ETT RENT SAMVETE

Apg 24:16  Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. 

Många ser samvetet som en dörr eller en kanal eller ett fönster mellan anden och själen. Är det stängt där eller om fönstret är smutsigt så kan inte ljuset lysa från anden in på vår själ bildligt talat. Så Gud använder alltså vårt eget samvete när han talar till oss genom sin Ande som bor i vår ande.

Guds befallningar till oss kommer alltså ifrån Guds Sons liv i oss. Naturligt så vill vi inte lyda det är faktiskt köttets natur. Men när Gud får börja arbeta med oss inifrån och igenom vårt samvete genom tuktan och helgelse så blir vi villiga att lyda honom. Det är därför det står att Nåd och Frid föröka sig hos er.

Rom 15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. 

Så Gud talar alltså till oss och när vi lyder och böjer oss för hans instruktioner som övergår våra förstånd och kan endast uppfattas av vår tro så påverkar det vår själ.
Vilja
Förstånd
Känslor

Det är alltså samvetets rening som öppnar dörren eller renar ögat eller fönstret så Guds inspiration till mig genom samvetet blir min nya lag kallat Livets Andes lag.

Rom 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4 Så skulle lagens krav (Samvetet – Intuition) uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. 5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. 6 Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.

Samvetet är alltså själens öga som Gud ger en allt större förmåga att kunna se och skåda Herrens Härlighet och se honom så som han är utan fördömelse men med Gudsfruktan. Den som håller sitt öga öppet han tar sig tillvara för att sätta sitt öga och skåda efter den förbjudna frukten som Eva gjorde. Anden samarbetar alltså med människans samvete renar detta samvete och uppenbarar sig för din själ och den sanningen är det som gör dig fri.

Joh 8:31  Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” 

Anden uppenbarar alltså Jesus Kristus för vår själ genom ordet och detta är ljuset.
Ef 5:14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.”

Så sann väckelse är öppnandet av ögonen som börjar påverka samvetet och genom detta själen. Anden kommer då att upprätta en ny standard i oss och i församlingen och överbevisa
1/ Synd
2/ Dom
3/ Rättfärdighet

Rom 12:1  Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. 2  Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 3  Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 

Att kunna urskilja Guds vilja för ditt liv kommer alltså bara att kunna göras med det mått av tro Gud tilldelat dig. Det är alltså genom tron som han renar våra hjärtan i den processen som vi förklarat inifrån och ut som leder till vår befrielse och helande av vårt innersta.

Gud kommer alltså att föra oss in i olika saker för att låta hans fiende köttet att förlora sin kraft. Detta är det enda sättet som han kan få vår uppmärksamhet på och han vill öppna våra ögon så att vi kan skåda ljuset (Ef 5:14) det är Jesus Kristus uppenbarat för oss genom Anden i vår ande genom vårt samvete för att kunna beröra vår själ att göra Guds vilja.

Heb 4:12  Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13  Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 

Yttre svårigheter som orsakar att jag vänder mitt öga till Gud för att kunna ta emot nåd till hjälp. Det är så att den Jesus Kristus som tagit sin boning i dig genom tron han är allt ing du behöver för att nå målet…Öppna dina ögon för den sanna väckelsen den är väldigt personlig för den börjar med dig.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.