Sann Uppenbarelse från Gud

Sanningen på grekiska betyder: Uppenbarad realitet och Paulus säger i EF 5:14 att all uppenbarelse från Gud är ljus. Det innebär alltså att sann uppenbarelse skänker dig ett ljus som gör dig fri från Jaget och förhärligar Jesus Kristus. Så den som haft en sann uppenbarelse håller inte på som Pyjamasprofeterna och skryter o skrävlar. Därför är sann uppenbarelse alltid förknippat med Korset och det kan vi även se i Paulus liv.

2 Kor 12:1 Jag måste berömma mig, om än till ingen nytta, och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. 2 Jag vet om en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. 3 Jag vet att den mannen – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det 4 att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. 5 Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. 6 Om jag ville berömma mig, skulle jag ändå inte vara en dåre, jag skulle ju bara säga sanningen. Men jag avstår, för att ingen skall tänka högre om mig än man gör, när man ser och hör mig. 7 Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. 8 Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig 9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 

Jag själv fick göra en riktig upplevelse med Gud som skakade om hela mitt liv. Jag var sjuk och Elvor funderade till och med att ringa ambulansen. Jag klarade krisen och slog upp ögonen vid 3 tiden och kunde se det första sommarljuset komma in i rummet på semesterboendet.

Jag vet egentligen inte vart jag befann mig men jag kom i anden och kunde höra en röst som talade till mig. Rösten var Jesus Kristus eller Anden och talade till mig om vår kallelse och att det handlade om försoningen och att sprida det budskapet. Jag fick ett löfte också ett underbart sådant som gällde frälsning av mina släktingar jag ber för.

Jag kan inte förklara det här det går bara inte men det stämmer med bibeln och det har försoningen på Golgata i centrum och upplevdes i Frid. Jag gjorde absolut ingenting  jag bara låg där alldeles utmattad efter anfallet i min sjukdom (Menieres)

Det kan vara så att du, precis som aposteln Johannes, känner Jesus Kristus nära. Men när han plötsligt visar sig för dig med helt okända egenskaper, är det enda du kan göra att falla “för hans fötter som död”

Det finns tillfällen då Gud inte kan uppenbara sig på något annat sätt än i hans majestät för dig och då behöver du det. Den som skall predika om Jesus Kristus måste ju ha upplevt Jesus Kristus på något sätt och han själv väljer hur och inte vi. Men en sak vet jag det är Gud som måste resa upp dig igen när han ödmjukat dig i korsbärandetas smärta.

Upp 1:16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft. 17 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: “Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. 

Lade du märke till att Uppenbarelsen handlar om vem Han är och aldrig vem Jag är. Detta är alltså grunden för att vandra i uppenbarelse och ljus – Jag vill lära känna Honom!

Fil 3:7 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. 12 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. 

När Gud lade handen på Mose gick Herrens Härlighet förbi honom (2 Mos 23:22) När Gud lägger sin hand på dig så vill han beröra dig och ge dig någonting och visa dig någonting om honom själv. Detta ger oss en outsäglig vila och tröst och en sann känsla av säkerhet att Herren är med dig även de mörkaste av dagar.

1/ Då flyr all fruktan ”Var inte Rädd” (Upp 1:17)
2/ Då upplever du dig trygg under hans eviga armar (5 Mos 33:27)
3/ Meningen med allt ljus du får är att visa att Gud kan och vi inte

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.