Det fulla Evangeliet

De sa om Jesus att ingen har talat som den mannen! Det var sant för Jesus Kristus är “fullständigt unik” i sitt slag. Det är exakt den betydelse “Den Enfödde” har enligt teologerna.
Han är Guds Son för att företräda Gud och föra honom till oss
Han är Människosonen för att föra oss till Gud

Han är den plan som Gud har haft redan innan någonting ens var till. Det står till och med att Adam bara var en förebild på honom som skulle komma nämligen Messias. (Rom 5:14) Johannes döparen sattes i fängelset och börja säkert tvivla på om han verkligen var i Guds vilja. På liknande sätt kan vi hamna i ett fängelse av tankebyggnader när Åklagaren förstärker allt negativt.

Det Johannes nu får höra bekräftar att han gjort Guds vilja trots de yttre omständigheterna. Jesus skickar ett budskap till dig genom budbäraren Anden precis som till Johannes Döparen:
Luk 7:22 Han svarade dem: Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: Blinda ser, lama går spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.23 Och salig är den som inte kommer på fall för min skull.

Med andra ord Jesus är Messias och Guds Lamm som Johannes så frimodigt predikade i öknen. Trots min situation så är Jesus Kristus densamme igår i dag och i all evighet och salig är den som tror detta trots prövningen.

Vet ni vad jag upplever och det längtar vi efter allihop
Guds kommer resa upp en rörelse av nåd här i vårt land. Gud skall bevisa att ödmjukhet (Lamm) övervinner styrka (Vilddjur). Herren kommer verka fram en sann gemenskap. De som är med här har prövats i elden och kommer göra saker för enbart för Jesu skull.

Apg 22:14 Då sade Ananias: Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och till att se den Rättfärdige och höra hans röst. 15 Ty du skall vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. (Kunskapen om Gud och Kunskapen om vad som finns i Människors hjärtan)
Ordet “vittna” här är Gk: Martur och det kommer av ett ord som betyder: Ett solklart bevis i en rättegång som leder till en friande dom av Gud (Den rättfärdige domaren)
1/ Denna frikännande dom kallas för rättfärdighetsgörelse
2/ Detta har sin grund i vad den rättfärdige gjort för oss
3/ Att få se Jesus Kristus genom tron i ditt själiska fängelse gör dig fri
4/ När du kommer ut ur fängelset är vi färdiga att bli hans vittnen
5/ Det centrala i Paulus förkunnelse var “Korset” och “I Kristus”

Guds Rättfärdighet (Härlighet) är en juridisk term som kräver att Gud agerar och dömer helt enligt sina krav på rättfärdighet. Här ligger varenda människa både du och jag väldigt risigt till för en fälld dom leder fram till något som bibeln kallar för den andra döden det är eldsjön eller helvetet (Upp 2:11/ Upp 20:6 / Upp 20:14 / Upp 21:8)

Guds Kärlek (Härlighet) innebär att han älskar människan med sådan djup barmhärtighet och kärlek och är villig att gå långt för att vinna henne tillbaka till sig. Han längtar efter en relation med människan igen.

De här två sakerna är alltså en bild på hur Gud verkligen är det är hans oföränderliga attribut som är exakt samma sak som hans härlighet. (Doxa – Kabod) Det som förvandlar en människas liv och för ut henne ur mörkrets makt är alltså sanningen och det är att få skåda och förstå Guds Härlighet.

Det var på Golgata kors som Guds härlighet uppenbarades. Gud som är Rättfärdig och Gud som är Kärlek möttes i en försoning underbar. Jesus Kristus är alltså Guds Härlighet han är även det solklara beviset i Guds Rättegång. Eller med andra ord så är detta hans namn för Härlighet och Namn är samma sak.

Det är detta som är talet om Korset
1Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. (Härlighet)

Om vi förkunnar Guds Rättfärdighet utan Guds Kärlek blir det ett lagiskt evangelium som missbrukar hans namn. Det går inte att skrämma människor in i Guds Rike.
Om vi förkunnar Guds Kärlek utan Guds Rättfärdighet så blir det ett evangelium som missbrukar hans namn. Gud blir den “gulliga” Guden som tillåter allt och vägen blir bara bredare och bredare.

Kol 1:19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors frid genom honom både på jorden och i himlen.21 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender 22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han (Gud) vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, 23 om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. 24 Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen. 25 Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord 26 den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats (Ef 5:14=Ljus) för hans heliga.27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet Kristus i er, härlighetens hopp. 28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Jesus Kristus kommer genom Anden in i din ande genom tron. (Joh 15)
Du kommer samtidigt in i honom som är Kungen genom samma tro. (Joh 15)

För att detta skall ske måste vi tro på ett äkta evangelium som innehåller Kristi Kors och Guds hemlighet “Kristus” / Guds Rättfärdighet möter Guds Kärlek så Gud kan benåda oss i Kristus och ge oss Frid (Shalom) Detta är vägen detta är vad vi skall som lemmar i Kristi Kropp måste få insikt i därför att Gud faktiskt inte ger sin Andes Kraft åt någonting annat.

Apg 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen (Martur) i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Luk 24:45 Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.46 Och han sade till dem: Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.48 Ni är själva vittnen (Martur) om detta.49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.”

Vad var detta nu för kraft? 1 Kor 1:18 berättar för oss att den kraften är förknippad med att förstå korsets hemlighet. Och korsets hemlighet är en korsfäst Kristus som vi måste se betydelsen av annars kan vi aldrig sändas med försoningens ämbete. (2 Kor 5:20)
Guds Rättfärdighet mötte Guds Kärlek i Kristus Jesus och den platsen är den frid och det beskydd från mörkrets makter vi måste ha i ändens tid.

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Janne Ohlin – Göteborg


This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.