ATT HÖRA GUDS RÖST

VIDEO – HÄR

Det är idag populärt att lära sig höra Guds röst och en del tar hutlöst betalt för att säga sig kunna lära dig det. Men sanningen är den att det kan ingen människa göra det handlar om din relation med Gud.

Som vanligt handlar allt denna förvirring om fel teologi för man har ryckt bort den hebreiska texten och gjort en egen som inte har någon grund att stå på alls.

Det hebreiska ordet för att höra är Shema och där ligger det 3 stycken betydelser som måste finnas annars hör du inte Gud överhuvudtaget.
1/ Aktivt lyssna för att lära en väg (Ödmjukhet)
2/ Det ger förstånd att vilja gå på den vägen (Gudsfruktan)
3/ Det leder oss in i de gärningar som du vandrar in i (Fruktbärande)

I början av vårt kristna liv är vi fulla av frågor till Gud. Men sedan finner vi att Gud vill få oss till en intim relation med sig själv för att få oss i kontakt med sina planer med våra liv. Det är först när vi förstår vem Gud är och har upplevt honom i vardagsproblemen som en hjälpare i nöden vi vågar lägga ner vårt eget och låta Gud ta över som en God herde. Detta är alltså att växa upp i Herren och vi får då en helt annan stabilitet att gå igenom olika saker i livet. Vi upplever nu att vi har en säker grund mitt i allt vi kan sjunka ner och förtrösta på som aldrig förändras. Vi kan förändras i vårt tankesätt när en kris plötsligt kommer våra tankar far hit och dit efter en lösning. Men så kommer vi ihåg att det är inte vårt förstånd det beror på utan på hans trofasthet och hans löften att vara med oss varje dag genom allting vi möter.

Då vågar vi bedja: ”Ske din vilja” (Matt 6:10)
Gud visar oss sin väg och vem han är som försvarar dig på den vägen då vågar vi släppa taget. Detta är en process vi lär oss genom erfarenheter och många gånger både smärta och glädje. Det ligger en stor glädje och trygghet i att få Guds hemligheter uppenbarat för oss. Då kommer vi att kunna förstå att Gud tänkt på allting som rör våra liv och är intresserad att få del av dem.

Han vill nämligen hjälpa oss att välja rätt väg och ibland kommer vi bara att stå och gapa av förvåning för vi förstår inte att han påverkar vår vilja så vi går bara rätt och på det sättet lär vi oss att förtrösta mer och mer.

Psa 25:12 Den som fruktar HERREN får undervisning av honom om den väg han skall välja. 

I början är vi helt medvetna om att vi bara måste ha Guds ledning och det här kan bli ganska krampaktigt och lagiskt och kan ge fruktan istället för vila i Gud. Tänk om jag går fel nu? Jag kanske missar Guds väg nu med mitt liv? Det här kan bli så smalspårigt så du börjar fråga Gud om han vill att du skall ut och gå eller inte. Nej du kan slappna av och lita på att när de större valen kommer i ditt liv kommer Gud svara dig på bönerna.

Istället vill Gud att du skall växa andligt så att hans ledning i ditt liv blir helt naturligt och avslappnat. Du vet nu av erfarenhet att Gud är med dig och du vill vara honom trogen och den kärleken i hjärtat gör att du inte vill vandra någon annan väg än hans väg.

Fil 2:13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Om du skulle påverkas av något som vill dra dig bort från honom och hans vilja kommer Anden att direkt verka så att du upplever en känsla av ovilja och tvivel. När du känner att du plötsligt tappar din frid och kärlek o drivkraft till att gå en väg stoppa omedelbart.

Då har Herren varnat dig för att fortsätta detta brukar gälla de lite större valen vi skall göra. Vart skall jag bo och eller vilket jobb skall jag ta. Det är alltid så att när det gäller den plats Gud vill att du skall vara på så gäller.

Jes 55:12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna. 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.