Vilken grund bygger vi på?

VIDEO – HÄR

2 Krön 20:20 Tidigt följande morgon gick de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut, trädde Josafat fram och sade: “Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på (Heb: Aman) HERREN, er Gud, så har ni ett säkert fäste. (Heb: Aman) Lita på hans profeter, så skall det gå er väl.” 

Låt oss göra en översättning här från hebreiskan så skall vi se den andliga bilden tydligare. Bygg upp er på (Heb: Aman) Herren er Gud som är den eviga klippan. Den som bygger på (Heb: Aman) honom som uppenbarar sitt ord (Ef 5:14 Ljus) genom sina tjänare profeterna skall inte komma på skam och misslyckas.

Underbar bild som stämmer exakt överens med NT och Jesu undervisning om att bygga upp ett Andligt hus på en evigt säker klippa och grund. Det är exakt detta den sanne Aposteln Paulus använder när han talar om att ”Bygga upp” församlingen på Klippan eller Grunden.

1Kor 3:10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. 11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. (Klippan)

Det Paulus säger här är exakt den hebreiska betydelsen av ordet Aman 2 Krön 2:20
1/ En grund att bygga på
2/ Att bygga upp en struktur på denna grunden

Först så måste alltså Gud uppenbara den grunden för oss sedan måste vi vilja bygga på den grunden. Om du vill det så kommer Gud själv se till att du blir ett tempel i Herren och kasta ut alla avgudarna i ditt liv.

Herren uppenbarade sig för Abraham 1 Mos 15:1 (Ef 5:14 = Ljus)
Abraham trodde på (Heb: Aman) Herren 1 Mos 15:6

Låt oss nu titta på de ord NT använder om att bygga upp så förstår vi att det är hämtat från Hebreiskans Aman därifrån kommer även ordet Amen! På klippan är alltså alla Guds löften Ja och Amen

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. 

På denna klippa (Kristi verk)
Bygger han upp sin församling
Han skall alltid ha äran för sitt verk som han bygger

När vi nu läser Heb 11 så vet vi att brevet är till Judar som har kommit till tro på Jesus Kristus. Nu dyker exakt samma ord upp igen som pekar på Abrahams grund som han trodde på (Heb: Aman) 1 Mos 15:6 – Det fanns inget NT skrivet ens vid den här tiden så Paulus undervisade ur Lagen och Profeterna.

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. (Överbevisning i en rättegång som leder till frikännande)

Heb 11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 
GK: Hupostasis = Grunden och det som en struktur byggs upp på.

Låt oss nu gå till Korintierna för där kom de falska 5 faldiga tjänsterna (Ef 4) in detta är dåtidens trosrörelse. Dessa som bryter ner den sanna tron och sätter dig på sanden!

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.
1/ På denna klippa (Kristi verk)
2/ Bygger han upp sin församling
3/ Han skall alltid ha äran för sitt verk som han bygger

EF 4:11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. 

EF 2:20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden. 

Kunde Korintierna gå fel på den tiden så kan vi gå fel idag det är samma gnostiska läror idag som på den tiden och samma uppblåsthet och egen äro sökande idag. Men det är en storm på väg en stor prövning som kommer att testa allt som påstår sig vara byggt av Herren.

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.