Säg ja till Gud i din prövning

Nya vanor kommer alltid genom omvändelse och sinnets förnyelse så en människa som verkligen har omvänt sig av hjärtat får helt enkelt nya vanor och dessa vanor är Gudomliga vanor.

En människa kan säga att man är frälst och tror på Gud men du måste alltid se ett nytt mönster utvecklas hos personen. Dessa nya mönster är efter Guds vila och är drivna av Anden i våra hjärtan. Det nya livet som växer fram i oss skapar helt enkelt Gudomliga gärningar och vi lever inte längre som hedningarna gör.

Satan kommer nu till den kristne och försöker med en annan lögn nämligen moralisk perfekthet. Han vill absolut inte låta dig tro att du är på en väg som leder till perfekthet utan säger helt enkelt till oss: Du är inte perfekt!

Därför är det så oerhört viktigt att du får höra och förstå sanningen nämligen den att vi är inte perfekta men om du vill vandra inför en som är perfekt så kommer du att räknas som perfekt. Vilken vila det finns i denna viktiga kunskap om Gud som uppenbarar för min själ!

Den som vandrar i tron likt Abraham han vill vandra inför Guds ansikte (Jesus Kristus) för då räknas han som perfekt. Det är den kristne som genom tron inte bryr sig om vare sig vad Satan eller Människor har att säga negativt om dig. (Det skadar dem alltså inte i hjärtat)

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: “Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig (Mitt ansikte) och var fullkomlig. (Heb; Perfekt och fläckfri och uppfylld) 2 Jag skall sluta förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket.” Då föll Abram ner på sitt ansikte, och Gud sade till honom: 4 “Se, detta är mitt förbund med dig: Du skall bli fader till många folk. 

Vi ser hur Abraham slöt ett förbund med Herren 1 Mos 15. Vi såg där hur Herren själv som en eldslåga gick mellan styckena i Abrahams ställe. Vad sker nu mellan Kap 15 och Kap 17? När Gud vill uppfylla sina löften till Abraham kommer fienden in och försöker förstöra Guds plan genom en kopia. (Hagar – Ismael)(Samma sak idag mot Israel och församlingen har Gal 4)

Om vi likt Abraham inser våra misstag och förstår att våra hjärtan är inte att lita på lyder vi vad Herren talar och vandrar inför hans ansikte. Omvändelsen i det kristna livet sker alltså steg för steg och för att detta skall kunna ske har Gud berett dig att få möta en specialprövning designad speciellt för ditt hjärta. Jag talar av erfarenhet för detta har Herren visat mig på min vandring inför hans ansikte att vi människor tror alltid att vi är andligare än vi är. När sedan ljuset skiner i krisen så ser vi att det går inte att lita på hjärtat och vårt förstånd vi måste inse detta faktum.

Jer 17:9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? 10 Jag, HERREN, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. 

Abraham fick sitt hjärta uppenbarat
Jeremia fick sitt hjärta uppenbarat
David fick sitt hjärta uppenbarat: Han ropade till Gud om hjärtats rening!
Jakob kom till Peniel där fick han sitt hjärta uppenbarat
Den som vill vandra i Sanningen får se Gud men samtidigt sitt eget hjärta
Jesaja var predikant flera år en dag kom ännu mer ljus till hans hjärta (Jes 6)

Det finns alltid ett före och ett efter för en som vandrar inför Gud ansikte. Den som ständigt förstår att vandra i Guds Nåd han vandrar inför hans ansikte i ödmjukhet och får göra upplevelser med Gud i sitt hjärta för att vittna om honom med sin mun.

Denna vandring är en vandring på en väg som gör att jag ständigt är beredd att bli hans vittne för att ständigt hjälpa din medvandrare i dennes svaghet. Det är omöjligt för en som inte själv vandrat i sanningen att kunna hjälpa någon annan framåt för han vet ju inte vart vägen går.

Herren har visat oss att det kommer svårigheter över världen och då kommer det visa sig vem som ser och vem som inte ser.

Upp 3:17 Du säger: (Laodicea) Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 

Mat 15:14 Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen. (Demonisk aktivitet som bedrar)

Herren talar alltså direkt till Laodicea och där rannsakar han hjärtan: Vem vill vandra med mig?

Oavsett hur svårt och omöjligt det än ser ut så vill Herren bara ha ditt Ja! “Herre, jag är glad att vilja lyda dig i detta.” Detta är senapskornstron som förflyttar stora berg och det är inte du som flyttar på dem utan den Allsmäktige som älskar dig.

Kom ihåg att Gud har inte anseende till personen inte heller går det att debattera och köpslå med honom. I samma ögonblick du säger ja så kommer Guds Allsmakt att ta bort den rätt som mörkret har getts makt att utöva över ditt liv. Det finns absolut ingenting som kan hindra Gud från att utför sin vilja i ditt liv om han får ditt ja och din vilja.

Jes 14:27 Ty HERREN Sebaot har beslutat det, vem kan då göra det om intet? Hans hand är uträckt, vem kan då hindra den? 

Jes 45:22 Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan. 23 Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed 24 och säga om mig: Endast i HERREN är rättfärdighet och styrka. Till honom skall man komma, och alla som varit förbittrade på honom skall blygas. 25 I HERREN skall hela Israels släkt ha sin rättfärdighet, de skall berömma sig av honom. 

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.