen om Gud)

Guds Son som är ordet uppenbarade sin härlighet för oss. Alltså att han är både människa och Gud samtidigt. Alltså Ljuset uppenbarades genom Ordet för oss. Bara den enfödde som betyder den enda unika i sitt slag kan göra Gud känd för oss.

Vers 14 Här ser vi att Ordet blev Kött och Tabernaklade mitt ibland oss.
Vers 18 Här ser vi den enfödde som själv är Gud

Men vi tog upp det i förra avsnittet hans yttre var ingenting som imponerade på människans ögon eller på mänsklig visdom. Johannes säger att Apostlarna såg hans härlighet… Gk: Theáomai) Apostlarna såg med Trons ögon och skådade noga på hans härlighet och detta gav en upplevelse av förundran och en beundran.

Andemeningen med Vers 14-18 är ju att nu kommer det allra heligaste i tabernaklet eller templet själv och går omkring bland oss men vem såg honom? (Jes 53). Förebilderna som kom genom Mose blir nu en Sanning och en verklighet i Jesus Kristus.

2 Mos 40:34 Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet. 

Men den härlighet som är förknippad med tabernaklet kommer helt visst att vara en del av Johannes mening. Den härlighet som kommer av Herrens omedelbara närvaro omtalas ganska ofta i judiska skrifter. Det kom att förknippas med shekinah, ett ord som betyder “boning”, det vill säga Guds boning bland sitt folk.

Så när Herren uppenbarar sin härlighet för oss föder det en tro på honom och Herren själv tar sin boning i oss genom Anden.

1 Kor 3:16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 

EF 3:16 Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. 

Nu bor vi i Kristus och Kristus bor i oss men det börjar i tro och det måste fortsätta i tro. Jesus Kristus skall alltså bli fast rotad i oss och växa upp till ett träd som bär god frukt. (Agape)

När vi växer upp måste en del grenar som sticker ut ansas bort så trädet ger ännu mer frukt. Detta är någonting som ligger i Guds makt att utföra och detta är förunderligt bara att få se att allting du går igenom med Herren var det en mening med. Nämligen att Anden omskär ditt hjärta!

Rom 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. (Från Kristi Kors till Uppståndelsen) 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med (Gk: Martur) vår ande att vi är Guds barn.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.