Jakobs kamp till seger

Jakobs kamp till seger

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
9 juni 2024

Jag nämnde att Jakobs kamp i Peniel är till viss del en förebild på Israels kamp i förra predikan och fick frågan om när jag hade predikat om det tidigare. Jag måste erkänna att jag inte kommer ihåg och det finns alltid mer att upptäcka i Guds ord. Så vi läser om Jakob:

1Mos 25:29  En gång när Jakob höll på att koka soppa, kom Esau hem från marken, alldeles utmattad. 30  Han sade till Jakob: “Låt mig få äta av det röda, det röda du har där, för jag är helt utmattad.” Därav fick han namnet Edom. 31  Men Jakob sade: “Sälj då din förstfödslorätt till mig.” 32  Esau svarade: “Jag är ju nära att dö. Vad har jag då för nytta av min förstfödslorätt?” 33  Jakob sade: “Ge mig din ed på det.” Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. 34  Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Esau åt och drack, steg sedan upp och gick sin väg. Så litet värdesatte Esau sin förstfödslorätt. 

…27:5  Rebecka hörde vad Isak sade till sin son Esau. När Esau gick ut i markerna för att skjuta något vilt att ta hem, 6  sade Rebecka till sin son Jakob: “Lyssna! Jag hörde din far säga till din bror Esau: 7  Skaffa något vilt och laga till åt mig en välsmakande rätt, som jag kan äta. Sedan skall jag välsigna dig inför HERREN innan jag dör. 8  Hör nu på mig, min son, och gör som jag säger. 9  Gå till hjorden och hämta två fina killingar, så skall jag laga till en välsmakande rätt av dem åt din far, en som han tycker om. 10  Den skall du bära in till din far så att han får äta den och sedan välsigna dig innan han dör.” 11  Men Jakob sade till sin mor Rebecka: “Min bror Esau är ju hårig, och jag är slät. 12  Tänk om far rör vid mig. Då blir jag en bedragare i hans ögon och drar förbannelse över mig i stället för välsignelse.” 13  Men hans mor sade till honom: “Den förbannelsen skall komma över mig, min son. Hör bara vad jag säger och gå och hämta killingarna åt mig.” 

…18  Han gick in till sin far och sade: “Far.” Han svarade: “Vad vill du? Vem är du, min son?” 19  Jakob sade till sin far: “Jag är Esau, din förstfödde. Jag har gjort som du sade till mig. Sätt dig upp och ät av mitt villebråd, så att du kan välsigna mig.” 20  Men Isak sade till sin son: “Hur har du kunnat finna det så snart, min son?” Han svarade: ” HERREN, din Gud, sände det i min väg.” 

…24  men så frågade han: “Är du verkligen min son Esau?” Han svarade: “Ja.” 

Jakobs familj är ganska intressanta personer.
Jakob ville gärna manipulera och ta sig fram med list men han hade samtidigt en äkta gudslängtan. Esau sålde förstfödslorätten till Jakob för lite linssoppa.

Förstfödslorätten var instiftad av Gud och i den fanns stora förmåner men framför allt en andlig välsignelse. Messiaslinjen var löftet om landet och Messias, löften som Gud gav till Abram och skulle föras vidare i generationer.

Esau hade valt sin egen väg.
Hebr 12:15  Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. 16  Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt. [Esau var bunden till det jordiska. Han värdesatte inte Guds välsignelse och därför gick han miste om Guds nåd. Han föraktade förstfödslorätten. Hans attityd var: “Vad har för nytta av Guds välsignelse?”]

Orden att gå miste om Guds nåd kan också översättas att inte hålla jämna steg med Guds nåd. Mina tankar går till Hebr 3:7 citerar från Ps 95 I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. När Anden pekar på något som vi behöver göra upp med behöver vi stanna upp, bekänna och låta Jesus ta hand om det.

(KJ) har ordet profan för oandlig från latin ”profanum” [betyder utanför templet]. Där fanns ett område som var öppet för alla och som innebär att vara och leva som alla andra. Profan betyder också:
att vanhelga och vara hädisk.
-att inte ha någon vördnad eller respekt för det som är heligt.
Profan står i motsats till att vara avskild för Gud och överlåten åt Jesus, ett tempel åt den helige Ande.

Jakob var ”mammas pojke” och Esau var ”pappas pojke”.
1Mos 25:28  Isak älskade Esau eftersom han hade smak för vilt. Men Rebecka älskade Jakob. 

Mamma Rebecka övertalade Jakob att lura pappa Isak för att få hans välsignelse.
Isak blev lurad av Rebecka och Jakob när han trodde att han välsignade Esau, som han ville välsigna. Detta trots att Herren hade sagt att Jakob var den som Gud hade utvalt – inte Esau.

1Mos 25:21  Isak bad till HERREN för sin hustru Rebecka, eftersom hon inte kunde få barn. Och HERREN bönhörde honom så att hans hustru Rebecka blev havande. 22  Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes moderliv. Då sade hon: “Om det blir så här, varför drabbar det mig?” Och hon gick för att fråga HERREN. 23  HERREN svarade henne: “Två folk finns i ditt moderliv, två folkstammar skall ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket skall bli starkare än det andra, och den äldre [Esau] skall tjäna den yngre [Jakob].” 

Familjens alla konster och knep var så klart inte Guds tillvägagångssätt: Att luras och gå smygvägar, använda förklädnad, manipulera, gå bakom ryggen på varandra, att handla efter egna idéer istället för Guds vilja eller att försöka hjälpa Gud. Allt det står i motsats till hur Gud handlar och verkar. Gud behöver inte hjälp för att uppfylla sina löften.

Detta är ett klassiskt exempel på när vi människor handlar i köttet och inte väntar på Herren. Vi försöker uppfylla Guds ord med mänsklig visdom och mänskliga knep och ställer till problem för oss själva och andra eller varandra. Ändå fick allt samverka till Guds vilja med Jakob.

Vad var då skillnaden på Jakob och Esau? Varför var Gud med Jakob trots alla hans konster men inte med Esau? Jag tror att vi kan utläsa svaret i texterna om bröderna. Gud älskade inte Jakobs sätt att agera eller den han var då men han älskade Jakob för det han kunde göra med honom. Jakob värdesatte det som är heligt, Guds gåvor och Guds välsignelse. Han var trots allt formbar i Guds hand.

Esau däremot var likgiltig och värdesatte ingenting som var heligt. Därför kunde Gud inte förändra honom eller göra något med honom. Esau ville inte bli beroende av Gud eller formas i Guds hand. Om vi inte vill förändras i Guds hand kan inte Gud göra något med oss. Då får vi göra som vi vill tills vi förhoppningsvis inser, vem som vet bäst. Gud kan övervinna med kärlek men han tvingar ingen till överlåtelse.

Jakob fick möta det han själv hade gjort. Han blev själv lurad och manipulerad av sin morbror Laban i Aram (Syrien). Ibland får vi möta våra egna sämre sidor hos andra eftersom det är lättare att se andras fel än sina egna.

Ords 27:17  Järn skärper järn, den ena människan den andra. 
1Petr 3:17  Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
 

Lidande i Guds vilja leder alltid till något gott.
Att lida för sina misstag och synder, är konsekvenser som vi själva drar på oss i onödan. Men när Gud får ta hand om oss använder han också våra misslyckanden till sina goda syften. Allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud…” (Rom 8:28)

Så kommer vi till tiden 20 år senare när Herren har uppmanat Jakob att återvända hem och möta det han fruktar för mest av allt: sin bror Esau.

1Mos 32:9  Och Jakob bad: ” HERRE, min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud, HERRE, du som sade till mig: Vänd tillbaka till ditt land och till din släkt så skall jag göra dig gott. 10  Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror. 11  Rädda mig undan min bror Esaus hand, för jag är rädd att han kommer och dödar mig, ja, också mödrar och barn. 

Rent logiskt kan man tänka att Gud aldrig hade sagt till Jakob att återvända hem om Esau skulle döda honom och hans familj. Men så fungerar inte (människo)fruktan. Den är inte logisk och den kan lamslå totalt. Satan är snabb att uppförstora det vi fruktar, för att vi ska ge upp och fly.

Jag kunde nästan höra hans röst ibland de första åren i tjänst för Gud som inte alls var lätt:
”Det är lika bra att du ger upp nu, för det kommer bara att bli värre”. Det var en lögn och det som gjorde att jag inte gav upp, var Guds starka och mycket tydliga löften.

Jakob började med att tacka HERREN och sen gjorde han det enda rätta: han uttryckte sin fruktan till Gud i bön. Så kom han till Peniel som betyder Guds ansikte, vision/uppenbarelse av Gud, vid Jabboks vadställe som betyder evakuering och brottning. Där möter han en man [Herrens ängel], som vi förstår är Jesus [Messias] som uppenbarade sig i mänsklig gestalt.

Jakob blev ensam kvar och en brottningskamp börjar och pågår hela natten.
Natten står för mörker, svårigheter, kamp.
Jakob brottas med sig själv, sitt eget inre och med Gud. Han kämpade hela natten tills han kände igen vem mannen var. Han måste ödmjuka sig för att få Guds välsignelse men han klarar det inte. Gud måste slå hans styrka – ”slaget på höften”. (Det ska inte blandas ihop med de slag som människors ord kan vara, i förföljelse av tron på Jesus).

Då frågar mannen: Vad är ditt namn? Det fanns ju anledning att fråga Jakob det. Han hade utgett sig för att heta Esau två gånger för sin far Isak.
Han svarade: Jakob
Jakob betyder den som håller i hälen, ersätter och den som bedrar. På det sättet bekände Jakob sina misstag och synder och kapitulerade.

1Mos 32:28  Han sade: “Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat.” 29  Och Jakob frågade: “Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: “Varför frågar du efter mitt namn?” Och han välsignade honom där. 30  Jakob kallade platsen Peniel, ty han tänkte: “Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats.” 31  När han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på höften. [Det kan jämföras med Paulus törntagg, för att bevara honom ödmjuk (2Kor 12:7).]

Hos 12:4  Ja, han kämpade med ängeln och vann seger, han grät och bad honom om nåd. I Betel mötte [matsa – fann] han honom, och där talade han med oss, 5  HERREN, härskarornas Gud, HERREN är hans namn. [Här är svaret på Jakobs fråga: Vad är ditt namn? Jakob var desperat efter Guds nåd och välsignelse. Dit behöver vi alla komma.]

Att få ett nytt namn innebar en ny natur och ny karaktär, att bli en ny skapelse (2Kor 5:17).
Jakob blev Israel som betyder den som kämpar med Gud, Guds kämpe, Guds prins.

Efter kampen och gudsmötet i Peniel är Jakob förändrad.
-han hade blivit tjänande och utgivande.
Mötet med Esau gick bra. Om vi låter Jesus leda går han både före och efter.
När Esau vill skynda på hemåt bromsar Jakob in.
-han ville gå i takt med de minsta = i Guds takt med Guds hjärta.
-han satte andra före sig själv.
Jag brukar säga att Jakob blev huvud istället för svans genom förödmjukelse och ödmjukhet.

Huvud på grekiska i NT [kephale] betyder källa, tillgång och resurs. Ordet beskriver:
-att se till den andres bästa
-att se till den andres behov.
-att vara den andres resurs och tillgång.

Kephale står inte för auktoritet och styrande, utan utgivande och tjänande i Guds rike. Jakob blev ett exempel på den som förhärligar Guds namn. Han fick ”Kristi sinne”.

Hur är Jesus som ”huvud”?
Fil 2:3  Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4  Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var. [Det är inget som sker utan kamp med oss själva.]
Jesus utgav sig själv…antog en tjänares gestalt…ödmjukade sig… utgav sitt liv på korset. …gick i döden för oss. Det är vad huvudet gjorde.

Visst blir man glad när man läser om vad Gud är mäktig att göra med oss människor(!) och sorgligt med alla som väljer Esaus väg och förlorar allt i slutänden.

Hos 14:10  Den som är vis förstår detta, den som är förståndig besinnar det. Ty HERRENS vägar är rätta, och på dem vandrar de rättfärdiga, men överträdarna kommer där på fall. 

Vi kan konstatera att detta har vänts upp-och-ned i vissa kristna sammanhang och missbrukats å det grövsta, för att försvara ett falskt evangelium som bygger på makt. Som Esau vill man ha välsignelse på sina egna villkor utan ödmjukhet.
-det saknas respekt och vördnad för det som är heligt.
-det saknas gudsfruktan och därför går man miste om Guds nåd.

En YouTube-video heter ”Bakom scenerna med en f d äldste”. Det gäller (New age-)kyrkan Bethel Church i Kalifornien, dit många svenska kristna fr a ungdomar har varit. Bill Johnson tillhör NAR och är inspiration för New wine.
Här berättar Steven Kozar att Kris Vallotten talade på en konferens och predikan hette Jesus vill att du ska vara en narcissist. (Det är inte ett skämt!) Vallotten säger bokstavligt att Jesus vill att du ska vara stolt och uppblåst och verkligt nöjd med dig själv. När lärjungarna bråkade om vem som var störst av dem, säger Kris Vallotten, att det berodde på att de just hade spenderat tid med Jesus och därför var de uppblåsta och stolta över sig själva mer än vanligt. Och det är en bra sak.
Steven Kozar säger att det var något av det mest fruktansvärda jag har hört sägas i kristenhetens namn. Det mest avskyvärda, provocerande, hädiska antikristna undervisning som jag kan föreställa mig. (slut citat)
Det är ju lätt att förstå vem som är “narcissisten” och som vill försvara sitt högmod och sitt stora ego (Kris Vallotten själv).

Det finns ett uttryck som är känt som Jakobs nöd.
Det handlar om en svår och mörk tid [natt] när det judiska folket [Israels folk] kämpar med Gud tills de känner igen honom och hans namn, Namnet (Ha shem): Yeshua.

Jer 30:7 Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den. 8  Och det skall ske på den dagen, säger HERREN Sebaot, att jag skall ta oket från din nacke och bryta sönder det och slita av dina band. Inga främlingar skall längre tvinga honom att tjäna sig, 9  utan de skall tjäna HERREN, sin Gud, och David, sin kung, som jag skall låta uppstå åt dem. [Löftena om David syftar på Messias.]

Jag tror att profetian bedyder att Gud måste ”slå” Israels styrka för att de ska ödmjuka sig och förstå.
5Mos 32:36  Ty HERREN skall ta sig an sitt folks sak, och förbarma sig över sina tjänare, när han ser att deras kraft är borta och att ingen finns kvar, varken slav eller fri. 37  Då skall han fråga: Var är deras gudar, klippan de tog sin tillflykt till, [Främmande gudar och ”klippan” kanske syftar på antikrist. Det påminner om frågan till Jakob: Vad är ditt namn? Gud tar sig an alla dem som ödmjukar sig inför honom, som Jakob.]

Satan hatar Israel och Guds plan med Israel. Det behöver ingen tvivla på idag.
Dan 12:1  “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän [Ärkeängeln Mikael]. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk [judarna] bli frälsta som finns uppskrivna i boken. [Dvs alla som är uppskrivna i Livets bok, som tillhör Lammet. (Upp 21:27)]
…7  Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat. [Efter den sista vedermödans 3,5 år ska allt fullbordas. Israel är ”det heliga folket” som vi läste i vers 1, som nu är redo att ta emot Messias tillsammans med alla hednakristna. Det är detta som Jesus syftar på i Matt 24.] 8  Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9  Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 

Morgonrodnaden gick upp när Jakob bekände sitt rätta namn och han sa:
1Mos 32:29 …”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: “Varför frågar du efter mitt namn?” Och han välsignade honom där. 30  Jakob kallade platsen Peniel, ty han tänkte: “Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats.” 

Jakob visste vem det var, han visste att det var Gud han hade mött. Dvs. Messias i mänsklig gestalt. Efter detta kallar sig Gud ”den Starke i Jakob”, likaväl som ”Israels Gud“. Nu var Gud Jakobs styrka. Messias Jesus var hans styrka.
Jakob var inte vänd inåt i någon så kallad “inre resa” (där man gräver i sig själv). Han mötte Herren ansikte mot ansikte och var alltså vänd till Gud.

Det kom en morgon för Jakob löftenas morgon och det kommer en morgon för Israel och för allt Guds folk.
Mal 4:1  Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger HERREN Sebaot, den skall lämna kvar varken rot eller kvist. [Herraväldesteologins apostlar som påstår att de ska ta herravälde över världen och utbreda Guds rike synligt överallt innan Jesus kommer tillbaka – kan kasta sin rappakalja i soptunnan.] Men för er som fruktar mitt namn [De som älskar Jesus och hans tillkommelse, älskar Guds ord och löften, alla de som har fått lida oskyldigt för Jesu namn skull] skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. [Fria från antikrists välde]

Rättfärdighetens sol [Yeshua /JESUS] ger ljus och värme, hälsa och läkedom.
Upp 7:17  Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon.” 
Redan nu får vi uppleva försmak då och då av det som kommer.

Petrus uppmanade judarna och Israel till omvändelse så att Messias kan komma tillbaka till Israel och Jerusalem.
Apg 3:19  Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20  och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. 21  Honom måste himlen ta emot [behålla] tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. 

Och vi uppmanas alla:
Hebr 12:28  Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 
Då blir Jesus den Starke i oss. Han är vår styrka och det är så vi vinner seger.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , . Bookmark the permalink.