Rodney Howard Brown – NAR – NEW AGE

Detta finns på Video

Gnosticismens infiltration på Paulus tid beskrev han som en listig plan från Ormen att bedra församlingen. På samma sätt sker det idag med de falska Apostlarna och Profeterna i NAR som är New Age.

2 Kor 11:3  Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4  Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5  Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. 

Ett antal videoinspelningar av Rodney Howard-Brownes verksamhet har cirkulerat i Storbritannien. Dessa har orsakat en hel del kontroverser och allvarliga anklagelser har framförts där hans tjänst jämförs med voodoo. (Året var då 1995)

Howard-Browne började sedan bearbeta hela publiken, rytmiskt vankade han av och an framför scenen, med en främmande tunga som aldrig tolkades. Detta blev så småningom ett mantra som kulminerade i ett genomträngande gällt ljud som han höll i länge. En afrikansk pastor och före detta missionär tittade på videon tillsammans med mig. Båda sa omedelbart att de kände igen detta som identiskt med voodoo-ropet som används av häxdoktorer för att frammana demonerna. (Clifford Hill PWM Team Ministries Newsletter, 28 november 1994)

Danny Aguirre och Warren Smith, som skriver i tidskriften Spiritual Counterfeits Project, SCP Newsletter (hösten 1994, volym 19:2, sid.14), gör liknande jämförelser med fenomen som förknippas med Ramakrishna, Bhagwhan Shree Rajneesh, afrikanska Bushmen i Kalahari och Qigong – forntida kinesiska sedvänjor.

Den indiske gurun Bhagvhan Shree Rajneesh var kärleksfullt känd av sina anhängare som den “gudomlige drinkaren” eftersom han var känd för att ha druckit så djupt från det “gudomliga” brunnen. Som en före detta anhängare av Rajneesh träffade jag hundratals som hade flugit till Indien “för att dricka” av “Bhagwans vin”. När anhängare berördes fysiskt av Rajneesh, eller till och med om de bara var i hans närvaro, upplevde de ofta känslor av stor upprymdhet och glädje. Lärjungar till Swami Baba Muktanada uppvisade ofta okontrollerbara skratt efter att ha fått Shaktipat (fysisk kontakt ofta handpåläggning) från gurun. (sidan 13)

Låter inte det här precis som Torontoväckelsen för er? Jag har en bra fråga varför tror ni att den här falska andeutgjutelsen kom som starkast över dem involverade i Trosrörelsen?

Israel är en bild för oss som har ändens tid inpå oss det vill säga domen över Guds hus. Hur såg det ut i Israel kan man ju undra innan domen faller?
1/ Ett enormt välstånd
2/ Det var fullt av österländskt tänkande New Age/New Apostolic Reformation

Jes 2:5 I av Jakobs hus, kommen, låtom oss vandra i HERRENS ljus. Ty du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de äro fulla av Österlandets väsende och öva teckentyderi såsom filistéerna; ja, med främlingar förbinda de sig. 7 Deras land är fullt av silver och guld, och på deras skatter är ingen ände; deras land är fullt av hästar, och på deras vagnar är ingen ände; 8 deras land är ock fullt av avgudar, och sina egna händers verk tillbedja de, det som deras fingrar hava gjort. 

Andrew Stroem från Australien hoppade av denna falska rörelse och skriver detta år 1995
Varför verkar denna rörelse bokstavligen identisk med många förfalskade rörelser som har förstört äkta väckelser genom kyrkohistorien? Och varför är manifestationerna till synes identiska med den kinesiska ockulta “Qigong”-rörelsen, liksom Franz Mesmers ockulta healingpraktik och de manifestationer som finns i “Kundalini”-kulterna Rajneesh, Ramakrishna, etc? Varför finns sådana manifestationer överallt i New Age-rörelsen över hela världen, och ändå ingenstans i Bibeln?

Följande är ett utdrag ur en hundra år gammal bok av T.W. Caskey, i vilken han minns många av de religiösa händelserna i Amerikas sydstater i början av 1800-talet. Detta var den period då många stora “tältmöten” hölls i södern, åtföljda av ovanliga religiösa fenomen (som de kallade “väckelse“): “En del föll framstupa och låg hjälplösa i timmar åt gången… Hela församlingen kunde genom någon oförklarlig nervös handling ibland kastas in i skrattkonvulsioner, och när den väl började, kunde ingen makt hejda eller behärska den förrän den hade haft sin gång. Vid andra tillfällen fick den nervösa upphetsningen musklerna att rycka och rycka i en fruktansvärd takt för att slutligen lugna ner sig till regelbunden, rak dans. Liksom det “heliga skrattet” var det helt enkelt oregerligt tills det hade spelat ut sin roll. När en människa började skratta, dansa, skrika eller rycka, var det omöjligt för henne att sluta förrän den utmattade naturen bröt samman i en dödslik svimning…” Samme författare fortsätter med att berätta hur några predikanter så småningom började ifrågasätta om sådana manifestationer verkligen var den Helige Andes verk. Så småningom började människor forska i Skriften och “pröva andarna” mycket mer än tidigare, och dessa ganska bisarra manifestationer började dö ut.

Oroväckande nog finns det också många exakta likheter mellan “Toronto”-upplevelsen och de demoniska manifestationer som finns i New Age-rörelsen och även i många hedniska religioner. Ett antal indiska gurus, såsom Bagwhan Shree Rajneesh och Ramakrishna, har haft makten att överföra ett tillstånd av hänryckande lycka till sina anhängare bara genom att röra vid dem. I Ramakrishnas fall åtföljdes dessa tillstånd ofta av okontrollerbara skratt eller gråt. Swami Baba Muktananda hade också denna kraft, enligt en tidigare anhängare, och de resulterande “kundalini”-manifestationerna inkluderade okontrollerbart skratt, rytande, skällande, gråtande, skakande, etc. En del av hans anhängare blev också stumma eller medvetslösa, medan många kände sig genomsyrade av känslor av enorm glädje, frid och kärlek. (Vilket innebär att Demonerna kan ge förfalskade upplevelser i känslolivet också)

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3  då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , . Bookmark the permalink.