Herre led mig dag för dag

Herre led mig dag för dag
Luk 11:9 Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 10 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Ordet för bön här visar ett starkt vädjande inför en rik kung eller härskare. Den dagen du anammar en villolära som därför upphöjer Jaget och förminskar Herren så stängs dörren. Demonernas läror handlar naturligtvis om Jagets upphöjande för då tillber vi inte längre i Ande och Sanning. Bön är nämligen en del av den tillbedjan där Herren och du delar saker med varandra.

Sann bön och tillbedjan är alltid vädjande den är alltid i en känsla av vår otillräcklighet och andliga fattigdom. Som jag sa förra gången vi tror alltid att vi är andligare än vi är så därför måste Gud visa oss sanningen.
1/ Vem Gud är
2/ Vilka vi är i oss själva

Sanningen uppenbarar alltså för oss en avsaknad av Härligheten från Gud (Rom 3:23) Sanningen avslöjar vår dårskap (Det Jordiska) och Guds oerhörda visdom (Det Himmelska)

Därför leder Gud oss ofta in i situationer när det blir totalt uppenbart att vår väg inte på något sätt når upp till Hans väg. Eftersom Visdom innebär att förstå Guds väg innebär ju det att vi måste ödmjuka oss om vi skall kunna göra Guds vilja.

Jak 1:2 Räkna det som den största glädje (Gk: Chara av Nåd) mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar3 Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga.Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. 5 Om någon av er brister i visdom skall han be (Gk: Aiteo) till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. 

1/ Tron som är så värdefull
2/ Prövningar som bevisar att den är värdefull
3/ Upplevelser med Gud i prövningen gör oss uthålliga Gud är med nästa gång med
4/ Upplevelser med Gud uppenbarar även Guds vilja
5/ Därför är det alltid en trång passage och port innan du får se vad du skall göra

Den som inte förstår det här är alltså ovis och måste be Gud att uppenbara för honom vart vägen går och överge din väg. Detta är den Visdom och det ljus som kommer ner till dig från Himlen du får garanterat bönesvar säger bibeln.

Jes 55:7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. 10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det. 

Mina vägar är Högre (Himlen = Andlig visdom)
Våra vägar är Lägre (Det Jordiska = Jordisk Visdom)

Det var detta som Jesus talade med Nikodemus om den här natten i Johannes Kap 3

Joh 3:3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (Förstå eller Uppleva) Guds rike.” 4 Nikodemus sade: “Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i (Vandra in i) Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. 8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” Nikodemus frågade: “Hur kan det ske?” 10 Jesus svarade: “Du är Israels lärare och vet inte det.11 Amen, amen säger jag dig: Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och vårt vittnesbörd tar ni inte emot. 12 Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till (Mänsklig Visdom) hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om det som hör himlen till? (Det Andliga = Guds Rike)

Pingstdagen kom för vinden ville tydligen blåsa över Sion för det hördes ett stort dån där Anden ville vara.  

Apg 2:1 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. 5 Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas.

Anden ingav mig i morse at predika detta budskap istället för ett jag redan hade färdigt och aldrig har jag varit med om att får en predikan så tydligt till mig så det måste vara ett budskap till någon speciellt.

Det kom alltså en hjälp och en inspiration och Kraft från höjden som totalt befriade dem från det som hade varit och nu öppnade dörrarna in till någonting nytt. Jag har lärt mig att den här vinden (Anden) kommer över oss väldigt spontant precis när Gud vill och när vi verkligen behöver hjälp.

Låt oss titta på Jakob han var också fångad i Peniel och kom inte vidare därför att mänsklig visdom inte längre räckte till. Gud fångar oss i situationer för att uppenbara vem han är och vilka vi är. Problemet var Esau som symboliserar världen.
Jakob såg ett jätteproblem bakåt (Stängt)
Jakob såg ett jätteproblem framåt (Stängt)

Det var när Jakob insåg att han inte längre räckte till som han verkligen bad Gud om den Andliga Välsignelsen. Han fick härligheten från Gud och döptes nu om till Israel (Guds Prins) och det som sker nu är det Gud vill göra i ditt liv.

Mitt älskade barn jag skall välsigna dig och gå före och efter dig sa Herren till mig när jag blev frälst. Han sa mer att jag måste dö ner först innan Jag kan använda dig! (Peniel)

Jag har själv varit vid Peniel så jag kan vittna om att detta är sant den största prövningen i mitt kristna liv blev den största välsignelsen i mitt kristna liv. Då talade Herren direkt rakt in i mitt liv och pekade på den kallelse vi skulle gå in i genom ordets tjänst.

Jakobs blev Israel – Guds Prins = Den som ärver Gud (Jesus Kristus)
Gud tog hand om Esau (Världen) – Bakåt
Gud tog hans om Esau (Världen) – Framåt

Detta var exakt vad som skedde i mitt liv vid den prövningen Halleluja du tjänar en Gud som aldrig kan ljuga: Guds Prins är den som ärver Gud och det är Jesus Kristus som nu tar sin boning i dig så du får uppleva Guds Allsmäktighet.
Jag kunde så tydligt se att det var Satan som försökte att fånga mig men han som bor i oss (Jesus Kristus) är mycket starkare än han som bor i världen (Esau)

Att ärva Guds Rike är att få del av en Kung och hans Rike och tjäna honom som inga begränsningar har. En underbar arvedel har du i Jesus Kristus! Satan kan inte stoppa Gud planer för dig om du vill bli hans lärjunge. Du kommer förr eller senare till dödsskuggans dal men där råder inte Satan utan den Gode Herdens käpp och Stav

Jes 54:13 Dina barn (Födda På Nytt) skall alla bli HERRENS lärjungar, och deras frid skall vara stor. 14 I (Guds) rättfärdighet skall du bli befäst. Förtryck skall vara fjärran från dig, du har ingenting att frukta. Förskräckelse skall vara borta, den skall inte komma dig nära. 15 Om man sammangaddar sig mot dig, kommer det ingalunda från mig. De som sammangaddar sig mot dig skall falla för dig. 16 Se, jag skapar smeden, som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. 17 Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig. Detta är HERRENS tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger HERREN.

Kristus är vår Frid
Kristus är vår Rättfärdighet
Kristus är det Gode Herden som går både före och efter dig

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.