BÖN I VILKET NAMN?

VIDEO HÄR

Joh 16:23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. 25 Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. 26 Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, 27 ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. 28 Ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern.” 

Det kommer alltså en tid då Sanningens Ande skall komma till oss och uppenbara Jesus och Fadern eftersom de är ett (Echad) Om vi skall kunna tillbe i Ande och Sanning så måste någonting uppenbaras för oss först (Ef 5:14 = Ljus)

När Jesus talar om en dag så är det Yom på hebreiska vilket innebär en bestämd tid eller en tidsperiod som inte behöver vara 24 timmar. Det är samma sak med det som kallas för Herrens Dag som vi uppmanas vara vakande på så att den inte kommer som en tjuv över oss. För att den inte skall göra det så uppmanas vi alltså att ha våra lampor brinnande och be i Anden.

Jesus säger att vi skall be i hans namn och det innebär alltså i Ande och Sanning det vill säga Herrens Härlighet uppenbaras först för oss och detta måste driva våra böner. Det är alltså att bedja i hans namn och den som har sett Herrens härlighet kommer aldrig att ”Befalla” utan kommer för att ”Vädja”.

Jag är rädd för att det vi ser idag stiga fram är bön i eget namn och beviset för att vi inte känner Herren är just ”Befallande Böner”. Herren varnar oss i Matt 7 och Judas brev att det kommer en grupp människor som inte känner Herren som kommer använda hans namn som en slags ”Magisk” formel. 

Du kan alltså aldrig någonsin ha en brinnande lampa och samtidigt be befallande böner det bevisar att det bara är en falsk smörjelse. Sann smörjelse däremot finns i de visa jungfrurnas lampor som känner Herren. De som vädjar till Gud i ödmjukhet inte de som befaller i högmod.

1Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. 20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. 26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.