Din nya identitet och ditt värde

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.” 

Den andliga bilden här är på hebreiska:
1/ Uppenbarelse är ljuset Ef 5:14 (Sanningen)
2/ Ett beskydd (Guds Allsmakt)
3/ En skatt som är oerhört mycket värd (Härligheten från Gud)

Rom 8:32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? (Beskyddet + Värdet) 33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. 35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? 

Gud håller sina barn inte helt immuna från prövningarna i världen men det är skillnad att ha en Allsmäktig Gud med i prövningen som ger mig kraft än att klara den i egen kraft. Det är Guds Kärlek till oss att han bär oss genom prövningarna vi möter.

1Kor 10:13 Ingen annan frestelse (Prövning) har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas (Prövas) över er förmåga, utan när frestelsen (Prövningen) kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut. 

Psa 91:1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga 2 han säger: “I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.

Den prövade säger alltså i denna prövning detta och bekänner alltså Jesus vara Herre trots prövningen. Han drar sig närmare Herren i prövningen en sådan prövning som Gud tillåter komma skall utföra en frälsning inte en fördömelse.

Psa 91:14 “Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. 15 Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. (Han får uppleva min kraft och min härlighet)

Det är precis detta Paulus menar när han säger:
Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 

Med Gud är vi ”Superövervinnare” inte på grund av vår visdom eller på grund vårt mod eller kraft. Allt som vi möter måste mötas med den erfarenhet vi fått av att Gud är med i nöden detta är den tro som är stark att stå i stormarna med Jesus. Satan är som en fördärvande storm ibland som drar ner mot oss då är det bra att veta om att Jesus är i båten. Men ibland så tycks denne allsmäktige Gud sova och inte bry sig. Det är därför att han ofta dröjer för att ett visst bestämt resultat skall komma fram.

Att du får möta stormar är faktiskt ett tecken på att du vandrar i en relation med Herren och han kommer att visa dig sitt perfekta resultat i ditt liv då kommer du prisa honom. Därför att den tro som prövats och visat sig äkta är värt så mycket mer än alla världens skatter tillsammans. Guld går du på i himlen i den andliga världen är det ingenting värt.

När vi nu kommer fram till slutet av denna tidsålder skall det visa sig vem som känner sin Gud och vem som inte gör det. Det innebär en prövning säger bibeln vem som håller provet och vilka som inte gör det.

Matt 13:30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.” 

Gud visade mig att det kommer två vägar vi måste välja mellan den ena leder till fördärvet den andra vägen är en jämnad väg och den leder in genom en smal port in i frälsningen. Den ena gruppen samlar villoläror ihop till en falsk enhet den andra gruppen leder Herren till sann enhet.

Jag skall nu tala av egen erfarenhet: Vandra den smala vägen och de på den breda vägen kommer att tala illa om dig. Kom ihåg att gnostikerna kalla de Paulus för villolärare helt otroligt.

När vi gick in i vår förkunnartjänst talade Herren om vad vi skulle möta och han hade givetvis rätt.
Missförstånd
Förtal och Lögner
De hatar er utan anledning
Vänner ni minst anar kommer att svika er

Messiansk psalm men det som står här gäller även oss profetiskt

Psa 22:22 Fräls mig från lejonets gap (lögner från åklagaren) och från vildoxarnas horn (Mörkrets makt) du bönhör mig. 23 Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig. 24 Ni som fruktar HERREN, lova honom, ära honom, alla Jakobs barn, bäva för honom, alla Israels barn. 25 Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom. 26 Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen, jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom. 27 De ödmjuka skall äta och bli mätta, de som söker HERREN skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt. 

Kol 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.