Längtan efter en sann väckelserörelse

En artikel från Don Pirozok som själv kommer från NAR berörde mitt hjärta i morse när jag läste det. Artikeln uttrycker exakt det som ligger på våra hjärtan att både varna och rensa ut men också att få se Gud börja verka i vår generation. Detta i en sann och genomgripande väckelse av hungrande hjärtan som längtar efter sanningen och vill följa den.

I takt med att Woke-narrativets popularitet har spridit sig, måste kyrkan också möta sin egen Woke-version. Låt oss inse att woke river ner traditionella och historiska värderingar och omdefinierar deras betydelser. I kyrkan har en liknande version av att riva ner traditionella värderingar och omdefiniera manifesterats. Jag vill ta Bethel Church of Redding California som exempel, och i synnerhet omdefinieringen av autentisk väckelse. Hur mycket Bethel än tycker om att säga att de är i väckelse och har etablerat en väckelsekultur, så finns inget av de historiska element som man sett i tidigare väckelser med. Det är som en hypad version, en omdefiniering och marknadsföring av en slags ”väckelse” med olika upplevelser. Allt detta flummeri har inte den sanna karaktären eller resultatet av en autentisk väckelse.

Vad har hänt med alla dem som vill ha eller söker äkta väckelse, de flesta vill komma så långt bort från Betel som möjligt. Bara de som vill omdefiniera väckelse står ut med Bethels omdefinieringar. I grund och botten har så många hört talas om förfalskade Betel-upphaussade möten att de har förlorat hoppet om att någonsin söka en äkta väckelse. Bethel har den karismatiska köttsliga populära versionen, och har stöd av tusentals som tillåter Bethels falska andlighet att spridas.

Ska kyrkan ge upp hoppet om autentisk väckelse för att så många karismatiker har gått efter Bethels falska version? Vi har kommit till en plats där om inte kyrkan upplever en ny sann väckelse, kommer nedgången i församlingarna att bli häpnadsväckande.

Det kommer rapporter om att saker börjat ske på universitetsområden med unga män och kvinnor som omvänder sig till Jesus Kristus i autentisk bekännelse av frälsning. Men detta är inte något som har väckelseliknande konsekvenser. Jag hoppas och tror att Bethels falska väckelse har kommit först, innan Gud startar en ny sann rörelse.  I detta fall har det falska i Bethel “syrat kyrkan”: och nu måste kyrkan befria sig från det helt och hållet.

Gal 5:9 Lite surdeg syrar hela degen. 10 Jag för min del litar i Herren på att ni inte skall vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er skall få sin dom, vem han än är. 

Är det fel att be om en väckelse, ett uppvaknande över hela nationen?  Låt oss komma ihåg att ingen autentisk väckelse någonsin har kommit om inte några i kyrkan i förkrosselse inför Herren ropade efter en förnyelse från Gud.

En äkta närvaro av Gud med helighet och Gudsfruktan som framträdande kännetecken. När vi får se människor som sjunkit ner i synden börjar ropa till Herren i äkta omvändelser då är Anden i sanning verksam. En sann väckelse innebär ett sant budskap med efterföljande överbevisning med kraft till omvändelser i hjärtat.

Ett annat tecken i sann väckelse är upplevelsen av sann mänsklig otillräcklighet i jämförelse med Herrens oerhörda makt och upphöjdhet. I sann väckelse ser vi aldrig mänskoupphöjelse eller skryt utan sann ödmjukhet. Det vi ser i Bethel och NAR är uppblåsthet och stortalighet och jagande efter människors ära. Låt oss inse att denna falska väckelse har misslyckats totalt och är en stötesten som nu är i vägen.

Jag hoppas att församlingarna nu omvänder sig i hjärtat och korrigerar lärorna. Nu tror jag det är dags att bryta mark som ligger i träda för en ny tid. Det är hög tid nu och Anden manar oss att återuppliva församlingen så vi kan söka Herren för en sann väckelserörelse över vår generation.

Vi måste bort från Bethels negativa inflytande och falskhet, och be Gud hjälpa oss att ännu en gång få se ett Gud dra fram. / Artikel Don Pirozok – Översatt av Janne Ohlin

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.