Category Archives: BIBLE STUDY

Bible studies and Bible commentaries

Vilket bord väljer vi äta av?

Låt mig börja att säga att Herren dukar mitt bord och det är jag glad över. Jag skulle inte ha så mycket att undervisa om annars. Den mat som kommer från honom vederkvicker alltid själar i en grym och kärlekslös … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Vilket bord väljer vi äta av?

Rensa ut surdegen

Herren kallade oss till att varna Guds folk för vad som skulle komma emot dem i ändens tid! Vi har rest runt om undervisat om det på våra temadagar om Ändens Tid! En del har varit öppna men där läran … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Comments Off on Rensa ut surdegen

Bokstav eller Ande ?

Jag fick en fråga genom mail som jag gör ett litet studie på så fler kan tänka till lite? Det finns 2 diken: 1/Det Lagiska 2 Det Hyperkarismatiska 2 Kor 3:6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Bokstav eller Ande ?

Med Jesus i stormen

Med Jesus i stormen Predikan Elvor OhlinParousia Mission20/3-2022 Vi lever i en orolig och stormig tid. För ca 25 år sedan skrattade många åt att Ryssland skulle bli ett hot igen. Många kristna har övergett tolkningen att Ryssland är Magogs … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Med Jesus i stormen

Progressivt mer ljus

Mörker är alltså syndens konsekvens människan vandrade tillsammans med Gud hennes hjärtas ögon var öppna hon levde i ljuset. Hon kunde glädjas i det ljuset och upplevde full tillfredsställelse så länge hennes hjärtas ögon var hela. I bibeln är ögat … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, PROPHECY | Comments Off on Progressivt mer ljus

Gud vill öppna våra ögon

Frälsningen är helt och hållet ett verk i våra liv genom Guds nåd. Så nåden är den källa som flyter fram från Jesus Kristus i oss som ger oss allt vi någonsin kan behöva. Det kommer strömmar av glädje tro … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Gud vill öppna våra ögon

Den överflödande Nåden

Jak 1:2 Räkna det som den största glädje (Gk: Chara) mina bröder (Syskon) när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3 Ni vet ju (Gk: Ginosko) att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. 4 … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Comments Off on Den överflödande Nåden

En vandring i tro

En vandring i tro Predikan: Elvor OhlinParousia Mission2022-02-20 Jag är tillbaka i Nehemja bok. I predikan ”Staden med murar och portar/Guds löften” tog jag upp Jerusalem, där bilden av en människa fanns med. Stadsporten fick stå för viljan, övriga portar … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on En vandring i tro

GUDS RIKE ISRAELS BERG

För att bilda mig en egen uppfattning om vad som predikas har jag lyssnat på olika predikningar från olika församlingar på nätet. Jag har koncentrerat mig till att lyssna till olika budskap som man menar är Guds Rike. Jag blir … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on GUDS RIKE ISRAELS BERG

Profetiska Pusselbitar

2 Pet 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Profetiska Pusselbitar