Johannes Evangelium Kap 2 Vers 13-45

Joh 2:13 Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. 14 I templet fann han dem som sålde oxar, får och duvor, och sådana som satt där och växlade pengar. 15 Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord, 16 och till dem som sålde duvor sade han: “Ta bort det här! Gör inte min Faders hus till en saluhall!” 17 Hans lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet: Iver för ditt hus skall förtära mig. 18 Judarna frågade honom: “Vad för tecken kan du visa oss, eftersom du gör så här?” 19 Jesus svarade: “Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar.” 20 Judarna sade: “I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du skall resa upp det på tre dagar!” 21 Men det tempel han talade om var hans kropp. 22 När han hade uppstått från de döda, kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på Skriften och ordet som Jesus hade sagt. 23 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan. 

Det var alltså i Israel dags att rensa ut allting syrat ur husen och det är en bild på ondska hyckleri och girighet. Det var precis vad Jesus gör här! Det är precis därför Paulus säger detta till församlingen i Korint.

1 Kor 5:6 Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? 7 Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 8 Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. 

Historieskrivare säger att det offrades 256000 offer vid en Påskhögtid. Ondskan låg i att den religiösa eliten hyrde ut olika platser till försäljare och det liknade nu mer än köttmarknad än en plats för tillbedjan. De pressade försäljarna att sälja svindyrt för att få det att gå ihop och kunna betala hyran. Det fanns även pengaväxlare som växlade in till den enda gångbara valutan inom templet och det var en rejäl överkurs som delades med den religiösa eliten. På så sätt vanhelgades templet av prästernas girighet och blev bokstavligen ett näste för tjuvar.

Herren själv pekade på att han var det sanna templet som skulle invigas
Han var profeten som skulle uttyda alla skrifter och döma Israel
Han var den person som den siste profeten i GT pekade på

Mal 3:1 Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger HERREN Sebaot. 

Detta tyder på att den slutliga uppfyllelsen är en dom över Guds hus
Det är exakt den som vi ser komma med hast i Upp 1

Mal 3:5 Jag skall komma till er och hålla dom. Jag skall snabbt träda upp som vittne mot trollkarlar och äktenskapsbrytare, mot dem som svär falskt, mot dem som undanhåller arbetaren hans lön och förtrycker änkan och den faderlöse, mot dem som vränger rätten för främlingen och inte fruktar mig, säger HERREN Sebaot. 

Luk 16:13 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” 14 Allt detta hörde fariseerna, som älskade pengar, och de hånade honom. 15 Då sade han: “Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. 16 Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in. 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.