Johannes Evangelium Kap 1 Vers 19-23

Johannes 1:19-23
Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd, när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. 20 Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände: “Jag är inte Messias.” 21 De frågade honom: “Vad är du då? Är du Elia?” Han sade: “Nej, det är jag inte.” “Är du Profeten?” Han svarade: “Nej.” 22 Då sade de till honom: “Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?” 23 Han svarade med profeten Jesajas ord: “Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak (Jämn) för Herren!” 

V 19/ Judarna. – Sanhedrim, det stora judiska rådet, avses här. (Domarna och Lagtolkarna) Vem är du? Det var också de som tillslut förkastade Messias och fick folket på sin sida eftersom de kontrollerade alla synagogorna i landet som var som en social gemenskap på den tiden. (Detta är oroväckande likt vissa system av nätverk idag som kontrollerar vem som får predika i deras sammanhang)

Johannes hade tillrättavisat dem så skarpt för sina synder och att så många människor var i rörelse utanför deras kontroll så de måste undersöka honom om han höll mottet enligt dem. Hela Israel hade vid den här tiden en stor förvissning om att Gud skulle äntligen gripa in och Messias skulle uppenbaras och driva ut Romarna och Israel skulle blomma upp och bli världsledande.

Därav deras 1:a fråga: Är du Messias? Är du vår befriare vi längtat efter? Han svarade Nej! Nästa fråga gällde är du Elia? Är du Elia – Är du profeten Elia, som, som Skriften säger oss, skall komma före Messias ankomst? Och han säger: “Det är jag inte.

Men Jesus uppenbarar att han var den men inte som de trodde
Mat 11:13 Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, 14 och om ni vill ta emot det han är den Elia som skulle komma.15 Lyssna, du som har öron! 

Vad Johannes gjorde uppfyllde profetian i Mal 4:5 Jesus säger själv att han var den som kom i Elia Ande och Kraft alltså ingen reinkarnation av Elia som skulle träda fram från himlen som de trodde. Därför svarade Johannes som han gjorde helt enligt sanningen. Inte heller sa han sig vara den Profet som Mose sa i lagen skulle träda fram med dom över alla syndarna i folket.

Johannes förkunnelse kunde ju verkligen tolkas som om han var den Profeten.
Mat 3:7 Men när han såg att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: “Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. 9 Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. 10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 

Man helt rätt så bekände Johannes att han inte heller var profeten som Mose talat om skulle komma för Han var Messias själv Jesus Kristus.

5 Mos 18:18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. 19 Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom. 

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. 

1/ Fadern har talat genom Sonen
2/ Sonen har dött på Golgata och försonat oss med Gud
3/ Sonen har uppstått och fått all makt (Profeten-Kungen-Prästen)
4/ Sonen har farit upp till den 3:e himlen utanför allt skapat
5/ Sonen kommer tillbaka för att döma efter hur vi handlat med Evangeliet

De förstod inte profetiorna och det som Johannes sa om sig själv och om Jesus som Guds Lamm som borttager världens synder. Allsmaktens Gud som alltid existerat talar om framtid precis som om det redan har skett det ser du även i Jes 53 om Jesus Kristus.

Jes 40:1 Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. 2 Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av HERRENS hand för alla sina synder3 En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN (Heb: JHWH) bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. (Heb: Elohim4 Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. 5 HERRENS härlighet skall uppenbaras (Ef 5:14  = Ljus/Heb 1:3) alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat.” 

När vi vet detta så kommer profetian i Jes 40
Jes 40:9  Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. (Guds Rike) Jerusalem, du glädjens budbärarinna, (Evangelium om Riket) höj din röst med kraft. (Stanna i Staden kraft från höjden Lk 24:45-49 från Jesus som döper i Anden = Joel 2:27-29) Höj den utan fruktan (Lk 1:71-74) säg till Juda städer: “Se, er Gud!” (Joh 5:57)

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.