Andlig Dynamit

VIDEO – HÄR

Vår vilja kanske är med Gud, men det finns ett problem som vi snart kommer att märka tydligt när vi vandrar med Gud. Vi vill bli andliga men problemet är att vi är köttsliga och vi äger ingen härlighet i oss själva (Rom 3:23)

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

Ett annat problem som Gud vill att vi skall förstå är det att det ligger i vår mänskliga natur att tro att vi alltid är andligare än vad vi är. Denna sanning kommer Gud att visa oss genom olika upplevelser i livet. Det är helt enkelt så att vi måste se detta själva och det kan vara riktigt smärtsamma upplevelser men det enda sättet Gud kan få oss att släppa taget om Hans verk med oss. När du mognat som kristen kommer du att förstå att om jag hade styrt mitt liv hade jag aldrig kommit dit du är idag det är Guds Nåd.

Så vi kan förstå att Guds uppenbarade Härlighet är det som gör att vi vill lyda och följa Herren. Guds uppenbarade härlighet finns endast i den utstrålningen som kommer ifrån Guds Sons ansikte (Personlig Relation)

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. 

Så när Paulus skriver om villighetens skor som evangeliet ger så handlar det att Uppenbarelsen (Ljuset) ger Villigheten (Vägen)

Vi tänker ofta att hans ljus som är en lykta för våra fötter att det bara är upplysning om vart vägen går. Men det är mycket mer det är en uppenbarelse av Jesus Kristus själv och för dig in i en djupare relation med honom och det skapar villighet och kraft att gå hans väg.

När vi får det klart för oss att det är Jesus Kristus i mig som är min drivkraft på min väg och min vilja då är det som att placera dynamit under stenarna till problemen vi möter. Bönen i Tro tänder veken och bergen exploderar genom Guds Allsmakt som lett dig in på den här vägen.

Fil 1:6  Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag. 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.