Kosmos eller Jesus Kristus

Janne Ohlin Fritt ur hjärtat 22 Maj 2024 Kosmos eller Jesus/ Youtube/ (Musik J Paulsson)

Joh 17:16 De (Hans lärjungar) är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. 17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. 18 Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. 19 Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen. 20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. 21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: 23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. 

Härligheten från Gud är ljuset som strålar ut från Jesu Kristi ansikte och som uppenbaras i våra hjärtan genom Guds ordet och Anden. Alltså Sanningen om vem Gud är och utifrån detta ljus kommer du se vem du är. Det är sanningen som skall göra dig fri från att blint jaga fram genom livet och hela tiden klä dig i olika identiteter här i världen.

Eftersom du är skapad av honom till honom så har han en identitet eller en kläder som enbart passar dig här i Jesus Kristus personligen. Vad är världen i bibeln egentligen? Det kan betyda olika saker.

Johannes beskriva dem som gått ut ur Kristus och blivit fiender till honom. Dessa har alltså lämnat Andens påverkan och drivs nu av de fallna änglarna genom köttet. Sedan beskrivs världen som hela den här jorden också på flera ställen. Det betyder ”Kosmos” och pekar på den världsordning som de fallna änglarna får tillåtelse att regera ifrån den andra himlen. Det finns många som tror att 2 Tess 2 handlar om en falsk tillkommelse från den 2:a himlen av Satan själv och hans fallna änglar. Det finns även andra bibelställen som pekar på detta som ett möjligt scenario.

Så när den här världen kommer mot sitt slut så pekar bibeln på att vi måste välja att följa två drivkrafter varav Andens är den enda som leder till målet våra själars frälsning. Eftersom vi i köttet automatiskt väljer fel drivkraft måste ju Gud på något sätt försöka stoppa oss eftersom vi inte begriper bättre. Det gör också Gud av kärlek men det kan ta tid innan vi begriper och förstår denna Guds kärlek. Det är först när Gud visar dig att det var han som du begriper och kan tacka honom för smärtan: Gud det var faktiskt för mitt eget bästa jag fick gå igenom det här Tack Tack!

Gud ger inte upp så lätt han tillåter saker att ske för att låta till och med det som ser ont ut att verka fram det han tänkt i ditt liv.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 

Du är kallad att vandra på en väg om är begränsad av Gud redan innan du föddes. På den vägen kommer till och med det som ser ont ut att bli gott till slut. Bara en Allsmäktig Gud klarar av en sådan sak du kan alltså tacka Gud i livets alla förhållanden. Om vi tar och byter ut ordet världen mot en drivkraft så blir det enklare att förstå vad Jesus menar.

1/Vi som tror och följer Jesus har inte världens drivkraft = Berömma oss av (Jer 9:23-24)
2/Vi som tror och följer Jesus (Anden) förhärligar Jesus = Berömmer oss av Guds Nåd

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.